Page 1

Con Amore _________________ helen met hoofd en hart

Liefdesbrief 15   december  2010  

Inhoud:        

✪ het  wonder  van  zoenen  en  verzoenen   ✪  doe  je  mee?   ✪  Con  Amore  officieel  erkend  als  opleidingsinstituut   ✪ Con  Amore  en  de  media     ✪  het  wonder  van  zoenen  en  verzoenen      Lieve  vriend/vriendin  van  Con  Amore,  

Een   intellectueel   iemand   is   die   een   onderwerp   heeft   gevonden   dat   interessanter   is   dan   seks   (althans,   volgens   een   zeker   Edgar   Wallace).   Oké,   dan   wil   Ik   me   nu   wel   voor   een   keertje   onder  de  intellectuelen  scharen.       Nog   niet   zo   lang   geleden   belde   een   vrouw   uit   Den   Haag   om   zich   te   laten   keuren.   Ze   zou   binnenkort  75  worden  en  moest  haar  rijbewijs  laten  vernieuwen.   ‘Helemaal   uit   Den   Haag?’   vroeg   Rinske   verbaasd   toen   ze   van   die   afspraak   hoorde.   ‘Dat   is   meer  dan  een  uur  rijden.  Kan  ze  daar  niemand  vinden  die  haar  wil  keuren?’   ‘Misschien  wel,’  zei  ik,  ‘maar  haar  vriendinnen  wonen  hier  in  Bergen,  en  die  kan  ze  dan  mooi   een  bezoekje  brengen.  Vijf  jaar  geleden  was  ze  hier  ook  al  en  dat  is  haar  toen  goed  bevallen.’     Toen  ze  kwam,  begroetten  we  elkaar  heel  vriendschappelijk,  alsof  we  elkaar  al  jaren  kenden.   Ik   merkte   dat   ze   gespannen   was.   Ze   vertelde   spontaan   dat   haar   11-­‐jarige   poedel   net   was   overleden  aan  een  maagtorsie.  Ze  was  er  nog  helemaal  kapot  van  en  haar  ogen  vulden  zich   met  tranen.  Toen  ze  een  beetje  tot  rust  was  gekomen,  keek  ze  eens  om  zich  heen.     Haar   blik   bleef   rusten   op   een   van   mijn   schilderijen   aan   de   wand.   ‘Wat   bijzonder!’   zei   ze   .   ‘Heb  jij  dat  geschilderd?’   Ik  knikte.     ‘Hoe  is  het  mogelijk!’  riep  ze  enthousiast.  ‘Die  asymmetrische  vorm  van  het  schilderij.  Ik  heb   nog  nooit  zoiets  gezien.  Zoals  vorm  en  afbeelding  met  elkaar  kloppen,  ik  word  er  helemaal   vrolijk  van.  Dit  is  hoogst  origineel!  Hoe  heb  je  dat  verzonnen?  ’     Ik   moest   een   beetje   om   haar   enthousiasme   lachen   en   vertelde   dat   een   deel   van   het   oorspronkelijke   schilderij   eigenlijk   mislukt   was,   waardoor   ik   toen   besloot   om   er   gewoon   een   grote   hoek   van   af   te   zagen   (ik   schilder   op   triplex,   dus   dat   is   niet   zo   moeilijk   met   een   decoupeerzaag).  Vandaar  die  vorm.   Na  deze  uitgebreide  introductie  kon  ik  met  de  keuring  beginnen.  Dat  was  zo  gepiept,  want   ze   verkeerde   ondanks   haar   75   jaar   in   goede   conditie.   Bij   het   afscheid   kreeg   ik   onverwacht   een  dikke  zoen  van  haar  op  mijn  wang.         Zoenen  

