Page 1

juni

LIEFDESBRIEF 26

2012

Con Amore

ZE WAS NOG JONG...

CREATIECOACH,

Wat doet  het  met  je,  als  de   dood  onverwacht  je  leven   binnenstormt?  

WAT IS HET EN HOE WORD JE HET? De workshop  van  3  week-­‐ enden  start  eind  septem-­‐ ber.  Doe  je  mee?

www.con-­‐amore.net

MEDISCHE BASISKENNIS

• Examenfeestje • Uitbreiding  leslocaAes:  

Eindhoven (sept.)

Driebergen (sept.) Amsterdam  (jan.  2013)


L I E F D E S B R I E F

2 6

Lieve vriend, vriendin trachAe ze   zich   omhoog   Ze was nog jong en Moeizaam     te   hijsen,   maar   viel   meteen   weer   om.   Ik   wist   meteen  dat   er   iets  ergs   bloedmooi. Mensen  bleven  vaak  staan  en  keken   bewonderend   om,   kinderen   rea-­‐ geerden  enthousiast   als  ze  haar   za-­‐ gen:  ‘Kijk  mam,  een  wolf!’ Luna  was  ook   een   indrukwekkende   verschijning,  met   haar  wiAe  vacht  en   de   lange   donkere   dekharen   die   als   een   half   transparante   mantel   haar   rug   en   flanken   bedekten,   de   wui-­‐ vende  dikke  staart  en  de  vrijmoedig-­‐ heid  waarmee  ze  iedereen  tegemoet   trad.   Ze   had   een   lief   karakter,   was  alFjd   enthousiast  en  straalde  een  enorme   levensvreugde  uit.  Gelukkig   blaHe  ze   nooit.   Als   ze   blij   was   zong   ze   haar   wolvezang,   een   langgerekt  en  melo-­‐ dieus   gehuil,   waarbij   ze   haar   snuit   naar   de  hemel  richAe  en  haar  ogen   in  vervoering  sloot,  ‘woehoeeeeeee’.

aan de  hand  was   en  voelde  hoe  de   spanning   mijn   keel   dichtkneep.   Ik   nam  haar  voorzichFg  in  mijn   armen   en  droeg   haar   naar   binnen.   Hijgend   legde  ik  haar   neer  op  haar  kussen  in   de   kamer   -­‐   ze  woog   30   kilo!   Ik   gaf   haar  water,   dat   ze  gulzig  opdronk.  Ze   leek   extreem   dorsFg.   Ik   belde   de   dierenarts,   waar   ik   meteen   terecht   kon.  Opnieuw  droeg  ik  haar   en  legde   haar  op  de  onderzoeksbank.   Ze  bleef   sFl  en  apathisch  liggen   en  verroerde   ErnsFge   bloedarmoede,   was   zijn   zich  niet. conclusie.   We   overlegden   samen.   Een   dierenarts   kan   natuurlijk   geen   Die   bloedarmoede  moest   de  afgelo-­‐ anamnese  afnemen,  zoals  ik  dat  ge-­‐ pen  nacht  zijn  ontstaan.  Dan  was  het   wend  ben  bij  mensen:   ‘Wat   voelt  u,   dus   een   grote   inwendige   bloeding.   wanneer  is  het  begonnen?’  Hij  vroeg   Aangezien   ze   niet   had   gebraakt   en   mij  of  ze  iets  bijzonders  had  gegeten,   ook   geen   kippenbot   had   gekregen,   iets  bijzonders  had  gedaan.   Nee,   er   leek   een   maagbloeding   uitgesloten.   was  niets  vreemds  geweest.   De  vori-­‐ De   dierenarts   vermoedde   een   ge-­‐ ge  dag   had  ze  nog   vrolijk  gerend  en   scheurde   milt,   mogelijk   door   een   was   ze   vitaal.   Hij   ontdekte   dat   de   kwaadaardige  tumor.  

Maar toen   ik   twee   weken   geleden   slijmvliezen   van   ogen   en   bek   ex-­‐ op   een   ochtend   naar   haar   hok   liep   treem  bleek  waren  en  dat  haar  hart-­‐ om   met   haar   te   gaan   wandelen,   slag  snel  en  zwak  was.   sprong  ze  niet  op  om  me  te  begroe-­‐ ten.  

