Page 1

D E LA

P O B L A C I O N DE C H I L E EL 26 DE N O V I E M B R E DE 1885 :o.vrmArm

POB

1

IHA CEPITRAL DE ESTAOISTICA EN SANTIRCO


A .-

-

_ . ....................................

.........................

I .

..............

;

..........................................

~pmdqtc$nmd~~spad6ndm.da~rx&nmdeh

........... .................................................................... ^

Provinda da Balpmxkw.

...... Isn ......

g**.:...:............... I: :

-

I. n d m ~ l ~ f i d c a y r s m l s e a t * ~ dB mndd cem BstMjpms

F23h%h&Tm

L.)mdnck..

W t a sYlera;lIr4T+II&le!.d~K. Y= M s p w m p

& & u ~ s ~ & - . . .&*&le R a u p l o q W J e+& raLn0u le Ispl&kb

~

~

..........

...... i...... ......... .................

+ % c

a

. ................. . . .

&rmcln ~ knciodd4aBxn ~ r n

~ ..................................................... r ....... amk .~ ?E!? ......._

L


.

.


INTRODUCCXON


La tercera y dtirna seccion ocup, como aa&mnos& decirlo. 10s cuadros sinbpticos sobre dministrackm, hstruccion etc. Con 10s resultados totales que arrojao los cuadnrsje . nerales y sinbpticos, hngamos un lijero estudio.

PROFE~IONES.--EI nitrnero de individuascon prdesion anomdo: en el censo es de 1.054.900,~o sea el 4 2 7 de la pobhcion tatal, siendo 681,896 hombres, o el 54$ de L p&aciosi masculina, y 373,004 mujeres, equiv ente d 30 */* de la femenina: de modo que no alcnnzan a la mitad de la pobhcion 10s profesionales; pero Ios hombres EM profesioa pasan de la mitad, mi1% mumujeres no Ilegan ni a la tercera parte. Esta portion de poblacion es la que mantkne la actividad vital y ocum a1 sosten de I:% comunidad. ya sea por la apficacion directa de sw hazes. ya por la de 5u intelijencia e i b tmicm. ya r 1;r de su capital, a la implalltacion y fmento de industrias, e t c Para apreciar mejor si est9 ponrion comprende una polpwcian crecida de 10s individws que esth en una edad pmopicia para el trabajo, Ia cmparanim con la poblacien de 15 a 80 aiios y nos da una cproprcion crecida, en efecto, de 71 O/,, , coampondien o a Ius hombres el 93 '/e en tmto que las' mujeces d o dad un 4901~;per0 se puede presumir que le o m mitud .se consagra a hi ddicada t a m de hrthar el hogar, que ha de pmporcionar nuevos obreros a-le produccion. En el siguiente cundro anotshmoa estos resnbdos a1 lado de 10s que arroja el censo de 1W5: -

CENSOS

'e 1885

I

- 1

I

It

1

'


tranjero se Mkba disc proporeiones en rekrcioa

Pa

Magnllilnes.. Chilo&..... Lknquihur .

..

Vddiviu..

Angol ..... Araum.. Bio-Bio.. Crmcepcion . Ruble.> ... Made ..... Liiwes ............... Talca.. ..............

...

...

............

.....

Curic6 Cdchagun O'Higgins.. Santiago.

.. ..

.. ................... Coquimba .................. Amma,,.,, .-_ --A d d . . .........:<AVdparaiso

Aconcagua

Tam&. Tacnn

......... .......... <*

I


TERRITORIO DE MAGALLANES


w

...

..*

68

... ... ... ... ... ... a

...

... ... __. ... 2

..'_ 54 $4 ... ...

143 -

EMALbwm-,

..........._*..................

cifg4u

&d&4Jlk..

1iI

.......... ........... ....*..... ..-.* ..*. ............... ..........,.. .......

.................................I.......

PY,

rllvmm

..I.........................

....L

*

1

e ';

.-*


...

.


1 me

.....

... ...

...

.._

... ..' ... ... ... ...

... ... -1.

... ... ... 1-.

I


i r -

...

I

I

fdgridtoreg ......,...... I carpiotems............

....... ...

10 1

4 13 I 1 6

a

2

4 14

E 2

1'


i.Li.&'.,...

................. "... ............ "... ...................... .................. ................_........ ..."............

Iwacamnar.....................

......

..... Urvnco ............

..;-..

......I..

................ .,.,....... '.,......-

... ...

17% ?j

... ...

.1 2! %

.*

...

PB

~

.I

...................*.-...*... I

..................

._.^.......-.....

.....,....',. ^......... ........

L I.N@RtIZ?3A.

..,."......-..... ................

.................. ..................

.s-I

:

^L

I

f


PROVINCIA DE CHILOX


mmm

............

1

....... ......... ............... I ..............I

B

...

aim

l&i

z

6 4

I _

s 1

... ...

6

a 6

... o

...

-

184

1 I 10

1 i

138 10 7 178

aEMb

ZI

-3a

1

8 8 # *

18 48 51

L

58 i?

ea t

69

LI

t

401 8 9 1

.... 'I ...

5

1

104

lT6

1 181

...

180

...

1

... 3

...

.,. ...

l@ fBt

'.. **.

a s a

86

m x

a 1

I$

... ... 1

...

3

... I

12 15

.'.

... 4

1

...

... ... 4 ... 565 ... ... 5

1

7i

...

...1 ... ... . I


t

,

;fr 89

E

w i . ... . . E m y i e j & a . . . . H&t*m l&. . . . . Hsnacnr.

. la. B t .... .... 45 . . . ::: .

'

.... .

I

'

.

.

,

.I

...

...

it

11 'I I6

E

J5

1 1 4

11


1 89 12

...

86

7 18 10

16 46 1 10 13

95

1 65 28 141 8'

e8

8

80

23 28

180

142

are

89 15 58 18 4 14

38

6? 31

8

37 80

20

1 10 51

156

I43

15

21 1 13 6

5

as 5 2

14 7 91

: I

2 5 0

I 15

56

147

-


I

... ... ... ... ... L.

