Page 1

 

Liefdesbrief   11     april  2010

Introductie:   The   Creation   is   een   initiatief   van   medische   praktijk   Con   Amore   te   Bergen   NH   met   als   doel   je   bewust   te   maken   van   je   goddelijke   essentie   middels   een   aantal   workshops.   Met   dit   nieuwe   bewustzijn   kun   je   anderen   ondersteunen   om   hetzelfde   te   doen.   Zo   kunnen   we   samen   de   wereld   trans-­‐ formeren  tot  een  betere  wereld.   Onze   inspiratiebron   wordt   gevormd   door   het   prachtige   werk   van   Neale   Walsch  Een  ongewoon  gesprek  met  God.     De  wijsheid  hiervan  is  het  uitgangspunt   van   Con   Amore.   De   toepassing   en   uitwerking   ervan   in   de   dagelijkse   praktijk   wordt   beschreven   in   het   boek   Ziek  Beter  Best  (Ankh-­Hermes,  2de  druk).                               Op   de   foto   de   hartelijke   ontmoeting   tussen  Neale  Walsch  (links)  en  Albert     Lezen   over   god   kan   inspirerend   zijn,   maar  leven  vanuit  je  goddelijke  essentie    

  is   andere   koek!   Hoe   doe   je   dat   eigenlijk?   Je   goddelijke   essentie   is   de   bron   van   het   leven,   de   kracht   die   je   lichaam   continu   vernieuwt,   die   zorgt   voor   kwaliteit   van   leven   en   voor   genezing.   Het   is   de   kracht   die   jou   vervult   met   de   diepste   levensvreugde,   die   je   innerlijke   streven   naar   vrede   en   harmonie   voedt,   het   is   de   plek   waar   jij   authentiek   bent,   stralend  in  je  liefde  en  grootsheid.  Het  is   de   omnipotente   bron   waarmee   je   werkelijk   alles   kunt   creëren,   die   je   de   moed   en   de   wijsheid   schenkt   om   ook   de   moeilijkste  zaken  onder  ogen  te  zien  en   aan  te  pakken.       Wat  kun  je  ermee?   Eigenlijk   alles!   Om   je   een   paar   voorbeelden  te  geven:   ⇒ je  hoogste  idealen  realiseren     ⇒ je   gezondheid   stimuleren,   zelfs   genezen  van  iedere  aandoening.     ⇒ anderen   helpen   om   vanuit   hun   essentie  te  leven   ⇒  vreugde   en   succes   in   je   werk   creëren   ⇒  een  liefdevolle  relatie  realiseren       (ook  met  jezelf)   ⇒  een   inspiratiebron   zijn   voor   anderen.       Trefwoorden   die   onze   workshops   ken-­‐ merken:   praktijkgericht,   kleinschalig,   speels,   vreugdevol,   intiem,   effectief,   evenwichtig   (in   doen   en   zijn,   in   mannelijk  en  vrouwelijk)  en  liefdevol.  

Onze intentie:   We   hebben   geen   andere   intentie   met   deze   liefdesbrief   dan   om   liefde,   wijsheid   en   vreugde  op  brede  vleugels  te  verspreiden.  Er  rust  geen  copyright  op  de  inhoud  hiervan.   Help   ons   daarom   mee   om   deze   blijde   boodschap   te   verspreiden   onder   je   familie   en   vriendenkring   (en   openbaar   te   maken   door   middel   van   druk,   fotokopie   of   microfilm,  


zonder voorafgaande   schriftelijke   toestemming   van   ons   ).   Alle   wijsheid   mag   je   vrijelijk  gebruiken,  aanpassen  en  vermeerderen  met  je  eigen  ervaringen.     Waarschuwing:  het  je  persoonlijk  toe-­‐eigenen    en  vasthouden  van  wijsheid  kan  echter   leiden   tot   verstikking   in   eigenwijsheid.   Door   wijsheid   aan   anderen   door   te   geven,   ontstaat  er  ruimte  om  nieuwe  wijsheid  te  ontvangen.  Maak  jezelf  en  ons  alsjeblieft  wijs!        

