Page 1

Con Amore Helen met hoofd en hart          

Liefdesbrief 18 Juli/augustus  2011  

Inhoud:                

✪ Je  liefste  relatie   ✪ Polsbandjesfeestje   ✪  Bezielingsweekenden   ✪  Ken  jezelf,  oftewel:  de  opleiding  medische  basiskennis   ✪  Levenskunstbeurs  in  Driebergen,  kom  je  ook?     ✪  Je  liefste  relatie    Dierbare  vriend/vriendin,  

Soms  kan  ik  me  zo  afgescheiden  voelen  –  een  heel  naar  gevoel,  dat  je  vast  ook  wel  zult  kennen.  Ik  zit  dan   helemaal  in  dat  gevoel,  ik  bén  het  gevoel.  Alles  wat  ik  zeg  of  doe  wordt  erdoor  gekleurd.  Ik  trek  me  terug  in   mezelf,  ik  ben  verontwaardigd  of  gekwetst,  voer  hele  discussies  in  mezelf  en  het  kost  me  de  grootste   moeite  om  daar  weer  uit  te  stappen.  In  feite  lukt  me  dat  nauwelijks  op  eigen  houtje,  althans  niet  op  het   moment  dat  ik  me  zo  afgescheiden  voel.  Ik  heb  daar  iets  of  iemand  anders  voor  nodig,  die  me  afleidt  van   mijn  eigen  draaikolkje  waar  ik  zo  in  zwelg.  Het  moet  me  raken,  maar  dan  wel  op  een  liefdevol  manier.   Uiteraard  ga  ik  er  niet  naar  op  zoek,  daarvoor  zit  ik  op  dat  moment  teveel  in  mezelf  opgesloten.  Gelukkig   komt  ‘iets  of  iemand’  vaak  wel  naar  mij  toe.                         Luna,  onze  hond,  is  heel  gevoelig  voor  mijn  stemmingen.  De    

         

         

         

         

manier waarop  ze  met  haar  staart  kwispelt  als  ze  me  ziet  in     zo’n  koppige  bui  of  haar  kop  op  mijn  knie  legt,  is  dan  zo       ontwapenend  dat  ik  meteen  mijn  harnas  afleg  en  haar  over     haar  kop  aai.  De  verbinding  met  haar  is  snel  gemaakt.       Eigenlijk  helpt  ze  mij  om  me  weer  te  verbinden  met  mezelf.     Een  huisdier  is  van  onschatbare  waarde!  

Zo  simpel  als  het  klinkt,  zo  moeilijk  is  het  soms  in  het  dagelijkse  leven:  in  contact  met  mijzelf  blijven.  Neem   nou  deze  brief.  Voor  wie  schrijf  ik  nu  deze  liefdesbrief?  Voor  jou,  dat  lijkt  duidelijk.  Maar  wie  ben  je  dan?   Ben  je  mijn  zusje,  mijn  boezemvriend?  Ben  je  een  collega-­‐therapeut  of  iemand  die  bij  ons  de  workshops   heeft  gevolgd?  Ben  je  een  kennis,  of  wellicht  een  kennis  van  een  kennis?  Gewoon  iemand  die  ons  op   internet  heeft  gevonden  en  ook  wel  eens  een  liefdesbrief  wil  ontvangen?     Het  maakt  op  zich  niet  uit.  In  ieder  geval  ben  je  iemand  die  zich  met  ons  verbonden  voelt  door  wat  ik  schrijf   of  waar  we  voor  staan:  con  amore  leven,  met  liefdevolle  aandacht  de  dingen  doen  die  je  doet.  Het  gaat  dus   altijd  om  de  liefdevolle  verbinding.    