.....

... ...

... ... ...

...

.. 1-

,

88

88.

...

... ... -.. ...

1 1 1

5 8 %! 6

...

li 11

1

e 9

... ...

... I ...

... ... ... ... ...


. ... .. . 1.

TI

*-

DeWeNlO *

... ...

. ,:

.................... ., ..""

1

Abvt?Dp.!:

1

... ...

... ... ...

... ... ...

... ...

.,+

... ...

:mIm

... ... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ...

... ...

.,. 3..

....

... ,

.._ 9..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ...

...

...

... ... ... I..

... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

45

1 1 3 1 11 11 11 1

...

...

... 2 ... ... ... ... ...

_-.

84

21 3 5

... r ... ...

10

1 E

6 167

E8

...

I

4

z

1 t 1 E

3 81

1

d

2b

!

......... .......

I

2

::: ,..

sB :I' . :.... ...

%B

1 14 11 13 1 a4

81

3

c

10 4

2 6 519

9

1

14

1 3

... ... ... ... ... ...

... ... ? I ... ... 3 ... 1 ... 18 ... 13 ... 1

1 1 3

13

...

1 -

tr0

... ... ... ... ...

8

57 1

7

... ... ...

1

A

w

-

E a M h vrajaw

......................... B & j h.............................. C h t I r J A d r k .................. ........................ ................. ....... .... .................* ... ............................... 1, U. de L A ........

W

-

1

4 2 8 1 1

1 2 2

31 1


,

--ALs3aAlm

............

.... ....... ..... .......

.................

~ A S A

..........".., ~

...........~

hnppca SdEaitm

I-

............:. f

Fpml$

uw'meinrs

.............

............; r..;.

&fm@Jrik Xf&m ...-.e m..... RelpJeMlt,,.,*l...".;

' I

p

~

l


..... ."-....... &vlmlfef ..-.......

P

Bfdllla

" ......I.......[

8

*

1

z

1 ITAW

......"...........

6

Ancm

.............

........".,

............. PintmtJ ....."........ YLrinOs

............. WJIW, .........-...... 1lduinos................ c+mnerIML.. ......... m C 9. :.................. *....."....... Marhim................. %kwcmAL.............. { A g r i c u l p .......... ..... chin-

,.

{

P f h &&ji-

.............

.............. Ikrsu .................. I lukilmn........"....... IkPLla AIlJ5Tw...

SDmAY

mmnmA" I ME&un

a

... ... ... ...

s S

...

1 8 1 1 10

...

80

...

3

1

...

a

....

10

1

1 8

1 1

7

...

3 7

1

....

1

1

1

1

P

1

...

1

...

1

... 6

...

6

...

6

...

...

...

9

160

y[ulnes .............. .........,.... SMbI.,.. .....-.... .. 1 lB8llak.....2. .....I.... I ................ I .......... ..............I. .......-, *;,

i

a 1 1 1

.... ... ... ...

bi

TOT&.

I

....

1

... ....

1

B

...............

AZatAnm

: I

1 1 10 1

.*. . ._ ..... ... ... ... ... ...

. I . .

8

1

.......

... ...

...

-.

I

..,. . ... ....

....

1 1 8

...

1 I

*.*

Jc I t

c

8

z

zo

...

": i

1 . 1 )

I

ii


2 1

3 3 7 2

1 3 1

.......... ...,............ ...............*

Hojdahm.. ..

1 1 1

1 16

... 1

1

1

....,‘....-.,....

t.

... 1

1 1

1 1 1

....4 BxI3Ew i .................

;

1

,...........{

........

1

B

i

...............

Ilbwiinca.

(Agpicnl W.............

.........

ckmemimb..

1 1 1 I 1 1

1 I 1

I

... ... ... ... 4 ... ...

e 1

3 zl

D 2

1

... ... ... ...

8

...

... ...

1 1 1

1 1

1

16 1

... *..

1 1 1

...

1 1 1

49

... ...

1

1

1

1

...

...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ...

5 8

1

1

... ... ...

1

1

...

1

...

a

5

... ...

5

...

1 1 1

B 4 4

1 8

1

. a;

.

.-

.T.:

.

, .

-. I

.


p,. 1 1. 1

...........

~W.~N&SU$SW&

5

... ...

... .*.

............... ; Eaurm-........................................(ursrinop ...................

. . ..... a ... a ... 5 ... 1 .*. 1 ...

k

1

1

I

I.-I

codwnrs .................

FEARCIA

i

............ ....-.,.................................. chmedsnh Iifdho& .................. R&j,

1 1

......

......... ...... ................ ................... I

1

............. ............. ........... l 3 d W i 6 k . . .â&#x20AC;?........ ... Hoteleros................. siwienk

Irm

.........................

t5 8

1

B 1 6

1 1 11 1 1

... .., ... -.. ...

... ... ... ...

... ... ... ...

1. I 1 1 1 5

1 I

3 2 6

1 1 1 1 1

s s s 6

1 2

1 6

...

1 1 11

...

1

...

1


INCIA DE LLANQUIHUE


...

l?hhma ': . Pm~yF&?e&rea..

.......

....... ....... ....... ... . . . ... ... ... ... ... .....

. . . . . . . . . . . . .. .. ..

. . .

....... .... ... ....... .....

........

.

.

.

....... . . . .

I

Jomd.aol

kbradoaea

..... ....... .......

...

1 8 5

90 1 9

...

10

77

.......

zpp.teroa

6

r

1 131 21 2

wr

4

1 5 1 347 14 1

9 1 1 4

55 217

$

9 $ 1

% 4 1

BBS

1

L 918

185

i78 1

aalijiossa

...

2

... ...

1

... ...

........

1 16 5 8

1

8

TOTAL ...

Bc

I lr &aQ hv i ebh .. .. ................. . ...I1 lIuiacp.. . . . . . . . la 1I1.trcpe. . . . . . . . ... ....... Ienpsrpnos..

