Page 1

 

Liefdesbrief   12     juni  2010

  Inhoud:            

✪ Hartkloppingen,  verliefdheid  en  leven  in  waarheid  (2)   ✪ Opleiding  medische  basiskennis  voor  therapeuten  en  coaches  (in  spe)   ✪  Nieuwe  serie  Creation  workshops  start  in  september  

✪  Hartkloppingen,  verliefdheid  en  leven  in  waarheid  (2)   Het lijkt haast onmogelijk om van mensen te houden die je pijn doen en teleurstellen. Maar er zijn helaas geen andere soorten mensen!  Frank Andrews   Enkele  jaren  geleden  was  ik  een  roman  aan  het  schrijven  achter  mijn  computer   (Belgen   zeggen   ‘voor   de   computer’,   wat   eigenlijk   heel   logisch   is)   toen   ik   me   ineens  bewust  werd  van  een  vreemd  bonzend  gevoel  in  mijn  borstkas.  Ik  voelde   mijn   pols,   die   onregelmatig   was   en   opvallend   traag,   zo’n   42   slagen   per   minuut.   Wonderlijk,   ik   was   er   heilig   van   overtuigd   dat   ik   kerngezond   was   en   niks   mankeerde.  Maar  toch:  het  lichaam  liegt  niet.  Ontkennen  had  dus  geen  zin.  Toen   ik  even  later  ook  nog  duizelig  werd,  voelde  ik  me  zo  onzeker  worden  dat  ik  met   Rinske   overlegde   en   besloot   om   de   poli   cardiologie   te   bellen.   Ik   kon   meteen   komen.     Het   hartfilmpje   bevestigde   wat   ik   zelf   al   had   gevoeld:   een   te   trage   en   onregelmatige  hartslag.  De  cardioloog  die  even  poolshoogte  kwam  nemen  (het  is   altijd   interessant   als   er   een   beroepsgenoot   iets   mankeert),   wilde   voor   de   zekerheid   een   fietsproef   die   moest   uitwijzen   of   ik   gevaar   liep.   Met   allerlei   snoertjes   verbonden   aan   een   monitor   fietste   ik   me   helemaal   uit   de   naad.   Ik   produceerde   genoeg   energie   om   er   een   ziekenhuisafdeling   mee   te   verlichten   (met  spaarlampen),  zonder  een  centje  pijn.     Helaas   liet   het   hartfilmpje   enkele   onregelmatigheden   zien,   die   zouden   kunnen   passen  bij  verontrustende  zaken  met  dure  woorden  als  coronairinsufficiëntie  en   angina   pectoris.   Diepe   fronsen   bij   de   cardioloog   en   daaronder   ernstig   kijkende   ogen.  Arme  collega.  Hij  bedoelde  mij  en  ik  bedoelde  hem.   De   specialist   vond   het   verstandig   als   ik   aan   chemische   preventie   zou   doen.   Dat   was   volgens   het   protocol   state   of   the   art.   Een   tabletje   om   het   hart   rustiger   te   maken  (bijwerkingen:  impotentie  –  ik  kreeg  er  al  bijna  de  slappe  lach  van  toen  ik   hieraan   dacht),   een   tabletje   om   het   cholesterol   te   verlagen   en   eentje   om   mijn   bloed  te  verdunnen.  Het  was  zijn  welgemeend,  maar  ongevraagd,  advies.   Voor  hoe  lang  zou  ik  dat  moeten  gebruiken?    

