Page 1

1

Mou-te x ArtĂ , mou-te pel canvi.

Programa electoral 2011-2015


2

CONTINGUTS CONTINGUTS

4/5

QUI SOM BASES IDEOLÒGIQUES

6/8

ENTREVISTA ENTREVISTA EL EL NOSTRE NOSTRE CANDIDAT CANDIDAT

9/11 9/11 12/23 12/21

EL EL NOSTRE NOSTRE GRUP GRUP

EL NOSTRE EL NOSTRE PROGRAMA PROGRAMA


3

Mou-te

X ArtĂ ,

Mou-te pel canvi


4

QUI SOM

Independents d’Artà, nascut el 1979 com a agrupació d’electors a les primeres eleccions municipals de la democràcia del s. XX, té estructura legal de partit polític des del 1998 amb el nom d’Unió Independents d’Artà (UIA). Dels 32 anys de democràcia municipal els Independents han tengut la responsabilitat de govern durant 25 anys, sempre amb coalició amb altres partits. Ens hem distingit per les nostres polítiques de respecte pel medi, pel patrimoni cultural i lingüístic, socialment progressistes i sostenibles. L’anàlisi rigorosa, la planificació, la transparència, la dedicació i el consens amb els socis de govern han permès que en l’ampli període en què hem governat, Artà hagi assolit fites històriques en la creació de serveis, en la dotació d’infraestructures culturals, socials i de salut, en el funcionament eficaç i en la modernització i adaptació de l’aparell administratiu a les necessitats d’una societat moderna i evolucionada com és l’artanenca. Independents d’Artà és present a l’hora d’oferir un estil de govern experimentat amb persones joves il·lusionades pel treball en benefici de totes les persones que viuen a Artà i que mantenen el desig que el nostre poble vagi envant.


BASES IDEOLÒGIQUES

5

RESPECTE PEL TERRITORI, EL MEDI NATURAL I EL PATRIMONI CULTURAL. LA POTENCIACIÓ DE LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANA. LA DEFENSA DE POLÍTIQUES SOCIALMENT PROGRESSISTES I ECONÒMICAMENT SOSTENIBLES.


6

entrevista

El nostre

candidat

JAUME ALZAMORA RIERA, COCA.


P P: Presenta’t. R: Sóc Jaume Alzamora Riera, de malnom Coca. Visc a Artà, amb n’Irene, la meva parella. Tenc dos germans més i una germana. Sóc sortat perquè encara viuen mon pare i ma mare. Faig feina a Capdepera, a l’institut, del qual en sóc el cap d’estudis. M’agrada el teatre, la música, el cinema i llegir. Estic federat com a ciclista, esport que practic habitualment. Me consider jove, alegre, optimista, feiner, simpàtic... I també tenc algun defecte, però no és necessari fer-ne propaganda. P: Una obra de teatre. R: Seda, d’Alessandro Baricco i representada per Desas3, el 2003. I també la versió de La Plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, feta pel Teatre Nacional de Catalunya, el 2007.

el nostre candidat

P: Una música. R: Un grup: Antònia Font. Una cançó: Viatge a Ítaca de Lluís Llach. P: Una pel·lícula. R: El padrino, de Francis Ford Coppola. P: Un llibre R: El Comte de Montecristo, d’Alexandre Dumas. P: El dia més feliç de la teva vida? R: El dia que guanyarem les eleccions. P: I el més trist? R: El dia que va morir el meu fill. P: Política? R: Jo no li diria política. Són més ganes de servei. A Artà. P: Què n’esperes, de la política? R: Maquiavel deia que val més fer i penedir-se, que no fer i penedir-se. Esper servir a Artà. P: A canvi de què?

R: De la satisfacció d’haverho fet. P: Quins projectes tens? R: Molts i senzills. El programa electoral els descriu. I, sobretot, estar al servei de tots els ciutadans. P: Què diries als teus adversaris polítics? R: Que tenguin coratge, i també sort. I que poden comptar amb mi per fer d’Artà un poble millor. P: Què li diries a qualsevol ciutadà perquè te voti? R: Que no el decebré si confia en mi. P: No te presentes tot sol... R: Per sort! Tenc mancances que seran cobertes per l’equip que m’acompanya. És un grup de gent amb els quals compartesc inquietuds i objectius, i que estan molt ben preparats per cobrir les àrees de govern que assumiran.

