Page 1

Onderwijsdag thema: Kwaliteit 14 april 2011 Congrescentrum 1931


Voorwoord Kwaliteit als drijfveer Avans Hogeschool heeft de ambitie uitgesproken de beste te willen zijn. Omdat we geprezen willen worden? Omdat we andere hogescholen de loef willen afsteken? Misschien dat we dat weleens denken, maar dat mag niet de reden zijn. We willen de beste zijn, opdat we het beste uit onze studenten en onszelf weten te halen. Opdat we professionals aan de arbeidsmarkt leveren. Zelfbewuste, ondernemende en maatschappelijk betrokken jonge mensen. Vakmensen dus. Mensen die hun vak tot in de puntjes van hun haarvaten beheersen en die daar bovendien ook nog op kunnen reflecteren. En daar is kwaliteit voor nodig: een kwaliteit die je kunt leren, die je jezelf eigen kunt maken. Dat kost tijd, wel tienduizend uur aan leren en ervaring, schrijft de Amerikaanse socioloog Richard Sennett in zijn boek De ambachtsman, de mens als maker. Hij geeft in dat werk aan dat alle vakmanschap uiteindelijk gestoeld is op in hoge mate ontwikkelde vaardigheid. Letterlijk: “Vakmanschap is altijd door kwaliteit gedreven werk”. Het derde en laatste deel van zijn boek gaat over dat vakmanschap en kent twee hoofdstukken: Kwaliteit als drijfveer en Talent. Over dat laatste ging de onderwijsdag van vorig jaar. Dit jaar gaat het over kwaliteit. Sennett nuanceert dat streven. Het mag geen obsessie worden, want dan kan het voor een organisatie op termijn problemen veroorzaken. Er moet dus een goede balans gevonden worden: “obsessie met kwaliteit is een manier om het werk zelf te onderwerpen aan onverbiddelijke generieke druk; werknemers die behept zijn met zulke hartstocht, kunnen anderen gaan domineren of juist afstand nemen van minder gedreven werknemers. Beide vormen een gevaar” (p. 275-276). Dat kan alleen volgens Sennett in een organisatie die socialiseert, die zelf ook leert en zich ontwikkelt: kortom een instelling die leeft. Dat laten we vandaag op allerlei manieren zien: Avans Hogeschool, een organisatie die leeft en kwaliteit genereert! Paul Rüpp Voorzitter

Onderwijsdag

3


Ochtendprogramma 9.15-12.00 De ochtend starten we gezamenlijk in de plenaire ruimte van 1931. Onze voorzitter, Paul R端pp opent de dag. Het thema Kwaliteit wordt neergezet door twee inspirerende sprekers die ieder op hun eigen wijze, hun visie op Kwaliteit geven. De uitreiking van de Innovatieprijs vindt plaats, wie zal de wisselbokaal in ontvangst mogen nemen? Na het plenaire gedeelte kun je binnen genieten van een heerlijke lunch, diverse workshops, een informatiemarkt en netwerken.

Ontvangst met koffie & thee en Opening Opening Limousin 2 9.45 tot 10.00 Opening door onze voorzitter Paul R端pp.

Presentatie van Albert Verlinde, V & V Entertainment Limousin 2 10.00 tot 11.00

Albert Verlinde stond ruim tien jaar geleden aan de basis van het uiterst succesvolle TV-programma RTL Boulevard. Daar groeide hij verder uit tot de entertainmentdeskundige van Nederland. Parallel met RTL Boulevard liep de opbouw van zijn theaterproductiebedrijf V&V Entertainment. Daar is hij als Directeur Creatie en Productie verantwoordelijk voor de artistieke keuzes, vanaf de titel tot grotendeels keuze van castleden. Albert is ambassadeur van de BankGiro Loterij. Bovendien werd Albert in 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijdrage aan de homo-emancipatie, aan de maatschappelijke discussie en aan de Nederlandse cultuur. In de presentatie geeft hij zijn visie op Kwaliteit. 4


Uitreiking Innovatieprijs Limousin 2 11.00 tot 11.15

Uitreiking van de Innovatieprijs van ₏1000,- en de wisselbeker door de jury en Frans van Kalmthout. De jury bestond dit jaar uit Rien Brouwers (directeur LIC) en Jan Snijders (LIC). De genomineerden zijn door collega’s voorgedragen begin van dit jaar. Nieuwsgierig naar de 9 genomineerden? Een overzicht van alle genomineerden staat achterin dit boekje.

