Page 1

Valsts svētku pasākumi Majoru vidusskolā. Patriotiskajā mēnesī skolēni, skolotāji ,skolas personāls nēsāja sarkanbaltsarkanās lentītes. 7.novembrī 9.klases devās mācību ekskursijā uz Kara muzeju. Mārtiņdienas pasākums sākumskolā 10. novembrī sākumskolas skolēni darbojās radošajās darbnīcās, kuru rezultātus prezentēja skolas aktu zālē, kopīgā pasākumā. Pēc pasākuma notika Mārtiņdienas tirgus.


Lāčplēša dienā: 1.stundas laikā skolas radiomezglā atskanēja direktores svinīgā uzruna, sākumskolas skolēni(3.,4.kases) kopā ar audzinātājiem, vecākiem skolas iekšpagalmā aizdedzināja svecītes pēc izveidotās Latvijas valsts kontūras. 2.stundas laikā skolas aktu zālē 1.- 5. klasēm notika svinīgs pasākums kopā ar Mazās ģildes aktieriem. 3.stundas laikā skolas aktu zālē 6.-12.klasēm notika svinīgs, teatralizēts pasākums kopā ar Mazās ģildes aktieriem. 10.nov.10.klases devās uz Jaundubultu kapiem, lai noliktu ziedus pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām.

LR Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi: 1.stundā notika patriotiskā audzināšana. 9.klašu skolēni devās pie sākumskolas klasēm un kopā ar audzinātājiem vadīja stundas. 9.klašu skolēni tika sadalīti pa grupām un katrai klasei rādīja prezentācijas, stāstīja par Latvijas vēsturi, rādīja un izskaidroja simboliku, kā arī strādāja ar darba lapām.


3.stundā skolas aktu zālē notika svinīgais koncerts, kurā piedalījās skolas teātris “Majoriņš”, skolas ansamblis, skolas koris, kā arī atsevišķu skolēnu priekšnesumi, kuri mācās mūzikas vidusskolā.

Novembra pasākumi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you