........ .... ......... saEh?aycOs;twa9.. . . 83 sill-. ....... 2 Birvi0nte.9 . . . . . . . 43 . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . Fmpebrm Qnaserwy m.ntsqnilleros.

...

s

w

. . . . . .

3771

. . . . . Cqhtewx. . . . . . . cbcumos . . . . . . . .

1 62

Agriilb

a

rriteetm..

. . . . .

egOErm..

. . . . . Cnrtid-. . . . . . . Ebmietru . . . . . . Fide.&*. . . &mplendwp&& . . &rner&u%ea.

Id p6bIicos. . . Falxiembeade.gomlEentks. QaimIea

........

1 Y

109

a I

6 34 97 6

1%11 W

... ... ...

%

1 1

62 P

2%

... ..

g

131 3

...

5 1

...

%...sa

1 6

as $x

5


I

... .. ... ...

LsLll-.

cmma. I

.

,

I

.

.

. * .

* . .

.... .. ..- ...

.

* . . .

,

.',

~

.. .. .. .. .. .

_

I

,

.

- . .. .. t 3 l c m l m . . . - .. . .. . .... __..... ...... .,

I

1

.

'I 1 i I.

I

r

...... . . . .. .. .. .....-

PerDn',

.. ... . . ..'.. . ....... ....... T m m . . . . ./. I

I

i


... ...

.............................. ........................... .......................... cxmeledes.....................

A W c s ~ol.â&#x201A;Ź#j&piano &@ulh..'.

.. Alw&5.., &&ea .............................

76

1

'1 455

4%

...

.............................

$44

..

8 48

14

12

...

5

.... 8*' 2

$

...

I

18

n4

34

84

...

... T

..

............................

.............

. i

.................................. .................... ................. ".-.--.-..*...-. ...

.....................

.e ..

.........-.-*.+~**.&*'.L..

.

d 41..mrlB.r.....,

..

............

'

..*

...

la

E

t 0

10

... 8 ...

.................

El

1 2

I

2 5 10 11


1 %

- 9

as 1 13 7 10 87

...

. . . . . .

.

'. .

. '

18 9 45 6 18 8

. . .. ..

. .

* .

. . . *

..

-.

(.

.

.... .

_

*

.

,

I

19

.

.

. . * .

. .

....

.. .

I

.... ,... ...... ...... ' . . ... .

9 a0

8

12

Is.

8

88

21

le1

TMAS..

..

1 Lp-a,I 16 st' 1 10 18 68

'

2 18 13 32 1 19 11 18 109

8 35

1 14 7

11 1 10 2 16

2

0

43

I'

><A,? Ss 18 88


mxEmm!=

__-

._I_-

............... .......... IBolivia .......................... DinanuroP.................... (Almsnio. r.. deatria J Hun&

TOT&

rWlrlyT5

--

-

-

K m b s Muje

lamb

kujn.

---

--

--

262 68

....................... ........................

pkneip..

....................... .......

Hdrnds I~glatem....................... Repebliea Ar&n+h% Smcia J Namege.

1 1

.

I

.

...................... .........................

.

<

r

-

.

2

........... -........................... rims...

.......-...

l?

........................

...

...1 ... 1 ... e

$

B 4

.

e

1 1

1 B

a

4

e

... ... ...

.-

%TAL.

-.

2

...

5

3

... 1 ... 1. . . . 4 ... I ... 5 ... 9 ... 2 ... a

1

... ... ...

1

88

.g

...

8

I91 8

1aB

...

d .

1

2

...

...

*..

slir

.

%

...

1

...

.P%

:&$

...

41%

... ... ._. ... ,.e ...

... ... ... ...

b74

:*e<

1

1 1

I

ZS

... I

.B

...

... ... e.:

6 '

& +B

5 1

'YI

0"

v.

I&&

II

........................... .

1

...

77 -9.4

; ...... u 1 B

,.:, .'

1 1 5 8 1 8

319 81 1

88

I

$1

flU~,,..,-..,.,, Auu&riny Emgrba

4 .

s?

...

...

... ,..

1 1

......................

*.: 1 . . .-.'.&. .I

... ...

361 88

... ... ... ... ... ... ... B 1 ... ... . . . . . . ... ... ... B ,.. 1 ... ... ... ... ... ... ...... ...... 1 ... 1 . .

Prrtogsl 13aeei. y Namega Bnis

IBbliois...

... ... ... ...

2

.......................... Franeia-..................... hqnkua -................... " Itelr, ....................... ... Peni............-.-............. ..

...

.,. ...... 1 ,..

Anatria &.ail ........................ lLtsdosUnidas de Nort Am. &pl&â&#x201A;Źu7

..

18 1

343

a44

(Alemania

-

61

10

... .,.1 B 1 ... ... 2 ... ... ... ... ... ...

1 7 1

.......... ...1.. ......:............ TOTAL.

81

73

...... ...... 1 ... 1 ... 1 ...

&stndaiUnidasdeNdAm.

BSp&

859

ombs Mujs

--

a


.. . .

,

. .


.__ r

:t%.

‘E4 . . I

1

... ... ... ... ... e ...

...1 ... 1

... s

I..

E 131)


i

. .

.

. ...; l

ClseUAo...... Y

.


............ ............

dlemanis Bolivia H~u~grf{ Ausbiay

Lump-

...

11

Dinamares............. EEU.lJ.deN. A. &* _..I ... Pmda " Eolmda Inglaterra ............ Rep Arjentim .... ... SneciayNomegk 1 Sui=. .......... 1 ~

...... ...... ......

I

I

... ... ... ... ...

TOTA~38 uemsni.

Austria Braail

CA-APV..

..

1

...

... ... ...

Inglaterm Itelis

... ... ... ... ...

Pn6.

...

... ......... ......... ......... ......... ..........l

... ...... ... ... ::(1 ... ..! ... . . . . . . . . . . .! ...... ......... ...I ...... ......... -...I ...... 1

::I

......... ............! ...... ......... ..................