7

P: Què t’agrada, d’Artà? R: Els artanencs i les artanenques, les cases i les teulades il·luminades per la claror de l’alba, la Colònia de Sant Pere, les muntanyes i les platges. P: I què no t’agrada, d’Artà? R: La brutor dels carrers i l’abandonament en què es troba. P: Què canviarà d’Artà si tu n’ets el batle? R: Els detalls, els petits aspectes que no m’agraden i que molta gent m’ha remarcat. P: I això vol dir...? R: L’acumulació de fems, les merdes de ca, l’abandonament dels parcs i aceres, la impressió que es malgasten els diners públics...

Els artanencs i les artanenques, les cases i les teulades il·luminades per la claror de l’alba, la Colònia de Sant Pere, les muntanyes i les platges.


8

entrevista

P: I la gestió de l’ajuntament, com la concretaràs? R: Sóc conscient que la situació econòmica a la sala és crítica. Però tenc la sort de tenir al costat na Magdalena Maria, una economista, en la qual confiaré aquesta feina. Cada un se n’ha d’encarregar d’allò que domina. Haurem de reduir despesa i el gran deute acumulat. P: Els teus adversaris polítics t’han de tenir por per... R: No m’han de tenir por. Poden confiar en mi i fins i tot col·laborar si creuen en un Artà pròsper, cohesionat i amb identitat pròpia. P: Polítics i governs estan donant l’esquena a la societat? R: És possible que quan polítics i governs defensen més interessos partidistes i particulars que els generals, els ciutadans se sentin marginats. P: Per un poble és important... R: L’educació. Un poble sense formació és un poble sense futur.

P: Com veus el futur d’Artà? R: Seran els artanencs i les artanenques els que el construiran. La nostra aportació anirà encaminada a fer-lo més habitable, més humà, més acollidor i més modern. P: Els darrers temps hi ha hagut una plaga: Mallorca m’agrada. R: I esper que no sigui flor d’un dia i que tengui continuïtat. Esper que els mallorquins reivindiquem d’una vegada per totes els nostres trets diferencials i que ens sentim orgullosos d’aquesta nostra terra. Hem de poder decidir, d’una vegada per totes, amb qui volem conviure. I només ens interessa compartir amb qui ens accepti com som. P: Acomiada’t R: Adéu. Esper que dia 22 de maig els artanencs i les artanenques me facin confiança i pugui desenvolupar el projecte que teniu en les mans.

...és un grup de gent amb els quals compartesc inquietuds i objectius, i que estan molt ben preparats per cobrir les àrees de govern que assumiran.


el nostre grup

El nostre

grup

9


10 el nostre grup

1. JAUME ALZAMORA RIERA

2. magdalena maria fernández

3. m. del mar lópez martí

4. pere obrador alzina

9. carlos ramírez caparrós

10. m. assumpció santandreu ginard

11. miquel ginard palou

12. CATERINA CARRIÓ VIVES


el nostre grup

5. tomeu cursach salas

6. maria alzina alzina

7. miquel tauler ferrer

8. enric mas quetgles

13. margalida quetgles adrover

14. rafel espinosa pastor

15. margalida tous ferrer

16. elvira piris quetgles

11


12 el nostre programa

El nostre

programa


el nostre programa

E

El nostre projecte proposa una gestió econòmica responsable, austera, transparent i participativa, perquè aquest és el fonament imprescindible per poder dur a terme la resta d’actuacions.

Aquestes actuacions contemplen el patrimoni, l’educació, el medi ambient i el benestar de les persones, dins el marc del projecte educatiu de poble, un projecte que implica funcionar amb la creativitat i la participació de tots. Unes actuacions que es presenten com un ventall de línies obertes que, a partir de la iniciativa municipal, poden requerir la col·laboració i coordinació amb d’altres administracions i entitats. Cal aconseguir la sinèrgia amb tots els agents amb incidència política, econòmica i social en el municipi. L’època de crisi en què ens movem requereix saber aglutinar en línies comunes i consensuades totes les aportacions que puguin ser útils per al desenvolupament d’Artà i els seus habitants. Tenim un municipi amb les infraestructures necessàries i amb les persones adequades (tots vosaltres) per fer un poble acollidor, solidari, respectuós, just i pròsper. Per això us demanam que dia 22 de maig voteu Unió Independents d’Artà, però sobretot us demanam que faceu aquest programa vostre, que el milloreu, que us hi mogueu, com si fos un programa virtual per fer un municipi real: Artà i la Colònia de Sant Pere. Mou-te x Artà, mou-te pel canvi.