1


Een zoen   als   begroeting   of   ten   afscheid,   als   uiting   van   genegenheid   of   diepe   liefde,   als   bezegeling  van  een  verbond,  van  vluchtige  kus  tot  intieme  zoen,  zoenen  is  een  vorm  van  ja-­‐   zeggen  tegen  de  ander.     Ik  hou  van  zoenen.  Ik  herinner  me  nog  levendig  mijn  allereerste  echte  zoen.  Heerlijk...,  maar   ik  zou  het  intellectueel  houden,  dus  daarover  wellicht  een  andere  keer.     Soms   zijn   er   van   die   periodes   in   je   leven   dat   iedere   ontmoeting   een   gouden  randje   heeft.   Er   is   oprechte   wederzijdse   belangstelling,   de   sfeer   is   open   en   blij,   spontaniteit   en   humor   zijn   aanwezig.   Er   wordt   gelachen,   we   zijn   blij   met   elkaar   en   het   voelt   gewoon   erg   goed.   Het   kost   je  helemaal  geen  moeite  om  die  ander  aardig  te  vinden,  je  voelt  je  ook  gezien  en  begrepen.   Dan  kun  je  gemakkelijk  ja-­‐zeggen  tegen  het  leven  en  de  ander  een  zoen  geven.     Maar   soms   loopt   het   anders.   Dan   beland   je   in   een   situatie   die   je   afschuwelijk   vindt.   Misschien   word   je   wel   ziek,   kom   je   in   een   crisis   of   krijg   je   met   mensen   te   maken   die   je   eigenlijk   helemaal   niet   wil   tegenkomen   in   je   leven.   Je   merkt   hoe   zoiets   je   levenslust   ondermijnt.   Het   beïnvloedt   negatief   je   gedachtewereld   en   je   humeur.   Dit   wíl   je   helemaal   niet.  Maar  waarom  overkomt  je  dit  dan  in  godsnaam?     Labyrint   We   worstelen   allemaal   met   dingen   die   ons   dwars   zitten,   of   dat   nou   een   gezondheids-­‐ probleem,  een  lastige  relatie  met  iemand  of  een  gebrek  aan  geld  is.  Heel  wat  situaties  ken  ik   uit  eigen  ervaring,  en  in  onze  praktijk  zien  we  een  breed  scala  aan  dit  soort  toestanden,  zoals   ik  ze  maar  zal  noemen.  Verstrikt  in  het  labyrint  van  je  leven.   Hoe  kom  je  hier  uit  om  op  een  effectieve  en  liefst  positieve  manier?     In  ons  werk  (en  ook  privé  trouwens)  nemen  we  de  tijd  om  de  ander  in  zo’n  nare  toestand   rustig   te   spiegelen.   