......... .................. ......... ......... ...............

.................. ......... .................... ......... .................. ..I

......... ... ..: .......I ... ." .......... ...... ._........... .......... ::$... n,

i r

n.


W v i a . .

...

, ,

..

......

. . .. .â&#x20AC;&#x2DC; .. . . .. ......

Almsnih. Austria. Wlgil , Esbsdosr

I

~~~~~~~~

... P d

.

.. .... 1

.

.

I

....... . . . . . .. ..

P&qnI S w i a y Noroega. him

Brasil

.......

.....


_-

I-

>

. .

._

,-1

&&'a

-bia

I

........................... ......,........... ....... ........__. ........ .......... .................... b 6 ; m .................... .............................

UEfMnia

A*+

...

... ...

.-.

.*

...

... ... ............................ I*t&.mIl. .-...-__ .................. Iblja.. -.-........................... ... Japn ................................. ... Fd.. ............................ ,.

-.. .I.

r..

. . .-. ........................... .......... ..* .......-......... ... suii--...*.--*... ................*.! ... .

P-t__._

&$Mica A @ t i m I sllecia yN4rvega

..I


. . .. .. .i .. .. .. .. .. .. ..

.&*ri

46 *;

..............

............... . . . . . . .... .......... .,.. .. .. .. .. . . . . .

&be'N&&A&&.

,

_

.

.

i

+ .

.. '. .. . . . . . . . ........... .. .. .. - .. ... ! :' *

.

I

1

. . I . .

1

.

I.

'.'% c-

.

.

e

e

.

.

. .. .. . .-. ,

I-.

.

*

........ . . . . . . . . ........... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

. .

. . . . . . . . . . .. .. .............. ................ . .. .. . ... .. .. .,I.. .. .. .. .. .. .. . . . . . ... . . .. I . . . . . . . l4.A:.

L .

+!%.. . *

*..,

2

.

. : ..,

,

,

. . I

.

*<.i.

.b

.

>

-

.\ . 1

.

.

.

,


...II

......

.-f

z

-

.. .. . ' . . f

.

.

.

-.. 6

.....* . . . . . I

' I

1 ' '4

e

d

... ...

r.:

d 1 8

8 t

I

P

;.

u

. I .

0 *.*

j

1 1 I

1 .

f

3 't , 2 .B


' 1

*.. 1 I

.... ...... .......

_.. 1 1

a

3 6

...... ..... .....

......

1

1

a

1 1 f4 1

$4

Ill--... &A%%&

3 -

-p

........ 1 ............ I m..

..-.. 6. . . . . . . ......

.-.

-. -,.. ... ...

~

,

;t.

6 1

1 ; 4

4.1

'Z

...

-..

...

1 1. . 1

1 8

B I

I

11

1%

I

1

...

1

1

1

P

I 1

I

.....

I

. . I .

1

z

Agrat0"BB.

..1

l 1

...

1

......

1

...

1

1

.....

....,

4

... 1 1 1

I

e

-.*

... ... ... ...

1 1 1 ' 5

-..*.

4

.

I

fi

... .r.-

I . .

...

3

1

- '

,

1

11

1

e

.'

1.

1

,

i

'0

1


..Y..................

.......

..................... .......... .....................

I ... ... -. ... ... ...1

"

...........

............ ..... ....................... .......... -........... Z...."

H

I

U L


PROVINCIA DE VALDIVIA


...

.

. .

- ....

.

............. ....

**

...

.._ ... ...

I

a

1

%

...

389

a:

1..

i.. Y.

C .

I

1 I

q

................. ...................

I

...

I-.

1

; ii

81 1 . 9

................ ..............

.., ...i. . ... ...

..................

....

................ ca*aFoeu.....

................

TWAL

..

....................

I # 9

II

... ._. ...

...

I

zsrs

...

1 s

...

4

...

14

...

91

I . .

1% ..I

B

................ ......... ....... .,â&#x20AC;&#x153;.*A..rr,..F

txumimm

oignrraos (binem...

........... ...., ...............

14

.... F..


~~

..’ &

...

.........................

... ...

.......................

-1.

1 It

1 1

2

... ... ...

...................... ................ .................... ........................

1 2

377

.......................

....

... 10 ... ...

...3 ... .... Bl 1

.

-.y

..e

,.y-d

~

........................ .................. ......... ....... n


.

.

DEPABTA~~TOB

-

~~~

--

.

. . . . . . . ... . .-. . . .

-I

-.

-_up

........ .. . . . . . . . . . ...., ... ... ... ... *

VAldIrnIA..

... * .

._....

jmlicloa..

...,. .. ..

......

..

*AT&...'

......... . . . . . . . . . .. : . ... .. . 2. ._.<,: ..,., . ,_* . . .......... .. .. .. .. . ...... . . . *p: I

. a

...

*

~

*..

*


....; 1

I q*..

1

I

. 1

.

... ...

.... -..

.e..

...11

1:

e,.

...p:

~

-. ...

_..

...... ...... ...... ...... ...... ....... 1

...


Alemania.

. . . . . . . . .

Austria.. . . . . . . . . . Dinamarm. . . . . . . . . . Bedor.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .........


............-.................. Ihida, L M. k

........

........._.. ...... ..........


-1

4 ,?

..... l t r a

. . . . . .’. . . . . y.

. . . . . . .

* ,

. . . . . . . . . . . . . .

Alemania

E*&&

Wdas Ihidocl he ‘N.k Francis Greeia . . . . . . . . hglrte5m Itnlir Rep$Ldiu Arjsntiila . . &&a

. .

......... . . ........ .......... ..

. . . . . . . . . .

TOTAL..


-

s .

..---...-.-...................... .......................... ae H.A............

.-........-I...-

^_.____ ............

V~lV1.-

.

-*. - . w.

...

.-. -...

