Issuu on Google+

)111( 16

1434 2013

500

4

5

16

25 7


тАл&"тАкd┬б┬УnD0`a-тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм тАлтАйтАи

тАм

тАл'тАк111 /t┬ДAтАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАк

тАитАй:тАмтАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля║г┘А┘А ┘С┘Оя║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя║н╪▒я║Ля╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Жя║Чя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Гя╗ия╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║кя╗Ыя║Шя╗оя║н╪▒тАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Шя║оя╗│я╗Т┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Ыя╗╝я║Ыя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ия║Оя╗Гя║отАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Чя║дя║кя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Ья╗оя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАитАй17

┬атАмя╗Уя║Тя║оя║Н╪зя╗│я║отАк

┬атАитАй╪МтАмя╗Уя╗┤я╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║Шя╗оя║Н╪зя║Яя║кя╗│я╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Яя║ия║Оя║н╪▒я║Э╪мтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя╗оя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗╝я║й╪пя╗ля╗втАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗гя╗ия║Шя╗Шя║к ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║╖я╗мя║кя║Чя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╗я╗зя║Шя╗Шя║Оя╗Яя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Чя║о ┘С┘Оя║Г╪гя║│я╗мя║ОтАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗Ля║Тя║кя║Н╪зя╗Яя║оя║гя╗┤я╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Ья╗┤я║Р┬лтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Ия║Оя╗ля║отАйтАитАк

┬атАмя╗Уя║┤я║Оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║╗я║оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗гя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя╗Гя║Оя║Ля╗ая║ФтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗н┘Ия╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║оя║й╪пя╗н┘Ия║й╪птАк.тАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Уя╗┤я╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║╖┘А ┘С┘Оя║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║зя╗Дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Ля║кя║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя║┤я║Оя║й╪п╪ЫтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Ля║Шя║Тя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║ия║Оя╗Гя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Ья╗╝я║Ыя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║│я║Шя╗Ая║отАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Ья╗оя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАитАй17

┬атАмя╗Уя║Тя║оя║Н╪зя╗│я║отАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Шя╗дя║Ья╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я╗Ля╗╝я╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя╗А ┘С┘Ря╗ая╗ЮтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя╗Фя║┤я║Оя║й╪птАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║З╪ея╗зя║Шя║╕я║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗╝я║б╪нтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗Чя║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║л╪░я║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя║│я║Шя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя║┤я║Оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя╗┤я║РтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя╗н┘Ия╗Яя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Шя╗Ая╗┤я╗КтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║Тя╗╝я║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║│я║Ш┘Пя╗мя║кя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╕я║оя╗н┘Ия╗Ля║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗ия╗дя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗┤я╗мя║ОтАк.тАмтАм тАля╗н┘Ия║Н╪зя║│я║Шя║╕я╗мя║ктАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Шя║оя╗│я╗Т┬лтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║гя╗оя║Н╪зя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Д ┘С┘Оя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя║Я┘А┘Ая║оя║Ч┘Ая╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Мя╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗Л┘А┘Ая║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗г┘Ая╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗ия╗оя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║Оя╗╖я╗гя╗оя║Н╪зя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Ая║ия╗дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗ля║кя║н╪▒я║Чя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║гя╗Ья╗оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Ья╗┤я║РтАйтАитАк

┬атАитАй..

┬атАмя╗гя║╕ ┘Ля╗┤я║оя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ия║╝я╗оя║╣╪╡тАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Я ┘Ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║оя║Ч┘С┘Оя║Тя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║гя║кя╗ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ая╗Ря║ЦтАйтАитАк

┬атАитАй19

┬атАмя╗гя╗ая╗┤я║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗│я╗ия║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║зя╗╝я╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля║Г╪г ┘С┘Оя╗Ыя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╝я║оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║оя╗Ыя║░я╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║оя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗▓ ┘С┘ОтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗дя╗Ья╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║Яя║Шя╗┤я║Оя║п╪▓тАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╕я╗Ья╗ая║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗┤я╗оя╗Яя║ФтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я╗н┘Ия║┐┘А┘Ая║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Яя╗Шя╗Дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║оя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Чя║Шя║╝я╗ТтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗╗я║│я║Шя╗Шя║оя║Н╪зя║н╪▒тАк.

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия║Я┘А┘Ая║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗Шя║оя╗│я║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ия╗оя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗дя║╝я║оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║оя╗Ыя║░я╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║Оя║й╪пя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║й╪пя║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║оя╗Чя║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║Оя║н╪▒я╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя╗ия╗Шя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗Мя║Оя╗гя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║дя║╝я╗ая║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Ыя║Оя╗Яя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я╗зя║Тя║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗зя║┤я║ия║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАл)тАк

┬атАитАй(2011-┬нтАР2010тАм┘АтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║мя╗▒┘К ┘С┘ОтАм тАля╗гя╗ия╗ктАйтАитАк

┬атАм┘АтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Жя║╖я║оя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя╗Яя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗Шя╗Дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║оя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Дя╗дя║Мя╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║к ┘Ля║Н╪зтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗гя║Жя╗Ыя║к ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗н┘Ия║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗мя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗гя║оя║гя╗ая║ФтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Ля║Оя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ия║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАк

┬атАитАй.тАмтАм тАля╗н┘Ия║Чя╗А ┘С┘Оя╗дя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗Шя║оя╗│я║отАйтАитАк

┬атАм┘АтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗│я╗А ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАм┘АтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║Жя║╖я║оя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗╝я╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя╗Яя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗╗я║│я║Шя╗Шя║оя║Н╪зя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║оя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗▓тАк.

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║отАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Яя║мя╗Ыя║отАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗Шя║оя╗│я║отАйтАитАк

┬атАмя╗ля╗отАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║Шя╗Шя║оя╗│я║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ия╗оя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Ья║Оя╗Яя║ЪтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗оя║Н╪зя╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║Оя║й╪пя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║й╪пя║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║оя╗Чя║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║Оя║н╪▒я╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя╗ия╗Шя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Гя║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Я ┘Ря║ия╗Дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╗я║│я║Шя║оя║Н╪зя║Чя╗┤я║ая╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗оя║┐я╗оя╗Ля║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║Шя╗Дя╗оя╗│я║отАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║оя╗Чя║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║оя╗Уя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Чя║Т ┘С┘Ря╗ия╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Мя║Оя╗│я╗┤я║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя╗н┘Ия╗Яя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗мя║кя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║оя╗Уя╗КтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя╗Фя║Оя║А╪бя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║оя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗▓тАк.тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАк

тАитАй:тАмтАм

тАлтАйтАи

тАк

тАитАй:тАмтАм

тАлтАйтАи

тАк)

тАитАй..тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Ля║Шя║╝я║Оя╗гя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║░я╗н┘Ия╗│я║Шя╗┤я╗ия║ФтАм

тАлтАйтАи

тАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗Ля╗ая╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║п╪▓я╗│я║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ия╗Фя╗ВтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗▓тАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗Ля║Тя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя║Оя║н╪▒я╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║оя╗н┘Ия║│я╗▓┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║ия║┤я║отАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя╗┤я╗дя║Шя╗ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАлтАк

┬атАитАй1 3тАмя╗гя╗ая╗┤я╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗н┘Ия╗╗я║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗оя╗гя╗┤ ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║┤я║Тя║РтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║│я║Шя╗дя║оя║Н╪зя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗о ┘С┘Пя╗Чя╗ТтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║░я╗н┘Ия╗│я║Шя╗┤я╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ия╗Фя╗Дя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║╖я║оя╗Чя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Гя║оя║Н╪зя║Ся╗ая║▓тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ия║мтАйтАитАк

┬атАитАй23

┬атАмя║й╪пя╗│я║┤я╗дя║Тя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя║┐я╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя╗дя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗зя║Шя╗┤я║ая║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Ля║Шя║╝я║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Шя╗оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗зя║дя╗отАйтАитАк200

┬атАмтАм тАля║╖я║ия║║тАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Дя║Оя╗Яя║Тя╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗оя╗Зя║Оя║Ля╗ТтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАк.тАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Г╪гя║┐я║Оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗о ┘С┘Пя╗Чя╗ТтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║┤ ┘С┘Оя║Тя║РтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗зя╗Шя╗Дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗┤я║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Ья╗мя║оя║Ся╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║╛тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗ия║Оя╗Гя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗│я║░ ┘С┘Ря╗н┘Ия║й╪пя╗ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Яя╗Ря║Оя║п╪▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Пя║оя║Ся╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя╗╝я║й╪птАк..тАмя╗н┘Ия║Г╪гя║╖я║Оя║н╪▒тАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║оя╗н┘Ия║│я╗▓┬лтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Мя╗оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя╗ая╗Мя╗дя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Дя╗Ыя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║п╪▓я║Н╪зя║н╪▒я║Чя╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Яя╗оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя║гя╗дя║Оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Оя╗Уя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗Мя║Оя╗гя╗ая╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ктАк

┬атАитАй╪МтАмя╗Чя║Оя║Л ┘Ля╗╝тАк┬╗:тАмя╗Яя╗в ┘ОтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗зя║Шя╗ая╗ЦтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║гя║Шя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╡я╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║│я║Шя║ая║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Тя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║гя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║л╪░я╗Яя╗Ъ┬лтАк..тАмя╗н┘Ия╗Яя╗Фя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗зя╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗Гя║Оя╗Яя║РтАйтАитАк

┬атАмя║н╪▒я║Ля╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗оя║п╪▓я║н╪▒я║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗н┘Ия║п╪▓я╗│я║оя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя║Н╪зя║зя╗ая╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║кя╗Уя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя╗ия║Оя║Ля║РтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Шя╗оя╗Уя╗┤я║отАйтАитАк

┬атАмя║гя╗дя║Оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗гя╗ия╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╕ ┘С┘Оя║кя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя╗Ая╗дя║Оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗оя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗гя╗ая╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Н╪зя║╗я╗Ф ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя╗дя║Оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗оя║Яя╗оя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║гя║Оя╗Яя╗┤ ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║С┘Ая║Оя╗Яя╗Ая╗Мя╗┤я╗Фя║ФтАк.тАмтАм тАля╗н┘Ия║Чя║Оя║Ся╗КтАк┬╗

┬атАитАй:тАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя║┐я╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║й╪пя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║│я║Шя╗Шя║Оя╗Яя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗гя╗ая╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Яя╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗┤я╗ия╗мя╗втАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя║Яя╗ия║Тя╗┤я║Оя╗е┘Ж┬лтАк..тАмя╗н┘Ия║Г╪гя║Ся║кя╗п┘ЙтАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║оя╗н┘Ия║│я╗▓┬лтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗ля║╕я║Шя╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗╖я╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Мя║Шя║╝я╗дя╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗╗тАйтАитАк

┬атАмя╗│я║Тя╗ая╗ОтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗оя╗п┘ЙтАйтАитАк120

┬атАмтАм тАля║╖я║ия║╝ ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Дя║Оя╗Яя║Тя╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Шя╗оя╗Зя╗┤я╗ТтАйтАитАк

┬атАитАй1500

┬атАмя║╖я║ия║║тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗ия║Оя╗Гя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║ая║Оя╗н┘Ия║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАк.тАмтАм тАля╗н┘Ия║Ся║дя║┤я║РтАйтАитАк

┬атАмя║зя║Тя║оя║Н╪зя║А╪б╪ЫтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя║Ия╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАитАй%

┬атАитАй20

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║╗я║Оя║й╪пя║н╪▒я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ия╗Фя╗ВтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Шя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║Тя║отАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║мя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя╗│я║╝ ┘С┘Ря║кя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАитАй60

┬атАмя║Г╪гя╗Яя╗ТтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║оя╗гя╗┤я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗оя╗гя╗┤ ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║Тя║отАйтАитАк

┬атАмя║гя╗Шя╗ая╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗Фя╗Дя╗┤я╗┤я╗жтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗│я╗Шя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗┤я╗ия║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАлтАк

┬атАитАй145тАмя╗Ыя╗ая╗втАйтАитАк

┬атАмя╗Пя║оя║Ся╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ия╗Ря║Оя║п╪▓я╗▒┘КтАк.тАмтАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗н┘Ия║┐я║втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Шя║дя║кя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║оя║│я╗дя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя║│я╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Жя║Чя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Гя╗ия╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗┤я║ктАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗Ля╗дя║отАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║гя╗дя╗┤я║кя║Н╪зя╗е┘Ж┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╕я║оя╗н┘Ия╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Ш ┘С┘Оя║кя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║п╪▓я║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║кя╗Э┘ДтА��тАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗дя║Жя║Чя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Гя╗ия╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║╕я║Дя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗Мя║кя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║╛тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║гя╗Ья║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Оя╗зя╗оя╗зя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя╗Шя╗оя║Ся║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗╣я║Я ┘Ая║оя║Н╪зя║А╪бя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАл┘С┘ОтАм тАля╗гя║дя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗Шя║Оя║╡╪┤тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Тя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая║ая╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя║Оя╗зя╗оя╗зя╗┤я║ФтАк.

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия╗Чя║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╕я║оя╗н┘Ия╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя╗ля╗отАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗Ря║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия╗Яя╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗Мя║кя╗│ ┘Ля╗╝тАк

┬атАитАй╪МтАмя╗гя║╕я╗┤я║о ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Яя╗оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Г╪гя║зя║оя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║кя╗зя╗┤я║ФтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗Ыя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗гя╗ия╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗ия╗Ия║отАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя╗│я║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Уя╗Ш ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗╗я║зя║Шя║╝я║Оя║╗я╗ктАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Г╪гя╗н┘Ия║┐я║втАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗оя╗Ыя║Оя╗Яя║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗╖я╗зя║Тя║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗Шя║РтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║Яя║Шя╗дя║Оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Жя║Чя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Гя╗ия╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗гя║▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║гя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Дя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗ля╗ия║Оя╗Щ┘ГтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя╗Ая║Оя╗│я║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╕я║Шя║оя╗Ыя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Ья╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗┤я╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║кя╗зя╗┤я╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Ля║┤я╗Ья║оя╗│я╗оя╗е┘ЖтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗н┘Ия╗Уя╗Ш ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗Шя╗оя║Н╪зя╗зя╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗ия║Оя╗Уя║мя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя║Оя╗Яя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗ия╗Ия║отАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя╗│я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗гя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Ся╗дя╗оя║Яя║РтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗Мя║кя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║╝я║Тя║втАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя╗│я║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║зя║Шя║╝я║Оя║╣╪╡тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗▓тАк

┬атАитАй.тАмтАм тАля╗н┘Ия║Г╪гя║н╪▒я║Яя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗┤я║ктАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗Ля╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║гя╗дя╗┤я║кя║Н╪зя╗е┘Ж┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗Мя║кя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║╛тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║гя╗Ья║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Оя╗зя╗оя╗зя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя╗Шя╗оя║Ся║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАля╗н┘Ия║Н╪зя╗╣я║Яя║оя║Н╪зя║А╪бя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗Л ┘С┘Оя║кя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║│я║Тя║Оя║П╪итАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ия╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗ля╗отАйтАитАк

┬атАмя╗Гя║Тя╗┤я╗Мя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗гя╗Мя╗дя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗дя╗┤я╗КтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗н┘Ия╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗Яя╗втАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗Ыя║Оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Мя╗дя╗о ┘Ля╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗Яя╗Ья╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ия╗Ия║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я║Оя║Ся╗ЦтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Чя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Шя╗Ря╗┤я╗┤я║отАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я╗оя║н╪▒я║У╪йтАк

┬атАитАй╪МтАмя║З╪ея║┐я║Оя╗Уя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗дя║Шя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Ая╗дя║Оя╗зя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗оя║Яя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Ля║Шя║Тя║Оя║н╪▒я╗ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмя║│я║оя╗│я╗Мя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║к ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║дя╗Ья╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║мя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║╝я║кя║н╪▒┘ЗтАйтАитАк┘П

┬атАмя╗│я╗ия╗Фя║мтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗оя║н╪▒ ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАитАй.

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║Г╪гя╗н┘Ия║┐я║втАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗┤я║Оя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя║оя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя╗│я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗ля╗отАйтАитАк

┬атАмя║│я║оя╗Ля║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя║Ц┘С┘Р тАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗┤я╗мя║ОтАк

┬атАитАй╪МтАмя║Ся╗┤я╗ия╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Вя║А╪бтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Чя║Шя║┤я╗втАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗оя║Яя╗оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Мя║кя╗│я║ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Ая╗дя║Оя╗зя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Оя╗Яя║Шя╗Шя║Оя║┐я╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя║н╪▒я║Яя║Шя╗┤я╗жтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Ся║Оя╗Яя║Шя║Оя╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗зя║дя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗╗тАйтАитАк

┬атАмя╗зя║оя╗│я║ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗зя║д ┘Пя║оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║Жя╗╗я║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗┤я╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Ая╗дя║Оя╗зя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗оя╗Уя║оя╗ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗мя╗втАк.

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия║Г╪гя╗Ыя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя╗ля╗отАйтАитАк

┬атАмя╗Чя╗Ая║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║│я║Шя║Ья╗ия║Оя║Ля╗▓╪ЫтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Ся║Оя╗Яя║Шя║Оя╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗втАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Чя║оя║Н╪зя║н╪▒┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя║┤я╗оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗дя║Шя╗ия╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║дя║Оя╗Ыя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Уя║Ия╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗Мя║кя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗о ┘С┘ОтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗ия╗Ия║отАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя╗│я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗┤я║ФтАк.тАмтАм

тАлтАк┬┐E1`aA't┬Ц-#'┬а┬бnGvGvneA'vGtBтАмтАм тАлтАк┬Жv|yA't┬Ц-#')├КB#'┬в┬Щ┬КA'┬Ч|x┬НA'}x┬б&1тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАл(тАм

тАля║Н╪зя╗╣я║│я║оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║Оя╗Яя║дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Гя╗ия╗┤я║ФтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗гя║Жя╗Ыя║к ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║┐я║оя╗н┘Ия║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗зя╗мя║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗дя╗┤я╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Ия║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк┘П

┬атАмя╗гя╗оя║н╪▒я║│я║ЦтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия╗Чя║Оя╗Э┘ДтАк┬╗

┬атАитАй:тАмя╗│я║ая║РтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗│я║Шя╗оя╗Чя╗ТтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ия║░я╗│я╗ТтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗зя║Шя║╝я║Оя╗Яя║втАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗зя╗Фя║┤я╗ия║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗гя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╡я║зя║оя╗│я╗ж┬лтАйтАитАк

┬атАмя╗Пя╗┤я║отАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗зя╗ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя╗Фя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗│я║ая║РтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Шя╗втАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗│я╗д ┘Пя║Ья╗ЮтАйтАитАк┘О

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗Фя╗ЪтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя╗гя║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Ля║Шя║кя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗╖я╗Ля║оя║Н╪зя║╜╪╢тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗гя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя╗Ая║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗ия╗Ия╗┤я╗Фя╗ктАк.тАмтАм тАля╗н┘Ия╗Ыя║╕я╗ТтАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Шя║оя╗│я╗Т┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Дя╗зя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗М ┘С┘Оя║оя║╜╪╢тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗Мя╗дя╗ая╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Пя║Шя╗┤я║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║зя╗╝я╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║п╪▓я╗│я║Оя║н╪▒я║Чя╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗дя║кя╗│я╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Тя╗мя║ОтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗Чя║Оя╗Э┘ДтАк┬╗:тАмя╗Яя╗Шя║ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАл┘Пя╗Уя╗оя║Яя║Мя╗ия║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║кя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║мя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗Шя╗┤я╗втАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗┤я╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗мя║ая╗оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║З╪ея╗Гя╗╝я╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя╗зя║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Ья╗┤я╗ТтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Дя║Оя║Ся╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║мя╗▒┘К ┘ПтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Чя╗┤я╗втАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Уя╗┤я╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║│я║Шя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗дя║кя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Ыя╗╝я║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Ля║Оя║Х╪к╪ЫтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║й╪пя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║З╪ея║╗я║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ыя╗╝я║Ыя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя║оя║Н╪зя║│я║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Ся║ая║оя╗н┘Ия║б╪нтАк

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия╗Яя╗Фя║ЦтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║кя╗│я╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╝я║Оя║й╪пя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя║зя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Оя╗Уя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗Шя╗┤я║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся╗оя║Н╪зя║Яя║Тя║Оя║Чя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║ая║О┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗ия║Оя║Ля╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Яя╗┤я║оя║Н╪зя╗зя╗мя║ОтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗гя╗Мя║Ш ┘Ля║Тя║оя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗гя║Тя╗ая╗ОтАйтАитАк

┬атАитАй200

┬атАмя╗гя╗ая╗┤я╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗│я╗ия║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗Уя╗Мя║Шя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя║┐я╗▓тАйтАитАк

┬атАитАй2012

┬атАмя╗Ля╗оя║┐ ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАитАй8

┬атАмя╗гя╗ая╗┤я║Оя║н╪▒я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Дя║Ыя╗┤я║ЪтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Ья║Оя║Чя║РтАйтАитАк

┬атАитАй..

┬атАмя╗гя╗оя║┐я║д ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя║┤я║Оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║Шя╗оя╗зя║▓тАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Мя╗оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║зя╗┤я║оя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Оя╗зя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║н╪▒я║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗зя║ая║Оя║б╪нтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Ля║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАитАй2010

┬атАмя╗н┘Ия╗Чя║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║гя╗Ья╗оя╗гя║ФтАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Ья╗┤я║Р┬лтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Шя║Шя║╝я║отАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║┤я║Жя╗н┘Ия╗Яя╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗Шя╗ВтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗зя╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║╗я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Ья╗оя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗Чя║Оя╗Э┘ДтАк┬╗:тАмя╗зя║дя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗Мя║Шя║Тя║отАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗оя╗зя║▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗зя╗Фя╗Шя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║Тя╗ая╗ОтАйтАитАк

┬атАитАй5

┬атАмя╗гя╗ая╗┤я║Оя║н╪▒я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗│я╗ия║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║гя║Шя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗оя║Н╪зя╗Гя╗ия╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╕я║Оя║н╪▒я╗Й╪╣тАк

┬атАитАй..тАмя╗н┘Ия║й╪пя╗Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗дя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я╗гя╗ия╗▓┬лтАк.тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля╗Гя║Оя╗Яя║Тя║ЦтАйтАитАк┬╗

┬атАмя║│┘Ая║Оя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ия╗оя║│я╗▓┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║Ся╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАмя║н╪▒я║Ля╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗мя║Оя║п╪▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║ия║Оя║Ся║оя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗ия╗Ия║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я║Оя║Ся╗ЦтАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗Ля║Тя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ия╗оя║│я╗▓┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Яя║┤я╗дя║Оя║б╪нтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║кя║зя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя╗╝я╗Гя╗дя║Мя╗ия║Оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║кя╗ля║О ┘ЛтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗Ия║оя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║Шя║кя╗ля╗оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║гя║Оя╗Яя║Шя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║дя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║гя║┤я║РтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя╗оя╗Яя╗мя║ОтАк.тАмтАм тАля╗н┘Ия╗зя╗Шя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗оя╗Чя╗КтАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Г╪гя║Я ┘Ая╗оя║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя╗╝я║й╪п┬лтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║Ся╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ия╗оя║│я╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Чя╗оя╗Яя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗зя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║гя║Оя╗н┘Ия╗Яя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╗я║Чя║╝я║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Чя║┤я╗ая╗┤я╗втАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║кя╗ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ая╗Дя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗Ья╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║й╪пя╗н┘Ия╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║кя╗н┘Ия╗п┘ЙтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗гя║╕я╗┤я║оя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║п╪▓я╗│я║Оя║н╪▒я║Чя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Чя║дя╗дя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Пя║оя║Н╪зя║╜╪╢тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя║зя║оя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗оя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя║Дя╗Ыя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗ая╗Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя║Н╪зя╗Яя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя╗╝я║Э╪мтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗╝я║п╪▓я╗б┘ЕтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗зя╗Фя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя║зя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя╗╝я║й╪птАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║ая╗оя║Н╪зя║п���▓тАйтАитАк

┬атАмя║│я╗Фя║отАйтАитАк

┬атАмя╗гя║░ ┘С┘Оя╗н┘Ия║н╪▒тАк

┬атАитАй╪МтАмя╗гя╗оя║┐я║дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗оя║Н╪зя║п╪▓я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗Фя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Оя╗зя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║дя╗дя╗ая╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗ля╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Г╪гя║│я║оя║Чя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║╖я║Тя╗┤я╗мя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║ая╗оя║Н╪зя║п╪▓тАйтАитАк

┬атАмя║│я╗Фя║отАйтАитАк

┬атАмя║╖я╗Шя╗┤я╗Шя║Шя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║гя║Шя║ая║Оя║п╪▓я╗ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║кя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║┤я╗ая╗Дя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Ыя║Шя╗оя║Ся║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя║┐я╗▓тАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая╗оя║Н╪зя║п╪▓я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Ля║Шя║Оя║й╪пя╗н┘Ия║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Мя╗дя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ия║мтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗ия╗оя║Н╪зя║Х╪ктАк.тАмтАм тАля╗н┘Ия║Г╪гя║┐┘А┘Ая║Оя╗У ┘Ая║ЦтАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ия╗оя║│я╗▓┬лтАк┬╗

┬атАитАй:тАмя║Г╪гя║з┘А┘Ая║Ш┘Ая╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║┤я║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Ря║Т ┘С┘Оя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Я ┘Ая╗втАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗Ья╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя║Шя║кя║зя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя╗╝я║й╪птАйтАитАк

┬атАмя║Ся║ая╗оя║Н╪зя║п╪▓тАйтАитАк

┬атАмя║│я╗Фя║отАйтАитАк

┬атАмя╗гя║░ ┘С┘Оя╗н┘Ия║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя╗оя╗зя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Гя║Оя╗Яя║Тя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя║Оя╗зя╗оя╗е┘ЖтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Чя╗Мя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Чя╗дя║Оя╗г ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя║зя╗Дя╗оя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я╗гя║отАк

┬атАитАй╪МтАмя║Г╪гя║зя║Оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗│я║Шя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║гя║Шя║ая║Оя║п╪▓я╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗зя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║зя║оя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ия║ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║╗я╗оя╗Яя╗▓┬лтАк.тАмтАм тАля╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗мя║Шя╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Шя║дя║кя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя║│я╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ия║Оя║Ля║РтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗Гя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║оя║У╪й┬лтАк┬╗:тАмя║З╪ея╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗оя║Н╪зя╗Гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗Ья╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║Яя║оя║Н╪зя║А╪бя║Н╪зя║Чя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║│я╗ая╗┤я╗дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗│я║дя╗дя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗оя║Н╪зя║п╪▓тАйтАитАк

┬атАмя║│я╗Фя║отАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя║н╪▒я╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя╗Фя╗Мя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║│я╗ая╗┤я╗д ┘Ля║ОтАйтАитАк┘П┘С

┬атАмтАм тАля╗│я║дя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя║зя╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗╗тАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗дя╗Ья╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ия╗Мя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗н┘ИтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗оя╗Чя╗┤я╗Фя╗ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║ая╗дя╗┤я╗КтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ия║Оя╗Уя║мтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя╗╝я║й╪п┬лтАк.тАмтАм тАлтАйтАитАк┘П

┬атАмя╗│я║мя╗Ыя║отАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║п╪▓я║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя║Н╪зя║зя╗ая╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Оя╗зя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║гя║Шя║ая║░я║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║Ся╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗ия╗оя║│я╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАл┬╗я║Н╪зя╗Яя╗Мя╗ия╗оя║й╪п┬лтАйтАитАк

