Page 1

september

LIEFDESBRIEF 32

2013

LEVEN IS VERANDERING

LEVEN IS VERANDERING Grote veranderingen  in  je  leven  ma-­‐ ken  heel  wat  los.  Dat  is  ook  precies   de  bedoeling  van  het  leven  en  de   enige  manier  om  te  kunnen  groeien.   Als  je  dat  bese<  kun  je  elke  veran-­‐ dering  omarmen  als  een  geschenk   dat  je  goed  van  pas  komt. www.medischebasiskennisconamore.nl

NIEUWS • Landelijke normen  voor  de  oplei-­‐ ding  medische  basiskennis. • Onze  toekomstplannen • Nieuwe  column:  vrienden  van  Con   Amore  stellen  zich  voor  met  hun   passie.  Dit  keer  Alida  Holwerda.


L I E F D E S B R I E F

3 2

den me daar al: ‘U weet wel de weg, hè?’ Dat scheelde bij elkaar al gauw een halve verhuiswagen! En een opgeruimd huis geeft een Dierbare vrienden, opgeruimd hoofd, dat voelde lekHet is even stil geweest rondom ker. Het loslaten van materiële de Liefdesbrieven. Niet dat het ons aan liefde ontbrak of dat er geen inspiratie was - integendeel! Maar er was deze zomer gewoon heel veel wat onze aandacht volledig opeiste. In juli is ons huis verkocht, heerlijk! Een enorm gevoel van opluchting overviel ons. We zijn nu vrij van die financiële zorg, vrij om eindelijk een nieuwe stap te zetten. Onze droom om naar Frankrijk te emigreren is nog steeds springlevend, waarover straks meer, maar heeft op dit moment geen prioriteit. Daarvoor hebben we ook meer voorbereidingstijd nodig. We zitten net in een stroomversnelling met ons werk en onze passie (de opleiding medische basiskennis) en het zou niet wijs zijn om op dit moment naar Frankrijk te verhuizen. Halsoverkop emigreren zou ongetwijfeld een mooi verhaal voor een aflevering van ‘Ik vertrek’ opleveren, maar dat laten we liever aan anderen over. Eerst een tussenstap op weg naar het warme zuiden, helemaal naar de Utrechtse heuvelrug. Naar Amerongen om precies te zijn, lekker centraal in Nederland, een uitstekende uitvalsbasis voor al onze leslocaties.  

Leven is verandering

Zo’n verhuizing is een ideaal moment voor een grote opruiming. Voor sommigen misschien een rampzalig idee, maar voor ons een heerlijk om van allerlei overbodige spullen afscheid te nemen. Kisten vol boeken gingen naar de markt om gerecycled te worden, karrenvrachten oude huisraad en in tientallen jaren verzamelde spulletjes bracht ik naar de gemeentewerf. Ze ken-

kunnen groeien. Het kostte ons geen moeite om Bergen achter ons te laten, ook al hebben we er 30 jaar met plezier gewoond en gewerkt en er onze

De boeddha is met ons meeverhuisd zaken, juist als je er aan gehecht bent of als die emotionele waarde hebben, werkt louterend en geeft je de kans om verder te stromen, innerlijk en uiterlijk nieuwe wegen te verkennen. Het schept de ruimte die nodig is om verder te www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  1

kinderen gekregen. Zeker, bij het afscheid met de buren moesten we wel even een traantje wegpinken, want we hebben het goed met elkaar gehad. Waarom dan toch verhuizen, vanwaar die behoefte aan verandering? Afgezien


