Lietonen, helmikuu 2022

Page 1

Helmikuu 2022

Kunnan tiedotuslehti asukkaille

KAAVOITUSKATSAUS 2022 s. 6–11

Säästöpankkitalon ympäristön ja jokirannan alueen asemakaavan muutostyö käynnistyy

NUORTEN KESÄTYÖHAKU s. 4 Arkeen voimaa -ryhmä TARJOAA TUKEA ARJEN HAASTEISIIN s. 3 Lieto-opiston loppukevään kurssit s. 14


LietoREKRY 2022 Kuva: Jussi Kuusinen

TALVIKAUDEN HAASTEET KUNNOSSAPIDOSSA Hulevedet Hulevedet ovat puhuttaneet tällä talvikaudella erityisesti. Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, jota johdetaan pois pihoilta ja kaduilta. Hulevedet ovat siis rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- tai sulamisvesiä sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevettä syntyy etenkin siellä, missä maan pinta on katettu läpäisemättömäksi. Kuluva talvi on ollut hulevesien osalta haasteellinen ja sade- sekä sulamisvesiä on ollut erityisen runsaasti liikkeellä. Marraskuussa paljas maa routaantui syvälle pakkasten seurauksena. Myöhemmin sääolot ovat vaihdelleet vuoroin pakkaselle ja plussalle. Sateen olomuoto on vaihdellut vedestä lumeen jopa viikoittain. Ojat, rummut ja hule­ vesikaivot ovat jäätyneet paikoin umpeen, mikä on osaltaan aiheuttanut tulvimista kaduilla ja pihoilla. Kunnan vastuulle kuuluu vain osa hulevesien hallinnasta ja rakennettu hulevesiverkosto on kapasiteetiltaan rajallinen. Kiinteistöjen omistajat voivat osaltaan vaikuttaa hulevesien hallintaan pitämällä tonttiliittymien rummut puhtaana ja sulana. Katuojat on tarkoitettu kadun kuivatukseen ja niitä ei tule täyttää. Pihoilla hulevesiä voi imeyttää tai viivyttää kosteikkoja rakentamalla. Hulevesiä voi myös kerätä ja hyödyntää kasteluun.

Teiden talvikunnossapito Liedon kunnan ylläpitämien teiden ja katujen talvikunnossapito on jaettu kolmeen eri hoitoluokkaan ja toimenpideajat vaihtelevat luokittain. Pääkatujen ja jyrkkien mäkien (väh. 8 % kaltevuus) auraus aloitetaan, kun lunta on satanut noin 3 senttiä ja lumi poistetaan neljän tunnin kuluessa sateen loppumisesta. Liukkauden torjunta tässä hoitoluokassa toteutetaan kahden tunnin sisällä aurauksen päättymisestä. Kadut pidetään aina liikennöitävässä kunnossa mutta ajotapa on aina suhteutettava vallitseviin olosuhteisiin. Kevyenliikenteenväylillä sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueilla auraus aloitetaan, kun lunta on satanut noin 3 senttiä ja lumi poistetaan kolmen tunnin kuluessa sateen loppumisesta. Liukkauden torjunnan toimenpideaika on 3,5 tuntia aurauksen päättymisestä. Kokooja- ja asuntokaduilla auraus aloitetaan, kun lunta on satanut noin 6 senttiä ja lumi poistetaan kuuden tunnin kuluessa sateen loppumisesta. Liukkauden torjunta tehdään kuuden tunnin sisällä aurauksen päättymisestä. Aurauksesta syntyvät lumivallit yksityisten kiinteistöjen liittymissä kuuluvat kiinteistön omistajan poistettavaksi. Pitkään jatkuvat lumisateet tai toistuva sulaminen ja jäätyminen vaikuttavat kunnossapidon aikatauluun. Tienkäyttäjä voi omilla toimillaan tehdä matkasta turvallisemman sekä itselleen että muille mm. ennakoimalla säätilan ja varaamalla tavallista enemmän aikaa matkantekoon, laskemalla ajonopeutta, kiinnittämällä huomionsa vain liikenteeseen, käyttämällä nastarenkaita ja -jalkineita sekä pukemalla päälleen näkyvät heijastimet. Ja kun talven pahin keli yllättää, voi noudattaa viranomaisten suositusta ja välttää liikenteeseen lähtöä. Sillä lopulta: talvi ei yllätä näillä leveysasteilla.

2

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

LIETOHALLI 21.4. KLO 13–16 LietoREKRY 2022 yhdistää jälleen tekijät ja työnantajat 21.4. Lietohallilla – ole sinäkin mukana! • • • • •

Työpaikkoja Kesätöitä Tietoa koulutuksista Oppisospimuspaikkoja Työssäoppimispaikkoja

YRITTÄJÄN STARTTI-INFOT Klo 13.15 ja klo 15.11, Turku Science Park Oy. CV-PAJA Työnhakuneuvontaa, mahdollisuus päivittää CV. www.lieto.fi/lietorekry Lietohalli, Urheilutie 2, Lieto

Lietonen Liedon kunnan tiedotuslehti asukkaille Helmikuu 2022 Julkaisija: Liedon kunta Kirkkotie 13, PL 24, 21421 Lieto Lehteen liittyvät palautteet: viestinta@lieto.fi Lehden ulkoasu ja taitto: A1 Media Oy Kannen kuva: Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy Painopaikka: Printhaus Painosmäärä: 8500 kpl Näköislehti: https://issuu.com/liedonkunta


Arkeen Voimaa -ryhmä TARJOAA TUKEA ARJEN HAASTEISIIN Liedon kunnan Arkeen Voimaa -itsehoidon kurssilta saa tukea arjessa pärjäämiseen. Seuraava kurssi alkaa Liedossa 7.4.2022. Kuuden ryhmätapaamisen aikana harjoitellaan itsehoidon työkaluja käytännössä sekä käsitellään erilaisia arjen haasteita ja niistä selviytymistä. Ryhmää ohjaavat koulutetut ohjaajat. Vapaaehtoiseksi ryhmän ohjaajaksi voi halutessaan kouluttautua kuka tahansa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut henkilö, joka on ensin itse osallistunut ryhmään. Itsehoidon ryhmään voivat osallistua käytännön neuvoja omaan arjessa pärjäämiseen kaipaavat. Mukaan voivat tulla kaikki, joilla on jokin arjen sujuvuuteen vaikuttava haaste, kuten oma tai läheisen pitkäaikaissairaus, pitkäaikaistyöttömyys tai yksinäisyys.

mintamallilla. Kurssilla opetellaan yhdessä selviämään vaikeissa elämäntilanteissa eteenpäin. Ryhmän tuki on tärkeää. Kurssin edetessä osallistuja huomaa, ettei ole ongelmiensa kanssa ei yksin, muillakin on haasteita elämässä ja he kärsivät samoista arjen pärjäämiseen vaikuttavista asioista. Oireet ovat samat, vaikka ongelma on erilainen. ”Itsellänikin tämä sairastuminen, työ- ja toimintakyvyn menettäminen, oli kova paikka. Tärkeitä asioita ei enää pysty tekemään. Kesti pitkään hyväksyä se. Tämä kurssi on auttanut ymmärtämään ja hyväksymään asian, löytämään uutta toimintakykyä. Olen oppinut, että voi myös asettaa pieniäkin tavoitteita ja on sallittua epäonnistuakin niissä. Iloitsee onnistumisesta ja pienistä askelista eteenpäin,” kertoo Liedon Arkeen Voimaa -kurssille osallistunut henkilö. Seuraava Arkeen Voimaa -itsehoitokurssi Liedossa järjestetään 7.4.–12.5.2022 klo 13–15.30. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa ja yhden kokoontumisen kesto on kaksi ja puoli tuntia. Kurssi on osallistujille maksuton.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET KURSSILLE: lieto.fi/arkeenvoimaa tai Kirsi Liimatta 040 527 9470 kirsi.liimatta@lieto.fi

Arkeen Voimaa -toiminta on valittu yhdeksi Varsinais-Suomen tulevaisuuden sote-keskuksen kärkihankkeista. Tällä hetkellä Arkeen voimaa -toimintaa on Varsinais-Suomessa seuraavissa 15 kunnassa: Turku, Lieto, Marttila, Koski TL, Paimio, Sauvo, Parainen, Raisio, Salo, Somero, Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Uusikaupunki.

Arkeen Voimaa -toiminta alkoi Liedossa syksyllä 2021, jolloin 13 ensimmäistä itsehoidon kurssilaista osallistui ryhmätoimintaan.

Eija va: Ku

Liedon ensimmäistä Arkeen Voimaa -itsehoitokurssia ohjasivat Kirsi Liimatta Liedon kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Katja Marjanen Salon kaupungin terveyspalveluista. He kertovat, että kurssi etenee samoin koko Suomessa, samalla tutkitulla ja vaikuttavaksi todetulla toi-

Kar es

”Tosi hienoa, että tällaista toimintaa järjestetään. Ryhmästä minulla on positiivisia kokemuksia. Koen että se on auttanut minua, olen saanut motivaatiota, inspiraatiota ja keinoja oman elämäntilanteen kehittämiseen,” kertoo Liedon Arkeen Voimaa -kurssille osallistunut henkilö.

Liedon Arkeen Voimaa –itsehoitoryhmän ohjaajat Kirsi Liimatta Liedon kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Katja Marjanen Salon kaupungin terveyspalveluista.

