Page 1

Nom: Lídia Puig Nieto Data: 23-11-10 1.-

Com és que han aparegut les floridures?

Fortunadament, els fongs s’encarreguen d’iniciar la descomposició de la matèria morta, i a tot arreu on la seva tasca sigui requerida, allà hi seran. Es poden realitzar diferents experiències que demostren que els fongs són omnipresents a l’ambient, ja que es reprodueixen per espores i aquestes estan constantment viatjant per l’aire durant anys. La seva activitat descomponedora però, es desenvoluparà amb més o menys intensitat en funció de les condicions ambientals. Les condicions més òptimes per tal que apareguin floritures són: - Els subtrats o nutrients han de contenir carboni, nitrògen, matèria inorgànica i aigua en un 60-70%. - L’ambient ha d’estar entre 2-30°C, malgrat que entre 20-30°C la temperatura serà favorable. - També hi ha d’haver oxigen ja que són ésser vius i respiren. - Necessiten humitat. - Finalment també es necessari el temps que varia segonsla temperatura.

2.- Detalla les condicions en que han crescut les teves floridures? Les mevesfloritures han crescut en una temperatura ambient entre 10-20°C. Pels matins no tocava el sol però per les tardes sí. Estava al garatge d’una casa situada al centre de Catalunya. Al seu voltant tenia d’altres plantes.

3.- Què creus que passaria si haguessis posat la teva mostra en un lloc gelat? Mucor mucedo No hauria aparegut cap floritura ja que necessiten una temperatura superior als 2°C. A menor temperatura els processosbiològics es paralitzen.

4.- Preguntes que ha sorgit a la classe durant el debat: - Quan es mor la floritura? Un ésser viu és mort quan les seves cèl·lules vitals, que li permeten fer les 3 funcions bàsiques, deixen de funcionar. Per tant, per saber quan una floritura està morta, hauríem d’observar el seu creixement. - Qui mor abans, el tomàquet o la floritura? Suposo que el tomàquet ja que quan aquest és arrencat de la seva principal font d’aliment, la planta, haurà de sobreviure amb les reserves del seu interior. Quan aquestes s’acabin o sigui destruïdes per la floritura, el tomàquet morirà. La floritura podrà alimentar-se durant alguns dies més de les restes de carboni, nitrogen, aigua i d’altres. Quan aquesta mori, passarà a ser aliment d’altres éssers vius, és una cadena contínua. - Per què la varietat de colors de les floritures? - Per què el tomàquet de la Mar no es va florir, sinó que van aparéixer cucs? La hipotesi que va sortir a la classe va ser que el tomàquet, al estar a l’exterior, els animals (cucs) van tenir més ràpid accés que les floritures. Llavors aquestes no van gosar a aparéixer perquè ja estaven els animals. Potser els cucs també se les menjaven a elles.

LES FLORITURES  

Fitxa tècnica on s'explica informació sobre les floritures

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you