Page 1

UDBUDSDAG

2011

– med efterfølgende networking arrangement

TIRSDAG, DEN 22. NOVEMBER 2011 MOGENS DAhl KONcERTSAl, KøBENhAVN S

FOKUS : På Udbudsdag 2011 skabes

Der er meget, der bobler lige nu; men hvad er de mest aktuelle emner inden for offentligt privat samspil ?


UDBUDSDAG

2011

Mogens Dahl Koncertsal ... med efterfølgende networking – “walk, dine & talk” BliV KloGERE på oFFENTliGE iNDKØB oG UDBUD! TIRSDAG, DEN 22. NOVEMBER 2011 · Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, København S Igen i år præsenterer UDBUDSDAG et højaktuelt konferenceprogram med fokus på højaktuelle emner inden for offentligt privat samspil, indkøb og udbud. Også i år er der rigtig mange gode grunde til at deltage. Få viden om, hvad der helt aktuelt rumsterer på Christiansborg og i Folketingets Erhvervsudvalg. Gå heller ikke glip af indlæg fra blandt andre professor, formand for Dansk Forening for Udbudsret, Steen Treumer, der vil gøre aktuel status og markere strømpile for: ”Dialogen mellem udbyder og tilbudsgiver - anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog”. Steen Treumer er bl.a. medforfatter af en bog / et europæisk forskningsprojekt, der er meget ambitiøst med fokus på både regler, retspraksis og udbudspraksis i 10 udvalgte medlemsstater i EU. Hør kontorchef Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortælle om de vigtigste regelændringer på udbudsområdet. Over to indlæg præsenterer hhv. IKAs formand, indkøbschef Tom Wienke, Tønder og Håndværksrådets medlem af Udbudsrådet og afdelingschef Frank Korsholm deres respektive syn på udbudsmarkedet, sådan som markedsudviklingen ser ud fra netop deres respektive stole lige nu. UDBUDSDAG 2011 rummer også tre temasessioner, nemlig • ”De stormfulde it-udbud”, • ”Innovation & kreativitet i udbud”, og • ”Succeskriterier for udbud” Tre udbudseksperter styrer som moderatorer de respektive sessioner, hvor der også er medvirken fra udbudsaktører med politisk, økonomisk, juridisk og markedsmæssig ekspertise. Tag et grundigt kig på programmet, der er masser af viden og inspiration at hente! NETVÆRKSMØDE Traditionen tro byder Udbudsdag også på efterfølgende netværksmøde. I år er DELACOUR DANIA & UdbudsVagten værter for det efterfølgende netværksmøde i umiddelbar forlængelse af konferencen. Dette gennemføres i DELACOUR DANIA smukke bygning på Islands Brygge på adressen: Langebrogade 4 Kom og netværk med de øvrige deltagere og kolleger under afslappede former, og få snakket færdigt om dagenes temaer. Særskilt program ved tilmelding.

priser & tilmelding:

3 FoR 2

Deltagerpris pr. person ...................................... DKK 2250 Prisen er inkl. materialer, kursusbevis, fortæring og netværksmøde, excl. moms.

Ved samtidig tilmelding af 3 deltagere fra samme organisation, er nummer 3 gratis!

Tilmelding: www.UdbudsMedia.dk, telefon +45 33 55 70 40 eller mail ptm@udbudsmedia.dk


PROGRAM Programtilrettelæggelse og – medvirken: UdbudsMedia.dk i et samspil med DELACOUR DANIA; Implement, UdbudsVagten, Dansk Erhverv, SKI, Bender von Haller Dragsted, HORTEN, Kombit og offentlige indkøbere – og også med indlæg fra Folketingets Erhvervsudvalg m.fl.