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

3


ForeAmmatti Plus DIGITAALINEN PALVELU TUKENA TYÖNHAUSSA LIEDON KUNTALAISILLE Liedossa otettiin vuoden 2022 alussa käyttöön kuntalaisia palveleva digitaalinen ForeAmmatti Plus -palvelu, jota käytetään internetselaimella. Palvelu on ilmainen ja sitä voi käyttää vaikkapa omalla kännykällään ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttäjä hallitsee palveluaan itse ja halutessaan antaa Liedon työllistämispalveluiden ammattilaisille luvan nähdä osaamistietonsa sekä kykyviisarinsa (työkyvyn itsearviointimenetelmä) tiedot. Omien tietojen jakamista on mahdollista muuttaa omilla sivuillaan tarpeen mukaan. Jaetun tiedon avulla ammattilainen voi kuitenkin auttaa työn haussa. Yritys- ja työllisyyskoordinaattori tekee aktiivisesti yhteistyötä lietolaisten yritysten kanssa sekä Liedon työllistämispalveluiden kanssa etsiessään yrityksiin soveltuvia työntekijöitä. ForeAmmatti Plus -palvelu ohjaa ja antaa vinkkejä työnhakijalle työmarkkinatilannetta tarkastellessa sekä tukee urasuunnittelussa. ForeAmmatti Plus -palvelusta löytyy työnhaun tueksi tiedot yli 400 ammatista ja yli 2000 tutkinnosta. Sen lisäksi tietoa löytyy julkisista avoimista työpaikoista alueittain sekä ammattien kilpailutilanteesta nyt ja tulevaisuudessa.

Liedon kunta tarjoaa nuorille kesätöitä! Liedon kunnan kesätyöpaikkaa voi hakea vuosien 2003– 2006 välillä syntynyt lietolainen nuori. Kunnan kesätöitä suositellaan erityisesti vielä työkokemusta vailla oleville nuorille. Hakemukset tulee jättää Kuntarekry.fi-palvelun kautta. Kesätöihin palkataan nuoria, jotka eivät ole kesällä 2021 saaneet kunnan kesätyöpaikkaa. Työjaksot ovat kuukauden mittaisia. Töitä on tarjolla esimerkiksi perussiivoustyössä, ikäihmisten hoivassa ja huolenpidossa, keittiötyössä, lastenhoidossa ja viheralueiden hoidossa. Työpisteet tarkentuvat kevään aikana. Sosiaali-ja terveyspalveluiden kesätöihin vaaditaan tartuntatautilain 48§ mukainen Kanta-palveluista tulostettu koronapassi tai muu vastaava selvitys, josta käy ilmi, että kesätyöntekijällä on suoja covid-19-tautia vastaan. Osaan työtehtävistä työntekijät valitaan haastattelun kautta ja osaan arvontamenettelyllä. Arvonta suoritetaan aloittain. Osallistut ainoastaan niiden alojen osalta arvontaan, jotka olet valinnut hakemuksessasi. KUNNAN KESÄTYÖPAIKKAHAUN AIKATAULU:

ForeAmmatti Plus -palvelun saat käyttöösi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tarppi@lieto.fi ja ilmoittamalla viestissä oman nimesi, syntymävuotesi ja sähköpostiosoitteesi. Lähettämälläsi sähköpostilla annat luvan tietojesi rekisteröimiseen ForeAmmatti Plus -palveluun.

21.2–6.3. Täytä hakemus Kuntarekry.fi-palvelussa 8.–18.3. Kesätyöntekijöiden haastattelut 22.3. Kunnan kesätyöpaikkojen arvonta 2.5. Kesätyöinfo valituille kunnantalolla tai etäyhteydellä

Tämän jälkeen kutsu ForeAmmatti Plus -käyttäjäksi tulee annettuun sähköpostiin.

Liedon kunta myöntää tukea lietolaisen nuoren työllistävälle yritykselle. Yritys voi olla myös Liedon ulkopuolelta. Tuki on suuruudeltaan 350 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen. Työnantajan tulee toimittaa kesätyötukilomake liitteineen kuntaan viimeistään 30.9.2022.

• • • •

ALOITA palvelu hyväksymällä kutsu VALITSE organisaatioksi Tärppi – Liedon työllistämispalvelut TEE osaamiskartoitus Anna kutsujalle suostumus nähdä osaamiskartoituksesi ForeAmmatin OMA-osiosta ja jatka kartoitusta. (Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, mutta tarpeellista, mikäli toivot tukea työnhakuun Tärpin ammattilaisilta) • Tutustu oman tilanteesi yhteenvetoon

Kesätyötuki yritykselle

TUEN MYÖNTÄMISEN EHDOT:

Marika Knuutila 050 441 2897 marika.knuutila@lieto.fi

• Lietolainen nuori on syntynyt 2003–2006 • Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Liedossa • Kesätyö kestää vähintään 1 kuukauden aikavälillä 1.6.–31.8.2022 • Työaika on vähintään 30 h/vko • Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa • Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat • Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Sarianne Sjöblom 050 373 4548 sarianne.sjoblom@lieto.fi

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.

Palvelusta löytyy myös KYKYVIISARI, joka on työkyvyn itsearviointimenetelmä. Sen avulla voi arvioida omaa työkykyään liittyen hakemansa ammatin työtehtäviin. ForeAmmatti Plus -palvelun yhteyshenkilöt Liedon työllistämispalveluissa ovat:

OHJE TUEN HAKEMISEEN: lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-tyonantajille/kesatyotuki/

4

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022


LIEDON VARHAISKASVATUKSESSA

harjoitellaan keskittymistä leikkimällä

Leikitään ja keskitytään Yhdessä (LeKeY) -toimintamallin ajatuksena on tukea lapsen toiminnanohjauksen taitojen ja siten itsesäätelyn kehitystä aikuisen ja lapsen yhteisen leikin, esimerkiksi pallottelun, palapelien, muistipelien ja rentoutumisleikkien avulla. Lasten ryhmissä harjoitellaan itsesäätelyä kehittäviä leikkejä, joita leikitään myös yhdessä vanhemman kanssa kotona säännöllisesti. Vaikuttavuustutkimuksissa toimintaan osallistuminen on vanhempien arvion mukaan vähentänyt lapsen ylivilkkautta, aggressiivista käyttäytymistä sekä tarkkaavuuteen liittyviä haasteita. Ajatuksena on, että LeKeY -toiminta tavoittaisi kaikki hankkeeseen osallistuvien päiväkotiryhmien 3-6-vuotiaat lapset, ja toisaalta matalammalla kynnyksellä myös juuri ne lapset ja perheet, joilla on tarvetta saada vahvempaa tukea lapsen itsesäätelyn kehitykseen.

Leikitään ja keskitytään yhdessä -toimintamalli Leikki on lapselle mielekästä ja merkityksellistä toimintaa, joka tuottaa runsaasti monipuolisia kokemuksia ilmaisuun, tarpeiden tyydyttämiseen sekä toiminnallisen pätevyyden kehittymiseen. Lapsella on sisäsyntyinen halu ja motivaatio leikkiä. Leikin kautta monet lapsen fyysiset ja psyykkiset valmiudet ja taidot kehittyvät. Leikki on lapselle myös sosiaalinen tapahtuma, jossa hän harjoittelee erilaisia sosiaalisia taitoja. LekeY-toiminnan leikit harjoittavat toiminnanohjauksen perustaitoja, kuten toiminnan hillitsemistä ja pysäyttämistä, tarkkaavuuden suuntaamista, työmuistia ja tunteiden säätelyä. Leikin ilo sekä harjoitteluun panostaminen ovat tärkeitä periaatteita LekeY-­ toiminnassa.

Kuva: Unsplash

Liedon kunnan varhaiskasvatusyksiköistä Jokilaakson, Loukilinnan, Järvikodon, Tammentuvan ja Poutapilven päiväkodit osallistuvat tammikuussa 2022 alkavaan Leikitään ja keskitytään Yhdessä (LeKeY) -hankkeeseen. LeKeY-toiminta on matalan kynnyksen tukea lapsiperheille: osallistuminen ei edellytä diagnostisia tutkimuksia tai kontaktia terveyden- tai sosiaalihuoltoon. LekeY­-toimintamalli on kehitetty lapsille, joilla on arkea kuormittavaa ylivilkkautta tai keskittymisen haasteita. Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa 3–6 -vuotiaiden lasten itsesäätelyä. Leikkiin perustuva menetelmä tarjoaa lapsille luontevan tavan harjoitella toiminnanohjauksen taitoja, jotka puolestaan ovat onnistuneen itsesäätelyn taustalla. Etenkin ympäristöstä saatu tuki vaikuttaa pienten lasten toiminnanohjaustaitojen kehittymiseen. Parasta tukea lapselle ovat arjen toistuvat toiminnot ja leikit, jotka haastavat lasta ja tuovat onnistumisen kokemuksia.