Ik   heb   het   voorrecht   dat   Rinske   mij   al   39   jaar   een   spiegel   voorhoudt,   hoewel  ik  moet  toegeven  dat  ik  niet  altijd  zin  heb  om  er  in  te  kijken.  Maar  wanneer  ik  wel   wil   kijken,   is   dat   heel   verhelderend:   ik   zie   mezelf,   worstelend.   Soms   is   het   een   klein   boos   jongetje,   soms   een   strenge,   gedreven  man;   soms   is   hij   bang,   soms   voelt   hij   zich   onbegrepen   en  verdrietig.  Rinske  helpt  me  om  mijn  eigen  rol  in  het  levensspel  waar  te  nemen,  met  mijn   behoeftes,   mijn   overtuigingen,   mijn   aangeleerde   reactiepatronen   en   mijn   emoties,   zonder   dat  zij  in  mijn  drama  meegaat  en  dit  nog  eens  extra  bevestigt  (iets  wat  vaak  gebeurt  als  je   jouw  verhaal  aan  een  ander  vertelt).       Dit  werkt  al  relativerend  en  heel  bevrijdend,  maar  we  nu  gaan  een  stapje  verder.  Het  wordt   namelijk   veel   interessanter   als   je   je   afvraagt   met   welk   doel   een   toestand   op   je   pad   is   gekomen.   Wat   zou   de   boodschap   kunnen   zijn,   wat   kun   je   ervan   leren?   Je   mag   er   gerust   vanuit   gaan   dat   alles   wat   er   gebeurt   zin   heeft   en   vervuld   is   van   wijsheid,   óók   als   je   die   wijsheid   (nog)   niet   begrijpt.   Misschien   ben   je   sceptisch   van   aard   en   zie   je   de   zin   hiervan   niet   meteen.   Waarom   zou   je   zo   moeilijk   doen?   Het   antwoord   is,   dat   dit   de   enige   uitweg   is   uit   de   impasse,  waarin  je  verkeerd.  Alle  andere  opties  leiden  je  alleen  maar  verder  het  labyrint  in   of  zijn   schijnoplossingen.   Vroeg   of   laat   loop   je   weer   tegen   dezelfde   problematiek   aan,   alleen   vaak  nog  een  graadje  erger.       Door  jezelf  deze  vragen  te  stellen  en  er  een  passend  antwoord  op  te  vinden,  kun  je  uit  dit   labyrint  komen.  Dat  werkt  veel  effectiever  dan  ertegen  te  vechten  en  je  te  verzetten.  Je  hebt   het  waarschijnlijk  wel  eerder  gehoord:  waar  je  je  tegen  verzet,  wordt  alleen  maar  groter.  Je   houdt   dus   door   je   verzet   je   probleem   in   stand.   Dus   eigenlijk   sta   jezelf   aan   de   basis   van   je   probleem,  door  je  negatieve  houding.    

