Page 1

Datum: 14-06-2013 // Klas: CO2C // Docent: Rudolf Juliet

Trendrapport

19-06-2013

Anouk Breteler Lucia van Dijk Lieke van Erp

ALL for h&m


voorwoord Voorwoord Gedurende semester 2 hebben we kennis gemaakt met het vak Trendwatching. De opdracht bij dit vak luidde als volgt; schrijf een trendrapport voor een bedrijf uit te EME branche. Het doel van het trendreport is om het bedrijf met zeer actuele en scherpe voorbeelden een beeld te geven van voor hen relevante ontwikkelingen in het veld, die nog niet in de maatschappij zo duidelijk zichtbaar zijn dat eenieder ze had kunnen opmerken. Behalve scherp en actueel dient het report ook te duiden en de trends in een breder perspectief van algemene maatschappelijke ontwikkelingen te plaatsen. Het trendreport wordt te allen tijde geschreven met een doel: het boven tafel krijgen van de ontwikkelingen en trends binnen een bepaalde branche, binnen een bepaalde sociale groep/community of in de maatschappij in het algemeen . Het is een onderzoeksrapport om meer inzicht te krijgen in bepaalde behoeften, gedrag en veranderingen die spelen in de samenleving. Het vertalen van deze inzichten naar adviezen of concepten voor bedrijven of instellingen is uiteindelijk altijd de reden voor het maken van een trendreport. Gekozen is voor het bedrijf H&M waarvoor vernieuwende trends gezocht worden waarmee zij up-to-date blijven. Een andere reden is dat het bedrijf inzicht krijgt in wat er in de omgeving gebeurt, waarop ze later in kunnen spelen. Ook zal dit trendrapport een juist beeld geven van de klant in combinatie met de vernieuwende trend. Deze trend is tot stand gekomen uit 3 verschillende coolhunts, waaruit een hunch is ontstaan. Deze verschillende fases komen één voor één terug in dit trendrapport. Met de in het achterhoofd gehouden term “co-creatie” hebben wij 3 trends uitgewerkt met het daarbij horende stappenplan. Wij, 3 fanatieke CO-IEMES studenten hebben met plezier hard gewerkt aan dit trendrapport. Ons team bestaat uit Lieke van Erp, Anouk Breteler en Lucia van Dijk. De samenwerking verliep probleemloos en de taken waren altijd netjes verdeeld. Zo hebben we zelfstandig coolhunts gezocht, vervolgens is er in groepsverband gebrainstormd waaruit onze hunch tot stand is gekomen. Dit alles heeft geleidt een rapport waar wij trots op zijn. Onze dank gaat daarom ook uit naar onze docent die ons alle informatie heeft verstrekt voor het opbouwen van een goed trendrapport.

-1-


Inhoudsopgave Methodiek

-4-

bedrijf, doelgroep, analyse

-5-

“DIH&M - Create your own stlyle” “creativi-me - the artistic you” “the birthday bash - that’s what friends are for’

-10-16-

Samenvatting bijlage & bibliografie

-28-

-22-

-31-

-2-


Wie zijn wij? Wij hebben alle drie hard gewerkt aan ons trendrapport, bij alle drie de trends hebben we met elkaar meegedacht en zo konden wij elkaar versterken. Het hele proces hebben wij onderling verdeeld en ieder van ons heeft even veel bijgedragen.

Lucia van Dijk

Anouk Breteler

Lieke van Erp

-3-


methodiek methodiek Beschrijving werkwijze

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van zowel deskresearch als fieldresearch. Door werving van verschillende bronnen, konden er signalen opgevangen worden die in samenhang zijn met het trendrapport. Tevens functioneren deze als aanvullend en onderbouwend op de thesis die is ontworpen. Er is met specifieke zorg gekeken naar welke bronnen bruikbaar waren en deze hebben zich vertaald in het trendrapport. Tevens hebben de colleges een ondersteunende functie gehad bij de opzet en verwerking van het rapport.

Structuur van het rapport

Het rapport is opgebouwd naar aanleiding van een aantal bouwstenen. Er is vooraf een duidelijk structuur gepresenteerd waar naar toe geleefd behoord te worden. Tevens is er de mogelijkheid een eigen draai te geven aan het geheel. Verscheidene handelingen zijn verricht om tot een zo duidelijk, valide en concreet aangevend trendrapport te komen. Door middel van fieldresearch zijn verschillende “coolhunts” ontdekt, deze zijn vervolgens geclusterd en daarna open gelegd om een zo groot mogelijke markt te kunnen betrekken met de aanvullende domeinen. Dit alles heeft betrekking op de “hunch” ook wel “thesis” genoemd. Deze wordt vervolgens uitgewerkt na aanleiding van een zogenoemd stappenplan; een algemene opzet waaraan voldaan dient te worden. Hoe dit vormgeeft is naar eigen creatie in te vullen. Wanneer aan alle voorwaarden en bijhorende attributen is voldaan is het rapport compleet.

Bij deze dan ook voor u, het trendrapport “ALL”, wat staat voor A (Anouk), L (Lucia), L (Lieke).

-4-


H&M H&M (Hennes & Mauritz) is een Zweedse modeketen dat is opgericht in 1947. Nu, 65 jaar later, heeft H&M wereldwijd meer dan 2.800 vestigingen op haar naam staan. H&M staat bekend om haar modieuze producten en goede prijs-kwaliteit verhoudingen. De eigen designers ontwerpen een breed en divers aanbod voor man, vrouw, jongeren en kinderen. Naast kleding biedt H&M ook cosmetica, accessoires en thuistextiel aan. Ook wordt gebruikt gemaakt van diversen bekende modeontwerpers. Ieder jaar wordt een modeontwerper aangewezen om een kledinglijn voor H&M te ontwerpen, deze wordt naast de basic-lijn voor een bepaalde periode verkocht in alle winkels en dit natuurlijk voor een toepasselijke prijs. Ook heeft H&M een webshop: www.hm.com Onderzoeksvraag: Hoe kan er op een innoverende manier meer succes gecreĂŤerd worden bij een groot modebedrijf als H&M?

-5-


Doelgroep De doelgroep waar wij ons op richten is te verdelen in mannen en vrouwen. Tevens beschouwen wij dit als een ruim begrip. Zowel de jongeren, jong volwassenen en de volwassenen hebben hier betrekking op. De leeftijdscategorie is onder verdeeld van 14 t/m 50 jaar. Rond het 14de leeftijdsjaar begint “personaliseren” vaak de grootste rol te spelen. Op deze jonge maar toch respectabele leeftijd wordt je bewust gemaakt van wat je doet en wat je voorkomen is. Naarmate de jaren kies je steeds meer je eigen stijl. Dit proces ontwikkeld zich vaak tot aan het 50ste levensjaar. Ook daarna blijft de doelgroep zich wel ontwikkelen in lifestyle, echter altijd in dezelfde beperking waar het zich eerder aan heeft voltrokken. Financieel heeft de doelgroep voldoende te besteden. Een modaal inkomen maakt het leven zorgeloos genoeg, wanneer er ook verantwoorde keuzes worden gemaakt. Meestal gaat deze doelgroep vaker naar recreatiemogelijkheden, plaatsen en steden om te shoppen. Ze doen vaker kleinere aankopen die zowel kwalitatief goed en betaalbaar zijn. Daarnaast zijn zij bereid ook voor wat duurdere items meer geld uit te geven wanneer dit overeenkomt met hun overtuigingen en inkomen. De doelgroep wil zich vrij voelen in haar of zijn doen en laten. Een dynamische levensstijl zorgt ervoor dat dit zich ook uit naar de buitenwereld. Ze zijn optimistisch ingesteld, in voor nieuwe ideeën, creatief, verantwoord bewust en onafhankelijk ingesteld. Ze hechten waarde aan trends en ontwikkelingen op de markt. Daarin maken zij destructief zelf de keuze hierin mee te gaan of niet. Adoptie van trends en ontwikkelingen kan zich ook vertalen naar een eigen invulling hiervan. De spil van het leven draait om een goede verhouding met vrienden en familie. Aan sociaal contact zijn ze gewend en willen dit ook graag onderhouden. Ze nemen dingen graag van elkaar aan en overtuigen elkaar van eigen mening of belevingen. Positief in het leven staan speelt een grote rol.

-6-


destep analyse Analyse Demografisch

Vergrijzing van de bevolking betekent voor de kledingbranche dat het assortiment en de winkelformule aangepast moet worden. Ouderen hebben een andere bestedingspatroon dan jongeren (Van der Kind, 2004, p.151). Ouderen zijn kritischer en modebewust en zoeken naar kwaliteit en comfort (HBD,2006). Daarentegen zijn jongeren tussen de 20-24 meer opzoek naar goedkopere en trendy kleding. Winkels in het goedkopere prijssegment, zoals H&M, profiteren van deze ontwikkeling (HBD, 2006).