tutut varhaiskasvatuksen työntekijät, jolloin mahdollistetaan lapsen/ryhmän yksilöllisten tekijöiden huomioon ottaminen osana toimintaa. Henkilökunnan ja perheiden tukena toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti yhdessä sosiaali-ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Vanhemmille, joiden lapset osallistuvat LekeY-pienryhmään, tarjotaan mahdollisuutta osallistua vanhempien vertaisryhmään. Vanhempien vertaistoimintaan sisältyy kuusi iltaisin etäyhteydellä toteutuvaa vanhempainryhmän tapaamista sekä kaksi vanhemman puhelinohjausaikaa. Vanhempainryhmiä ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Vanhempien vertaisryhmissä keskitytään miettimään keinoja tukea lapsen itsesäätelyä päivittäisten leikkien ja pelien kautta. Vanhempien ryhmä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä kokemuksia ja havaintoja kotona toteutuneista leikkihetkistä sekä lapsen kehittyvistä taidoista ja haasteista. Ajatuksena on auttaa vanhempia tukemaan lastaan leikin keinoin. Vanhempien tapaamisiin voivat osallistua molemmat vanhemmat tai vain jompikumpi, vanhemmat voivat myös vuorotella. Ensimmäiselle tapaamiselle toivotaan mukaan kaikkia toimintaan osallistuvia vanhempia, jotta kaikki ryhmäläiset pääsevät tutustumaan toisiinsa. Lisätietoa saa hankkeeseen osallistuvista Jokilaakson, Loukilinnan, Järvikodon, Tammentuvan ja Poutapilven päiväkodeista, perhepalveluista ja perheneuvolasta. www.keskitytään.fi Teksti: Sohvi Rantala, psykologi, Janita Kaukinen, varhaiskasvatuksen toiminta­ terapeutti ja Tarja Rämö, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Toiminta toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten itsesäätelyn kehittymistä koko ryhmän leikkihetkillä (6 viikkoa) sekä tehostetumman leikkimisen LekeY-­ pienryhmissä (8 viikkoa). Lasten LekeY-ryhmiä ohjaavat lapselle

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

5


Kaavoitusohjelma 2022–2024

Kirkonseutu, Ilmarinen, Loukinainen, Littoinen 3.06 TASTONMETSÄ II / LOUHENPOLUN ALUE (18-22) Alueelle tehtiin v. 2014 kaavaluonnos ja v. 2021 uusi luonnos, jossa on osoitettu uusi pientaloalue olevan asuinalueen länsi- ja pohjoispuolelle Turun rajan tuntumaan. Kaavassa on myös mukana Sammontien puuttuva kaavoittamaton osa. Yksityinen on esittänyt kaavoittamattomalle vanhalle kasvihuonealueelle kaavoitusta tehokkaammalle pientalokohteelle. Kaavaan otetaan mukaan myös viereisiä omakotitontteja ja kuntoradan ja tanssilavan aluetta. Ehdotusvaiheessa kaavaan lisätään myös koulun eteläpuolen AR-korttelin pieni laajennus toteutuneen mukaiseksi. Kaava on ehdotusvaiheessa ja hyväksyminen olisi vuoden 2022 kesään mennessä.

1.12 SILLILÄ IV AK (23-24) Pientalokaavoituksen pääkohde Kirkonseudulla on Sillilä IV alue peltomaisemassa Jukolantien, Kivimetsäntien ja Savijoen välissä. Kunta on ostanut suurimman osan alueen maista. Kaavoitus on suunniteltu vuosille 2023 - 24.

4.29 MATINTALO 4 AK JA AKM (21-22) Matintalo 2 -kaava-alueesta on rajattu Matintalo 4 -kaava-alueeksi itäosa, johon kohdistui kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana muistutuksia. Mahdollisesti tehdään uusi kaavaehdotus, mikäli alueen liikenneratkaisu aiheuttaa merkittäviä muutoksia kaavaan.

4.26 MATINTALO 5 AK JA AKM (21-22) Matintalo 2 -kaava-alueesta on rajattu Matintalo 5 -kaava-alueeksi pohjoisosa, johon kohdistui kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana useita muistutuksia. Mahdollisesti tehdään uusi kaavaehdotus tai kaava viedään hyväksyttäväksi pienin muutoksin.

4.30 KORTTELIN 45030 AKM (21-22) Kaavatyössä selvitetään kaupan laajenemisen tarpeet sekä liityntäpysäköintiratkaisut. Kaava on suunniteltu tehdä vuoden 2022 syksyyn mennessä.

4.16 HAKKISTEN RISTEYSALUE (23-) Kaavalla selvitetään yhdystien toteutusta Metsolantielle ns. Kaarinantien linjausta pitkin ja tutkitaan risteysaluejärjestelyjä. Samalla selvitetään risteysalueen maankäyttö ja valo-ohjaus. Liikenteelliset ratkaisut kytkeytyvät hankkeeseen 4.19.

4.19 POHJOISRINNE AK JA AKM (23-) Kaavalla tutkitaan alueen maankäyttö esim. Hämeentien joukkoliikennekäytävään tukeutuvaa tehokkaampaa asumista tai toimitilarakentamista aikoinaan paloasemaa varten kaavoitettuun KTY-kortteliin sekä Hämeentien pohjoispuoleisiin KTY-kortteleihin.

4.02 TAMMEN LAAJENNUS (24-) Alueen pohjoisosaan on suunniteltu yleiskaavan mukaista pientaloaluetta. Yksityisen maanomistajan osalta laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. Kaavalla täydennetään Loukinaisten pientalotonttitarjontaa. Kaava-alueesta voidaan irroittaa pieni alue Lehväkujan ympäristössä tehtäväksi vuoden 2022 keväällä. Loppualue on ohjelmassa vuodesta 2024 alkaen.

5.55 RASKAAN LIIKENTEEN PYSÄKÖINTIALUE (21-22) Kaavan tarkoitus on alueen osoittaminen raskaan liikenteen pysäköintiin Länsi-­ Avantintien pohjoispuolella Lounaisväylän jatkeella. Kaava tehdään vuoden 2022 aikana.

5.51 LAVATIEN MUUTOS (21-22) Kaarinan kaupunki on laatimassa kaavaa Avantin länsipuoleiselle alueelle. ­Kaavan muutoksessa tutkitaan yhteyttä Länsi-Avantintieltä Kaarinan kaupungin puolelle. Alueen liikenne osoitetaan Liedon puolelta, joten kaava tehdään Kaarinan kanssa yhteistyössä. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä vuoden 2021 lopussa ja kaavaan liittyy maankäyttösopimusmenettely.

5.44 SIIVENTIE - RATUNTIE (21-22) Tuulissuon Siiventien ja Loukinaisten Matintalon kaava-alueen välinen alue kaavoitetaan pääosin asumiselle ja virkistykselle. Siiventien varteen tutkitaan siistiä toimitilarakentamista. Maanomistustilanteesta riippuen kaavaa voidaan siirtää myöhemmäksi.

5.05 JÄRVELÄ (25-) Alue on yleiskaavassa selvitysalue, jonka soveltuvuus pysyvään tai loma-asutukseen ja ympäristöystävälliseen työpaikkarakentamiseen selvitetään. Alueelle kohdistuu suurta virkistys- ja luonnonsuojelupainetta. Kaava edellyttää maankäyttösopimuksia.

5.01 JÄRVELÄNTIEN ASUIN-, PALVELU- JA YRITYSALUE (23-24) Tuulissuon eritasoliittymän eteläpuolelle on suunniteltu tehdä asemakaava asuin-, palvelu-, työpaikka- ja virkistystoiminnoille vuodesta 2023 alkaen tarpeen mukaan. Maanomistustilanteesta riippuen kaavoitusajankohtaa voidaan siirtää.

5.04 LITTOISTEN VESILAITOKSEN MUUTOS (22-24) Littoisten vesilaitoksen mahdollinen myynti ja tuleva käyttö ovat olleet esillä viime vuosina. Alueen kaavanmuutosta on siirretty eteenpäin vuosiin 2022–2024.

Vuoden 2022 tärkeimmät asemakaavakohteet on merkitty vihreällä.

6

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022


1.08 POHJOIS-NUOLEMO AK JA AKM (24-) Nuolemon kaavaa on tarkoitus laajentaa pohjoiseen kunnan ja osittain yksityisten maille. Kaava-aluetta on laajennettu luoteeseen Teijulan rakentamattoman laajennuskaavan vierelle. Samalla ratkaistaan Koivukannontien toteutus. Alueelle on ajateltu n. 30–40 omakotitonttia sekä mahdollisesti myös muutama rivitalotontti. Kaavoitus on siirretty alkamaan vuonna 2024.

1.52 TALVINIITYN AK JA AKM (21-22) Kunta on ostanut maata Talviniityn asuinalueen kaakkoispuolelta. Alue on suunniteltu kaavoittaa suurimmaksi osaksi virkistysalueeksi, mutta myös pientä laajennusta asuinalueeseen tutkitaan.

1.28 HUOLTOMIEHENTIE AK JA AKM (20-22) Kaavatyön tavoitteena on voimassa olevan yleiskaavan mukaisen työpaikka-alueen kaavoittaminen sekä tutkia yleiskaavan mukaisen pientaloalueen sijoittamista alueelle. Samalla ratkaistaan 10-tien risteysalueen muutostarpeet. Vanhan Tyllintien osalta selvitetään kaavatyössä mahdollisuus läpiajon katkaisemiseen. Kaavaluonnos oli nähtävänä 1.10.–30.10.2020.

1.39 SEURAKUNNAN ALUE (21-23) Seurakunta on esittänyt seurakuntatalon ja pappilan viereisten alueiden kaavoittamista tehokkaammin. Kaavoitukseen liittyy maankäyttösopimus. Muutoksia on suunniteltu myös Hyvättyläntien eteläpuolelle.