┬атАмя║╖я╗мя║отАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Ыя║Шя╗оя║Ся║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя║┐я╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗дя╗Дя║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Гя║оя║Н╪зя║Ся╗ая║▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя╗н┘Ия╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║кя╗п┘ЙтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗оя║й╪пя║Чя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║░я║Н╪зя║Ля║отАк.тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

┘ПтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАл'тАкdG/├З┬бB2013vG`┬ЩG7┬О>'┬Я┬▓'=D1434v┬К|525├Л┬Щ+┬о'd┬бC`hA'd┬Щ|xAтАмтАм

тАлтАк2тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАк

тАитАй38тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля║Ся║кя║Г╪гя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Ч ┘Пя╗ая╗оя║б╪нтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Уя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║п╪▓я╗гя║Ф ┘ПтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Дя║Оя╗Яя║Тя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║Оя║й╪пя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗╖я║н╪▒я║й╪пя╗зя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║гя╗ая╗оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗│я║ая║Оя║Ся╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Ля╗оя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗Чя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я║Оя║Ся╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║гя║Оя╗г ┘Ля╗╝тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Мя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Дя╗Ыя╗┤я║кя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Дя╗зя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║│я║Шя║кя╗Уя╗КтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗Фя╗ия║Оя║й╪пя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║░я║А╪б ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ж ┘ПтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Дя║Оя╗Яя║Тя║Оя║Чя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║г ┘С┘Ня║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Чя║╝я║О┘ЗтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗зя╗мя║Оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║│я║Тя╗оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя║Оя╗Яя╗▓тАк..тАмя╗н┘Ия╗н┘Ия╗Уя╗Ш ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ия╗Шя╗┤я║РтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║╗я║дя║Оя║П╪итАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя╗ия║╕я║Вя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║кя╗Чя╗┤я║ФтАйтАитАк┬╗

┬атАмя╗ля║╕я║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗Мя╗оя║й╪пя╗▒┘К┬лтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя║Ия╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя╗Шя║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗дя╗Мя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗Яя╗дя║кя╗Чя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я║Оя║Ся╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗Фя║Оя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║мя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║Оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗╝я║й╪п┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя╗│я║дя╗дя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Дя╗Ыя╗┤я║кя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║Шя║дя╗оя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя╗┤я╗дя║Шя╗ктАйтАитАк

┬атАитАй(38)

┬атАмя╗гя╗ая╗┤я╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗н┘Ия╗╗я║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║н╪▒я║й╪пя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Чя║ия║╝я║║тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║кя╗Уя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║░я║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ж ┘ПтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Дя║Оя╗Яя║Тя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║Оя║й╪пя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя║Оя╗Яя╗Ря║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАл)тАк

┬атАитАй(75тАмя╗гя╗ая╗┤я╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║й╪пя╗│я╗ия║Оя║н╪▒тАк..тАмя╗н┘Ия╗Яя╗Фя║ЦтАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я╗Мя╗оя║й╪пя╗▒┘К┬лтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАк

тАитАй2728тАмтАм тАлтАйтАи

тАйтАи

тАм тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАйтАи

тАм тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАйтАи

тАм

тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗Чя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║Оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║н╪▒я║й╪пя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║гя║Шя╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗Шя╗оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗дя╗мя╗дя║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗оя║│я║Оя╗Гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя║╖я║оя╗Ыя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя║кя╗Чя╗┤я╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Оя╗гя║ЦтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║Шя║кя╗Чя╗┤я╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗оя║Н╪зя║Чя╗┤я║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║Оя║й╪пя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я║Оя║Ся╗Шя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║░я╗гя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║кя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗дя╗ая╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║оя╗│я║Т ┘Ля║ОтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║│я╗┤я║Шя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Чя║░я╗н┘Ия╗│я║ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая║ая╗ия║Шя╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся╗Ья╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗Фя║Оя║╗я╗┤я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║╖я║Дя╗зя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║гя║┤я╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я╗гя╗оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║Оя║Чя║ая║О┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║кя╗Уя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя║оя╗│я║РтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗Фя╗ия║Оя║й╪пя╗Х┘ВтАк.тАмтАм тАля╗н┘Ия║Г╪гя╗Ы┘А┘Ая║ктАйтАитАк┬╗

┬атАмя║Н╪зя╗Я┘А┘Ая║┤┘А┘Ая╗М┘А┘Ая╗оя║й╪пя╗▒┘К┬лтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗з ┘Ая╗ктАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗а ┘С┘Оя╗Шя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Дя╗Ыя╗┤я║кя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия╗гя╗Мя╗ая╗оя╗гя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║╖я║Тя╗ктАйтАитАк

┬атАмя║гя║Оя║│я╗дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Дя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗ая╗┤я║Тя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║│я╗оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗Шя╗оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║кя╗Уя╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║░я║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк┘П

┬атАмя╗гя╗Дя║Оя╗Яя║Тя║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║Оя║й╪пя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗оя╗Ля║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Чя║╝я║О┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ия╗дя╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя║Оя║й╪пя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАитАй..

┬атАмя╗гя║Тя╗┤я╗и ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║Оя║й╪пя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗зя║Шя╗Ия║Оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗ия╗Фя╗┤я║мтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Ля╗оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Уя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║Шя║Дя╗Ыя╗┤я║кя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗ая╗Шя║Шя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║ая╗мя╗оя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗гя║Тя║Оя║╖я║оя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗Шя║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя║╗я║дя║Оя║П╪итАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗ия║╕я║Вя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя╗ия║кя╗Чя╗┤я║ФтАк.тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля║зя║╝я║║тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Жя║Чя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Гя╗ия╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Яя╗ая║┤я║Шя╗ктАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я╗оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗гя║▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║гя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗дя╗ия║Оя╗Чя║╕я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗оя║Н╪зя║┐я╗┤я╗КтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗┤я╗ия╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАл┘С┘ОтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║╕я║оя╗н┘Ия╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Ш ┘С┘Оя║кя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║п╪▓я║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║кя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║╕я║Дя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗Мя║кя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Мя║╛тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║гя╗Ья║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Оя╗зя╗оя╗зя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя╗Шя╗оя║Ся║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗╣я║Яя║оя║Н╪зя║А╪бя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║┤я╗Ья║оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║л╪░я╗Ыя║оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╝я║Оя║й╪пя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Ш ┘С┘Оя║оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Жя║Чя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я╗Ля╗Ая║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗┤я║┤я║Шя╗Мя║оя║┐я╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╖я║│я╗дя║Оя║А╪бтАйтАитАк┘О┘С

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║оя║╖я║дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк┘Р

┬атАмя╗Чя║Тя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║н╪▒я║Ля╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмя╗гя║ая╗ая║▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗оя║п╪▓я║н╪▒я║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя║Шя╗о ┘С┘Ря╗Яя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║п╪▓я║Н╪зя║н╪▒я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я╗Ля╗╝я╗б┘ЕтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║н╪▒я╗Ля║Оя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║│я║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╕я╗мя║кя║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя╗дя╗Фя╗Шя╗оя║й╪пя╗│я╗жтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║Шя║оя║Ся╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║Шя╗Мя╗ая╗┤я╗втАк

┬атАитАй.тАмтАм тАля╗Ыя╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗┤я╗ия║Оя╗Чя║╢тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Жя║Чя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╕я║оя╗н┘Ия╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Оя╗зя╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗ия╗КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗Мя║Оя╗гя╗╝я║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║оя║Ся╗оя╗│я║ФтАк.тАмтАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАи

тАм

тАлтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАмя║╖я╗Шя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая║Тя╗┤я╗КтАм тАлтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАмя╗Яя╗ая║Тя╗┤я╗КтАйтАитАк

┬атАмя║╖я╗Шя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗дя╗ия╗Дя╗Шя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Ия╗мя║оя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║Шя╗Ья╗оя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Ыя╗╝я║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя╗Пя║оя╗С┘БтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║╗я║Оя╗Яя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║╖я║оя╗Уя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║гя╗дя║Оя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗гя╗Дя║Тя║жтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╕я╗Шя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗гя║┤я║Шя╗оя╗Уя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║┤я║Шя╗ия║кя║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя║Оя╗зя╗оя╗зя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Оя╗Уя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Ся╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║╖я╗мя║Оя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗Шя║Оя║н╪▒я╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАйтАитАк:

┬атАмтАм тАля╗н┘Ия║Яя║Оя╗ля║░я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая║┤я╗Ья╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗оя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║│я║Шя╗╝я╗гя╗мя║ОтАйтАитАк..

┬атАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Щ╪лтАм тАля║Н╪зя║й╪птАм тАля╗отАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║гтАм тАля║Х╪ктАм тАля║З╪ея║гя║╝я║Оя║Ля╗┤я║ОтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗е┘ЖтАм тАля║Г╪гтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║н╪▒тАм тАля╗н┘ИтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗дя║отАм тАля║ФтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗гтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║У╪йтАм тАля║л╪░я╗Ыя║оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя║╝я║Оя║й╪пя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я║й╪пя║Н╪зя║н╪▒тАм тАля║Н╪зя╗Яя║┤я╗Мя║о ┘ПтАйтАитАк

┬атАмя╗│я║Шя╗Фя╗ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║╕я║Дя╗зя╗ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║ФтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗мя║Оя╗│тАм тАля╗░тАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗ЯтАм тАлтАк2тАмтАм тАлтАйтАитАк012

┬атАмтАм тАля║отАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗│я╗ия║Оя╗│тАм тАля║отАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║╖я╗мтАм тАля║ФтАм тАля║Н╪зя╗│тАм тАля║ктАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║СтАм тАля╗жтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║оя╗н┘Ия║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║зя╗╝я╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Фя║Шя║о┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя╗гтАм тАля╗Яя╗╝я║Чя║╝я║Оя╗Э┘ДтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАмя╗ля║Оя║Чя╗ТтАйтАитАк0913510419:

┬атАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Щ╪лтАм тАля║Н╪зя║й╪птАм тАля╗отАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║гтАм тАля╗жтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗гтАм тАля║ФтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗зя║┤я║ТтАм тАля║отАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗Ыя║ТтАм тАля╗Й╪╣тАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Чя╗отАм тАля║ЦтАм тАля╗атАм тАлтАР┬нтАк-тАмтАм тАля║╖я╗мя║отАйтАитАк

┬атАмя╗зя╗оя╗Уя╗дя║Тя║отАйтАитАк

┬атАитАй2012

┬атАмтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║│я║а┘С┘ОтАм тАлтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗н┘ИтАйтАитАк0917545478

┬атАмтАм

тАлтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Шя╗ЮтАк.

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия║Г╪гя╗Уя║Оя║й╪пя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╝я║Оя║й╪пя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗Ья║Оя║Чя║РтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║оя╗н┘Ия║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ая╗Ря║ЦтАйтАитАк

┬атАитАй2122

┬атАмя║гя║Оя║й╪пя║Щ╪л┘О ┘НтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║оя╗н┘Ия║н╪▒тАйтАитАк

┬атАм┘АтАйтАитАк

┬атАмя║н╪▒я╗Пя╗втАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║╕я║Оя╗Ыя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║Оя║й╪пя╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗╡я╗Яя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ия╗Шя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я║гя║╝я║Оя║Ля╗┤я║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗╗тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗зя╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАм┘АтАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗дя╗Ья╗ия║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║░я╗н┘Ия╗│я║ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я║й╪пя║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║Оя╗╣я║гя║╝я║Оя║Ля╗┤я║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Шя╗▓тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя╗н┘Ия║┐я║дя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя║│я╗ия║ФтАйтАитАк

┬атАитАй2012

┬атАмя║│я║а┘С┘О я╗ая║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Чя╗оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║кя║й╪птАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Тя╗┤я║отАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмя║гя╗оя║Н╪зя║й╪пя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗Шя║Шя╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║╗я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАитАй2122

┬атАмя║гя║Оя║й╪пя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║Шя╗ЮтАйтАитАк

┬атАитАй,

┬атАмя║Чя╗оя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗░тАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║Ыя║оя╗ля║ОтАйтАитАк2728

┬атАмтАм тАля║╖я║ия║╝ ┘Ля║ОтАк.

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия║│я║а┘С┘О я╗ая║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я║гя║╝я║Оя║Ля╗┤я║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗│я╗А ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Чя╗оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАитАй1568

┬атАмя║гя║Оя║й╪пя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║╗я║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся╗ая╗┤я╗Ря║ФтАк

┬атАитАй╪МтАмя║Г╪гя║╗я╗┤я║РтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗┤я╗мя║ОтАйтАитАк

┬атАитАй3200

┬атАмя║╖я║ия║║тАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия╗н┘Ия╗Чя╗оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║гя╗оя║Н╪зя║й╪пя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║╗я║Оя║Ся║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║┤я╗┤я╗Дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ая╗Ря║ЦтАйтАитАк

┬атАитАй1271

┬атАмя║гя║Оя║й╪пя║Ы ┘Ля║ОтАк

┬атАитАй╪МтАмя║Чя║┤ ┘С┘Оя║Тя║Тя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║╗я║Оя║Ся║ФтАйтАитАк

┬атАитАй3347

┬атАмя║╖я║ия║╝ ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║Ия║╗я║Оя║Ся║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Ся║┤я╗┤я╗Дя║ФтАк.

┬атАитАй.тАмя╗н┘Ия║Я┘А┘Ая║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я║гя║╝я║Оя║Ля╗┤я║Оя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║дя╗оя║Н╪зя║й╪пя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║┤ ┘С┘Оя║Тя║Тя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Чя╗оя╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║зя║┤я║Оя║Ля║отАйтАитАк

┬атАмя╗гя║Оя║й╪пя╗│я║ФтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║Г╪гя║┐я║оя║Н╪зя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗ая╗Ря║ЦтАйтАитАк19

┬атАмтАм тАля╗гя╗ая╗┤я╗оя╗з ┘Ля║ОтАйтАитАк

┬атАитАй470

┬атАмя║Г╪гя╗Яя╗ТтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘ИтАйтАитАк

┬атАитАй455

┬атАмя║й╪пя╗│я╗ия║Оя║н╪▒ ┘Ля║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя║Дя║┐я║оя║Н╪зя║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая║┤я╗┤я║Оя║н╪▒я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗Шя╗ВтАк

┬атАитАй╪МтАмтАм тАля╗н┘Ия║Г╪гя║н╪▒я║Яя╗Мя║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я║й╪пя║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗гя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗ая╗дя║оя╗н┘Ия║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║│я║Тя║Оя║П╪итАйтАитАк

┬атАмя╗ля║м┘ЗтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║дя╗оя║Н╪зя║й╪пя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя╗Ля║кя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗╗я╗Яя║Шя║░я║Н╪зя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗Шя╗оя║Н╪зя╗Ля║ктАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║З╪ея║╖я║Оя║н╪▒я║Н╪зя║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║оя╗н┘Ия║н╪▒тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║┤я║оя╗Ля║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║дя║кя║й╪пя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Ля║кя╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║Чя║оя╗Щ┘ГтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя╗дя║┤я║Оя╗Уя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Шя║Оя╗зя╗оя╗зя╗┤я║ФтАк

┬атАитАй╪МтАмя╗н┘Ия║й╪пя╗Ля║ЦтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я║й╪пя║Н╪зя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║│я║Оя║Ля╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗╣я╗Ля╗╝я╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея╗Яя╗░тАйтАитАк

┬атАмя║┐я║оя╗н┘Ия║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗зя║╕я║отАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗оя╗Ля╗▓тАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия║Н╪зя╗Яя║Ья╗Шя║Оя╗Уя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║оя╗н┘Ия║н╪▒я╗│я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║Ся╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗оя║Н╪зя╗Гя╗ия╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАмя╗Яя╗ая║дя║ктАйтАитАк

┬атАмя╗гя╗жтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║гя╗оя║Н╪зя║й╪пя║Щ╪лтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗Дя║оя╗Х┘ВтАк.тАмтАм

тАля║Чя╗Мя║кя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя║│я╗втАм тАлтАк

┬атАитАй-┬нтАР

┬атАитАй2тАмя║Н╪зя╗Ля╗ая╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя╗зя║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗Пя║Оя╗Яя╗┤я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║зя╗ая╗┤я╗Фя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗ая╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║Тя╗Ья╗оя║╡╪┤тАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║Дя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗ля║мя║Н╪зтАйтАитАк

┬атАмя╗ля╗отАйтАитАк

┬атАмя║З╪ея║│я╗дя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║дя╗┤я║втАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Яя╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Ся║┤я║ая╗╝я║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║┤я║ая╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Ся║┤я╗оя╗Х┘ВтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая╗дя╗Мя║ФтАйтАитАк.

┬атАмтАм

тАлтАкg├З|3'v┬Ц┬УAтАмтАм

тАля║╗я║дя╗┤я╗Фя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║кя║У╪йтАм

тАл'┬п┬Ц┬ЕтАкd┬К┬бn|zA`(d== =┬б┬Щ┬КA')1'/%┬о'm'v.%┬о'Eu┬б┬К┬ЩeA'EтАмтАм тАл>тАкd>`n|zA'┬Е┬бk|y*E┬Ч9/d]┬бDd┬Дa~B2vтАмтАм тАлтАкd9`a~A'E┬П1┬Я┬УAdB`┬ДA'd@v|yA'd9`a7тАмтАм тАля║Н╪зя╗╡я║н╪▒я║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя╗ия║╕я╗оя║н╪▒я║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя╗╗тАйтАитАк

┬атАмя║Чя╗М ┘С┘Ря║Тя║отАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмя║н╪▒я║Г╪гя╗▒┘КтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║дя╗┤я╗Фя║ФтАйтАитАк

┬атАитАй

┬атАмя╗н┘Ия║З╪ея╗зя╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Чя╗М ┘С┘Ря║Тя║отАйтАитАк

┬атАмя╗Ля╗жтАйтАитАк

┬атАмя║Б╪вя║н╪▒я║Н╪зя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║╗я║дя║Оя║Ся╗мя║ОтАм

тАл'тАк┬Л*`┬ЬAтАмтАм тАлтАк0213342731тАмтАм тАлтАк0924371903тАмтАм тАлтАк0914098601тАмтАм

тАл>`@тАк0213342732}xтАмтАм

тАля║Чя╗Мя║кя╗│я╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗Шя║РтАм тАлтАк

┬атАитАй-┬нтАР

┬атАитАй3тАмя╗зя╗Мя╗ая╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗зя║дя╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя║Оя╗Гя╗дя║ФтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАк

┬атАитАй

┬атАитАй/тАмтАм тАля╗Ля╗ая╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАк

┬атАитАй/тАмя╗Уя║оя║Э╪мтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАк

┬атАитАй/тАмтАм тАля╗Ля║Оя║Ля║╕я║ФтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАк

┬атАитАй/тАмя╗зя║ая║Оя║У╪йтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАйтАитАк

┬атАитАй/

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАйтАитАк

┬атАитАй/

┬атАмя╗гя╗Мя╗дя║отАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАйтАитАк

┬атАитАй/

┬атАмя╗Ля║Тя║кя║Н╪зя╗Яя║┤я╗╝я╗б┘ЕтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАйтАитАк

┬атАитАй/

┬атАмтАм тАля║н╪▒я║Ся╗┤я╗КтАйтАитАк

┬атАмя║│я║Оя╗Яя╗втАйтАитАк

┬атАмя╗гя║дя╗дя║ктАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗оя╗Ля║░я║У╪йтАйтАитАк

┬атАитАй..

┬атАмя║Ся║Дя╗е┘ЖтАйтАитАк

┬атАмя╗Яя╗Шя║Тя╗ия║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║дя╗┤я║втАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмтАм тАля╗ля╗о ┘ПтАйтАитАк

┬атАмя╗г ┘Оя║Т ┘Ся╗┤я╗жтАйтАитАк

┬атАмя╗Чя║оя╗│я╗ж┘О тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║│я╗дя║Оя║Ля╗ия║ОтАйтАитАк

┬атАмя╗н┘Ия╗Яя╗┤я║▓тАйтАитАк

┬атАмя╗Ыя╗дя║ОтАйтАитАк

┬атАмя║Яя║Оя║А╪бтАйтАитАк

┬атАмя║Ся║┤я║ая╗╝я║Х╪ктАйтАитАк

┬атАмтАм тАля║Н╪зя╗Яя║┤я║ая╗ЮтАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя╗дя║кя╗зя╗▓тАйтАитАк

┬атАмя║Г╪гя║Ся╗отАйтАитАк

┬атАмя║│я╗ая╗┤я╗втАк.тАмтАм

тАлтАкinfo@libyaaljadidacomтАмтАм тАлтАкwwwlibyaaljadidacomтАмтАм

тАля╗Яя╗┤я║Тя╗┤я║ОтАйтАитАк

┬атАитАй-┬нтАР

┬атАмя╗Гя║оя║Н╪зя║Ся╗ая║▓тАйтАитАк

┬атАитАй-┬нтАР

┬атАмя║╖я║Оя║н╪▒я╗Й╪╣тАйтАитАк

┬атАмя║Н╪зя╗Яя║╝я║оя╗│я╗втАйтАитАк

┬атАмя║п╪▓я╗зя╗Шя║ФтАйтАитАк

┬атАмя╗Уя╗Ья╗┤я╗ия╗▓тАм


‫‪¢CG.¢'v8‬‬ ‫‫‫‫'‪111 /t„A‬‬

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﺃأﺣﺒﻄﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﻣﺤﺎﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ

‪

 ‬ﻛﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺬﺧﺎﺋﺮ

‪

 ‬ﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﺼﺮ‪

 

،‬ﻋﺒﺮ

‪

 ‬ﻣﻴﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﻧﻮﻳﺒﻊ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺧﻠﻴﺞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻘﺒﺔ

‪

 

.

 ‬‬ ‫ﻭوﺃأﺷﺎﺭر

‪

 ‬ﻣﺼﺪﺭر

‪

 ‬ﺃأﻣﻨﻲ

‪

 ‬ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﺳﻴﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻧﻪ

‪

 ‬ﺗﻢ

‪

 ‬ﺿﺒﻂ

‪

 ‬ﻣﺴﺎﻓﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﺛﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﻋﻮﺩدﺗﻪ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﻗﺎﺩدﻣ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﺘﻦ

‪

 ‬ﻋﺒﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻗﺎﺩدﻣﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﻴﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻘﺒﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺩدﻧﻲ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﻴﻨﺎﺀء

‪

 ‬‬ ‫ﻧﻮﻳﺒﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي‪

 

،‬ﻭوﺑﺤﻮﺯزﺗﻪ

‪

 

(98)

 ‬ﻃﻠﻘﺔ

‪

 ‬ﺳﻼﺡح

‪

 ‬ﺁآﻟﻲ

‪

 ‬ﻭو)‪

 

(33‬ﻃﻠﻘﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻃﺒﻨﺠﺔ

‪

 ‬ﻋﻴﺎﺭر

‪

 

65 7،

 ‬ﻣﻢ

‪

 ‬ﻭوﺧﺰﻳﻨﺘﻲ

‪

 ‬ﺳﻼﺡح

‪

 ‬ﺁآﻟﻲ

‪

 ‬ﻓﺎﺭرﻏﺔ

‪.

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﻧﺎﺣﻴﺔ

‪

 ‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‪

 

،‬ﺃأﺻﻴﺐ

‪

 ‬ﺟﻨﺪﻱي

‪

 ‬ﻣﺼﺮﻱي

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻗﻄﺎﻉع

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰﻱي

‪

 ‬ﺑﺮﺻﺎﺹص

‪

 ‬ﻣﻬِّﺮﺑﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻓﺎﺭرﻗﺔ

‪،

 ‬ﻭوﺫذﻟـﻚ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩد

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪

 

،‬ﻭوﺗﻢ

‪

 ‬ﻧﻘﻠﻪ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

‪

 ‬ﻟﻠﻌﻼﺝج

‪

 

،

 ‬ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺼﺪﺭر

‪

 ‬ﺃأﻣﻨﻲ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﻨﺪ

‪»

 ‬ﺃأﺣﻤﺪ

‪

 ‬ﻋﻮﺽض

‪

 ‬ﻣﺤﻤﻮﺩد«

‪

 

22)

 ‬ﻋﺎﻣ ًﺎ(

‪

 ‬ﺗﻔﺎﺟﺄ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺃأﺛﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻗﺘﺮﺍاﺑﻬﻢ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩد

‪

 ‬ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﺘﺼﺪﻯى

‪

 ‬ﻟﻬﻢ

‪

 ‬ﻭوﺣﺎﻭوﻝل

‪

 ‬ﻣﻨﻌﻬﻢ

‪

 ‬ﻓﺄﻃﻠﻘﻮﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺭر

‪

 ‬ﻋﻠﻴﻪ‪

 

،‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﺃأﺩدﻯى

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﺻﺎﺑﺘﻪ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻗﺒﺔ

‪.

 ‬‬ ‫

‪

 ‬ﻭوﺃأﺿﺎﻑف

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺪﺭر

‪

 ‬ﺇإﻧﻪ

‪

 ‬ﺟﺮﻯى

‪

 ‬ﻧﻘﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠ َّﻨﺪ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

‪

 ‬ﺭرﻓﺢ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰﻱي

‪

 ‬ﺣﻴﺚ

‪

 ‬ﺃأﺟﺮﻳﺖ

‪

 ‬ﻟﻪ

‪

 ‬ﺍاﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺗﻢ

‪

 ‬ﻧﻘﻠﻪ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﻳﺶ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻼﺝج

‪

 ‬ﻭوﺣﺎﻟﺘﻪ

‪

 ‬ﻣﺴﺘﻘﺮﺓة

‪.

 ‬‬

‫‫‫‫‫'‪dG/Ç¡B2013vG`™G7Ž>'Ÿ²'=D1434vŠ|525˙+®'d¡C`hA'd™|xA‬‬

‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﻃﺮﺡح

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻈﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻱي

‪»

 ‬ﺑﺸﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﺪ«

‪

 ‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺩدﺭرﺓة

‪

 ‬ﻟﺤﻞ

‪

 ‬ﺍاﻷﺯزﻣﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻼﺩده

‪

 ‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻳﺤﻤﻠﻮﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼﺡح

‪.