Economisch

De omzet in de detailhandel is sterk afhankelijk van de bestedingsmogelijkheden van de consument. Stijging van het inkomen leidt tot een toename van de secundaire bestedingen, zoals kleding. Een daling van het inkomen leidt tot een afname van de bestedingen (Van der Kind, 2004, p.154). Uit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse consument zeer terughoudend is in hun bestedingen. Ze geven minder geld uit aan kleding en geven de voorkeur aan sparen. Een daling van de besteding komt echter niet alleen door de stagnerende economie, maar ook door een afnemende interesse in de soorten kleding (HBD, 2006). Co-creatie zal ervoor zorgen dat een organisatie een beter imago heeft en partijen zullen zich meer verbonden voelen met het merk. Dit leidt tot een betere naamsbekendheid en meer (nieuwe) klanten. Doordat er samengewerkt wordt met toekomstige consumenten wordt inzicht verkregen in de markt en de wensen van de doelgroep. Deze kennis resulteert in het beter kunnen bedienen van de markt door middel van betere prijzen en beter op de wensen aansluitende producten.

Sociaal-cultureel

Co-creatie activiteiten geven consumenten het gevoel dat ze belangrijk zijn en dat er naar hen wordt geluisterd, met gevolg dat er meer loyaliteit ontstaat en dus meer terugkomende klanten. Verder is het een voordeel dat klanten hun positieve ervaring zullen delen en ook andere mensen zullen enthousiasmeren. Hierdoor zullen zij producten gaan promoten. Daar tegenover staat dat tevreden consumenten ook minder negatief zullen spreken, wat leidt tot minder negatieve publiciteit.

-7-


destep Analyseanalyse Technologisch

Modebedrijven moeten tegenwoordig meer moeite doen om jongeren hun winkels in te lokken dan vroeger. De door internet beïnvloede tieners stellen hoge eisen aan ‘beleving’ en verlangen meer dan een paar discobollen en harde muziek. Jongeren verwachten in een hippe modewinkel dezelfde multimediale merkenondersteuning als die zij kennen van televisie en internet. Informatie en communicatietechnologie (ICT) kan modebedrijven hierbij helpen en een aantal ondernemingen experimenteert dan ook al met deze moderne middelen.

Ecologisch

De mode wordt zich steeds meer bewust van het milieu. De laatste jaren is de mode (gelukkig) milieubewuster geworden. In de jaren ‘90 zagen we in de modecollecties vooral veel technomaterialen. Daar zijn de modeontwerpers de afgelopen jaren wel vanaf gestapt. Natuurlijke materialen als katoen en wol worden weer op hun waarde geschat. Een nieuwigheid is dat het concept ‘eco-fashion’ zich heeft ontdaan van het ‘stoffige image’ van voorheen. ‘eco’ staat niet langer voor ‘sokken-in-sandalen’. De manier waarop tegen ‘ecologie’ en ‘ecologisch verantwoord’ wordt aangekeken is veranderd. Het is verheven tot een chique en trendy c oncept dat perfect in het huidige luxueuze modebeeld past. Een hoopvol gegeven dat wellicht tot een steeds milieubewustere mode zal leiden.

-8-


Analyse co-creatie Co-creatie is de term waarmee men tegenwoordig als maar blijer om wordt. Het betrokken zijn het maken van een product geeft macht en zekerheid aan de consument. Daarnaast geeft het ook een zekerheid voor een bedrijf, aangezien de klant naar eigen keus hun product maken. Een garantie tot aankoop gedrag. In iedere branche is voortaan te spreken van co-creatie. Of dit nou is bij een sneaker of chipsvariant, het kan in de dagelijkse maatschappij allemaal. Niemand wil meer in een hokje geplaatst worden; of zij nou meegaan in een trend of zich er juist tegen verzetten. Jegens bepaalde beweegredenen van mensen zoeken zij naar aspecten die juist hun als persoon uniek maken. Co-creatie is dus een manier voor de consument om zich te distantiëren van de grote menigte. Co-creatie is op vele manieren uit te drukken en uit te oefenen. Hieronder een aantal manieren; • Developer: De producent legt enkele productideeën voor aan de consument. Deze wordt gevraagd te kiezen welk idee in de markt gezet moet worden. Dit is te vergelijken met traditioneel marktonderzoek en concepttesten. De consument selecteert hier aangedragen ideeën. Echter hebben zij wel een eigen keus te benadrukken. • Mass customiser: De producent geeft de standaard aan, maar de consumenten kunnen bepaalde onderdelen van standaardproducten aanpassen. Vaak gaat het hier om kleuren of stijlen, de keuzemogelijkheden zijn meestal vastomlijnd. De consument verpersoonlijkt hier de standaard. Denk hierbij aan de Nike schoenen die je zelf kunt customizen. • Idea collector: De producent lanceert een ideeënwedstrijd. Consumenten kunnen hun ideeën insturen en de producent of de consumenten zelf kiezen een winnaar. Vaak wordt het winnende idee in productie genomen. De rol van de consument is hier inspirator. Denk aan Lays met “Maak de smaak” competitie. • Integrator: De producent betrekt consumenten in meerdere fases van het ontwikkelingsproces. Er bestaat een intensieve en vaak langdurige samenwerking tussen de consument en de producent. De consument participeert hier in hoge mate. Denk aan de opgezette Peugot actie; mee ontwerpen aan desing nieuwe auto. • Facilitator: De producent verschaft consumenten een platform waarop zij hun eigen producten kunnen ontwikkelen. Er bestaat een mogelijkheid dat bepaalde producten door de producent verder in ontwikkeling worden genomen, geproduceerd en op de markt gebracht. De rol van de consument is hier (mede)schepper van het product. Denk aan YouTube of Wikipedia

-9-


Dih&mcreate your own way Onder een aparte naam gekoppeld aan H&M zal er een app worden opgezet waar jonge en nieuwe designers en young professionals hun concepten en ontwerpen tentoon kunnen stellen aan een breed publiek. Tevens wordt er in samenhang met deze app een online site opgezet waar men deze publicaties kan zien. Zowel bij de app als bij de site kan men een waardering geven, d.m.v. een Facebook account, Twitter account, Instagram account en Pintrest account. De producten / concepten kunnen “ge-like-d” en gedeeld worden en eventueel voorzien van een reactie. Facebook en Twitter zijn bijna een levenswijze te noemen. Men zet praktisch iedere dag iets over wat hij doet, gaat doen of heeft gedaan. Ook meningen etc. worden geplaatst. Ook foto’s worden toegevoegd of gedeeld. Dit kan dus ook gedaan worden met de producten / concepten die op de app staan. Pintrest en Instagram zijn een perfecte manier om mee te communiceren in beeld. Beeld geeft een beleving en daaraan kunnen meerdere beelden worden toegevoegd. Zo kan dus ook de reguliere klant van H&M mee denken en creëren in de verschillende producten/ concepten. Per kwartaal worden de 10 producten met de meeste likes en donaties in de H&M winkels middels een glazen wand tentoon gesteld. Per item staat daar een informatie bordje bij over de designer en het product. Ook het aantal likes zullen te zien zijn. Het opgebrachte geld met behulp van de donatie is tevens ook het startkapitaal voor de designer. Daarnaast zal deze ook voorzien zijn van een scan code. Met de app kun je deze code scannen en online kopen terwijl je offline in de winkel aanwezig bent.

-10-


Dih&mcreate your own way Per kwartaal zijn er dus 10 ontwerpers. Met een kleine rekensom leert men dat er dan 40 ontwerpers zijn per jaar die hun concept in de winkel achter de glazen wand hebben gepresenteerd. Een contest waar alsnog iedereen aan mee kan doen is een finale waarin de ultieme designer voor H&M van het jaar wordt verkozen. Deze mag dan nog een ontwerp uitbrengen dat in het assortiment van H&M zal worden opgenomen. Hierop zou eventueel een toekomstperspectief kunnen zitten door het product te blijven vernieuwen aan uiterlijk. Te denken aan kleur, vorm etc. De ultieme winnaar zal een vergoeding krijgen van 1% van de jaar omzet waarin het product wordt verkocht. Een klein getal met een grote inpakt bij een bedrijf dat wereldwijd zit gevestigd. Daarnaast zullen de 10 beste ontwerpen op posters bij bushokjes komen te hangen, voorzien van een scancode, waar men deze kan bekijken via de app. Ook zal er een layar op de posters geplaatst zijn waardoor men met de layar app een filmpje te zien zal krijgen over de designer en het product zelf. Het online shoppen is helemaal in en word alleen maar groter. Winkels lijden hieronder; ze krijgen namelijk minder bezoekers. Door zowel online een betrokkenheid te creĂŤren en iedereen een kans te geven zich te bewijzen zal er ook meer affiniteit ontstaan met H&M en meer waardering. H&M trekt daarmee meer bezoekers naar hun winkels. Daarnaast geven zij de nieuwe generatie een kans om door te breken. De young professional krijgt de touwtjes in handen en kan zich iedere maand opnieuw bewijzen.