Lieve  lezer,    

Leven  in  waarheid  

Deze brief   komt   wat   later   dan   we   van   plan   waren,   omdat   ik   de   afgelopen   weken   door   hevige  rugpijn  nauwelijks  achter  mijn  computer  kon  zitten.  Ik  wond  me  erover  op,  maar   dat  hielp  niet  echt  om  mijn  verkrampte  spieren  te  ontspannen.     Ik   zat   dus   weer   lekker   met   mijn   ego   te   worstelen   en   ondertussen   schreeuwde   die   rug   een   boodschap   naar   me,   die   ik   maar   niet   begreep.   Rinske   probeerde   me   te   helpen,   masseerde   mijn   rug,   stelde   me   indringende   vragen   en   suggereerde   meermaals   om   een   helende   reis   te   doen.   Maar   ik   zat   teveel   in   mezelf   gevangen   om   haar   echt   te   kunnen   horen   –   een   frustrerende   ontdekking   voor   ons   beiden!   Dokters   zijn   vreselijke   patiënten,   eigenwijs!     Had  ik  teveel  gedaan?     In   de   week   dat   de   pijn   zich   manifesteerde   had   ik   elke   dag   getennist.   Toen   de   lente   eindelijk   doorbrak   wou   ik   elke   mooie   dag   plukken   en   heerlijk   buiten   sporten.   Misschien   had  ik  me  wat  geforceerd,  hoewel  ik  me  daar  niet  bewust  van  was.  Rusten  lukte  niet  erg.   Ik  kon  niet  liggen  van  de  pijn  en  ook  zitten  was  een  marteling.  Aangezien  staand  slapen   niet   echt   mijn   ding   is,   waren   de   nachten   in   bed   een   hel.   Zelfs   een   dubbele   dosis   pijnstillers  hielp  niet.       Pas   later   realiseerde   ik   me   dat   er   in   dezelfde   tijd   iets   heel   anders   speelde.   Ik   had   namelijk   een   ernstig   meningsverschil   met   iemand,   die   me   door   zijn   houding   hard   op   mijn  ziel  trapte.  Ik  was  woedend,  werkelijk  pisnijdig,  maar  uitte  dat  niet  tegen  hem.  Ik   slikte   mijn   boosheid   gewoon   in.   Ondertussen   hield   ik   wel   in   mijn   gedachten   heel   boze   gesprekken  met  hem.  Zo  woekerde  de  boosheid  onderhuids  dus  maar  door.  Toen  kreeg   ik  die  hevige  hernia-­‐achtige  pijn  in  mijn  rug.     Het  duurde  twee  weken  voor  ik  het  verband  herkende  tussen  deze  zaken.  Opmerkelijk,   omdat   het   toch   mijn   beroep   is   om   te   kijken   naar   diepere   oorzaken   van   lichamelijke   of   psychische   klachten.   Maar   ja,   die   splinter   in   het   oog   van   de   ander   zie   ik   liever   dan   die   biels  in  mijn  eigen  oog,  nietwaar?     Wat  heeft  dit  te  maken  met  leven  in  waarheid,  vraag  je  je  misschien  af?   In  de  loop  van  het  leven  ontwikkel  je  allerlei  overtuigingen  en  gedragspatronen,  vanuit   je  opvoeding,  vanuit  het  geloof  waarmee  je  bent  opgegroeid,  door  wat  anderen  tegen  je   zeiden  of  van  je  vonden.  Dit  gaat  zo  ongemerkt  en  is  zo  vanzelfsprekend,  dat  je  je  er  niet   bewust  van  bent  dat  er  heel  wat  merkwaardige  patronen  tussen  zitten,  halve  waarheden   en   hele   leugens.   Je   leeft   daardoor   niet   alleen   met   een   verwrongen   zelfbeeld,   maar   ook   met  een  mismaakt  beeld  van  de  ander  en  van  de  wereld.     Toch   voelen   we   diep   in   ons   hart,   dat   er   iets   niet   klopt,   dat   je   niet   je   waarheid   leeft.   Iemand   verwoordde   dat   onlangs   op   mijn   spreekuur   heel   duidelijk.   Ze   zei:   ‘Ik   weet   dat   ik   eigenlijk   echt   heel   lief   ben,   maar   ik   reageer   zo   vaak   geïrriteerd   en   voel   me   heel   boos.’   Nou,  dat  herken  ik.     Mijn   (onbewuste)   boosheid   uitte   zich   in   mijn   tennisspel,   dat   verbeten   trekjes   kreeg.   Dáárdoor  heb  ik  me  geforceerd.  Ik  leefde  dus  niet  in  mijn  waarheid.    