1


Jij bent  als  het  ware  een  deel  van  mij,  en  ik  van  jou.  Door  jou  realiseer  ik  me  (en  ik  hoop  omgekeerd  ook)   dat  ik  er  toe  doe,  dat  ik  bén.  Dus  eigenlijk  schrijf  ik  deze  brief  voor  mezelf,  om  weer  met  mezelf  in  contact   te  komen,  door  de  liefde  met  mijzelf  verbonden  te  worden.  De  ander  speelt  daarin  een  sleutelrol.  Zonder   de  ander  zou  ik  mezelf  er  niet  toe  kunnen  zetten  om  mijn  gedachten  en  gevoelens  over  wezenlijke  zaken  op   papier  te  zetten.             Relaties  zijn  ongelooflijk  interessant.  Ik  doel  op  de  fenomenen  die  zich             afspelen  tussen  twee  mensen,  tussen  jou  en  mij.  Want  terwijl  we  in  deze           tijd  steeds  meer  ‘individu’  zijn  (letterlijk:  een  ondeelbare  eenheid),  zijn  we           ten  diepste  met  elkaar  verbonden.               Als  je  de  mens  bestudeert  (iets  wat  we  bijvoorbeeld  in  de  opleiding             Medische  basiskennis  doen),  zie  je  deze  polariteit  mooi  terug:  heel  je             lichaam  is  erop  gebouwd  om  je  te  beschermen  tegen  de  buitenwereld  en           tegelijk  om  contact  te  kunnen  leggen  met  die  ‘buitenwereld’,  met  de             ander.  Eigenlijk  twee  tegenstellingen  die  in  ons  verbonden  worden.  Dit   verbinden  met  de  ander  gaat  overigens  op  een  heel  speciale  manier:  niet  continu,  maar  met  korte   opeenvolgende  impulsen.  Ik  ben  blijkbaar  niet  in  staat  om  mij  continu  met  jou  te  verbinden,  maar  slechts   met  korte  impulsen.  Mijn  zintuigen  krijgen  een  korte  indruk  van  jou,  die  eerst  moet  uitdoven  voor  er  een   nieuwe  impuls  mogelijk  is.  Steeds  is  er  dan  even  een  moment  om  terug  te  keren  bij  jezelf  en  jezelf  te   neutraliseren,  als  het  ware  te  resetten.  Zo  werkt  ons  zenuwstelsel  en  onze  zintuigen.  Waanzinnig   interessant,  niet?   Stel  dat  je  mij  zou  aanraken,  heel  rustig.  Ik  zou  me  daar  natuurlijk  bewust  van  zijn,  een  prettig  gevoel   ervaren.  Maar  al  heel  snel,  binnen  enkele  minuten,  zou  die  impuls  uitdoven  en  zou  ik  je  letterlijk  niet  meer   kunnen  voelen.  Het  bewustzijn  verdwijnt  dus.  Neem  maar  eens  de  proef  op  de  som  met  iemand.  Pas  als  je   een  nieuwe  impuls  uitzendt,  bijvoorbeeld  door  te  bewegen  of  door  te  knijpen,  kan  die  ander  zich  weer   bewust  worden  van  het  contact.       Steeds  nieuwe  impulsen  (zoals  elke  verandering  bijvoorbeeld)  zijn  dus  de  sleutel  tot  een  bewuste  relatie!   Als  er  geen  nieuwe  impuls  komt,  dooft  elke  relatie  uit,  vooral  die  met  jezelf.     Dus  er  is  nog  hoop,  als  je  merkt  dat  er  grote  veranderingen  in  je  leven  zijn!  Juist  als  je  het  gevoel  hebt  dat  je   in  een  grote  crisis  zit,  omdat  vertrouwde  dingen  zijn  weggevallen,  is  dit  een  hoopvolle  kans  om  de  relatie   met  jezelf  opnieuw  vorm  te  geven  en  te  versterken.  Veranderingen  ervaren  we  bijna  altijd  als  bedreigend,   omdat  ze  ons  binnen  voeren  in  het  onbekende.  Als  angst  dan  aan  het  roer  staat,  dan  ervaren  we  elke   verandering  al  snel  als  een  crisis.  Maar  als  we  in  staat  zijn  om  gebeurtenissen  of  veranderingen  te   aanvaarden  in  verbinding  met  onze  essentie  (die  uit  liefde  en  vertrouwen  bestaat),  dan  kan  zo’n   verandering  uitgroeien  tot  een  zegen.  Het  is  onze  beleving  die  het  verschil  maakt!     Nog  een  bijzonder  inzicht  kreeg  ik  bij  de  bestudering  van  het  menselijk  lichaam:   Heel  het  lichaam  is  de  tot  levende  vorm  geworden  hunkering  naar  de  ander.     Mijn  lichaam  is  een  uitingsvorm  van  hunkering  naar  (kennismaking  en  eenwording  met)  de  ander,  en  dóór   de  ander  met  mijzelf.  Is  dat  niet  een  prachtig  wonder!  Daar  zou  je  wel  een  gedicht  over  kunnen  schrijven.   Je  liefste  relatie  ben  je  dus  in  feite  zelf  (oeps,  was  je  dat  even  vergeten?).     Voor  mij,  als  arts,  heeft  dit  inzicht  verstrekkende  gevolgen:  ziekte  kun  je  beschouwen  als  een  uiting  van  een   verstoorde  relatie  met  jezelf  (en  de  ander).  In  ieder  geval  is  het  een  serieuze  uitnodiging  om  die  relatie   onder  de  loep  te  nemen  en  zo  mogelijk  te  herstellen.  Geen  standaard  (medicamenteuze)  behandeling,   maar  een  poging  om  mensen  weer  in  contact  met  hun  eigen  essentie  te  brengen.  Zoiets  betekent  voor  ons   een  gewijde  of  religieuze  handeling  (re-­‐ligie  betekent  letterlijk:  opnieuw  de  verbinding  leggen).  Zoals  in   vroegere  tijden  de  priester-­‐arts  mensen  genas  door  hen  de  tempel  binnen  te  leiden  en  in  contact  te   brengen  met  het  goddelijke.    

