Page 29

2.5 ONTWIKKELGERICHTE FEEDBACK “Feedback geeft de student waardevolle informatie over waar hij staat in zijn leerproces en hoe hij zich verder kan ontwikkelen. We geven de student actief feedback en gaan met hem in gesprek over zijn ontwikkeling. We geven procesgerichte feedback op de stappen die de student heeft gezet. Dat stimuleert hem op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Hij ontwikkelt daarmee zijn doorzettings-vermogen. De student gebruikt onze feedback om op zijn ontwikkeling te reflecteren.” (Onderwijsvisie Avans Hogeschool, 2015, p.26)

DOEL VAN DE BOUWSTEEN

MINDSET-THEORIE Carol Dweck (2006) heeft 2 types van mindset omschreven: een fixed mindset en een growth mindset. Zie hiervoor hoofdstuk 1.5. Studenten met een growth mindset, een groeigerichte opvatting, ontvangen gemakkelijker feedback. Deze studenten blijven proberen en geven niet snel op. Doordat zij doorzetten, zullen zij succes behalen en krijgen zij de bevestiging dat zij zich kunnen ontwikkelen door inspanning. Deze studenten zijn eerder geneigd zich leergierig op te stellen en op zoek te gaan naar bruikbare feedback. Lastiger is het om feedback door te laten klinken bij studenten met een fixed mindset. Deze studenten hebben er moeite mee om fouten te maken, omdat het voor hen een bevestiging is dat zij het vermogen missen om de gevraagde prestatie te leveren. Het resultaat van hun inspanningen en het gevoel van eigenwaarde zijn bij hen nauw met elkaar verbonden. Zij zullen bepaalde uitdagingen vermijden uit angst voor kritiek en een gevoel van falen.

Het onderwijs wil motiveren en uitdagen en past didactische methoden toe die de aanleg en versterking van verbindingen tussen cellen in ons brein bevorderen. De bouwsteen ‘Ontwikkelgerichte feedback’ zetten we hiervoor in. Feedback moet de kloof verkleinen tussen waar de student is en waar de student hoort te zijn; het is het verschil tussen de huidige resultaten en de succescriteria (Sadler, 1989). Om feedback effectief te laten zijn moeten docenten dus precies weten wat de huidige positie van de student is. Maar ook moeten zij weten naar welk doel de student zich moet ontwikkelen; de gewenste positie. Doelen moeten daarom helder zijn en succescriteria goed omschreven. Feedback richt zich op de taak, het leerproces, en het zelfregulerend vermogen van de student en de zelfevaluatie door de student. Feedback, mits op de juiste manier gegeven, is een van de meest krachtige instrumenten die je kunt inzetten om studiesucces te verhogen (Hattie, 2009).

Bij het geven van feedback is het van belang om inzicht te hebben in de mindset van de student, maar ook in het beeld dat de docent zelf heeft over ontwikkelbaarheid en leervermogen. Zijn opvatting over groeigerichtheid is van directe invloed op de groeigerichtheid van de eigen studenten (Goddard et al., 2000). De eigen overtuiging klinkt in de feedback door.

KOPPELING AAN DE THEORIE De bouwsteen ‘Ontwikkelgerichte feedback’ is gebaseerd op de theorieën: - Mindset-theorie - Motivatie - Feedback

29

Bouwstenen voor leren : onderbouwing en ondersteuning  

In de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool staan de leeropbrengst en het leerproces van de student centraal. Een van de uitgangspunten is dat...

Bouwstenen voor leren : onderbouwing en ondersteuning  

In de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool staan de leeropbrengst en het leerproces van de student centraal. Een van de uitgangspunten is dat...

Advertisement