__MAIN_TEXT__

Page 3

Reisdocument: Waarom wil je partner worden van een Sociale Alliantie? Organisaties kunnen diverse redenen hebben om deel uit te willen maken van een Sociale Alliantie. We sommen hier enkele voordelen op van lidmaatschap van een Sociale Alliantie. Allereerst kan een partij via deze weg de afstand verkleinen tot zowel haar omgeving in zijn geheel, als tot haar klanten. Er wordt verbinding opgezocht en toegewerkt naar “echtere” relaties, van mens tot mens. Hieruit volgen hele nieuwe manieren van samenwerken en ontstaan er nieuwe rollen. De betrokken partijen kunnen hier via een Sociale Alliantie ervaring mee opdoen. Verder biedt deze setting een partij het ideale kader om de eigen organisatie heruit te vinden. Een partij krijgt de kans zich lerend op te stellen waardoor er nieuwe kansen en business modellen in beeld komen die passen bij de veranderende samenleving. Deze business kan ontwikkeld worden, en de producten en diensten kunnen meteen getest en geoptimaliseerd Voorbeelden uit de praktijk: in Coehoorn zijn er de Blue Men, in Nieuw-West is er Amsterdam Smart City. Verbinders zijn Fleur (Coehoorn + N-W) en David (Coehoorn)

De wijktip! Stel een leervraag. Wat betekent voor jou verbinding voor de wijk en welke waarde kun je toevoegen? Als we gaan samenwerken wat creëren we dan? Borging van de reis: doe verslaglegging van de reis in geld, middelen, mensen en kennis. Wie neemt welk handbagage mee? Wat is de sociale impact van de samenwerking. Voorbeeld: Afvalbedrijf ging vertelde aan bewoners over de lancering van een nieuw product waarbij de hele zaal vol met klanten leegliep. Een voorbeeld van het verliezen van contact met de klant.

Bouwsteen: Buddy in de Wijk ‘De kracht van het samen doen en delen is het nieuwe bezitten’

De voorbereidingen achter de schermen zijn voltooid. Vanuit de wijkanalyse en wijkholdermanagement wordt gekeken naar een buddy die kan helpen om concrete invulling te geven aan de communicatiestrategie. Een buddy is dus een partij of broedplaats die al enige tijd in de wijk aanwezig en actief is, en die een groot netwerk met zich meebrengt. Je sluit dus aan bij de dagelijkse gang van zaken. Wanneer de juiste buddy gevonden is, is het belangrijk om stil te staan bij wat het gemeenschappelijk belang is voor zowel de buddy als de Sociale Alliantie. De cruciale vraag hierbij is: “what is in it for us?”. Gezamenlijk doel moet uiteindelijk wel iets zijn dat waarde toevoegt aan de omgeving en wat dus de leefbaarheid in het gebied verhoogt, daarnaast mag het de buddy ook waarde opleveren als dank voor het vertrouwen. Het is goed de financiële en niet-financiële afspraken ook vast te leggen in een “buddy verklaring”, waarin de kracht van dingen samen doen en het delen van expertises

3

Profile for Lichte Bries

Proces sociale innovatie methodiek 2016  

Proces sociale innovatie methodiek 2016  

Advertisement