13


14 LA GESTIÓ ECONÒMICA

LA GESTIÓ ECONÒMICA Els principis bàsics que mouran la nostra gestió econòmica a la Sala seran:

Seny. S’ha d’actuar des de la responsabilitat, des de l’atenció necessària. Això fa que avui l’economia de l’Ajuntament d’Artà hagi de ser l’eix fonamental de qualsevol proposta política. Austeritat. Caldrà racionalitzar la despesa, reduir el

deute sense que els serveis essencials deixin de funcionar a satisfacció dels artanencs. És imprescindible recuperar un tret polític propi dels Independents en anteriors legislatures: estar sempre a punt per accedir a les convocatòries d’ajudes i subvencions.

Transparència i participació. Tots els grups municipals han de tenir accés a tota la documentació. Els projectes estructurals (com ara l’Artà sorprèn) necessiten el màxim consens, perquè no són actuacions d’una sola legislatura. Només tendran la garantia de la imprescindible continuïtat si són decidits amb la participació de tots els representants democràtics i dels sectors privats implicats. Eficiència. Obtenir el màxim rendiment amb el mínim

d’inversió és una necessitat perquè no es produeixi un desaprofitament dels recursos.

Gestió dels recursos. Reactivació econòmica

Per això, proposam les següents mesures en la gestió dels recursos: Contenció i posterior reducció de la despesa corrent. Per això ens comprometem a elaborar un pla d’estalvi de la despesa no compromesa en el 2011 i una reducció en el pressupost de 2012 i anys successius. Paralització i progressiva reducció de l’endeutament públic. Estudiar i adoptar les mesures que puguin ajudar a la màxima rendibilitat dels recursos. Implantació d’instruments de gestió que fomentin l’agilitat i la reducció de costos en els serveis. Un nou sistema per gestionar, entre d’altres, el servei d’aigües i clavegueram, les escoletes municipals, l’enllumenat públic, el manteniment d’edificis públics...etc. Anàlisi i estudi de les possibilitats de renegociar les condicions econòmiques amb els concessionaris de serveis municipals –neteja, piscina, cementiris... Igualment, s’adoptaran els mecanismes necessaris per observar la qualitat en la prestació del servei, així com el compliment dels compromisos. Optimització dels recursos humans. Confecció d’un catàleg de llocs de feina, adaptar les funcions del personal a les necessitats reals del municipi, per fer que el gran capital humà que té l’ajuntament estigui millor organitzat i millor aprofitat. Optimització dels recursos materials de què disposa la Sala. Elaboració d’un pla d’eficiència energètica a les dependències municipals i al parc automobilístic. Racionalització i estalvi en la despesa de consumibles informàtics, material d’oficina i comunicacions. Principi de moderació i progressivitat de la política fiscal. Basada en l’increment de l’IPC i en funció de la renda i patrimoni dels ciutadans per tal de garantir el finançament dels serveis bàsics. Pels Independents el benestar social i l’educació són els pilars bàsics d’una política progressista i amb visió de futur, per això, prioritzarem el finançament d’aquests dos àmbits.


la gestió econòmica

Màxima atenció a l’obtenció de recursos que provenguin d’altres administracions -insular, autonòmica, estatal o de la Unió Europea- sense deixar escapar convocatòries d’ajudes i subvencions com ha passat aquests darrers anys. Explorar la possibilitat de mancomunar, juntament amb els municipis veïnats, serveis que ara són deficitaris.

Reactivació econòmica En un context com l’actual de forta crisi econòmica, l’estalvi i la reducció de la depesa són decisions imprescindibles per a una gestió política responsable. Però aquestes mesures, han d’anar acompanyades d’unes iniciatives que contribueixin a la reactivació de l’activitat econòmica. En aquest sentit, el nostre full de ruta serà el de liderar des de l’administració, i juntament amb la iniciativa privada, la reactivació i el desenvolupament econòmic del municipi amb les següents directrius: ·· Els recursos naturals i el patrimoni històric com a focus principal de la reactivació econòmica i social del municipi. És indiscutible l’efecte positiu que té, avui, el Parc Natural sobre la economia del nostre municipi i el potencial que, encara ara, queda per explorar.