Er was  geen  houden  meer  aan,  Luna   raakte  snel  in   shock.   Opereren   had   al  geen   zin   meer.   We   moesten   be-­‐ sluiten   om   haar   uit   haar   lijden   te   verlossen.   Ze  kreeg   enkele  injecFes   en  overleed  toen  in  mijn  armen,  nog   geen   uur   nadat   ik   haar   had   gevon-­‐ den.   De  dierenarts  trok  zich  discreet   even   terug.   We   huilden   daar   in   die   spreekkamer   en   streelden  haar   kop   en   haar   vacht.   We   waren   zelf   in   shock,   je   hond   zo   plotseling   verlie-­‐ zen   doet   ontzeAend   zeer.   Ze   was   zo’n  deel  van  ons   leven,   zo   verbon-­‐ den  met   ons.  Je  realiseert   je  ineens   dat   een  hond  nooit   een  ochtendhu-­‐ meur  heeH  en  alFjd,  álAjd  blij  is  om   je  te  zien. Om   mezelf   weer   een   beetje   in   de   hand   te  krijgen  zei  ik   tegen   de  die-­‐ renarts   dat   het   eigenlijk   ook   een   perfecte  Fming  was  van  Luna  om  nu   afscheid   van  ons  te  nemen,   zo  vlak   voor   onze   vakanFe   en   met   onze  

www.con-­‐amore.net  pag.  1


L I E F D E S B R I E F 26

plannen om   naar   Frankrijk   te   emi-­‐ greren.   Zo   probeerde   het   gezonde   verstand  toch  weer  om  de  regie  over   mijn   geschokte   gevoelsleven   terug   te  krijgen...

Heel geleidelijk   beginnen   we   eraan   te  wennen  dat  ze  er  niet  meer  is.  We   hebben   nog   zo   onze   moeilijke   mo-­‐ menten,   bijvoorbeeld   als   we   thuis   komen   nadat   we   zijn   weg   geweest:   Luna  staat   niet   meer   kwispelend  op   Later  stuurde  de  dierenarts  nog  een   ons  te  wachten.   We  hoeven   nu  ook   aardig  kaartje  met  zijn  condoleance,   geen   rekening   meer   met   haar   te   waarin  hij  ‘de  perfecte  Fming’  en  het   houden  als  we  les  gaan  geven  in  het   verdriet  memoreerde.  

Creatiecoach, wat is het en hoe word je het? Een CreaFecoach   is   iemand   die   zich   bewust   is   van   de   universele   wetmaFgheden   waar-­‐ mee  je  het  leven  vorm-­‐ geeH.   Als  je  deze   wet-­‐ maFgheden   (ook   wel   scheppingsprocessen   genoemd)   eenmaal     hebt   leren   kennen   en   toepassen   vanuit   je   hart,   met   wijsheid   en   discipline,   dan   ga   je   onbevreesd   de   wereld   in   en   trek   je   je   eigen   spoor.   Je  bent     nu   de   bewuste   schepper   van   je  eigen  leven.  Wat  an-­‐ deren   daarvan   vinden   is   hooguit   interessant,   maar  niet   meer  wezen-­‐ lijk   voor   de   besluiten   die  je  neemt.    Dit  werkt   niet   alleen   enorm   be-­‐ vrijdend,   maar   geeH   je   alle  mogelijkheden  om   je   relaFes,   je   werkzame   leven   en   je   gezond-­‐ heid  gunsFg  te  beïnvloeden. In  slechts  drie   weekenden  krijg   je   alle   tools   hiervoor   in   handen   en   kun  je  ermee  aan  het  werk,  met   je   eigen  leven,  maar   ook  met  dat  van   anderen.  Mensen  met  een  achter-­‐ grond   als   therapeut,   coach   of   le-­‐ raar  kunnen  deze  kennis  en  wijs-­‐

heid professioneel  inzeAen  in   hun   vakgebied   en   anderen   coachen.   Ook  in  het  bedrijfsleven   blijken  de   scheppingsprocessen   fantasFsch   te  werken:  je  kunt  er  medewerkers   mee   moFveren,   alle   neuzen   de-­‐

land of   voor   een   workshop   enkele   dagen   weggaan.   Dat   geeH   ook  rust.   We   plakken   foto’s   van   haar   op   de   wanden  van  de   caravan   om   haar   zo   toch   een  beetje  bij   ons   te  hebben,   straks  in  Frankrijk.  Een  rustpunt  voor   het   oog,  een  moment   van  troost  en   weemoed:  ze  was  een  voorbeeld  van   onvoorwaardelijke  liefde.

