__MAIN_TEXT__

Page 6

Bouwsteen: Van verbinden naar samenwerken ‘Klein wordt het nieuwe groot’.

Rondom ideeën kan je partijen aan elkaar verbinden die in staat is om samen met bewoners/ gevestigde bedrijven het idee om te zetten in een buurtjuweel. Wellicht matcht het idee met de doelen van een partij binnen de Sociale Alliantie? Of kunnen bewoners/ gevestigde bedrijven onderling aan elkaar gekoppeld worden. Daar houdt het natuurlijk niet op. De ervaring leert ons dat het in bepaalde gevallen moeilijk is om uit de idee-fase door te evolueren naar een samenwerkingsfase waar echt iets in gebeurt. Het gevaar schuilt erin dat partijen willen blijven doorpraten en doordenken op een bepaald onderdeel, of dat uiteindelijk iedereen een beetje afwachtend in de film zit. Het is namelijk best spannend om te pionieren, en je weet op voorhand nooit heel goed wat nu echt de uitkomst wordt van wat je opstart. We merken dat hier drempels liggen. Wat kan helpen is na te denken over welke nieuwe maatschappelijke meerwaarde er gecreëerd wordt. Hierbij denk je niet meer in Euro’s of KPI’s, maar in iets meer onmeetbare indicatoren zoals bijvoorbeeld een aangenamere leefomgeving, een efficiënt afvalsysteem, een duurzaam mobiliteitssysteem of minder leegstand. De crux hierbij is om ook deze indicatoren meetbaar te maken: welke waarde gaf je het “oude” systeem? Welke evolutie is merkbaar? Kan je hier een nieuw getal aan toewijzen? Op deze manier maak je een verandering concreter en kan je je eigen activiteiten evalueren en communiceren. Ten slotte is het goed om bij elk afgerond project te evalueren in welke mate dit kopieerbaar zou zijn om in andere buurten ook toe te passen. Welke producten en diensten ontstaan er zo? In wat voor buurten kunnen deze producten of diensten een maatschappelijke meerwaarde creëren? De volgende stap is dan te kijken of dit ook echt kan om de succesverhalen breder uit te dragen en te laten landen. Bouwblokken om van verbinding tot een samenwerking te komen:   

Multidisciplinaire werkgroepen: bewoners, bedrijven, partijen en overheid werken samen aan idee dat wordt omgezet tot een buurtjuweel. Werkgroep commitment: per idee wordt vastgelegd wie, welke rol pakt. Daarnaast wordt afgesproken welke middelen, mensen, financiën en kennis er worden ingezet. Lokale business case: financieringsmodellen: wijkstichting, wijkfonds, crowdfunding, subsidies, budgetmonitoring etc

Wijktip Waterbedrijf had een ontwerp gemaakt voor een watertappunt in het stadspark die niet in lijn lag met het gewenste gebruik van de bewoners. Hierbij is de vraag gesteld of het watertappunt bij het keukentje gemaakt kon worden, zodat ze hun groentes uit de moestuinen konden wassen. Geleerde lessen: luisteren, leren een aanpassen 6

Profile for Lichte Bries

Proces sociale innovatie methodiek 2016  

Proces sociale innovatie methodiek 2016  

Advertisement