··El pla de competitivitat turística “Artá sorprende”

és un instrument molt important que no s’ha sabut gestionar. Caldrà reformular, redefinir i consensuar per tal d’evitar fer malbé les aportacions de Govern i Conselleria. Aquests recursos s’han de gestionar amb eficàcia i amb el consens de totes les forces polítiques socials i empresarials del municipi.

··Els centres de visitants i d’interpretació, ara planificats de forma dispersa, han de centralitzar-se al nucli urbà. L’actual centre de visitants i d’informació ubicat a l’estació del tren s’ha de convertir en el punt neuràlgic del municipi des del

15

punt de vista turístic i comercial, i ha de servir com a centre d’interpretació de tot el nostre patrimoni -Ses Païsses (i altres monuments arqueològics), Parc Natural, Bellpuig, Església, Sant Salvador, Museu, Ermita, Centre històric (i altres béns patrimonials)... i de difusió i promoció de l’oferta comercial. ·· Facilitar l’exposició al carrer dels productes dels comerços i serveis amb l’exempció parcial i temporal de la taxa d’ocupació de via pública. Sempre hem defensat la importància del nostre comerç local, volem que sigui una peça fonamental de la reactivació de l’economia i que sigui més visible al carrer.

·· Facilitar i incentivar a les empreses d’Artà, que ho desitgin o ho necessitin, el trasllat de les seves instal·lacions al parc industrial. Estudi de la possibilitat de complementar o modificar alguns dels usos definits per les NNSS. · Ampliació de la peatonització o semipeatonització dels carrers del centre històric del poble i d’altres zones del poble. Per això és inajornable l’execució de la ronda nord entre Ses Pesqueres i Sa Clota, la construcció de més aparcaments i un nou enfocament de la mobilitat del poble. · Estudi per rendibilitzar les propietats municipals. · Dinamitzar el nucli de Sa Colònia amb activitats diverses durant l’època d’hivern per combatre l’estacionalitat. · Sistema de fraccionament i flexibilització en la recaptació d’imposts i taxes per tal de facilitar als contribuents el pagament de les seves obligacions tributàries. ·· Potenciar, fomentar i incentivar la creació o instal·lació d’empreses basades en les noves tecnologies, obrint així noves activitats i oportunitats empresarials. ·· Liderar des del govern municipal, amb col·laboració dels sectors productius del poble, un pla ambiciós i potent per a la promoció comercial i empresarial d’Artà.


16 la gestió econòmica. fora vila

·· Crear la figura Llicència Exprés per a obra menor per facilitar la tramitació d’aquest tipus d’obres. ·· Agilitar i facilitar els tràmits burocràtics d’obertura de nous comerços. ·· Revisió dels valors cadastrals en el 2014. La prioritat ha de ser la d’aconseguir que la ponència tècnica de la “Agencia Tributaria de España” els revisi a la baixa atesa la caiguda dels valors de mercat dels immobles.

·· Potenciar la compra i la utilització dels serveis que ofereixin les empreses i comerços d’Artà i Sa Colònia. L’Ajuntament d’Artà s’ha de convertir en el seu client més important amb el compromís de complir amb el termini de pagament de 90 dies que marca la llei. ·· Mantenir com a estratègic el sector primari. Per això continuarem amb el nostre suport a l’activitat que genera la Cooperativa Agrària Sant Salvador i altres iniciatives encaminades a promoure la transformació dels productes de la terra, com per exemple, el vi i l’oli.