2


Het is   soms   erg   moeilijk   om   een   antwoord   op   bovenstaande   vragen   te   vinden,   zeker   in   je   eentje.  Maar  als  het  je  lukt  om  een  passend  antwoord  te  vinden  (en  dat  lukt  eigenlijk  altijd   wel,   zeker   met   een   professionele   hulpverlener   die   je   in   contact   kan   brengen   met   je   goddelijke   essentie,   waar   de   diepste   wijsheid   over   jezelf   verborgen   ligt),   dan   heb   je   een   belangrijke  stap  gezet.       Ben   je   nu   bereid   om   het   probleem   niet   langer   als   een   probleem   te   zien   maar   als   een   boodschap  van  het  leven?  Ben  je  bereid  om  jezelf  niet  langer  als  een  probleem  te  zien,  maar   als   een   kostelijk   onderdeel   van   het   leven?   Kan   je   ‘ja’   tegen   jezelf   te   zeggen,   inclusief   alle   toestanden?  Met  andere  woorden:  ben  je  bereid  om  je  met  jezelf  te  verzoenen?   Verzoenen  betekent  dat  je  opnieuw  ‘ja’  leert  zeggen,  ja  tegen  jezelf,  ja  tegen  het  leven  dat   voor  verrassingen  zorgt,  ja  tegen  de  ander  die  je  tot  nu  toe  als  een  probleem  hebt  gezien.       Verzoenen   Verzoenen  is  een  van  de  diepst  op  het  lichaam  ingrijpende  spirituele  processen,  hebben  we   ervaren   in   onze   praktijk.   Dit   verzoenen   heeft   niets   te   maken   met   de   joods-­‐christelijke   traditie  van  lijden  en  offers  brengen.  Het  verzoenen  waar  wij  op  doelen  staat  gelijk  aan  het   erkennen   van   de   onjuiste   overtuigingen   en   zienswijzen   die   je   had   over   jezelf   en   de   ander.   Verzoening  is  daarmee  de  ultieme  (of  goddelijke,  zo  je  wil)  reset-­‐knop  voor  al  je  vergissingen   en  problemen.  Want  als  jij  je  hebt  verzoend  met  jezelf,  met  iets  of  met  iemand,  dan  pas  ben   je   vrij   en   kun   je   echt   verder.   Zolang   je   iets   niet   hebt   omarmd   (want   dat   moet   je   bij   verzoenen),  kun  je  het  ook  niet  loslaten.  Daarom  staat  echte  en  diepgaande  verzoening  ook   aan   de   basis   van   wonderen,   mogelijk   ook   van   de   genezing   van   een   medisch   probleem   waarvoor  je  tot  nu  toe  geen  oplossing  vond.  Verzoening  brengt  je  lichaam  namelijk  weer  in   je   oorspronkelijke,   gezonde   staat,   zelfs   als   dat   tegen   de   statistische   verwachtingen   en   prognoses  van  de  medische  wetenschap  indruist.       Waarom   is   dat   zo?   Omdat   werkelijke   verzoening   je   het   besef   brengt   dat   de   vervulling   van   je   wensen   (een   stralende   gezondheid,   een   liefdevolle   relatie,   rijkdom)   in   jezelf   schuilt.   Je   komt   bij  jezelf,  bij  jouw  essentie,  bij  IK  BEN.     Het   herkennen   van  IK   BEN   betekent   de   realisatie   van   jezelf,   een   ontwaken   uit   de   trance   van   vergetelheid.   Je   beseft   nu   dat   in   jou   zich   de   macht,   de   goddelijke   intelligentie   en   de   substantie   bevinden   waaruit   alle   verlangens   kunnen   worden   vervuld,   waaruit   alle   vormen   vorm  aannemen.  Wat  een  feest  van  herkenning!     Een  nieuwe  kans   Nu  je  de  oude,  pijnlijke  situatie  die  je  (mede)  hebt  gecreëerd,  hebt  losgelaten,  zie  je  innerlijk   duidelijk   het   scheppende   beginsel:   zodra   je   intelligent   een   duidelijk   en   waarachtig   idee   vormt  van  een  bepaald  verlangen  en  je  daar  intens  op  concentreert,  stromen  de  kracht,  de   substantie  en  de  universele  intelligentie  van  de  geest  toe  om  het  verlangen  te  vervullen.     Dit  inzicht  is  de  kans  van  je  leven!   In  het  besef  dat  de  scheppingskracht  in  jou  schuilt,  kun  je  jouw  hartenwens  (weer)  voor  de   geest  roepen.  Je  hartenwens  wordt  nu  een  ideaal,  een  mal,  die  kracht  en  substantie  aantrekt   waardoor  de  mal  gevuld  wordt.  Kijk  met  vertrouwen  en  geloof  naar  deze  voorstelling  in  de   ziel,   visualiseer   jouw   uitgekomen   droom.   Volgens   de   universele   wet   van   schepping   moet   deze  droom  zich  manifesteren,  mits  jij  je  totaal,  zonder  enige  aarzeling  of  twijfel  focust  op   dit  ‘Land  van  Belofte’.     Dan   komt   het   moeilijkste:   je   moet   trouw   blijven   aan   je   beeld   en   doorzetten,   je   moet   er   naar   leven  met  heel  je  hart  en  al  je  liefdevolle  discipline.  Dit  beeld  in  je  ziel  is  even  kenmerkend   en  noodzakelijk  als  de  tekeningen  en  het  bestek  van  een  gebouw.  Je  moet  je  er  trouw  aan  