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﻘﻮﻡم

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻭوﻗﻒ

‪

 ‬ﺇإﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺭر

‪

 ‬ﻳﻠﻴﻪ

‪

 ‬ﻣﺆﺗﻤﺮ

‪

 ‬ﺣﻮﺍاﺭر

‪

 ‬ﺷﺎﻣﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﻮﺻﻮﻝل

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﻴﺜﺎﻕق

‪

 ‬ﻭوﻃﻨﻲ

‪

 ‬ﻭوﺩدﺳﺘﻮﺭر

‪

 ‬ﺟﺪﻳﺪ

‪

 ‬ﺗﺘﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﺳﺎﺳﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺟﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﺗُﺠﺮﻱي

‪

 ‬ﺍاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪..‬ﻭوﻗﺎﻝل»

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﺪ«

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺧﻄﺎﺏب

‪

 ‬ﺑﺪﻣﺸﻖ‪"

  

:‬ﺭرﻏﻢ

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﺳﺒﻖ

‪

 ‬ﺳﻨﻤﺪ

‪

 ‬ﻳﺪﻧﺎ

‪

 ‬ﻭوﻧﺤﺎﻭوﺭر

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣ َّﺪ

‪

 ‬ﻳﺪه

‪

 ‬ﻟﻠﺤﻮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻭوﺍاﺧﺘﻠﻒ

‪

 ‬ﻣﻌﻨﺎ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪

 

،‬ﻭوﺳﻨﺤﺎﻭوﺭر

‪

 ‬ﺃأﺣﺰﺍاﺑ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺃأﻓﺮﺍاﺩد ًﺍا

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬ﺗﺒﻊ

‪

 ‬ﻭوﻃﻨﻬﺎ‪

 

..‬ﻭوﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﻟﻘﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼﺡح

‪

 ‬ﻭوﺳﻨﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺎﺀء

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻊ

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬ﻭوﻃﻨﻲ

‪

 ‬ﻏﻴﻮﺭر

‪

 ‬ﺷﺮﻳﻒ

‪

 ‬ﻳﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﻷﺟﻞ

‪

 ‬ﻣﺼﻠﺤﺔ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ"‪

 

..‬‬ ‫ﻭوﺗﺎﺑﻊ‪"

 

:‬ﺃأﻣﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺏب

‪

 ‬ﻓﻬﻮ

‪

 ‬ﺳﻠﻴﻞ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭر

‪

 ‬ﻭوﻧﺤﻦ

‪

 ‬ﺍاﻋﺘﺪﻧﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺩدﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻻﺳﺘﻘﻼﻝل‪

 

،‬ﻭوﻫﻮ

‪

 ‬ﺳﺪَّ

‪

 ‬ﺑﺎﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻮﺍاﺭر‪

 

،‬ﻭوﺍاﻋﺘﺎﺩد

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻋﻄﺎﺋﻨﺎ

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﺍاﻣﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻧﺤﻦ

‪

 ‬ﺭرﻓﻀﻨﺎﻫﺎ"‪..‬ﻭوﺃأﺷﺎﺭر

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪"

 ‬ﺍاﻟﺤﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺳﻴﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺎﻟﻲ‪

 

،‬ﺃأﻭو ًﻻ

‪

 ‬ﺗﻠﺘﺰﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺑﻮﻗﻒ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ

‪

 ‬ﻭوﺗﺴﻠﻴﺢ

‪

 ‬ﻭوﺇإﻳﻮﺍاﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

‪

 ‬ﻭوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ

‪

 ‬ﻭوﻗﻒ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻹﺭرﻫﺎﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻳﺴ ّﻬﻞ

‪

 ‬ﻋﻮﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺯزﺣﻴﻦ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ"‪.‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﺨﻄﻮﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺗﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﺑﺄﻥن

‪

 ‬ﺗﻮﻗﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﻻﺣﺘﻔﺎﻅظ

‪

 ‬ﺑﺤﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺩد

‪

 ‬ﺇإﺫذﺍا

‪

 ‬ﺗﻌ ّﺮﺽض

‪

 ‬ﺃأﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﻃﻦ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻦ

‪

 ‬ﻟﻠﺨﻄﺮ"‪

 

،‬ﻣﺸﺪﺩد ًﺍا

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺿﺮﻭوﺭرﺓة

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﻜﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙك

‪

 ‬ﺁآﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺰﺍاﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻤﻴﻊ

‪

 ‬ﺑﻬﺬه

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻨﻮﺩد

‪

 ‬ﻭوﺿﺒﻂ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩد‪

 

.‬‬

‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻠﻄﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻧﺤﻮ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

9‬ﺃأﻃﻨﺎﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﻴﻠﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺴﺮﺑﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﺼﻨﻊ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﻴﻤﺎﻭوﻳﺎﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ

‪

 ‬ﺷﺎﻧﺸﻲ

‪

 ‬ﺑﺸﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻼﺩد

‪

 ‬ﺍاﻧﺘﻬﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻄﺎﻑف

‪

 ‬ﺑﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻧﻬﺮ

‪

 ‬ﺗﺸﻮﺗﺸﺎﻧﻎ‪.‬‬ ‫ﻭوﺫذﻛﺮﺕت

‪

 ‬ﻭوﻛﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﺃأﻧﺒﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪"

 ‬ﺷﻴﻨﺨﻮﺍا"ﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻇﻬﺮﺕت

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺳﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬‬ ‫ﺧﻠﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺻﻤﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺼﺮﻳﻒ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺎﺑﻊ

‪

 ‬ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

‪

 ‬‬ ‫)ﺗﻴﺎﻧﺠﻲ(

‪

 ‬ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

‪

 ‬ﻛﻴﻤﺎﻭوﻳﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺤﻢ‪.‬‬ ‫ﻭوﻗﺪ

‪

 ‬ﺍاﻛﺘﺸﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 

31

 ‬ﺩدﻳﺴﻤﺒﺮ

‪2012

 ‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ

‪

 ‬ﻻﺣﻆ

‪

 ‬ﻋﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﻨﻊ

‪

 ‬ﺗﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻻﻧﻴﻠﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﻧﺒﻮﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻜﺴﻮﺭر

‪

 ‬ﺃأﺛﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺇإﺟﺮﺍاﺀء

‪

 ‬ﻋﻤﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﺤﺺ

‪

 ‬ﺭرﻭوﺗﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻣﺮﻛﺰ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﻄﻮﺍاﺭرﺉئ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﻠﻲ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪30

 ‬‬ ‫ﻃﻨﺎ

‪

 ‬ﺁآﺧﺮﺍا

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻻﻧﻴﻠﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﺗﻢ

‪

 ‬ﺍاﺣﺘﻮﺍاﺀءﻫﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺧﺰﺍاﻥن

‪

 ‬ﻣﻬﻤﻞ

‪

 ‬ﻣﺠﺎﻭوﺭر‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ

‪

 ‬ﺍاﻥن

‪

 ‬ﻣﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﻴﻠﻴﻦ

‪

 ‬ﻋﺒﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻣﺮﻛﺐ

‪

 ‬ﻛﻴﻤﺎﻭوﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﺳﺎﻡم

‪

 ‬ﻳﺴﺘﺨﺪﻡم

‪

 ‬ﺑﺼﻮﺭرﺓة

‪

 ‬ﻭوﺍاﺳﻌﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﺼﻨﻴﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﺻﺒﺎﻍغ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻣﺒﻴﺪﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﻋﺸﺎﺏب

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻜﻴﻤﺎﻭوﻳﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﺧﺮﻯى

‪.

 ‬‬

‫‪3‬‬

‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ���
‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﺃأﻓﺎﺩدﺕت

‪

 ‬ﺻﺤﻴﻔﺔ

‪"

 ‬ﺻﻨﺪﻱي

‪

 ‬ﺗﺎﻳﻤﺰ"

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﺑﺄﻥن

‪

 ‬ﺭرﻭوﺳﻴﺎ

‪

 ‬ﺃأﺭرﺳﻠﺖ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 ‬ﺧﻤﺲ

‪

 ‬ﺳﻔﻦ

‪

 ‬ﺇإﻧ ـﺰﺍاﻝل

‪

 ‬ﺗﺤﻤﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺌﺎﺕت

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﺸﺎﺓة

‪

 ‬ﺳﻼﺣﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺤﺮﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟــﻤــﺮﻛــﺒــﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪

 

،‬ﻓﻴﻤﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻋﺘﺒﺮﺗﻪ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻌﺮﺍاﺿ ًﺎ

‪

 ‬ﻟﻠﻘﻮﺓة

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺟﺎﻧﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﺣﺪ

‪

 ‬ﻟﺮﺩدﻉع

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬ﺗﺪﺧﻞ

‪

 ‬ﻏﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﻭوﻗــﺎﻟـﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺳﻔﻨ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﺳﻄﻮﻟﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻠﻄﻴﻖ

‪

 ‬‬

‫‫‫‫ﻭوﺍاﻟﺒﺤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﻮﺩد

‪

 ‬ﺗﺮﺍاﻓﻖ

‪

 ‬ﺳﻔﻦ

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﺰﺍاﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﺘﺠﻤﻊ

‪

 ‬ﻓ ـﻲ

‪

 ‬ﻣﻴﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﻃﺮﻃﻮﺱس

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻱي‪

 

،‬ﺣﻴﺚ

‪

 ‬ﺗﺤﺘﻔﻆ

‪

 ‬ﻣﻮﺳﻜﻮ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻘﺎﻋﺪﺓة

‪

 ‬ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ

‪

 ‬ﻃﺮﻳﻘ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻹﺟــﻼﺀء

‪

 ‬ﺭرﻋﺎﻳﺎﻫﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ‪

 

،‬ﻭوﻫﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻛﺒﺮ

‪

 ‬ﻗــﻮﺓة

‪

 ‬ﺗﺤﺸﺪﻫﺎ

‪

 ‬ﺭرﻭوﺳــﻴـﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﺬ

‪

 

40

 ‬ﻋﺎﻣ ًﺎ‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﺿﺎﻓﺖ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻣﺼﺪﺭر ًﺍا

‪

 ‬ﺩدﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ

‪ً

 ‬‬ ‫ﺭرﻭوﺳــﻴـ ًﺎ‪

 

،‬ﻃﻠﺐ

‪

 ‬ﻋــﺪﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺸﻒ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻫﻮﻳﺘﻪ‪

 

،‬ﺃأﻛ ـﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻭوﺟــﻮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻔﻦ

‪

 ‬‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﺗﻈﺎﻫﺮ

‪

 ‬ﻣﺌﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﺎﻧﻐﻲ

‪

 ‬ﻋﺎﺻﻤﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺳﻄﻰ

‪

 ‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ

‪

 ‬ﺑﺈﺣﻼﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻼﺩد‪

 

،‬ﺗﺰﺍاﻣﻨ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻌﺪﺍاﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻔﺎﻭوﺿﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺒﺪﺀء

‪

 ‬ﺑﻤﺤﺎﺩدﺛﺎﺕت

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻤﺮﺩدﻳﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﻋــﺮﺏب

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟ ـﻮﺯزﺭرﺍاﺀء

‪"

 ‬ﻓﻮﺳﺘﻴﻦ

‪

 ‬ﺃأﺭرﺷﺎﻧﺞ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻮﺍاﺩدﻳﺮﺍا"

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺷﻜﺮه

‪

 ‬ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺩدﻋﻤﻬﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪

 

،‬ﻣﺆﻛﺪ ًﺍا

‪

 ‬ﺃأﻧـﻪ

‪

 ‬ﻳﺴﻌﻰ

‪

 ‬ﺇإﻟـﻰ

‪

 ‬ﺗﺤﻘﻴﻖ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻼﻡم

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻼﺩد

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺤﻔﺎﻅظ

‪

 ‬ﻋﻠﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﻣﻮﺣﺪﺓة

‪

 ‬ﺧﻠﻒ

‪

 ‬‬ ‫ﻗﻴﺎﺩدﺗﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪..‬ﻭوﻗﺪ

‪

 ‬ﺃأﻭوﻗﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻤﺮﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺇإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺳﻄﻰ

‪

 ‬ﺯزﺣﻔﻬﻢ

‪

 ‬ﺑﺎﺗﺠﺎه

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

‪)

 ‬ﺑﺎﻧﻐﻲ(

‪

 ‬ﺗﻤﻬﻴﺪ ًﺍا

‪

 ‬ﻹﺟﺮﺍاﺀء

‪

 ‬ﻣﻔﺎﻭوﺿﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪

 

،‬ﻭوﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻋﺸﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺪﻥن

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﻭوﺍاﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺟﻬﺔ

‪

 ‬ﺃأﺧﺮﻯى

‪

 ‬ﺍاﺗﻬﻢ

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮ

‪

 ‬ﺷﺆﻭوﻥن

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺍاﺿﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﻤﻬﻮﺭرﻳﺔ

‪

 ‬ﺇإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺳﻄﻰ‪

  

،‬ﺍاﻟﻤﺘﻤﺮﺩدﻳﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺄﻧﻬﻢ

‪

 ‬ﻳﻌﺘﺰﻣﻮﻥن

‪

 ‬ﺷﻦَّ 

‪

 ‬ﺣﺮﺏب

‪

 ‬ﺃأﺛﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻔﺎﻭوﺿﺎﺕت‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﺿﺎﻑف

‪

 ‬ﻗﺎﺋ ًﻼ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﺎﺩدﺛﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣـﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ‪

 

،‬ﻭوﺍاﻟــﻮﻻﻳــﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺳﺘُﺠﺮﻯى

‪

 ‬ﻣﺜﻠﻤﺎ

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬ﻣﺨﻄﻂ

‪

 ‬ﻟﻬﺎ‪

 

،‬ﻭوﺃأﻧﻪ

‪

 ‬ﺳﺘﻜﻮﻥن

‪

 ‬‬

‫‪12‬‬

‫‫‫‫ﺍاﻟﺤﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣﺎ

‪

 ‬ﻻ

‪

 ‬ﻳﻘﻞ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 

300

 ‬ﺟﻨﺪﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻣـﻦ

‪

 ‬ﻣﺸﺎﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻳﻬﺪﻑف

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ

‪

 ‬ﻣﺼﺎﻟﺢ

‪

 ‬ﺭرﻭوﺳﻴﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ‪

 

،‬‬ ‫ﻭوﺛﻨﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟـــﺪﻭوﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﻋـﻦ

‪

 ‬ﻧﺸﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻗﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺧﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺽض

‪

 ‬ﻟﻠﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ

‪

 ‬ﺿﺪ

‪

 ‬ﻧﻈﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺲ

‪

 ‬‬ ‫»ﺑﺸﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﺪ"‪..‬ﻭوﻧﺴﺒﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻭوﺳﻲ

‪

 ‬ﻗﻮﻟﻪ

‪:

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻼﺩده

‪

 ‬ﻳﺠﺐ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﻣﺴﺘﻌﺪﺓة

‪

 ‬ﻷﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻄﻮﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻧﻄﻼﻗ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻋﺘﻘﺎﺩدﻫﺎ

‪

 ‬‬

‫‫ﻫﻨﺎﻙك

‪

 ‬ﺛﻼﺛﺔ

‪

 ‬ﻭوﻓﻮﺩد

‪

 ‬ﻳﻀﻢ

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 

15

 ‬ﻋﻀﻮ ًﺍا‪

 

،‬‬ ‫ﻭوﻫــﻲ

‪

 ‬ﻭوﻓـــﻮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻜـــﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻤﺘـــﻤﺮﺩدﻳﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻤﻌﺎﺭرﺿﺔ

‪.

 ‬‬ ‫ﻭوﻛــﺎﻥن

‪

 ‬ﻣﺠﻠﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣـﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ

‪

 ‬ﺃأﺑــﺪﻯى

‪

 ‬ﻗﻠﻘﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﺯزﺍاﺀء

‪

 ‬ﺗﻘﺪﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻤﺮﺩدﻳﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﻤﻬﻮﺭرﻳﺔ

‪

 ‬ﺇإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﺳﻄﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﺟﻌﻠﻬﻢ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﻘﺮﺑﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻋﺎﺻﻤﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻫﺬه

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩدﻥن

‪،

 ‬ﻭوﺟﺪﺩد

‪

 ‬ﺩدﻋﻮﺗﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ

‪

 ‬ﻟﺤﻞ

‪

 ‬ﻟﻸﺯزﻣﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻔﺎﻭوﺽض‪.‬‬

‫‫‫ﺍاﻟﻘﻴﺎﺩدﻱي

‪

 ‬ﻗﺘﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﺠﻮﻡم

‪

 ‬ﺃأﻡم

‪

 ‬ﻻ‪..‬ﻭوﺗﺄﺗﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺃأﻳﺎﻡم

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﻘﺘﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻴﺎﺩدﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﺭرﺯز

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮﺳﺘﺎﻥن

‪»

 ‬ﺍاﻟﻤﻼ

‪

 ‬ﻧﻈﻴﺮ«

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻏﺎﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻄﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺃأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭر

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺃأﺩدﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺳﻘﻮﻁط

‪

 ‬ﻋﺸﺮﺓة

‪

 ‬ﻗﺘﻠﻰ

‪

 ‬ﻭوﺗﺰﺍاﻣﻨﺖ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﻏﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺃأﺧﺮﻯى

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮﺳﺘﺎﻥن

‪

 ‬ﺳﻘﻂ

‪

 ‬ﻓﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺃأﺭرﺑﻌﺔ

‪

 ‬ﻗﺘﻠﻰ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺃأﺟﺒﺮﺕت

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻮﻗﻒ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﺨﺪﺍاﻡم

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺍاﺗﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬

‫‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫

‪

 ‬ﺫذﻛﺮﺕت

‪

 ‬ﺻﺤﻴﻔﺔ

‪"

 ‬ﺻﻦ"

‪

 ‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﺭرﺟﻨﺘﻴﻦ‪»

 

،‬ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ

‪

 ‬ﻛﻴﺮﺷﻨﺮ«‪

 

،‬ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪ُ

 ‬ﺃأﺟﺒﺮﺕت

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻮﻗﻒ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﺳﺘﺨﺪﺍاﻡم

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺗﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺎﺧﺮﺓة

‪

 ‬ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻳﻮﻥن‪.‬‬ ‫ﻭوﻗﺎﻟﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪»

 ‬ﻛﻴﺮﺷﻨﺮ«

‪

 ‬ﺳﺘﻨﻔﻖ

‪

 

622

 ‬ﺃأﻟﻒ

‪

 ‬‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ

‪

 ‬ﺇإﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﺌﺠﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺮﻛﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪»

 ‬ﺗﺸﺎﺑﻤﺎﻥن

‪

 ‬ﻓﺮﻳﺒﻮﺭرﻥن

‪«

 ‬ﻟﺠﻮﻟﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺁآﺳﻴﺎ‪

 

،‬‬ ‫ﻣﺎ

‪

 ‬ﺳﻴﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺇإﺣﺮﺍاﺟ ًﺎ

‪

 ‬ﻟﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺻ ّﻌﺪﺕت

‪

 ‬ﻟﻬﺠﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﺿﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻴﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺟــﺰﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻮﻛﻼﻧﺪ

‪

 ‬ﻭوﺩدﻋﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺮﻛﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﺿﺎﻓﺖ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺟﻨﺘﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﺿﻄﺮﺕت

‪

 ‬ﻟﻠﺒﺤﺚ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻦ

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺑﺪﻳﻠﺔ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺳﺤﺐ

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺗﻬﺎ

‪)

 ‬ﺑﻮﻳﻨﻎ

‪

 

(757

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﺎﻟﻎ

‪

 ‬ﺳﻌﺮﻫﺎ

‪

 

40

 ‬ﻣﻠﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﺟﻨﻴﻪ

‪

 ‬ﺇإﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻤﻌﺮﻭوﻓﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ

‪)

 ‬ﺗﺎﻧﻐﻮ

‪

 

(1

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺪﻣﺔ

‪

 ‬ﻷﺳﺒﺎﺏب

‪

 ‬ﻓﻨﻴﺔ‪

 

،‬ﻭوﺍاﺳﺘﺌﺠﺎﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﻃﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ���
‪

 

30

 ‬ﻣﻠﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﺟﻨﻴﻪ

‪

 ‬ﺇإﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺗﺤﺘﻮﻱي

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 

13

 ‬ﻣﻘﻌﺪ ًﺍا

‪

 ‬ﻭوﻣﺠﻬﺰﺓة

‪

 ‬‬

‫ﺑﺄﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿﻊ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

 ‬ﻳﺼﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺫذﺭرﻭوﺗﻪ

‪

 ‬ﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﻋﻴﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺼﺢ‪

 

،‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻳﺼﺎﺩدﻑف

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺇإﺑﺮﻳﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻘﺒﻞ«‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﺿﺎﻑف

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻭوﺳﻲ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺟﻮﺩد

‪

 ‬ﻗﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﻣﺸﺎﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻭوﺳﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮﺏب

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻴﺎه

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻳﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳــﺮﺩدﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟــﻐــﺮﺏب

‪

 ‬ﻋـﻦ

‪

 ‬ﻧﺸﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻗـﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺑﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 ‬ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻳﻦ

‪

 ‬ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪

 

.‬‬

‫‫‫‫‬ ‫ــ ‫ـــ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﺃأﻋﻠﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻴﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻠﻔﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻬﺎﺩدﻱي

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺩدﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﺃأﻧﻪ

‪

 ‬ﻃﻠﺐ

‪

 ‬ﻭوﺳﺎﻃﺔ

‪

 ‬ﺷﺨﺼﻴﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺭرﺩدﻧــﻴ ـﺔ

‪

 ‬ﻣﻘﺮﺑﺔ

‪

 ‬ﻣـﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻔﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻺﻓﺮﺍاﺝج

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺳﻠﻔﻲ

‪َ

 ‬ﻗﺘﻞ

‪

 ‬ﺩدﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﺃأﻣﺮﻳﻜﻴ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﺎﻡم

‪

 

2003

 ‬‬ ‫ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻴﺎﺩدﻱي

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻴﺎﺭر

‪»

 ‬ﻣﺤﻤﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻠﺒﻲ«

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻠﻘﺐ

‪

 ‬ﺑـ

‪

 

"

 ‬ﺃأﺑﻲ

‪

 ‬ﺳﻴﺎﻑف"

‪

 ‬ﺳﻨﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻳﺎﻡم

‪

 ‬ﻟﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺑﻌﺾ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺩدﻧﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﺮﻳﺒﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻔﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻋ ّﻤﺎﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺀء

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺩدﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻬﺎ

‪

 

،

 ‬ﺑﻬﺪﻑف

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻮﺳﻂ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻺﻓﺮﺍاﺝج

‪

 ‬ﻋﻦ

‪»

 ‬ﻣﺤﻤﺪ

‪

 ‬ﺩدﻋﻤﺲ«

‪

 ‬ﺍاﻟــﺬﻱي

‪

 ‬ﻗﺘﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

‪»

 ‬ﻟﻮﺭرﻧﺲ

‪

 ‬ﻓﻮﻟﻲ«ﻋﺎﻡم

‪

 ‬‬ ‫‪

  

2003‬ﻏﻴﺮ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺪﺭر

‪

 ‬ﺭرﻓﺾ

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺸﻒ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻦ

‪

 ‬ﺃأﺳﻤﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕت

‪

  ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻭوﺻﻔﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﺄﻧﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺤﺘﻔﻆ

‪

 ‬ﺑﻌﻼﻗﺎﺕت

‪

 ‬ﻃﻴﺒﺔ

‪

 ‬ﻭوﻭوﻃــﻴــﺪﺓة

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻔﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻋ ّﻤﺎﻥن

‪.

  ‬‬

‫‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﻗــﺎﻟ ـﺖ

‪

 ‬ﻣــﺴــﺆﻭوﻟ ـﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﺔ

‪

 ‬ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎﺩد

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﺭرﻭوﺑـــﻲ

‪

 ‬‬ ‫»ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ

‪

 ‬ﺁآﺷﺘﻮﻥن

‪

 

«

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻴﺎﻥن

‪

 ‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﺣـﺪ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺸﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﺳـﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﺘﻨﺤﻰ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﺟﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﺻﻮﻝل

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺣﻞ

‪

 ‬ﺳﻴﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﻟﻠﺼﺮﺍاﻉع

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻼﺩده‪.‬‬ ‫ﻭوﺟﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻴﺎﻥن

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﻛﻠﻤﺔ

‪

 ‬ﺃأﻟﻘﺎﻫﺎ

‪

 ‬‬ ‫»ﺍاﻷﺳــــﺪ«ﻭو

‪

 ‬ﻗــﺎﻝل

‪

 ‬ﻓﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺇإﻧــﻪ

‪

 ‬ﻟﻦ

‪

 ‬‬

‫‫ّ ‬ ‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﻧﻔﻰ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻴﺮ

‪»

 ‬ﺳﻌﻮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻴﺼﻞ«

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻳﺔ‪

 

،‬‬ ‫ﻣﺎ

‪

 ‬ﺗﺮﺩدﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﻧﺒﺎﺀء

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻗﻴﺎﻡم

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺣﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﺳﻌﻮﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﺑﺸﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻏﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﻮﺍاﻗﻊ

‪

 ‬ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﻋﺪﺓة

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻴﻤﻦ‪

 

،‬ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

‪

 ‬‬ ‫»ﺍاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ«

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻘﺎﺭرﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺛﺖ

‪

 ‬ﻣﺆﺧﺮ ًﺍا

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻗﻴﺎﻡم

‪

 ‬ﺳﻼﺡح

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻱي

‪

 ‬ﺑﺎﻹﻏﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻫﺪﺍاﻑف

‪

 ‬ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﻋﺪﺓة

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻴﻤﻦ

‪

 ‬ﻏﻴﺮ

‪

 ‬ﺻﺤﻴﺤﺔ‪

 

،‬‬ ‫ﻭوﻓﻴﻤﺎ

‪

 ‬ﻳﺨﺺ

‪

 ‬ﻗﻀﻴﺔ

‪

 ‬ﺧﻄﻒ

‪

 ‬ﻧﺎﺋﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻨﺼﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻱي

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﺪﻥن

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ

‪»

 ‬ﻋﺒﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﻟﺪﻱي«

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﺗﻨﻈﻴﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﻋﺪﺓة‪

 

،‬ﻗﺎﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺯزﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻳﺔ‪»

 

:‬ﺍاﻟﻤﺴﺎﻋﻲ

‪

 ‬ﺣﺜﻴﺜﺔ

‪

 ‬ﻹﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺳﺮﺍاﺣﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺮﻳﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﺟﻞ«‪

 

..‬ﻭوﺃأﺿﺎﻑف‪»

 

:‬ﻧﺤﻦ

‪

 ‬ﻧﺮﻛﺰ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻔﺎﻭوﺿﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻴﻤﻨﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻴﻦ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺇإﻧﺠﺎﺡح

‪

 ‬ﺇإﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺳﺮﺍاﺡح

‪

 ‬ﻧﺎﺋﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﻨﺼﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻱي‪

 

،‬ﻭوﺍاﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

‪

 ‬ﻧﺎﺗﺞ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻗﺒﻠﻬﻢ«‪

 

.‬‬

‫‫َّـ ‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﺿــﺮﺏب

‪

 ‬ﺯزﻟــﺰﺍاﻝل

‪

 ‬ﺑﻠﻐﺖ

‪

 ‬ﻗﻮﺗﻪ

‪

 

7 5

 ‬ﺩدﺭرﺟ ـﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﻴﻂ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻬﺎﺩدﻱي

‪

 ‬ﻗﺒﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺷﺮﻕق

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﻜﺎ

‪.