Fora vila ·· Apostar per la formació agrària pels joves. Crear llocs de feina. Donar suport a les iniciatives de la Cooperativa, com ara els cursos que organitza relacionats amb agricultura i ramaderia. Estudiar poder instar la Conselleria Apostar per la formació agrària pels joves.d’Educació Crear llocsperquè de implantin a Artà els acicles formatiusde delalaCooperativa, branca agrària i ara feina. Donar suport les iniciatives com forestal. El Parc Natural seria el lloc perfecte perquè els alumels cursos que organitza relacionats amb agricultura i ramanes puguin posar en pràctica coneixements teòricsperquè i així deria. Estudiar poder instar laels Conselleria d’Educació potenciar joves plantegin en temes implantin que a Artà elsd’Artà cicles es formatius deformar-se la branca agrària i agrícoles (optar a treballar a l’IBANAT...) forestal. Eli forestals Parc Natural seria el lloc perfecte perquè els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements teòrics i així ·potenciar · Incentivar la joves creació de microempreses elaboradores de que d’Artà es plantegin formar-se en temes subproductes a partir de matèries primeres locals. És essenagrícoles i forestals (optar a treballar a l’IBANAT...) cial posar en marxa la tafona d’oli que hi ha al parc i que està pràcticament acabadadejamicroempreses que això incentivarà que els oliverars Incentivar la creació elaboradores de d’Artà es cuidin i es facin noves plantacions. subproductes a partir de matèries primeres locals. És essencial posar en marxa la tafona d’oli que hi ha al parc i que està ·pràcticament · Coordinar elsacabada productors perquè puguin tenirque un els circuit de ja que això incentivarà oliverars venda Organitzar una fira temàtica on es potenciïn els d’Artà local. es cuidin i es facin noves plantacions. producte agrícoles: per exemple del mè i l’ametlla, que són els productes d’Artà; durant dies tenir els restaurants Coordinarestrella els productors perquèuns puguin un circuit d’Artà de tenguin a la carta plats amb ingredients, fer xerrades... venda local. Organitzar unaaquests fira temàtica on es potenciïn els producte agrícoles: per exemple del mè i l’ametlla, que són ·els · Crear una marca de qualitat dels productes i artesaproductes estrella d’Artà; durant uns dies agraris els restaurants nals deltenguin municipi. d’Artà a la carta plats amb aquests ingredients, fer xerrades... ·· Entrar els productes locals als menjadors escolars i als restaurants d’Artà.deAqualitat tots els dels actesproductes públics que es facin es prioCrear una marca agraris i artesaritzaran els productes d’Artà: quan es fan les cistelles de nadal nals del municipi.

de l’Ajuntament o es dóna qualque detall a algú, sempre s’han de donar els productes agroalimentaris d’Artà (bessó, herbes, sobrassada) o un detall d’artesania típic... ·· Obrir de nou l’escorxador. S’ha de concebre com un servei a la comunitat i no com un negoci. Entrar els productes locals als menjadors escolars i als restaud’Artà.l’agricultura A tots els actes públicsi les quevarietats es facin locals. es prioritza·rants · Promoure ecològica Oferir ran els productes d’Artà: quan es fan les cistelles nadal a l’escola d’adults l’activitat dels horts ecològics i de crear un de ’Ajuntament es dóna qualque detall a algú, s’han de banc de terreso on gent que vulgui fer un hort sempre pugui acondonar els productes agroalimentaris d’Artà (bessó, herbes, seguir un terreny per fer-ho. Igualment donar una sortida sobrassada) o un detall d’artesania típic... comercial a aquests productes. de nou l’escorxador. S’haelde concebre un servei a la ·Obrir · Integrar la cooperativa amb parc naturalcom per crear sinèrcomunitat i no com un negoci. gies d’actuació conjunta. l’agriculturaque ecològica les varietats locals. adherir Oferir a ·Promoure · Oferir la possibilitat finquesi privades es puguin l’escola d’adults al l’activitat dels horts ecològics i crear un banc voluntàriament parc natural. de terres on gent que vulgui fer un hort pugui aconseguir un perresidus fer-ho.d’obra Igualment donar sortida a ·terreny · Facilitar triturats peruna millorar elscomercial camins de aquests productes. foravila. la cooperativa amb el parc per natural per crear sinèrgies ·Integrar · Major implicació de l’Ajuntament facilitar el tràmit de d’actuació conjunta. les subvencions d’agricultura i medi ambient i, juntament amb la cooperativa i l’ADS, oferir un servei d’assessorament. Oferir la possibilitat que finques privades es puguin adherir al parc ·voluntàriament · Millorar l’eficiència denatural. la neteja dels camins de fora vila.


la gestió social I CULTURAL

qww qw wqw q

17

LA GESTIÓ SOCIAL I CULTURAL Educació ·· Treballar en el marc d’un Projecte Educatiu de Poble, en què l’educació esdevé l’eix principal pel desenvolupament del municipi i en el qual s’hi poden incloure els diferents programes comunitaris de la gestió social (des de programes d’esports, programes intergeneracionals, relacionats amb la infància, amb l’educació ambiental... fins al programa turístic que es pugui impulsar). ·· Crear una aula TIC per a ús de la població. ·· Fer accessibles les noves tecnologies a la població. ·· Potenciar la formació d’adults aprofitant la creació del CEPA Artà. ·· Crear formació de pares amb la implicació i participació dels Centres Educatius i les APIMAs. ·· Impulsar la creació de la figura del Policia Tutor. ·· Afavorir la implantació de cicles formatius adequats a les noves demandes professionals a l’IES i el CEPA Artà. ·· Dur a Artà la Universitat Oberta per a Majors.