-11-


Dih&mcreate your own way Adoptiefase beschrijving & onderbouwing

Onze trend is belangrijk om uniek te blijven in de maatschappij. DIY (Do It Yourself) bestaat al een tijdje en behoort hierdoor tot de ‘early majority’. Een DIY contest in een shop bestaat nog niet en daarom zal deze trend behoren tot de ‘innovators’. In de DESTEP is te lezen dat co-creatie tussen bedrijven en customers zeer populair is en zorgt voor meer omzet en naamsbekendheid. Er zullen in de loop der tijd meerderen modeketen de trend volgen, dus veel tijd is er niet. Mocht deze trend uitgewerkt worden dan zal H&M hier meteen mee moeten starten. De groep die zich met deze trend bezighoudt zijn de creatievellingen en young professionals die van mode houden. Op verschillende social media pagina’s word je overspoeld met DIY tips en tricks. Op deze manier zal ook de nieuwe trend worden verspreid en zo komt het snel bij de juiste mensen terecht. DIH&M staat voor: Do It H&M.

Communicatie

Door verschillende communicatie middelen in te zetten komt deze trend onder de aandacht bij de doelgroep. H&M zet een reclame campagne op, waarbij het nieuwe concept wordt uitgelegd. Zo wordt er gebruikt gemaakt van een spotje, dat vervolgens op de tv verschijnt. Buiten dat zullen er verschillende persberichten en recensies verschijnen, zowel online als offline. Dit voor een optimaal effect. Er zal een testfase plaatsvinden voor redacteurs van verschillende grote bedrijven, hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om het nieuwe concept als eerste te laten testen. In de grote steden wordt het concept “DIH&M” aangekondigd door middel van posters. In bushokjes zullen abri’s hangen waarop de beste ontwerpen gepromoot worden. Over deze posters zit een layar. Door gebruik te maken van layer krijg je een soort secondscrean. Layer biedt je de mogelijkheid dingen op posters te zien die je met het blote oog niet ziet. (Toekomstige) klanten bepalen nu zelf waar de focus op wordt gelegd.

-12-


Dih&mcreate your own way Trend Impact en Trenddrijvers

Voor deze trend “DIH&M” is gekozen omdat het innovatief is en het past bij het bedrijf H&M. Momenteel is de H&M namelijk zijn winkelformule aan het veranderingen. Binnenkort zal er een webshop voor de nieuwe winkelformule in verschillende landen online komen. Dit zal betrekking hebben op luxere kleding. (retailnews, 2013) Inspelen op de maatschappij is belangrijk, dit blijkt ook uit de DESTEP analyse. Hierin wordt vermeld dat het assortiment en de winkelformule van kledingswinkels aangepast moet worden d.m.v. de vergrijzing. Daarentegen blijkt ook dat jongeren meer opzoek gaan naar goedkopere en trendy kleding, dit is wat de H&M biedt(HBD, 2006). H&M heeft al verschillende malen kleding aangeboden die is ontworpen door topdesigners. Dit tegen een schappelijke prijs. H&M als organisatie wil zich onderscheiden van de rest, door in te spelen op online communicatie, wat erg in opkomst is, zal de organisatie groter worden en veel nieuwe klanten trekken. Onze trend sluit hier erg op aan.

Waarom deze trend?

De trend “DIH&M” zorgt voor meer naamsbekendheid en omzet van H&M. Deze trend speelt in op bestaande trends die de maatschappij erg belangrijk vindt. Co creatie is één van de belangrijkste, dit is terug te zien in de DESTEP. Doordat er samengewerkt wordt met toekomstige consumenten wordt inzicht verkregen in de markt en de wensen van de doelgroep. Deze kennis resulteert in het beter kunnen bedienen van de markt door middel van betere prijzen en beter op de wensen aansluitende producten. (Frankwatching). Co creatie zorgt ervoor dat mensen het idee krijgen dat ze belangrijk zijn en dat er naar hun geluisterd wordt. Waardoor er loyaliteit ontstaat, dus meer klanten. Zoals eerder vermeld is H&M een organisatie die wil groeien. Dit is mogelijk door gebruik te maken van een DIY Contest. Door gebruik te maken van DIY Contest zal H&M ervoor zorgen dat klanten hun positieve ervaring zullen delen waardoor andere mensen enthousiast worden. Producten worden zo gratis gepromoot, hierdoor ontstaat er minder negatieve publiciteit, dit blijkt immers ook uit de DESTEP.

-13-


Dih&mcreate your own way Three times rule Soortgelijke manifestaties in andere domeinen • Ontwerp je eigen racefiets en nieuw logo (Racefietsen, 2013) • Ontwerp de Peugot van de toekomst (Middendorp, 2008) • Offline shoppen maar in medewerking van een virtuele wall (Collector, 2012) Soortgelijke manifestaties binnen hetzelfde domein • Designers kleding contest 3D (info over 3D printers) • Styling contest met eigen kleding en accessoires (Laura, 2012 & Stigter 2012) • Heineke dress; Ontwerp een jurk voor de openingsshow van de Amsterdam Fashion Week (Textilla, 2009)

-14-


Dih&mcreate your own way coolhunts & Domeinen

Fashion

Innovatie

Via een online site kunnen mensen demo filmpjes bekijken en informatie vergaren over een nieuw script. Als hun dit aanstaat kan er een donatie gegeven worden. Deze films zijn van oorsprong Arthouse te noemen en hebben een conventionele manier van financiĂŤle werving. (Wikipedia, 2013 & Foundation, 2013)

Via een app op je telefoon (2e Screen) een afbeelding voorhouden en een extra marketing filmpje zien. Extra informatie komt vrij en kan de klant beĂŻnvloeden tot aankoopgedrag. In Amerika is dit voor meerdere kleding winkels ingezet om te bewijzen dat ze ethisch verantwoord bezig zijn. (Layer, 2013)

Technisch

In Zuid-Korea kan men bij de metro aankopen doen door voor een gevulde wand met producten te scannen wat zij nodig hebben. De gescande producten komen op een boodschappenlijstje te staan en worden later op de dag thuis bezorgd. (Froot, 2012)

-15-


Creativi-me

the artistic you

Tegenwoordig is het “eigen maken” van producten helemaal in. Men wil zelf inspraak hebben over hoe een product eruit komt te zien. Vele merken hebben dit al via een online platform opgericht zoals bijvoorbeeld Nike doet met de ontwerpen van schoenen. Ideaal want zo is je product uniek. Uniek is dan ook een term die in de huidige maatschappij een grote rol is gaan spelen. Hoe distantieer jij jezelf van de rest? Hoe ben jij verschillend van een ander? Niemand wil meer in een hokje geplaatst worden en zoekt daarom ook naar zijn eigen beweegredenen en wil dit laten zien in zijn of haar kleding, maar ook in woordkeuze. Daarbij kijk je naar een echte lifestyle. Deze veranderd natuurlijk door de jaren vaak bij mensen, waarop in gespeeld kan worden op vele manieren. Daarnaast willen mensen steeds meer betrokken zijn bij deze ontwikkeling. Ter plekke zien wat er gebeurd met jou product en daarbij inspraak hebben geeft een gevoel van macht en zekerheid over jou product. Om hierop in te spelen kan H&M haar eigen co-creatie area toepassen in haar vestigingen. De basic shirts zijn passé in deze tijden; alles moet kleurig, fleurig, bedrukt en booming zijn. Daarom juist een basic shirt kopen wat je daarna naar eigen keus kunt customizen. Je koopt je shirt en gaat daarmee naar het deel in de winkel (area)waar je je eigen opdruk kunt laten plaatsen; om jou shirt ook echt helemaal unieke en eigentijds te maken. De mogelijkheid om je shirt te laten bedrukken met een dieren print, patroon, tekst of misschien een foto die je graag erop zou willen hebben is hierbij een optie die direct te gebruiken is. Je kunt je nieuwe stopwoord laten bedrukken of favo printje kiezen en deze op je shirt laten zetten. Tevens kun je ook je – in je pashokje gemaakte – foto laten bedrukken op je shirt. Je stuurt het naar het algemene mail adres van de bedrukking in de winkel en zij printen dit weer uit voor jou en brengen dat weer zorgvuldig aan op jou shirt. Snel, effectief en voor een kleine vergoeding ben jij weer helemaal happy met je nieuwe aankoop.