L I E F D E S B R I E F

van een aantal praktische aspecten (het huis met de praktijk werd te groot voor ons tweeën, de financiële last was aanzienlijk) spelen nog andere factoren een rol. Blijven doen wat je altijd al gedaan hebt en steeds hetzelfde (succesvolle) kunstje vertonen, lijkt een aantrekkelijk perspectief vanuit het oogpunt van zekerheid en veiligheid. Maar zekerheden blijken vaak schijn en bieden te weinig uitdaging voor nieuwsgierige en creatieve geesten. En dat zijn wij. Dus storten we ons liever in nieuwe, spannende avonturen dan te blijven doorploegen op oud land met bekend resultaat. We hebben het vertrouwen dat het nieuwe minstens zo goed en waarschijnlijk beter is dan het oude, ook al lijkt dat misschien niet meteen zo. We nemen niet alleen onze oude talenten mee, maar krijgen ook de kans om nieuwe te ontwikkelen. Veranderen is mijns inziens de essentie van het leven. Als je dat beseft hoef je er niet langer bang voor te zijn, maar kun je elke verandering omarmen, in de wetenschap dat dit opnieuw een kans is om te worden wie je wilt zijn. Amerongen is trouwens erg leuk! Ingeklemd tussen de Utrechtse heuvelrug en de Nederrijn is het een pareltje. Het heeft een aardig kasteeltje met grachten en een fraaie tuin, waar wij als vrijwilligers elke week een paar uurtjes tuinieren, er is een Frans aandoend pleintje met eeuwenoude eiken dat gewoon vraagt om een stelletje jeu-de-boule spelende

3 2

mannen. Het dorp staat bol van oude monumenten. Alles is er anders dan we gewend zijn in Bergen, zelfs de geluiden: het gegak van tienduizenden ganzen die in formatie komen overvliegen en neerstrijken vlak achter ons huis in het sappige gras van de uiterwaarden. Ook de smaak van Amerongen is onovertroffen, van grote, donkerpaarse kersen, zo van de bomen aan de overkant in de Betuwe. Overal zie je in de zomermaanden stalletjes langs de wegen met vlaggen en borden die je verleiden tot het proeven en kopen van deze verrukkingen.

verhuisdozen uitgepakt, de kamers ingericht en de rest van de spulletjes, waar in huis geen plek voor was, maar die we later wel mee naar Frankrijk willen nemen, in de garage opgeslagen. We wilden nu nog een maandje op vakantie naar het zuiden, lekker bijkomen van alle drukte, hangmat tussen twee kurkeiken, wijntje erbij en een lekker boek om te lezen. Maar het liep anders. Via via hoorden we dat instituut PLATO van de universiteit van Leiden de richtlijnen voor de opleiding medische basiskennis klaar had en op internet had gepubliceerd. Dat betekende werk aan de winkel, heel veel werk in korte tijd. We wilden de studenten die in september zou starten meteen een opleiding geven die zou voldoen aan de nieuwe richtlijnen. We hebben de gordijnen gesloten tegen de hete augustuszon, de ventilator aangezet om wat verkoeling te brengen en zijn fanatiek aan de slag gegaan. Het was een enorme klus, maar zeer de moeite waard.

Nieuwtjes Eindelijke landelijke normen voor de MBK

Kasteel Amerongen

Een ander opvallend iets is dat iedereen hier je groet, lopend, fietsend of in de auto. Je voelt je meteen welkom en thuis. Dat is in de randstad en in het drukke Bergen toch minder vanzelfsprekend. In twee dagen tijd hadden we alle www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  2

Eind juli kwamen dus de nieuwe landelijke richtlijnen voor de opleiding medische basiskennis uit, op initiatief van de grote zorgverzekeraars. Deze richtlijnen moeten de chaos in het opleidingen circuit gaan bestrijden. Alleen opleidingen die aan deze richtlijnen voldoen worden geaccrediteerd en erkend door CPION. Therapeuten die zo’n geaccrediteerde opleiding hebben gevolgd worden erkend en vergoed door de verzekeraars.


Typ hier om tekst in te voeren

L I E F D E S B R I E F 32

Voor onze opl e i d i n g b e t ekent het dat we een aantal onderwerpen moeten uitbreiden of toevoegen, nieuwe lesboeken moeten adviseren, honderden nieuwe studievragen moeten maken en een forse aantal extra contacturen/lesdagen moeten inplannen. Dat was wel even zuchten, puffen en steunen, niet alleen voor ons, maar ook voor al onze therapeuten die we hiervan op de hoogte hebben gebracht. We hebben er alles aan gedaan om alles voor september klaar te krijgen en kunnen alleen maar concluderen dat onze nieuwe opleiding veel beter is geworden. Alle tips die we in de afgelopen jaren van onze cursisten hebben gekregen ter verbetering van de opleiding, hebben we nu kunnen implementeren in de nieuwe opleiding. De aanvraag voor accreditatie door CPION is nu in behandeling; het kan echter wel drie maanden duren voordat we een bevestiging hiervan krijgen. We hebben inmiddels onze oudleerlingen op de hoogte gebracht van de veranderingen. Voor hen gaan we een speciale updatemodule ontwikkelen, waardoor zij ook voor de nieuwe accreditatie in aanmerking kunnen komen.

