Page 15

2 Bouwstenen 2.1 UITDAGEN VAN DE STUDENT “Onze beginnende student weet niet altijd waarom hij studeert. Het lange termijndoel is vaak niet helder. Voor de student is het daarom lastig om vanaf dag één gemotiveerd te zijn en doorzettingsvermogen te tonen. Daarom dagen we onze student uit om inspanning te leveren en we motiveren hem om zich actief in te zetten. We maken gebruik van actieve werkvormen en effectieve instructies. We stimuleren een proactieve houding van de student.” (Onderwijsvisie Avans Hogeschool, 2015, p. 25)

DOEL VAN DE BOUWSTEEN

leeromgeving heeft invloed op de flexibele inzet van de PFC. Bij onderzoekend leren, hypotheses testen of zoeken naar creatieve oplossingen is de PFC goed in staat zijn werk te doen. Maar ook een effectieve instructie, de inzet van activerende werkvormen en het minimaliseren van afleidende factoren hebben een grote invloed op de leeromgeving. In een zo optimaal mogelijke leeromgeving wordt de PFC in staat gesteld zijn werk te doen en krijgen de emotionele gebieden niet de overhand.

Met de bouwsteen ‘Uitdagen van de student’ creëren we uitdaging, spanning en beloning binnen de leeromgeving van de student. Hiermee bevorderen we zijn motivatie. We zorgen er met deze bouwsteen voor dat we leerinterventies afstemmen op de ontwikkeling van het brein van de adolescent. Zo creëren we een leerproces, waarbij de student op een groeigerichte manier naar zijn ontwikkeling kijkt. Het leerresultaat verbetert hierdoor.

MINDSET-THEORIE Carol Dweck (2006) heeft 2 types van mindset omschreven: een fixed mindset en een growth mindset. De theoretische achtergrond staat in hoofdstuk 1.5. Een growth mindset van de student is een voorwaarde om hem te kunnen uitdagen. Immers, invloed uitoefenen op het leerklimaat met bijvoorbeeld uitdagende opdrachten, is voor studenten met een fixed mindset een lastige opgave. Voor deze studenten kan een uitdaging leiden tot angst voor falen en daarmee vermijding. Het is daarnaast van belang om niet alleen het zelfbeeld van de studenten te leren kennen, maar ook het eigen beeld dat je als persoon en als docent hebt van ontwikkelbaarheid en leervermogen. Zo herkennen we de fixatie in een

KOPPELING AAN DE THEORIE De bouwsteen ‘Uitdagen van de student’ is gebaseerd op de volgende theorieën: - Rijping van het brein - Mindset-theorie - Motivatie

RIJPING VAN HET BREIN In de theoretische achtergrond in hoofdstuk 1.2 is uitgelegd dat de prefrontale cortex (PFC) nog niet helemaal is uitgerijpt en het effectief functioneren afhankelijk is van de sociale context en de motivatie van de student. De inrichting van de

15

Bouwstenen voor leren : onderbouwing en ondersteuning  

In de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool staan de leeropbrengst en het leerproces van de student centraal. Een van de uitgangspunten is dat...

Bouwstenen voor leren : onderbouwing en ondersteuning  

In de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool staan de leeropbrengst en het leerproces van de student centraal. Een van de uitgangspunten is dat...

Advertisement