Page 1

Apel·les Mestres, 5 08191 RUBÍ (Barcelona) · Tel: 93 699 08 99/ Fax: 93 697 54 33 e-mail: a8023712@xtec.cat


Octubre 2011

EXEMPLAR Nº136

1. Avaluació Diagnòstica 5è

L’escola a punt! Un

cop

passat

els

primers

Durant el període del 17 al 28 d’octubre els dies

del

alumnes

de

realitzaran

una

prova

començament del curs, de les reunions d’inici de

d’avaluació diagnòstica. Aquesta prova té

curs, dels plors dels més petits, molts de vosaltres

caràcter orientatiu i informatiu pel centre, el

heu pogut apreciar que l’escola poc a poc s’ha

qual prendrà les mesures necessàries per

anat dotant de material informàtic.

aconseguir els objectius no assolits.

L’escola ha d’estar a punt per afrontar les necessitats dels vostres fills i no dubteu que tot

2. Resultats proves de 6è

allò que estigui a les nostres mans, amb la vostra ajuda, ho farem!

Les proves realitzades al curs passat ens van donar

un

competència

resultat

molt

lingüística

positiu

(llengua

en

la

catalana.

llengua castellana i anglès) arribant a un nivell mitjà alt, en relació a la mitja de Catalunya. La competència matemàtica es troba a un nivell mitjà i la intenció de l’escola és pujar aquest resultat al nivell de la competència lingüística que tanta satisfacció ha produït a En aquest exemplar: 1.

l’equip de mestres de l’escola.

Avaluació Diagnòstica 5è E.P.

2. Resultats proves de 6è 2010-11 3. Reportatge Fotogràfic 4. Activitats Extraescolars 5. Treballem Fora 6. Reunions famílies nouvingudes 7. Recordatori 8. Menú

3. Reportatge Fotogràfic El proper 17 d’octubre es farà el reportatge fotogràfic a tota l’escola. El reportatge conté: 1 foto retrat 15 x 20


LICEU INFORMA 3 felicitacions digitals 10x15

Cicle Mitjà: El proper dia 21 d’octubre anirem

2 calendaris

al Port de Barcelona per tal d’observar les

5 fotos de carnet

diferents

activitats

portuàries

dins

d’una

embarcació.

1 foto de cartera 7 x 10

Tota l’escola: Celebrarem la Castanyada el

1 foto blanc i negre 10 x 15

dia 28 d’octubre de 2011 menjant castanyes al

1 foto de grup 15 x 20

bosc de Ca n’Oriol de Rubí.

Aquest lot es presenta dins d’una atractiva carpeta. El seu preu és de 22 euros. Aquelles famílies que no estiguin interessades ho poden comunicar abans a secretaria.

6. Reunió famílies nouvingudes 4. Activitats extraescolars

La primera quinzena dels mes d’octubre sereu

El proper dia 3 d’octubre comença l’activitat

convocats a una reunió amb les diferents

extraescolar d’anglès amb la col·laboració de

tutores per explicar-vos l’adaptació dels vostres

l’acadèmia British House.

fills a l’escola.

Si hi ha alguna família interessada encara està a temps d’apuntar-se.

7. Recordatori Us recordem que a les entrades i sortides de

5. Treballem fora Per a cada sortida els pares i/o tutors reben un

l’escola els nens estan a càrrec dels acompanyants.

comunicat informatiu amb el que es sol·licita la

No hauríeu de deixar pujar els nens a les

seva autorització. Cal retornar aquest full

finestres ni a les baranes protectores. Gràcies

omplert i signat dins les dates assenyalades per

per ajudar-nos al bon funcionament de

poder fer les reserves de les places.

l’escola!!

Educació Infantil: El proper 21 d’octubre anirem al Mercat de Rubí per conèixer els fruits de la tardor que tenim al nostre entorn. La sortida serà de 9 a 13 hores.

8. Menú

Liceu Informa Octubre 2011  

Ja tenim el liceu informa d'octubre!