1


Voor de   rest   van   je   leven,   antwoordde   de   cardioloog.   Je   wordt   er   niet   jonger  op,  collega,  maar  met  deze  medicatie  hoef  je  niet  bang  te  zijn.     Ik   keek   hem   aan   met   mijn   vriendelijkste   glimlach   en   schudde   langzaam   mijn   hoofd.  Op  zo’n  moment  kan  ik  heel  charmant  tegendraads  zijn.  Ik  zei  hem  dat  ik   twijfelde  aan  de  uitslag  van  het  onderzoek.  Het  was  gewoon  niet  te  rijmen  met   hoe  ik  me  voelde.  Ik  zag  ook  de  noodzaak  niet  in  van  de  chemische  preventie,  het   stuitte  me  enorm  tegen  de  borst.  Het  klopte  niet  met  mijn  eigen  waarheid  over   mij.   De  cardioloog  keek  me  aan  en  zuchtte  haast  onmerkbaar.  Dokters  zijn  verdomd   lastige  patiënten,  hoorde  ik  hem  denken.  Eigenwijs!   Het   kan   een   stille   ischaemie  zijn  (plaatselijk  doorbloedingsprobleem),   dat   hoef  je  niet  altijd  te  voelen.  Maar  het  kan  ook  nog  een  vals-­positieve  uitslag  zijn,   zei  hij  nonchalant.     Vals-­positief?   Ik   kauwde   er   even   op.   Wat   een   heerlijk   woord   eigenlijk,   zo   ambivalent   in   zichzelf.     Hoe  komen  we  daar  achter?   Door  een  nieuwe  fietsproef,  maar  nu  met  radioactieve  isotopen  in  je  bloed   gespoten   om   het   hart   in   beeld   te   krijgen.   Dan   kunnen   we   zien   of   er   sprake   is   van   een  doorbloedingsstoornis.   Dus   fietste   ik   nog   een   keer,   deze   keer   iets   minder   enthousiast.   De   test   bleek   inderdaad   vals   positief,   er   was   niks   aan   de   hand.   Toch   ried   de   cardioloog   me   aan   om   zijn   medicatie   een   poosje   te   gebruiken,   gewoon   uit   voorzorg.   Ik   bedankte   hem  uiteraard  hartelijk,  want  ik  voelde  me  een  stuk  minder  onzeker.  Het  recept   nam  ik  echter  niet  mee.   Ik  vind  het  niet  wijs  om  je  door  angstgedachten  te  laten  leiden.  Het  advies  van  de   cardioloog  werd  ingegeven  uit  voorzorg,  een  ander  woord  voor  angst.  Uit  angst   voor   denkbeeldige   gevaren   zou   ik   de   rest   van   mijn   leven   medicijnen   moeten   slikken.  Besluiten  die  door  angstgedachten  zijn  ingegeven,  pakken  echter  zelden   goed   uit.   Angstgedachten   focussen   je   immers   op   negatieve   zaken,   die   je   daarmee   aantrekt.     Ik   vraag   mezelf   liever   af:   wat   zou   de   liefde   voor   mij   doen?   Wat   zou   wijs   voor   mij   zijn?  Waar  word  ik  blij  van?     Ik   moest   eerst   maar   eens   onderzoeken   waar   die   hartkloppingen   vandaan   kwamen.       Hartkloppingen   ontstaan   nooit   zomaar   en   ‘uit   zichzelf’.   Aan   elke   lichamelijke   gebeurtenis  gaat  per  definitie  een  gedachte  of  emotie  aan  vooraf.  Elke  gedachte   of   emotie   wordt   op   zijn   beurt   weer   voorafgegaan   door   een   intentie.   De   tijd   tussen   een   emotionele   gebeurtenis   en   de   lichamelijke   reactie   kan   sterk   variëren.   Hartkloppingen   kunnen   soms   enkele   seconden   na   een   angstige   gebeurtenis   ontstaan,   maar   ook   pas   enkele   jaren   na   een   stressvolle   periode.   Het   verband   is   dan  niet  zo  gemakkelijk  meer  aan  te  tonen.       Mijn   hartkloppingen   begonnen   toen   ik   een   boek   aan   het   schrijven   over   wat   ik   had   meegemaakt,   een   crisis   die   mijn   leven   en   dat   van   Rinske   volkomen   op   zijn   kop   zette.   Ik   was   in   die   tijd   aangeraakt   door   een   engel   en   smoorverliefd   geworden.    