introduc/e tot   verbazingwekkende   informa/e   over   het   leven   zelf,   die   je   hierdoor   als   vanzelf   bij   de   les   houdt   en  nieuwsgierig  maakt  naar   meer.   Tegelijker/jd   wordt   er   ook   een   appèl   op   je   gedaan   om   de  

Onbevreesd je eigen spoor trekken zelfde kant   op   te   krijgen   vanuit   een  gedeeld  ideaal  en  verbonden-­‐ heid  met  elkaar. Of  zoals  een  topmanager   die  onze   workshops   bijwoonde   het   ver-­‐ woordde:   ‘De   workshop   tot   Crea-­‐ /ecoach   is   geen   gelegenheid   om   rus/g  achterover  te  leunen  en  alles   gemakzuch/g  aan  te  horen.  Het  is   ook   geen   high   tech   ‘sound   and   light  show’.  Het  is  een  elegante  

www.con-­‐amore.net  pag.  2

handen uit   de   mouwen   te  steken.   Het   haalt  je   uit   je   comfortzone   en   legt  de  verantwoordelijkheid  om  in   ac/e   te   komen   stevig   waar   die   thuis   hoort,   namelijk   in   je   eigen   handen!’ Samengevat: 3  weekenden  van  zaterdag  14  uur   tot  zondag  17  uur,  kleine  groep   (ong.  15  personen),  volpension  


L I E F D E S B R I E F

met heerlijk  eten,  een  diepe  en  posi-­‐ Feve  impact  op  je  leven  en  dat  van   anderen.   Er  is  nog  plaats  om  mee  te  doen:  22   en  23  september  is  het  eerste  week-­‐ end  dat  we  van  start  gaan.   Wil  je  meer  informaFe,  surf  dan  naar   www.the-­‐creaFon.nl

26

Annulering geloofspracAcum

Omdat we  te  weinig  aanmeldingen  hebben  gekregen  voor  het   geloofspracFcum  op  21  juni,  21  september  en  21  december,   hebben  we  besloten  om  deze  dagen  te  annuleren.  Degenen   die  zich  hiervoor  hadden  opgegeven  hebben  we  persoonlijk   bericht  gestuurd.

Medische basiskennis

Uiteindelijk, na  de  laatste  les  in  april,  was  er  Fjd  om   de  vragen  en  antwoorden  te  leren  en  te  herhalen.

Examenfeestje! Vorig jaar  september  zijn  we  de  opleiding  in  Alkmaar,   Tynaarlo  en  Zutphen  begonnen  met  in  totaal  ruim  80   therapeuten.  Het  waren   interessante  groepen  cur-­‐ sisten  van  diverse  pluima-­‐ ge:  psychotherapeuten,   kunstzinnig  therapeuten,   voetreflextherapeuten,   masseurs,  journeythera-­‐ peuten,  kindercoaches   etc..  Het  is  een  fantasFsch   lesjaar  geworden  met  leu-­‐ ke  en  inspirerende  lessen,   heel  interacFef  doordat   de  cursisten  goed  voorbe-­‐ reid  naar  de  les  kwamen   en  konden  meedenken   over  de  ingebrachte  pa-­‐ Fëntencasussen.  

Op 16  juni  hadden  we  het  examen  voor  alle  groepen   in  een  congrescentrum  van  Amersfoort.  Voor  velen   was  dit  toch  wel  de  bekroning  van  hun  studie.  

Wat hebben  we  ook  veel   gelachen!  Er  waren  zowel   hilarische  als  ontroerende   momenten,  er  was  gele-­‐ genheid  om  persoonlijke   examen centraal in het land ervaringen  uit  te  wisselen,   er  werd  flink  gebrain-­‐ De  resultaten  zijn  ronduit  fantasFsch:  iedereen  is   stormd  onderling  over  oplossingen  en  manieren  van   geslaagd!   aanpak.   Het  was  overigens  best  pifg,  die  studie.  De  meeste   cursisten  waren  blij  met  de  ’stok  achter  de  deur’  (het   verplichte  huiswerk  dat  voorafgaand  aan  de  les  moet   worden  ingeleverd).  Dat  werkte  bevorderend  op  de   discipline  om  elke  dag  te  studeren.  De  paFëntenca-­‐ sussen  hielpen  bovendien  om  belangrijke  ziektebeel-­‐ den  te  kunnen  onthouden.  