Joventut ·· Crear un Centre Universitari al municipi d’Artà. ·· Impulsar l’habilitació d’una zona d’acampada per als joves d’Artà que estigui regida per una normativa d’ús. ·· Fer un estudi de les necessitats de la joventut d’Artà, per poder fer del Centre Jove un espai i un recurs que s’hi adeqüi.


18 la gestió social I CULTURAL

Serveis Socials ·· Desplegar el Pla d’Igualtat. ·· Oferir uns serveis socials de qualitat dirigits a tota la població on s’ofereixi informació al ciutadà. ·· Seguir eliminant les barreres arquitectòniques a edificis públics i promoure’n l’eliminació als edificis particulars. ·· Seguir col·laborant amb les distintes associacions que proporcionen atenció a persones amb discapacitat.

Residència i centre de dia ·· Retornar al sistema de gestió dirigit per un Patronat amb les premisses següents: Establir un nombre de patrons que es designaran per l’Ajuntament entre persones del poble que tenguin criteris solvents, proposats pels partits i consensuats per l’Ajuntament. No han de ser representants dels partits polítics sinó persones que mereixin la confiança de tots. ·· Estudiar la possibilitat de la constitució d’una fundació que oficialitzés el funcionament del patronat. ·· Estudiar la possibilitat d’acabar la segona fase del centre de dia per tal que pugui funcionar a la capacitat total. ·· Potenciar tots aquells serveis que faciliten a les persones majors de continuar residint a casa i tenir l’assistència necessària: serveis d’atenció domiciliària, menjar a domicili, teleassistència...

Treball i ocupació ·· Facilitar itineraris integrals d’inserció sociolaboral per a persones amb necessitats laborals, formatives i socials. ·· Afavorir la integració al món laboral de les persones amb minusvalidesa. ·· Potenciar la inserció formativa i laboral, sobretot de les dones. ·· Ofertar cursos de formació per a persones amb risc d’exclusió social o laboral, a través del SOIB (cuina, feines al parc...).

Sanitat ·· Recolzar la creació d’un nou CENTRE DE SALUT a Artà. ·· Ampliar el programa de la Consulta Jove. ·· Habilitar una segona sala de reunions digna al Centre de Salut mentre encara no hi ha el nou. ·· Crear un programa de participació comunitària en el qual els joves (i també els majors) participin per incrementar la salut de la població: programes com millorar les zones d’Artà per poder caminar sense perills per la gent gran, crear un centre per a joves on s’incentivin els hàbits saludables, programes de d’atenció als menys afavorits als seus domicilis...”


la gestió social I CULTURAL

19

wqwwqwqqwq Cultura ·· Potenciar la transversalitat de la cultura en tots els actes que es realitzin al municipi.

·· Recuperar els grups de teatre, música i dansa d’Artà que tornin ser els autèntics catalitzadors de la vida escència artanenca.

·· Incentivar les publicacions de tot tipus (paper, digitals, musicals...) que tenguin el seu origen a Artà.

·· Oferir una programació d’acord als interessos i necessitats d’un teatre municipal.

·· Promoure, a través de la biblioteca, d’un club de lectura i l’organització de setmanes o dies culturals.

·· Optimitzar els recursos tècnics i humans de la fundació.

·· Afavorir la creació artística col·lectiva.

·· Incentivar la creació d’agrupacions musicals d’estils diferents.

·· Reivindicar la rehabilitació i manteniment de les infrastructures patrimonials com ara Bellpuig, Ses Païses o el Campament dels Soldats.

·· Fomentar la participació: hi ha desconeixença del servei en tots els col·lectius implicats. Creació d’una APIMA i creació d’un Consell Escolar.

·· Augmentar, afavorir i potenciar el Museu Regional d’Artà, en col·laboració amb la fundació que el gestiona.

·· Consolidació de l’oferta: aquesta oferta no s’hauria de reduir, sinó intentar consolidar els instruments que tenen menys alumnes. Mancomunar alguna especialitat.