3


houden, je  mag  er  niet  van  afwijken.  Alles  behalve  de  waarheid  moet  je  elimineren.  Hierbij   kan  enige  coaching  zeer  behulpzaam  zijn.     Geen  compromissen   Je  dient  je  dus  geheel  en  al  te  richten  op  je  hartenwens:  het  is  namelijk  onmogelijk  deze  te   vervullen  als  je  vast  blijft  houden  aan  het  oude,  net  zoals  het  onmogelijk  is  op  weg  te  gaan   naar  je  bestemming,  terwijl  je  op  je  oude  plek  wilt  blijven.  Heel  veel  mensen  proberen  nog     aan   het   oude   vast   te   houden,   proberen   met   compromissen   te   leven   uit   behoefte   aan   zekerheid  en  veiligheid.  Hiermee  is  de  twijfel  al  ingebakken  in  de  scheppende  energie  die  je   uitzendt!     Elk  idee,  elke  gedachte,  al  je  enthousiasme,  elk  gesproken  woord  en  elke  daad  moet  in  het   teken  staan  van  jouw  hartenwens.  Dit  vergt  heel  veel  concentratie,  moed  en  toewijding.  Dit   betekent  je  ideaal  onvoorwaardelijk  liefhebben.  Liefde  maakt  dat  jouw  ideaal  werkelijkheid   wordt.     Als   het   in   het   begin   niet   meezit,   wees   niet   teleurgesteld,   maar   zet   vastberaden   door.   Het   gaat  om  de  schreeuw  van  zelfvertrouwen,  om  de  uitoefening  van  je  wil.  Het  ideaal  kan  nooit   verwezenlijkt  worden  zonder  dat  je  jouw  wil  (=  je  discipline)  inzet.  De  wil  moet  dus  dienend   zijn  aan  je  ideaal,  net  zoals  jouw  ideaal  (=  je  droom  voor  jezelf,  de  reden  waarvoor  je  deze   keer  op  aarde  bent  gekomen)  ook  dienend  moet  zijn.  Het  gaat  in  het  scheppende  principe   namelijk  niet  om  krijgen,  maar  om  dienen.  Degene  die  dient,  weet  dat  hij  alles  al  bezit,  ook   als  het  zich  nog  niet  gemanifesteerd  heeft.  Hij  is  er  bij  voorbaat  dankbaar  voor,  als  uiting  van   zijn  onwrikbare  geloof  hierin.       Dienen  geeft  je  visie  een  doel,  het  maakt  liefde  vrij  in  het  leven.  Liefde  stroomt  dan  door  jou   heen  (je  houdt  het  niet  krampachtig  vast  voor  je  zelf).  Met  de  liefde  die  je  uitdrukt,  vervult   elke   cel   zich   met   enthousiasme   en   vreugde   (je   voelt   je   blij).   Je   lichaam   produceert   dan   immers   gelukshormonen,   alle   orgaanstelsels   worden   daardoor   geharmoniseerd   en   in   evenwicht  gebracht,  de  toxische  belasting  wordt  afgevoerd,  tekorten  aangezuiverd,  aura  en   chakra’s  geoptimaliseerd.  Je  ziel  begint  te  stralen,  je  geest  wordt  verlicht.  Je  denken  wordt   levendig,  scherp,  briljant,  je  woorden  zijn  positief  en  opbouwend,  je  zaken  komen  op  orde   en  alle  dingen  nemen  hun  ware  toestand  aan.  Nu  ben  je  de  uitdrukking  van  IK  BEN.     JIJ  BENT  HET  WONDER  DAT  DE  WERELD  DIENT!     Verzoening  met  jezelf  en  verzoening  met  je  situatie,  is  de  noodzakelijke  basis  om  je  leven,   jouw  eigen  wonder,  te  creëren  vanuit  je  bron.     Maak   dus   een   zorgvuldige   keuze   over   wat   je   doet,   wat   je   zegt   en   met   wie   je   omgaat.   Besteed   geen   aandacht   aan   zaken   die   niet   bij   jouw   hoogste   visie   over   jezelf   horen.   Train   jezelf  om  een  liefdevolle  en  wijze  manager  van  je  eigen  leven  te  worden.       Mocht   je   hierbij   hulp   nodig   hebben,   neem   dan   gerust   contact   met   ons   op   (via   www.con-­‐ amore.net  vind  je  onze  gegevens).  Het  is  ons  ideaal  om  licht  te  brengen  op  plekken  die  nog   duister  zijn.     Veel  liefs  en  met  een  dikke  zoen  ,       Albert  en  Rinske    

✪ doe  je  mee?   Eén   van   de   manieren   om   bewust   te   leren   je   te   verzoenen   met   jezelf   en   het   leven,   en   om   vanuit  je  bron  je  leven  opnieuw  vorm  te  geven,  zijn  de  workshops  van  The  Creation.     We   zijn   op   zoek   naar   mensen   die   ernaar   verlangen   om   vanuit   hun   hart   te   gaan   leven,   die   nieuwsgierig   zijn   en   de   moed   hebben   om   oude   patronen   los   te   laten.   Want   moed   heb   je  

