Page 1

DE CE SA ALEGEM LICEUL TEHNOLOGIC ”AL.I. CUZA” PANCIU 

  “Viitorul atârnă de ceva mai sigur decât de geniu şi talent , atârnă de munca noastră a fiecăruia.” Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul vrâncean, Liceul Tehnologic „Al.I.Cuza” Panciu ar ocupa cu siguranţă unul din locurile fruntaşe bucurându-se de prestigiu şi notorietate în spaţiul plin de nobleţe al oamenilor şcolii, de mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea generaţiilor de elevi care au învăţat şi învaţă rosturile cunoşterii şi ale vieţii.

LICEUL TEHNOLOGIC ”AL.I. CUZA” PANCIU

Cererea crescută în domeniile turism şi alimentaţie publică, domenii cu capacitate mare de inserţie profesională a absolvenţilor, contribuind la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală. Menţionăm că oferta de locuri de muncă in meseriile pentru care sunt calificaţi absolvenţii unităţii depăşeşte numărul acestora. Dacă nu vă place perspectiva de a lucra închis intr-un birou, sunteţi sociabil, aveţi cultură generală, veţi avea şanse de succes în exercitarea meseriei de lucrător în alimentaţie publică. Şi dacă aveţi imaginaţie o puteţi folosi pentru organizarea evenimentelor cu caracter festiv şi a diferitelor manifestări ca urmare a pregătirii ca ospătar (chelner),vânzător în unităţile de alimentaţie publică . Sunt meserii cu nenumărate posibilităţi de afirmare, presupunand ca avantaje cunoaşterea altor ţări, stabilirea de relatii cu diferiţi oameni.

FACILITĂŢI OFERITE ELEVILOR BURSE DE ŞCOLARITATE: “bani de liceu”

FII PREGĂTIT PENTRU VIITORUL CARE A ÎNCEPUT IERI! Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul

LICEULUI TEHNOLOGIC ”AL.I. CUZA” PANCIU STR. Nicolae Titulescu, NR. 72 PANCIU TEL/FAX 0237/275414 E-mail: scoala1panciu@yahoo.com

…În domeniul alimentaţiei publice, una din activităţile de bază ale turismului, munca nu se mai poate desfăşura numai pe bază de experienţă proprie, de rutină şi intuiţie…Numai studiind permanent ceea ce este mai nou în domeniul propriu de activitate, personalul din alimentaţia publică va putea sa-si facă munca mai productivă, mai eficientă şi sa acţioneze într-un spirit revoluţionar.


ŞCOALA ESTE A

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ An şcolar 2010-2011

 Perfecţionarea cadrelor prin perspectiva misiunii asumate.  Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, cu fundaţii, instituţii, factori de decizie locală, alţi colaboratori interni şi externi în vederea întăririi poziţiei şcolii la nivel local şi naţional.

COMUNITĂŢII NOI TE ÎNVĂŢĂM SĂ FII

LICEU ZI – filială tehnologică PROFILUL : SERVICII DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE Calificarea „TEHNICIAN ÎN TURISM” Clasa a IX-a zi, 1 clasă – 30 locuri Clasa a IX-a seral, 1 clasă – 30 locuri Clasa a XII-a zi - rută progresivă - 1 clasă – 30 locuri AN DE COMPLETARE Domeniul „TURISM ŞI ALIMENTAŢIE” 1 clasa zi cu 30 locuri 1 clasa seral cu 30 locuri Calificarea : Ospătar (chelner),vânzător în unităţile de alimentaţie publică

PROFESIONIST

OBIECTIVE STRATEGICE În scopul îndeplinirii misiunii sale Liceul Tehnologic „Al.I.Cuza” Panciu îşi propune următoarele obiective prioritare:  Dezvoltarea şcolară prin adaptarea proiectelor şcolii la cerinţele comunităţii. - eficientizarea procesului de învăţare la disciplinele de cultură generală şi tehnică; - realizarea unei baze moderne de practică în conformitate cu standardele de pregătire profesională; - utilizarea eficientă a spaţiilor existente în administrarea şcolii în vederea exercitării de către elevi a competenţelor profesionale dobândite conform calificării de „tehnician în turism”; -

-

dezvoltarea abilităţilor de coordonare a manifestărilor şi evenimentelor prin acumularea de competenţe profesionale specifice specializării „lucrător în alimentaţie publică”; dezvoltarea şi aplicarea competenţelor dobândite prin calificarea „Ospătar (chelner),vânzător

în

unităţile

de

alimentaţie publică”, în cadrul practicii realizate la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate.

      

CONTRIBUIE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR Existenţa unui corp profesoral motivat, flexibil şi interesat în promovarea reformei. Existenţa bazei materiale şi a resurselor corespunzătoare pentru efectuarea practicii de specialitate. Pregătirea elevilor după conţinuturi curriculare elaborate la nivelul standardelor europene. Efectuarea instruirii practice din anii terminali la agenţi economici reprezentativi. Amplasarea favorabilă a unităţii faţă de principalele instituţii şi agenţi economici. Relaţiile de parteneriat cu agenţii reprezentativi în domeniu. Condiţii ambientale optime.

OPORTUNITĂŢI Pregătirea generală şi de specialitate oferă absolvenţilor : o Şansa unei adaptări flexibile a absolvenţilorla modificările de pe piaţa muncii. o Locuri de muncă, având în vedere că cererea depăşeşte numărul de absolvenţi. o Posibilitatea dezvoltării activităţilor de tip proiect şi a spiritului de echipă. o Oportunităţi de implicare a celor interesaţi din şcoală în activităţi extracurriculare.

Oferta educationala  
Oferta educationala  

Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu - Oferta educationala