....................... ........................... .................... ............ ................ -......... .................. ............ ............... ......................... ..Bep6Miu djentilPa..,...... *. EimeiIl y IqWEega .... ....... ', ... I[StIifa......____... ............... ... T ~ A L . . . , A.

...................... , ... .......... .... .........................

(Alemaah

I Rapaka .-................ ,lKRU.U.Jslp. k.......... ... hkact. ..... ............... ... ~

. %bw&l#

E.

-..

*

.-

... ... ...

)I

... ....

... ... .I.

*..

... ... ...

....

...

.-. ... ... ... ... ... ...

..... ... ,.. ... ...

.....-.

... ... ... ... e .

I-

...... _._ ... It ._. ... I .*. ... .._ , ... _-. ... ... ...

i

urlwrs............................

-.;I ...

,

,

...

... ... ... ...

... .*.

II

- * .*

..i

.,.

w.

I

... ... ... ...

..1

.I..

... ...

... ... ..* ... ... ...

... ... ....-. ...

..*

.-.

...

... ...

... -

.-. .. .._ ...

.-... ... ... ... ...

...

-*.

*. *.

...

...

...

.

...

...

..*


.

-I{

..

caraosl.. ‘..._............ ombra......................... (Ldoaol . ommrirmta.. .........-....

I *&m&muc!

............

P.arar .......

i

‘I

el&ra.

aIaumlA..

IoLbllL

........+

5OEL-

#pabgur

-1

..........-.._ ..... ........ ........ ........ ........ ... ..........-..... ........ ....“............. .. .....-............ ...... I.abar ........ ..“.._ .................

&@Q&wa

auskror..-....................

.........

kAUA

6I

_

....4 Mmbm ............

SMn.

-

1

... ... ...

1

L.

1 1

-.

1

......

1

1

.................. ................... .. .. .......... ........ p l & r a..................””.

.............

..P.......”.....m...sI

. . . ” I

I

1

... ... ... ...

...

t ::: ................. ........... ..- 1I ... ...

..........

RY”’..”...“...

. I

3.

a

9

r

1

... ... ... ... ...

i. : I.- 4,

.I


PROVINCIA DE ARIAUCO


= Kujw

W

... ...

IO x

...

83

28

48

-.................... ........................... .......................

10

.......................

8

7 2468

............................ 33 .......... ___.: ....... Za .........................I ... 2 1 4

..................... ........................ carpintemar ........................ Canetern......................... ......................... ..........................

Winema

coeherop

.

P3

II L h

._.

E 1 4

9 1

153

29

162 1 195 4 % 1

... ...

4

...

1 .1

1

...................... ........................ 2 ......... ............... 90 .......................... 1 .................... 45 Fabtkmten de tejas y I d d U a s . 1 I F - d k ................... 3 1 Fletems ylancheroa............... 502 ;Fogonerm .......................... I Ga68nea. ......................... 358 IHerrema............................. 22 I Hiladeras J tejedonra....1 ........ Hojal&me ..................... 5 Eor&&nas y j a r d i i o s ......... 5 h j e n i e a ............ .............. 4 Jabonemay v&me ............... 4 J d e m s........................... 35 kbradorea ...................... loo I Lsmp.rema......................... 2 I A V d e m ..................... ...

I I

...

91

4 1 10

.tan....

...

23

4 9 337 6

5 131 6

............................ ............................

...

... 4 ... ... ... ...

4

Cornereianten_-...._..: ............. Curtidam ........................... Dulcerm .........................

4 11 59 2527

... ...

*.. ... ... 12 ... A.,

...

4 1 10

2 47

eo 3 57

1 3

50

... ...

358

...

5

2

2

l q y b k h................... ........................... . 7 1 I My.naus. lhtmwn. ....................... . . . . 2 0

.........................

. ............ ............................. ..................... .

HeddwL 13 lWimycimjmQS............... . a $asLns y polifiaaea .8il lshrmawr .566

'

,

~. yJ

li

............... 4 ... .......>....... .......... ".. 11 ...-

I..._

+?

... ...

... ... .,. ...................

Vk -

666 4

.......................... .........................

Venddoees nmManEes........ z.ptel.05..


m

PEOPEBIOIEB

............................. ............................. .... .........................

PBOPEBIOPBU

4

4 m 6

I

......

.a -

...... 2p

...... 0 ......

89 -." ...... as 4 ...... 1 ... ^. 18 ...-

6

1 1 51 1 1

-24s

6

ti

8

1% pos

s

c

121

......

1

4

......

za

1

ia

aa P

B

16

1

79

714

a6

. a

1%

..,...

a

a

$4a

...... 2

I

41

1

%sa

....-4

8 4

4 1

"I

B

6 OS

1

1

......

1 1

......1I ..-.. ......

......1 ......1 4 146!J Bb ......I1

......S ."... ...... 17 11 41

PUS

...-. I M

a

......4 ...... ......6

. I . . .

...... ...-. ...... ...... ......

..._I

1

%8

6

......

88 ...... an ...... 11 ....., ...... m7 ...... 4E0 6 -.116 ".... ...... a 11 ...... . . . . . 46 ....... ...... BIS 1

2

..

..""

d . .

8 T40 -.2@

.."I.

WBI

1

5

.......... ...........

e

6

...-61

-

xs

...Is -d


. . . . . .

... 9 I ........ .......: ........ ... ... BlnaiL... ................ ........- 1 *. ..................... 1 ... ... ... ..................... 3 ... ...1 ..... IJEw.; ........................ ....................... ... ... 8 ............. ........ 1 ... ._. B@f!4L

.*

......................... ".. ^.............._....

1 1

s

... k

..- ....-.., e..- -.

-.. ... . . I

... ...


-.. .. wjick. . . W i .~. . D A . . EmuI3or.. . Adria.

.

Espafm

:

$E UlJ. de N.A

Imu.............

....

cia

Qreeip....

. . . . :. . . . . .

Inglatem

I*.

M@eo.

Pad.. . . . P0Itngal. . . . BepArjentina SUeeLyNomega

. .

Tor&

ru-k. ~

A

. .