2


Deze tijd  vraagt  natuurlijk  om  een  nieuwe  invulling,  passend  bij  het  individuele,  groeiende  bewustzijn  dat   wij  Scheppers  zijn  van  onze  eigen  werkelijkheid.     Dit  opnieuw  verbinden  met  jezelf  beschouwen  we  als  de  kerntaak  van  Con  Amore.     Dat  het  gevoel  van  afgescheidenheid  je  zo  op  het  verkeerde  been  kan  zetten,  gebeurt  alleen  wanneer  je  je   identificeert  met  je  gevoelens  en  gedachten.  Dan  bén  je  het  gevoel  (althans,  zo  lijkt  het),  in  plaats  van  dat   je  het  gevoel  hébt.  Relativeren  is  dan  heel  erg  moeilijk.   Dan  wil  je  gewoon  even  heel  erg  balen  of  boos  zijn,  terwijl  je  ten  diepste  wel  weet  dat  jij  jezelf  en  de  ander   daarmee  onrecht  doet  en  beschadigt.       Gelukkig  overkomt  het  me  zelden  en  ben  ik  in  zo’n  situatie  nooit  echt  alleen:  er  is  altijd  wel  iets  of  iemand   in  mijn  buurt  die  zich  met  me  wil  verbinden.  Rinske  weet  dan  dat  heel  mijn  hart  hunkert  naar  die   verbinding,  ook  al  ben  ik  het  zelf  even  vergeten!  Ze  raakt  me  gewoon  even  aan.    

✪ Polsbandjesfeestje                   Voor  wie  deze  liefdesbrief  voor  het  eerst                   onder  ogen  krijgt:  het  polsbandje  NIET                     BALEN,  MAAR  STRALEN!  is  een  kleurig  en                   zeer  effectief  antiklaag-­‐  polsbandje,  dat                     helpt  om  psychische  vervuiling  uit  te                     bannen  en  vrede  in  je  hart  toe  te  laten.                     Sinds  een  jaar  of  twee  gebruiken  we  de                     polsbandjes  met  succes  in  onze    praktijk,   vooral  bij  relatietherapie.  Begin  maart  dit  jaar  zijn  we  ze  op  ruimere  schaal  aan  het  verspreiden,  niet  alleen   omdat  we  zo  enthousiast  worden  van  het  heilzame  effect,  maar  ook  om  een  goed  doel  (behalve  jezelf)  te   steunen:  de  opbrengst  ervan  gaat  namelijk  naar  een  schoolgebouw  en  goed  onderwijs  voor  straatjeugd  in   Haïti.  Green  School  Haïti  is  een  kleinschalig  particulier  initiatief,  dat  erop  toe  ziet  dat  het  geld  daadwerkelijk   goed  wordt  besteed  en  daar  terecht  komt  waar  het  nodig  is;  er  zijn  geen  overheadkosten!   Via  onze  website  bestellen  mensen  regelmatig  polsbandjes.  We  krijgen  heel  leuke  reacties  terug.     Zo  schreef  iemand:  Bedankt  voor  de  polsbandjes,  ik  ervaar  zoveel  enthousiaste  reacties  en  komische  situaties!  Zo  zei   ik  laatst  aan  tafel:  "Straks  doe  ik  mijn  bandje  wel  5  keer  heen  en  weer;  nu  ben  ik  even  boos".  Mijn  huisgenoten   moesten  lachen,  en  ik  dus  ook.  Weg  boosheid.   En  mijn  18-­‐jarige  dochter  zei:  "ik  heb  geen  bandje  om,  dus  ik  heb  vrij  klagen,  no  charge!".  Weer  lachen  natuurlijk.  Het   positieve  effect  is  direct  voelbaar,  iets  om  erg  dankbaar  voor  te  zijn.      