1.45 KIRKKOTIE - JOKIRANTA AK JA AKM (22) Ely-keskus on esittänyt, että Kirkkotie pitäisi muuttaa valtion maantiestä kunnan katualueeksi. Kaavan muutoksessa on mukana myös Jokirannan virkistysalueen suunnittelu, kirkon alue ja Nautelankosken museon osaksi tulleen Annantuvan muuttaminen omakotitontista museorakennusten tontiksi. Vuonna 2021 käyty Säästöpankkitalon alueen kilpailu on ratkaistu, joten Säästöpankkitalon alueen kaavan muuttaminen on ajankohtaista yhteistyössä kilpailun voittaneen työryhmän kanssa.

1.47 SAUKONOJANTIE 5 AK JA AKM (22-23) Kunta on ostanut maata ja vanhan tilakeskuksen Saukonojantien ja Savijoen varresta. Alueiden ja rakennusten käyttöä mietitään kaavoituksen yhteydessä ohjelman mukaan vuosina 2022 - 23. Kaavassa on mukana myös Ravunpihan rivitalotontin muutos muinaislöydösten vuoksi.

1.09 SAUKONOJANTIE II / YHDYSTIEN MUUTOS (22-24) Nuolemontien ja Hämeentien välisen yhdystien rakentamista on suunniteltu. Hämeentien ja Simpukkatien väliin on yleiskaavan mukaisesti suunniteltu työpaikkarakentamista, mutta myös julkisten palvelujen ja asumisen sijoittumista alueelle tutkitaan.

1.30 YDINKESKUSTAN AK JA AKM (22-24) Kaavahankkeeseen liittyy keskustan liiketilojen uudistamishankkeita. Samalla tutkitaan Hämeentien varren kaavoittamattomien pientaloalueiden kaavoitusta keskustan ideakilpailun periaatteita noudattaen. Kaavoitus edellyttää maakauppoja/ maankäyttösopimuksia.

1.29 UUSI KIEVARINTIE AK JA AKM (15-24) Kaavatyöllä selvitetään kunnan omistamien kiinteistöjen maankäyttö sekä alueen liikenteellisiä järjestelyjä. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 2015.

1.46 RUOHOKUKKULA (24) Kunnan hankkimien maiden käyttöä mietitään Kärpijoentien ja Tutka-asemantien varressa. Kaava on siirretty vuoteen 2024.

1.41 REKIKUJAN AKM (19-22) Jukolantiellä on suunniteltu jatkaa Rekikujaa kevyen liikenteen väylänä. Samalla tehdään tonttijärjestelyjä viereisille alueille nykytilanne huomioon ottaen. Kaava pyritään tekemään loppuun vuoden 2022 aikana.

5.50 SUOPOHJAN AK (21-22) Uuden Tuulissuontien jatkeen varteen suunnitellaan työpaikkarakentamista ja vähän virkistysalueita sekä vähän asuinrakentamista mm. Välitien varteen. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä ja kaava on tarkoitus hyväksyä vuoden 2022 aikana.

Käyttösuunnitelmaan liittyvän kaavoitusohjelman 2022– 2024 on kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksynyt 26.1.2022. Kartalla on esitetty kaavoitusohjelman 2022–2024 asemakaavat. Rajaukset ovat ohjeellisia ja tarkentuvat kaavatöiden aikana. Kohteista on lyhyet selostukset aikatauluarvioineen. Karttaan on katkoviivalla merkitty ne kohteet, jotka ovat ohjelmakauden ulkopuolelle siirrettyjä ja joiden toteutukseen liittyy aikataulullisia epävarmuustekijöitä.

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

7


Asemanseutu 2.02 KAILASSUONKALLIO 2 (21-) Kailassuonkallion laajemmalle alueelle on maakuntakaavassa osoitettu merkintä E: erityistoimintojen alue ja luonnonvarojen ja -arvojen vaihemaakuntakaavassa osoitettu merkintä ejk: kiviainesten ottoalue ja mate­ riaaliterminaalit. Kaavatyötä viedään eteenpäin maanomistajavetoisena hankekaavana. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

2.18 SÄKYLÄNTIEN-AROSUONTIEN TYÖPAIKKA-ALUE (21-22) Kaavan tavoitteena on laajentaa Asemanseudun yritysaluetta Säkyläntien ja Arosuontien välisille alueille vuoden 2022 alkuun mennessä. Kaavaluonnos oli nähtävänä 4.3.–6.4.2021

2.06 LIEDON PORTIN LAAJENNUS 2 (22-23) Työpaikka-aluetta on tarkoitus laajentaa Säkyläntien länsipuolelle. Kaavaan on varauduttu ottamaan Nummenkulmantien haja-­ asutusalue mukaan. Samalla alueen liikennejärjestelyt suunnitellaan turvallisemmiksi. Kaavoitus on siirretty alkamaan 2022.

2.15 POIKOJA 3 ASEMAKAAVA JA MUUTOS (20-22) Poikojan kaava-aluetta on suunniteltu jatkaa pohjoiseen päin vuosina 2020–22. Samalla mietitään uudelleen Poikoja 2 -alueen tonttijakoa siten, että alueella olisi erikokoisia tontteja kysyntää vastaamaan. Kaava on hyväksymisvaiheessa.

2.04 ZOOLANDIA (16-23) Alueelle on tehty 2013 kaavaluonnos, jossa on laajennettu Zoolandian toiminnalle varattua aluetta sekä osoitettu Zoolandian pohjoispuolelta kunnan maalta alueita asuinpientaloille. Alueesta on erotettu omaksi kaavakseen Huivintien ak, joka on hyväksymisvaiheessa. Huivintien ja Zoolandian väliin kaavoitetaan rivi­ talokortteli.

2.19 TAMMENTAAN AK (23-24) Kaavan tavoitteena on laajentaa Asemanseudun asuntoaluetta Tammentaan lounaispuolelle Vanhan Tampereentien varteen vuosien 2023–24 aikana.

2.17 ASEMAN AK JA AKM (23-24) Alue on erotettu Zoolandian kaavasta sen nopeuttamiseksi. Liedon vanhan aseman kohdalle radan molemmille puolille tehdään kaavan tarkistuksia ja yleiskaavan mukaista työpaikkarakentamista. Radan länsipuolen kaavoitus on siirretty vuosille 2023–24. ­Itäpuolen kaavan tarkistus on yhdistetty kaavaan 2.20 jonka luonnos on ollut juuri nähtävänä.

2.20 ASEMANSEUDUN PAHKAPUISTON AKM (22) Kaavaan on yhdistetty osa kaavasta 2.17 ja se on nimetty uudelleen: Aseman ja Elotien YS-tontin ak ja akm. Aseman alueelle tehdään pieniä tarkistuksia ja Elotien varren YS-tontti on suunniteltu muuttaa suurelta osaltaan virkistysalueeksi ja varaudutaan myös asuinrakentamiseen. Kaavaluonnos on juuri ollut nähtävänä. ­Kevään aikana tehdään luontoselvityksen tarkistus ja kaavaehdotus on suunniteltu viedä lautakuntaan ennen juhannusta.

2.12 TIEMESTARINTIEN JATKO II AK JA AKM (22-23) 2.01 KAILASSUONKALLIO 1 (15-22) Kaava-alue käsittää lähinnä nykyisiä yrityksiä laajennustarpeineen sekä laajennusalueita luoteeseen. Kaavaluonnos oli nähtävänä 26.11.2020–5.1.2021.

Tiemestarintien kaava-aluetta on suunniteltu jatkaa länteen päin vuosina 2022-23. Kunta on ostanut alueelta 8 ha maata joulukuussa 2021. Kaavatyö on aikataulutettu samanaikaisesti 2.06 kaavan kanssa ja kysynnästä riippuen kaavatyöt voidaan tarvittaessa yhdistää.

Tarvasjoki 7.04 MEIJERIN MUUTOS (22-23) Kaavalla tutkitaan toteutumattoman alueen maankäyttöä ja mietitään yhteyttä rantaan. Kaavan muutos on suunniteltu tehdä vuosien 2022–23 aikana.

7.03 TYLLIN ALUEEN MUUTOS JA LAAJENNUS (15-22) Kaavan tavoitteena on lisätä Tyllin alueen tonttivarantoa teollisuus-, varasto- ja toimitilarakentamiselle. Kaava on ehdotuksen hyväksymisvaiheessa. Kaava oli virallisesti nähtävillä 19.8.–18.9.2014. Kaava-aluetta on laajennettu pohjoiseen kunnan omistamalle maalle kysynnän mukaan.