Teatre

·· Donar suport a l’escola de teatre. Dividir l’oferta en formació bàsica, contínua, tècnica i específica. ·· Potenciar la Mostra de Teatre, música i dansa escolar com la pedrera del municipi.

Escola de música

·· Promoció dels alumnes en diferents actes del poble: donar oportunitats als joves músics de l’escola per poder tocar en públic. ·· Estudiar la possibilitat de millorar les condicions laborals del professorat de l’escola.

wqwwqwqqwq


20

medi ambient

Medi Ambient ·· Continuar en la protecció del patrimoni i del territori. ·· Aprovar l’inventari de camins públics. ·· Millorar la recollida urbana de fems i la neteja dels diferents nuclis urbans del municipi. ·· Adequar la gestió de residus mirant de facilitar el reciclatge a la ciutadania. ·· Millorar l’aspecte dels nuclis urbans, tenint més esment del mobiliari urbà i de les zones públiques comunes. ·· Dur un seguiment constant de les infraestructures municipals i dels espais públics perquè es vegin nets i acollidors.

Protecció del patrimoni i del territori. Educació ambiental. Millor gestió de residus.

·· Revisar i fer complir les ordenances de Policia i bon govern amb l’objectiu que els ciutadans coneguin els seus drets i els seus deures per fer del nostre municipi un lloc més net, higiènic i tranquil (eliminació de brutor, renous, cans a lloure, etc.). ·· Programes d’educació ambiental comunitaris i amb les escoles per començar a conscienciar la població. ·· Fer campanyes de neteja dels espais naturals amb diferents col·lectius dels nostre poble com poden ser les escoles, associacions, etc. ·· Tenir cura de les instal·lacions municipals destinades a la guarda dels animals perduts i engegar mecanismes per afavorir-ne l’adopció.


esports

21

Esports ·· Creació d’un Patronat de l’Esport amb representants de tots els clubs esportius del poble per marcar les línies bàsiques cap on s’ha d’encaminar l’esport en el nostre poble. ·· Millorar l’estat de les instal·lacions esportives, ja que als últims anys s’han deteriorat molt. ·· Revisar les condicions de la concessionària de les instal·lacions esportives i, si cal, canviar-les. ·· Per a una major rendibilització i coordinació dels recursos i una millor utilització de les infraestructures ja s’ha fet necessària la creació d’una figura que tingui esment a tot l’esport que es practica tant a Artà com a la Colònia de Sant Pere. Que conegui perfectament totes les modalitats que es practiquen, les condicions en què es practiquen, l’estat de totes les infraestructures esportives municipals, les demandes i les necessitats dels esportistes, etc. ·· Posar en marxa un estudi per aprofitar la terrassa a on estan situades les plaques solars, per a la instal·lació d’oficines per les diferents entitats i clubs, sales de reunions, etc... ·· Millorar el trespol de la pista exterior recentment coberta i cobrir-la amb una lona quan s’hagin de fer esdeveniments de caire social com festes, sopars o d’altres. ·· Definir línies d’actuació per fomentar i potenciar l’esport en les diferents edats, per tal d’encabir el màxim nombre de gent en la pràctica de l’esport. ·· Promocionar l’esport d’aventura i en contacte amb la natura aprofitant que tenim un marc incomparable com el Parc Natural.

Fomentar la pràctica de l’esport. Promoció de l’esport d’aventura.

Coordinació. Patronat d’esports. Millora de les instal·lacions.


22 La colònia de sant pere

LA COLÒNIA DE SANT PERE Carrers, places, zones verdes i parcs infantils ·· Millorar i mantenir la imatge de la Colònia de Sant Pere i Montferrutx (reorganitzar el sistema de neteja, realitzar plans de millora i de manteniment de les zones enjardinades, parcs infantils, places, passeig marítim, zones verdes...)

·· Realitzar els tràmits pertinents per poder construir el nou club de la tercera edat, al solar municipal de Sa Bassa d’en Fesol, el més aviat possible. ·· Mantenir i millorar la infrastructura d’aigua potable i la xarxa d’enllumenat públic per tal de millorar-ne l’eficiència

·· Revisar el pla de circulació actual i adaptar-lo a les necessitats de la població i habilitar aparcaments públics a les proximitats del passeig marítim i de la zona de Ca los Camps.