-16-


Creativi-me

the artistic you

Adoptiefase beschrijving & onderbouwing

Een aantal bekende schoenenmerken maken er al gebruik van, en zij profiteren van groot succes. Grote modeketen maken nog geen gebruik van de co-creatie op een fairtrade manier en daarom is dit dÊ kans voor H&M om hier op in te spelen. H&M zal hiermee een early adopter zijn. Met name festivalliefhebbers zullen van deze trend houden. Je eigen unieke shirt op een festival, wie wil dat nou niet? Naast festivalliefhebbers zullen ook de echte fahionista’s weg zijn van deze trend. De trend zal opgemerkt worden op evenementen en zal zo via social media en via mond-tot-mond reclame als een lopend vuurtje rond gaan. Deze trend zal snel uitgewerkt moeten worden, want voor je het weet staat je concurrent met zo’n zelfde stand naast je op een festival!

Communicatie

De Co-Creation Area die wordt ontwikkeld voor H&M zal ook gepromoot worden op festivals. De festivalgangers die van H&M houden zullen deze stand herkennen en hier een kijkje gaan nemen. Hier krijgen ze de eerste indruk, waarna er een folder wordt uitgereikt. Via de website kunnen mensen hier meer informatie over vinden. Ook zal deze nieuwe trend in de media terecht komen. In kranten komen persberichten en artikelen te staan.

-17-


Creativi-me

the artistic you

Trend Impact en Trenddrijvers

Voor deze trend is gekozen omdat het ‘eigen maken’ van producten helemaal in is. Zelf inspraak hebben over hoe een product eruit komt te zien vindt men belangrijk. Dit wordt het customizen van je eigen product(kleding) genoemd. Customizing is het aan de persoonlijke smaak aanpassen van een product. Tegenwoordig zijn mensen de standaardproducten zat en raken steeds meer gewend aan maakbaarheid. Het internet maakt het mogelijk om snel en simpel alles naar je eigen wensen aan te passen. Dit blijkt uit onderzoek van het EIU, (trouw.nl). Customization is in opkomst, maar vindt alleen online plaats. Wanneer H&M in de winkel gebruik maakt van een co-creatie area kunnen ze zich onderscheiden van andere groot/soort gelijke winkels. De basic shirts zijn passé in deze tijden; alles moet kleurig, fleurig, bedruk en booming zijn. Daarom juist een basic shirt kopen wat je daarna naar eigen keus kunt customizen. Je koopt je shirt en gaat daarmee naar het deel in de winkel (area)waar je je eigen opdruk kunt laten plaatsen; om jou shirt ook echt helemaal unieke en eigentijds te maken.

Waarom deze trend?

Deze trend “It’s ME” speelt in op wat er in de maatschappij belangrijk word gevonden. Tevens is het mogelijk dat deze trend zorgt voor meer omzet, vanzelfsprekend is het dat het zorgt voor meer naamsbekendheid. Uit de DESTEP blijkt dat Co-Creatie een belangrijke rol speelt bij deze trend. Co-creatie zal ervoor zorgen dat een organisatie een beter imago heeft en partijen zullen zich meer verbonden voelen met het merk. Modebedrijven moeten meer moeite doen om jongeren hun winkels in te lokken dan voeger. Door middel van internet stellen jongeren steeds hogere eisen aan de beleving en verlangen ze meer van grootwinkelbedrijven. H&M kan met een Co-Create area zich onderscheiden van andere grootwinkelbedrijven. Door ter plekke te laten zien wat er gebeurd met jou product waarbij jezelf inspraak hebt, geeft een gevoel van macht en zekerheid over het product aan de klant.

-18-


Creativi-me

the artistic you

Three times rule Soortgelijke manifestaties in andere domeinen • Live digitale graffiti tijdens al uw evenementen en presentaties. (Graffitinetwerk, 2013) • Live je eigen wallpaper en icoontjes customizen met de Apple App. (Nick, 2013) • The American Book Center in Amsterdam; kunstenaars customizen live jou goodies. (Redactie, 2012) Soortgelijke manifestaties binnen hetzelfde domein • Ed Hardy heeft eigen kleding lijn, de gehaakte truitjes knipt hij ter plekke in winkels(Amerika). (Online, 2013) • Dutch Desing Week; Live je eigen product customizen, tijdens het evenement. (Week, 2012) • Allstars Converse; hebben sinds dit jaar bedacht ook t-shirts te customizen. (FS, 2012) • Allstars Converse; zijn op Lowlands actief met het live customizen van je sneakers. (FSredactie 2012,)

-19-


Creativi-me

the artistic you Lifestyle

Coolhunts & Domeinen

Live entertainment

Converse is voor het derde jaar op rij hoofdsponsor van Lowlands. Daarbij hebben zij bedacht tijdens het festival ter plekke de bekende allstar schoen voor je te pimpen. Bij een aparte stand kun jij je favoriete schoenen laten customizen zoals jij dat wil. Co-creatie kent hierin weer een nieuwe term: live! En je kunt ze ook direct weer meenemen. (FSredactie, 2012)

Styling

Felle kleuren, printjes, afbeeldingen noem het maar op! Tegenwoordig zijn basic shirts helemaal uit en de over de top gekleurde shirts helemaal in. Je ziet het overal! Of het nou een dieren print is, een gek motief of zelfs een dierenkop je kunt alle kanten uit. (ILFN, 2012)

Om iets helemaal van jou te maken kun jij je goodies en kleding laten bedrukken. Het is uniek en tijdloos. Heb je een nieuw stopwoord, ook dat kan op jou shortje of basic shirt komen te staan. Wie weet volgen mensen je en heb jij de nieuwe trend bedacht op gebied van communicatie. Je kunt het zo gek niet bedenken alles kan. (Surprise, 2012)

-20-


Creativi-me

the artistic you

Toekomst perspectief

H&M zou de nieuwe markt van evenementen kunnen betreden. Op evenementen kunnen bezoekers hun unieke design shirt laten ontwerpen in de H&M stand. Dé goodie die niet mag ontbreken tijdens het festival en een memorabel item van de dag. De trend zal meteen opgemerkt worden door innovators en dit zal weer meteen opgemerkt worden door H&M. De late majority zal niet meedoen aan deze trend, of zij zullen een shirt laten bedrukken met een die ze al vaker hebben gezien. De late majority houdt niet van uniek en design, deze trend is meer voor de innovators, early adopters en early majorities.

Conclusie

Zelf inspraak hebben over hoe een product eruit komt te zien, dat is wat mensen willen ‘het eigen maken van producten’. Tevens willen ze ook betrokken zijn bij de ontwikkeling. Ter plekke zien wat er gebeurd met jou product en daarbij inspraak hebben geeft een gevoel van macht en zekerheid over jou product. Door een Co-Creatie Area toe te passen in de H&M vestigingen speel je hier op in. In deze area kun je het basic t-shirt oppimpen in de style die bij jou past. Hierdoor is jou t-shirt gecustomized, uniek en eigentijds. Ook deze trend biedt toekomst perspectief. H&M zou de nieuwe markt van evenementen kunnen betreden. Op evenementen kunnen bezoekers hun unieke design shirt laten ontwerpen in de H&M stand. Dé goodie die niet mag ontbreken tijdens het festival en een memorabel item van de dag.