8

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

Mistä saa tietoa vireillä olevista kaavoista? YLEISESTI: • Kunnan internet-sivuilta: www.lieto.fi > Palvelut ja asiointi > Kaavoitus ja maankäyttö > Asemakaavat, Yleiskaavat • Kunnan internet-karttapalvelusta: kartta.lieto.fi > Näytä kartalla > Kaavoitus • Kaavoitusohjelmasta (hyväksytään talousarvion osana loppuvuodesta ja käyttösuunnitelman osana alkuvuodesta) • Kaavoituskatsauksesta (julkaistaan kerran vuodessa, yleensä helmikuussa) YKSITTÄISTEN KAAVOJEN OSALTA: • Luonnos- ja ehdotusvaiheen kuulutuksista (julkaistaan sanomalehdessä ja kunnan internet-sivuilla) • Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista (luettavissa kunnan internet-sivuilla) • Vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta myös kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistoilta ja pöytäkirjoista


Vuonna 2021 hyväksytyt asemakaavat Vuonna 2021 Liedossa hyväksyttiin 13 asemakaavaa: 17.3.2021 26.4.2021 31.5.2021 31.5.2021 15.6.2021 15.6.2021 15.6.2021

Etusuoranpolun AK Matintalo III AK Teijulan laajennus, AK ja AKM Itä-Nuolemon AK:n osittainen kumoaminen Taatilan KTY-korttelin AKM Nuolemon korttelin 28 AKM Ratuntien AR-tonttien AK

30.8.2021 1.9.2021 1.9.2021 29.9.2021 25.10.2021 8.11.2021

Myllymäen AKM Mursketien alueen AKM T/Kem-tontin AK ja AKM Vanhalinnan alueen AKM Vanhan Härkätien itäisen alueen AK ja AKM Avantintien pohjoispuoli, AK ja AKM

AK: asemakaava, alueelle tehdään asemakaava ensimmäisen kerran AKM: asemakaavan muutos, alueella voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan

Mikä on kaavajärjestelmä? Kaavoitus tarkoittaa julkista, maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvaa maankäytön suunnitteluprosessia. Kaavoitusta säätelevät maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteeet (VAT). Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin, jossa yleispiirteisempi ylemmän tason kaava ohjaa yksityiskohtaisempia kaavoja.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

Useita kuntia koskeva maakuntakaava laaditaan Varsinais-Suomen liitossa. Siinä esitetään maakunnan kannalta keskeiset asiat kuten taajama- ja keskusta-alueet sekä liikenteen pääväylien ja seudullisesti merkittävien viheralueiden sijoittuminen. Maakuntakaava voidaan laatia vaihekaavana, jolloin se käsittelee tiettyä teemaa/ teemoja (esim. tuulivoima).

Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai vain osan (osayleiskaava). Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jossa osoitetaan mm. alueiden pääkäyttötarkoitukset (esim. asuminen, työpaikka, virkistys), uudet kokoojakadut ja uusien teiden yhteystarpeet sekä erilaiset ympäristökohteet (esim. maisema-alueet). Liedossa on voimassa yleiskaava koko kunnan alueella.

Asemakaavassa ohjataan yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin maankäyttöä. Asemakaavassa suunnitellaan mm. katualueiden leveys, korttelialueiden käyttötarkoitus, rakennusoikeus,rakennusten kerrosluku ja sijoittelu sekä pysäköintijärjestelyt. Joillekin asemakaava-alueille laaditaan kaavan lisäksi erilliset rakennustapaohjeet ohjaamaan rakentamista.

Kaavaprosessi ja osallistuminen

KAAVA-ASIAKIRJAT

Kaavaprosessi alkaa kaavan vireille tulosta ja päättyy kaavan voimaan tuloon. Kaavaprosessin välivaiheiden määrä ja ajallinen kesto vaihtelee kaavan sisällöstä ja esim. kaavan vaikutusten laajuudesta riippuen. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu yksinkertaistetusti prosessin kulku. Kaavan valmistelusta vastaa kunnan kaavoitustoimi ja kaavan hyväksymisestä kunnan luottamushenkilöt. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto (KV) (esim. kaavassa uutta asemakaavaa tai kaavoitus edellyttää maankäyttösopimusta yksityisen maanomistajan kanssa)

Kaava-asiakirjoihin kuuluvat kaava­kartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä tarpeen mukaan laadittavat erilliset selvitykset. Kaavakartta ja kaavamääräykset muodostavat varsinaisen oikeudellisen kaavan.

Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy kaavoitus- ja rakennuslautakunta (KAAVRAK)

ALOITUSVAIHE

LUONNOSVAIHE

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

Liedon asemakaavoituksessa ei yleensä ole erillistä aloitusvaihetta vaan aloitusvaihe ja luonnosvaihe on yhdistetty käsittelyn joustavuuden vuoksi.

Päätös kaavoituksen vireilletulosta (jos kaava-alue ei sisälly kaavoitusohjelmaan)

Kaavaehdotuksen (kaavakartta ja -selostus) hyväksyminen julkisesti nähtäville

Vastineet muistutuksiin

OSALLISTUMINEN:

Kaavaluonnoksen sekä OAS:n hyväksyminen Kaavaluonnos ja OAS nähtävillä Lausuntojen pyytäminen

Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk (vaikutuksiltaan vähäiset 14 vrk) Lausuntojen pyytäminen

Maanomistajien ja naapurien kuuleminen (kirje)

Ulkopaikkakuntalaisten maanomistajien kuuleminen (kirje)

Osallinen voi esittää mielipiteensä luonnoksesta (suullinen tai kirjallinen)

Osallinen voi jättää muistutuksen ehdotuksesta (kirjallinen)

Asemakaavan hyväksyminen Kaavan lainvoimaiseksi tulo (37 vrk päätöspöytäkirjan nähtäville panosta, ellei kaavavalitusta) Kaavan voimaantulo (kuulutus)

Mahdollisuus muutoksenhakuun hallinto-oikeudesta (maksullinen)

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

9


Vireillä olevat maakuntakaavat Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava (kuvassa) hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.6.2021. Seuraavaksi Varsinais-Suomen liitto aloittaa uuden maakuntakaavaprosessin, jossa tarkastellaan kaikkien voimassa olevien maakuntakaavojen merkintöjä ja niiden ajantasaisuutta. Liitto kartoittaa yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa keskeisiä selvitystarpeita. Varsinainen kaavaprosessi on tarkoitus aloittaa, kun maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on hyväksytty.

Kanta-Liedon osayleiskaava 2035

Kanta-Liedon osayleiskaavan alustava luonnos oli nähtävillä 27.10.–25.11.2016. Kaavan laatimisen edellyttämät luontoselvitykset valmistuivat 2019 ja kaavatyötä viedään eteenpäin 2022 aikana.

Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035

Maaria-Ilmaristen osayleiskaavaluonnos sekä ulkoilureittisuunnitelmaluonnos olivat nähtävillä 2.5.–31.5.2017. Kaavaehdotus on valmistunut ja sitä on käsitelty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 26.1.2022. Osayleiskaava­ ehdotuksen ja ulkoilureittisuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen ja lausuntokierros on kevättalvella 2022.

10

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022


Tonttitilanne Uudet omakotitontit Vuoden 2022 päätontinluovutuskohde on Matintalon alue LOUKINAISISSA. Alueelta on valmius luovuttaa 24 omakotitonttia, viisi rivitalotonttia, kaksi AP-tonttia sekä yksi AKR-tontti. Omakotitonttien koot ovat 889–1255 m² ja hinnat 48 000–65 000 euroa. Kunnallistekniikan rakentaminen alueella on käynnistynyt, myyntiin tulevista tonteista sekä tonttien hakuajasta tiedotetaan tarkemmin kevään/kesän aikana. KIRKONSEUDULLA myyntiin tulee 2–4 omakotitonttia Talviniityn alueelta asemakaavan muutoksen valmistuttua (kaavoitusohjelman kohde 1.52).

Jatkuvan haun omakotitontit TARVASJOELLA on useita heti vapaita tontteja Virolan ja Päivärinteen alueilla. Tonttien alennusmyyntikampanjaa on esitetty jatkettavaksi vuoden 2022 loppuun, alennushinnat tulevat voimaan kunnanvaltuuston päätöksellä. KIRKONSEUDULLA kunnalla on yksi omakotitontti heti vapaana Talviniityn alueella. ILMARISISSA, LOUKINAISISSA ja ASEMANSEUDULLA kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjolla vapaita omakotitontteja. YLISKULMAN alueella kunnalla on myynnissä muutamia rakennuspaikkoja Katavan alueella.

Asuintontit ammattirakentajille TARVASJOELLA on heti vapaana rivitalotontti Jussintiellä Hyvinvointikeskuksen vieressä. Meijerin alueella kunnalla on omistuksessa rivitalotontti Paimionjoen rantamaisemissa. Alueelle laaditaan kaavanmuutos ennen tontinluovutusta (kaavoitusohjelman kohde 7.04). ASEMANSEUDULLA on heti vapaana AP-PL-tontti Huppukujalla asuin- tai palvelurakentamiseen. Huivintien eteläpuolelta on tulossa kaksi uutta rivitalotonttia myyntiin asemakaavan valmistuttua. LOUKINAISISSA Matintalon alueelta on tulossa myyntiin viisi rivitalotonttia, kaksi AP-tonttia sekä yksi AKR-tontti. Myyntiä mahdollisesti porrastetaan useammalle vuodelle. KIRKONSEUDULLA ja ILMARISISSA kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjolla vapaita tontteja ammattirakentajille.

Matintalo, havainnekuva.

Yritystontit AVANTIN alueella kysyntä yritystonteista jatkuu hyvänä. Heti vapaita tontteja on tarjolla eritasoliittymän läheisyydessä, Pääskykalliossa sekä Alisippaantien risteyssillan läheisyydessä. ASEMANSEUDULLA Tiemestarintien jatkamiselle ja uusien tonttien luovuttamiselle on olemassa kaavallinen valmius. TARVASJOELLA Tyllin teollisuusalueella on muutama heti vapaa yritystontti jäljellä.