Gordijnen dicht, ventilator aan en werken maar!!

Concrete veranderingen De opleiding wordt beduidend zwaarder. Momenteel eisen de verzekeraars minimaal 25 ECTS en 100 contacturen, maar in de nabije toekomst moet de opleiding minimaal 40 ECTS bedragen (1 ECTS staat voor 28 studie-uren). Het goede nieuws is, dat onze opleiding nu al 40 ECTS telt. De uitbreiding aan contacturen vullen we op zinvolle manieren in: we gaan een dag naar de snijzaal in Utrecht voor aanschouwelijk onderwijs in de anatomie, een soort schoolreisje dus. Verder organiseren we een tweetal intensieve examentrainingsdagen. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van zogenaamde flashcards voor alle studievragen met antwoorden, een soort oefen-spel voor op je smartphone, om de examenvragen te oefenen. We gaan ook audio-opnames maken van de lessen en die beschikbaar stellen

www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  3

om de behandelde stof nog eens terug te luisteren. Zo hebben we nog vele creatieve ideeën die de opleiding kwalitatief naar een hoger plan kunnen brengen. We hebben eerlijk gezegd de ambitie om de beste en leukste opleiding MBK van ons land te creëren.

Toekomstplannen We hebben contacten gelegd met een aantal andere opleidingen voor samenwerking. Het zou mooi zijn als we in de toekomst als opleiders met één stem naar buiten te kunnen treden met een duidelijke visie op een verdere professionalisering van de complementaire geneeskunde. Daarnaast hebben we onze expertise aangeboden bij het zoeken naar praktische oplossingen voor therapeuten van andere opleidingen die geen accreditatie van hun diploma kunnen krijgen vanwege te weinig contacturen. Dat zou ons bedrijf een enorme boost geven.


L I E F D E S B R I E F 32 S

E

Q

U

O

I

A

C

L

U

B

Opleiding in Utrecht, lekker buiten lunchen Mogelijk komt er volgend jaar een variant van de MBK voor mensen die wel interesse hebben om deze studie te volgen, maar niet de intentie hebben om als professioneel therapeut te gaan werken. Die opleiding zou veel minder zwaar kunnen zijn, zonder examens en zonder accreditatie, en dus ook aanzienlijk goedkoper.

eerste pagina van google is gekomen. Ook hij gaat zijn kennis in dienst stellen van therapeuten die bij ons de opleiding volgen. Onze dochter Rose is psychologe; zij volgt nu bij ons de opleiding MBK, ontwikkelt zelf een opleiding psychosociale basiskennis (PSBK) die zij t.z.t. onder de vlag van Con Amore gaat geven

Maar het leukste is wel... dat we met onze (volwassen) kinderen bezig zijn om van Con Amore een familiebedrijf te maken, waardoor de continuïteit voor de toekomst gewaarborgd blijft. Van hun specifieke vaardigheden maken we nu al dankbaar gebruik. Onze jongste, Arthur is als webdesigner werkzaam; hij heeft ons nieuwe logo ontworpen (zie het bord op de foto hierboven), verzorgt onze huisstijl en richt zich daarnaast speciaal op ZZP’ers. Sylvester werkt in de ITsector en is een specialist in SEO (Search Engin Optimation, kennis van zoekmachines) waardoor onze website bovenaan de www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  4

en coacht therapeuten bij het opzetten van een eigen praktijk. Door de samenwerking met deze drie fantastische mensen bruist het van de nieuwe ideeën, hebben we nog meer plezier in ons werk en zien we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.