Cdmbia

...

Prrh..

...

. . . . .... . . . . ......

........... L

c

h.nis... D'msmm.

..


..

RmS*Ramm

.......

Alcemnnirr

...............................

,

-.

,

D l E l La PROVXmCTU

-.

. , , . .

Dm

m

W

II

-

0

I


f Alemania.. .........

.....

._.-...

m u .......

I

Anstria ....... B&jies..., ......... Brasil ................

Dinaman%%....... Eenador ............

..... ..... .....

..... .....

..... ... ..... ..... Inglaterra ........ ..... Itali ............... ..... ............... ..... ............. . . . . .......... ..... I Rep. entins.... ..... ..... [Sneeis y Noruege

.............. EE lJ.IJ.de N.A .... Franeia ............ Greeia...............

I

J?qbika

1) .....I

TOTAL... Alemania.........

[alnmbia ............ China.................

Perh.

1

.....

..... .... ..... ...... ..... ..............

Fipfia ...............

IMPEBIAL ...............{ Franna .............. _#.

[Rep.

..

............

Ajentiua ...


$

8

j i

--

I

... .. ... .. ... ..

... .... ... .. ... .. ... .. ... .. .., .. ... .. .I.

... ..

... ,. ... .. ... .. .I

... ...

9.

.,

.a

... ..


...... .......... IlmmIu...

.... parh..

........... .......... TOTAL...

Abmmia..

c-.

......

......... _.......... ......

slldar (AI-

........... ............ ............... ..-.....

.& ......... e..-* Buail.... E&mmaIw rkwuh

lkEAWR..

........


. -

,

"

.,

......... AUfitPia....: ........... Mjh ....,..... BrdI ......:..... ........... ..... ......

&lIwlxlp.

I

............... ....... ..........

Tim&

........... .......... ....._... ..... .............. ...... ..... 1 IhkE ................: Pent................. Alemni % Colonilia. Chinrc

........... TML.


I


.......-..

...... ...... ..... .....

“ . . . . . . . . . . . . . . . . I ” -

-1

.._ -..

.....

..... ......

.....

......

.........- ..............-........


...................................... .................................... A~~&ick...... ............................. .............................. ............................ ........................... ...................................... ....................................... ..................................... iclas de No&

.................................. “ea;r ............................... ........................................ ..........................................

ACIONALIRAD & I .

.......................... ................................ ....................................... ....................................... ...,.................. ............ ....................................... ........... .......................... ........ ........ .”............................... ......... h

h..................................

b


-I ‘.=-I

1

... .... bas . . I

1

Il-

... ... ... F.ndsa..-... ....... 1 .. plofaar-............. ... 1 ................ 1 ... ...........(&@l€zEa .............. 1 ...

&aIM

......_...

I I

1

....

1

1

e

1 1

...

Y

...

!:

.....+.......{ lvtipor....

I

I IYA-

...........-... { AfmhIn&... ......


PROVINCIA DE ARAUCO

.........-.,.*

.....................

....

......-.

.. ...............".


TERRITORIO DE ANGOL


i0 -, . ...

.

*, e

. ...........

&,

.......................................

a

sm 5

am 1

1 1

!Zl M

6

1-

42 16 64

tbmxi@m

............................

h*

I

.............. ...."_........................ ........... ............

anKm&amlleedi6do.

...s!@ ..*I?.... . Y l

...... ......

...... ...-. . a ...... 1 ...... 38 ^.... 1 P e 9 ..-.. ......e E3 ...... ...... ti ...... 8 2% *.....

...................

1

:&*

...... ...... ...... ...... ...... I5

m a

167

84s 1

...... ......

...... 1

IS 18 14

4m 83 e

191

e

01 10 48 2 11

a

7013

184

...... 4

3a

......

B .._._. ......

I6

.....8 ....., Ib .....,

...... ...-. ...... ...... ......

...... ......s .,.,..


.............. ............ . . .. ..... .. ..... ..

........... .......... ........... .........

ai'-t.o.. . . . .

I

...........

SmehyNeraeg..

......

........... ..........

*& usngllcsy . .

........ 'four....

bkuWas, por deputamenbos, cd

!

basta qninee des.


- - -

m&ar

...

M*

y _ -

.. .. ..... .. .. .. lams . . . . . . . ....... ,

a

:

.

-

.

.

.

.

*

L

&I.

... ... ... e..

... ...

...

... ... ... **..... ... .I.

...

1

1

5 8 1

B

s

...

a 1 e I 8 0 8 8 P

L

........

.... a. . . . . . . . ....... my. . . . . . . am..

P

... ...


-

...

d iii

r43

.*.

cb. 4 .I

I

rc.~. ma

... ..I

a ... 51

... ... 3 I.


-

-

Kujerna

Mujerw

-- -It---------

It--

................ ......... ..............

3

... ... 21 ... ... ...

359

.........................

11

G 2

................................ ............................ ................... ............................

7

7

le30 3

... 16

e

...

269

40 10 301 57

e

...

........................... .......................... ..............................

1

... ... ... ...

I _

... ...

nionturcros ..............

..............................

... 3

... ...

1

7

...

a2

14

6 1

...

... ...

..................... .......................... ................... m a a ................... ........................

... ...

cro8..

207

... ... ... ... ... .._

...

z;i i . ,

....".................... y riendsJas.

51 7

I

.....*......

..... ....... ........

*eewdiskaI...L.."

.......

...

...

...

44

1 40 10 3

...........................

1

...

21

34 16

...

... ...

42

43

2 4

..........................

214

22i-0

36 13 -3

...

1 1 18 1 I16

2

... ... ... ...

1

...

39

...

41

...1

... 1 ... 1 ... ... 34 8 16

...

17

10 1%

18 gbs 5 78

72%

1 1016 . 9 1

...

f.

%.


.__I

........................ Cicgns....... ........................ F8tuna y lows......................

...

drwaticos

~

Invilidos

................