Liedon kunta, kuntakehitys

Kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää Puh. 050 5116902

Kaavatietokäsittelijä Arttu Pietikäinen Puh. 040 6304260

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki Puh. 050 3150395

Maankäyttöpäällikkö Ari Blomroos Puh. 050 0524044

Toimistopalveluesimies Marjo Yli-Alho-Virtanen Puh. 040 6203608

KÄYNTIOSOITE: Kirkkotie 13, 3. kerros

SÄHKÖPOSTIT: kaavoitus@lieto.fi | etunimi.sukunimi@lieto.fi

POSTIOSOITE: PL 24, Kirkkotie 13, 21421 Lieto

TONTINMYYNTI: tontit@lieto.fi | Puh. 050 4315380

Mittausinsinööri Paikkatietosuunnittelija Janne Muikkula Tuomo Hynynen Puh. 050 4315380 Puh. 050 5963525

tontit.lieto.fi Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

11


Kisälli ja nuoret asiakkaat Otetaan aluksi termit haltuun: Liedon Kisällin toimintaperiaatteen ja lain mukaan nuori asiakas on alle 29-vuotias. Kisälli oli ammattikuntalaitoksen aikana käsityöläisammateissa taso oppipojan ja mestarin välissä. Liedossa Kisälli on kierrätys ja työllistämispalveluja tarjoava toimipiste. Työkkäri = TE –palvelut. Sossu = sosiaalipalvelut ja/tai sosiaalityöntekijä. Starttipaja = yksi Kisällin pajoista, jossa tutustutaan työelämätaitoihin, opitaan sosiaalista olemista, haetaan koulu- ja/ tai opiskelupaikkoja, liikutaan, syödään ja tutustutaan eri kohteisiin. Suunnattu nuorille asiakkaille. Soppari = sopimus, joka tehdään asiakkaan kanssa palveluihin osallistumisesta. Yksilövalmennus = yksilöllistä valmennusta tulevaan elämään, jokaisella omanlaisensa kokonaisuus. Yksilövalmentaja = jokaisella asiakkaalla henkilökohtainen valmentaja, jonka kanssa katellaan elämää eteenpäin. Työvalmentaja = työpajalla työtä ohjaava valmentaja, joka tekee yhteistyötä yksilövalmentajien kanssa.

vaikka kuinka paljon. Tärkeintä on se, et asiakas saa tarvitsemansa palvelut ja asiat rullaavat eteenpäin.

Mikä Kisällissä on parasta? Ihan parasta on se, et Kisälliin voi tulla ja pyytää apua mihin vaan mitä tarvitsee ja pajoilla olemisen aikana saa yksilövalmennusta kaikkiin elämän juttuihin. Lisäksi voi suorittaa osaamispisteitä näyttöinä eri aloilta ja näin helpottaa oppilaitokseen pääsyä. Aloja on ihan todella paljon ja niiden kaikkien esittely vaatisi kokonaan oman jutun. Lisäksi parasta on se, et Kisällissä saa ammattitaitoista ohjausta ja pääsee kokeilemaan mitä haluais isona tehdä. Työ- ja yksilövalmennusta tehdään todella hyvällä porukalla ja kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisina ihmisinä, taustoista riippumatta. Meillä kaikilla on menneisyys eikä sitä ole tarkoitus pyyhkiä pois, vaan saada tarvittavat palvelut tähän hetkeen ja katsoa elämässä eteenpäin. Pitäkää huolta itestänne ja kavereistanne, yksilövalmentajat Marika ja Riikka

Asiaan, Kuva: Liedon kunta

Me, Marika ja Riikka, ollaan tehty töitä työparina viime syksystä lähtien ja töitä tehdään Elämänlanka -hankkeessa. Hanke on pyörinyt Liedossa vaikka kuinka monta vuotta. Marika tekee alkupalvelujen juttuja eli kun et tiedä mitä tekisit, kun ei oo opiskelupaikkaa/(kesä)työpaikkaa tai tarviit apua hakujutuissa tai CV:n päivittämisessä, niin ota yhteyttä Marikaan. Riikka tekee duunia pajalla olevien nuorten kanssa, yksilövalmentajana, ja tietysti myös kaikkien muiden mahdollisten tahojen kanssa. Yhdessä ohjataan Starttipajaa ja uutuutena ”daamiryhmää”, jolla ei oo vielä edes oikeaa nimeä. Daamiryhmä on tarkoitettu niille, sotun mukaan naispuolisille, joilla hankaluuksia päästä sängystä ylös hoitamaan omia asioitaan. Katellaan elämää eteenpäin yhdessä, ja mikä tärkeintä, vertaistukiryhmässä. Sopparia ei tarvii olla pajalle, vaan ryhmään voi tulla myös ennen mitään virallisia soppariasioita. Sopparit tehdään aina yhteistyössä työkkärin ja sossun kanssa ja sit tullaan jollekin pajalle töihin tai vaikka aluksi pelkästään Starttipajalle. Melkein kaikki nuoret osallistuvat aluksi Starttipajan toimintaan ja samalla voi olla jo myös työpajalla. Pajoja on siis muitakin: puuverstas, korjausompelimo, purku- ja vastaanotto, pienkonekorjaus, keittiö, siivous, myymälä, ICT, ja uusimpana mediapaja. Mediapajalla työvalmentajana on Jussi, jonka joku teistä varmaan tunteekin. Jussi on tehnyt aiemmin töitä muu muassa teatteriproggisten parissa ja nuokkareilla. Yleensä Kisällin palveluihin tullaan työttömänä työnhakijana, ja sit tehdään soppari kuntouttavaan työtoimintaan, mut vaihtoehtoja on

Opetellaan ryhmässä olemista. Kuva lavastettu. Kaikessa toiminnassa huolehditaan aina terveysturvallisuudesta.

NUOREN FIILIKSIÄ TÄSTÄ HETKESTÄ:

12

Viikon läpi nukuin koronaviruksen, mutta koronavirus silti elossa on. Korona­ virus paheni yhtäkkiä niin kuin rikkaruoho joka leviää pihassa.”

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022


FÖLIN KYYTIIN – vaikka vähän kauempaakin

pysäköintialueella. Kymppitien vaikutusalueen liityntäpysäköintipaikoille mahtuu siis liki sata autoa ja kaikki liityntäpysäköintipaikat sijaitsevat Föli-pysäkkien välittömässä lähdeisyydessä. Varsinkin Saukonojan, Yliskulman, Raukkalan, Tarvasjoen, Kilpijoen ja Vintalan alueen asukkaille Valtatie 10:n vaikutusalueella sijaitsevat liityntäpysäköintipaikat tarjoavat näppärän tavan hypätä edulliseen Föli-kyytiin. Ja kannattaa muistaa, että linjan 6 vuorotiheys arkisin aamukuuden ja iltakuuden välillä on 20 minuuttia. FILLARIPARKIT

Tutustuimme viime marraskuun Lietosessa Suopohjassa asuvaan Jenni Tähtiseen (todellisuudessa kuvitteellinen henkilö). Tuolloin Jenni matkusti Fölin kutsubussin kyydillä Suopohjasta Liedon keskustaan lapsensa kanssa. Jennin normaaliin arkirutiiniin puolestaan kuuluu kulkeminen Liedon Suopohjasta Turussa Hämeenkadun varrella sijaitsevaan työpaikkaan. Jenni on kulkenut työmatkansa vuosikaudet omalla autolla. Jatkuva jurnuttaminen jonoissa ja parkkipaikan etsiminen ovat kuitenkin rassanneet Jennin mieltä jo pidemmän aikaa ja nyt onkin tullut aika miettiä mitä Fölillä on tarjottavana työmatkaliikkumista silmällä pitäen. Jennille ja monelle muullekin ratkaisun ja väylän päästä nauttimaan Fölin tarjoamista liikkumismahdollisuuksista saattavat tarjota Liedon kunnan alueella sijaitsevat liityntäpysäköintipaikat. SUUNTA LITTOINEN Liedon kunnassa on alueita, joissa asukkailla ei ole kodista katsottuna lähitienoilla tarjolla säännöllistä joukkoliikenneyhteyttä. Sen sijaan Lietoon on muutaman viime vuoden aikana rakennettu hyvinkin kattava liityntäpysäköintialueiden verkosto. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan alueella on kymmenkunta kohdetta joissa on pysäköintipaikkoja henkilöautoille muutamasta jopa useisiin kymmeniin. Esimerkiksi Jenni asuu Liedossa alueella, jossa säännöllistä joukkoliikenneyhteyttä ei ole. Matkaa Littoisiin Föli-linjojen 2B ja 2C päätepysäkille on kuitenkin vain parisen kilometriä. Ja Alisippaantien/Muurassuontien risteysalueella olevalla päätepysäkkialueella on tarjolla hyvinkin kymmenkunta autopaikkaa liityntäpysäköintitarpeisiin valoisalla ja tilavalla tontilla. Varsinkin Suopohjan suunnalla asuville sekä littoislaisille Littoisten liityntäpysäköintialue tarjoaa siis mitä mainioimman väylän, jotta mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön aukeaa. Littoisten päätepysäkki on myös luonteva vaihtopaikka matkustajille, jotka käyttävät liikkumisessaan polkupyörää ja ovat työssä Avantin alueella.