-21-


The birthday bash

That’s what friends

In de huidige maatschappij let iedereen op zijn geld. De tijd van uitgeven heeft een ommekeer gemaakt naar besparingen op het hoogste niveau. Alles is duur in de consument zijn ogen. Daarnaast wordt ook gehamerd op het fairtrade producten kopen en zorgen dat niet alleen jij, maar ook een ander hier profijt van heeft. Het speelt bijna in op je schuldgevoel als je het niet doet. En dan zul je ook nog mee moeten gaan in de trend dat producten niet meer in originele staat aangeschaft kunnen worden, maar juist in een innovatieve vorm van een spetterend design. En dit zijn ook weer voorbeelden die geld kosten. Voor een stukje ontspanning ga je graag uit en doe je iets met vrienden, waaronder ook je verjaardag vieren! Ja ook dat kost weer geld. Zowel voor jezelf als feesthouder, als voor je vrienden die jou een memorabel cadeau willen geven. Daarom de speciaal opgezette online site van de H&M. Hierop kun jij een verlanglijstje maken met jou favoriete producten. Te denken aan dat geweldige T-shirt dat je hebt gezien, perfect bijpassende tasje of misschien wel de oogverblindende goodies en accessoires. Daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de “customize service”. Dit gebeurd dan niet live, maar je kunt wel je wensen aangeven hoe dat jij wil dat jou shirt of goodie eruit komt te zien. Voordeel is wel dat dit product afgenomen moet worden, dus jou gepimpte shirt heb je hoe dan ook binnen. Dit alles zet jij in jou “Wish-list” en daarop kunnen jou vrienden geld doneren. Jij staat er vanaf dat moment buiten en jou vrienden maken zo een eigen surprise box voor je. Het kan natuurlijk zijn dat je een behoorlijke “Wish-list” hebt gemaakt en jou vrienden daarvoor niet het benodigde budget hadden. Altijd nog een verassing dus wat je gaat krijgen. Zodra je vrienden hun keus hebben gemaakt en hun budget gespendeerd, wordt de volgende keus de verpakking. Een unieke verpakking voor de jarige en dat allemaal op een Fairtrade wijze. De verpakkingen zijn naar eigen keus (van jou vrienden) uit te kiezen om jou nog eens extra te verassen met een verpakking die jou al blij maakt bij het zien ervan. Geen saaie doos meer waarin jou producten zitten maar een verpakking die je nieuwsgierig maakt bij de eerste aanblik. Dit allemaal voor die extra expierence waar men zo naar hunkert. H&M is al aangesloten bij “Wrapp”. Dit houdt in dat er giftcards gekocht kunnen worden en gegeven aan elkaar. Dit moet nog wel gespendeerd worden door de ontvanger van de giftcard. Hierbij heeft de ontvanger dus zelf invloed op wat hij koopt. De bestaande hunch neemt ze die vrijheid af, maar zorgt wel voor meer beleving en gevoel van samenhorigheid. (Spireresearch, 2012)

-22-


The birthday bash

That’s what friends

Adoptiefase beschrijving & onderbouwing

In 2012 is het fenomeen “social gifting” ontstaan. Dit staat voor een online spaarpot en dus nog niet gericht op een specifieke winkel of op een wish-list. H&M zal met deze trend de eerste zijn en daarom spreken we hier ook over een innovator. Ook deze trend is voortgekomen uit de DESTEP analyse, daar zien we namelijk dat financiën en co-creatie goed samen gaan en populair zijn. Meerdere modeketen zullen volgen omdat er veel concurrentie is. Het is dus slim om dit idee meteen uit te werken. Deze trend zal het eerst aanslaan bij studenten. Zij hebben niet altijd veel te besteden en willen er toch altijd leuk uitzien. Door de wish-list zullen zij altijd verrast worden met iets wat ze eigenlijk toch zelf hebben uitgekozen. De trend zal vooral via mond-tot-mond reclame verspreid worden.

Communicatie

Om te beginnen, de H&M geeft flyers weg bij de aankoop van een product in hun winkel. Ook krijgen vasten klanten een flyer thuis gestuurd. Op deze flyer wordt de nieuwe functie, de wishlist gepromoot. Wanneer klanten de website van H&M bezoeken krijgen ze standaard een melding. Hierin wordt vermeld dat de website over een nieuwe functie beschikt. En dat je vanaf nu in staat bent deze geweldige functie te gebruiken. Er wordt zelfs de mogelijkheid geboden om je wishlist te delen via social media.

-23-


The birthday bash

That’s what friends

Trend Impact en Trenddrijvers

Deze trend sluit goed aan op de verandering van de winkelformule van de H&M. Nog een online platform van H&M die zich weer onderscheid van de huidige website en de opkomende websites. Tegenwoordig let iedereen op zijn geld in de huidige maatschappij. Er wordt een ommekeer gemaakt in het uitgaven patroon van klanten. Er wordt nu enorm bespaart i.p.v. massaal geld uit geven. De consument vindt alles te duur. Door middel van de trend “The Birthday Bash” is het mogelijk je dromen waar te maken, waardoor je in het bezit komt van wensen met behulp van je vrienden. Ook blijkt dat duurzaamheid een belangrijke factor is in de Mode industrie. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat producten op een eerlijke manier worden geproduceerd. Zo ook in de kledingindustrie. (Lidewij Edelkoort). Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de wereld van textiel. Volgens Lidewij Edelkoort, trendgoeroe van beroep, ontstaat er steeds meer een beleid van duurzaamheid en moraliteit. Mensen vinden het belangrijker worden dat goederen op een eerlijke manier vervaardigd worden. Dit geldt ook voor de kledingbranche. En daar sluit de trend “The Birthday Bash” mede opaan.

Waarom deze trend?

“The Birthday Bash” trend is de eerste trend die gericht is op een specifieke winkel of een wishlist. Co-creatie zal ervoor zorgen dat een organisatie een beter imago heeft en partijen zullen zich meer verbonden voelen met het merk. Dit leidt tot een betere naamsbekendheid en meer (nieuwe) klanten. Doordat er samengewerkt wordt met toekomstige consumenten wordt inzicht verkregen in de markt en de wensen van de doelgroep. Omzet in de detailhandel is sterk afhankelijk van de bestedingsmogelijkheden van de consument. Stijging van het inkomen leidt tot een toename van de secundaire bestedingen, zoals kleding. Een daling van het inkomen leidt tot een afname van de bestedingen, wat blijkt uit de DESTEP analyse (Van der Kind, 2004, p.154). Mensen geven namelijk de voorkeur aan sparen. Met de Wishlist is het mogelijk om met je vrienden/familie te delen wat je graag wilt hebben. Dit concept is geheel innovatief en past bij de huidige maatschappij.

-24-


The birthday bash

That’s what friends

Three times rule Soortgelijke manifestaties in andere domeinen • Spaar samen online en besteed het bedrag uiteindelijk naar eigen wil (wsiwebexperts, 2012) • Verstuur een cadeaubon via Bol.com (Twinkel, 2012) • Laat zoveel mogelijk geld doneren voor jou favoriete chocolade (Sandracecet, 2012) Soortgelijke manifestaties binnen hetzelfde domein • Via facebook een presentje versturen naar een postbedrijf; de jarige mag dat zelf op halen (Wrapp, 2012) • Jou vrienden sparen voor jou cadeaus via Amazon; krijg je giftcard via online app (Ryan, 2012) • Verstuur een cadeaubon via WE fashion (United, 2012)

-25-


The birthday bash

That’s what friends

coolhunts & Domeinen

Design

Financieel

Men probeert steeds meer te besparen. Gezamenlijk een groter cadeau geven is dan erg leuk, aangezien dan minder naar prijs word gekeken. Deze optie wordt voortaan aangeboden door verschillende platforms. Samen stel je een spaarpot samen en vervolgens doet iemand de aankopen. Dit kan ook naar aanleiding van een wenslijstje dat is opgezet. (Kooij, 2012)

Maatschappelijk

Tegenwoordig is Fairtrade bekend, maar nog niet voldoende in gebruik. Bekende merken als DE zorgen bijvoorbeeld dat hun bonen zo worden verkregen. Fairtrade kan zoveel meer gaan betekenen in onze dagelijkse maatschappij. Niet alleen word er sympathie verkregen voor de bedrijven die het toepassen, maar ook heb jij je eigen unieke product. (Fairminds, 2012)

Alles wat altijd zo is geweest, moet nu anders! En dan ook drastisch anders. Een tas is niet zomaar meer een tas; het heeft een geheel nieuw uiterlijk verkregen. Tevens heeft dit betrekking op bijna ieder product of vorm van presentatie. Kijk bijvoorbeeld naar de fashion show van Supertrash waar niet meer op een catwalk wordt gelopen, maar in een manage. (Heesbeen, Wordpress, 2013)

-26-


The birthday bash

That’s what friends

Toekomstperspectief

De producten die klanten op verlanglijstjes toevoegen, worden niet altijd aangeschaft. Er wordt soms niet meer naar omgekeken of het geld is er op dat moment wéér niet. Door de wish-list zal dit probleem opgelost kunnen worden. Wanneer innovators, early adapters en early majorities van de trend gehoord hebben, zal H&M dit merken. Heel het jaar door kunnen verlanglijsten aangemaakt en aangeschaft worden. Met name rond Sinterklaas en met Kerst zal H&M nog extra van de trend profiteren. Deze trend heeft net zoveel invloed op late majorities als op innovators.