I Sorrlo-mdos ...................... [Tullidos ................................ TOTAL.

.......................... F&ws J lm....................... ,...... InvAlidos ......... Paralitieos..........

{

GqOR

38

29 64 9

11

40 . 23

31 1

86

87

2%

137

Swdos ............

(Tullid'os ..............................

TUTA~ ....... (ciegos ................................ I F&m y locos ....................... I Indidos.. ........................... Paralitieos...........................

n

_..

14

7

7 1

4 4 1

17 10 12

8 6 6

78

36

10

13 4

17

I Sordo-mloq ........................

1

35

9

36 6

11 I

Sed03 ..................;............ Sorrlo-mudoa ........................

eo 14

e

.

107

46

......................

TOTAL..

la

6 5


llnbm

.... ....................................................... ............. ............................................. ............................................................... ......................................................... ..................... : .......... ..................................... de Morte A d r i m........................................ - .......................................................... .............................................................. ............................................................ ................................... ............................................................. ..................................... .................................. Arjmtirro.......................................... wucg. ........................ ....................................................

64

~

1

~

4 4

Q

.......................................................

1 14

7

?a

...

...

*..

...

..I

... 2

...

..

1

8s

ea

1 4

... ... sfio 4 _.. 1

1 20

*

1 18

4

3 5

8

524

*..

I

_... ......4 ...... ...... .. I 2 ... a 3 ...... 5 4

3 1

11

3

......

...... 340 'I ...... 1 1 8 ...

* 40

~

... ...

1

:::... 3

... 5 ... ... 4

... 8

... ... ... 41

8

1 : 8 24

1 %2

fa 1

6 1 387

1 6 5

602

...... :B 11

... ... 15

11 4

&

... 4 8

458


L a

mmsmms, pcu dwmrhmmbmb brm@&h y

Is nmfowtdnd

graUo de Cn~&maten.

Alemink ........... Bolivia ............. E& UU. de N. kNACrvlrEnTo.

......... Rep Arjentina .... Toqula. ............ Alemania. ....... EMjiea............... Bolivia

..........

1 5

..

1

13 16

12

1' 12

1 68

:,2

I 1 12

.... ....

MULCHEX..............

G

...

1

1 3 ...... 1 ....

i


I.I ....... ............ ..-._. .......................

..............I...........................

....................................... ..........

....................-............. .......................................

*-

...................................... .........................................


ProvinCiiZ de Bio-Bio

............................. ............................

..........

ltnlin

...........................................

Suizn. ................................................ Turquis .........................................


I, ', * < .. . -. , ,L

.--. ,&)@

IC _ I

.......:........ ...................

(Alema&. Bolivia

...

... ... ... .._ ... ... Per6.............................. Eepiblica Ajmtills ...._.__ ... ... l!ruqnie. ............-.......... T ~ A L.. . ...

I I

... . E.... .............. ..................{ h$herra ..................... I a ............................ Estpdos Unidas de N. A .

k,--

.*

NA-.

................... B d i v i s ...................... &@a ...................... Est4o.a Unidas de N. A. ... Frabeia.................... Ing!ahra ................. Ita'fa.................... Per0 ......................... Alemanis...

Mjm ..........................

Refiblies Arjentini~.........

TOTAL..

........ ................... ...-."... zkn$e-* .............. .,............. ---.......-...-.........;.-.........-.. . I . . .

... ... ...

... ... ... ...

... -.. ... ...

... ... ... ...

... ... ...

... ...

... ... ... ... .*. ... ... ... .*.

...

...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ...

... ... **.

... ... ... ... __. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

-

:I 6 1

4 9

12 11 1 38

-.*. 1

...

...a 1 1

a

....

a0


1

P&

-.............. ........ 4

-

............. j-

-

..............-. ..._...

aaiiasar

.....................

............

It -4


TW..

................. .................... .................. ................ ................. ...................... .......................... ............................. ........................... ............................. ............. ............... ........................ ......................... ......................... ........................ cob..

..............

.............................. ................ ..............

.....?........................


....... .-... ... .... ..... -.-.._.. ..... aa............................ -..................-........ ...................... ..... umtores ................. Y.

l . , . “ . . . .

I-

.............................. 6bIime..................... “..............I).............

antepnillarae.........

.......................... ........................... .......................... .......................... ........................... .......................... ............................. aarbolpntes .............

...1

111

............................

Tma.......

....................... ....................... ............................. me&len ..................

........................... ............-............. .......................... ............ *..-...-.

-..i

Bl

___I 81


.

. ., .a. I!

..... ............................ ............................

_." ................

.

. . " U I . . . . . .

................... ................................ dsmeraa.........._..... .....-.--.......

........l_..,_.-........ ....,

auslDcenaa ..............................

.._.............................. G' .......................... .......-.......... .......... ;

................................. clamwas. ...................... c x m d d e a ......................... asedisdoa ........ c h l k & m s d ............... & e . . . . . .......................... ............... -. Ikptph........_..15' ............................... A...

l$Iihm

............................... ..... .....".-............ .I ..-.-....-*.. ...... I

I,

-_^-_I_^-_--

.......................... ............................ ........................... .........................

9% 20 ]aft

... ... ... @J

Samw 57

I&

11

e

I7

11 3

4I

...8 ... ... ... ...

BB%

...

...

..._...........

..,-

. I

iP-.*r

.

I..

.

I

....


&b

- --4 .'B ..3. a......P8 -. ... ... i9 -3 ...... ... ... E I I ...1 ... ...1 Y.

.I.

5sezs

-

... ... .).

A ..

I. -. -. ...z. ... .. .*. ... ... 1 ... 1 ... 1 2 1 1 ... -.. ... .-. g i l l ...1 7 B 1 t 3 -a i -.s .... .-. ...... s .I ;*

.............

3

1

Q 11

...

1..

1

...

... ...3 ...

I..

Y

n 5rl t 1

6.

-- ... ......... -. ... 4

"'

ir.