Het gemiddelde  cijfer  bedraagt  9,0!  Er  zijn  heel  veel   Fenen  gevallen.  Inmiddels  heeH  iedereen  zijn  diplo-­‐ ma  ontvangen,  de  meesten  met  een  vermelding  cum   laude  of  summa  cum  laude.  Je  kunt  je  voorstellen   dat  dat  voor  ons,  als  docent  en  begeleider,  ook  een   geweldige  kick  geeH  om  zo  een  opleidingsjaar  af  te   ronden.

www.con-­‐amore.net  pag.  3


L I E F D E S B R I E F

Nieuwe leslocaAes  in   Eindhoven  en  Driebergen Dit  jaar  in  september  valt  Tynaarlo  als   locaFe  af.  Aanvankelijk  hadden  we    Rol-­‐ de  als  vervanging,  maar  de  aanmeldin-­‐ gen  uit  het  ‘hoge  noorden’  bleven  uit.   Nu  starten  we  voor  het  eerst  in  Drie-­‐ bergen  en  in  Eindhoven,  om  ook  het   midden  en  zuiden  van  het  land  te  kun-­‐ nen  bedienen.  In  Driebergen  ziAen  we   op  landgoed  De  Reehorst  bij  Antropia,   pal  naast  het  staFon,  in  de  Orangerie   achter  in  de  enorme  tuin.

26

Vanaf januari  beginnen  we  in  Alphen  aan  de  Rijn,  in  een  mas-­‐ sage-­‐opleidingscentrum  en  in  Amsterdam  Zuidoost,  naast  me-­‐ trostaFon  De  Ganzenhoef,  in  het  Cultureel  EducaFef  Centrum   waar  een  van  onze  cursisten  leiding  geeH. Ten  sloAe  hebben  we  het  plan  om  ook  in  Zwolle  een  opleiding   op  te  zeAen. Kortom,  we  zijn  lekker  aan  het  creëren  en  vervelen  ons  niet!

Het Con Amore-team

In Eindhoven  kunnen  we  terecht  in  een   wijkcentrum  met  goede  bereikbaarheid   en  voorzieningen,  inclusief  een  tuin   waarin  we  ons  even  kunnen  ontspan-­‐ nen.

Rinske Zielstra   heeH  vroeger   als  verpleeg-­‐ kundige  in  het   ziekenhuis   gewerkt,   daarna  in  de   huisartsen-­‐ prakFjk  van   Albert.  Nu  is   ze  Journey-­‐ therapeute  en   CreaFoncoach  met  opleiding  psychodrama.  Ze  is   moeder  van  vier  kinderen  en  sinds  1971  levens-­‐ maatje  van  Albert  Jansen.   Albert  Jansen  was  30  jaar  antroposofisch   (huis)arts  in  Bergen  NH.  Hij  is  tevens  Journeythe-­‐ rapeut,  CreaFoncoach,  docent  MBK  en  auteur.   AlFjd  in  voor  iets  nieuws,  zolang  het  de  liefde  en   de  waarheid  dient.  Albert  is  de  vader  van  dezelf-­‐ de  vier  kinderen.   Mocht  je  mensen  kennen  die  geïnteresseerd  zijn   in  deze  brief,  maak  ze  er  maar  op  aAent.  Om  je  af   te  melden,  stuur  een  mailtje  met  ‘afmelden  lief-­‐ desbrief’  naar  crejazie@gmail.com. We  zouden  het  erg  waarderen  als  je  op  faceboek   iets  schrijH  over  de  Liefdesbrief,  zodat  de  blijde   boodschap  zich  kan  verspreiden.

hartegroet, con amore Rinske en Albert

www.con-­‐amore.net  pag.  4

Liefdesbrief 26  

De pijn van het verlies van je huisdier. Creatiecoach, hoe wordje dat? Examenfeest MBK en nieuwe leslocaties Eindhoven en Driebergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you