Page 1

You learn, we support

Leer- en Innovatiecentrum Missie en Doelen Wij werken actief aan een inspirerende leer- en werkomgeving waarin docenten, studenten en beroepsbeoefenaren elkaar ‘ontmoeten’ in innovatieve onderwijsleerprocessen.

Innoveren

Leren

 Onderwijsvernieuwingsprojecten

 1,34 miljoen bezoekers in Xplora

uitgevoerd met 14 academies  3 focusgroepen ondersteund in kader van meerjarenbeleid  Project virtualisering van 6 techniekacademies ondersteund  8 academies ondersteund bij verbetering toetsing met behulp van toetsscan

Als unieke combinatie van teams, bestaande uit inhoudelijke specialisten en

 12 academies ondersteund bij verbetering studiesucces  Toepassing principes cognitieve

hoogwaardige voorzieningen:

belastingtheorie in propedeuse-

1.Adviseren wij Avans

programma AMB ondersteund

Hogeschool over relevante

 Vervolgproject 4K-video uitgevoerd

ontwikkelingen.

 125 videoconferentiesessies

2.Stimuleren en begeleiden wij innovaties in leren en onderwijs.

Factsheet 2011

gerealiseerd  EVC-centrum erkend als evc-aanbieder door kenniscentrum EVC

 100.000 boeken, 651 abonnementen en 42 databanken in collectie  161.000 maal materialen uitgeleend  Ruim 200 rondleidingen verzorgd in Xplora  614 instructies Xplora en informatievaardigheid verzorgd  16.000 digitale portfolio’s en 3 miljoen documenten in Blackboard  Online trainingen taalvaardigheid, vreemde talen en MS- Office geleverd aan studenten en medewerkers  4110 scripties van studenten gepubliceerd via HBO-kennisbank  Ruim 50.000 werkstukken gecontroleerd op plagiaat  Zomercursussen wiskunde, Nederlands en Engels verzorgd

3.Promoten wij excellentie in leren en onderwijs.

Excelleren

Adviseren

4.Bouwen wij aan een

 Onderwijsdag en 2 SpotLICht-

 18 decision room sessies georganiseerd

krachtige leer- en

bijeenkomsten verzorgd voor alle

werkomgeving.

docenten en medewerkers  50 studiedagen voor academies georganiseerd

Het LIC draagt zorg voor een geïntegreerde leeromgeving: de fysieke omgeving Xplora en de virtuele omgeving Blackboard

 Voor 66 docenten didactische training verzorgd  Vragen van 78 docenten beantwoord in het docentencentrum  Vele binnen- en buitenlandse gasten ontvangen van hogescholen, universiteiten, overheden en bedrijven  73 keer externe presentaties verzorgd  Winnaar Best Client Presentation Award op European Blackboard Conference

Postbus 90.116 Breda, Tel. 076-5250500 http://lic.avans.nl

 90 adviestrajecten kwaliteitszorg bij academies uitgevoerd  5 accreditatietrajecten verzorgd  9 proefvisitaties uitgevoerd  Instellingsaudit voorbereid  38 onderzoeken uitgevoerd waaronder studenttevredenheidsonderzoek  Uitvalscan doorontwikkeld ten behoeve van academies en College van Bestuur  Coördinatie accreditatie, onderwijs- en examenregelingen en minors verzorgd  175 (inter)nationale congressen en netwerkbijeenkomsten bezocht

Leer- en Innovatiecentrum: factsheet 2011  
Leer- en Innovatiecentrum: factsheet 2011  

Behaalde resultaten van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool in 2011

Advertisement