In debat met Karl Dittrich Limousin 2 11.15 tot 12.00

Karl Dittrich studeerde politieke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden en was als wetenschapper verbonden aan die universiteit, het Europees Universitair Instituut te Florence en de Universiteit Maastricht. In 1994 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Sinds 1 januari 2005 is hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Karl Dittrich houdt een pleidooi over Kwaliteit in het Hoger Onderwijs en zoomt hierbij in op Avans Hogeschool. Vervolgens reageren Nicole van Son, directeur van de Pabo en Henk Hulsen, docent van de Juridische Hogeschool en Jop Hellegers, studentvertegenwoordiger uit de Medezeggenschapsraad op de stellingen. Dit alles onder leiding van Willem-Jan van Gendt, debater en docent van de Juridische Hogeschool. Ook het publiek mag zijn zegje doen!

Lopend buffet

Foyer 12.00 tot 14.00 Vanaf 12.00 wordt in de Foyer en Limousin 3 een lunch gepresenteerd. Het middagprogramma start al om 12.30 met diverse sprekers en workshops en loopt de gehele middag door. Afhankelijk van de manier waarop je de middag invult, kun je kiezen meteen te lunchen of later langs het buffet te lopen. Na 13.00 kun je in de Foyer terecht voor koffie, thee of iets fris.

Onderwijsdag

5


Middagprogramma 12.30-15.30 Het middagprogramma biedt voor elk wat wils. Je kunt een keuze maken uit verschillende activiteiten. Er zijn lezingen en workshops te volgen in de Limousins en Dexters. In de Foyer en Limousin 3 vind je ook de Avans informatiemarkt en is er gelegenheid tot netwerken. In het overzicht in dit programmaboekje vind je in 1 oogopslag wat de middag je te bieden heeft. In de volgende beschrijvingen lees je meer achtergrondinformatie. Succes met kiezen en veel plezier!

Lezingen De HBO-er als onderzoekend professional

Dr. Sjaak Khonraad is lector van het lectoraat Integrale veiligheid sinds juli 2009. Tevens is hij lid van de Kenniskring Gebiedsgebonden Politie, waarvoor hij onderzoek doet onder wijkagenten. In deze lezing gaat hij samen met collega Sophia van Hattem in op het thema ‘de onderzoekende docent’. Als sociaal onderzoeker is het belangrijk om goed te kunnen observeren alvorens te interpreteren. Zeker in het onderzoeksveld waarin het lectoraat zich begeeft: de zogeheten rafelranden van de maatschappij. Veel mensen hebben over deze groepen al (voor)oordelen genoeg en als onderzoeker zitten deze aannames in de weg. Sjaak Khonraad en Sophia van Hattum breken een lans voor de onderzoekende docent en koppelen dit aan bijzondere praktijkvoorbeelden uit hun eigen onderzoeken onder woonwagenbewoners.

12:30 - 13:30 Limousin 1: Dr. Sjaak Khonraad, lector Integrale Veiligheid

6


Innovation & Quality; bedrijfsleven, toegepast onderzoek en beroepsonderwijs over 15 jaar?!

Ir. Jos Gunsing studeerde werktuigbouwkunde en is naast Lector Mechatronica bij de Academie voor Technologie en Management (ATM) Business Development Technology Manager bij NTS Mechatronics. Hier beweegt hij zich op het grensvlak van technologie en markt. In deze lezing gaat hij in op de toekomst van het toegepaste onderzoek. Na een inleiding over de betekenis van mechatronica in het dagelijks leven, schetst hij een toekomstbeeld van de onderzoeks- en onderwijsomgeving over 15 jaar van nu. Effectieve en efficiënte inzet van de schaars beschikbare professionals in het bedrijfsleven en toegepast onderzoek en onderwijs is daarbij een uitdaging!

