Page 1

Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Arad Alegerea lui Iuliu Maniu drept patron spiritual al şcolii are în vedere principiile sale esenţiale: lupta neabătută pentru păstrarea fiinţei naţionale româneşti ; convingerile creştine – cel al dreptăţii sociale care-i motiva activitatea politică reformatoare, de înnoire a societăţii româneşti şi democratismul lui , căci, sublinia Maniu în Proclamaţia de la Alba Iulia în 1918, „ numai deplina libertate a tuturor straturilor sociale e o garanţie pentru binele ţării, pentru ca întărind-o să transforme România într-un scut puternic al neamului propriu şi al întregii civilizaţii.” Verticalitatea, spiritul activ şi militant al lui Iuliu Maniu să rămână veşnic în inimile şi mintea elevilor şi corpului profesoral al liceului! Acest imn a fost scris în 1986 de un grup de aproximativ 16 tineri din Bădăcin în frunte cu Pop Ioan şi intonat pentru prima dată în jurul datei de 5 februarie 1986, atunci când se împlineau 33 ani de la moartea lui Iuliu Maniu. Îl simt cum mai vine De minciuni şi de vorbe, Mai vine pe acasă, În noi sa-l schimbăm. Îl vad cum se aşează În mormânt să-i găsim — Cu satul la masă, Cum mormânt şi-a dorit! Şi-şi varsă durerea În pământul natal, Sădind-o în noi — În pământul iubit. Generaţii ca mine, Ca tine, ca voi. De azi înainte generaţii vin, Pentru tine, Iuliu, Ref: Să cântăm despre Iuliu „Sfinx” de Bădăcin, Despre „Sfinx” să cântăm, Şi-ţi aduc ofranda Toata lacrima noastră Şi respect sincer Pentru el s-o vărsăm. Ţara românească Îngerii din cer Dragii mei prin menire Ne-e dat sa-l spălăm Iuliu Maniu – Desãvârşirea unitãţii naţionale prin Marea Unire si mãsurile reformatoare au generat modificãri în structura socialã prin cresterea rolului burgheziei si a muncitorilor, cât si prin stratificarea tãrãnimii dupã 1929. Partidele conservatoare au dispãrut dupã 1918 de pe scena istoriei, în timp ce liberalii si-au pãstrat importanta. In octombrie 1921 s-a constituit si un Comitet Executiv al Partidului Taranesc din Transilvania, Maramures si Banat. La Congresul general, Partidul Taranesc a intrunit reprezentanti de pe tot intinsul tarii, cu exceptia Bucovinei. În politica, erau mai multe partide aflate in competitie. Astfel ca Guvernul a fost controlat, de-a lungul anilor, de cateva dintre ele: Partidul Poporului (Alexandru Averescu), Partidul National Liberal (Ion I.C. Bratianu, I.G. Duca, Gheorghe Tatarescu), Partidul National Taranesc (Iuliu Maniu). Partidul Comunist Roman, fondat in 1921, si care avea un numar nesemnificativ de membri, a fost interzis, in 1924. Garda de Fier, o miscare extremista a aripii nationaliste de dreapta, fondata de Corneliu Zelea Codreanu, in 1927, a fost, de asemenea, exilata. In 1930, Carol al II-lea s-a razgandit in legatura cu decizia sa anterioara de a renunta la tron si l-a detronat pe fiul sau minor, Mihai (care devenise rege in 1927) si a luat tronul. Opt ani mai tarziu el instaura propria sa dictatura (1938-1940). Un an mai tirziu, rezultatul alegerilor din martie au marcat victoria Partidului National Liberal (222 mandate), urmat de Partidul Taranesc (40 mandate) si Partidul National (26 mandate). Facind abstractie de inconsecventa electoratului, care lipsit de convingeri politice era dispus, in spirit gregar, sa acorde votul guvernului, nationalii si taranistii, ca si multi oameni politici ai vremii, au recunoscut necesitatea crearii unui partid politic puternic care sa asigure tarii o alternativa democratica. Ca atare, fuziunea dintre Partidul National si Partidul Taranesc era previzibila, deoarece ambele partide erau, in linii mari, exponente ale acelorasi forte sociale, fiind animate de aceleasi idealuri politice. Raspandirea teritoriala diferita, nationalii in Transilvania, iar taranistii in Vechiul Regat si Basarabia, elimina rivalitatile personale locale si pleda in favoarea unificarii. Fuziunea propriu-zis dintre cele doua partied a fost oficializata la 10 octombrie 1926, dind nastere Partidului National Taranesc. Partidul National Taranesc s-a aflat la putere de doua ori pana cind a fost dizolvat de noua conducere comunista care a preluat puterea in Romania in 1947. Prima perioada, 10 noiembrie 1928 – 18 aprilie 1931, s-a sfirsit o data cu demisia cabinetului Gh. Mironescu, confruntat cu tendintele tot mai autoritare ale regelui Carol al II-lea. Cea de-a doua perioada, 6 iunie 1932 – 14 noiembrie 1933, a fost si ultima pentru PNT. (5) La conducerea Partidului s-au aflat Iuliu Maniu (1926-1933) si (19371947), Ion Mihalache (1933-1937).