2


Blijkbaar moest   ik   dat   nog   eens   ervaren,   die   magie   van   verliefdheid   die   grenst   aan  pure  waanzin.       ‘How  can  happiness  feel  so  wrong’,  zingt  Katie  Melua   over   verliefdheid   in   het   liedje   The   closest   thing   to   crazy.  Zelden  heb  ik  zo’n  rake  tekst  gehoord.     Wat   kan   er   nu   mis   zijn   met   verliefdheid,   vroeg   ik   me   wanhopig   af?   Verliefdheid   opent   immers   mijn   hart   en   brengt   me   in   verrukking   voor   een   ander.   Met   nieuwe   ogen   zie   ik   de   wereld   in   een   stralende   gloed.   Waarom  voelt  het  zo  beangstigend  en  waarom  gaat     Katie  Melua     het  vaak  zo  verschrikkelijk  mis?           Verliefdheid   kan   een   fantastische   ervaring   zijn,   mits   je   de   kunst   verstaat   om   hier   wijs   mee   om   te   gaan.   Verliefdheid   is   een   van   de   krachtigste   gevoelens   die   een   venster   in   je   hart   opent,   waardoor   je   opeens   die   ander   ziet   in   al   zijn   pracht   en   bekoorlijkheid.   Je   wordt   geraakt.   Je   bent   in   een   soort   staat   van   betovering.   Je   hebt  alleen  niet  in  de  gaten  dat  je  naar  jezelf  kijkt,  via  de  spiegel  die  de  ander  je   voorhoudt.     Ineens   kijk   je   met   ‘nieuwe   ogen’   naar   de   wereld   en   dus   naar   jezelf   (omdat   de   wereld   een   afspiegeling   is   van   wie   wij   zijn).     Verliefdheid   kan   mooi   zijn,  geniet  ervan,  maar  raak  niet  gevangen  in  deze  betoverende  spiegel!     Als  je  in  de  ban  raakt  van  verliefdheid,  als  deze  verliefdheid  gevoed  wordt  door   een  diep  gewortelde  behoefte  aan  erkenning  en  geborgenheid,  dan  raak  je  al  snel   afhankelijk  van  dit  gevoel.  Die  heerlijke  verliefdheid  wordt  dan  een  gevangenis,   die  al  je  gedachten  en  je  energie  opslokt.  De  lichamelijke  verschijnselen  die  dan   optreden  vertonen  sterke  verwantschap  met  die  van  een  heroïneverslaving,  las   ik   in   een   medisch   tijdschrift.   Er   worden   hormonen   en   neurotransmitters   in   je   hersenen  aangemaakt,  die  krachtig   verslavend  zijn.  Nou,  dat  heb  ik  geweten!  Het   was   een   buitengewoon   stressvolle   tijd   voor   Rinske   en   mij,   waarin   alleen   een   vaag   bewustzijn   ons   verbond,   dat   we   bezig   waren   met   een   diepgaande   en   noodzakelijke   transformatie   van   onszelf   en   onze   relatie.   Het   kwam   aan   op   uithouden  van  de  pijn  en  vertrouwen  dat  het  goed  zou  komen,  vroeg  of  laat.     Je   herkent   vast   wel   dit   verlangen   naar   geborgenheid   en   heelheid.   Het   is   de   oeroude  pijn  die  je  door  alle  levens  hebt  meegenomen.  Het  is  de  heimwee  naar   het   paradijs.   Deze   is   ontstaan   toen   je   het   besluit   nam   om   vanuit   de   goddelijke   eenheid  te  incarneren  in  je  aardse  lichaam.     Om  deze  pijn  niet  te  voelen,  kun  je  je  op  een  ander  richten,  om  het  gapende  gat  in   je  ziel  moet  dichten.  Dit  werkt  als  de  bekende  pleister  op  een  stinkende  wonde:   het  dekt  even  af,  troost  even,  maar  geneest  niet.  De  afhankelijkheid  in  zo’n  relatie   keert   zich   onherroepelijk   tegen   je   en   zal   de   ander   juist   van   je   verwijderen.   De   pijn  wordt  er  alleen  maar  erger  van.     Dat  overkwam  mij  ook.  In  de  periode  van  afkicken  ervoer  ik  die  oerpijn  als  een   schrijnend   litteken   in   mijn   hart.   Dit   emotionele   litteken   veroorzaakte,   zolang   het   niet  door  mij  herkend  en  geheeld  was,  de  hartritmestoornissen.  Die  vormden  een   waarschuwende  boodschap,  een  soort  rode  vlag:  begrijp  mij  in  mijn  ware  aard,   heel  mij.    