4


nodig om   vanuit   de   duisternis   van   de   gedachtewereld   in   het   volle   licht   van   het   Christusbewustzijn  te  stappen!   ‘Ik  heb  nu  geen  smoesjes  meer  om  mijn  hart  niet  te  volgen.  De  kwaliteit  van  mijn  leven  en   mijn   gezondheid   is   met   sprongen   vooruit   gegaan!’   zo   verwoordde   een   van   de   deelnemers   aan  onze  workshops  dit.   Je  wordt  je  bewust  wie  je  werkelijk  bent  en  je  leert  je  interne  saboteurs  kennen.  Je  leert  op   een  effectieve  manier  met  ze  om  te  gaan.  Je  krijgt  je  levensdoel  helder  voor  ogen,  evenals   de   stappen   die   je   kunt   zetten   om   deze   te   realiseren.   Je   maakt   kennis   met   de   scheppingskracht   van   de   Creationmap   en   de   reinigende   werking   van   het   zielepoetsen.   Tussendoor   geniet   je   van   de   Kundalinimeditatie   van   Osho   en   los   je   jouw   favoriete   probleem   op   met   de   lachmeditatie.   Je   leert   hoe   je   jouw   intentie   kan   afstemmen   op   je   bron   en   zo   anderen  kunt  inspireren  om  ook  het  hart  te  volgen.   Therapeuten   en   coaches   leren   meteen   om   die   prachtige   tools   uit   de   workshops   toe   te   passen  bij  hun  werk  met  cliënten.  Zij  krijgen   desgewenst  het   certificaat   ‘Creationcoach’   na   afloop  van  de  derde  workshop  (en  worden  op  onze  site  vermeld).       Er  is  nog  beperkt  plaats,  dus  als  je  mee  wilt  doen,  meld  je  dan  aan.   Data:  15  en  16  januari,  12  en  13  februari,  2  en  3  april    2011.   Aanmelding  via  www.the-­‐creation.nl     Bij  betaling  voor  medio  december  krijg  je  €100  korting!  Kom  je  als  stel/echtpaar,  dan  krijgt   de  tweede  nog  eens  €50  korting.    

✪ Overheid  erkent  Con  Amore  als  opleidingsinstituut  voor  medische   basiskennis   De  afgelopen  maanden  hebben  we  hard  gewerkt  aan  de  kwaliteit  van  onze  opleiding   Medische  Basis  Kennis  op  Hbo-­‐niveau.  Dit  heeft  in  oktober  geleid  tot  een  erkenning  door  de   overheid.  Daardoor  is  de  opleiding  nu  vrij  van  BTW.     Voor  wie  is  deze  opleiding  interessant?     Om  te  beginnen  voor  therapeuten  en  coaches  die  de  medische  basiskennis  niet  automatisch   in  hun  beroepsopleiding  hebben  gehad.  Maar  eigenlijk  ook  voor  alle  mensen  die  (uit  hoofde   van  hun  beroep)  geïnteresseerd  zijn  in  de  werking  van  het  menselijk  lichaam  en  in   ziekteleer.   Het  blijkt  ontzettend  leuk  en  stimulerend  te  zijn  om  je  met  elkaar  te  verdiepen  in  deze   materie  en  de  ervaringen  te  horen  van  30  jaar  praktijkleven  (we  horen  alleen  maar   enthousiaste  verhalen!).  Ook  de  stap  naar  verdere  professionalisering,  naar  erkenning    en   eventuele  vergoeding  door  verzekeraars  kan  een  motief  zijn  om  mee  te  doen.     De  voordelen  op  een  rijtje:              *  zeer  lage  all-­‐in  prijs  (inschrijving,  lesboek,  studiegids  met  1000  oefenvragen,  examens)          *  compact  (8  lesdagen)          *  2  deelexamens  met  een  diploma  MBK  op  Hbo-­‐niveau  aan  het  eind          *  docent  uit  ‘het  veld’:  ervaren  als  arts  en  Journeytherapeut            *  je  kennis  over  de  bouw  en  functie  van  het  menselijk  lichaam  nemen  toe          *  je  leert  over  allerlei  interessante  ziektebeelden  en  hun  behandelingen          *  je  zelfvertrouwen  groeit  hierdoor          *  je  leert  risico’s  inschatten,  benoemen  en  tijdig  doorverwijzen          *  je  leert  communiceren  op  niveau  met  reguliere  behandelaars          *  potentiële  verwijzers,  bijvoorbeeld  huisartsen,  krijgen  vertrouwen  in  je.  