2


Wat is   nou   je   diepste   waarheid?   Je   diepste   waarheid   is   niet   iets   wat   je   kunt   bedenken   over   jezelf.   Je   kunt   het   echter   wel   voelen,   als   je   helemaal   stil   wordt   en   contact   maak   met   je  hart.     Mij   lukt   dat   het   beste   tijdens   meditatie   en   ook   bijvoorbeeld   tijdens   een   Helende   Reis   (vandaar   Rinske’s   suggestie).   Door   die   ervaring   weet   ik   (alweer:   niet   met   mijn   hoofd,   maar   met   mijn   hart)   dat   mijn   waarheid   synoniem   is   met   vrede,   vreugdegevoel   en   alomvattende   liefde.   Het   voelt   heel   vitaal.   Dit   is   dus   mijn   levensbron.   Niet   voor   niets   knap   je   van   een   kort   verblijf   in   je   bron   zo   ontzettend   op,   10   minuten   diepe   meditatie   staat  gelijk  aan  2  uur  slaap!   Zo  wordt  het  duidelijk  dat  elke  verdraaiing  van  je  waarheid  consequenties  heeft  voor  je   psychische   en   fysieke   gezondheid.   Met   andere   woorden:   in   waarheid   leven   helpt   om   gezond   te   blijven.   Je   bron   (je   goddelijke   essentie)   kan   je   zelfs   genezen   van   iedere   aandoening,  mits  dat  in  overeenstemming  is  met  jouw  doel  hier  op  aarde.     Om   je   waarheid   gewoon   te   leven,   valt   niet   mee.   We   leren   al   heel   vroeg   dat   we   ons   moeten  gedragen  op  een  manier  die  anderen  van  ons  verwachten,  om  aardig  gevonden   te  worden,  om  liefde  of  waardering  te  krijgen.  Je  kunt  het  echter  nooit  iedereen  naar  de   zin   maken.  Toch  is  dat   wat  veel  mensen   (deels   onbewust)   proberen,   omdat   ze   hunkeren   naar   erkenning   en   waardering   van   anderen.   Ook   angst   voor   afkeuring   of   afwijzing   bepaalt  vaak  ons  gedrag     Het   is   deze   behoefte   aan   liefde   van   anderen   en   de   angst   voor   afwijzing,   die   ervoor   zorgen   dat   je   je   eigen   waarheid   gaat   verdraaien   en   afgesloten   raakt   van   je   eigen   liefdesbron.   Voor   je   het   in   de   gaten   hebt,   zit   je   dan   gevangen   in   een   patroon   dat   jou   niet   past  en  niet  dient.    Wat  een  valstrik!   Herken  je  dit?  Hoe  is  dat  voor  jou?       Wat   mij   helpt   om   in   een   bepaalde   situatie   uit   de   gevarenzone   te   blijven,   is   mezelf   de   vraag  te  stellen  die  ik  van  Neale  Walsch  (uit  zijn  boek  Een  ongewoon  gesprek  met  God)   geleerd  heb:     Wat  zou  de  liefde  doen?     Dat  is  heel  iets  anders  dan  bedenken  wat  handig  is  of  waarmee  ik  die  ander  kan  pleasen!     Nog   duidelijker   wordt   het   als   je   de   vraag   anders   formuleert   (wat   uiteindelijk   wel   op   hetzelfde  neerkomt):     Wat  zou  de  liefde  doen  voor  mij?   Laat  het  antwoord  uit  je  hart  opborrelen,  daar  zetelt  de  Liefde.    Als  je  onvoorwaardelijk   liefdevol  voor  jezelf  leert  te  zijn,  dan  stop  je  vanzelf  met  jezelf  te  veroordelen,  met  door   de  bril  van  een  ander  naar  jezelf  te  kijken.  Dan  ben  je  niet  langer  behoeftig.  Dan  word  je   vrij  en  authentiek  in  je  houding  naar  anderen.  Dat  is  het  hoogste  goed  dat  je  de  ander   kunt  schenken!     Als  werkers  in  de  gezondheidszorg  hebben  Rinske  en  ik  de  afgelopen  30  jaar  geleerd  dat   je  een  ziekte  of  crisis  kunt  beschouwen  als  een  boodschapper  van  Liefde  en  Waarheid,   van   jouw   Waarheid.   Als   je   de   Waarheid   over   jezelf   vergeten   bent,   dan   stuurt   die   jou   een   boodschap.  Het  is  aan  jou  om  die  te  herkennen  en  te  begrijpen.     Op   deze   manier   begreep   ik   uiteindelijk   de   boodschap   van   mijn   rug.   Ik   heb   degene   vergeven   die   me   op   mijn   ziel   trapte,   omdat   die   gewoon   reageerde   vanuit   zijn   verwrongen   waarheid.   Ik   heb   mezelf   vergeven   omdat   ik   hetzelfde   deed.   Allebei   waren   we  onze  diepste  Waarheid  vergeten.     Juist   deze   tijd   rond   Pasen,   de   tijd   waarin   we   de   opstanding   van   Christus   herdenken,   kan   je   inspireren   om   het   Christusbewustzijn   in   je   hart   te   laten   ontwaken.   Een   leven   in   Waarheid  en  Liefde,  dat  wensen  we  je  van  harte  toe!     Wil   je   weten   hoe   dat   voelt,   wil   je   een   steuntje   in   de   rug,   onze   workshops   zijn   een   uitgelezen  plek  om  dit  te  ervaren!  Kom  en  doe  met  ons  mee.  