3


De sleutel   tot   genezing   van   deze   pijn   lag   dus   niet   bij   die   ander,   maar   in   mijzelf   verborgen.  Die  sleutel  was  de  onvoorwaardelijke  liefde  voor  mezelf,  die  ik  moest   ontsluiten  in  mijn  eigen  hart.     Dat  was  bepaald  niet  een  gemakkelijke  opgave.  Ik  voelde  me  beschaamd  en  was   erg   teleurgesteld   over   mezelf.     Het   vereiste   heel   veel   begrip   en   onvoorwaar-­‐ delijke   aanvaarding   van   wie   ik   was   en   wat   ik   gedaan   had,   inzicht   in   mijn   drijfveren   en   in   mijn   beperkingen   van   dat   moment.   De   steun   en   loyaliteit   van   mijn  levenspartner  Rinske  in  die  kritieke  momenten  was  onmisbaar.   Wat   mij   ook   heeft   geholpen   waren   Helende   Reizen.   Daardoor   kon   ik   mezelf   uiteindelijk   vergeven.   Ik   kan   nu   dankbaar   terugkijken   naar   deze   ervaring,   omdat   het  onze  relatie  enorm  verdiept  heeft,  omdat  we  beiden  nu  andere  mensen  met   relatieproblemen  beter  begrijpen  en  kunnen  begeleiden  op  hun  weg.  Ook  lag  in   deze  ervaring  een  wijze  les  besloten:     liefde  is  niet  mijn  ‘shit’  aan  de  ander  geven  om  het  op  te  lossen;  liefde  is  het   behoeftige  kind  in  mezelf  herkennen  en  verzorgen.     Dan   pas   kan   er   sprake   zijn   van   een   vrije,   evenwichtige   relatie   met   mezelf   en   met   een   ander.   Het   gaat   in   een   ware   liefdesrelatie   niet   om   elkaars   behoeften     te   vervullen,  maar  om  van  elkaars  volledigheid  te  genieten.  Dat  een  ander  je  helpt   om  volledig  te  worden,  door  je  bewust  te  maken  van  wat  nog  niet  geheeld  is  in   jou,  is  eigenlijk  iets  om  dankbaar  voor  te  zijn  (ook  al  doet  dat  vaak  erg  pijn).     En   die   hartkloppingen?   Die   verdwenen   nadat   ik   een   film   had   gezien   over   een   relatie   tussen   een   man   en   een   vrouw   die   gedoemd   was   te   mislukken.   Aan   het   eind  van  de  film  was  ik  zo  ontroerd  dat  ik  in  de  auto  op  weg  naar  huis  ontzettend   moest   huilen.   Op   een   onrustbarende   manier   begon   mijn   lichaam   hevig   te   schokken.   Ik   kon   het   niet   tegenhouden.   Rinske   bracht   me   thuis   en   hielp   me   de   trap   op   naar   boven.   Ik   was   volstrekt   overgeleverd   aan   deze   wonderlijke   ontlading   van   energie.   Ik   voelde   dat   alle   opgekropte   boosheid   en   verdriet,   die   niet  eerder  hadden  mogen  stromen,  nu  vrijkwamen  en  werden  opgevangen  door   een  schaal  van  liefde  en  begrip.  Dat  was  werkelijk  een  catharsis.  De  volgende  dag   voelde  ik  me  als  herboren.  De  hartkloppingen  waren  hiermee  verdwenen.     Ik   wil   dit   met   je   delen,   omdat   het   me   veel   inzichten   heeft   opgeleverd,   waar   jij   misschien  ook  je  voordeel  mee  kan  doen.     • Als   je   lichamelijke   klachten   hebt,   vraag   je   dan   altijd   eerst   jezelf   af,   waar   dit   mee   te   maken   zou   kunnen   hebben.   Het   antwoord   zit   namelijk   in   jou.   Was  er  een  energie-­‐lek?  Was  er  iets  dat  je  uit  evenwicht  bracht?  Werd  je   teveel   gedreven   door   je   ambitie,   perfectionisme,   door   plicht-­‐   of   schuldgevoel?  Waar  of  hoe  heb  je  jezelf  in  de  steek  gelaten?   • Als  je  een  arts  of  andere  hulpverlener  wilt  raadplegen,  wees  dan  duidelijk   in   je   vraagstelling   (in   plaats   van:   dit   is   mijn   probleem,   los   het   maar   op).   Nodig  de  hulpverlener  uit  om  met  je  mee  te  denken,  om  jouw  specifieke   constitutie  en  situatie  mee  in  ogenschouw  te  nemen  (i.p.v.  een  protocol  te   volgen).   Luister   naar   de   wijsheid   van   de   ander   en   vergelijk   die   met   de   wijsheid  in  je  eigen  hart.  De  ander  mag  dan  wel  autoriteit  zijn  op  zijn  of   haar  gebied,  jij  bent  per  slot  van  rekening  de  enige  autoriteit  op  een  ander   gebied:  jouzelf!  