1


Liceul „Iuliu Maniu” are o existenţă de 44 de ani fiind înfiinţat în 1966 ca liceu de specialitate cu profil industrial. Acest liceu continuă activitatea uneia dintre cele mai vechi unităţi de învăţământ profesional din ţară, datată pentru anul 1837. Activitatea şcolară a fost organizată la început sub forma „cursurilor duminicale” . Pe parcursul anilor şcoala a purtat diferite denumiri:  Intre anii 1898-1918 unitatea şcolară purta denumirea de „Şcoală comercială de ucenici” cu limba de predare maghiară.  După anul 1918 denumirea unităţii devine „ Şcoală de stat comercială şi industrială” iar limba de predare devine limba română. Şcoala pregătea un număr diversificat de meserii în toate domeniile de activitate: aurari, blănari, bărbieri, brutari, bucătari, cazangii, chelneri, cofetari, croitori, coafezi, dentişti, dulgheri, electromecanici, fauri, fotografi, geamgii, gravori, instalatori apeduct, lăcătuşi, mecanici, măcelari, sculptori, sculeri, tâmplari, turnători, tipografi, zugravi, zidari. Începând cu anul 1930 şcoala îşi intensifică pregătirea pentru ucenici industriali, având ca secţii: tâmplărie, metalurgică, croitori-pantofari, zidari-zugravi-dulgheri şi profesiuni mixte. Din anul şcolar 1937-38 şcoala pregăteşte în meserii noi: electrician, strungar, lăcătuş, mecanic de precizie, fierar, instalator apă, ceasornicar, tricoteur, vopsitor.  Şcoala profesională nr.2 metalurgică; 1952 - 1957 Din această perioadă se pregătesc meseriaşi în domeniul construcţiei de maşini: ajustor – banc, frezor, lăcătuş, rabotor, rectificator, strungar, sudor, turnător.  Şcoala de meserii „Vasile Roaită”;1958 - 1965  Şcoala profesională; 1966 - 1969  Grup Şcolar Profesional; 1969 - 1972  În anul 1966 în Arad ia fiinţă ca unitate de sine stătătoare primul Liceu Industrial după 1948  În anul 1972 Liceul Industrial se comasează cu Grupul Şcolar Profesional sub denumirea de „Grup Şcolar Industrial de pe lângă Intreprinderea de strunguri Arad.”  Liceul industrial nr.2 1974 - 1990  Grup Şcolar Industrial nr. 2 1991 - 1993  Grup Şcolar Industrial „Iuliu Maniu” 1994 - prezent. Din 1966 la această instituţie sunt şcolarizaţi prin liceu elevi în domeniile: o tehnologiei construcţiilor de maşini: mecanic maşini şi utilaje, prelucrări prin aşchiere, prelucrări la cald o electric şi electronic: maşini şi aparate electrice, electronist automatizări Prin Şcoala profesională au fost pregătiţi elevi în domeniul mecanic în meserii ca lăcătuş mecanic, mecanic de mecanică fină, sculer matriţer, mecanoenergetician, operator prelucrarea polimerilor. Regresul înregistrat de industria constructoare de maşini după anul 1992 , a determinat schimbarea orientării privind şcolarizarea, pentru a fi în pas cu evoluţia şi cerinţele societăţii româneşti democratice. In prezent, liceul „Iuliu Maniu” ţinând cont de baza materială a şcolii, de resursele umane de care dispune şi având în vederea cerea socială şi opţiunile părinţilor şi ale elevilor, se orientează spre clase din filiera teoretică: matematică – informatică, ştiinţele naturii, iar din filiera tehnologică spre tehnician operator tehnică de calcul. Infrastructura: Clădirea Grupului Şcolar „Iuliu Maniu” s-a construit în etape în perioada anilor 19551972. Structura: beton şi cărămidă. Pe lângă clădirea şcolii au fost construite şi spaţii pentru producţie: hale pt. uzinaj, prelucrări mecanice, turnătorie, magazii, ateliere mecanice. În prezent hala de producţie, magazia şi vopsitoria sunt spaţii închiriate din 1998, pe această cale obţinându-se resurse extrabugetare importante cu ajutorul cărora s-a modernizat atât infrastructura liceului, cât şi baza didactico-materială. Hala de turnătorie a fost transformată în anii 1991-1992 în sala de sport, parchetată, în suprafaţă de 200 m2, vestiare, grup social. În 2008 pardoseala sălii de sport este inlocuită cu o suprafaţă specifică sălilor de sport. Liceul „Iuliu Maniu” are una dintre cele mai moderne baze didactice din Arad 25 săli de clasă cu mobilier nou sau recondiţionat/modernizat 5 laboratoare de informatică dotate cu cîte 16-30 calculatoare de ultimă generaţie şi câte 1-2 imprimante.În acest an şcolar şcoala dispune de 165 calculatoare. Aceste laboratoare permit o instruire modernă atât în ce priveşte conţinuturile cât şi modalităţile de instruire, fiecare elev lucrând la un calculator. Pe lânga studiul informaticii, aceste laboratoare sunt deschise activităţii didactice la toate disciplinele pentru care au fost achiziţionate CD-uri cu conţinut specific, enciclopedii. Menţionăm că toate cele 5 laboratoare de informatică, precum şi cele de la fizică, din sala profesională, birouri şi cabinetul psihologului şcolar sunt conectate la Internet, în reţele cu o mare viteză de trafic. De asemenea 4 din cele 5 laboratoare de informatică sunt dotate cu instalaţie de aer condiţionat pentru a oferi condiţii optime de lucru elevilor. Pe lângă studiul informaticii, aceste laboratoare asigură o instruire performantă în domeniul depanării tehnicii de calcul. 1 laborator AEL, dotat cu 25 de staţii de lucru + 1 server, imprimantă, copiator şi soft educativ pentru aproape toate disciplinele de învăţământ.