TIRSDAG, DEN 22. NOVEMBER 2011 Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, København S 09:15 Velkomst Ordstyrer, Gert Kyster Nielsen, dir. UdbudsMedia.dk 09:25 Udbud og offentlig privat samspil anno 2011 - aktuelle erhvervs- og udbudspolitiske udfordringer Lars Chr Lilleholt, MF (V), medlem af Folketingets Erhvervsudvalg Key Note 09:45 Dialogen mellem udbyder og tilbudsgiver - anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog Steen Treumer, professor på Københavns Universitet, formand for Dansk Forening for Udbudsret 10:30 Kaffepause

14:00 Tema 2: ”innovation & kreativitet i udbud” Politik, metoder, værktøjer og vilje Moderator: Karsten Andrup Pedersen, indkøbs- og udbudschef, Kolding Kommune

· · ·

10:45 De vigtigste regelændringer på udbudsområdet Pia Ziegler, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 11:10 Markedet for udbud, set indefra - Samspil, viden, ressourcer og kompetencer Tom Wienke, Formand for IKAs bestyrelse, indkøbschef i Tønder Kommune 11:35 Markedet for udbud, set udefra - Politisk snik snak og tomgang - eller reel vilje til forbedringer? Frank Korsholm, afdelingschef i Håndværksrådet, medlem af Udbudsrådet 12:00 Pause

Indlæg af Dansk Erhverv Jakob Scharff, chef for Offentligt Privat samarbejde, Dansk Erhverv Offentlig-privat innovationssamarbejde - hvad siger udbudsreglerne? Hvad er udfordringerne? Peter Dann Jørgensen, cand.merc.jur., Bender von Haller Dragsted Innovation, indkøb og forandring - Kunsten at skabe og omsætte gode idéer til værdi for virksomheden Finn Olsen, chefkonsulent Implement

15:00 Kaffepause 15:15 Tema 3: ”Succeskriterier for udbud” Politik, metoder, værktøjer, kompetencer og vilje Moderator: Lise Dalsgaard Hansen, direktør, Udbudskompagniet

· ·

12:10 Tema 1:

Udbudsdesign, der sikrer gode, priseffektive aftaler - fra udbud til ordre Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI A/S Vejen til succes – succeskriterier som den røde tråd i udbud Niels Tiedemann, advokat, DELACOUR DANIA

“De stormfulde it-udbud” Hvor adskiller IT-udbud sig, hvorfor kan det gå galt? Moderator: Stefan Ising, director, Ising Consulting

·

Realisering af digitaliseringsstrategien - kan ambitionerne indfries med det gældende udbudsregime? Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll Management

·

Krav er krav og ikke kriterier - adskillelsen af mindstekrav og tildelingskriterier ved IT-udbud Andreas Christensen, partner, advokat(H), HORTEN

16:30 Afslutning af konferencedagen

· ·

13:00 Frokost

Udnyttes de mindre innovative danske leverandører optimalt? Finn Olsen, chefkonsulent Implement Public Market Intelligence og timing af salgsindsatsen - metoder og praktik til at vinde kontrakterne før udbuddet Kevin L. Bengtsson, direktør, UdbudsVagten

17:00 Netværksmøde hos DELACOUR DANIA - DELACOUR DANIA og UdbudsVagten inviterer på 19:00 netværksmøde for deltagere i Udbudsdag 2011. Tilmelding nødvendig.

Ret til programændringer forbeholdes – følg med på www.UdbudsMedia.dk, hvor programmet løbende opdateres i tilfælde af ændringer ...


TIRSDAG, DEN 22. NOVEMBER 2011 MOGENS DAhl KONcERTSAl, KøBENhAVN S

UDBUDSDAG

2011

DElTAGERE: Udbudsdag, et førende samlingssted for det danske udbudsfolk Konferencen ”udbudsdag” henvender sig til offentlige indkøbere, beslutningstagere, leverandører og konsulenter, der arbejder med udbud og indkøb. Udbudsdag er på femte år et solidt samlingspunkt for professionelle, der beskæftiger sig med udbud i deres daglige arbejde. Som deltager får du viden, inspiration og ”bliver klædt på” til at kunne varetage dine fremtidige udfordringer via faglige indlæg fra eksperterne og gennem erfaringsudveksling med ligesindede kollegaer.

HVoRFoR DElTAGE? • Opdatering af årets vigtige udbudsretlige begivenheder/temaer • Klædt på til fremtiden via faglige indlæg fra eksperter og erfaringsudveksling med kollegaer. • Kursusbevis som dokumentation for efteruddannelse • Fuld forplejning • Rig mulighed for at netværke med ligesindede kollegaer

Udbudsdag 2011  

udbudsdag, 2011, UdbudsVagten