De  stand  van  de  verkochte  polsbandjes  is  nu  ruim  boven  de  1100.  Daar  worden  we  erg  vrolijk  van!  Een   wethouder  van  een  gemeente  in  Friesland  bestelde  50  bandjes  voor  haar  ambtenaren;  iemand  anders   bestelde  er  50  om  ze  op  haar  verjaardag  aan  haar  gasten  te  geven;  weer  en  ander  geeft  ze  weg  als   aardigheidje  bij  het  afscheid  van  zijn  werk.  Leuke  initiatieven.                       Deze  maand  stonden  we  twee  keer  op  een  festival  met  onze               polsbandjes.  Ik  had  tevoren  bij  een  winkel  van  Intersport  twee               losse  armen  van  een  paspop  geleend,  waar  ik  bandjes  omheen  had             geschoven.  Daarmee  legden  we  contact  met  festivalgangers,  door             ermee  over  iemands  rug  te  krabben  of  een  (verlengde)  hand  te               geven.  Je  moet  toch  wat  doen  om  de  aandacht     te  trekken.  We               hebben  een  paar  honderd  polsbandjes  verkocht.             Om  de  zaak  nog  feestelijker  te  maken  hebben  we  besloten  twee   series             mokken  uit  te  geven  met  NIET  BALEN,  MAAR  STRALEN!  erop.  Een             bloemenserie  en  een  smileyserie  in  vier  verschillende  kleuren.  Elke             serie  van  4  bekers  zit  in  een  metalen  houder  en  wordt  verkocht  

3


voor €25.  Een  prachtig  cadeau  aan  jezelf  of  een  ander.  Uiteraard  gaat  ook  hiervan  de  winst  geheel  naar   Green  School  Haïti.       Heb  je  belangstelling,  dan  kun  je  bekers  (en  polsbandjes)  bestellen  door    hier  te  klikken   Eind  augustus  verwachten  we  de  bekers  te  kunnen  leveren.               Omdat  we  door  de  voorraad  heen  waren,  hebben  we  er  10.000  besteld  in  China.  10.000!  O  mijn  god,  mijn   verstand  zegt  dat  dit  krankzinnig  veel.  Angstfantasieën  dat  Rinske  en  ik,  als  we  87  zijn,  nog  steeds  met   dozen  polsbandjes  in  de  huiskamer  zitten.  Gelukkig  heb  ik  er  vertrouwen  in  dat  we  ze  gauw  genoeg  kwijt   zijn  en  dat  dit  pas  het  begin  is.  Als  alle  scholen  in  Nederland  gaan  meedoen,  als  alle  gemeentes  het   inspirerende  voorbeeld    geven,  als  media  er  positieve  aandacht  aan  geven,  dan  zijn  die  10.000  bandjes   peanuts.  Help  je  mee  deze  blijde  boodschap  te  verspreiden?    

✪ Bezielingsweekenden   Eind  september  starten  we  weer  met  onze  reeks  van  drie  bezielingsweekenden:  The  Creation-­‐ workshops.     Een  mooie  impuls  om  aandacht  te  schenken  aan  wie  je  werkelijk  bent  en  wat  je  eigenlijk  met  je   leven  aan  wilt.  Leven  vanuit  je  hart,  hoe  doe  je  dat?   We  geven  je  creatieve,  zeer  effectieve  tools  om  je  dromen  mee  te  verwerkelijken,  er  zijn  heerlijke   momenten  van  meditatieve  rust,  maar  we  doen  ook  de  Kundalini-­‐dansmeditatie  en  de   lachmeditatie  van  Osho,  om  maar  enkele  voorbeelden  te  noemen.     Het  heilzame  effect  reikt  verder  dan  jouw  persoonlijke  leven,  want  we  leren  je  ook  hoe  je  deze   kennis  kunt  overdragen  aan  de  mensen  met  wie  je  leeft  en  werkt.  Voor  therapeuten  is  er  de   mogelijkheid  om  zich  te  laten  registreren  als  Creationcoach  met  een  link  op  onze  website.     Klik  voor  alle  info  en  het  programma  van  onze  speciale  Creationwebsite  op  de  volgende  link:   www.the-­‐creation.nl.   Als  je  mee  wilt  doen,  stuur  dan  even  een  mailtje  (of  bel  ons)  om  te  informeren  of  er  nog  plaats  is,   want  de  maximale  groepsgrootte  is  20  personen,  zodat  we  echt  de  diepte  in  kunnen  met  elkaar.    