Conclusie

Iedereen let tegenwoordig op zijn geld in de huidige maatschappij. De tijd van uitgeven heeft een ommekeer gemaakt naar besparingen op het hoogste niveau. Alles is duur in de ogen van de consument. Daarnaast wordt ook gehamerd op het kopen van fairtrade producten en wordt er voor gezorgd dat niet alleen jij, maar ook een ander hier profijt van heeft. Daarom de speciaal opgezette online site van de H&M. Hierop kun jij een verlanglijstje maken met jou favoriete producten, deze verlanglijst is zichtbaar voor vrienden en familie. Zo biedt je hen de mogelijkheid om geld te doneren, waardoor een leuk verjaardagscadeau aangeschaft kan worden. De verpakking voor het cadeau is uniek en op een fairtrade wijze gemaakt. Dit allemaal om er een echte experience van te maken, wat tegenwoordig hoog in het vandaal staat.

-27-


Samenvatting H&M is een organisatie met een lang bestaan. Deze organisatie bestaat namelijk vanaf 1947, en is wereldwijd gevestigd met 2.800 vestigingen op haar naam. H&M staat bekend om haar modieuze producten en goede prijs-kwaliteit verhouding. Het is een innovatief bedrijf die kan inspelen op verschillende trends om zo als bedrijf te groeien en zich te onderscheiden van andere ketens. Tegenwoordig zijn mensen erg op hun geld vanwege de economische crisis. Klanten van H&M (de huidige doelgroep) willen daarom tegen een schappelijke prijs kleding kopen die gericht is op de laatste modetrends. Door in te spelen op de trends, customization/DIY, co-creation en fairtrade kan H&M iets vernieuwends aanbieden waarbij de klanten zelf inspraak hebben. De kleding wordt er niet duurder op, echter is er hierdoor meer uitdaging en wordt er een experience gecreĂŤerd. Ook wordt er voor young professionals een kans gecreĂŤerd. Wat houdt dit nu in voor de H&M? Met deze 3 trends kan de H&M 3 nieuwe concepten lanceren, die nieuwe klanten opleveren en tevens ook meer omzet genereren.

-28-


Samenvatting DIH&M

Er wordt een application opgezet waar nieuwe designers en young professionals hun concepten en ontwerpen tentoon kunnen stellen aan een breed publiek. Deze contest is te volgen via een nieuw ontworpen site waar er een waardering aan de ontwerpen kan worden gegeven d.m.v. likes. Per kwartaal worden er 10 producten getoond in een glazenwand die in elke H&M te vinden is. Klanten kunnen deze producten kopen en designers bouwen een startkapitaal op waardoor er voor beide partijen een toekomst perspectief is.

Creativi-me

H&M ontwikkelt een Co-Creatie Area. In deze area kunnen klanten hun producten eigen maken en betrokken zijn bij de ontwikkeling. Door inspraak te hebben krijgen klanten een gevoel van macht en zekerheid en dat is wat ze willen. Jou t-shirt is hierdoor gecustomized, uniek en eigentijds. In de toekomst is het mogelijk evenementen te gaan bezoeken d.m.v. een stand die het zelfde effect heft als de Co-Creatie Area.

The Birthday Bash

Aan de online website wordt een verandering toegepast. H&M biedt nu de mogelijkheid om je eigen verlanglijst te maken met je favoriete producten. Deze lijst is zichtbaar voor vrienden en familie, die je nu de mogelijkheid biedt om geld te doneren en inzicht te geven voor bijv. een verjaarscadeau. Tegenwoordig let iedereen namelijk op zijn geld, en het uitgeven ervan heeft plaats gemaakt voor besparen. H&M is “all around the world” met haar eigentijdse manier van branding. Door deze theses toe te passen kan er meer merkbinding ontstaan. Mensen voelen zich gewaardeerd, geapprecieerd en verbonden met H&M, door de talloze mogelijkheden om “samen” tot een mooi eindproduct te komen. Items waar de klant zich in weerspiegeld ziet en financieel mogelijkheden in biedt.

-29-


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 1 dih&m

-31-


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 1 dih&m


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 2 creativi-me


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 2 creativi-me


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 2 creativi-me


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 2 creativi-me


Thesis 3 the birthday bash

Bijlage & Bibliogafie


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 3 the birthday bash


Thesis 3 the birthday bash

Bijlage & Bibliogafie


Bijlage & Bibliogafie

Thesis 3 the birthday bash


Bijlage & Bibliogafie @Remcobron. (2012, 05 08). Marketingfacts. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.marketingfacts.nl/berichten/ca-toont-in-de-winkel-real-time-facebook-likes-op-kledinghangers Centerparcs. (2011). Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://toppings.centerparcs.com/gb-en (2012, 12 01). Opgeroepen op 04 28, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/13/de-furby-is-terug/ Info over 3D printers. (2013, 05 06). Opgeroepen op 05 13, 2013, van Website over 3D printers: http://info3dprinter.blogspot.nl/ Mrgugumissgo. (2013). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Mrgugumissgo: http://www.mrgugumissgo.bigcartel.com/ AIM. (2013). Aimsterdam. Opgeroepen op 05 02, 2013, van http://www.aimsterdam.nl/creatieve-industrie/creatieve-industrie/projecten/fashion-fasterclass Alers, R. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/floating-disaster-shelter/ Alers, R. (2013, 03 17). WordPress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/scanable-shirts/ Almekinders, S. (2013, 03 31). Hardware. Opgeroepen op 08 05, 2013, van http://nl.hardware.info/reviews/4165/asus-padfone-2-review-interessante-combi Ammann, S. (2013, 03 10). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/10/coolhunts-silvie-ammann/ Ammann, S. (2013, 03 17). Slim Kopen. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/coolhunt-slim-kopen/ AVAG. (2012). Safety and fashion at work. Opgeroepen op 05 05, 2013, van http://www.safetyandfashionatwork.nl/content/genomineerden-avag-innovatie-award-2012 Baremanne. (2013, 03 16). plus size model. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/16/plus-size-model-eindelijk/ BartholomĂŠ, S. (2013, 03 27). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/02/25/coolhunts-streethunt-sarah-bartholome/ BartholomĂŠ, S. (2013, 03 11). Promotiecampagnes zonder promoters. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/11/ promotiecampagnes-zonder-promoters/


Bijlage & Bibliogafie BartholomĂŠ, S. (2013, 03 22). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/11/muurschilderingen-tilburg/ Benelux, P. E. (2007). De Groeimotor. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Berkenhagen, L. (2013, 03 22). Foap. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/22/coolhunt-foap/ Berkhagen, L. (2013, 02 21). Slim Rice. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/21/coolhunt-slim-rice/ Bessems, N. (2013, 03 14). Beats by dre royal edition. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/14/beats-by-dre-royal-edition/ Bessum, N. (2013, 02 22). Facebook Draait Door. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/20/ultra-ever-dry/ Bnn. (2013, 01 14). Opgeroepen op 05 04, 2013, van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZlsPXpR2ORU Boogaard, S. v. (2013, 03 13). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/13/hergebruik-van-computers/ Boogaard, S. v. (2013, 03 22). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/13/coolhunt-hologramphone/ Boogaard, S. v. (2013, 03 22). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/13/touchscreen-kleding/ Boogaard, S. v. (203, 03 17). Touchscreen 4.0. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/13/coolhunt-touchscreen-4-0/ Breda, T. (2013, 03). Macascene. Opgeroepen op 05 05, 2013, van http://www.macascene.nl/info/airplay-talentshow/informatie-airplay-talentshow/airplay-fashioncontest/ Breteler, A. (2013, 03 14). Jezus on high heels. Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/14/jezus-on-high-heels/ Breteler, A. (2013, 03 14). Onopvallend vs opvallend. Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/14/onopvallend-vs-opvallend/ Collector, T. C. (2012, 04). Opgeroepen op 04 25, 2013, van http://thecoolcollector.net/diy/virtual-sunglasses-try-out-at-bloomingdales/ Copy&code, A. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/the-talking-shoe/ Dales, E. (2013, 02 24). Verfraaing openbare ruimte. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/02/24/streethunt-elserieke-dales/