Polkupyöräily on liikkumismuoto, jonka suosio kasvaa koko ajan. Polkupyörä on myös näppärä ja saasteeton liikkumisväline, jolla pääsee kivan lähelle Fölin pysäkkejä. Paitsi että Liedossa on satsattu autoille tarkoitettuihin liityntäpysäköintipaikkoihin, on kunnan alueella niin ikään puolisenkymmentä fillariparkkia, joissa kaikissa on myös pyörää ainakin osin suojaava katos ja kiinteä teline lukitsemista varten. Fillariparkkeja on Ilmarisissa lähellä Ilmaristen K-Marketin parkkipaikkaa, Littoisissa lähellä linjojen 2B ja 2C päätepysäkkiä, Loukinaisissa sekä lähellä Loukinaisten K-Markettia että Lenkkerinpolun päässä. Lisäksi polkupyörille tarkoitettuja katospaikkoja on Jukolantien päässä lähellä Kymppitietä ja Nuolemon toimintakeskuksen luona. Fillariparkeista varsinkin Lenkkerinpolun päässä oleva sekä Loukinaisten K-Marketin lähellä olevat ovat sellaisia, joista on näppärän lyhyt matka polkaista Avantin yritysalueelle. PYSÄKKIEN FACELIFT Pysäkki-infraan on Liedon alueella satsattu myös muilla tavoin kuin vain rakentamalla liityntäpysäköintipaikkoja. Muutama vuosi sitten lähes kaikki Liedon alueella sijaitsevat pysäkkikatokset uusittiin Vanhan Tampereentien varrella ja syksyllä 2021 toteutettiin Valtatie 10:n varrella suururakka kun lähes kaikki ”aataminaikaiset” pysäkkikatokset uusittiin ja tehtiin pysäkkialueiden korotukset. Uusilla katoksilla varmistetaan se, että bussin odottelu on varsinkin sadesäällä miellyttävämpää, kun katos antaa aikaisempaan verrattuna kattavamman suojan. Vielä tärkeämpää on se, että korokkeiden ansioista autoon nousu ja autosta nousu onnistuu nyt turvallisemmin, kun auton ja pysäkkialueen korkeusero on saatu minimoitua. Tarjolla on siis sekä Tähtisen Jennille että tuhansille muillekin lietolaisille monipuolisia liityntäpysäköintimahdollisuuksia ja turvallisia pysäkkejä. Joten: hyppää Fölin kyytiin ja nauti matkanteosta!

SUUNTA ILMARINEN JA ASEMA Ilmaristen ja aseman suunnan joukkoliikennetarjontaa hoidetaan ensisijaisesti Föli-linjoilla 401, 402 ja 413. Kunnan pohjoisosissa sijaitsevat kylät kuten Laakkari, Hakula, Päivästö ja Nummenkulma ovat alueita, joista niin ikään säännöllinen joukkoliikennetarjonta puuttuu, mutta Ilmaristen ja Liedon aseman liityntäpysäköintialueet tarjoavat oivallisen mahdollisuuden siihen, että näiltäkin alueilta avautuu varsin kivuton mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön. Ilmarisissa neljälle autolle mitoitettu pysäköintialue sijaitsee Ilmaristen K-marketin parkkipaikka-alueella. Liedon asemalla liityntäpysäköinti on mahdollista ihan Liedon aseman päätepysäkin kupeessa sekä Zoolandian parkkipaikalla. Paikkoja varsinkin talviaikaan on tarjolla runsaasti. KYMPPITIEN VARSI Föli-linjaa 6 voidaan pitää Liedon jonkinlaisena pääseutulinjana ainakin vuorojen määrän ja vuorotiheyden perusteella. Kymppitien vaikutusalueelle onkin rakennettu valtaosa kunnan alueella sijaitsevista Fölin liityntäpysäköintialueista. Henkilö- ja miksei pakettiautoillekin tarkoitettuja pysäköintialueita on Nuolemon toimintakeskuksen luona, K-Supermarket Lietorin piha-alueella, osoitteessa Kirkkotie 2 (Liedon suurin liityntäpysäköintialue, ­53 kameravalvottua autopaikkaa) sekä Loukinaisten K-Marketin

ja aa iss e R at: kuv Teksti ja

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

13


Lieto-opiston loppukevään kursseja 139811 Syvemmälle suku­ tutkimuksen saloihin Jokilaakson koulu, Karjatie 9 Ke 17.30–20.00, 2.3.–6.4.2022 18 t • 38,00 € • Juha Vuorela Tällä kurssilla tutkitaan niitä lähteitä, joilla sukututkija voi laajentaa tietojaan esipolvistaan. Erikoisteemana kurssilla mukana aviottoman lapsen tuntemattoman isän etsintä. Kurssi sopii parhaiten sukututkimuksen alkeet jo hallitsevalle harrastajalle.

130211 Matalan kynnyksen runopiiri Lieto-opiston taidetilat, Kirkkotie 11 To 14.00–14.45, 10.3.–12.5.2022 5 t • 10,00 € • Heli Hukkanen Luemme runoja yhdessä – tai vain kuuntelemme!

410222 Retkeilystä elämyksellinen harrastus Jokilaakson koulu, Karjatie 9 To 18.00–20.30, 31.3.–28.4.2022 15 t • 30,00 € • Arttu Eteläpelto

710312 Hyötykasvien viljely kotipuutarhassa Lieto-opisto, Kirkkotie 11 La 10.00–13.15, 9.4.2022 4 t • 12,00 € • Niina Haario Hyötykasvien viljelyn perusteita kotipuutarhurille. Kurssilla käydään läpi yleisimpiä viljelykasveja, niiden viljelyä ja sadonkorjuuta. Kurssilta saat vastauksia moniin askarruttaviin kysymyksiin. Miten lannoittaa oikein? Miten valitaan kasvualusta hyötykasveille? Millaiset olosuhteet sopivat eri kasveille? Tarvitsenko kasvihuoneen vai voinko viljellä terassilla tai parvekkeella? Miten valitsen oikeat kasvit itselleni?

14

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

Lieto-opiston taidetilat, Kirkkotie 11 Ke 18.00–19.30, 13.–20.4.2022 4 t • 12,00 € • Niina Haario Kurssilla tutustutaan ryhmäkasvien (kesäkukkien) viljelyyn ja valintaan. Käydään läpi kauden trendejä ja kasviuutuuksia. Suunnitellaan ja toteutetaan oma kukka-amppeli kesäksi.

810111 Hygieniakoulutus ja -testi Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13 Ke 18.00–21.00, 13.–20.4.2022 8 t • 35,00 € • Jari Tulonen Kurssimaksuun sisältyy koulutus, testi ja hygieniapassi. Passi noudetaan opiston toimistosta opettajan ilmoittamana ajankohtana. Tutustu mielellään jo etukäteen kurssioppaaseen, joka hankitaan itse: Hygieniaopaselintarvikehygienian perusteet, uusin eli 23. painos. Opasta voi tilata osoitteesta www. ymparistojaterveys.fi/tuote/hygieniaopas-elintarvikehygienian-perusteet/

830422 Mielenrauhaa – keväinen joogaviikonloppu Palvelukeskus Ruska, Hyvättyläntie 9 Pe 17.30–21.00, La 14.00–19.00, Su 10.00–15.00, 22.–24.4.2022 16 t • 45,00 € • Marianne Mäntymäki Joogan intensiiviviikonloppu, jossa teemme erilaisia joogaharjoituksia (yin, hatha ja lempeä kundaliini) sekä syvärentoudumme tiibetiläisten äänimaljojen värähteissä. Mukaan joogamatto, viltti, yinjoogan apuvälineitä, vesipullo ja omat eväät (la ja su). Sopii joogaan jo jonkin verran tutustuneille.

830221 Meditointi – Kuluttaako turvattomuus ja pelko muuttuvina aikoina, TEAMS-etäkurssi Ma 18.30–20.00, 25.4.–30.5.2022 12 t • 25,00 € • Linh Le

120711 Pikakurssi espanjan alkeisiin Lieto-opiston luokka 1, Kirkkotie 11 Ti 17.30–19.00, 19.4.–10.5.2022 8 t • 17,00 € • Heli Hukkanen Näiden neljän kerran aikana käydään läpi ääntämistä, tervehdyksiä, vähän ruoka- ja juomasanastoa sekä baarissa tai kahvilassa tilaamista. Lisämausteena musiikkia ja espanjalaisuutta! Taitotaso A1.

110329 Kuvataidetta lapsille ja heidän aikuisille Liedon lukio, kuvataiteen luokka, Opintie 1 D Ke 16.00–17.30, 20.4.–1.6.2022 14 t • 40,00 € Kurssilla on tarkoitus tutustua moniaistisesti kuvataiteeseen, väreihin, eri materiaaleihin ja satuihin. Kurssi on suunnattu lapsille ja heidän kanssaan tuleville aikuisille. Ilmoittautuminen aikuisen tiedoilla.

Kuva: Pixabay

Haaveiletko samoilemisesta kauniissa kansallispuistossa? Tekisikö mielesi kokata ja nauttia herkkuja metsässä? Haluaisitko nukkua joskus teltassa tai laavussa, mutta et tiedä, uskallatko? Tällä kurssilla käydään läpi retkeilyn perusteita, joiden avulla on helppo aloittaa tämä monipuolinen ja mahtava harrastus.