L I E F D E S B R I E F

32

Nieuwe column   Vrienden   van   Con   Amore   stellen   zich   voor   met   hun   passie.   In   deze   Liefdesbrief   Alida  Holwerda. ‘De passie van Alida’ Ik ben Alida Holwerda, mijn passie bestaat uit het ‘verbinden’ van mensen, ze met zichzelf en met elkaar in contact brengen. Ik doe dat al zo’n twintig jaar als dirigent van amateurblaasorkesten, de harmonie of fanfare die je met koninginnedag wel eens buiten ziet musiceren. Ik bereid ze voor op podiumconcerten. En waar mensen vaak denken dat een dirigent de baas is van een orkest zie ik het meer als een samenwerkingsverband. Ik ben de verbindende factor waardoor het totaal meer wordt dan de som der delen. Ik ben weliswaar de spil... zonder mij gaat het niet, maar zonder de muzikanten zéker niet.

spelen, en die na wat positieve input nu zelfs in de spotlights durft te gaan staan. Misschien geniet ik daar meer van dan ooit omdat ik zelf zo veranderd ben, de verbinding met mezelf heb verstevigd. Zo’n tien jaar geleden begon mijn

Ik stimuleer muzikanten het beste in zichzelf boven te halen zodat ze op hun eigen muzikale niveau meer mogelijkheden krijgen te genieten van het samenspelen met anderen. Waar ik vroeger meer bezig was met het zoektocht naar mijn eigen innerlijke kern, de verbinding met meop tijd klaar stomen van het or zelf, mijn bron. Ik deed een aankest voor een concert, geniet ik tal cursussen waaronder een opnu meer en meer van de weg er leiding Journeytherapie. Inmidnaar toe. Ik geniet van elke per- dels werk ik als journeytherapeut soonlijke overwinning van de en breng mensen in contact met muzikanten, bijvoorbeeld van de hun eigen kern. Ik vind het elke trombonist die altijd misselijk keer fascinerend om mee te mawerd van de zenuwen als hij ken wanneer iemand die verbineens een paar maten solo moest ding met zichzelf weer herkent en

www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  5

verstevigd. Het is het meest dankbare werk wat je je kunt voorstellen. Naast deze twee vormen van verbinden ben ik het laatste jaar ook bezig om therapeuten en coaches met elkaar te verbinden. Dat doe ik in een prachtig centrum voor bewust zijn in Alkmaar, het heet Wakker. Ik merkte dat je als therapeut vaak weinig tot geen contact hebt met gelijkgestemden, in dit centrum lukt dat wel. Je ontmoet elkaar tussen twee sessies door en verwijst cliënten naar elkaar als het nodig is. Tijdens de eerste open dag waren bijna alle coaches en trainers van Wakker aanwezig en namen naast de vele bezoekers enthousiast deel aan elkaars workshops. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en het bruist van de ideeën. Ik word daar héél erg gelukkig van!


L I E F D E S B R I E F

32

Wie zijn wij? Rinske Zielstra   hee-  vroeger  als  verpleegkundige  in  het  ziekenhuis   gewerkt,  daarna  in   de  huisartsenprak8jk  van  Albert.  Nu  is  ze  Jour-­‐ neytherapeute  en   Crea8oncoach   met   opleiding   psychodrama.  Ze   is  de  grote  steun  en  toeverlaat  bij  de   opleiding  MBK.  Daarnaast  is   Rinske   moeder   van   vier   kinderen  en  sinds  1971  levensmaatje   en   echtgenote  van  Albert  Jansen.   Albert  Jansen  was  30  jaar  antroposofisch  (huis)arts   in  Bergen  NH.   Hij   is   tevens   Journeytherapeut,   Crea8oncoach,   oprichter   en   do-­‐ cent  van  Con  Amore.  Albert  is  de  vader  van  dezelfde  vier  kinderen.  

J

      Mocht   je   mensen   kennen   die   geïnteresseerd   zijn   in   deze   brief,   maak   ze   er   maar  op   aSent.  Ze   kunnen  zich  hiervoor   bij   ons  aan-­‐ melden  door  een  mailtje  te  sturen  naar  crejazie@gmail.com   AFMELDEN?  Stuur  een  mailtje  met  ‘afmelden  liefdesbrief’.

Voel je  vrij   tekst   en   inhoud  van  de  Liefdesbrieven  te  gebruiken  zonder   onze   uitdrukkelijke,  mondelinge  of   schri-elijke  toestemming.  Wij  willen     geen  copyright  op  onze  teksten.

hartegroet,

Rinske en Albert

www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  6

Liefdesbrief 32  
Liefdesbrief 32  

Thema: Leven is verandering Landelijke normen opleiding MBK Toekomstplannen Con Amore Vrienden stellen zich voor met hun passie: deze keer A...

Advertisement