13:35 - 14:35 Limousin 1: Jos Gunsing, lector Mechatronica

Kwaliteit is mensenwerk..... het vervolg, of het begin?

Dr. Ben van Schijndel is betrokken bij het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties van de Hogeschool Utrecht. Hier verricht hij onderzoek naar teamkwaliteit en onderwijskwaliteit. In deze lezing gaat hij in op het concept ‘kwaliteit is mensenwerk’. Er zijn twee fundamentele krachten werkzaam bij de professional, nieuwsgierigheid en ambitie. De echte professional richt deze krachten op zijn drie kwaliteitsdimensies; vakmanschap, relatie en organisatie. En zorgt ervoor dat ze van hoog niveau en met elkaar in balans zijn. Echte professionals dragen gezamenlijk bij aan het realiseren van doelen van hun afdeling en daarmee aan het deel van het hoofdproces waar hun afdeling in past.

12:30 - 13:30 Limousin 2: Ben van Schijndel, expert Kwaliteitszorg en Kwaliteitsmanagement in het Onderwijs

Het belang van ketenzorg

Prof. Dr. Ir. Kees Ahaus is (1960) is hoogleraar Healthcare Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een autoriteit op het terrein van kwaliteitsmanagement. Kees Ahaus gaat in zijn lezing in op het belang van ketenzorg. Volgens de Nationale Studenten Enquete is Avans Hogeschool de beste grote hogeschool van Nederland. Kijkt men intern dan blijkt dat de samenwerking in de keten tussen academies onderling en de samenwerking tussen de academies en diensteenheden beter kan. Daarnaast verwaarlozen diverse opleidingen na accreditatie hun kwaliteitszorg en verankeren verbeteringen onvoldoende.

13:35 - 14:35 Limousin 2: Kees Ahaus, expert Kwaliteit & Ketenzorg

Conference

Een optreden van Mark van de Veerdonk staat voor veel lachen, vreemde types en variatie. De Brabantse cabaterier weeft invallen, verhalen en actuele improvisaties door elkaar maar weet daar altijd een samenhangend geheel van te smeden. Mark van de Veerdonk is de hele dag aanwezig op de Onderwijsdag en zal de dag afsluiten met zijn impressies van Kwaliteit bij Avans Hogeschool. Wordt het een kwalitatief hoogstaand stukje theater? Aansluitend aan de conference sluit onze voorzitter Paul Rüpp de dag af.

14:45 - 15:30 Limousin 2: Mark van de Veerdonk

Onderwijsdag

7


Workshops Rondetijden 12:30 - 13:30 en 13:35 - 14:35

Mindfulness

Op zoek gaan naar de stilte in jezelf. In deze drukke tijden is het prettig om op een eenvoudige manier te leren om deze stilte op te kunnen zoeken. Het ervaren van het hier en nu. In deze workshop ga je ervaren dat je bewust kunt worden van wat je doet en ervaart.

In Dexter 11 door: Stiltegebied

Avans docent-coach opleiding en coaching

Workshop over de opleiding Avans docent-coach en wat coaching eigenlijk is. Ook wordt er ingegaan op wat de mogelijkheden zijn om gecoacht te worden in het docentschap.

In Dexter 12 door: Meerjarenbeleidsplan 2007-2010

Actief leren met ICT

Digitale leermiddelen bieden nieuwe mogelijkheden om studenten actief te laten leren en daarmee de onderwijskwaliteit te verhogen. In deze workshop ervaar je zelf aan de hand van een gekozen opdracht hoe ICT een rol kan spelen bij actief leren en gaan we kort in op de vraag hoe je hiermee het leerrendement kunt verhogen.

In Dexter 13 door: Techniek- en ICT academies ism LIC

Kwaliteit door Persoonlijk Leiderschap

Hoe kan ik persoonlijk leider van mijn eigen ontwikkeling zijn? Met deze vraag gaan we aan de slag vanuit een duurzaam perspectief: mijn persoonlijk functioneren is optimaal nu, straks en ook nog verder in de toekomst.