Bijlage & Bibliogafie Dezeen. (2013, 03 13). Vimeo. Opgeroepen op 05 03, 2013, van http://vimeo.com/61258052 Dijk, L. v. (2013, 02 24). Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/02/24/like-share-en-win-acties-op-facebook/ Dijk, L. v. (2013, 02 24). Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/02/24/zonnecellen-in-lantaarnpalen/ Dijk, L. v. (2013, 02 24). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/02/24/explosie-van-grafische-prints/ Eerden, N. (2013, 03 17). Fitness steeds extremer. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/coolhunt-1-fitness-steeds-extremer/ Eleni. (2013, 03 11). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/11/coolhunt-34/ Eleni. (2013, 03 15). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Clean eating shakes: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/15/coolhunt-34-clean-eating-shakes/ Erp, L. v. (2013, 03 19). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/09/future-watch/ Erp, L. v. (2013, 03 9). Wanna be my friend. Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/09/hoe-meer-hoe-beter/ Fairminds. (2012). Opgeroepen op 03 17, 2013, van Fairminds: http://www.fairminds.nl Fan. (2013, 04 09). Opgeroepen op 04 28, 2013, van http://www.fan.tv/digitaal/gadgets/19013-twitterende-waterkoker Fashion, E. (2012, 06 21). E Fashion. Opgeroepen op 04 28, 2013, van http://www.emerce.nl/efashion/?utm_source=website%2Bfrankwatching&utm_medium=advertorial&utm_camp aign=advertorial%2Bvia%2Bfrankwatching Flora. (2013, 03 20). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2ftrendwatching.wordpress.com/2013/03/20/geen-eye-maar-hair-shadow/ Foundation, H. F. (2013). Hartley Film Foundation. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://hartleyfoundation.org/donate Francis-Bryden, S. (2010). DIY-Fashion. Laurence King Publishers. Frenken, T. (2013, 02 22). WordPress. Opgeroepen op 05 02, 2013, van http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/02/22/opvallende-patronen-nu-ook-voor-mannen/ Froot. (2012, 06 25). Froot. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.froot.nl/posttype/froot/virtueel-boodschappen-doen-in-de-metro/


Bijlage & Bibliogafie FS. (2012, 08 20). Opgeroepen op 05 04, 2013, van http://www.fashionscene.nl/p/139302/converse_items_customizen_op_lowlands_2012 FSredactie. (2012, 08 12). Opgeroepen op 05 05, 2013, van http://www.fashionscene.nl/p/129182/special_editon_converse_all_star_lowlands_gymp Gelder, I. v. (2013, 03 10). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/10/coolhunt-3/ Gelder, I. v. (2013, 03 10). Fairtrade bambo kleding. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/10/coolhunt-2-ilse-van-gelder/ Gelder, I. v. (2013, 03 10). Recycle art. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/10/coolhunt-3-ilse-van-gelder/ Gerritsma, C. (2012, 11 08). Bright. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.bright.nl/eerste-indruk-nike-fuelband Godefrooij, W. (2009, 06 23). Hoe creer je Co-creatie. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Universiteit Utrecht: http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0918-200115/ SCRIPTIE_GODEFROOIJ_0223921_23-06.pdf Graffitinetwerk. (2013). Graffitinetwerk B.V. Opgeroepen op 04 27, 2013, van http://www.graffitinetwerk.nl/ Grim, L. (2013, 02 22). Gekleurde armbandjes. Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/02/22/veel-kleurige-armbandjes/ Grim, L. (2013, 02 22). Pinterest het nieuwe bloggen. Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/02/22/pinterest-het-nieuwe-bloggen/ Haastrecht, S. v. (2013, 03 16). Gizmodo. Opgeroepen op 04 28, 2013, van http://gizmodo.com/5990950/the-image-toaster-brings-google-images-to-your-breakfast Haddi, G. (2013, 02 16). Trendhunter. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://www.trendhunter.com/trends/street-art-story Halters, A. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/snappclub-snappcar-elkaars-auto-lenen/ Halters, A. (2013, 03 17). Groene graffiti. Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/groene-graffiti-milleuvriendelijke-graffiti/ Halters, A. (2013, 03 17). Samen gaan winkels online. Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/samengaan-winkels-online/ Hamer, S. (2013, 03 12). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/13/coolhunt-touchscreen-4-0/


Bijlage & Bibliogafie Heesbeen, L. v. (2013, 02 24). Opgeroepen op 02 24, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/author/liekevanheesbeen/ Heesbeen, L. v. (2013, 02 24). Opgeroepen op 05 02, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/02/24/may-i-present-de-3-tassentrends-voor-lentezomer-2013/ Heesbeen, L. v. (2013, 02 24). A’dam Fashion Week bereikt een koortsachtig slotakkoord. Opgeroepen op 04 28, 2013, van Wordpress: http://co2ctrendwatching.wordpress. com/2013/02/24/adam-fashion-week-bereikt-een-koortsachtig-slotakkoord/ Horst, C. (2013, 03 14). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/14/streethunt-3/ Horst, C. (2013, 03 14). Led verlichting strips in winkels. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/14/streethunt-3/ ILFN. (2012, 09 11). Opgeroepen op 04 03, 2013, van http://www.ilovefashionnews.nl/2012/09/11/trend-tijgerkoppen/ Jix, S. (2013, 02). The Green Fashion Competition. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.thegreenfashioncompetition.com/ Kastelijns, B. (2013, 03 18). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2ctrendwatching.wordpress.com/2013/03/18/maximaal-zes-seconden-filmen-met-vine-twitters-nieuwe-videodienst/ Kennes, B. (2013, 03 15). old tattoo’s. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/15/streethunt-oldskool-tattoo/ Kessel, T. v. (2013, 03 08). Diversiteit. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/08/coolhunts/ Kooij, B. v. (2012, 06 11). Vergeet coupons, sociale cadeaus zijn de toekomst. Opgeroepen op 03 17, 2013, van Marketingfacts: http://www.marketingfacts.nl/berichten/vergeet-coupons-sociale-cadeaus-zijn-de-toekomst Kramer, L. M. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/transformeer-fotos-naar-videos/ Kramer, L. M. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/een-kijkje-in-de-hersenen-met-kinect/ Kramer, L. M. (2013, 03 17). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Untamed: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/untamed/ Kroon, R. v. (2013, 02 28). Wordpress. Opgeroepen op 08 05, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/28/coolhunts-rick/


Bijlage & Bibliogafie Laura. (2012, 12 10). NSMBL. Opgeroepen op 04 20, 2013, van http://www.nsmbl.nl/backstage-bij-glamour-de-winter-weggeefmaand-styling-contest/ Layer. (2013, 01 03). Layer. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.layar.com/what-is-layar/ Lemmens, M. (2013, 03 14). Vrouwen achter het stuur. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/14/vrouwen-aan-het-stuur/ Machiels, R. (2013, 03 10). Crowdfunding. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/10/coolhunt-crowdfunding/ Machiels, R. (2013, 03 10). Platforms. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/10/coolhunt-platforms/ Machiels, R. (2013, 03 10). Vinyl. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/10/coolhunt-vinyl/ Magazine, W. (sd). The Cool Collector. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://thecoolcollector.net/diy/wads-barber-shop-contest/ Mandemakers, S. (2013, 03 23). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/23/the-bat/ Mandemakers, S. (2013, 03 23). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/23/schoensneeuwschuiven Mandemakers, S. (2013, 03 17). Shake it like a polaroid picture. Opgeroepen op 05 04, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/shake-it-like-apolaroid-picture/ Mandemakers, S. (2013, 03 17). Urban amsument. Opgeroepen op 05 04, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/urban-amusement/ Mausel, E. (2008). Ondernemen met een maatschappelijke paragraaf. In E. Mausel, Ondernemen met een maatschappelijke paragraaf. van Gorcum. Middendorp, R. (2008, 09 19). Bright. Opgeroepen op 04 25, 2013, van https://www.bright.nl/peugeot-design-contest-nadert-finale Nelly. (2013). Nelly.com. Opgeroepen op 05 08, 2013, van www.nelly.com Nick. (2013, 03 11). Appelstijl. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.appelstijl.nl/2013/03/11/live-wallpaper-stijl-interactiviteit-op-je-bureaublad/ Nieuwehuijzen, D. v. (2013, 03 23). Lelijke dingen mooi maken. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.files.wordpress.com/2013/02/img_1783.jpg Nieuwehuizen, D. v. (2013, 02 23). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/23/coolhunts-daisy/#respond