 ‬‬ ‫ﻭوﺫذﻛﺮﺕت

‪

 ‬ﻫﻴﺌﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺯزﻟﺰﺍا ًﻻ

‪

 ‬ﻭوﻗﻊ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﻧﺤﻮ

‪

 ‬ﻣﺎﺋﺔ

‪

 ‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﻏﺮﺑﻲ

‪

 ‬‬ ‫»ﺑﻮﺭرﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺴﻨﺪﺭر«

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻵﺳﻜﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻋﻤﻖ

‪

 ‬ﻋﺸﺮﺓة

‪

 ‬‬

‫‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕت

‪

 ‬ﻛﺎﻓﺔ

‪

 ‬ﻭوﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻳﻦ

‪

 ‬ﻳﻘﺪِّﻣﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻄﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻤﺸﺮﻭوﺑﺎﺕت‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﺷﺎﺭرﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‪

 

،‬ﻧﻘ ًﻼ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻣﺼﺎﺩدﺭر

‪

 ‬ﻣﻄﻠﻌﺔ‪

 

،‬ﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

‪

 ‬ﻟﺴﺤﺐ

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺟﻨﺘﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺨﺪﻣﺔ

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻮﻑف

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﺼﺎﺩدﺭرﺗﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻳﻮﻥن

‪

 ‬ﺇإﺫذﺍا

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺎ

‪

 ‬ﻫﺒﻄﺖ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺗﺮﺍاﺏب

‪

 ‬ﺃأﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬

‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪

 

،‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ‪

 

،‬ﻭوﻓﺎﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻮﺍاﻃﻨﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﺛﻨﻴﻦ

‪

 ‬ﺑﺈﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍا

‪

 ‬ﻃﺎﺗﺶ‪

 

1‬ﺇإﻥن

‪

 

"1

 ‬‬ ‫)ﺇإﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻨﺎﺯزﻳﺮ(

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻧﺎﺑﻠﺲ‪

 

،‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻳﺮﻓﻊ

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻓﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺟﺮﺍاﺀء

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻔﻴﺮﻭوﺱس

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 

14

 ‬ﺣﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﺬ

‪

 ‬ﺑﺪﺍاﻳﺔ

‪

 ‬ﻣﻮﺳﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺘﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺎﻟﻲ‪..‬‬ ‫ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﻃﻖ

‪

 ‬ﺑﺎﺳﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺯزﺍاﺭرﺓة

‪)

 ‬ﻃﺮﻳﻒ

‪

 ‬ﻋﺎﺷﻮﺭر(

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻴﺎﻥن‪

 

،‬ﺇإﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻃﻔ ًﻼ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻣﺮﺃأﺓة

‪

 ‬ﺗﻮﻓﻴﺎ

‪

 ‬ﺟﺮﺍاﺀء

‪

 ‬ﺇإﺻﺎﺑﺘﻬﻤﺎ

‪

 ‬ﺑﺈﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍا

‪..'

 ‬ﺇإﺗﺶ‪

 

1‬ﺇإﻥن

‪

 ‬‬ ‫‪)

 

،'1‬ﺇإﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻨﺎﺯزﻳﺮ(

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻧﺎﺑﻠﺲ‪

 

،‬ﺷﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻀﻔﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪..‬‬ ‫ﻭوﺃأﺿﺎﻑف

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻓﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭوﺱس

‪

 ‬ﺍاﺭرﺗﻔﻌﺖ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 

14

 ‬ﺣﺎﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﺬ

‪

 ‬ﺑﺪﺍاﻳﺔ

‪

 ‬ﻣﻮﺳﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺘﺎﺀء‪

 

،‬ﻓﻴﻤﺎ

‪

 ‬ﻭوﺻﻞ

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬ﺍاﻹﺻﺎﺑﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺜﺒﺘﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻟﻰ

‪

 

365

 ‬ﺣﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻃﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫

‪

 ‬ﻭ��ﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻣﺠﻠﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻴﺎﻥن

‪):

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺃأﻋﻀﺎﺀء

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺠﻠﺲ

‪

 ‬ﻳﺒﺪﻭوﻥن

‪

 ‬ﻗﻠﻘﻬﻢ

‪

 ‬ﻓﻴﻤﺎ

‪

 ‬ﻳﺘﻌﻠﻖ

‪

 ‬ﺑﺘﻘﺪﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﺋﺘﻼﻑف)ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ(

‪

 ‬ﺻــﻮﺏب

‪

 ‬ﺑﺎﻧﺠﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﺬ

‪27..

 ‬‬ ‫ﺩدﻳﺴﻤﺒﺮ

‪.(

 ‬‬ ‫ﻭوﺣـﺚ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﻠﺲ

‪

 ‬ﺃأﻳﻀ ًﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻭوﺿـﻊ

‪

 ‬ﻧﻬﺎﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻬﺠﻮﻡم

‪

 ‬ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺴﻜﺮﻱي

‪

 ‬ﻭوﻗــﺎﻝل

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿﻊ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﺎﻟﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﻤﻬﻮﺭرﻳﺔ

‪

 ‬ﺇإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺳﻄﻰ

‪

 ‬ﻻﻳﻤﻜﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺣﺴﻤﻪ

‪

 ‬ﻋﺴﻜﺮﻳ ًﺎ‪.‬‬

‫‬ ‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪

 

:

 ‬‬ ‫ُﻗﺘﻞ

‪

 ‬ﺟﻨﺪﻱي

‪

 ‬ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ

‪

 ‬ﻭو ُﺃأﺻﻴﺐ

‪

 ‬ﺁآﺧﺮ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﺒﺎﺩدﻝل

‪

 ‬ﻹﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻛﺸﻤﻴﺮ

‪

 ‬ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺣﺎﺩدﺙث

‪

 ‬ﻳﻤﻜﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﺰﻳﺪ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻮﺗﺮ

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﺭرﺗﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﺘﻴﻦ

‪

 ‬ﺗﺘﻤﺘﻌﺎﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻘﺪﺭرﺓة

‪

 ‬ﻧﻮﻭوﻳﺔ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﻓﺘﺮﺓة

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻘﺎﺭرﺏب‪..‬ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

‪

 ‬ﻫﺎﺟﻤﺖ

‪

 ‬ﻧﻘﻄﺔ

‪

 ‬ﺗﻔﺘﻴﺶ

‪»

 ‬ﺳﺎﻭوﺍاﻥن

‪

 ‬ﺑﺎﺗﺮﺍا«

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﺸﻤﻴﺮ‪

 

،‬ﻭوﻫﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﻣﺤﻞ

‪

 ‬ﻧﺰﺍاﻉع

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺘﻴﻦ‪

 

.‬ﻭوﻧﻔﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻬﻨﺪﻱي

‪

 ‬ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺩده

‪

 ‬ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ

‪

 ‬ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴ ًﺎ‪..‬ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻣﺘﺤﺪﺙث

‪

 ‬ﺑﺎﺳﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻴﺎﻥن

‪»:

 ‬ﺭر َّﺩدﺕت

‪

 ‬ﻗﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻜﻔﺎﺀءﺓة

‪

 ‬ﻭوﺻ َّﺪﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﺠﻮﻡم‪.«.‬ﻭوﺗﺒﺎﺩدﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥن

‪

 ‬ﺇإﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺭر

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﻋﺒﺮ

‪

 ‬ﺧﻂ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺮﺍاﻗﺒﺔ

‪

 ‬ﻭوﻫﻮ

‪

 ‬ﺧﻂ

‪

 ‬ﻣﻌﺘﺮﻑف

‪

 ‬ﺑﻪ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻟﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﺸﻤﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻨﺎﺯزﻉع

‪

 ‬ﻋﻠﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺗﺤﺮﺳﻪ

‪

 ‬ﻗﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪..‬ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺙث

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻨﺪﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ

‪»

 ‬ﺟﺎﺟﺎﺩدﻳﺶ

‪

 ‬ﺩدﺍاﻫﻴﺎ«

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬ﺗﻌﺒﺮ

‪

 ‬ﺧﻂ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺮﺍاﻗﺒﺔ‪

 

،‬ﻭوﺃأﺿﺎﻑف‪"

 

:‬ﻛﺎﻥن

‪

 ‬ﻫﻨﺎﻙك

‪

 ‬ﺧﺮﻕق

‪

 ‬ﻟﻮﻗﻒ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺭر

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺟﺎﻧﺐ

‪

 ‬ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥن‪

 

،‬ﻗﻮﺍاﺗﻨﺎ

‪

 ‬ﺭرﺩدﺕت

‪

 ‬ﺑﺈﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺭر‪

 

".‬‬

‫‫‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪:

 ‬‬ ‫ُﻗﺘﻞ

‪

 

12

 ‬ﺷﺨﺼ ًﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻷﻗﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻏﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺃأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭر

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺇإﻗﻠﻴﻢ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮﺳﺘﺎﻥن

‪

 ‬ﺷﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﻏﺮﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥن‪..‬ﻭوﺫذﻛﺮﺕت

‪

 ‬ﻭوﺳﺎﺋﻞ

‪

 ‬ﺇإﻋﻼﻡم

‪

 ‬ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺭرﺑـﻊ

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻄﻼﻉع

‪

 ‬ﺃأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﻃﻴﺎﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻃﻠﻘﺖ

‪

 ‬ﻋﺸﺮﺓة

‪

 ‬ﺻﻮﺍاﺭرﻳﺦ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺛﻼﺛﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﺎﺯزﻝل

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺟﻨﺪﻭوﻻ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺇإﻗﻠﻴﻢ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮﺳﺘﺎﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻗﺮﻳﺒ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺣﺪﻭوﺩد

‪

 ‬ﺇإﻗﻠﻴﻢ

‪

 ‬ﺷﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮﺳﺘﺎﻥن‪.‬‬ ‫ﻭوﺑﻠﻐﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺼﻴﻠﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﻐﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 

12

 ‬ﻗﺘﻴﻼ

‪ً

 ‬‬ ‫ﻭو‪

 

8‬ﺟﺮﺣﻰ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻷﻗﻞ‪..‬ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﻗﻊ

‪

 ‬ﺍاﻹﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

‪"

 ‬ﺩدﺍاﻭوﻥن"

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺎﺯزﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺜﻼﺛﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘُﻬﺪﻓﺖ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺗﻌﻮﺩد

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫»ﻋﻤﺮﺍاﻥن

‪

 ‬ﺑﻮﻧﺠﺎﺑﻲ«

‪

 ‬ﺃأﺣﺪ

‪

 ‬ﻗــﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺒﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﻳﻌﺘﻘﺪ

‪

 ‬ﺃأﻧﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ

‪

 ‬ﺑﺤﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻥن‪..‬ﻭوﺃأﺿﺎﻓﺖ‪

 

.‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺎﺯزﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺩد ّﻣــﺮﺕت

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪

 

،‬ﻭوﻟﻜﻦ

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬ﻳﺘﺒ ّﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﺇإﺫذﺍا

‪

 ‬ﻛﺎﻥن

‪

 ‬‬

‫‫ــــ ‫‫‫‫‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺎﻋﺔ

‪

 

0858

 ‬ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ

‪

 ‬ﺟﺮﻳﻨﺘﺶ‪

 

.‬‬ ‫ﻭوﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻴﺌﺔ

‪

 ‬ﺫذﻛﺮﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺪﺍاﻳﺔ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻗﻮﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺰﻟﺰﺍاﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ

‪

 

7 7

 ‬ﺩدﺭرﺟﺔ‪

 

.‬ﻭوﺃأﺻﺪﺭر

‪

 ‬ﻣﺮﻛﺰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺤﺬﻳﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﻣﻮﺍاﺝج

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺎﺣﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺑﻲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻵﺳﻜﺎ

‪

 ‬ﺗﺤﺬﻳﺮ ًﺍا

‪

 ‬ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

‪

 ‬ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺷﺮﻕق

‪

 ‬ﺍاﻵﺳﻜﺎ

‪

 ‬ﻭوﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺇإﻻ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺤﺬﻳﺮ

‪

 ‬ﺃأﻟﻐﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻭوﻗﺖ

‪

 ‬ﺳﺎﺑﻖ

‪

 

.

 ‬‬

‫‫ﻳﺘﻔﺎﻭوﺽض

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﻯى

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺗﺤﺎﻭوﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﻃﺎﺣﺔ

‪

 ‬ﺑﻪ‪..‬ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻣﺘﺤﺪﺙث

‪

 ‬ﺑﺎﺳﻢ

‪

 ‬‬ ‫»ﺁآﺷـــﺘـــﻮﻥن«

‪"

 ‬ﺳﻨﺒﺤﺚ

‪

 ‬ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺎ

‪

 ‬ﺇإﺫذﺍا

‪

 ‬ﻛــﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻄﺎﺏب

‪

 ‬ﻳﺤﻤﻞ

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‪

 

،‬ﻟﻜﻨﻨﺎ

‪

 ‬ﻣﺘﻤﺴﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﺑﻤﻮﻗﻔﻨﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻫﻮ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪»

 ‬ﺍاﻷﺳﺪ«

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﺘﻨﺤﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻳﺴﻤﺢ

‪

 ‬ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝل

‪

 ‬ﺳﻴﺎﺳﻲ‪".‬‬ ‫ﻭوﺑــﺪﻭوﺭره

‪

 ‬ﺍاﺗﻬﻢ

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

‪

 ‬ﻭوﻟﻴﺎﻡم

‪

 ‬ﻫﻴﺞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻱي»

‪

 ‬ﺑﺸﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﺳــﺪ«

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺀء‪

 

،‬‬

‫ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺩدﻋﻮﺗﻪ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻛﻠﻤﺔ

‪

 ‬ﺃأﻟﻘﺎﻫﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻣﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣ ـﺪ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﺒﺎﺩدﺭرﺓة

‪

 ‬ﻟﻠﺴﻼﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﻹﻧﻬﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺮﺍاﻉع

‪

 ‬ﻟﻦ

‪

 ‬ﺗﺨﺪﻉع

‪

 ‬ﺃأﺣﺪ ًﺍا‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﺿــــﺎﻑف

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺭرﺳــﺎﻟــﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ

‪

 ‬ﺗﻮﻳﺘﺮ

‪

 ‬ﻟﻠﺘﻮﺍاﺻﻞ

‪

 ‬ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

‪

 ‬‬ ‫"ﺧﻄﺎﺏب

‪»

 ‬ﺍاﻷﺳﺪ«

‪

 ‬ﺃأﻛﺜﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺭرﻳﺎﺀء‪

 

،‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﺘﻠﻰ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻌﻨﻒ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻘﻤﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻳﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻳــﺤــﺎﺻــﺮﻭوﻥن

‪

 ‬ﺳ ـﻮﺭرﻳ ـﺎ

‪

 ‬ﻣ ـﻦ

‪

 ‬ﺻﻨﻌﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟــﻮﻋــﻮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻮﻓﺎﺀء

‪

 ‬ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺡح

‪

 ‬ﻟﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺨﺪﻉع

‪

 ‬ﺃأﺣﺪ ًﺍا‪".‬‬


‫&‪d??¡|2`¡|xC‬‬

‫'‪111 /t„A‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺃأﺯزﻣﺔ

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت‬

‫ــ ‫‫ﺫذﻛﺮﺕت

‪

 ‬ﺗﻘﺎﺭرﻳﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ

‪

  ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺒﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺩدﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬ﺭرﻓﻀﺖ

‪

 ‬ﻃﻠﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﺍاﻹﻓﺮﺍاﺝج

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 

11

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻮﺍاﻃﻨﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻋﺘﻘﻠﻮﺍا

‪

 ‬ﻣﺆﺧﺮﺍا

‪

 ‬‬ ‫‪

 

،‬ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺘﺪﺭرﻳﺐ

‪

 ‬ﺇإﺳﻼﻣﻴﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻛﻴﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻹﻃﺎﺣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺤﻜﻮﻣﺎﺕت

‪

 ‬ﺩدﻭوﻝل

‪

 ‬ﻋﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة‬

‫ـ‬

‫ـ‬

‫‫ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﺒﻮﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

 ‬ﺍاﻋﺘﺮﻓﺖ

‪

  ‬ﺟﻤﺎﻋﺔ

‪

 ‬ﺍاﻹﺧﻮﺍاﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

‪

 ‬ﺑﻤﺼﺮ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻋﺪﺩد ًﺍا

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ

‪

 ‬ﻳﻨﺘﻤﻮﻥن

‪

 ‬ﺇإﻟﻴﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻃﺎﻟﺒﺖ

‪

 ‬ﺑﺈﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺳﺮﺍاﺣﻬﻢ

‪

 ‬ﻗﺎﺋﻠﺔ

‪

 ‬ﺇإﻧﻬﻢ

‪

 ‬ﺍاﻋﺘﻘﻠﻮﺍا

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺟﻪ

‪

 ‬ﺣﻖ‪..‬ﻭوﺃأﻓﺎﺩد

‪

  ‬ﺗﻘﺮﻳﺮ

‪

 ‬ﺇإﻋﻼﻣﻲ

‪

 ‬ﺇإﻣﺎﺭرﺍاﺗﻲ

‪

 ‬ﺻﺒﺎﺡح

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺒﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺄﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻓﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻘﻰ

‪

 ‬ﻣﺴﺆﻭوﻟﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻣﺎﺭرﺍاﺗﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﺒﻮﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪»

 ‬ﺍاﻫﺘﻢ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ

‪

 ‬ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ

‪

 ‬ﺍاﻹﺧﻮﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻘﻂ«‪

 

..‬ﻭوﻧﻘﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻣﺴﺆﻭوﻟﻴﻦ

‪

 ‬ﺇإﻣﺎﺭرﺍاﺗﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﺩدﻫﺸﺘﻬﻢ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻻﻫﺘﻤﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺘﻮﻯى

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻓﻴﻊ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ

‪

 

11

 ‬ﺷﺨﺼﺎ‪

 

،‬ﻭوﺑﻬﺬه

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺮﻋﺔ‪

 

،‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺣﻴﻦ

‪

 ‬ﻳﻮﺟﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 

350

 ‬ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ

‪

 ‬ﻣﺼﺮﻳﺎ

‪

 ‬ﺑﺘﻬﻢ

‪

 ‬ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﺘﻄﺮﻕق

‪

 ‬ﺇإﻟﻴﻬﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻓﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺰﺍاﺋﺮ‪

 

،‬ﻣﺸﻴﺮﺍا

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺳﺴﻮﺍا

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺎﺕت

‪

 ‬ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

‪

 ‬ﺃأﻣﻮﺍاﻝل

‪

 ‬ﺑﻄﺮﻕق

‪

 ‬ﻏﻴﺮ

‪

 ‬ﻣﺸﺮﻭوﻋﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ

‪

 ‬ﺍاﻹﺧﻮﺍاﻥن

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺼﺮ‪..‬ﻭوﻗﺎﻟﺖ

‪

 ‬ﺻﺤﻴﻔﺔ

‪»

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻴﻮﻡم«

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

‪

 ‬ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺩدﺑﻲ

‪

 ‬ﺻﺒﺎﺡح

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺒﺖ‪

 

:،‬ﺇإﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﻓﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﺍاﺧﺘﺘﻢ

‪

 ‬ﺯزﻳﺎﺭرﺗﻪ

‪

 ‬ﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻤﻴﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ‪

 

،‬ﺃأﺟﺮﻯى

‪

 ‬ﻟﻘﺎﺀءﺍاﺕت

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﻛﺒﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻴﻦ

‪

 ‬ﺗﻨﺎﻭوﻟﺖ

‪

 ‬ﻣﻼﺑﺴﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺒﺾ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺧﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺗﺎﺑﻌﺔ

‪

 ‬ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

‪»

 ‬ﺍاﻹﺧﻮﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي«‪

 

،‬‬ ‫ﺗﻀﻢ

‪

 

11

 ‬ﺷﺨﺼﺎ‪

 

،‬ﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﺗﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺗﺠﻨﻴﺪ

‪

 ‬ﺃأﺑﻨﺎﺀء

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﺎﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡم

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺻﻔﻮﻑف

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪

 

..‬ﻭوﺫذﻛﺮﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻓﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﺗﺮﺃأﺳﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪

 

،‬ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺀء

‪)

 ‬ﻣﺤﻤﺪ

‪

 ‬‬

‫ﻟﺤﻞ

‪

 ‬ﺍاﻷﺯزﻣﺔ

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

‪..

 ‬‬

‫‫'‪dG/Ç¡B2013vG`™G7Ž>'Ÿ²'=D1434vŠ|525˙+®'d¡C`hA'd™|xA‬‬

‫ــ‬

‫‪..‬‬

‫ﺫذﻛﺮ

‪)

  ‬ﺛﺎﺑﻮ

‪

 ‬ﻣﺒﻴﻜﻲ(

‪

 ‬ﻭوﺳﻴﻂ

‪

  ‬ﺍاﻻﺗﺤﺎﺩد

‪

 ‬ﺍاﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺒﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺴﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﻭوﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﺗﻔﻘﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺇإﻗﺎﻣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﺰﻭوﻋﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼ ﺡح

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻨﺎﺯزﻉع

‪

 ‬ﻋﻠﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

‪

 ‬ﻭوﻫﻮ

‪

 ‬ﺷﺮﻁط

‪

 ‬ﻃﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻧﺘﻈﺎﺭر

‪

 ‬ﺗﺤﻘﻘﻪ

‪

 ‬ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑف

‪

 ‬ﺻﺎﺩدﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪

 

.‬ﻭوﻟﻢ

‪

 ‬ﻳﺤﺪﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺳﻴﻂ

‪

 ‬ﺇإﻃﺎﺭر ًﺍا

‪

 ‬ﺯزﻣﻨﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﻹﻗﺎﻣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﺯزﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﺎﺩدﺛﺎﺕت

‪

 ‬ﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺛﺎﺑﻮ

‪

 ‬ﻣﺒﻴﻜﻲ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﻤﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻏﺎﺩدﺭرﻫﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺸﻴﺮ

‪

 ‬ﻭوﻛﻴﺮ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﺍاﻹﺩدﻻﺀء

‪

 ‬ﺑﺄﻱي

‪

 ‬ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫"ﺍاﺗﻔﻘﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺿﺮﻭوﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﺗﺨﺎﺫذ

‪

 ‬ﺇإﺟﺮﺍاﺀءﺍاﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﻗﺮﺏب

‪

 ‬ﻭوﻗﺖ

‪

 ‬ﻣﻤﻜﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﺷﺮﻭوﻁط"‪.‬‬ ‫ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ

‪"

 ‬ﺍاﺗﻔﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺴﺎﻥن

‪

 ‬ﺃأﻳﻀﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺿﺮﻭوﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﺗﺨﺎﺫذ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺮﺍاﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻀﺮﻭوﺭرﻳﺔ

‪

 ‬ﻹﻗﺎﻣﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺣﺪﻭوﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﺁآﻣﻨﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﺰﻭوﻋﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼﺡح"

‪

 ‬ﻭوﺃأﺿﺎﻑف

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﺤﺎﺩد

‪

 ‬ﺍاﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

‪

 ‬ﺳﻴﻘﺪﻡم

‪

 ‬ﺟﺪﻭو ًﻻ

‪

 ‬‬ ‫ﺯزﻣﻨﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﺒﻮﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻣﺒﻴﻜﻲ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﻛﻴﺮ

‪

 ‬ﺃأﺑﻠﻎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻤﺔ

‪

 ‬ﺑﺄﻧﻪ

‪

 ‬ﻳﺘﻌﻴﻦ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﻘﻄﻊ

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬ﻋﻼﻗﺎﺕت

‪

 ‬ﺗﺮﺑﻄﻪ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن‐­‪-‬ﺷﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﻭوﻟﻜﻦ

‪

 ‬ﻟﻴﺲ

‪

 ‬ﻭوﺍاﺿﺤﺎ

‪

 ‬ﺇإﺫذﺍا

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﻫﺬه

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺨﻄﻮﺓة

‪

 ‬ﺳﺘﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﺿﻤﺎﻧﺔ

‪

 ‬ﻛﺎﻓﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﻭوﺳﻴﺒﺪﺃأ

‪

 ‬ﻣﺴﺆﻭوﻟﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻣﻨﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ

‪

 ‬ﺇإﺟﺮﺍاﺀء

‪

 ‬ﻣﺰﻳﺪ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﺎﺩدﺛﺎﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺇإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﻮﻡم

‪

 

13

 ‬ﻳﻨﺎﻳﺮﺍاﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ

‪

 ‬ﻗﺎﻟﺖ

‪

 ‬ﻭوﻛﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﻟﻸﻧﺒﺎﺀء

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﺗﻔﻘﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻴﺎﻥن

‪

 ‬ﺧﺘﺎﻣﻲ

‪

 ‬ﻟﻠﻘﻤﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺗﻨﻔﻴﺬ

‪

 ‬ﺟﻤﻴﻊ

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

‪

 ‬ﻭوﺇإﻗﺎﻣﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﻋﺎﺯزﻟﺔ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﺗﺄﺟﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻭوﻫــﺪﺩد

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﺤﺎﺩد

‪

 ‬ﺍاﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

‪

 ‬ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﻯى

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬‬

‫ـ‬

‫‫‫‪4‬‬

‫‪،،‬‬

‫ـ‬

‫ﺍاﻟﺨﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﺳﺴﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕت

‪

 ‬ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻣــــﻮﺍاﻝل

‪

 ‬ﺑﻄﺮﻕق

‪

 ‬‬ ‫ﻏﻴﺮ

‪

 ‬ﻣﺸﺮﻭوﻋﺔ‬

‫ﺭرﺃأﻓﺖ

‪

 ‬ﺷﺤﺎﺗﺔ(

‪

 ‬ﻭوﻣﺴﺎﻋﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي

‪

 ‬ﻟﻠﺸﺆﻭوﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ‪

 

،‬ﺍاﻟﺪﻛﺘﻮﺭر

‪)

 ‬ﻋﺼﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺪﺍاﺩد(

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺳﻜﺮﺗﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺲ

‪)

 ‬ﺧﺎﻟﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺰﺍاﺯز(

‪

 ‬ﺟﺎﺀء

‪

 ‬ﺑﺠﺪﻭوﻝل

‪

 ‬ﺃأﻋﻤﺎﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺑﻨﺪ

‪

 ‬ﻭوﺍاﺣﺪ

‪

 ‬ﻳﺘﻌﻠﻖ

‪

 ‬ﺑﺎﻹﻓﺮﺍاﺝج

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟـــ‪

 

،11‬ﻭوﻃﻠﺐ

‪

 ‬ﺇإﻳﻀﺎﺣﺎﺕت

‪

 ‬ﺣﻮﻝل

‪

 ‬ﺧﻠﻔﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﺗﻬﺎﻣﻬﻢ

‪

 ‬ﺑﺘﺪﺭرﻳﺐ

‪

 ‬ﺇإﺳﻼﻣﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻛﻴﻔﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﻃﺎﺣﺔ

‪

 ‬ﺑﺤﻜﻮﻣﺎﺕت

‪

 ‬ﻋﺮﺑﻴﺔ‪

 

..‬ﻭوﺷﺪﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺗﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕت

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺩدﻭوﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕت

‪

 ‬ﻭوﻗﺎﻧﻮﻥن‪

 

،‬ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻣﻠﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺑﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﻳﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻀﺎﺀء‪

 

،‬ﻭوﻫﻮ

‪

 ‬ﺻﺎﺣﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻴﺼﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬

‫‫‫ﺍاﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

‪

 ‬ﺑﻔﺮﺽض

‪

 ‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕت

‪

 ‬ﺇإﺫذﺍا

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬ﻳﻠﺘﺰﻣﺎ

‪

 ‬ﺑﻤﻬﻠﺔ

‪

 ‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

‪

 ‬ﻟﺤﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻨﺰﺍاﻉع

‪

 ‬ﻭوﻣﻨﺤﺎ

‪

 ‬ﺑﻌﺪﺋﺬ

‪

 ‬ﻓﺘﺮﺓة

‪

 ‬ﺃأﻃﻮﻝل

‪

 ‬ﻟﻠﺘﻔﺎﻭوﺽض‪.‬‬ ‫ﻭوﺣﻀﺖ

‪

 ‬ﺣﻜﻮﻣﺎﺕت

‪

 ‬ﻏﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ

‪

 ‬ﺁآﻧ ـﺬﺍاﻙك

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺳﺤﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻗﻮﺍاﺗﻬﻤﺎ