4


• •

Als je   besluit   om   een   reguliere   therapie   te   volgen,   combineer   die   dan   altijd   met   innerlijk   werk,   omdat   wat   er   met   jou   gebeurt,   altijd   met   jou   te   maken  heeft.  Laat  je  bijstaan  door  een  spirituele  therapeut.   Elke   gebeurtenis,   elke   situatie   en   elke   ervaring,   hoe   naar   of   rampzalig   ook,   bevat   wijsheid,   een   liefdevolle   boodschap.   Het   is   aan   jou   om   die   te   ontdekken,  te  begrijpen  en  er  je  voordeel  mee  te  doen.   Wees  bovenal  trouw  aan  jezelf.   Realiseer   je   hoe   heerlijk   het   is   van   iemand   te   houden   die   je   niet   tot   waanzin  drijft  en  die  er  onvoorwaardelijk  en  eeuwig  voor  je  is,  wat  er  ook   gebeurt!  Die  iemand  ben  jij  (en  als  je  veel  geluk  hebt,  net  zoveel  als  ik,  dan   is  dat  ook  je  levenspartner)  

Wil  je  reageren  op  deze  brief,  heb  je  zelf  ervaringen  of  ideeën  die  je  wilt  delen,   mail  ons.     liefs,       Albert  en  Rinske    

