Page 1

CANVIS ÁREA DE FILOSOFIA

ACTUALMENT llei educativa LOE

EDUCACIÓ SECUNDARIA

1º i 2º ESO : Ciutadania ( 2 hores semanals) 4º ESO : Ética ( 2 hores semanals )

BATXILLERAT

1º Batxillerat: Filosofia ( 2- 3 hores semanals )

2º Batxillerat : Història de la filosofía (3 hora semanals)

FUTURA LLEI llei educativa LOMCE

EDUCACIÓ SECUNDARIA

1º i 2º ESO : Eliminación Ciudadanía 4º ESO : Eliminación Ética

BATXILLERAT

1º Batxillerat : Filosofia ( obligatori 2 hores semanals)

2º Batxillerat : Eliminació d' Història de la filosofia

nova llei LOMCE  

LLEI LOMCE

nova llei LOMCE  

LLEI LOMCE