3


Workshop Creation  Dive  sterk  in  prijs  verlaagd!  

De Creation   Dive,   onze   4-­‐daagse   workshop   van   5-­8   juni   in   Hotel   Blooming   te   Bergen,   belooft   een   heerlijke   duik   in   je   bron   te   worden.   Niet   alleen   word   je   je   bewust   wie   je   werkelijk   bent   (in   waarheid),   maar   je   leert  ook  je  interne  saboteurs  kennen.  Je   leert  een  werkelijk  effectieve  manier  om   ermee  om  te  gaan.  Je  krijgt  je  levensdoel   helder  voor  de  geest,  evenals  de  stappen   die  je  kunt  zetten  om  deze  te  realiseren.   Je   maakt   kennis   met   de   scheppings-­‐ kracht   van   de   Creationmap   en   de   reinigende   werking   van   het   ziele-­‐ poetsen.   Tussendoor   geniet   je   van   de   Kundalinimeditatie   van   Osho   en   los   je   jouw   favoriete   probleem   op   met   de   lachmeditatie.       De   Creation   Dive   is   niet   zomaar   een   vrijblijvende   onderdompeling   in   een   comfortabel   warm   spiritueel   bad,   het   kan   in   velerlei   opzicht   de   beslissende   doorbraak   in   je   leven   betekenen.   Een   van   de   deelnemers   verwoordde   het   zo:   ‘Ik  heb  geen  smoesjes  meer  om  mijn  hart   niet   te   volgen.   De   kwaliteit   van   mijn   leven  is  met  sprongen  vooruit  gegaan!’   Om   de   workshop   voor   iedereen   toegankelijk   te   maken,   hebben   we   de   cursusprijs  sterk  in  prijs  verlaagd.    