Bijlage & Bibliogafie Nieuwenhuijzen, D. v. (2013, 02 23). Tas op wielen. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/23/coolhunts-daisy/ Nijhuis, D. o. (2013, 03 08). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/?s=remote+free+hand&submit=Zoeken Nijhuis, D. O. (2013, 03 08). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.files.wordpress.com/2013/03/2009_adidasoriginalshouseparty.jpg Nijhuis, D. O. (2013, 03 08). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.files.wordpress.com/2013/03/unknown1.jpeg Nijhuis, D. O. (2013, 03 08). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.files.wordpress.com/2013/03/images.jpeg Online, D. (2011). Dokter Online. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.dokteronline.com/ Online, M. (2013). Opgehaald van http://taringa-z.com/adam-saaks/ Polaroid. (2013). Polaroid. Opgeroepen op 04 28, 2013, van http://www.polaroidstore.com/products/portable-photo-printers/instant-mobile-printer-gl10-with-zink-zero-ink-printingtechnology.htm Quarterly, T. (2013). After 3D, here comes 4K. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Economist: http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21572921-home-entertainmentnew-television-standard-called-ultra-hd-four-times-sharper racefietsen, I. (2013). Italiaanse racefietsen. Opgeroepen op 05 2013, 01, van Website over italiaanse racefietsen: http://www.italiaanseracefietsen.com/ Rachel. (2013, 03 08). Opgeroepen op 05 05, 2013, van http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/08/coolhunt-social-media-neemt-tv-progammas-over/ Random. (sd). Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://pinterest.com/nurturenature/diy-fashion/ Redactie, F. (2012, 06 27). Fashion Scene. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.fashionscene.nl/p/126284/laat_je_sneakers_customizen Ryan, T. (2012, 12 18). Retailwire. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://www.retailwire.com/discussion/16468/amazon-launches-social-gifting-tool Sandracecet. (2012, 11 14). Sandracecet. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Tony Chocolonely: http://www.sandracecet.com/tonys-chocolonely.html Sarah. (2013, 03 11). Opgeroepen op 05 05, 2013, van http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/11/een-waterdichte-smartphone/ Schouten, M. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 05, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/mark-schouten-coolhunt-2/


Bijlage & Bibliogafie Schouten, M. (2013, 03 17). De wisselwinkel. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/mark-schouten-coolhunt-3/ Schouten, M. (2013, 03 17). E smart. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/mark-schouten-coolhunt-4/ Schwartz, A. (2013, 01 28). Fastcoexist. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://www.fastcoexist.com/1681443/book-a-night-at-this-homeless-hotel-to-live-like-people-on-the-street#9 Seelen, N. (2013, 22 03). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/24/plakplaatjes-voor-volwassenen/ Sheridann. (2013, 03 20). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2ftrendwatching.wordpress.com/2013/03/20/co-branding/ Sheridann2. (20, 03 2013). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2ftrendwatching.wordpress.com/2013/03/20/exclusieve-sneakers/ Smeets, N. (2013, 02 22). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/22/coolhunt-met-layar-kan-je-tieten-zien/ Smeets, N. (2013, 02 22). Ikea bed testen op station. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/22/coolhunts-nienke/ smeets, N. (2013, 03 16). Tanden scheef zetten. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/16/coolhunt-japan-zet-tandenscheef/ Smeets, N. (2013, 02 22). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/02/22/coolhunt-bodylotion-in-je-spijkerbroek/ Sรถderstrรถm, T.-R. (2013, 02 06). Paper Display - Stockholm Furniture and Light Fair. Opgeroepen op 05 02, 2013, van The Coolhunter: http://www.thecoolhunter.net/article/de tail/2154/paper-display--stockholm-furniture-and-light-fair Spireresearch. (2012, 06 14). Social gifting; the new buz in internet shopping. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Spireresearch: http://www.spireresearch.com/spire-journal/yr2012/q2/ social-gifting-the-new-buzz-in-internet-shopping/ Stigter, P. (2012, 12 05). Glamour. Opgeroepen op 04 04, 2013, van http://www.glamour.nl/instaglamour Stone, Z. (2013, 01 04). This Helmet With Brake Lights And Turn Signals . Opgeroepen op 05 08, 2013, van Fastcoexist: http://www.fastcoexist.com/1681545/this-helmet-with-brakelights-and-turn-signals-lets-bikers-speak-the-language-of-cars#1 Sundo, J. (2013, 02 26). Creating experience in the experience economy. Opgeroepen op 05 08, 2013, van books.google:


Bijlage & Bibliogafie http://books.google.nl/books?id=NnUC25fPQRoC&printsec=frontcover&dq=experience+economy&hl=nl&sa=X&ei=H1GKUfDXGomX7Qbm-IHYAw&sqi=2&ved=0CDcQ6AEwAQ Suprise, Y. (2012). Opgeroepen op 29 04, 2013, van http://www.yoursurprise.nl/kleding Sydneydm. (2013, 03 15). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2ftrendwatching.wordpress.com/2013/03/15/animalization/ Taskforeceinnovatie. (2012, 07 16). Opgeroepen op 05 02, 2013, van Taskforeceinnovatie: http://www.taskforceinnovatie.nl/creatieve-industrie/initiatieven/anders-op-weg Textilla. (2009, 06 10). Textilla. Opgeroepen op 05 27, 2013, van http://www.textilia.nl/nieuws/amsterdam-international-fashion-week-2009/nid3055-fashion-contest-heineken-vooraifw-een-jurk-van-bierdopjes.html Textilla. (2012, 03 20). Textilla. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://www.textilia.nl/nieuws/algemeen/nid12576-hm-opent-conscious-experience-op-de-kalverstraat.html Thomas. (2013, 03 15). Wordpress. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/15/streethunt-1-2/ Trendstyle. (2013, 04 17). Witte schoenen. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Trendstyle: http://www.trendystyle.net/fashion/kledingtips/witteschoenen.html Twinkel. (2012, 05 30). Twinkelmagazine. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Acceptanten WRAP: http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/05/bol.com-fonq.nl-en-we-fashion-bijeerste-acceptanten-wrapp/ United, F. (2012, 08 21). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Fashion United: http://www.fashionunited.nl/nieuws/Columns/Socialgifting_app_Wrapp_tekent_samenwerking_met_Intersolve_2012082937153/ Vies, I. v. (2013, 03 14). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.files.wordpress.com/2013/03/foodiebag.jpg Vies, I. v. (2013, 03 24). Hydrophysio. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/14/coolhunt-3-irene-van-der-vies/ Voorsterum, J. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/natuurlijke-tandpasta/ Voorstrum, J. (2013, 03 17). Uit - ontbijten. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/uit-ontbijten/ Voosterum, J. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 05, 2013, van http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/17/presteren-op-lichaamswarmte/ Week, D. D. (2012). Opgeroepen op 05 10, 2013, van http://we-can.nl/ddw-customizen/


Bijlage & Bibliogafie Weijl, T. (2013, 03 24). Tally Weijl. Opgeroepen op 05 05, 2013, van Facebook: https://www.facebook.com/pages/Tally-Weijl-Fashion-Contest/255906447879532 Wikipedia. (2013, 04 14). Wikipedia. Opgeroepen op 04 24, 2013, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding Witte, V. d. (2009). Professionele communicatiefunctie. In V. d. Witte, Professionele communicatiefunctie. Kluwer. Worp, D. v. (2013, 03 16). Hout is Hip. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/2013/03/16/hout-is-hip/ Worp, D. v. (2013, 03 08). Kleuren. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/tag/kleuren/ Worp, D. v. (2013, 03 08). Strepen. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2atrendwatching.wordpress.com/tag/strepen/ Wouters, L. (2013, 03 17). Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/02/17/varken-jpg/ Wouters, L. (2013, 03 22). Kringhalen. Opgeroepen op 05 08, 2013, van Wordpress: http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/02/25/kringhalen/ Wrapp. (2012, 04 26). Wrapp. Opgeroepen op 05 08, 2013, van https://www.wrapp.com/nl wsiwebexpert. (2012, 06 14). Social gifting: The new buzz in internet shopping. Opgeroepen op 05 08, 2013, van wsiwebexperts: http://www.wsiwebexperts.nl/Nieuws/Archief2012/ SocialGiftingvoorNederlandsewebshops.aspx wsiwebexperts. (2012, 07 21). Social gifting voor nederlandse webshops. Opgeroepen op 05 08, 2013, van wsiwebexperts: http://www.wsiwebexperts.nl/Nieuws/Archief2012/SocialGiftingvoorNederlandsewebshops.aspx Yalcin, R. (2013, 03 16). Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://co2btrendwatching.wordpress.com/2013/03/16/coolhunt-2-3/ Yamashita, S. (2010, 03 26). Designboom. Opgeroepen op 05 08, 2013, van http://www.designboom.com/design/shin-yamashita-land-peel/ Yanko. (2013). Craziestgadgets. Opgeroepen op 03 15, 2013, van http://craziestgadgets.com/2010/02/25/shair-chair-is-a-chair-you-can-share-with-8-people/


Trendrapport Anouk Lucia Lieke  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you