✪ Ken  jezelf,  oftewel:  de  opleiding  Medische  Basiskennis   In  juni  hebben  we  het  eerste  opleidingsjaar  met  een  tuinfeestje  afgesloten.  Iedereen  was  blij  dat  het  er  op   zat  –  het  was  een  pittig  studiejaar  –  maar  ook  zeer  voldaan  over  de  manier  waarop  de  lesstof  was   verlevendigd  en  uiteraard  blij  met  de  behaalde  resultaten.  Het  gemiddelde  examencijfer  lag  op  9,0!  Er  zijn   heel  wat  diploma’s  met  summa  cum  laude  en  cum  laude  uitgedeeld.  Voor  ons  ook  een  zeer  verheugend   resultaat.   Ondertussen  stromen  de  aanmeldingen  voor  het  nieuwe  studiejaar  binnen.  Over  twee  weken  sluiten  we  de   inschrijving  i.v.m.  de  nodige  voorbereidingstijd  tot  aan  de  eerste  les.  Dus  als  je  nog  iemand  kent  die  mee   wilt  doen,  dan  moet  die  niet  langer  wachten.   Voor  alle  informatie  hierover,  zie  klik  hier  op  de  website  www.con-­‐amore.net      

✪ Levenskunstbeurs  in  Driebergen,  kom  je  ook?   Ken  je  de  Levenskunstbeurs?  Een  tweedaags  festival  met  zeer  diverse  stands  en  kraampjes,  workshops  en   lezingen.  Al  het  aardse  in  verbinding  met  het  spirituele  is  er  vertegenwoordigd.     Het  thema  dit  jaar  is:  Droom  samen  een  nieuwe  wereld.   27  en  28  augustus  Landgoed  de  Horst  in  Driebergen.  Voor  alle  info:  www.levenskunstbeurs.nl.     We  hebben  10  kortingskaartjes  weg  te  geven,  scheelt  je  €2,50  op  de  entree  van  €12,50.  Als  je  interesse   hiervoor  hebt,  mail  ons  dan.    

4


Wij staan  er  ook  met  informatie  over  Con  Amore,  de  workshops,  de  opleiding  MBK,  het  boek  Ziek  Beter   Best  en  natuurlijk  met  de  polsbandjes  en  bekers  NIET  BALEN,  MAAR  STRALEN!  voor  het  goede  doel.     We  verzorgen  er  ook  een  workshop  met  als  thema:  hoe  bevrijd  ik  mij  van  negatieve  gedachten  en   gevoelens?     Kom  je  ook?     We  wensen  je  een  heerlijk  zomer  toe!   Veel  liefs  en  hopelijk  tot  ziens,     Albert  en  Rinske    

Het Con  Amore-­‐team   Rinske  Zielstra:  aanvankelijk  verpleegkundige,  later  werkzaam   in   de   huisartsenpraktijk,   nu   Journeytherapeute   en   Creation-­‐ coach  met  opleiding  psychodrama.  Moeder  van  vier  kinderen  en   sinds  1971  levensmaatje  van     Albert   Jansen:   was   20   jaar   antroposofisch   huisarts   in   Bergen   NH.   Nu   antroposofisch   arts,     Journeytherapeut,   Creationcoach,   docent    en  auteur.  Altijd  in  voor  iets  nieuws,  zolang  het  de  liefde   en  de  waarheid  dient.     Albert  is  vader  van  dezelfde  vier  kinderen   .      

Mocht  je  mensen  kennen  zoals  jij  die  geïnteresseerd  zijn  in  dagelijkse  spiritualiteit,  (of  die  gewoon  wel  eens   een  liefdesbrief  willen  krijgen),  stuur  dan  deze  brief  gerust  door.   Heb  je  deze  brief  via  via  gekregen  en  wil  je  ook  een  abonnement,  stuur  een  mailtje  met  je  gegevens  en   ‘aanmelden  Liefdesbrief’  naar  crejazie@gmail.com.     Om  af  te  melden,  stuur  een  mailtje  met  ‘afmelden  Liefdesbrief’  naar  crejazie@gmail.com.    

 

 

5

Liiefdesbrief 18  

Liefdesbrief 18 gaat over je liefste relatie, het polsbandjesfeest, bezielingsweekenden en de opleiding medische basiskennis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you