De  kosten  bedragen  €495   Dit   is   incl.   al   het   cursusmateriaal,   1   x   tweegangen  diner,  3  x  lunchbuffet.     Het  programma  start  op  zaterdag  5  juni   om  14  uur  en  eindigt    om  22.00  uur.  De   overige   dagen   beginnen   we   om   9   uur   en   eindigen   we   om   17   uur.     De   avonden   zijn  dus  vrij  te  besteden.     Overnachtingen   zijn   niet   bij   de   prijs   inbegrepen.   Kamperen   kun   je   op   zorgboerderij   De   Noorderhoeve,   op   loopafstand   van   Hotel   Blooming.   Zie   hiervoor  www.noorderhoeve.nl.     Hotel   Blooming   zelf   biedt   kamers   in   allerlei  prijsklassen.       Je   zult   ervaren   dat   de   Creation   Dive   beslist  je  investering  waard  is.     Mocht  je  na  afloop  besluiten  om  ook  de   opleiding   tot   Creationcoach   te   willen   volgen  (zie  hieronder),  dan  hoef  je  voor   de   Creation   Introductie   geen   cursus-­‐ kosten  te  betalen.  

Misschien is   dit   wel   een   fantastische   gelegenheid  om  samen  met  je  partner  of   een   goede   vriend(in)   te   beleven.   Doe   je   mee?  

Dit najaar  start  de  nieuwe  serie  workshops  die  opleidt  tot   Creationcoach.  

25 en   26   september   stap   1   de   Creation   Introductie.   Een   vrolijke   tweedaagse   met   achtergronden   over   de   wetmatigheden   van   het   scheppingsproces,   verschillende   meditatievormen   en   de   eerste   kennismaking   met   de   wonderlijke   kracht   van   de   CreationMap.  

23   en   24   oktober   stap   2   de   Creation   Manifest,   waarin   we   de   interne   saboteurs   (je   schaduwkanten)   ontmaskeren   en   daardoor   vrij   baan   maken   voor   je   Licht.   Het   ingenieuze  7-­‐stappenplan  brengt  je  levensdroom  dichterbij  de  realiteit.     11   en   12   december   stap   3   Creation   Coach.   Dit   is   de   afrondende   fase,   waarin   je   oefent   om  niet  alleen  jezelf,  maar  ook  anderen  te  coachen     Op  www.the-­‐creation.nl  lees  je  alles  over  programma,  kosten  en  verdere  details.  

4


Bericht voor  Creationcoaches:  

Er  zijn  nog  enkele  plaatsen  vrij  voor  de  nascholingsdag  op  9  mei.    Als  deze  dag  vol  is,  kun   je   je   nog   inschrijven   voor   17   oktober.   Een   nascholingsdag   per   jaar   is   nodig   om   je   accreditatie  als  Creationcoach  te  verlengen.       Als   je   zin   hebt   om   met   onze   workshops   mee   te   doen,   leuk!   Meld   je   dan   aan   via   de   website  www.the-­‐creation.nl  of  stuur  een  mailtje  aan  crejazie@gmail.com .  Je  bent  van   harte  welkom!     Wil   je   liever   individuele   medische   begeleiding,   kijk   dan   voor   de   mogelijkheden   op   www.con-­‐amore.net .  We  combineren  de  Scheppingstherapie  met  de  Helende  Reis,  een   zeer   effectieve   combinatie.   Zo’n   traject   kan   worden   vergoed   door   de   aanvullende   verzekering  (antroposofische  geneeskunde).  Check  hiervoor  je  polisvoorwaarden.   Ook   bij   een   Creationcoach   bij   jou   in   de   buurt   kun   je   terecht   voor   individuele   coaching   (zie  voor  namen  en  adressen  www.the-­‐creation.nl).    

Het Creationteam   Rinske   Zielstra:   aanvankelijk   verpleegkundige,   later   werkzaam   in   de   huisartsenpraktijk,   nu   Journey-­‐ therapeute   en   Creationcoach   met   opleiding   psycho-­‐ drama.   Moeder   van   drie   kinderen   en   sinds   1971   levensmaatje  van       Albert   Jansen:   gedurende   20   jaar   antroposofisch   huisarts   in   Bergen   NH.   Nu   antroposofisch   arts,   Creationcoach   en   auteur.   Samen   geven   we   relatie-­‐ therapie   en   workshops.   Albert   is   vader   van   dezelfde   drie  kinderen   .    

  Een  heerlijke  lente  toegewenst,       veel  liefs,     Rinske  en  Albert  

5

Liefdesbrief 11  

Liefdesbrief 11 behandelt Neale Walsch, je goddelijke essentie, leven in waarheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you