·· Sol·licitar a l’IBASAN l’ampliació de l’estació depuradora de la Colònia i la implantació de la depuració terciària per a la reutilització d’aigua en jardins i zones verdes.

Platja i zona costera

·· Eliminar les barreres arquitectòniques existents a l’edifici municipal.

·· Estudiar i concretar mesures preventives, juntament amb la Demarcació de Costes, per preservar la degradació de la franja litoral que va des de la Canova a Betlem i els seus punts més crítics per prevenir esllavissaments i per millorar-ne la imatge i neteja.

·· Continuar els tràmits per a la recepció municipal de les urbanitzacions de s’Estanyol, Sant Pere i Betlem sempre i quan disposin de la totalitat dels serveis originàriament prevists en els corresponents plans parcials.

·· Sol·licitar a la Demarcació de Costes les següents millores que s’han de dur a terme a la platja de la Colònia de Sant Pere (reconstruir les esculleres, canalitzar fins a la mar les aigües pluvials que desemboquen a la platja, regenerar la platja, restauració dels vivers...)

Edificis públics i infrastructures ·· Mantenir i millorar els edificis públics i dotar-los amb el material necessari per realitzar les activitats que en cada un d’ells es duen a terme i establir reglaments d’us per tal de millorarne el funcionament i manteniment.

Serveis ·· Consolidar definitivament la permanència constant i efectiva de la Policia Local a la Colònia i voltants durant tot l’any. ·· Rendibilitzar al màxim –i ampliar-los si cal– els serveis municipals de manteniment de la Colònia, reorganitzar-los d’acord amb les noves necessitats (brigada municipal i personal de neteja).

·· Construir un tanatori al cementiri de la Colònia (una sala, cambra frigorífica, WC...)

·· Establir un punt verd controlat i consolidar el sistema de recollida selectiva de residus porta a porta que permet potenciar el reciclatge, eliminar els contenidors que actualment hi ha als nuclis urbans i congelar o reduir la taxa del fems. Millorar i consolidar el servei de transport públic a la Colònia i voltants en tota la seva dimensió.

·· Mantenir i millorar el poliesportiu cap Ferrutx que actualment es troba en bastant mal estat i estudiar la viabilitat de cobrir-lo.

·· Potenciar l’oficina municipal com a oficina d’informació turística i instal·lar panells informatius als principals lloc d’interès del poble.


la colònia de sant pere

23

Serveis assistencials i sanitaris

Urbanisme

·· Incrementar l’assistència mèdica a la Colònia (més presència del metge i de la infermera durant tota la setmana).

·· Aconseguir que la illeta del Molí d’en Regalat no s’urbanitzi.

·· Oferir un servei d’extracció de sang un pic a la setmana.

Funcionament i organització política

Cultura, educació dinamització social

·· Oferir atenció directa al ciutadà (delegat, batle, personal oficina municipal ...)

·· Instar la Conselleria d’Educació a ampliar l’Escola Pública Rosa dels Vents perquè el nombre d’aules és ja insuficient.

·· Revisar el procediment del fòrum i tornar-lo a posar en funcionament.

·· Col·laborar amb les diferents entitats ciutadanes i associacions per promoure les activitats de dinamització que realitzin (Centre Cultural, AMIPA, Associació de Persones Majors, Associació de Joves …)

Economia

·· Fomentar les activitats musicals realitzades amb l’Associació Amics de la Música i consolidar l’Escola Municipal de música a la Colònia de Sant Pere millorant l’oferta musical i dotantlos d’un espai adequat per dur a terme les classes. ·· Promoure cursos d’adults i adaptar el ràtio d’alumnes al nombre d’habitants. Dotar de més serveis i recursos la biblioteca municipal (una sala de reunions polivalent, més servidors d’internet i més material bibliogràfic). ·· Potenciar les festes locals (Sant Pere, Sant Antoni, Nadal i Pasqua).

Esports ·· Col·laborar amb els clubs esportius existents per promoure les activitats que realitzin (Club Nàutic Colònia de Sant Pere, futbolet…). ·· Fomentar la pràctica esportiva per grups d’edat (infants, adolescents, adults i gent gran) segons els interessos de cada un d’ells.

·· Treballar conjuntament amb els empresaris de la Colònia per potenciar l’activitat econòmica de la zona.


24

www.unioindependentsarta.wordpress.com

Programa Independents d'Artà  
Programa Independents d'Artà  

Programa electoral del grup UIA pel 2011-2015