✪ Opleiding  medische  basiskennis  voor  therapeuten  en  coaches   (in  spe)   De   druk   op   alternatieve   therapeuten   om   zich   te   scholen   in   reguliere   medische   kennis   wordt   groter.   Ziektekostenverzekeraars  vereisen  steeds  vaker  een   opleiding   medische   basiskennis   (MBK)   op   Hbo-­‐ niveau,   die   geaccrediteerd   is   door   de   VBAG     (Vereniging   ter   Bevordering   Alternatieve   Geneeswijzen)  om  voor  vergoeding  in  aanmerking  te   komen.     Zo’n  vergoeding  is  een  belangrijke  motor  achter  een   succesvolle  therapeutenpraktijk.     Daarom   is   er   behoefte   aan   een   opleiding   voor   therapeuten   die   compact   is   en   betaalbaar.   Vanaf   september   start   medische   praktijk   Con   Amore   in   Bergen   NH   zo’n  opleiding.   De   opleiding   is   geaccrediteerd   door   de   VBAG   en   kent   een   speciaal   accent   op   holistisch  mensbeeld  en  kinderen.     De   opleiding   beslaat   8   lesdagen   op   zondag   in   de   periode   september   2010   tot   april   2011.   Aan   de   hand   van   honderden   (examen-­‐)vragen   leer   je   de   stof   te   doorgronden.  Zelfstudie  gemiddeld  5-­‐10  uur  per  week.       We  zetten  de  voordelen  van  deze  opleiding  op  een  rijtje:          *  zeer  concurrerende  prijs          *  compacte  cursus  (8  lesdagen)          *  je  kennis  over  de  bouw  en  functie  van  het  menselijk  lichaam  nemen  toe          *  je  leert  meer  over  ziektebeelden  en  hun  behandelingen          *  je  zelfvertrouwen  groeit  hierdoor          *  je  leert  risico's  inschatten  en  benoemen          *  je  leert  communiceren  op  niveau  met  behandelaars   5


Data: 12  sept,  3  okt,  31  okt,  28  nov,  9  jan,  6  feb,  13  maart  en  10  april;    examen  14   mei  2011   Locatie  centrum  Vitalenta,  westerweg  14  te  Alkmaar.     Slechts  €  850  all-­in  bij  inschrijving  vóór  15  augustus  (geen  inschrijfgeld,  geen   examenkosten,   leerboek   Merck   Manual   Medisch   Handboek   2de   druk,   2000   pagina's  (€70)  inbegrepen).  Bij  inschrijving  na  15  augustus  €  950  all-­‐in.     De  opleiding  staat  open  voor  alle  therapeuten  en  coaches  (in  spe).  Groepsgrootte   10-­‐20  personen.   Er  start  een  parallelle  groep  op  zaterdag  voorafgaand  aan  bovengenoemde  data.   OP   25   juni   om   20   uur   is   er   plannen   we   een   info-­‐avond   voor   mensen   die   zich   hebben   opgegeven,   waarbij   je   het   leerboek   al   krijgt,   zodat   je   desgewenst   deze   zomer  al  kunt  starten  met  je  studie.  Na  inschrijving  ontvang  je  hierover  bericht.     Voor  verdere  informatie,  voorwaarden  en  aanmelding:  www.con-­‐amore.net    