‪

 ‬ﻓــﻮﺭرﺍا

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺣﺪﻭوﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻔﺘﺮﺽض

‪

 ‬ﺃأﻧﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﺰﻭوﻋﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼﺡح‪.‬‬ ‫ﻭوﺭرﻓ ـﺾ

‪

 ‬ﺍاﻟــﺴــﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﺩدﻋــﻮﺍاﺕت

‪

  ‬ﺍاﻟﻘﻮﻯى

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻻﺗﺤﺎﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

‪

 ‬ﻟﺒﺪﺀء

‪

 ‬ﻣﺤﺎﺩدﺛﺎﺕت

‪

 ‬ﺳﻼﻡم

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

‪

 ‬‬

‫‫ﺍاﻟﻘﻀﻴﺔ‪

 

..‬ﻭوﺃأﻭوﺿﺢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻮﻥن

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻳﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ

‪

 ‬ﺇإﺩدﺍاﻧﺘﻬﻢ

‪

 ‬ﺳﺘﺘﻢ

‪

 ‬ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ

‪

 ‬ﻭوﻓﻘﺎ

‪

 ‬ﻟﻘﻮﺍاﻧﻴﻦ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﻣـــﺎﺭرﺍاﺕت‪

 

،‬ﺃأﻣﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺗﺜﺒﺖ

‪

 ‬ﺑﺮﺍاﺀءﺗﻪ

‪

 ‬ﻓﺴﻴﺘﻢ

‪

 ‬ﺇإﻃﻼﻕق

‪

 ‬‬ ‫ﺳﺮﺍاﺣﻪ‪

 

..‬ﻭوﺃأﻛﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻮﻥن

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺗﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﻟﻠﻮﻓﺪ

‪

 ‬ﻋﻤﻖ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﻼﻗﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻭوﻣﺼﺮ‪

 

،‬ﻣﺸﺪﺩدﻳﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﻗﺖ

‪

 ‬ﻧﻔﺴﻪ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺃأﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت ٌ‬ ‫

‪

 ‬ﺧﻂ

‪

 ‬ﺃأﺣﻤﺮ‪.‬‬ ‫

‪

 ‬ﻭوﻗﺎﻟﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺗﻴﺔ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﻜﻠﻮﺍا

‪

 ‬ﺧﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺗﺘﻤﺘﻊ

‪

 ‬ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ

‪

 ‬ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻤﻞ

‪

 ‬ﻣﻨﻈﻤﺔ‪

 

،‬ﻭوﺗﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺗﺠﻨﻴﺪ

‪

 ‬ﺃأﺑﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻟﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣـــﺎﺭرﺍاﺕت‪

 

،‬ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡم

‪

 ‬ﺇإﻟـﻰ

‪

 ‬ﺻﻔﻮﻑف

‪

 ‬‬

‫‫ﺍاﻟــﺴــﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 

-­‐

 ‬ﺷﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺗﺸﻜﻮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻬﻤﻴﺶ

‪

 ‬ﻭوﺗﺴﻌﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺒﺸﻴﺮ‪..‬ﻭوﻗﺪ

‪

 ‬ﺗﺮﺍاﻓﻖ

‪

 ‬ﺍاﺟﺘﻤﺎﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﺩدﻳﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺑﺎﺑﺎ

‪

 ‬ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻼﻓﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻛﺎﺩدﺕت

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﺪﻓﻊ

‪

 ‬ﺑﺒﻠﺪﻳﻬﻤﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﺮﺏب

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

 ‬ﻭوﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺘﺰﺍاﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺗﻘﺎﺭرﻳﺮ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺗﺠﺪﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﺎﻃﻖ

‪

 ‬ﺣﺪﻭوﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﻳﺘﻨﺎﺯزﻋﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭوﻛﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺋﻴﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻧﻲ

‪)

 ‬ﻋﻤﺮ

‪

 ‬ﺣﺴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺸﻴﺮ(

‪

 ‬ﻭوﺭرﺋﻴﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪)

 ‬ﺳﻠﻔﺎﻛﻴﺮ(

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

 ‬ﺍاﺗﻔﻘﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

‪

  ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

 ‬‬

‫‪،،‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ

‪

 ‬ﺍاﻹﺧﻮﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛

‪

 ‬ﻭوﺃأﺳﺴﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

‪

 ‬ﺃأﻣﻮﺍاﻝل

‪

 ‬ﺑﻄﺮﻕق

‪

 ‬ﻏﻴﺮ

‪

 ‬ﻣﺸﺮﻭوﻋﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻡم

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺼﺮ‪

 

..‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض

‪

 ‬ﺻﺮﺡح

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي

‪)

 ‬ﻣﺤﻤﺪ

‪

 ‬ﻛﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﻋﻤﺮﻭو(

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺆﺗﻤﺮ

‪

 ‬ﺻﺤﺎﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬‬ ‫ﻧﻈﻴﺮه

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻱي

‪

 ‬ﺳﻌﻮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻴﺼﻞ

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺒﺖ

‪

 ‬ﺑﺄﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﻻ

‪

 ‬ﺗﺘﺪﺧﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺪﻭوﻝل

‪

 ‬ﺍاﻷﺧﺮﻯى‪..‬‬ ‫ﻭوﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﻋﻤﺮﻭو

‪"

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻳﺤﺪﺙث

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬ﺃأﻣﺮ

‪

 ‬ﻳﺨﺺ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸﻌﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي

‪

 ‬ﻭوﻻ

‪

 ‬ﺷﺄﻥن

‪

 ‬ﻟﻨﺎ

‪

 ‬ﺑﻨﻘﻞ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻳﺤﺪﺙث

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﻋﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﺧﺮﻯى‪

 

.‬ﻭوﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﻟﻴﺲ

‪

 ‬ﻟﻬﺎ

‪

 ‬ﻣﺼﻠﺤﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﺼﺪﻳﺮ

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬ﻓﻜﺮ

‪

 ‬ﺧﺎﺭرﺝج

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻄﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻱي‪".‬‬

‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺳﺤﺐ

‪

 ‬ﺟﻴﻮﺷﻬﻤﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﻭوﻫﻲ

‪

 ‬ﺧﻄﻮﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻳﻘﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻻﺛﻨﺎﻥن

‪

 ‬ﺇإﻧﻬﺎ

‪

 ‬ﺿﺮﻭوﺭرﻳﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺴﻤﺎﺡح

‪

 ‬ﺑﺘﺪﻓﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﻣﺮﺓة

‪

 ‬ﺃأﺧﺮﻯى

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﻻ

‪

 ‬ﻳﻄﻞ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬ﻣﻨﺎﻓﺬ

‪

 ‬ﺑﺤﺮﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﺒﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن‪..‬ﻭوﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻼﻓﺎﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﺄﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺩدﻓﻌﺖ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺷﻔﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﺏب

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﺑﺮﻳﻞ

‪2012

 ‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ

‪

 ‬ﻛﺎﻧﺎ

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

  ‬ﺍاﺗﻔﻘﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺇإﻗﺎﻣﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﻋﺎﺯزﻟﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﺰﻭوﻋﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼﺡح‪

 

،‬ﻟﻜﻦ

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﺍاﻵﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻢ

‪

 ‬ﻳﺘﻢ

‪

 ‬ﺗﻨﻔﻴﺬ

‪

 ‬ﺑﻌﺾ

‪

 ‬ﺑﻨﻮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﻔﺎﻕق

‪

 ‬ﻣﺜﻞ

‪

 ‬ﺣﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺰﺍاﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﺄﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬ ‫ﻭوﻟﻢ

‪

 ‬ﺗﺘﻤﻜﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺘﺎﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﻔﺎﻕق

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻃﺮﻳﻘﺔ

‪

 ‬ﺗﻘﺴﻴﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺜﺮﻭوﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪

 

،‬ﻭوﻳﻌﺘﻤﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥن

‪

 ‬ﺑﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺲ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻋﻮﺍاﺋﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺗﺸﻜﻞ

‪

 

%

 

98

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﻴﺰﺍاﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن‪.‬‬ ‫ﻭوﻳﻘﻊ

‪

 ‬ﻧﺤﻮ

‪

 

75

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺌﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﺨﺰﻭوﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻨﻮﺏب‪

 

،‬‬ ‫ﻟﻜﻦ

‪

 ‬ﺧﻄﻮﻁط

‪

 ‬ﺍاﻷﻧﺎﺑﻴﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻼﺯزﻣﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

‪

 ‬ﺗﻘﻊ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻤﺎﻝل‪.‬‬ ‫ﻭوﺗﺸﻤﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻼﻓﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪)

 ‬ﺃأﺑﻴﻲ(

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩدﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺘﻨﺎﺯزﻉع

‪

 ‬ﻋﻠﻴﻬﺎ‪..‬ﻭوﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﺳﺎﻋﺎﺕت

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻉع‪

 

،‬ﺍاﺗﻬﻢ

‪

 ‬ﻣﺴﺆﻭوﻟﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻓـﻲ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟــﺴــﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟــﺠــﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

‪

 ‬ﺑﺸﻦ

‪

 ‬ﻫﺠﻮﻡم

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺭرﺍاﺿﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻭوﻗــﺎﻝل

‪)

 ‬ﻓﻴﻠﻴﺐ

‪

 ‬ﺃأﺟــﻮﺭر(

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺙث

‪

 ‬ﺑﺎﺳﻢ

‪

 ‬ﺟﻴﺶ

‪

 ‬ﺟﻨﻮﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺷﻨﺖ

‪

 ‬ﻏﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺟﻮﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺑﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻭوﻻﻳﺔ

‪

 ‬ﺑﺤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺰﺍاﻝل

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺑﻌﺎﺀء‪.‬‬ ‫ﺃأﻣﺎ

‪

 ‬ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ

‪

 ‬ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ‪

 

،‬ﻭوﺯزﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻹﻋﻼﻡم

‪

 ‬ﺑﺠﻨﻮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺩدﺍاﻥن‪

 

،‬ﻓﻘﺎﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻮﻳﺔ

‪

 ‬ﺃأﺳﻔﺮﺕت

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻭوﻗﻮﻉع

‪

 ‬ﺿﺤﺎﻳﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺻﻔﻮﻑف

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬


‫&‪d??¡|2`¡|xC‬‬

‫'‪111 /t„A‬‬

‫'‪dG/Ç¡B2013vG`™G7Ž>'Ÿ²'=D1434vŠ|525˙+®'d¡C`hA'd™|xA‬‬

‫(‪x~|gs˜Db‬‬ ‫‪..‬‬

‫‫‫‪5‬‬

‫ﺳﻠﻴﻢ

‪

 ‬ﻳﻮﻧﺲ‬ ‫ﻗــﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻛﺘﻮﺭر

‪

 ‬ﻣﺤﻤﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻘﺮﻳﻒ

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

  ‬ﺇإﻧﻪ

‪

 ‬ﺗﻌﺮﺽض

‪

 ‬ﻟﻤﺤﺎﻭوﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻏﺘﻴﺎﻝل

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺯزﻳﺎﺭرﺗﻪ

‪

 ‬ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

‪

 ‬ﺳﺒﻬﺎ

‪

  ‬ﻗﺒﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﻦ‪.‬ﻭوﻫﺬه

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﺔ

‪

  ‬ﺗﻤﺜﻞ

‪

 ‬ﻣﺆﺷﺮﺍا

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺨﻄﻮﺭرﺓة

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

‪

 ‬ﺑﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻴﺔ‪

 

.‬‬ ‫ﻧﻘﻮﻝل

‪

 ‬ﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﻷﻧﻪ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

  ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﻢ

‪

 ‬ﺑﻪ

‪

 ‬ﻟﺪﻯى

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕت

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪

 

،‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﻮﻓﺮ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣ ـﻦ

‪

 ‬ﻳﻤﺜﻞ

‪

 ‬ﻛﻠﻤﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻤﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻭوﺩدﻳﻤﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺻﻴﺎﻏﺔ

‪

 ‬ﺣﻴﺎﺗﻪ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺟﻮﺍاﻧﺒﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻌﺪﺩدﺓة‪

 

،‬ﻛﺸﺮﻁط

‪

 ‬ﻳﻮﻓﺮﻣﻘﻮﻣﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﻭوﺍاﻻﺳﺘﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺍاﻫﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻜﻴﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺎﻝل

‪

 ‬ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺧﺮﺟﺖ

‪

 ‬ﻟﺘﻮﻫﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺣﺮﺏب

‪

  ‬ﺗﺤﺮﻳﺮ

‪

 ‬ﻭوﺗﺘﻄﻠﻊ

‪

 ‬ﻟﺒﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺩدﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺳﺲ

‪

 ‬ﺗﺤﻘﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺪﺍاﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍاﻃﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﺗﻔﺘﻘﺪﻫﺎ

‪

 ‬ﻟﻌﻘﻮﺩد‪

 

،‬‬ ‫ﻭوﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺿﻮﺀء

‪

 ‬ﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﻓﺈﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺣﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮﻭوﺍا

‪

 ‬ﺑﺘﻮﺟﺲ

‪

 ‬ﻻﺳﺘﻤﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﺣﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﻓﻘﺪﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﻘﻮﺍاﺀء

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺴﻼ ﺡح

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻮﺍاﺟﻬﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻗــﺮﺍاﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺗﻨﻈﺮ

‪

 ‬ﺇإﻟـﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

‪

 ‬ﻛﻜﻞ

‪

 ‬ﻭوﻟﻴﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﻣﺼﺎﻟﺢ

‪

 ‬ﻓﺮﻳﻖ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺟﻬﺔ

‪

 ‬ﻣﻌﻴﻨﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻲ‪

 

.‬‬ ‫ﻷﻥن

‪

 ‬ﻓﻘﺪﺍاﻥن

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻦ

‪

  ‬ﻳﻌﻨﻲ

‪

 ‬ﺃأﻧﻪ

‪

  ‬ﻻ

‪

 ‬ﺿﻤﺎﻧﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﺑﻌﻴﺪﺍا

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﻬﺪﺍاﻑف‪

 

،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻦ

‪

 ‬ﺃأﻧﻬﺎ

‪

   ‬ﻭوﺻﻔﺔ

‪

 ‬ﻟﺤﻠﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻮﺿﻰ

‪

 ‬ﻣﺤﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﻳﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﺑﻮﺍاﺑﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺒﻮﺭر

‪

 ‬ﻧﺤﻮ

‪

 ‬ﺑﻨﺎﺀء

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﺳﺲ

‪

 ‬ﺗﺤﻔﻆ

‪

 ‬ﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

  ‬ﺍاﻓﺘﺌﺎﺕت

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﻗﻮﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

‪

 ‬؛ﺍاﻷﻣﺮ

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

 ‬ﻳﺆﺩدﻱي

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻔﺎﺷﻠﺔ‪

 

،‬ﻭوﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﻟﻦ

‪

 ‬ﻳﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺼﻠﺤﺔ

‪

 ‬ﺃأﺣﺪ‪.‬‬

‫ـــ ‫

‪

 ‬ﻳﺤﺬﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺮﺍاﻗﺒﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻤﺤﻠﻠﻮﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺧﻄﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻌﻘﺪ

‪

 ‬ﻣﺸﻬﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻨﻒ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 

،

 ‬ﻭوﺗﻮﻗﻊ

‪

 ‬ﺍاﻧﺤﺪﺍاﺭره

‪

 ‬‬ ‫ﻧﺤﻮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺰﻟﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

،‬ﻭوﻳﻨ ّﺒﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺧﻄﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺩدﺍاﻫﻢ

‪

 

،

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺇإﺷﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺸﻈﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﻔﺘﻴﺖ

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻃﺎﻥن

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺟﺰﺭر

‪

 ‬ﻭوﻛﻴﺎﻧﺎﺕت

‪

 ‬ﻣﺴﻠﺤﺔ

‪

 

،

 ‬‬ ‫ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺪﺍاﺀء

‪

 ‬ﻭوﻳﻜﺎﺑﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻮﺍاﻃﻨﻮﻫﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺆﺱس

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻔﺎﻗﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺘﺸﺮﺩد‬

‫ﺳﺎﻟﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺧﻲ‬

‫ـ‬

‫‫ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎﺕت

‪

  ‬ﺍاﻷﺧــﻀ ـﺮ

‪

 ‬ﺍاﻹﺑﺮﺍاﻫﻴﻤﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺒﻌﻮﺙث

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺹص

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺸﺘﺮﻙك

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 ‬ﺁآﺧﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺩدﻕق

‪

  ‬ﻧﺎﻗﻮﺱس

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻄﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺗﺤ ّﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺬﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻳﺸﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﺸﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺿﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻌﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻱي

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺻـﺮﺍاﻉع

‪

 ‬ﺩدﻣﻮﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﻲ

‪

 ‬ﻳﻘ ّﺮﺏب

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺤﻴﻢ

‪

 

.

 ‬‬ ‫

‪

  ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺟﺎﻧﺒﻪ

‪

 ‬ﺃأﻋﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﻟﻸﻣﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬ﺑــﺎﻥن

‪

 ‬ﻛﻲ

‪

 ‬ﻣــﻮﻥن

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻗﻠﻘﻪ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

  ‬‬ ‫ﺍاﺣﺘﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﻭوﻗﻮﻉع

‪

 ‬ﻓﻈﺎﺋﻊ

‪

 ‬ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ‪

 

.‬ﻓﻴﻤﺎ

‪

 ‬ﺣﺬﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﻮﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺠﺎﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻕق

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﺴﺎﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺮﺍاﻉع

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺻﺒﺢ

‪

 ‬ﻣﻘﺴﻤﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﺳﺲ

‪

 ‬ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫

‪

  ‬ﺍاﻟﺨﺎﺭرﻃﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍاﻓﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻮﺭرﻳﺔ

‪

 ‬ﺗﺸﻴﺮ

‪

 ‬ﺇإﻟ ـﻰ

‪

 ‬ﺃأﻃــﻴــﺎﻑف

‪

 ‬ﻗﻮﻣﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋــﺪﻳــﺪﺓة

‪

 

،

 ‬ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ

‪

 ‬ﻓ ـﻲ

‪

 ‬ﻋــﺮﺏب

‪

 ‬ﻭوﺃأﻛـــﺮﺍاﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺷﺮﻛﺲ

‪

 ‬ﻭوﺃأﺭرﻣﻦ

‪

 ‬ﻭوﺩدﻭوﺩدﺍاﻏﺴﺘﺎﻥن

‪

 ‬ﻭوﺗﺮﻛﻤﺎﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺷﻴﺸﺎﻥن

‪

 ‬ﻭوﻏﻴﺮﻫﻢ‪

 

.‬ﺃأﻣﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻧﺎﺣﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﺩدﻳﺎﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻄﻮﺍاﺋﻒ

‪

 ‬ﻓﺘﻮﺟﺪ

‪

 ‬ﺃأﻏﻠﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﺴﻠﻤﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻨﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ

‪

 

،

 ‬ﻭوﺩدﺭرﻭوﺯز

‪

 ‬ﻭوﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻭوﺃأﻗﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﻳﻬﻮﺩدﻳﺔ‪

 

.‬‬ ‫

‪

  ‬ﻭوﺑﺤﺴﺐ

‪

 ‬ﺍاﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟــﺴــﻨـﺔ

‪

  

،

 

2011

 ‬ﻓـــﺈﻥن

‪

 ‬ﺳــﻮﺭرﻳــﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﻧﺤﻮ

‪

 

20

 ‬ﻣﻠﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﻧﺴﻤﺔ

‪

 

،

 ‬ﻓﻴﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻨﺔ

‪)

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺏب(

‪

 

8

 

،

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫

‪

 

%

 

70

  ‬ﻣﻦ

‪ّ

 ‬‬ ‫‪

 

%

 

9‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ

‪)

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺏب(‪

 

%

 

8

 

،‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﻨﺔ

‪)

 ‬ﺍاﻷﻛ ـﺮﺍاﺩد(‪

 

8%

 

،‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫)ﺍاﻟﻌﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺛﻮﺫذﻛﺲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺭرﺟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻟﻰ(

‪

 ‬‬ ‫‪

 

2

 

،‬ﺇإﻟـﻰ

‪

 

%

 

3

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟــﺪﺭرﻭوﺯز

‪)

 ‬ﺍاﻟــﻌــﺮﺏب(‪1

 

،‬‬ ‫‪

 

%‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻴﻌﺔ

‪)

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺏب

‪

 ‬ﻭوﺳﻮﺍاﻫﻢ(‪

 

،‬ﺃأﻗﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 

%

 

1

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻨﺔ

‪)

 ‬ﺍاﻟﺸﺮﻛﺲ(‪

 

،‬ﺃأﻗﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 

%

 

1

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﻗﻠﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺃأﺧﺮﻯى

‪

 ‬ﻛﺎﻟﻴﺰﻳﺪﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻴﻦ

‪

 

،

 ‬ﻭوﻣﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﻋﺪﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺁآﻻﻑف

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻴﻬﻮﺩد‪

 

..‬ﺇإﻻ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻫﻨﺎﻙك

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻳﺮﻯى

‪

 ‬‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺭرﺳﻢ

‪

 ‬ﺧﺮﺍاﺋﻂ ّ‬ ‫

‪

 ‬ﺗﻮﺿﺢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﻓـﻲ

‪

 ‬ﺑﻠﺪ

‪

 ‬ﺗﺘﻨﻮﻉع

‪

 ‬ﻭوﺗﺘﺪﺍاﺧﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﺜﻞ

‪

 ‬ﺳﻮﺭرﻳﺎ

‪

 

،

 ‬ﻓﻐﺎﻟﺒ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺎ

‪

 ‬ﻳﻌﻴﺶ

‪

 ‬ﺃأﺑﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﻮﺍاﺋﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬

‫ــ ‪.....‬‬

‫ﻣﻨﺎﻃﻖ

‪

 ‬ﺳﻜﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﻣﺘﺠﺎﻭوﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺳﻮﺍاﺀء

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﻳﺎﻑف

‪

 ‬ﺃأﻡم

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺪﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺒﺮﻯى

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺷﻬﺪﺕت

‪

 ‬ﻫﺠﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﻭوﺍاﺳﻌﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺷﺘﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪

 

..‬ﻭوﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻌﺮﺍاﺽض

‪

 ‬ﺃأﺑﺮﺯز

‪

 ‬ﺣﺎﻻﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻣﺂﺳﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻲ

‪

  ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺗﺼﻴﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻌﻮﺏب

‪

 ‬ﻏﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻮﺍاﻓﻘﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺻﻴﻐﺔ

‪

 ‬ﺗﺼﺎﻟﺢ

‪

 ‬ﻭوﺗﻌﺎﻳﺶ

‪

 ‬ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

،‬ﻋﻠﻴﻨﺎ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻧﺘﻌ ّﺮﻑف

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻳﺤﻴﻂ

‪

 ‬ﺑﻬﺬه

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻈﺎﻫﺮﺓة

‪

 ‬ﻭوﻣ ـﺎ

‪

 ‬ﻳﻼﻣﺴﻬﺎ

‪

 ‬ﻣـﻦ

‪

 ‬ﻇـﻮﺍاﻫـﺮ

‪

 

،

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 

،

 ‬‬ ‫ﻭوﻣـﻦ

‪

 ‬ﺃأﻫﻤﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺼﺒﻴﺔ

‪

 

،

 ‬ﻭو ّ‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‪...‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ

‪

 ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺑــﺄﻧ ـﻪ

‪

 ‬ﺗــﺒـ ّﻨـﻲ

‪

 ‬ﺃأﻓــــﺮﺍاﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟــﻄــﺎﺋــﻔـﺔ

‪

 ‬ﻟﻘﻴﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻣﻌﺘﻘﺪﺍاﺕت

‪

 ‬ﻭوﻣﺸﺎﻋﺮ

‪

 ‬ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺘﺴﻢ

‪

 ‬ﺑﺎﻻﻧﻐﻼﻕق

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟ ـﺬﺍاﺕت

‪

 

،

 ‬ﻭوﺭرﻓﺾ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻜﻞ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬ﻣﺨﺎﻟﻒ

‪

 ‬ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣﺎ

‪

 ‬ﺗﻤﺜﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

‪

 ‬ﺩدﻳﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣﺼﺎﻟﺢ

‪

 ‬ﻭوﺣﻘﻮﻕق

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺇإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

‪

 ‬ﺩدﻧﻴﻮﻳﺔ

‪

 ‬ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

‪.

 ‬‬ ‫

‪

  ‬ﺃأﻣﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺼﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻬﻲ

‪

 ‬ﻇﺎﻫﺮﺓة

‪

 ‬ﺍاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻼﺯزﻣﺔ

‪

 ‬ﻟﺘﺎﺭرﻳﺦ

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﺴﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

‪

 ‬ﻭوﺃأﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻄﻮﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻧﺤﻮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﻮﻧﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻌﻮﻟﻤﺔ

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

 ‬ﻻ

‪

 ‬ﻳﻤﻨﻊ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻤﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﺑﻌﺾ

‪

 ‬‬

‫ﺍاﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﻇﻬﻮﺭر

‪

 ‬ﻋﺼﺒﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺟﺪﻳﺪﺓة

‪

 

.

 ‬‬ ‫ﻭوﻫـﻲ

‪

 ‬ﻗﻮﺍاﻣﻬﺎ

‪

 ‬ﺭرﺑــﺎﻁط

‪

 ‬ﻧﻔﺴﻲ

‪

 ‬ﻳﺸﺪ

‪

 ‬ﺃأﻓﺮﺍاﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺟــﻤــﺎﻋـﺔ

‪

 ‬ﻣﻌﻴﻨﺔ

‪

 ‬ﺑﻌﻀﻬﻢ

‪

 ‬ﺇإﻟـــﻰ

‪

 ‬ﺑﻌﺾ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻴﺘﺴﺎﻧﺪﻭوﻥن

‪

 ‬ﻭوﻳﺘﺂﺯزﺭرﻭوﻥن

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﺣﻮﺍاﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻠﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻳﺘﻨﺎﺻﺮﻭوﻥن

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﺣﻮﺍاﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﺏب

‪

   

.

 ‬‬ ‫

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻌﺼﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻧـــﻮﺍاﻉع

‪

 ‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺒﻠﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻌﺮﻗﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣـﺎ

‪

 ‬ﻳﺘﻔﺮﻉع

‪

 ‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻭوﺍاﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

،‬ﻭوﺍاﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣـﺎ

‪

 ‬ﻳﻮﺍاﺯزﻳﻬﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺻﻌﻴﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻗﻠﻴﺎﺕت

‪

 

،

 ‬ﻭوﺍاﻟﻌﺼﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺰﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﺨﺘﻠﻒ

‪

 ‬ﺃأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ

‪

 ‬ﺧﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻧﻈﻤﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﻓﻬﻮ

‪

 ‬ﺍاﻻﻧﺤﻴﺎﺯزﺍاﻟﺘﺤﺰّﺑﻲ

‪

 ‬‬ ‫

‪

  ‬ﻭوﺃأﻣﺎ

‪ّ

 ‬‬ ‫ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻣﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻮﺭر

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﻣﺒﺪﺃأ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﻣﻌﺘﻘﺪ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬‬ ‫ﺷﺨﺺ

‪

 

،

 ‬ﺇإﻣﺎ

‪)

 ‬ﻣﻊ

‪

 

(

 ‬ﺃأﻭو

‪

 

)

 ‬ﺿﺪ(

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺘﻔﺴﻴﺮ

‪

 ‬‬ ‫

‪

 ‬ﻟﻠﻤﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬ﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﻳﺤﺘﻘﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ّ‬ ‫

‪

 ‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﺌﺔ

‪

 ‬ﻣﻌﻴﻨﺔ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﻳﺘﺤﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﻋﻠﻴﻬﺎ

‪.

 ‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﻳﻌﺘﺒﺮ

‪

 ‬ﻧﻘﻴﻀﺎ

‪

 ‬ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ

‪

 

،

 ‬ﺃأﺳﺎﺳﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﻳﺘﺠﻪ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻧﻈﺮﺓة

‪

 ‬ﺳﻠﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﻐﻴﺮ

‪

 ‬ﻭو‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻵﺧﺮﻳﻦ

‪

 ‬ﻭوﺇإﻟﺤﺎﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻀﺮﺭر

‪

 ‬ﺑﻬﻢ

‪

  ‬ﺃأﻛﺜﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻤﺎ

‪

 ‬ﻳﻤﻴﻞ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺗﺄﻛﻴﺪ

‪

 ‬ﻣﺰﺍاﻳﺎﻫﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﻨﻔﻌﺔ

‪

 ‬ﺧﺎﺻﺔ

‪..

 ‬‬

‫

‪

   ‬ﻭوﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺗﻌﺘﺒﺮ

‪

 ‬ﺍاﻧﺘﻤﺎﺀء

‪

 ‬ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺩدﻳﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺍاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﻌﻴﻨﺔ

‪

 ‬ﻭوﻟﻜﻦ

‪

 ‬ﻟﻴﺴﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﺮﻗﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻤﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻤﻜﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﺠﺘﻤﻊ

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻃﺎﺋﻔﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﺣــﺪﺓة

‪

 ‬ﺑﺨﻼﻑف

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻭوﻃﺎﻧﻬﻢ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫

‪

   ‬ﺍاﻟــﺘــﺎﺭرﻳــﺦ

‪

 ‬ﻳــﺤــﺪﺛــﻨـﺎ

‪

 ‬ﻋــﻦ

‪

 ‬ﻛـــﻮﺍاﺭرﺙث

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻣﺠﺎﺯزﺭرﻋﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﺫذﻫﺐ

‪

 ‬ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺟﺮﺍاﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

‪

 

،

 ‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﺭرﺗﻜﺎﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﺬﺍاﺑﺢ

‪

 ‬ﺭرﻫﻴﺒﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺿﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺼﺮ

‪

 ‬ﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺘﺢ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ

‪

 

،

 ‬ﻭوﻳﻤﻜﻨﻨﺎ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ

‪

 ‬ﺃأﻳﻀﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻣ ـﺎ

‪

 ‬ﺣــﺪﺙث

‪

 ‬ﻓ ـﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟــﻌــﺼــﻮﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟــﻮﺳــﻄـﻰ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﻮﺍاﺭرﺙث

‪

 ‬ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﻭوﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﻏﺰﻭو

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻼﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺸﺮﻕق

‪

 ‬ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻧﺘﻬﺎﻙك

‪

 ‬ﺣﺮﻣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

‪

 ‬ﺑــﺪﻭوﺍاﻓـﻊ

‪

 ‬ﺩدﻳﻨﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ

‪

 

.

 ‬‬ ‫

‪

  ‬ﻭوﻛـــﺬﻟـــﻚ

‪

 ‬ﺣـــﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟــﺜــﻼﺛــﻴ ـﻦ

‪

 ‬ﺳﻨﺔ

‪

 ‬‬ ‫)‪

 

1618‬ـ

‪

 

(1648

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻷﺭرﺽض

‪

 ‬ﺍاﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺍاﻧﺪﻟﻌﺖ

‪

  ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺪﺍاﻳﺔ

‪

 ‬ﻛﺼﺮﺍاﻉع

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺒﺮﻭوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ

‪

 

،

 ‬ﻭوﻛﻠﻔﺖ

‪

 ‬ﺳﺘﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻼﻳﻴﻦ

‪

 ‬ﻭوﻧﺼﻒ

‪

 ‬ﻗﺘﻴﻞ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﺻﻞ

‪

 ‬ﻋﺸﺮﻳﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﺠﻤﻮﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻜﺎﻥن

‪

 

،

 ‬ﻭوﺧﺮﺍاﺏب

‪

 ‬ﺃأﻛﺜﺮ

‪

 ‬‬

‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ

‪

 ‬ﺃأﻟﻒ

‪

 ‬ﻗﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣﺪﻳﻨﺔ‪..‬‬ ‫

‪

   ‬ﻭوﻋﻨﺪ

‪

 ‬ﺇإﻟﻘﺎﺀء

‪

 ‬ﻧﻈﺮﺓة

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺼﻔﻴﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ

‪

 ‬ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﻭوﺇإﺳﻼﻣﻴ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

،‬ﻧﻼﺣﻆ

‪

 ‬ﺑﺤﺴﺮﺓة

‪

 ‬ﻭوﺃأﻟ ـﻢ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺪﺍاﻣﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻔﺠﻌﺔ

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻨﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺸﻴﻌﺔ

‪

 ‬ﺍاﻣﺘﺪﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻓ ـﻲ

‪

 ‬ﻣﺴﻴﺮﺓة

‪

 ‬ﻭوﺗــﺎﺭرﻳ ـﺦ

‪

 ‬ﺑــﻼﺩدﻧ ـﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺼﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻮﻟﻤﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺍاﻫﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟــﺬﻱي

‪

 ‬ﺗﻨﻌﻢ

‪

  ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﺎﺧﺎﺗﻪ

‪

 ‬ﻭوﻓﻀﺎﺀءﺍاﺗﻪ

‪

  ‬‬ ‫ﺃأﻏﻠﺐ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻝل

‪

  ‬ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ

‪

 ‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺴﻼﻡم

‪

 ‬‬ ‫‪

  

،‬ﻓﺂﻓﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﻭوﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ

‪

 ‬ﺃأﻧﺘﺠﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻣـﺮﺍاﺿـﺎ

‪

 ‬ﻗﺎﺳﺖ

‪

 ‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﻭوﻻ

‪

 ‬ﺯزﺍاﻟﺖ

‪

 ‬ﺷﻌﻮﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺇإﺳﻼﻣﻴﺔ

‪

 ‬ﻋﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﺗﻘﺎﺳﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﻳﺘﻄﻠﺐ

‪

 ‬ﺗﺪﺧﻼ

‪

 ‬ﺟﺮﺍاﺣﻴﺎ

‪

 ‬ﻋﺎﺟﻼ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺒﺮﺀء

‪

 ‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 

..

  ‬‬ ‫

‪

  ‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﻘﺪﻳﺮﻱي

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺠﺎﺫذﺑﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻨﻴﻔﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﺍاﺋﺮﺓة

‪

 ‬ﺣﺎﻟﻴﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق

‪

 ‬ﻧﺎﺟﻤﺔ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺗﻠ ّﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﻠ ّﻮﺙث

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺸﻬﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻲ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻠﻮﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﻧﻲ

‪

 ‬ﻃﻮﺍاﻝل

‪

 ‬ﻓﺘﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﻫﺎﻣﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺎﺭرﻳﺨﻪ

‪

 

.

 ‬‬ ‫

‪

 ‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﻟﺒﻨﺎﻥن

‪

 

،

 ‬ﻗﺎﻣﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕت

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

 

،

 ‬ﺳﻔﻜﺖ

‪

 ‬ﻓﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻣﺎﺀء‪

 

،‬ﻭوﺍاﻧﺘﻬﻜﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﻣﺎﺕت‪

 

...‬‬ ‫

‪

  ‬ﻛــﻤـﺎ

‪

 ‬ﺃأﺩدﻯى

‪

 ‬ﺍاﻟــﺘــﻌــﺼـﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﻳﻨﻲ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺗﺸﺮﻳﺪ

‪

 ‬ﻧﺤﻮ

‪

 ‬ﻋﺸﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻵﻻﻑف

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭر

‪

 ‬ﻣﻨﺬ

‪

 ‬ﻳﻮﻧﻴﻮ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

   

..

 ‬ﻭوﺯزﺑﺪﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﻼﻡم

‪

 ‬ﻗﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑف

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

‪

 ‬ﻓﻮﻟﺘﻴﺮ)

‪

 

(

  

1778 / 1694

 ‬‬ ‫

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺼﺐ

‪

 ‬ﻫﻮﺱس

‪

 ‬‬ ‫ﺩدﻓﺎﻋﺎ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

‪

 

:

 ‬ﺇإﻥن‬ ‫ّ‬ ‫ﺩدﻳــﻨـﻲ

‪

 ‬ﻓﻈﻴﻊ

‪

 

،

 ‬ﻭوﻣـــﺮﺽض

‪

 ‬ﻣــﻌـ ٍﺪ

‪

 ‬ﻳﺼﻴﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﻘﻞ

‪

 ‬ﻛﺎﻟﺠﺪﺭرﻱي

‪

 

.

 ‬ﻭوﻫــﺆﻻﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻗــﻀــﺎﺓة

‪

 ‬ﺫذﻭوﻭو

‪

 ‬ﺃأﻋــﺼــﺎﺏب

‪

 ‬ﺑـــﺎﺭرﺩدﺓة

‪

 ‬ﻳﺤﻜﻤﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﺪﺍاﻡم

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻷﺑﺮﻳﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻳﻦ

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬ﻳﻔﻜﺮﻭوﺍا

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻨﻔﺲ

‪

 ‬ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ

‪

 

،

 ‬ﻭوﻻ

‪

 ‬ﻳﻮﺟﺪ

‪

 ‬ﻋﻼﺝج

‪

 ‬ﻟﻬﺬﺍا

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﺍاﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻌﺪﻱي

‪

 ‬ﺇإﻻ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻭوﺡح

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭرﻫﺎ

‪

 ‬ﺷﻴﺌﺎ

‪

 ‬ﻓﺸﻴﺌﺎ

‪

 ‬ﺗﺘﻬﺬﺏب

‪

 ‬ﺃأﺧﻼﻕق

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﺸﺮ

‪

 ‬ﻭوﺗﺘﺤﺎﺷﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻄﺮﻑف

‪.

 ‬‬


‫&®‪dI.`|zeA‬‬

‫'‪111 /t„A‬‬

‫‫‫ﺧﺎﺹص‪/‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة‬ ‫ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺍاﻋﻼﻥن

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺟﻠﻔﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺗﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻸﺩدﻭوﻳﺔ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺭرﻏﺒﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﺰﻳﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺣﺠﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻮﺍاﺟﺪﻫﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺎﻟﻲ

‪

 ‬ﻗﺎﻡم

‪

 ‬ﺳﻔﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬‬ ‫)ﺳﻌﻴﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﻌﺒﻲ(

‪

 ‬ﺑﺰﻳﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻣﻘﺮ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺟﻠﻔﺎﺭر

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺭرﺃأﺱس

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻴﻤﺔ

‪

 ‬ﻭوﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺰﻳﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺃأﻛﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﻫﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺒﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﺗﻠﻌﺒﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺗﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﺍاﺋﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻜﺲ

‪

 ‬ﻭوﺗﺮﺳﻴﺦ

‪

 ‬ﻣﻜﺎﻧﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺧﺎﺭرﻃﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﺸﻴﺪﺍا

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺫذﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻗﺖ

‪

 ‬ﺑﻤﺎ

‪

 ‬ﺣﻘﻘﺖ

‪

 ‬ﺟﻠﻔﺎﺭر

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺒﺎﺩدﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﺍاﺋﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﺠﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻠﺖ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺗﺪﻋﻢ

‪

 ‬ﺟﻬﻮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﻣﻮﺍاﺟﻬﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﺍاﺽض

‪

 ‬‬

‫»‬

‫‫‫'‪dG/Ç¡B2013vG`™G7Ž>'Ÿ²'=D1434vŠ|525˙+®'d¡C`hA'd™|xA‬‬

‫‫ﺍاﻟﻤﺰﻣﻨﺔ‪

 

»

 

.‬ﺍاﻟﻜﻌﺒﻲ

‪

 

»

 ‬ﺃأﻛﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﺪﻑف

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺰﻳﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬ﺍاﻻﻃﻼﻉع

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺒﺎﺩدﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﺟﻠﻔﺎﺭر

‪

 ‬ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ

‪

 ‬ﻭوﻃﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﻬﺘﻤﺔ

‪

 ‬ﺑﺈﻧﺘﺎﺝج

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﺍاﺀء

‪

 ‬ﻭوﻓﻖ

‪

 ‬ﻣﻮﺍاﺻﻔﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﻮﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻻﺳﻴﻤﺎ

‪

 ‬ﻣﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺧﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻷﻧﺴﻮﻟﻴﻦ‪

 

،‬ﻭوﺃأﺷــﺎﺩد

‪

 ‬ﺑﻌﻤﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺒﺎﺩدﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﺠﺎﺭرﻱي

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺧﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺠﺎﻻﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﺍاﺋﻴﺔ

‪.

 ‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ

‪

 ‬ﺑﺄﻥن

‪

 ‬ﻣﺴﻴﺮﺓة

‪

 ‬ﺟﻠﻔﺎﺭر

‪

 ‬ﺃأﺭرﺳﺖ

‪

 ‬ﺟﻠﻔﺎﺭر

‪

 ‬ﺃأﺭرﺿﻴﺔ

‪

 ‬ﺻﻠﺒﺔ

‪

 ‬ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

‪

 ‬ﺩدﻭوﺍاﺋﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻃﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﺘﻤﻴﺰﺓة

‪

 ‬ﻭوﺗﻌﺪ

‪

 ‬ﺭرﺍاﻓﺪﺍا

‪

 ‬ﻣﻬﻤﺎ

‪

 ‬ﻭوﺃأﺳﺎﺳﻴﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﻄﻮﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﺍاﺋﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪

 

،‬ﻭوﻳﻌﺘﺒﺮ

‪

 ‬ﻣﺜﻞ

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻬﺞ

‪

 ‬ﻫﻮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺻﻤﻴﻢ

‪

 ‬ﺛﻤﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺅؤﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﻜﻴﻤﺔ

‪

 ‬ﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻹﻣﺎﺭرﺍاﺕت‪.‬‬

‫‫»‫ﻗــﺎﻝل

‪)

 ‬ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ

‪

 ‬ﻓﻴﻨﺘﺮﻛﻮﺭرﻥن(

‪

 ‬ﺭرﺋﻴﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

‪

 ‬ﻓﻮﻟﻜﺲ

‪

 ‬ﻓﺎﺟﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺴﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻧﻪ

‪

 ‬ﻳﻌﻮﻝل

‪

 ‬ﻛﺜﻴﺮﺍا

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﺸﺮﻭوﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻳﻨﺘﻈﺮ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﺘﻢ

‪

 ‬ﻃﺮﺣﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﺳــﻮﺍاﻕق

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

 

2016

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﻗﻞ

‪

 ‬ﺗﻘﺪﻳﺮ‪

 

،‬‬ ‫ﻭوﻧﻘﻠﺖ

‪

 ‬ﻣﺠﻠﺔ

‪»

 ‬ﻓﻮﻛﻮﺱس«

‪

 ‬ﺍاﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻻﺛﻨﻴﻦ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻓﻴﻨﺘﺮﻛﻮﺭرﻥن‬ ‫ﻗﻮﻟﻪ

‪

 ‬ﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﻭوﻗ ـﺖ

‪

 ‬ﻗﺼﻴﺮ

‪

 ‬ﺃأﻣــﺎﻡم

‪

 ‬ﻗﻴﺎﺩدﺍاﺕت

‪

 ‬‬

‫‫ﺧﺎﺹص‪

 

/‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة‬ ‫ﺃأﻛﺪ

‪

 ‬ﺗﺠﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻹﺳﻤﻨﺖ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺠﺎﺭرﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺃأﺳﻌﺎﺭر

‪

 ‬ﻃﻦ

‪

 ‬ﺍاﻹﺳﻤﻨﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﻬﺪﺕت

‪

 ‬ﺗﺮﺍاﺟﻌ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻨﺬ

‪

 ‬ﺑﺪﺍاﻳﺔ

‪

 ‬ﺩدﻳﺴﻤﺒﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ

‪

 ‬ﻧﺴﺒﺘﻪ

‪

 

،٪

 

5

 ‬ﺇإﺛﺮ

‪

 ‬ﺍاﻧﺨﻔﺎﺽض

‪

 ‬ﺳﻌﺮ

‪

 ‬ﺑﻴﻊ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻄﻦ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 

16

 ‬ﺩدﻳﻨﺎﺭر ًﺍا

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 

15

 ‬ﺩدﻳﻨﺎﺭرﺍا

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪

 

،‬ﻭوﺃأﺷﺎﺭرﻭوﺍا

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺃأﺳﻌﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻹﺳﻤﻨﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﻬﺪﺕت

‪

 ‬ﺗﺮﺍاﺟﻌ ًﺎ

‪

 ‬ﺗﺪﺭرﻳﺠﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻨﺬ

‪

 ‬ﻣﻨﺘﺼﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻬﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ‪

 

،‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﺷﻬﺪﺕت

‪

 ‬ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻋﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ

‪

 ‬ﻣﻨﺬ

‪

 ‬ﻧﻬﺎﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺼﻒ

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻝل

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ‪

 

،‬ﻻﻓﺘﻴﻦ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻧﻪ

‪

 ‬ﺑﻤﺠﺮﺩد

‪

 ‬ﺍاﻧﺨﻔﺎﺽض

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺗﺮﺍاﺟﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﻠﺐ

‪

 ‬ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﻣﻮﺳﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺘﺎﺀء‪

 

.‬‬

‫ــ ‫‫ﻳﻨﻈﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻘﺪ

‪

 ‬ﺍاﻷﺟﻨﺒﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻤ ًﻼ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺗﺤﻘﻴﻖ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻓﻴﻪ

‪

 ‬ﻭوﺿﻤﺎﻧ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ

‪

 ‬ﺗﻘﺪﻳﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺪﻣﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟــﻤــﻌــﻬــﻮﺩدﺓة

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟــﺘــﺴــﺮﻳـﻊ

‪

 ‬ﻓ ـﻲ

‪

 ‬ﻭوﺗﻴﺮﺗﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﻤﻜﻴﻨ ًﺎ

‪

 ‬ﻟﻠﻤﺼﺎﺭرﻑف

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺗﻘﺪﻳﻢ

‪

 ‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻜﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪

 

،‬ﻭوﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ

‪

 ‬ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ

‪

 ‬ﺃأﺻــﺪﺭر

‪

 ‬ﻣﺼﺮﻑف

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﺭرﻗﻢ

‪

 

1

 ‬ﻟﻠﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺎﻟﻲ

‪

 

2013

 ‬ﺑﺸﺄﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻘﺪ

‪

 ‬ﺍاﻷﺟﻨﺒﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﺤﺪﻳﺪ

‪

 ‬ﺻﻼﺣﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺗﻨﻔﻴﺬ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻮﺍاﻻﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ

‪

 ‬ﺍاﻷﻏﺮﺍاﺽض‪.‬‬

‫ـــ ‫ﻟﻘﺪ

‪

 ‬ﻛﺎﻥن

‪

 

2012

 ‬ﻋﺎﻣ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻤﺘﺎﺯز ًﺍا

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

‪

 ‬ﻟﻘﻄﺎﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻐﺎﺯز

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪

 

،‬ﻓﻘﺪ

‪

 ‬ﺣﻔﻞ

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﺑﻌﺪﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪﺍاﺙث

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺻﻌﻴﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﻛﺒﺮﻯى

‪

 ‬ﺍاﻷﻗﻄﺎﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻛﺘﺸﺎﻑف

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﻘﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﻭوﺗﻄﻮﻳﺮ

‪

 ‬ﻣﺸﺎﺭرﻳﻊ

‪

 ‬ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﺿﺨﻤﺔ

‪

 

.

 ‬ﻭوﻧﻠﻘﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻫﻨﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻀﻮﺀء

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﻫﻢ

‪

 ‬ﺍاﻷﺣ ـﺪﺍاﺙث

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺷﻬﺪﻫﺎ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

 

2012

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻄﺎﻉع

‪.

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻳﻨﺎﻳﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

 

2012

 ‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﻣﻴﺮﺳﻚ“

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﻧﻤﺎﺭرﻛﻴﺔ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺸﺮﺍاﻛﺔ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺳﻮﺳﻴﺪﺍاﺩد

‪

 ‬ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝل

‪

 ‬ﺩدﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻛﻮﻣﺒﻮﺳﻴﺘﻴﻒ“

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻛﺘﺸﺎﻑف

‪

 ‬ﺣﻘﻞ

‪

 ‬ﻧﻔﻄﻲ

‪

 ‬ﺑﺤﺮﻱي

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﻧﻐﻮﻻ‪

 

،‬‬ ‫ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻬﺮ

‪

 ‬ﺫذﺍاﺗﻪ

‪

 ‬ﺃأﻳﻀ ًﺎ

‪

 ‬ﻓﺎﺯزﺕت

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺳﻴﺮﻳﻜﺎ

‪

 ‬ﺃأﻧﻴﺮﺟﻲ“

‪

 ‬ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﻮﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺮﺍاﺧﻴﺺ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺎﺩدﺳﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪

 

،‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺣﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻛﺘﺸﻒ

‪

 ‬ﺍاﻻﺋﺘﻼﻑف

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺎﺕت

‪”

 ‬ﺳﺘﺎﺕت

‪

 ‬ﺃأﻭوﻳﻞ“

‪

 ‬‬ ‫ﻭو“ﺃأﻧﻲ

‪

 ‬ﻧﻮﺭرﺝج

‪

 ‬ﺃأﻳﻪ

‪

 ‬ﺇإﺱس“

‪

 ‬ﻭو“ﺑﻴﺘﻮﺭرﻭو“

‪

 ‬ﺣﻘ ًﻼ

‪

 ‬ﻧﻔﻄﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﺟﺪﻳﺪ ًﺍا

‪

 ‬ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬‬

‫‫

:‬‬

‫‫اﻟﻴﻮرو ‪:‬‬

‫‫‫‫ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ‪1 6481‬‬

‫

2016‬‬

‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺪﻳﻨﺔ

‪

 ‬ﺩدﺭرﻳﺴﺪﻥن

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﻫﺬه

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ

‪

 ‬ﻣﺸﺮﻭوﻋﺎ

‪

 ‬ﻣﻬﻤﺎ

‪

 ‬ﻣﺸﻴﺮ ًﺍا

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻣﺜﻞ

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻨﻮﻉع

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻣﻄﻠﻮﺏب

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻝل

‪

 ‬ﻣﺜﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻨﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﺼﻴﻦ‪.‬ﻭوﺃأﺿﺎﻑف

‪

 ‬ﻓﻴﻨﺘﺮﻛﻮﺭرﻥن

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻓﻮﻟﻜﺲ

‪

 ‬ﻓﺎﺟﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻛﺒﺮ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺗﺼﻨﻴﻊ

‪

 ‬ﺳﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﻭوﺭرﻭوﺑﺎ

‪

 ‬ﺗﺴﻌﻰ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻧﺘﺎﺝج

‪

 ‬ﺳﻠﺴﻠﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻫﺬه

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺩدﻳﻼﺕت

‪

 ‬ﻟﻬﺬه

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﻮﺍاﻕق

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻳﺘﺮﺍاﻭوﺡح

‪

 ‬ﺳﻌﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪﺓة

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺳﺘﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ

‪

 ‬ﺁآﻻﻑف

‪

 ‬ﻳﻮﺭرﻭو‪.‬‬

‫‫‫‪2012‬‬

‫ﺍاﺳﺘﻜﺸﺎﻑف

‪”

 ‬ﻫﺎﻓﻴﺲ“

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﺤﺮ

‪”

 ‬ﺑﺎﺭرﻧﺘﺲ“

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻓﺒﺮﺍاﻳﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻻﻳﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﺗﻔﺎﻕق

‪

 ‬ﻣﺸﺘﺮﻙك

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻃﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺮﻑف

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﺭرﻱي

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺧﻠﻴﺞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‪

 

،‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻗﺖ

‪

 ‬ﺫذﺍاﺗﻪ

‪

 ‬ﺃأﻃﻠﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺍاﻕق

‪

 ‬ﻣﺤﻄﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﺟﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻠﻴﺞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺮﺑﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺤﺎﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﻟﺰﻳﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺻﺎﺩدﺭرﺍاﺗﻪ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﻡم

‪

 

.

 ‬ﺃأﻣﺎ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺳﺘﺎﺕت

‪

 ‬ﺃأﻭوﻳﻞ“

‪

 ‬ﻓﻘﺪ

‪

 ‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻬﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺫذﺍاﺗﻪ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻛﺘﺸﺎﻑف

‪

 ‬ﻧﻔﻄﻲ

‪

 ‬ﻛﺒﻴﺮ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﻄﻘﺔ

‪”

 ‬ﺑﺎﻭو

‪

 ‬ﺩدﻱي

‪

 ‬ﺃأﻛﻮﻛﺎﺭر“

‪

 ‬‬ ‫ﻗﺒﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﺍاﺣﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﺍاﺯزﻳﻠﻴﺔ

‪.