In Dexter 14 door: DP&O

Lijderschap of Leiderschap

Hogere kwaliteit in samenwerken en samen leven: In de samenwerking/samenleving met anderen laten wij ons vaak leiden door onze oordelen over anderen, waardoor we onnodig lijden en we de ander verantwoordelijk maken voor onze gevoelens en behoeften. We doen dat door ‘feiten’ en onze ‘oordelen’ over die feiten te verwarren. Als je er voor kiest je werkelijk te verbinden met je collega, de student, je partner of wie dan ook en je zelf eigenaarschap opneemt voor je eigen gevoelens en behoeften, neem je weer het leiderschap over je eigen leven in handen. Daar word je een veel blijer mens van! Nieuwsgierig? Kom naar de workshop: Lijderschap of Leiderschap? een tipje van de sluier! Gebaseerd op het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Workshop wordt geleid door Jenny Giezeman, School for Coaching & Leadership, Brussel.

In Dexter 15/16 door: DP&O Professionaliseren@Avans

8


Het verhaal van de held, hoe zet JIJ je kwaliteit in?

Het bij THEMA uitgegeven Het verhaal van de held (boekje en kaartenset) is een hulpmiddel voor coaches om hun klanten - geïnspireerd door het archetypische heldenverhaal- te stimuleren bij het tot stand komen van het verhaal waarin zij de hoofdrol vervullen. In dit zelfverhaal is de klant niet alleen de acteur maar ook de auteur van zijn eigen rol. De taak van de coach is het om zijn klant in beide rollen te stimuleren tot kwaliteit. Voor de onderwijsdag biedt de workshop: •Een interactieve persoonlijke kennismaking met Het verhaal van de held. Deelnemers laten zich verrassen middels opdrachten in duo’s of drietallen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 40 kaarten met de kwaliteiten van de archetypen. •Een methodische kennismaking met de mogelijkheden voor coaches en/of leidinggevenden om te werken met het verhaal van de held in werk- en spelvormen voor intervisie en coaching. Workshop geleid door Vincent van Reusel, Pelgrim Organisatieadvies & Training.

In Dexter 17/18 door: DP&O Professionaliseren@Avans

Personal Branding: het “merk IK” op de kaart zetten

‘We werken met zijn allen binnen Avans, we gaan en staan voor kwaliteit, echter wel in verschillende functies en rollen. Maar, ben je nu docent, stagecoordinator, receptioniste of administratief medewerker, we zijn allemaal professionals! Professionals zijn vaker het liefst bezig met inhoudelijk vakmanschap. Een echte professional houdt zich hiernaast echter ook bezig met actieve bijdragen aan de organisatie en aan het team waar hij/zij werkzaam in is. Om dit te realiseren hebben we twee fundamentele krachten tot onze beschikking: nieuwsgierigheid en ambitie. Nieuwsgierigheid leidt tot kennis, waardoor we onze rol als professional kunnen ontwikkelen. Bij ambitie hoort ook een voorwaardelijk aspect, namelijk ‘durven’. De reden hiervoor is dat als je ambities wilt nastreven je wel in actie dient te komen. De workshop Personal Branding gaat hierover. Workshop geleid door Rob Severens, Van den Broek & Partners.

In Dexter 19/20 door: DP&O Professionaliseren@Avans

Het Verhalencafé

Alle Avans-medewerkers hebben bijzondere, ontroerende of verrassende anekdotes over hoe zij kwaliteit terugzien in de dagelijkse (onderwijs)praktijk. Jij kent bijvoorbeeld een docent die zijn passie voor het vak inspirerend overbrengt op zijn studenten. Jij kent een medewerker die kwaliteit écht door zijn aderen heeft stromen. Of een student. Naar deze en andere anekdotes zijn we op zoek. Jij kunt ze in ‘Het Verhalencafé’ delen met maximaal zes Avans-collega’s. Doen!