✪ Nieuwe serie   Creation   workshops   (de   kunst   van   gezond   en   gelukkig  leven  vanuit  je  essentie)  start  in  september     Lezen   over   je   eigen   waarheid   kan   inspirerend   zijn,   maar   je   eigen   waarheid   leven   is  andere  koek!     Je   eigen   waarheid   zorgt   voor   kwaliteit   van   leven.   Het   is   de   kracht   die   jou   vervult   met   de   diepste   levensvreugde,   die   je   innerlijke   streven   naar   vrede   en   harmonie   voedt,   het   is   de   plek   waar   jij   authentiek   bent,   stralend   in   je   liefde   en   grootsheid.   Het   is   ook   de   bron   waarmee   je   werkelijk   alles   kunt   creëren,   inclusief   een   stralende   gezondheid,   die   je   de   moed   en   de   wijsheid   schenkt   om   ook   de   moeilijkste  zaken  onder  ogen  te  zien  en  aan  te  pakken.       Eén  van  de  manieren  om  dit  te  ervaren,  zijn  de  workshops  van  The  Creation.     Deze  workshops  zijn  een  onderdompeling  in  een  warm  spiritueel  bad,  die  in   velerlei  opzicht  een  beslissende  doorbraak  in  je  leven  kan  betekenen.  Een  van  de   deelnemers  verwoordde  het  zo:  ‘Ik  heb  geen  smoesjes  meer  om  mijn  hart  niet  te   volgen.  De  kwaliteit  van  mijn  leven  is  met  sprongen  vooruit  gegaan!’   Je   wordt   je   bewust   wie   je   werkelijk   bent   (in   waarheid)   en   je   leert   je   interne   saboteurs   kennen.   Je   leert   op   een   werkelijk   effectieve   manier   om   ermee   om   te   gaan.  Je  krijgt  je  levensdoel  helder  voor  de  geest,  evenals  de  stappen  die  je  kunt   zetten   om   deze   te   realiseren.   Je   maakt   kennis   met   de   scheppingskracht   van   de   Creationmap  en  de  reinigende  werking  van  het  zielepoetsen.  Tussendoor  geniet   je   van   de   Kundalinimeditatie   van   Osho   en   los   je   jouw   favoriete   probleem   op   met   de  lachmeditatie.       Trefwoorden   die   onze   workshops   kenmerken:   praktijkgericht,   kleinschalig,   speels,  vreugdevol,  intiem,  effectief,  evenwichtig  (in  doen  en  zijn,  in  mannelijk  en   vrouwelijk)  en  liefdevol.     Data  25/26  september,  23/24  oktober,  11/12  december  2010.   Bij  betaling  uiterlijk  een  maand  voor  aanvang  workshop  €100  korting!   6


Mocht je  mensen  kennen  die  mogelijk  geïnteresseerd  zijn  hierin,  wil  je  dit  dan   doorgeven?       Als   je   zin   hebt   om   met   onze   workshops   mee   te   doen,   leuk!   Meld   je   dan   aan   via   de   website  www.the-­‐creation.nl  of  stuur  een  mailtje  aan  crejazie@gmail.com .  Je  bent  van   harte  welkom!     Wil   je   liever   individuele   medische   begeleiding,   kijk   dan   voor   de   mogelijkheden   op   www.con-­‐amore.net .  We  combineren  de  Scheppingstherapie  met  de  Helende  Reis,  een   zeer   effectieve   combinatie.   Zo’n   traject   kan   worden   vergoed   door   de   aanvullende   verzekering   (antroposofische   geneeskunde).   Check   hiervoor   je   polisvoorwaarden.   Relatietherapie  2  op  2  is  ook  een  activiteit  waarin  we  uitblinken,  evenals  de  relatie-­‐APK.   Je  kunt  ook  bij  een  Creationcoach  bij  jou  in  de  buurt  terecht  voor  individuele  coaching   (zie  voor  namen  en  adressen  www.the-­‐creation.nl).    

Het Creationteam   Rinske   Zielstra:   aanvankelijk   verpleegkundige,   later   werkzaam   in   de   huisartsenpraktijk,   nu   Journey-­‐ therapeute   en   Creationcoach   met   opleiding   psycho-­‐ drama.   Moeder   van   drie   kinderen   en   sinds   1971   levensmaatje  van       Albert  Jansen:  was  20  jaar  antroposofisch  huisarts  in   Bergen  NH.  Nu  antroposofisch  arts,    Journeytherapeut,   Creationcoach   en   auteur.   In   medische   praktijk   Con   Amore  geven  we  ook  relatie-­‐therapie.  Onze  workshops   houden  we  op  verzoek  in  binnen-­‐  en  buitenland.  Albert   is  vader  van  dezelfde  drie  kinderen   .      

 

Afmelden voor deze nieuwsbrief: stuur een mailtje met ‘afmelden nieuwsbrief’ retour.

7

Liefdesbrief 12  

Liefdesbrief 12 gaat over hartkloppingen, verliefdheid, leven in waarheid, start opleiding medische basiskennis voor therapeuten.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you