5


In 2011  start  een  nieuwe  groep,  beginnend  in  februari,  op  maandagen.     Data:   7   feb,   14   maart,   11   april,   9   mei,   eerste   examen   eind   mei;   12   sept.,   3   oktober,   31   oktober,  28  november  en  dan  het  laatste  examen  rond  17  december.   Er  zijn  nog  plaatsen  vrij.  In  september  start  de  volgende  groep,  op  zondagen.   Iedereen  die  gemotiveerd  is  en  voldoende  discipline  heeft  om  te  studeren  (reken  op  15-­‐20   uur  per  week),  kan  deze  opleiding  succesvol  afronden.     Voor  alle  details  over  voorwaarden,  kosten  en  inschrijving:    zie  www.con-­‐amore.net    

✪ Con Amore  en  de  media   •

• •

Deze herfst  heeft  uitgever  Ankh-­‐Hermes  na  vijf  jaar  besloten  om  te  stoppen  met  de   distributie  van  het  boek  Ziek  Beter  Best  van  Albert.  Gelukkig  hebben  we  nog  1000   exemplaren  kunnen  bemachtigen  om  deze  in  eigen  beheer  en  met  een  flinke  korting   te  kunnen  verspreiden.  Ook  de  rechten  van  het  boek  zijn  (weer)  in  onze  handen.     Mocht  je  geïnteresseerd  zijn,  dan  kun  je  het  boek  bij  ons  bestellen  (€10  excl.   verzendkosten).   Afgelopen  oktober  zond  Radio  Merlijn  gedurende  een  uur  een  interview  uit  via   internet  met  Albert  over  Ziek  Beter  Best;  na  te  beluisteren  via  internet.   Op  zondag  13  februari  zendt  Radio  Stardust  een  interview  met  ons  uit  over  ons   werk  en  onze  visie  op  gezondheid  en  ziekte.  

Tot  slot  een  blij  en  ontroerend  filmpje,  als  een  opkikkertje  voor  deze  koude  dagen:     http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE       Het  Creationteam  

Rinske Zielstra:   aanvankelijk   verpleegkundige,   later   werkzaam   in   de   huisartsenpraktijk,   nu   Journey-­‐ therapeute   en   Creationcoach   met   opleiding   psycho-­‐ drama.   Moeder   van   vier   kinderen   en   sinds   1971   levensmaatje  van       Albert  Jansen:  was  20  jaar  antroposofisch  huisarts  in   Bergen  NH.  Nu  antroposofisch  arts,    Journeytherapeut,   Creationcoach   en   auteur.   In   medische   praktijk   Con   Amore  geven  we  ook  relatietherapie.  Onze  workshops   houden  we  op  verzoek  in  binnen-­‐  en  buitenland.     Albert  is  vader  van  dezelfde  vier  kinderen   .      

Mocht  je  mensen  kennen  die  geïnteresseerd  zijn  in  spiritualiteit  en  gezondheid  (of   die  ook  wel  eens  een  liefdesbrief  willen  krijgen),  stuur  dan  deze  brief  gerust  door.   Wil  je  je  afmelden,  stuur  ons  dan  een  mailtje  met  ‘afmelden  nieuwsbrief’.  

6

Liefdesbrief 15  

Liefdesbrief 15 gaat over het wonder van zoenen en verzoenen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you