In Dexter 21 door: DMCS

Avans Vocaal, een Werve(le)nde Workshop!

Avans Vocaal is het nieuwe medewerkerskoor op onze locatie in Breda. Heb je zin om met ons mee te zingen? Kom naar de open repetitie en laat je stem horen! Ook als je eerst meer wilt weten!

In de Van Lanschot zaal(eerste verdieping) door: DP&O

Onderwijsdag

9


Programma Ochtendprogramma Tijd  /  Zaal  

Limousin 2  

9.45 –  10.00  

Opening

9.15 –  9.45  

10.00 –  11.00   11.00  –  11.15   11.15  –  12.00    

Middagprogramma

Presentatie Albert  Verlinde  

Uitreiking Avans  Innovatieprijs  2011   Debat  Karl  Dittrich  i.s.m.  JHS  &  PABO  

Tijd /  Zaal  

Limousin 2  

Limousin 1  

12.30 –  13.30  

Presentatie Ben  van   Schijndel  

Presentatie Sj Khonraad  

12.00 –  14.00  

13.35 –  14.35   14.45  –  15.30   15.30  –  17.00   17.00     10

Ontvangst

Lunch +  aanvang  van  de  markt  

Presentatie Kees  Ahaus  

Presentatie Jo

Conference Mark  van  de  Veerdonk  

Afsluiting +  Borrel  met  Jazz  Connection   Einde  AOD  2011  


jaak

os Gunsing  

Foyer

Dexters

Foyer +  Limousin  3  

Workshop ronde  1  

Markt

Workshop ronde  2  

Markt

Onderwijsdag

11


Plattegrond

De stands op de informatiemarkt zijn te vinden in Limousin 3 en de Foyer Lezingen vinden plaats in Limousin 1 en 2 Diverse workshops zijn te vinden op de begane grond, in de Dexters, de Rode Geus en op de eerste verdieping in de Van Lanschotzaal. 12


Onderwijsdag

13


Workshops (vervolg) Rondetijden 12:30 - 13:30 en 13:35 - 14:35

Whole Brain Learning

Inhoudelijke workshop over ‘Whole Brain Learning’ door Rob de Haas, de Bono Master trainer en Topsport Lifestyle coach.

In Dexter 22 door: AFM

Versterken van succes!

We willen allemaal studenten begeleiden die met plezier succesvol studeren aan onze opleidingen. De opleiding Integrale Veiligheid Breda biedt daarom elk studiejaar een aantal zogenoemde maatwerkarrangementen aan studenten die enerzijds eigen talenten van studenten ontwikkelen en anderzijds een bijdrage leveren aan hun individuele beroepsontwikkeling. Als je geinteresseerd in dit onderwerp, ben je van harte welkom!

In Dexter 23 door: ATM

Hoe ervaar jij de digitale leer- en werkomgeving(DLWO)

Vorm de toekomst van de DLWO: Wil jij graag meehelpen aan de leeromgeving van de toekomst? Wil je graag je mening geven over de manier waarop het onderwijs en onderzoek digitaal ondersteund worden? Dan is hier je kans. SURFfoundation wil samen met de instellingen inzicht krijgen op de huidige stand van zaken met betrekking tot de DLWO. Waar lopen we tegenaan en waar zouden we met z’n allen voor moeten gaan? Hoe kunnen we de leer- en werkomgeving maken tot een krachtig hulpmiddel voor onze activiteiten? In een interactieve sessie waar je zelf aan de slag gaat, help je mee om de toekomst van de DLWO verder vorm te geven.

In Dexter 24 door: SURFfoundation

Plagiaat of niet?

Met behulp van een quiz toetsen we de kennis over plagiaat bij de docenten/medewerkers. We maken gebruik van stemkastjes.

