__MAIN_TEXT__

Page 4

centraal staan. De relatie tussen de buddy en/of verbinder uit de Sociale Alliantie heeft als voorkeur een speelse, open, creatief en niet dwingend/ top down karakter. De wijktip! Creatieve broedplaats, onze buddies in de wijk vielen beiden van hun stoel toen ze een afspraak met twee mensen van Alliander hadden en er twee leuke- geen pak dragendejonge mensen binnenstapten. Ze hadden zakenmensen verwacht. Toch was de angst dat Alliander hun project zouden overnemen en duurde het een tijd voordat ze ons vertrouwden. Lessen: menselijke durven Belangrijk is datvertrouwen, de buddy zich vrij kan maat, bewegen in deloslaten buurt en nieuwe verbindingen aan kan gaan. De Sociale Alliantie moet helderheid verschaffen over de voorraadkast om de verwachtingen goed te kunnen managen.

Bouwsteen: Communicatieplan ‘Welke taal spreek jij?

Deze bouwblok is om een heldere communicatie op te starten over de activiteiten naar de wijk en andere geïnteresseerden. Het is handig om na te gaan welke communicatiekanalen er al aanwezig zijn in de wijk om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Wellicht is er al een wijkkrant, of worden er via de gemeente brieven verspreid? Kijk ook naar online kanalen zoals facebookpagina’s en twitter accounts. Zit er in de buurt een freelancer die zich hiervoor wilt inzetten? Ga dan zeker eens met die persoon praten! Gebruik maken van wat er in de wijk is heeft altijd de voorkeur boven iets uit te besteden. Uiteindelijk wil je ideeën ophalen uit de wijk. Waar zien bewoners en gebruikers kansen en verbeterpotentieel? Hebben ze hier zelf ideeën bij? Deze dingen wil je weten, want dit zijn mooie vertrekpunten voor mogelijke projecten. Daarom is het belangrijk om uit te denken hoe je de bewoners wilt benaderen en waarvoor. Op welke momenten haal je ideeën op? Wat gebeurt er met die ideeën? Deze dingen moeten duidelijk zijn en goed georganiseerd worden. Belangrijk hierbij is dat je niet gaat zenden maar juist gaat verbinden. Bouwblokken voor communicatieplan: 

         

Wie is de wijk? - Wonen in de wijk: Studenten, ouderen, gezinnen etc - Werken in de wijk: bedrijven, broedplaatsen, horeca etc - Wat zijn de sociale structuren DNA van de wijk: wat is de historie, wat maakt de wijk een wijk. Concretisering van wijkholdermanagement Welke nationaliteiten zijn er in de wijk? Welke taal gebruik je? Kroegentaal, je-vorm, etc etc etc etc. Bevolkingsonderzoek: inkomen, opleiding, ligging, veiligheid, ligging etc etc. Wat zijn de sterke punten en verbeterpunten? Ontmoetingsplekken Is er sociale cohesie en waar In kaart brengen van de wijkkampioenen Activiteiten: bewonersavonden etc 4

Wijktip! Vertaal je communicatiestrategie door in een gerichte wijkplan. Hierdoor wordt voor de wijkholders in één keer helder wat je komt doen.

Profile for Lichte Bries

Proces sociale innovatie methodiek 2016  

Proces sociale innovatie methodiek 2016  

Advertisement