710313 Amppelipaja

710314 Tomaattilajikkeiden hurja kirjo ja katsaus lemmenomenan viljelyhistoriaan Lieto-opisto, Kirkkotie 11 To 5.5. klo 18.00–20.00 2,67 t • 12,00 € • Ritva Setälä Maailmassa on kymmeniätuhansia tomaattilajikkeita, joten tämä maailman suosituin vihannes tarjoaa puutarhaharrastajalle loputtomasti uutta kokeiltavaa. Tomaattiharrastaja ja -bloggari, toimittaja Ritva Setälä kertoo lajikkeiden kirjosta ja opastaa Suomeen sopivien kiinnostavien lajikkeiden pariin. Puutarhahistoriallisessa osuudessa kuullaan, milloin ja miten lemmenomenan viljely Suomessa alkoi ja yleistyi.


410212 Luonnonyrttikurssi Lieto-opiston luokka 2, Kirkkotie 11 Ke 17.30–19.45, To 17.30–19.45, 8.–9.6.2022 6 t • 15,00 € • Mia Vieltojärvi

Luennot: 999914 Mitä on astrobiologia? Jokilaakson koulu, Karjatie 9 Pe 8.4. klo 18.00–19.30 • Aleksi Elovaara

999915 Tali-Ihantalan taistelu Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13 To 21.4. klo 18.00–19.30 • Seppo Posio

Kulttuuri­ palvelujen tapahtumia KEIKKOJA Lieto blues proudly presents: ISMO HAAVISTO BAND JA BIG CREEK SLIM Ke 13.4.2022 klo 18.30 Lietohallissa Liput 25 € ja 23 € (eläkeläiset)

999916 Pahan problematiikka ja hyvän elämän mahdollisuus

Nuorisotoimen ja kulttuuritoimen yhteistyönä: RETROPERJANTAI Pe 22.4.2022 klo 18–21 Lietohallissa

Jokilaakson koulu, Karjatie 9 To 14.4. klo 18.00–19.30 • Matti Taneli, kasvatustieteen tohtori, filosofian ja teologian maisteri

Liput keikoille tulevat myyntiin lippu.fi kautta. Tarkempaa tietoa keikoista lähempänä ajankohtaa!

999917 Maailman toisella laidalla: Uusi-Seelanti Jokilaakson koulu, Karjatie 9 To 31.3. klo 18.00–19.30 • Eeva-Kaisa Ahlamo

999918 Meren ja kelttien Bretagne Lieto-opiston luokka 2, Kirkkotie 11 Pe 18.3. klo 18.00–19.30 • Kaisu Saarela

LIETO-VIIKKO 19.–28.8.2022 Tänä vuonna Lieto-viikko on yhdeksänpäiväinen ja sen ajalle sisältyy kaksi viikonloppua. Viikon aloittaa ensimmäistä kertaa Liedon oma taiteiden yö perjantaina 19.8.2022. Viikko päättyy Varsinais-Suomen museopäivään elokuun viimeisenä sunnuntaina 28.8.2022. Uudistamme Lieto-viikon sisältöä: Viikon kantavina pääteemoina ovat kulttuuri ja taide, mutta toistuvia vakiotoimintoja ei tänä vuonna oteta mukaan Lieto-­ viikon ohjelmaan. Jokin sanapilven avainsanoista tulee sisältyä tapahtuman kuvaukseen:

999919 Sisilialainen keittiö Jokilaakson koulu, Karjatie 9 Pe 25.3. klo 18.00–19.30 • Heidi Amedeo KURSSIKUVAUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN: www.lieto.fi/kansalaisopisto LIETO-OPISTON TOIMISTO Kirkkotie 13, 21420 Lieto Toimisto avoinna ma–pe 8.00–15.00 kunnantalon aukiolopäivinä Puh. 046 923 0688 Sanapilvi Lieto-viikon tapahtumien kuvausten suunnittelun tueksi. Esimerkiksi kult­ tuuri­kuntoilu on mahdollinen sana tapahtuman kuvaukseen, sana liikunta taas ei yksi­ nään ole mahdollinen. Joogaa kuvataidenäyttelyssä tai Musiikkia museossa taas käy.

Vanhaa valoa Lieto-opiston musiikinopettajien konsertti Liedon kirkossa pe 18.3. klo 19–20. Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Ensimmäinen yhteinen suunnittelupalaveri paikallisille yhdistyksille ja muille yhteistyökumppaneille on keskiviikkona 16.3.2022 klo 17–19 Liedon kunnanviraston valtuustosalissa. Ilmoittauduthan Liedon kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterin kautta mukaan viimeistään tiistaina 8.3.2022. Voit myös osallistua sisällöntuotantoon, vaikka et osallistuisi yhteiseen suunnittelupalaveriin. Lieto-viikon tapahtumat tullaan ilmoittamaan kunnan verkkosivujen kautta. Lisätietoa seuraavassa Lietosessa ja kunnan verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön! Tapahtuman yhteyshenkilö kunnan kulttuurityöryhmän puolesta, vapaa-aikasuunnittelija Marjaana Tamminen Puh. 050 5690952, marjaana.tamminen@lieto.fi

Kuva: Katja Akkonen

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

15


Kuva: Reeta Kolkkala

Kirjaston tapahtumia SATUTUNNIT EROSTA TOIPUMINEN – APUA JA VERTAISTUKEA Lietolainen Marja Oinonen on sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti ja coach. Oinonen saapuu Liedon kirjastoon la 19.3. klo 13–14 esittelemään uutta teostaan Petettyjä ja jätettyjä – vertaistukea ja auttavia kysymyksiä sekä puhumaan erosta toipumisesta. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Satutunnit jatkuvat keväällä tiistaisin klo 18–18.30. 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5.

LUKURESEPTI – JUURI SINULLE Etsitkö luettavaa? Etkö oikein tiedä, mitä lukisit? Haluaisitko lukea jotain muuta kuin yleensä luet? Tuntuuko sinusta, että kaikki hyvät kirjat on jo luettu?

LUKUPIIRI

Jos vastasit kyllä johonkin yllä olevaan kysymykseen, Lukuresepti auttaa!

Liedon kirjaston lukupiiri kokoontuu keväällä 2022 seuraavina tiistai-iltoina klo 17–18. Keväällä ohjelmassa on matka Itä-Eurooppaan:

Liedon kirjaston Lukuresepti-palvelu helpottaa juuri sinulle sopivien kirjojen löytymistä. Lukureseptin avulla voit aloittaa uuden harrastuksen – lukemisen. Myös tauolla ollut lukuharrastus on helppo elvyttää henkilökohtaisella lukureseptillä.

1.3. Milan Kundera: Olemisen sietämätön keveys 5.4. Aleksandr Solženitsyn: Ivan Denisovitšin päivä 3.5. Christa Wolf: Medeia

NOVELLIKOUKKU Novellikoukussa sukelletaan tarinoiden maailmaan. Ota oma käsityösi mukaan ja neulo tai virkkaa itsellesi tai lahjaksi – tai istahda vain kuuntelemaan novelleja. Kevään 2022 Novellikoukut Liedon kirjastossa klo 17.30 ke 16.3., ke 13.4. , ke 11.5.

KIRJASTON AUKIOLOAJAT Liedon kirjaston ajantasaiset aukioloajat voi tarkistaa Liedon kunnan nettisivuilta lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/ kirjasto-ja-kulttuuri/kirjasto/. Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa aukioloihin.

Kuva: Pixabay

PALVELUAJAT:

OMATOIMIALUE:

Ma Ti Ke To Pe La

Ma–Su 7–21

12–19 12–19 12–19 12–19 10–16 10–15

Omatoimialueelle kirjaudutaan kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Kirjaston palveluaikana ei tarvita kirjautumista.Huomioithan

kuitenkin seuraavat poikkeukset ­kirjaston aukioloajoissa:

HARRY POTTER -TAPAHTUMA Liedon kirjastopalvelut yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa järjestävät Harry Potter -illan to 28.4. klo 16–19. Lajitteluhattu lajittelee sinut tupaan, ennustaja näkee tulevaisuutesi ja pääset mukaan taikaliemitunnille! Pääset tekemään taikasauvan ja testaamaan huispaustaitojasi. Uskallatko astua Kiellettyyn metsään?

16

Kysymme toiveitasi ja etsimme niiden perusteella sinulle luettavaa. Täytä lomake Liedon kirjaston kotisivulla ja palauta. Saat sähköpostiisi 10–20 kirjan vinkkilistan. Voimme myös lainata sinulle kirjat valmiiksi kirjakassiin. Kassi on helppo ja nopea noutaa kirjastosta. Lukuresepti-lomakkeita saa myös kirjastosta. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Lukuresepti-palvelu on maksuton.

Lieto tiedottaa | Helmikuu 2022

• To 14.4. palveluaika klo 10–16, omatoimialue on avoinna klo 7–10 • Pääsiäisenä 15.–18.4. kirjasto on kokonaan suljettu, myöskään omatoimialue ei ole avoinna • To 28.4. palveluaika klo 12–16. Omatoimialue on avoinna klo 7–21 • Vappuaattona 30.4. kirjasto on kokonaan suljettu, myöskään omatoimialue ei ole avoinna • Ke 25.5. palveluaika klo 10–16. Omatoimialue on avoinna klo 7–21 • Helatorstaina 26.5. kirjastossa ei ole palveluaikaa. Omatoimialue on avoinna klo 7–21