In Dexter 25 door: LIC

Hersenen en Cognitie: Onderwijsvernieuwing bij AMB met hulp van inzichten in het lerende brein Een vernieuwd onderwijsprogramma van de AMB krijgt vorm met hulp van wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de werking van het lerende brein. Deze inzichten dragen bij aan een beter begrip van de leerbehoefte en het leergedrag van studenten. Principes van cognitieve belasting worden doorgevoerd in de inrichting van de propedeuse. Hiermee worden concrete stappen gezet die de ontwikkeling van onderwijsmaterialen en de invulling (werk)colleges, trainingen en projectopdrachten ten goede komen. Het “leerlab brein en leren” van het LIC ondersteunt alle betrokken docenten in de ontwikkeling van kennis over het lerend brein en de

14


toepassingsmogelijkheden. Tijdens de interactieve workshop worden de werkwijze en de resultaten bij de onderwijsontwikkeling besproken.

In Dexter 26 door: AMB & LIC

Evidence based werken: hoe doe je dat?

Evidence, kwaliteit, experiment, PDCA, onderzoek, interventie, veranderen, geteste praktijk, uitproberen, evaluatie. Doe jij dit (ook) allemaal in je werk? Nee? Kom dan naar deze workshop om mee op zoek te gaan naar naar een manier om in deze termen over je werk te denken. Ja? Kom het ons vertellen.

In Dexter 27 door: LIC

Procesbeschrijvingen met de Sensus Methode

Vanuit het LIC wordt een hulpmiddel voor het maken van procesbeschrijvingen voor het kwaliteitshandboek ondersteund, genaamd de Sensus Methode. In de workshop wordt gedemonstreerd hoe men samen met een groep procesbetrokkenen een beschrijving kan opstellen en die middels een website kan publiceren in een virtueel kwaliteitshandboek.

In Dexter 28 door: LIC

Kwaliteit van de organisatie

Voor alle onderdelen van Avans is het belangrijk dat er inzetbare, capabele en gemotiveerde mensen werken. Mensen die enthousiast zijn, begrijpen waar de organisatie heen wil en die daar hun eigen specifieke bijdrage aan leveren. Mensen werken graag voor een organisatie die begrijpt wat zij willen en kunnen en die in staat is de richting van hun team en de totale organisatie te vertalen naar hun rol. Organisaties die hun mensen stimuleren en helpen om zich te ontwikkelen.

In Dexter 29/30 door: AFM & JHS

Evidence based kwaliteitszorg. Te verwerven competenties voor de 21e eeuw: wat kan de HBO-Monitor bijdragen?

Kwaliteitszorg heeft (ook) te maken met de te verwerven competenties voor de arbeidsmarkt. Wat verwacht de arbeidsmarkt van afgestudeerden? Welke competenties dienen studenten in het HBO aangeleerd te worden? Hoe dient het onderwijs ingericht te worden om op een effectieve manier het doel te bereiken? Alumnionderzoek (HBO-Monitor) kan hier een belangrijk input leveren. De HBO-Monitor brengt zowel de competenties die op de arbeidsmarkt gevraagd worden in kaart als de competenties die starters op de arbeidsmarkt bezitten. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om veranderingen vroegtijdig te herkennen en aanpassingen in het curriculum aan te brengen. In de workshop willen we nader ingaan op het meten van competenties, het belang van uitkomsten en de interpretatie hiervan. Workshop geleid door Jim Allen, Research Centre for Education and the Labour Market. In de Rode Geus door: ROA / Universiteit Maastricht

Onderwijsdag

15


Informatiemarkt

Leer de collega’s van de diensteenheden en academies beter kennen, breid je netwerk uit en ervaar welke kwaliteiten zij in huis hebben. Informatie over:

Academie/Dienst:

4K Video, zien is geloven!

LIC

Basistrainingen ICT en Didactiek

Techniek/ICT/LIC

Blik op jong talent

DMCS

De nieuwe ICT werkomgeving

DIF

Doeruimte Avans Hogeschool van de toekomst

CvB

En hoe zit het met jouw Internationalisering

Internationalisering

Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie / Expertisecentrum Veiligheid / Expertisecentrum Kunst & Vormgeving / Lectoraten Avans Hogeschool Focusgroep Eigentijds onderwijs in een up-to-date leeromgeving Eigentijds onderwijs

16

Informatiestand DP&O Professionaliseren@Avans

DP&O Professionaliseren

Kies Actief: Richting geven aan je (studie)loopbaan

LIC

Waarmee kunnen we u verrassen

DIF

TOP (Talent Ontwikkelings Programma)

AGZ

De Avans Uitvalscan

LIC

Verbeter je “VREEMDE” talen vaardigheid met een online language training

LIC

Vraag het ASK! (Avans Studenten Knooppunt)

LIC

Wat is en wat heb je aan een kwaliteitskring?