2


2 laboratoare de fizică cu o bună dotare, care cuprind pe lângă aparatele, trusele , machetele şi dispozitivele de specialitate şi un bogat material didactic realizat prin eforturi proprii, 11 calculatoare şi suportul informatic aferent ilustrării experimentale a unor fenomene fizice sau pentru testarea elevilor. 2 laboratoare de chimie cu dotare corespunzătoare în care elevii efectuează experimente menite să le desluşească tainele chimiei precum şi să se pregătească pentru performanţă. 1 laborator de biologie dotat, pe lângă trusele, machetele, mulaje şi planşele de specialitate şi cu aparatură audio – video ce permite vizionarea unor programe tv. sau casete video de profil. 3 cabinete tehnice (două de electronică analogică şi digitală, unul de solicitări şi măsurări) având o bază materială în continuă modernizare prin achiziţionarea de aparate de măsură moderne –multimetre digitale, generatoare de semnal, osciloscoape, kituri, truse de scule, videoproiector, laptop – toate concurând la crearea premiselor unei instruiri moderne . 4 cabinete pentru: limba română, limbi moderne, istorie şi matematică - dotate cu aparatură audio –video, conexiune tv-cablu, casete audio-video, hărţi, planşe, table inteligente, videoproiectoare etc. care asigură o instruire modernă la disciplinele respective pentru celelalte discipline există materiale didactice de specialitate (hărţi, globuri, atlase, enciclopedii, dicţionare, culegeri de probleme, seturi de corpuri geometrice, programe pe suport informatic etc.toate în continuă modernizare şi dezvoltare. 2 ateliere de instruire practică pentru domeniul electronică – tehnică de calcul, dotate cu truse de scule moderne, generatoare de semnal, truse de electronică, module pentru studiul unor circuite, osciloscoape, tehnică de calcul, componente de calculatoare etc. Biblioteca şcolii dispune de peste 22000 de volume care acoperă variate domenii din literatură română şi universală, istorie, geografie, fizică, chimie, bilogie, matematică, economie, filosofie, estetică , discipline tehnice etc. Anual sunt achiziţionate sute de volume necesare modernizării şi actualizării fondului de carte. Tot aici pot fi consultate materiale de perfecţionare psihopedagogică, ghiduri metodologice, reviste, dicţionare etc.

3


4

anuar  
anuar  

anuar Liceul tehnologic "Iuliu Maniu" Arad

Advertisement