3 dasa majcen

Page 1

Energieverbruik en besparingen in de Nederlandse woningvoorraad Analyse van “Performance gap” en bewonersgedrag

Daša Majcen

OTB – Research for the Built Environment, Delft University of technology Challenge the future 1 of Geneva Energy Efficiency group, Institue for Environmental Science, University


Energie-efficiëntie van de Nederlandse woningvoorraad

100

Energie-efficiëntie -index van huishoudelijke ruimteverwarming , Nederland

350

80

300

60

250 2000

2010

ODYSSEE-MURE (Netherlands), Intelligent Energy Europe programme, 2012

Totale gasverbruik van Nederlandse huishoudens [PJ] – gecorrigeerd voor graaddagen

2000

2010

Centraal Bureau voor de Statistieks, 2012

Challenge the future

2


Achtergrond

Energie verbruik [MJ/m2]

Werkelijk en theoretisch energie verbruik voor verwarming 600 500 400 300 200 100 0,7

0,9

1,1 EPC value

Actual energy for heating

1,3

1,5

Expected energy for heating

Olivia Guerra Santin, 2010

Challenge the future

3


Wat zijn de kenmerken en de gevolgen van de verschillen tussen de werkelijke en theoretische gebruik van energie voor verwarming in Nederlandse woningen ?

BELEIDSEFFECT

OORZAKEN VOOR VERSCHILLEN

DATA EN METHODEN

KWANTIFICERING VAN VERSCHILLEN

WERKELIJKE BESPARINGEN IN GERENOVEERDE WONINGEN

Challenge the future

4


Data

1.

2.

Bron

AgenschapNL

Rekenkamer AEDES Amsterdam

WOON

Omvang dataset

200.000

1000

4.000

2011/12

3.

2014

Referentie

5.000.000

2015

2012

Challenge the future

5


Methoden

Label data - basic Label en theoretische energiegebruik Installatie, woningtype, adres, vloeroppervlak, bouwjaar

Gekoppeld aan actuele energiegegevens (adres) Klimaat standaardisatie

Label data - verrijkt Filteren van ouliers Gelijk aan basic maar historische gegevens

Statistische analyse

Inclusief U-waarden, ventilatie en type warm water opwekker Challenge the future

6


The performance gap

Gemiddelde jaarlijkse gas verbruik per m2 woning [m3/m2]

Werkelijke en theoretisch gas verbruik per m2 woning per energie label 60 50 40 30 20 10 0 A

B

C

Actual consumption

D

E

F

G

Theoretical consumption

Challenge the future

7


Beleidseffect

Doelstellingen voor de bouwsector 1. EC Action Plan for Energy Efficiency 2006 - 27% reductie in 2020 2. De SERPEC-CC rapport - 19% onder de 2005 uitstoot in 2020

3. EU projekt IDEAL – kosteneffectieve besparing van 10% in 2020 4. Nationaal doel (covenant) <20-30% reductie door verbetering van de woningen met 2 label stappen

Realisatie gebaseerd op de huidige beleid scenario 1. Theoretische uitgangswaarde – we bereiken 30% 2. Werkelijke uitgangswaarde– we bereiken 13%

Challenge the future

8


Challenge the future

9


Gevolgen voor de gerenoveerde woningen

G tot F G tot E G tot D G tot C G tot B G tot A G tot A F tot A E tot A D tot A C tot A B tot A

Werkelijke Theoretische besparing per besparing per jaar jaar [m3] [m3] 133 508 153 846 215 1415 301 1742 354 1871 446 2075 446 510 392 318 137 129

2075 1688 1107 718 310 125

Challenge the future

10


Wat zijn de oorzaken van de verschillen? REGRESSIE ANALYSE - CBS GEGEVENS

Woning, huishouden en bewonerskenmerken Woning kenmerken

Huishouden en bewonerskenm erken

Vloeroppervlak Leeftijd Energie label Woning type Installatie type

Waarde Eigendom type Huishoud type Salaris Vrije capaciteit

R2=42%

R2=44% van de variatie verklaard

Challenge the future

11


Welke huihoudens faktoren correleren met werkelijke gas verbruik? REGRESSIE ANALYSE - CBS GEGEVENS

Challenge the future

12


Wat zijn de oorzaken van de verschillen? GEVOELIGHEIDSANALYSE VAN REFERENTIE WONING

Verschill tussen theoretisch en werkelijk verbruik[m3]

T Binnen standaard [oC]

T Binnen werkelijk [oC]

U waarde standaard [W/m²K]

U waarde werkelijk [W/m²K]

A B

-232 -116

18 18

2.7 1.1

0.2 0.36

0.09 0.08

C

72

18

-0.5

0.5

-0.07

G

1816

18

-5.6

2.4

-6.88*

Label

Challenge the future

13


Wat zijn de oorzaken van de verschillen? GEVOELIGHEIDSANALYSE – SCENARIO ANALYSE

Challenge the future

14


Wat zijn de oorzaken van de verschillen?

Huishoud kenmerken

Woning kenmerken

RESULTATEN VAN AMSTERDAM ENQUETE Vloeroppervlak Aantal kamers Leeftijd gebouw Label Type woning Type verwarming Elektrische boiler aanwezig Verwarming van de hal Type ventilatie Warm water opwekker Programmeerbare thermostaat aanwezig Koop/huurwoning Leeftijd bewoners Salaris Aantal bewoners Samenstelling huishouden Onderwijs Makkelijk rekening te betalen Challenge the future

15


Wat zijn de oorzaken van de verschillen?

Comfort

Bewoner kenmerken

RESULTATEN VAN AMSTERDAM ENQUETE Aantal weekdagen thuis Gemiddelde temperatuur Douches per week Perceptie van energieprestatie Ventilatie – woonkamer/keuken/badkamer/slaapkamers Perceptie van eigen energie gedrag Waterbesparende douchekop Thermostaat niet te hoog zetten Niet ventileren wanneer verwarming aan Geen energiebesparende maatregelen genomen Vaak te warm Vaak te koud Vaak droge lucht Vaak vochtige lucht Lange wachttijd voor warm water

Challenge the future

16


Wat zijn de oorzaken van de verschillen? RESULTATEN VAN AMSTERDAM ENQUETE – REGRESSIE ANALYSE

Challenge the future

17


Wat zijn de oorzaken van de verschillen? MODEL VERBETERING - COMBINATIE VAN WERKELIJKE VERBRUIKSGEGEVENS MET EEN REGRESSIE MODEL

(Constant) Theoreticsche gas verbruik per m2 woning Vloeroppervlak Programeerbare thermostaat Water besparende douche

B 12,75 0,94

-0,08 -5,25

Std. Error 3,84 0,11

0,04 1,87

Beta

0,66

-0,14 -0,19

Gas vernruik[m3/m2]

R2=60,0%

Gas verbruik voor woningen waar theoretisch verbruik lager was dan werklelijk verbruik 40 30 20 10

0 A

4,01

1,43

0,19

B

C

D

Actual gas use Theoretical gas use Theoretical gas use modified

Challenge the future

18


Conclusies Grote verschillen Misleidend - voor beleidsmakers en iedereen die betrokken is bij renovatie Oorzaken - woning en gedrags parameters Methodologische verbetering is mogelijk

Label methodologie Input parameters Inspectie Theoretisch verbruik op certificaten? Reductiepotentieel Stimuleer het gebruik van feitelijke gegevens Moedig maatregelen die in werkelijkheid effectief blijken

Challenge the future

19


Bedankt!

Challenge the future

20