Kwaliteitskring MWB

www.google.nl kan echt niet meer!

LIC

Zakelijke vaardigheden oefenen, toetsen en verbeteren, versie 2.0. De beroepspraktijk interactief in je lessen

AM

Mindfulness/Stiltegebied

Stiltegebied

Avans docent-coach opleiding en coaching

MJB 2007-2010

Organizing voor medewerkers

ATGM

Live redactie Punt

Punt

@Avans

@Avans

Hippocampus; studiesucces

CvB

ABC b.v.

AM

Focusgebied Vooruitstrevend HR beleid

DP&O/DIF/ATGM/JHS

Kijk op Kleur, kleurenanalyse

Kijk op Kleur

Focusgroep Praktijkgericht Onderzoek

Praktijkgericht Onderzoek

Stapsgewijs naar de accreditatie

LIC


Afsluiting & Borrel Foyer vanaf 15.30 Jazz Connection en borrel Onder het genot van een hapje, drankje en muziek sluiten we gezamenlijk de dag af.

Onderwijsdag

17


Genomineerden Innovatieprijs AKV|St.Joost: Ondernemerschap Coos Salomons, werkzaam bij Starterslift, versterkt de competenties van studenten op het gebied van cultureel ondernemerschap. Daartoe heeft hij een kenniskring ontwikkeld en opgericht met de naam “Kunst en Werk” met docenten uit verschillende beroepsvelden en disciplines die activiteiten organiseren gericht op het verwerven of versterken van ondernemerschapcompetenties van studenten, adviseren van individuele studenten bij omgang en afwikkeling van opdrachten met externe partners, aanbieden van specialistische scholing voor oud-studenten en studenten van de masteropleidingen. ATGM: Professional Organizing Lonneke Boons zorgt ervoor dat de medewerker bewuster werkt. Er wordt ingegaan op het organisatiesysteem van de individu (de medewerker van Avans). Hoe kan het beter? Sneller? Efficiënter? Klantgerichter? Makkelijker? Samen met Lonneke gaan de medewerkers hun werkplek optimaal inrichten, zonder ruis. Er wordt geen methode (aan)geleerd, maar samen stap-voor-stap hun werk zo inrichten dat het bij hen past. ASH: Maatschappelijk betrokken Miriam Kersten heeft het initiatief genomen om maatschappelijke geëngageerdheid te versterken tussen studenten en docenten door aan de actie voor serious request mee te doen. Zij heeft daarmee veel enthousiasme gegenereerd ASH: Serious Game Gerard Latjes en Stefan van Teeffelen hebben in het kader van het onderwijsprogramma ‘CMV230 Samenlevingsopbouw’ een ‘serious game’ ontwikkeld. Binnen deze game worden studenten in de rol van opbouwwerker gepositioneerd in de virtuele stad ‘Cyberdam’. Cyberdam is een Elektronische Leeromgeving voor online rollenspellen tegen de achtergrond van een virtuele stad. AM: Experiment Vraaggericht Onderwijs Jan Spruijt met het experiment vraaggericht onderwijs van ABC, het experiment is veelzijdig en vernieuwend omdat zowel de rol van de student ingrijpend anders is, de rol van de docent volkomen anders wordt en ook de logistiek van het onderwijs op z’n kop gaat. Het team van ABC heeft hard en doelgericht gewerkt aan deze innovatie en voert nu de E-fase van de opleiding met veel enthousiasme uit. Een prachtig voorbeeld van eigentijds onderwijs. LIC: 4K Video Gert de Heer heeft de mogelijkheden van 4K video als leermateriaal onderzocht en in kaart gebracht. Zo zijn onder meer preparaten met deze techniek omgezet tot concreet bruikbaar, tot nu toe niet in deze mate van detaillering beschikbaar, voor zowel docenten als studenten zeer aansprekend onderwijsmateriaal. Ontdek de mogelijkheden op de informatiemarkt DMCS & ATM: van (HBO Intro) Festival naar Educatieplatform Dennis van Kinderen (DMCS) organiseert het HBO Intro Festival in Breda en Den Bosch, samen met Ad Schenkels (ATM) is er voor de opleiding Integrale Veiligheid Breda een uniek educatieplatform opgezet wat de theorie van de opleiding met de praktijk laat samensmelten. De studenten onderzoeken hoe veiligheid voor ruim 10.000 bezoekers gegarandeerd blijft en brengen dit in praktijk. Een voorbeeld van kwalitatieve samenwerking tussen verschillende afdelingen, vernieuwend bijdragen aan het leerproces en kwaliteit van studie van de studenten. AGZ: Talent Ontwikkelings Programma (TOP) Aan de basis van TOP staan Sven Graumans en Sasja Arends. Het programma is voor excellente studenten die, bovenop hun reguliere opleiding, een programma doen met een omvang van 30 ECTS, verspreid over twee jaar. Het TOP programma van AGZ biedt studenten die meer in hun mars hebben de mogelijkheid meer uit hun studietijd te halen. Het programma past prachtig in ons MJB focusgebied ‘eigentijds onderwijs’.