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﻣ ـﺎﺭرﺱس

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻋــﺎﻡم

‪

 

2012

 ‬ﺗﻮﺻﻠﺖ

‪

 ‬ﻋﻤﻼﻗﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪”

 ‬ﺑﻲ

‪

 ‬ﺑﻲ“

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﺗﻔﺎﻕق

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺪﻋﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻀﺮﺭرﻳﻦ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﺎﺭرﺛﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺒﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻭوﻗﻌﺖ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪”

 ‬ﻣﻨﺼﺔ

‪

 ‬ﺩدﻳﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻭوﺗﺮ

‪

 ‬ﻫﻮﺭرﺍاﺯزﻳﻦ“

‪

 ‬ﺑﺨﻠﻴﺞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‪

 

،‬ﻭوﺑﻤﻮﺟﺐ

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﻔﺎﻕق

‪

 ‬ﺩدﻓﻌﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﻘﻴﻤﺔ

‪

 ‬ﺗﺼﻞ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 

7

 

8

 ‬ﻣﻠﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺩدﻭوﻻﺭر‪

 

،‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺎﺭرﺱس

‪

 ‬ﺃأﻳﻀ ًﺎ

‪

 ‬ﺍاﺿﻄﺮﺕت

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺗﻮﺗﺎﻝل“

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺇإﻳﻘﺎﻑف

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﺼﺔ

‪”

 ‬ﺇإﻳﻠﺠﻴﻦ“

‪

 ‬ﺑﺒﺤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﻭوﺇإﺟﻼﺀء

‪

 ‬ﺟﻤﻴﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺣﺎﺩدﺛﺔ

‪

 ‬ﺗﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﻏﺎﺯز

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﺣﺪ

‪

 ‬ﺍاﻷﻧﺎﺑﻴﺐ

‪

  ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﺃأﺑﺮﻳﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺟﺪﺕت

‪

 ‬ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

‪

 ‬ﺃأﻧﻪ

‪

 ‬ﺗﻢ

‪

 ‬ﺣﻔﺮ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻛﺘﺸﺎﻑف

‪

 

11

 ‬ﺑﺌﺮ ًﺍا

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺻﻴﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﺭرﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻝل

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻳﻨﺎﻳﺮ

‪

 ‬ﻭوﺣﺘﻰ

‪

 

31

 ‬ﻣﺎﺭرﺱس

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻧﻔﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﺎﻡم‪

 

،‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻳﺸﻴﺮ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع

‪

 ‬ﻧﺸﺎﻃﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻨﻘﻴﺐ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺒﺤﺚ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ

‪

 

،%

 

22

 ‬ﻣﻘﺎﺭرﻧﺔ

‪

 ‬ﺑﻨﻔﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺘﺮﺓة

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

 

2011،

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺣﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺷﺎﺭر

‪

 ‬ﺗﻘﺮﻳﺮ

‪”

 ‬ﺩدﻳﻠﻮﻳﺖ“

‪

 ‬ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺘﺮﻭوﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﺃأﻳﻀ ًﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻧﺨﻔﺎﺽض

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻧﺸﻄﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻔﺮ

‪

 ‬ﺑﻨﺴﺒﺔ

‪

 

%

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺑﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﺧﻴﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

 

،2011

 ‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺃأﻛﺮ

‪

 ‬ﺳﻮﻟﻮﺷﻴﻨﺰ“

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﺑﺮﻳﻞ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺧﻄﻄﻬﺎ

‪

 ‬ﻟﺒﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﻣﺼﻨﻊ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ

‪

 

60

 ‬ﻣﻠﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﺩدﻭوﻻﺭر

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺪﻳﻨﺔ

‪

 ‬ﺑﻴﻜﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺤﺎﻭوﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ

‪

 ‬ﻗﺪﺭرﺗﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺇإﻧﺘﺎﺝج

‪

 ‬ﺃأﻧﺎﺑﻴﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻠﺐ‪

 

،‬ﻭوﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﺒﺪﺃأ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻨﺸﺄﺓة

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺑﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺍاﺑﻊ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪2013

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺎﻳﻮ

‪

 

2012

 ‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع

‪

 ‬ﺇإﺟﻤﺎﻟﻲ

‪

 ‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت ا‪9‬ﺧﺮى ﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ‪1 6563‬‬

‫‫ﺇإﻳﺮﺍاﺩدﺍاﺗﻬﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻐﺎﺯز

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

‪

 ‬ﺑﻨﺴﺒﺔ

‪

 

%

 

28

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪2

 

8

 ‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎﺭر

‪

 ‬ﺩدﻭوﻻﺭر

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 

2011

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﻳﻮﻧﻴﻮ

‪

 ‬ﻗﺮﺭرﺕت

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺷﻴﻔﺮﻭوﻥن“

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

‪

 ‬ﺇإﻏﻼﻕق

‪

 ‬ﻭوﺗﺸﻤﻴﻊ

‪

 ‬ﺑﺌﺮ

‪”

 ‬ﻓﻮﻧﻴﻮﺍا“

‪

 ‬ﻟﻠﻐﺎﺯز

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻧﻔﺠﺎﺭر

‪

 ‬ﺃأﻭوﺩدﻯى

‪

 ‬ﺑﺤﻴﺎﺓة

‪

 ‬ﺷﺨﺼﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪

 

،‬ﻛﻤﺎ

‪

 ‬ﺍاﺿﻄﺮﺕت

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻲ

‪

 ‬ﺑﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻳﻮﻧﻴﻮ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺇإﻳﻘﺎﻑف

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﺸﺂﺕت

‪

 ‬ﻧﻔﻄﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺧﻠﻴﺞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

‪

 ‬ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﺻﻔﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﻮﺍاﺋﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺿﺮﺑﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﻻﻳﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة‪

 

،‬ﺇإﺿﺎﻓﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﻗﺎﻡم

‪

 ‬ﻋﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺸﺂﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺮﻭوﻳﺞ

‪

 ‬ﺑﺘﺎﺭرﻳﺦ

‪

 

24

 ‬ﻳﻮﻧﻴﻮ

‪

 ‬ﺑﺈﺿﺮﺍاﺏب

‪

 ‬ﺟﻤﺎﻋﻲ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﻳﻮﻣﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻨﺰﺍاﻋﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪

 

،‬ﻭوﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻳﻮﻟﻴﻮ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

‪

 ‬ﺇإﻋﻔﺎﺀءﺍاﺕت

‪

 ‬ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﺑﻘﻴﻤﺔ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

500‬ﻣﻠﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﺟﻨﻴﻪ

‪

 ‬ﺇإﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

‪

 ‬ﻟﺪﻋﻢ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺣﻘﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺎﺯز

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺻﻴﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﺎﺭرﻱي

‪

 ‬ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة‪

 

،‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻬﺮ

‪

 ‬ﺫذﺍاﺗﻪ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻳﻀ ًﺎ

‪

 ‬ﺃأﻭوﻗﻔﺖ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺑﻲ

‪

 ‬ﺑﻲ“

‪

 ‬ﻣﺸﺮﻭوﻉع

‪

 ‬ﻣﻨﺼﺔ

‪

 ‬ﺑﺤﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺁآﻻﺳﻜﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﻤﺸﺮﻭوﻉع

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻨﻜﺴﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

‪.

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﻏﺴﻄﺲ

‪

 ‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺭرﻭوﻳﺎﻝل

‪

 ‬ﺩدﺍاﺗﺶ

‪

 ‬ﺷﻞ“

‪

 ‬ﺍاﻋﺘﺰﺍاﻣﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺪﺀء

‪

 ‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕت

‪

 ‬ﺣﻔﺮ

‪

 ‬ﻗﺒﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺎﺣﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

‪

 ‬ﻵﻻﺳﻜﺎ‪

 

،‬ﻭوﻗﺪ

‪

 ‬ﺃأﻧﻔﻘﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﺃأﻛﺜﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 

4

 

5

 ‬ﻣﻠﻴﺎﺭر

‪

 ‬ﺩدﻭوﻻﺭر

‪

 ‬ﻟﺒﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻌﺪﺍا���ت

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻘﻮﻕق

‪

 ‬ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻴﺎه

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﻠﻘﺖ

‪

 ‬ﺩدﻋﻤ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 

.

 ‬ﻓﻲ

‪

 

28

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﺃأﻏﺴﻄﺲ‪/‬ﺁآﺏب‪

 

،‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺃأﺭرﺍاﻣﻜﻮ“

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻌﻮﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﺃأﻧﻬﺎ

‪

 ‬ﺃأﻋﺎﺩدﺕت

‪

 ‬ﺧﺪﻣﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺒﻜﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺃأﺻﺎﺏب

‪

 ‬ﻓﻴﺮﻭوﺱس

‪

 ‬ﺣﺎﺳﻮﺑﻲ

‪

 

30

 ‬ﺃأﻟﻒ

‪

 ‬ﻣﺤﻄﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻤﻞ

‪

 ‬ﻣﻨﺘﺼﻒ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻬﺮ

‪

 ‬ﺫذﺍاﺗﻪ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﻣﺲ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

‪

 ‬ﺍاﺗﻬﻤﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺪﻝل

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺑﻲ

‪

 ‬ﺑﻲ“

‪

 ‬ﺑﺎﻹﻫﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺴﻴﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺳﻮﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺼﺮﻑف

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﻛﺎﺭرﺛﺔ

‪”

 ‬ﺩدﻳﺐ

‪

 ‬ﻭوﻭوﺗﺮ

‪

 ‬ﻫﻮﺭرﺍاﺯزﻳﻦ“

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪

 

،‬ﺃأﻣﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 

28

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

‪

 ‬ﻓﻘﺪ

‪

 ‬ﻏﺮﻣﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﺍاﺯزﻳﻞ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬‬ ‫”ﺷﻴﻔﺮﻭوﻥن“

‪

 

10

 

65

 ‬ﻣﻠﻴﻮﻥن

‪

 ‬ﺟﻨﻴﻪ

‪

 ‬ﺇإﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

‪

 ‬ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺧﺮﻗﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﻨﻮﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻴﺌﻲ

‪

 ‬ﻭوﺗﺴﺒﺒﻬﺎ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬ﺣﺪﺙث

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬

‫‬ ‫‫‫‫ﺃأﻛﺪ

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻻﻗﺘﺼــﺎﺩد

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

‪

 ‬‬ ‫»

‪

 ‬ﻣﺼﻄﻔــﻰ

‪

 ‬ﺃأﺑﻮ

‪

 ‬ﻓﻨــﺎﺱس

‪

 

»

 ‬ﺃأﻫﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﺗﺨــﺎﺫذ

‪

 ‬ﺟﻤﻠﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺨﻄﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ

‪

 ‬ﻋﺠﻠــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩد‪

 

،‬ﻭوﺗﻮﻓﻴﺮ

‪

 ‬ﻓﺮﺹص

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻤﻞ

‪

 ‬ﻟﻠﺸــﺒﺎﺏب

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺜﻮﺍاﺭر

‪

 ‬ﺑﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﺧﺎﺹص‪

 

،‬ﻭوﺯزﻳﺎﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﺘﺎﺝج

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﺤﺴــﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﺴﺘﻮﻯى

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻌﻴﺸــﺔ‪

 

،‬ﻭوﺭرﻓﻊ

‪

 ‬ﻣﺴﺘﻮﻯى

‪

 ‬ﺩدﺧﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻲ

‪

 ‬ﻭوﺗﺤﻘﻴﻖ

‪

 ‬ﺭرﻓﺎﻫﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭوﺃأﺷــﺎﺭر

‪

 ‬ﺃأﺑﻮﻓﻨﺎﺱس

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺤﺎﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻘــﺪه

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻤﻴﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻲ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﻗﺎﻝل

‪

 ‬ﺇإﻧﻬﺎ

‪

 

»

 ‬ﺍاﻷﻫﻤﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻜﺒﻴــﺮﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻳﻜﺘﺴــﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﻗﻄﺎﻉع

‪

 ‬ﺍاﻻﻗﺘﺼــﺎﺩد

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﻨﺎﺀء

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﻭوﻟــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻴــﺔ‪

 

،‬ﺣﻴﺚ

‪

 ‬ﺃأﻋﻠــﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻗﻄــﺎﻉع

‪

 ‬ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻌــﺮﺽض

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﻷﻛﺜﺮ

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺃأﺭرﺑﻌﺔ

‪

 ‬ﻋﻘﻮﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺰﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺴــﻴﻄﺮﺓة

‪

 ‬ﺗﻮﺟﻴﻪ

‪

 ‬ﻣﻌﻴﻦ‪

 

،‬ﻭوﺣﻮﺻﺮ

‪

 ‬ﺑﻤﻘﻮﻻﺕت

‪

 ‬ﻭوﺿﻌﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴــﺎ

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﻣﺴــﺘﻮﻯى

‪

 ‬ﺍاﻟــﺪﻭوﻝل

‪

 ‬ﺍاﻷﻗــﻞ

‪

 ‬ﻧﻤــﻮﺍا

‪

 ‬ﻭوﺍاﻷﻛﺜﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺨﻠﻔــﺎ‪

 

،‬ﻭوﺍاﻷﻛﺜﺮ

‪

 ‬ﺑﻄﺎﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻭوﺻﻠــﺖ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 

،»

 

%

 

20

 ‬‬ ‫ﻭوﺃأﻭوﺿــﺢ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻭوﺯزﺍاﺭرﺗﻪ

‪

 ‬ﻭوﺿﻌﺖ

‪

 ‬ﺧﻄﺔ

‪

 ‬ﺗﺘﻀﻤﻦ

‪

 ‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﺍاﻣﺞ‪

 

،‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺑﻴﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﺗﻬﻴﺌﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻴﺌﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺪﻋﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻄﺎﻉع

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺎﺹص‪،‬ﻟﻤﺎ

‪

 ‬ﻳﺸــﻜﻠﻪ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺩدﻭوﺭر

‪

 ‬ﻓﻌﺎﻝل

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻚ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺸﺎﻁط

‪

 ‬ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي‪.‬ﻣﺆﻛﺪﺍا

‪

 ‬ﻣﺮﺍاﺟﻌﺔ

‪

 ‬ﻭوﺗﻌﺪﻳﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﻮﺍاﻧﻴــﻦ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻠﻮﺍاﺋــﺢ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻘﺮﺍاﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﻨﺸــﺎﻁط

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي‪،‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺧــﻼﻝل

‪

 ‬ﻟﺠﺎﻥن

‪

 ‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺷــﻜﻠﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟــﻮﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬ﻟﻬــﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺽض‪.‬ﻭوﺃأﻋﻠــﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻄﺎﻉع

‪

 ‬‬ ‫ﻳﺴــﻌﻰ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻭوﺿﻊ

‪

 ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

‪

 ‬ﻃﻤــﻮﺡح

‪

 ‬ﻳﻬﺪﻑف

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺗﻮﻓﻴﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﺮﺹص

‪

 ‬ﻋﻤﻞ

‪

 ‬ﻟﻠﺸﺒﺎﺏب‪

 

،‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺸﺮﻭوﻋﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻐﺮﻯى

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ‪،‬ﻭوﺍاﻟﺒﺤﺚ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺟﺴﻢ

‪

 ‬ﺟﺪﻳﺪ

‪

 ‬ﻳﺘﻮﻟﻰ

‪

 ‬ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﻤﻮﻳﻞ

‪

 ‬ﻫﺬه

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺸﺮﻭوﻋﺎﺕت‪.‬ﻣﻨﺒﻬ ًﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻫﺘﻤﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺗﺼﺪﻳﺮ

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﺘﺎﺝج

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻲ‪،‬ﺧﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺸﺂﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻟﺪﻳﻬﺎ

‪

 ‬ﻣﻴﺰﺓة

‪

 ‬ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻷﺳﻮﺍاﻕق

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ‪

 

،‬ﻭوﻗــﺎﻝل

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﻳﺘﺄﺗﻰ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺧــﻼﻝل

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﺗﺰﺧﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺑــﻪ

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴــﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻛﻤﻴــﺎﺕت

‪

 ‬ﻫﺎﺋﻠﺔ

‪

 ‬ﺟﺪﺍا

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻤﻮﺭر

‪

 ‬ﺫذﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﻮﺩدﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺟﺎﻧﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺜﺮﻭوﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﺎﺋﻠﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻳﻤﻜﻦ

‪

 ‬ﻟﻬﺎ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﺴــﺎﻫﻢ

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺗﻮﻓﻴﺮ

‪

 ‬ﻓﺮﺹص

‪

 ‬ﻋﻤﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺣﻘﻞ

‪”

 ‬ﻓﺮﺍاﺩد“

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻊ

‪

 ‬ﺷﻤﺎﻟﻲ

‪

 ‬ﺷﺮﻕق

‪

 ‬ﺭرﻳﻮ

‪

 ‬ﺩدﻱي

‪

 ‬ﺟﺎﻧﻴﺮﻭو

‪،

 ‬ﻭوﻟﻌﻞ

‪

 ‬ﺃأﻫﻢ

‪

 ‬ﺧﺒﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ

‪

 ‬ﻭوﻛﺎﻻﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﻧﺒﺎﺀء

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

‪

 

2012

 ‬ﻛﺎﻥن

‪

 ‬ﺑﻴﻊ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬‬ ‫”ﺃأﻳﻪ

‪

 ‬ﺃأﻳﻪ

‪

 ‬ﺁآﺭر“

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻭوﺳﻴﺔ

‪

 ‬ﺣﺼﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

‪”

 ‬ﺗﻲ

‪

 ‬ﺇإﻥن

‪

 ‬ﻛﻴﻪ

‪

 ‬ﺑﺮﻳﺘﺶ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺘﺮﻭوﻟﻴﻮﻡم“

‪

 ‬ﻟﺸﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺭرﻭوﺳﻨﻔﺖ“

‪

 ‬ﻣﻘﺎﺑﻞ

‪

 

28

 ‬ﻣﻠﻴﺎﺭر

‪

 ‬ﺩدﻭوﻻﺭر

‪.

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻢ

‪

 ‬ﺍاﻹﻋﻼﻥن

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺑﻲ

‪

 ‬ﺑﻲ“

‪

 ‬ﺳﺘﺪﻓﻊ

‪

 ‬ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕت

‪

 ‬ﺑﻘﻴﻤﺔ

‪5

 ‬‬ ‫‪

 

4‬ﻣﻠﻴﺎﺭر

‪

 ‬ﺩدﻭوﻻﺭر

‪

 ‬ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻛﺎﺭرﺛﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺴﺮﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺧﻠﻴﺞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‪

 

،‬ﺣﻴﺚ

‪

 ‬ﻳﻌﺪ

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

‪

 ‬ﺃأﻛﺒﺮ

‪

 ‬ﻏﺮﺍاﻣﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﺎﺭرﻳﺦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻻﻳﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪

 

،‬‬ ‫ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﻭوﻗﺖ

‪

 ‬ﻻﺣﻖ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻬﺮ

‪

 ‬ﺫذﺍاﺗﻪ

‪

 ‬ﻣﻨﻌﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﻣﺆﻗﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺼﻮﻝل

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬ﻋﻘﻮﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻻﺗﺤﺎﺩدﻳﺔ

‪

 ‬ﺑﺴﺒﺐ

‪

 ‬ﺍاﻓﺘﻘﺎﺭرﻫﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺰﺍاﻫﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﻨﻔﻴﺬ

‪

 ‬ﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل‪

 

،‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

19‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

‪

 ‬ﺑﺪﺃأ

‪

 ‬ﻋﻤﺎﻝل

‪

 ‬ﺍاﻹﻧﻘﺎﺫذ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻔﻘﻮﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﺍاﻧﻔﺠﺎﺭر

‪

 ‬ﻣﻨﺼﺔ

‪”

 ‬ﺑﻼﻙك

‪

 ‬ﺇإﻳﻠﻚ

‪

 ‬ﺃأﻧﻴﺮﺟﻲ“

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺧﻠﻴﺞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‪

 

،‬ﻭوﺍاﻟــﺬﻱي

‪

 ‬ﺃأﺩدﻯى

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﻣﻘﺘﻞ

‪

 ‬ﻋﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﻭوﺍاﺣـﺪ

‪

 ‬ﻭوﺇإﺻﺎﺑﺔ

‪22

 ‬‬ ‫ﺁآﺧﺮﻳﻦ‪

 

،‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﻭوﻗﺖ

‪

 ‬ﻻﺣﻖ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻬﺮ

‪

 ‬ﺃأﺟﻠﺖ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺳﺘﺎﺕت

‪

 ‬ﺃأﻭوﻳﻞ“

‪

 ‬‬ ‫‪

 

326‬ﻋﺎﻣ ًﻼ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﻨﺼﺔ

‪”

 ‬ﻓﻠﻮﺗﻴﻞ

‪

 ‬ﺳﺒﻴﺮﻳﻮﺭر“

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﺔﺑﺒﺤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺮﻭوﻳﺞ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺳﻂ

‪

 ‬ﺃأﺣﻮﺍاﻝل

‪

 ‬ﺟ���ﻳﺔ

‪

 ‬ﺻﻌﺒﺔ

‪

  ‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺷﻬﺮ

‪

 ‬ﺩدﻳﺴﻤﺒﺮ

‪

 ‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪”

 ‬ﺩدﺍاﻧﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻴﺘﺮﻭوﻟﻴﻮﻡم“

‪

 ‬ﺍاﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﻓﻮﺯزﻫﺎ

‪

 ‬ﺑﺼﻔﻘﺔ

‪

 ‬ﺗﺒﻠﻎ

‪

 ‬ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﻣﻠﻴﺎﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ

‪

 ‬ﺇإﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

‪

 ‬ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

‪

 ‬ﺣﻘﻠﻲ

‪

 ‬ﺑﺘﺮﻭوﻝل

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻘﺮﺏب

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺰﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة‪

 

،‬ﻭوﺫذﻟﻚ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬ﻣﻮﺍاﻓﻘﺔ

‪

 ‬ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬ﺷﺆﻭوﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﻗﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﺘﻐﻴﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻔﻘﺔ

‪

 

،

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺟﻬﺔ

‪

 ‬ﺃأﺧﺮﻯى

‪

 ‬ﺃأﻋﻠﻨﺖ

‪

 ‬ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻴﻦ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺇإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻐﺎﺯز

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﺼﻞ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺣﻮﺍاﻟﻲ

‪

 

15

 ‬ﻣﻠﻴﺎﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺘﺮ

‪

 ‬ﻣﻜﻌﺐ

‪

 ‬ﺑﺤﻠﻮﻝل

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

  

2015

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻫﺬه

‪

 ‬ﺍاﻷﺛﻨﺎﺀء

‪

 ‬ﻓﺘﺤﺖ

‪

 ‬ﺷﺮﻛﺔ

‪

 ‬‬ ‫”ﺑﺘﺮﻭوﺑﻨﻐﺎﻻ“

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﺏب

‪

 ‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

‪

 ‬ﻋﻄﺎﺀءﺍاﺕت

‪

 ‬ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑف

‪

 ‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻝل

‪

 ‬ﻟﻠﻨﻔﻂ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻐﺎﺯز

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 

12

 ‬ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ

‪

 ‬ﺑﺤﺮﻳ ًﺎ‪

 

9

 

،‬ﻣﻨﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻴﺎه

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻀﺤﻠﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺜﻼﺛﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﺧﺮﻯى

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻴﺎه

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻤﻴﻘﺔ‪

 

.‬‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ‪1 2674‬‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ‪1 2611‬‬

‫ا‪1‬ﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ‪ :‬ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ‪2 0369‬‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء ‪2 0268‬‬

‫اﻟﺪوﻻر ‪:‬‬

‫‪6‬‬


‫‪g`???¡“nD‬‬

‫'‪111 /t„A‬‬

‫ﻳﺸﻜﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﺎﺟﺲ

‪

 ‬ﺍاﻷﻛﺒﺮ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﺣﺎﺩدﻳﺚ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻨﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴﺒﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺎﺯزﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻘﺎﻫﻲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻷﺯزﻗﺔ

‪

 ‬ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﻣﺎﻛﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺪﺍاﺭرﺱس

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻥن

‪

  

.

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﺎﺟﺲ

‪

 ‬ﺃأﺻﺒﺢ

‪

 ‬ﻳﻘﻠﻖ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻜﺜﻴﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻨﻴﻦ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺗﺘﻔﺎﻭوﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺩدﺭرﺟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻘﻠﻖ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺷﺨﺺ

‪

 ‬ﻵﺧﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻷﻫﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺿﻮﻉع

‪

 ‬ﻗﺎﻣﺖ

‪

 ‬ﺻﺤﻴﻔﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺘﺠﻮﻝل

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﻛﺜﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﻜﺎﻥن

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

‪

 ‬ﻃﺮﺍاﺑﻠﺲ

‪

 ‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻘﺖ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺑﻌﺾ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻨﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺗﻨﺎﻭوﻟﺖ

‪

 ‬ﻣﻌﻬﻢ

‪

 ‬ﺭرﺅؤﻳﺘﻬﻢ

‪

 ‬ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺤﻮﺍاﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

‪-­‐:

 ‬‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

‪

 ‬ﻭوﺗﺼﻮﻳﺮ

‪

 

:

 ‬ﻫﻴﺜﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﺋﺐ‬

‫‪،،‬‬

‫ﻧﺘﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﺍاﻧﻀﻤﺎﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻓﺮﺍاﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻴﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫‪،،‬‬

‫'‪dG/Ç¡B2013vG`™G7Ž>'Ÿ²'=D1434vŠ|525˙+®'d¡C`hA'd™|xA‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺷﻌﺒﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻧﺒﻴﻪ‬

‫‫‫ﻣﺤﻤﺪ

‪

 ‬ﻣﺼﻄﻔﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸــﻮﻳﺶ‬ ‫ﺃأﺭرﻯى

‪

 ‬ﺃأﻧــﻪ

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻀــﺮﻭوﺭرﻱي

‪

 ‬ﺍاﻧﻀﻤــﺎﻡم

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻜﺘﺎﺋــﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺘﺸــﺮﺓة

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ

‪

 ‬ﺗﺤﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺸــﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻬﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻳﻀﺎ

‪

 ‬ﺗﻔﻌﻴﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺤﺚ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻨﺎﺋﻲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻻﺳــﺘﻔﺎﺩدﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﺒﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻟﻰ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻛﺎﻧﺖ

‪

 ‬ﻣﺴــﺎﻧﺪﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺜــﻮﺭرﺓة

‪

 

17

 ‬ﻓﺒﺮﺍاﻳــﺮ

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺤــﺚ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻨﺎﺋــﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻳﺠــﺐ

‪

 ‬ﻋــﺪﻡم

‪

 ‬ﺍاﺳــﺘﺒﻌﺎﺩدﻫﻢ

‪

 ‬ﻷﻧﻬــﻢ

‪

 ‬ﻳﻌﻤﻠﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﺑــﻜﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻠﻔــﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻤﺠﺮﻣﻴــﻦ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺷﻌﺒﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺒﺮﻭوﻙك‬ ‫ﺍاﻟﺬﻳــﻦ

‪

 ‬ﻓﺮﻭوﺍا

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺑﺪﺍاﻳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺜﻮﺭرﺓة

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻳﻦ

‪

 ‬ﻫﻢ

‪

 ‬ﺍاﻵﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻳﺸــﻜﻠﻮﻥن

‪

 ‬ﺧﻄﺮ ًﺍا

‪

 ‬ﻋﻠــﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻨﻴــﻦ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﺍاﻧﻀﻤــﺎﻡم

‪

 ‬ﺃأﻓﺮﺍاﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺸــﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ

‪.

 ‬‬ ‫ﻋﺒﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﻼﻡم

‪

 ‬ﺃأﺑﻮﺟﻨﺎﺡح‬ ‫ﺍاﻟﻤﻔــﺮﻭوﺽض

‪

 ‬ﺗﻮﺍاﺟﺪ

‪

 ‬ﺟﻬــﺔ

‪

 ‬ﺃأﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺍاﺣﺪﺓة

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﻭوﻳﺠﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻧﻀﻤﺎﻡم

‪

 ‬ﺃأﻋﻀﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻴﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

‪

 ‬ﺇإﻣﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺠﺎﻝل

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸــﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴــﺶ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻃﻨــﻲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﻋﺘﺒــﺮ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ

‪

 ‬ﻓﻘﻂ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺸــﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﻤــﺎ

‪

 ‬ﻫــﻮ

‪

 ‬ﻣﻌﻤﻮﻝل

‪

 ‬ﺑﻪ

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺑﺎﻗﻲ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻟــﻢ

‪

  

.