18


WiFi E-mail checken? Wanneer je een device gebruikt met 3G netwerk, graag dit netwerk blijven gebruiken om capaciteit te verdelen. Het draadloze KPN netwerk is toegankelijk via de login en wachtwoord avans1931

Twitter Laat je netwerk weten wat je beleeft op de Avans Onderwijsdag, hashtag #AOD11

Signeersessie

Elk jaar krijgen workshophouders, standhouders en presentatoren van de organisatie een presentje. Dit jaar is dat het boek ‘mijn jihad’ van Youssef Azghari, docent aan Avans Hogeschool. We hebben hem bereid gevonden om tijdens de borrel het boek tevens te signeren. Mocht je zelf een exemplaar willen aanschaffen en willen laten signeren, dan is dat ook mogelijk. Er zijn extra exemplaren aanwezig en te koop tijdens de borrel. In zijn boek illusteren 99 opinies de veranderende tijdsgeest in het Nederland in het eerste decennium van deze nieuwe eeuw, het boek is verplicht leesvoer voor wie zich wil mengen in het voortgaande debat over de multiculturele samenleving. Azghari legt uit waarom westerse waarden niet kúnnen botsen met de islam en gaat ook in op talloze andere kwesties die het gezicht van Nederland de afgelopen jaren drastisch hebben veranderd.

oneMen - School on Wheels oneMen can make a difference, zo ook Thomas Orock uit Kameroen. Kwalitatief onderwijs is daar niet vanzelfsprekend. “Soms staat een leraar voor de klas met 80 leerlingen,” vertelt Thomas. “We zijn in twee regio’s begonnen met de ‘School on Wheels’,” vertelt Thomas. “Met bussen halen en brengen we kinderen van thuis naar school. Veel ouders op het platteland hebben geen vervoer, waardoor hun kind niet naar school kan. Daarom halen en brengen wij ze.” Help Thomas in zijn strijd voor kwalitatief onderwijs, koop één of meer lootjes voor 2 euro per stuk bij de stand in de Foyer en maak kans op één van de twee Avans fietsen! Verloting vindt plaats aansluitend op de conference van Mark van de Veerdonk, de fiets wordt thuis afgeleverd.


Onderwijsdag - Thema: Kwaliteit  

Kwaliteit: programmaboekje van de Onderwijsdag van Avans Hogeschool op 14 april 2011

Onderwijsdag - Thema: Kwaliteit  

Kwaliteit: programmaboekje van de Onderwijsdag van Avans Hogeschool op 14 april 2011

Advertisement