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻋﻀــﺎﺀء

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﺠﻨــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻴــﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

‪

 ‬ﻋﺪﻡم

‪

 ‬ﻓﺮﺽض

‪

 ‬ﺃأﻧﻔﺴــﻬﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻘــﻮﺓة

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﻘــﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

‪

 ‬ﺑﻤﻨﺢ

‪

 ‬ﻣﻴﺰﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﻷﻓﺮﺍاﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﻳﻨﻀﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺜﻴﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺒﺎﺏب

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﺎﻃــﻞ

‪

 ‬ﻋــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻤــﻞ

‪

 ‬ﻟﻬﻤــﺎ‪

 

.‬‬ ‫ﺍاﺯزﺩدﻫــﺎﺭر

‪

 ‬ﻋﻄﻴــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺮﺑــﺎﺭر‬ ‫ﺃأﻋﺘﺒﺮ

‪

 ‬ﺃأﻧﻪ

‪

 ‬ﻣﺎﺩدﺍاﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﻼﺡح

‪

 ‬ﻣﻮﺟﻮﺩد ًﺍا

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻮﺍاﺭرﻉع

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﻴﻮﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻣــﻦ

‪

 ‬ﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺱس

‪

 ‬ﻓﺈﻥن

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬ﻏﻴــﺮ

‪

 ‬ﻣﻮﺟﻮﺩد

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻛﻴﻒ

‪

 ‬ﻳﺨﺮﺝج

‪

 ‬ﺭرﺟﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬ﻟﻠﻘﻴﺎﻡم

‪

 ‬ﺑﻮﺍاﺟﺒﻪ

‪

 ‬ﻭوﻳﺠﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩد

‪

 ‬ﻟﻪ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺧﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻳﻦ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻔﺘﺮﺽض

‪

 ‬ﺗﻮﺍاﺟﺪﻫﻢ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﺠﻮﻥن

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻫﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﺴــﺮﺣﻮﻥن

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻳﻤﺮﺣﻮﻥن

‪

 ‬ﺑﻴﻨﻨﺎ

‪

  ‬ﻭو

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺟﻤﻴﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴــﻠﺤﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻻﻧﻀﻤﺎﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺤﺖ

‪

 ‬ﺷــﺮﻋﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸــﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴــﺶ

‪

  

.

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺣﺐ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺃأﻧــﻮه

‪

 ‬ﻟﻈﺎﻫﺮﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺧﻄﻴﺮﺓة

‪

 ‬ﺟﺪﺍا

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻫﻲ

‪

 ‬ﺗﻮﺍاﺟﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﻼﺡح

‪

 ‬ﺍاﻟﺜﻘﻴﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﻓﺮﺍاﺡح

‪

 ‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﻣﻲ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹص

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸــﻮﺍاﺭرﻉع

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﻜﻮﻥن

‪

 ‬ﻫﻨﺎﻙك

‪

 ‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥن

‪

 ‬ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ

‪

 ‬ﺣﻤﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﻼﺡح

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻤﻴﻊ

‪

 ‬ﻣﻨﺢ

‪

 ‬ﺃأﺳﻠﺤﺘﻬﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﻧﺮﻳﺪ

‪

 ‬ﺻﺮﺍاﺣﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﺳــﺘﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻴﺶ

‪

 ‬ﺑﺪﻭوﻥن

‪

 ‬ﺧﻮﻑف

‪.

 ‬‬ ‫ﺷــﻌﺒﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺒﺮﻭوﻙك‬ ‫ﻣﻊ

‪

 ‬ﻣﺮﻭوﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻗﺖ

‪

 ‬ﺗﺘﺤﺴــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣــﻮﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺭرﻯى

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻓﻀﻞ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ���ﺳــﺎﺑﻘﻪ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ

‪

 ‬ﻟﻲ

‪

 ‬ﺃأﺧﺮﺝج

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬ﻭوﻗﺖ‪

 

،‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﺎﺩدﺭر

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺃأﺳــﻤﻊ

‪

 ‬ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ

‪

 ‬ﺃأﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻛﺒﻴﺮﺓة

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺇإﻃﻼﻕق

‪

 ‬ﺭرﺻﺎﺹص‪

 

،‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﻣﻈﺎﻫــﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺴــﻠﺢ

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

 ‬ﺗﻘﻠﺼــﺖ

‪

 ‬ﺟﺪﺍا

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻣﺆﻛﺪ ًﺍا

‪

 ‬ﻣــﻊ

‪

 ‬ﻣﺮﻭوﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻗﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺳــﻴﺼﺒﺢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻲ

‪

 ‬ﻣﻤﺘﺎﺯز ًﺍا

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻣﻄﻤﺌﻨ ًَﺎ

‪

 ‬ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

‪.

 ‬‬ ‫ﺇإﺑﺮﺍاﻫﻴــﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻮﻧــﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻋﻄــﻲ

‪

 ‬ﻧﺴــﺒﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣــﻦ

‪

 ‬ﺣﺎﻟﻴــﺎ

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

‪

 ‬ﻃﺮﺍاﺑﻠــﺲ

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

80 - 70‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺋــﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻀﺮﻭوﺭرﻱي

‪

  ‬ﺍاﻟﺮﺟــﻮﻉع

‪

 ‬ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥن‪

 

،‬ﻭوﻛﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻮﺍاﻃﻦ

‪

 ‬ﻳﻌﻮﺩد

‪

 ‬ﻟﻌﻤﻠﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﺎﺑﻖ

‪

 ‬ﻓﺎﻟﻤﺪﻧﻲ

‪

 ‬ﻣﺪﻧﻲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺮﻃﻲ

‪

 ‬ﺷﺮﻃﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﻧﺮﻳﺪ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﺘﻔﻌﻞ

‪

 ‬ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺧﺎﺻﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺜــﻞ

‪

 ‬ﺑﻘﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻝل

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻧﻄﻠﺐ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻡم

‪

 ‬ﺇإﺻﺪﺍاﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻘﻮﺍاﻧﻴــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺎﺭرﻣــﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ

‪

 ‬ﻟﻀﺒــﻂ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿــﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨــﻲ

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﺴــﺘﺮﻳﺢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻦ

‪

  ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﻳﻀﺎ

‪

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﻋﻮﺩدﺓة

‪

 ‬ﺷــﺮﻃﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺮﻭوﺭر

‪

 ‬ﺑﺄﺳﺮﻉع

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻗــﺖ

‪

 ‬ﻣﻤﻜــﻦ‪

 

.‬‬ ‫ﻧﺎﺟــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺰﻭوﻏــﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻮﺿــﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻲ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻭوﺟﻬــﺔ

‪

 ‬ﻧﻈﺮﻱي

‪

 ‬ﻣﻌﻘﻮﻝل

‪

 ‬ﻧﻮﻋﺎ

‪

 ‬ﻣﺎ‪

 

،‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﻓﻀﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻲ

‪

 ‬ﺃأﺟﻬﺰﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻛﺎﻟﺸﺮﻃﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻮﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫

‪

  ‬ﺃأﻧﺎ

‪

 ‬ﻣﻊ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻤﺮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻋﻤﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻴﺎ

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﺗﺘﻔﻌﻞ

‪

 ‬ﺃأﺟﻬﺰﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﻃﻨﻲ

‪

 ‬ﺑﺸــﻜﻞ

‪

 ‬ﺟﻴــﺪ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﻓﺮﺍاﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣﻨﻴــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻴﺎ

‪

 ‬ﺑﺼﺮﺍاﺣﺔ

‪

 ‬ﻗﺎﻣﻮﺍا

‪

 ‬ﺑﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﻛﺒﻴــﺮ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻣﺎﻳﺰﺍاﻟﻮﻥن

‪

 ‬ﻳﺤﻤﻮﻥن

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻘــﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺣﻤﺎﻳــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻨﻴــﻦ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻟﺬﻟﻚ

‪

 ‬ﻳﺠﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﺤﻬــﻢ

‪

 ‬ﺭرﻭوﺍاﺗﺒﻬﻢ

‪

 ‬ﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﺗﺄﺟﻴﻞ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻋﻤﻞ

‪

 ‬ﺣﻮﺍاﺭر

‪

 ‬ﻣﻌﻬﻢ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻗﺒﻞ

‪

 ‬ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴــﺔ

‪

 ‬ﻟﻠﺘﺸــﺎﻭوﺭر

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻛﻴﻔﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ

‪

 ‬ﻛﺄﻓــﺮﺍاﺩد

‪

 ‬ﺗﺤﺖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬‬

‫ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﺗﻜﻮﻳــﻦ

‪

 ‬ﺟﻴﺶ

‪

 ‬ﻭوﻃﻨﻲ

‪

 ‬ﻗﻮﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻷﻧﻪ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﺎﺑﻖ

‪

 ‬ﻛﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻴﺶ

‪

 ‬ﻣﻬﻤﺸ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﻛﺎﻧــﺖ

‪

 ‬ﻓﻘﻂ

‪

 ‬ﻛﺘﺎﺋــﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﻏﻴﺔ

‪

 ‬ﻫﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺘﺤﻜﻤــﺔ

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿــﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨــﻲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﺣﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ

‪

 ‬ﻓﻬﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﺜﻴــﺮﺓة

‪

 ‬ﺑﺪﻭوﻥن

‪

 ‬ﻓﺎﺋــﺪﺓة

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻗﺪ

‪

 ‬ﺗﺠﺪ

‪

 ‬ﺑﻌﺾ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ

‪

 ‬ﻣﻮﺟﻮﺩدﻳﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻬــﺎ‪

 

.‬‬

‫‫‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺰﻭوﻏﻲ‬

‫ﺷــﻌﺒﺎﻥن

‪

 ‬ﺃأﻧﺒﻴﻪ‬ ‫ﺍاﻟﻮﺿــﻊ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻲ

‪

 ‬ﺃأﻋﺘﺒــﺮه

‪

 ‬ﺟﻴﺪ ًﺍا

‪

 ‬ﻓﻤﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻮﻕق

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ

‪

 ‬ﺃأﺳــﻬﺮ

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﺳــﺎﻋﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺧــﺮﺓة

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻴــﻞ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿﻊ

‪

 ‬ﻋﺎﺩدﻱي

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻧﺎ

‪

 ‬ﺃأﻋﻤﻞ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻛﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻐﺎﺕت

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺟﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻋﺒﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻼﻡم

‪

 ‬ﺃأﺑﻮﺟﻨﺎﺡح ﻃﺮﺍاﺑﻠــﺲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺘــﺮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻷﻭوﻟــﻰ

‪

 ‬‬

‫‫‫‫ﺍاﺑﺮﺍاﻫﻴﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻮﻧﻲ‬

‫ﺑﻌــﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ

‪

 ‬ﻛﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺿــﻊ

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ

‪

 ‬ﻣﺘﺪﻫﻮﺭر ًﺍا

‪

 ‬‬ ‫ﺟــﺪ ًﺍا

‪،

 ‬ﺟﺮﺍاﺋﻢ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺳــﻼ ﺡح

‪

 ‬ﺑﻜﺜﺮﺓة

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﺑﺎﺣــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻵﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻤﺪﻟﻠــﻪ

‪

 ‬ﺗﺘﻮﺍاﺟﺪ

‪

 ‬ﻓﺮﻗﺔ

‪

 ‬ﻟــﻮﺍاﺀء

‪

 ‬ﻃﺮﺍاﺑﻠﺲ

‪

 ‬ﻟﺤﻔﻆ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻷﻣــﻦ‪

 

،‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻮﺭر

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺗﺘﺤﺴــﻦ

‪

 ‬ﻛﺜﻴــﺮﺍا

‪

 ‬ﻳﻮﻣﺎ

‪

 ‬ﺑﻌﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﻮﻡم

‪

 

،

 ‬ﺃأﺗﻤﻨﻰ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ

‪

 ‬ﺳــﺤﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﻼ ﺡح

‪

 ‬ﺍاﻟﺜﻘﻴﻞ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻃﻨﻴﻦ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴــﻴﺪ

‪

 ‬ﻭوﺯزﻳــﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻉع

‪

 ‬‬ ‫ﻣــﻊ

‪

 

48

 ‬ﻟﺠﻨــﺔ

‪

 ‬ﺃأﻣﻨﻴــﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻴــﺎ

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻃﺮﺍاﺑﻠــﺲ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﺤــﺎﻭوﺭر

‪

 ‬ﻓــﻲ

‪

 ‬ﻛﻴﻔﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻧﻀﻤﺎﻣﻬــﻢ

‪

 ‬ﻟﻠــﻮﺯزﺍاﺭرﺓة

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺗﻠﺒﻴــﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺳــﺪﺍاﺩد

‪

 ‬ﻛﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺮﺗﺒــﺎﺕت‪

 

،‬ﻭو

‪

 ‬ﺣﻘﻴﻘــﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺜﻴــﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺸــﺒﺎﺏب

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﺍاﻷﻣﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻴﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﺣــﺮﺱس

‪

 ‬ﺍاﻟﺤــﺪﻭوﺩد

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬ﺗﺼــﺮﻑف

‪

 ‬ﻟﻬﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬــﻢ

‪

 ‬ﻟﻔﺘــﺮﺓة

‪

 ‬ﻃﻮﻳﻠــﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﻫــﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻮﻳﺶ ﻳــﺆﺩدﻭوﻥن

‪

 ‬ﺃأﻋﻤــﺎﻻ

‪

 ‬ﻛﺜﻴــﺮﺓة

‪

 ‬ﻟﻠﺒﻠــﺪ‪

 

.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫

2013‬‬

‫ﺗﻌﻠﻦ

‪

 ‬ﻟﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻄﺎﺀءﺍاﺕت

‪

 ‬ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻋﻤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺘﺎﺭر

‪

 ‬ﻋﻦ

‪

 ‬ﺭرﻏﺒﺘﻬﺎ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻃﺮﺡح

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ

‪

 ‬ﻋﺎﻣﺔ

‪

 ‬ﻟﺘﻮﺭرﻳﺪ

‪

 ‬ﻋﺪﺩد

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻴﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻮﻕق

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺤﻠﻲ

‪

 

،

 ‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ

‪

 ‬ﺟﻤﻴﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺠﺎﻝل

‪

  ‬ﻭوﺍاﻟﻤﺮﺧﺺ

‪

 ‬ﻟﻬﻢ

‪

 ‬ﺑﺬﻟﻚ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻻﺗﺼﺎﻝل

‪

 ‬ﺑﻠﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻄﺎﺀءﺍاﺕت

‪

 ‬ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ

‪

 ‬ﺍاﻟﻜﺎﺋﻦ

‪

 ‬ﺑﻤﻜﺘﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺣﺪﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﻭوﺍاﻻﺳﺘﺸﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀء

‪

 ‬ﻟﺴﺤﺐ

‪

 ‬ﻛﺮﺍاﺳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺻﻔﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻔﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﻋﻠﻤ ًﺎ

‪

 ‬ﺑﺄﻥن

‪:

 ‬‬ ‫‐­‪

 

-‬ﺳﺤﺐ

‪

 ‬ﻛﺮﺍاﺳﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺻﻔﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻨﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻋﺘﺒﺎﺭر ًﺍا

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻷﺣﺪ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻓﻖ

‪

 ‬‬ ‫‪

 

2013

 

/

 

1

 

/6‬ﻡم‪

 

.‬ﻣﺎ

‪

 ‬ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺎﻋﺔ

‪

 

10 00

 ‬ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 

12 00

 ‬ﻇﻬﺮ ًﺍا

‪.

 ‬‬ ‫‐­‪

  

-‬ﺁآﺧﺮ

‪

 ‬ﻣﻮﻋﺪ

‪

 ‬ﻟﻠﺴﺤﺐ

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺨﻤﻴﺲ

‪

 

2013

 

/1/

 

17

 ‬ﻡم‪،

 

.‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺗﻤﺎﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﺎﻋﺔ

‪

 

12 00

 ‬ﻇﻬﺮ ًﺍا

‪.

 ‬‬ ‫‐­‪

  

-‬ﻣﻮﻋﺪ

‪

 ‬ﻓﺘﺢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻈﺎﺭرﻳﻒ

‪

 ‬ﻳﻮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻻﺛﻨﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻓﻖ

‪

 

2013

 

/1/

 

21

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﺎﻋﺔ

‪

 

10 00

 ‬ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ

‪

 ‬ﺑﻤﻜﺘﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﻮﺣﺪﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

‪

 ‬ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻻﺳﺘﺸﺎﺭرﺍاﺕت

‪

 ‬ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻋﻤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺘﺎﺭر

‪.

 ‬‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭر

‪

 ‬ﺣﻮﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻄﺮﻭوﺣﺔ
���‪

 ‬ﻳﺮﺟﻰ

‪

 ‬ﺍاﻻﺗﺼﺎﻝل‬

‫

‪

                                    ‬ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ

‪0925447041

 

/

 ‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻄﺎﺀءﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫

‪

 ‬ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻋﻤﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺘﺎﺭر‬


‫&‪†Ç~e|2$‬‬

‫'‪111 /t„A‬‬

‫ﺗﻌﺪ

‪

 ‬ﺟﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻃﺮﺍاﺑﻠﺲ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬‬ ‫ﺃأﻋﺮﻕق

‪

 ‬ﻭوﺃأﻫﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪

 

،‬ﺗﺄﺳﺴﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﺄﻭوﻝل

‪

 ‬ﻛﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

  

1957

 ‬‬ ‫ﻭوﻓﻲ

‪

 ‬ﻋﺎﻡم

‪

 

1966

 ‬ﺗﻤﺖ

‪

 ‬‬ ‫ﺇإﺿﺎﻓﺔ

‪

 ‬ﻛﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺟﺪﻳﺪﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻫﻲ

‪

 ‬ﻛﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺰﺭرﺍاﻋﺔ

‪

 

،

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﻜﻦ

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺮﺡح

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻤﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﺮﻡم

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻘﺪﺱس

‪

 ‬ﺑﻤﻨﺄﻯى

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻦ

‪

 ‬ﻣﺨﻄﻄﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻈﺎﻡم

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﺎﺑﻖ

‪

 ‬ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ

‪

 ‬ﺩدﺍاﺧﻞ

‪

 ‬‬ ‫ﻗﻮﻗﻌﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻬﻞ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺘﻐﻴﻴﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﺘﺼﺒﺢ

‪

 ‬ﻋﻘﻴﻤﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺃأﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﻻﺩدﺓة

‪

 ‬ﻟﻜﻮﺍاﺩدﺭر

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺧﺒﺮﺍاﺕت

‪

 ‬‬ ‫ﺳﻮﻳﺔ

‪

 ‬ﺗﺴﻬﻢ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺗﻄﻮﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺮﻗﻲ

‪

 ‬ﺑﻬﺎ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﺼﺎﻑف

‪

 ‬ﺩدﻭوﻝل

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ

‪

 ‬ﻓﻘﺪ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﺎﻥن

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻢ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﻔﻜﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ

‪

 ‬ﺃأﺑﺮﺯز

‪

 ‬‬ ‫ﻫﻮﺍاﺟﺲ

‪

 ‬ﺩدﻛﺘﺎﺗﻮﺭر

‪

 ‬ﻟﻴﺒﻴﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﻘﺒﻮﺭر

‪

 ‬ﻭوﺃأﻛﺒﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﻳﺨﺸﺎﻫﺎ‪

 

.‬ﻓﻬﻮ

‪

 ‬ﻳﻌﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ

‪

 ‬ﺧﻄﻮﺭرﺓة

‪

 ‬ﺳﻼﺡح

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﻠﻢ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﺘﺤﺼﻴﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻜﺮﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﻣﻌﺘﻘﺪﺍاﺗﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬‬ ‫ﻛﺎﻥن

‪

 ‬ﻳﺤﺎﻭوﻝل

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﻳﺰﺭرﻋﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻲ

‪

 ‬ﺃأﻓﻜﺎﺭر

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﻌﺐ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻄﻴﺐ

‪.

 ‬‬

‫ﺃأﺳﺘﻄﻼﻉع‪

 

:‬ﺃأﻣﻞ

‪

 ‬ﻧﻮﺭرﺍاﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪،،‬‬

‫ﺩد‪

 

.‬ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ

‪

 ‬ﺃأﺑﻮﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ

‪

 

:

 ‬‬

‫ﺗﻢ

‪

 ‬ﺇإﺣﺪﺍاﺙث

‪

 ‬ﺗﻐﻴﻴﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﺟﺬﺭرﻱي

‪

 ‬ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻛﻜﻞ

‪

 ‬‬

‫‪،،‬‬

‫'‪dG/Ç¡B2013vG`™G7Ž>'Ÿ²'=D1434vŠ|525˙+®'d¡C`hA'd™|xA‬‬

‫‫‫‫‫ﻟﻬــﺬﺍا

‪

 ‬ﻭوﻟﻜﺜﻴــﺮ

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺍاﻷﺳــﺒﺎﺏب

‪

 ‬ﺍاﻷﺧــﺮﻯى

‪

 ‬ﻋﻤــﺪ

‪

 ‬ﻧﻈﺎﻣﻪ

‪

 ‬ﺟﻤﻴــﻊ

‪

 ‬ﺍاﻟﻨﻮﺍاﺣﻲ

‪

 ‬ﺳــﻮﺍاﺀء

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﻧﺎﺣﻴﺔ

‪

 ‬ﻭوﺿﻊ

‪

 ‬ﺃأﻋﻀــﺎﺀء

‪

 ‬ﻫﻴﺌﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺘﺪﺭرﻳــﺲ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﻟﺐ

‪

 ‬ﺃأﻭو

‪

 ‬ﺣﺘﻰ

‪

 ‬ﻣﺮﺍاﻓﻘﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗــﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﺍاﺋﻤــﺔ

‪

 ‬ﺇإﻟﻰ

‪

 ‬ﺇإﻏــﺮﺍاﻕق

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺘﻌﺪﺩدﺓة

‪

 

،

 ‬ﻣﻤﺎ

‪

 ‬ﺃأﺛﺮ

‪

 ‬ﺳــﻠﺒ ًﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

 ‬ﺍاﺳﺘﻘﺮﺍاﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻤﺮﻓﻖ

‪

 ‬ﺍاﻟﻌﻠﻤﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﻀﺨﻢ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﻬﻞ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻟﻔﺴﺎﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺃأﺩدﻯى

‪

 ‬ﺇإﻟــﻰ

‪

 ‬ﺍاﺣﺘﻘﺎﻧﺎﺕت

‪

 ‬ﻛﺒﻴﺮﺓة

‪

  ‬‬ ‫ﻭوﺍاﻟﺘﺴــﻴﺐ‪

 

،‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺧﻼﻝل

‪

 ‬ﺧﻄﺔ

‪

 ‬ﺷــﻴﻄﺎﻧﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﺑﻴﻦ

‪

 ‬ﻓﺌﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺸﺒﺎﺏب

‪

 ‬ﺍاﻟﻄﺎﻣﺤﻴﻦ

‪

 ‬ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

‪

 ‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻬﺠــﺔ

‪

 ‬ﺟﻌﻠﺖ

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﻣﺨﺮﺟــﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴﺮﻳﻊ

‪،

  ‬ﻓﻬﻢ

‪

 ‬ﻻ

‪

 ‬ﻳﺪﺭرﻛﻮﻥن

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺗﺒﻌﺎﺕت

‪

 ‬ﻫﺬﺍا

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﺎﻟﻲ

‪

 ‬ﻓﻲ

‪

 ‬ﻣﺴﺘﻮﻯى

‪

 ‬ﺃأﻗﻞ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﻔﺮ‪

 

،‬ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻹﺭرﺙث

‪

 ‬ﻛﺒﻴﺮﺓة

‪

 ‬ﺟﺪ ّﺍا

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬ﺗﺘﻄﻠﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن

‪

 ‬ﻭو

‪

 ‬‬ ‫ﻭوﺛﻘﺎﻓﻴ ًﺎ

‪

 ‬ﻭوﺍاﻧﺘﺎﺟﻴ ًﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺾ

‪

 ‬ﺍاﻟﺼﺒﺮ

‪.

 ‬‬ ‫ﻭوﺑﻔﻀــﻞ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﻟﻠﻪ

‪

 ‬ﻭوﻣﻨﺘــﻪ

‪

 ‬ﺃأﺯزﺍاﻟﺖ

‪

 ‬ﺛﻮﺭرﺓة

‪

 ‬‬ ‫ﻛﻤــﺎ

‪

 ‬ﺍاﺳــﺘﻨﻜﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻛﺘــﻮﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ

‪

 ‬ﻣﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﺴــﺎﺑﻊ

‪

 ‬ﻋﺸــﺮ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻓﺒﺮﺍاﻳﺮ

‪

 ‬ﻫــﺬﺍا

‪

 ‬ﺍاﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭر

‪

 ‬‬ ‫ﻣــﺮﺕت

‪

 ‬ﺑــﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

  ‬‬ ‫ﻭوﻧﻈﺎﻣــﻪ

‪

 ‬ﺍاﻟﺒﺎﺋــﺪ

‪

 ‬ﻭوﺃأﻋﺎﺩدﺕت

‪

 ‬ﻟﻠﺤﻴــﺎﺓة

‪

 ‬ﻟﻮﻧﻬﺎ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺮﻛﺔ

‪

 ‬ﻣﺤﻤﻠﺔ

‪

 ‬ﺑﺎﻟﻔﺴــﺎﺩد

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ

‪

 ‬ﺇإﻻ

‪

 ‬ﺃأﻥن

‪

 ‬ﺑﻌــﺾ

‪

 ‬ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻨﺎ

‪

 ‬ﻟﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﺗﺘﻄﻬﺮ

‪

 ‬ﻣــﻦ

‪

 ‬ﺑﻘﺎﻳــﺎ

‪

 ‬ﺫذﺍاﻙك

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﻜــﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺠﺎﻫﻠﻲ

‪

 ‬ﺳﺎﻟﻢ

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻬﺪﻱي

‪

 ‬ﺿﻮ‬ ‫ﻭوﺍاﻟﺪﻣــﺎﺭر

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﻤﻨﻬــﺞ

‪

 ‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

‪

  ‬ﻓﻲ

‪

  ‬‬ ‫ﻓﻘﺪ

‪

 ‬ﺑﺎﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻔﺴــﺎﺩد

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻲ

‪

 ‬ﺍاﻧﺘﺸــﺮ

‪

 ‬ﻭوﺍاﺳﺘﺸﺮﻯى

‪

 ‬‬ ‫ﻓﺘﺮﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﺴﻨﻮﺍاﺕت

‪

 ‬ﺍاﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

‪

  ‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ

‪

 ‬ﻣﺪﻯى

‪

 

42

 ‬ﺳــﻨﺔ

‪

 ‬ﻧﻮﻋ ًﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﻣﻈﺎﻫﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺤﻴــﺎﺓة

‪

 ‬ﺍاﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻓــﻜﺎﻥن

‪

  ‬ﻟﺰﺍاﻣــﺎ

‪

 ‬ﻋﻠﻴﻬــﻢ

‪

 ‬‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ

‪

 ‬ﻭوﺃأﺳﻠﻮﺑﺎ

‪

 ‬ﻣﻦ

‪

 ‬ﺍاﺳﺎﻟﻴﺐ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

‪

 ‬ﺍاﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪

 

.‬ﺍاﻷﻣﺮ

‪

 ‬ﺍاﻟﺬﻱي

‪

 ‬‬ ‫ﺍاﻟﻌﻤﻞ

‪

 ‬ﻋﻠﻰ

‪

  ‬ﻃﻲ

‪

 ‬ﺻﻔﺤﺔ

‪

 ‬‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ

‪

 ‬ﻋﻨﺎﺀء

‪