... ... -*. a. ..." .l. ... .. '0 ." i3 -.9. ... "Q u

Iy

,*. &. .6

,.a. @ ,,. SF 10

"A.r

.I


.....

.................... -. v6&wwu...l 1.1 ... .............. tw’rl............. .. .“ill ;: ........ ..... q . .

.I n.

..t


lw+i,

.-

-

wabr

KSipn

,

IammNlm

Emador..

coxL?3lu..

..........

p

... ... ... .................. ... .... ... 3 ... ... ... ... ... 3 ... ... ... I

... ...

'... ..

... ...

... TQTAL...! 9 U

.............................................................. 148 Aosaia.. ............................................................... 9 Bkljia ........ .I__.... ............................................... 1 Bolivia.................................................................. 1 Basil. ...... ...................................................... 3 &tro-dm&&I ............................................. ". ............... . COImbis............ ............................................ 2 obiok.................................................................. a D i....... ......................................................... 20 Jhlldor ......-............................................................ %pari.. ........................ -........................................... 135 EE LTU. de Norls .md ............................................. bncif4............... .-.........~... ................................. is 57 are&%...................................................................... 3 A%hlmia

~

1

_

I

............................................. ".... ................................................................ 145e 3!E?** .............................. ................................. $2 ...... ............................................................ a ....._........................................... ......... Holsndr

...

. . . " . . . . . . . I

... ... ... ... ... ... ...

......-.....--..i........r

.....-....... ...Y..........-.............. .... ...r ">..".* N...

.o

-*.h-..-O-.*-...."",p*

4

a4

3 1 1 7 4

14 2

7 4

... 2 4

3 1

2

1

1

1I ...

91

0

I49

:a

t

... 2 ... 4 ._. 1 ... ... ...3.2 ... ...

... 9..

...... ......

....... .....

... 1

1

2 1

... ... ...

2 ... ......

......

29

g

66

14

1

...

6

.

...

_. 1

...

14

...

3 48

5

loa

38

9s

... ...

20

6 7

...1 la

18

B

s

.D

-e.*-

&

-utrc

.L.

37

...1 1 1

19

86

21 4

P 7

1

... ...... ...... ...... ......

......

7 3

...

1

1.8 ... ...

...I

...

......

.... 2 .. .. .. .. ....

...

whas zllien

-- -17 .4. . . .2. 394 ... ... ...... 1

I

--

..-.......................................... . 88 ...1 ................................ 1 ................................. la .-. ........... .............................~

.....?...

-

1

......

.......

a

1 $ 1 4

1 1 109

... ... ... 2

...

... ... ... 33


-I

.. -

----

. .. .. .. .... ....

. .. ..

...

..............

3

...

.. .. . .

.. .. .. . . .. .... . . . . [Um*wy. . . . ... ~ 1 ~ ~ a i 1. i % . Bust&. . . Bolivia . . . Brasil. . . . Colombia . . Cllh8. . . . Dinamsrea. . Ecnsrlar. . . 2%. de k: A Fmnh. . . Q ' a . . . E T&& . . k ilam8. .

TOTAL.

........

I&*.

...

aqia . . . w . .. .


.

I I

......

'AleIMl&. Amtris

Brdl

......... ............. ........... ........ ..........

Colombia Dinampre0 l!hador.

hp&

.........

RE W.de N. A. F d ............ Inglaterrs.

........

Itali ............... pbrngony ......... wr6..................

Puotagsl ........... Rep. A l j d i n a . .Bnsia ............... SUE& p NorSPizD

............... TOTAL..

(Akmda

I

...........

E& UU. de N. A

Francin

............

......... . 4 IWia. ..............

%4w..

Ingtnberrtr

Perh.................

..............

........ TI3mL..

i'. u

.

...... ..-.-. m.a,

I . . .

--I._.I --: :.I[;:

... ..... -... ..... ........... * -1 ...

.. ... .......... ...1'.... . . . i ..... ........... ........... ........... 1 ........ ........... ........... ... ..... ....

:I

..... ...........

'2

.......... .......... ........... ........... .......... ..... ........... a

i


3 1 1 1

3 36 1

... 1

..

..I

Z

52 163

14

-1 E40 64

3 8

... ." ... $

'

1 . 1 1 ,

1

a

36

73

x

3

!i

pa

. I

10

...

zt

.y L

kF

68 14 4&1m 44 . ' 1 P 1 '_ 1 'I 1 : Z6 %@ #& x+{ 11 18 ll 8 3 8

-8.g

4

%

a~


...I ... ...

..... .*. ..... ..... *.

...............

..... ..... -. ...... .....

l&sp.sP ................. E E U.0.de N-A

e..

...... .................

PMOt......” .

.

..... ..... 1 .*. . .... ..- ._. I.

...

h.

I

*u

..

_,.


...... ............ ............. .............

Dinamarca Ecmdor. Espiia EE UU.de N. A..

NoruegD

;I

::I

.......... . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ... 2 2~ .!~ .s ' 1 ~..i .;, ...... ..:_-...... ..... ........... 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 , ......... ..., ............

...I ...

I .... ... ...... 1 ..... .........'... ...... ...,... ......... 1 .... ................ ...... l ' . .. . . . . . . 1 ...... 1 ... .il 1 ... 1 : z ...' ............... ... .Umgzuy .............' ... 1,... ...... ...~ 1 P d . ................. Pmhlgal............. Rep. Arjentha. .... Eda ,' 5 i i . ...............

h&..

...

.iI I;

:


,

;:.<*

w

s-i _i:

...........*. _-.. .......... ..... _. ............... ................ ... .........

...

. (ktmlanii m u .

I

... ... ...

",

...

aljii Rdivk.

...

... ... ...

... ...

... ...

.............

.. ............... .......................

... ... .. *.. ... ...

... ... ... ...

......................... ..................... ...........................

I

...

... ... ... ... ...

..' ...

...................... ...................... ........ ........... ..... ......................... umgacrl.......................

...

.I.

.,. ... ... ... ...

TmAL

..................... ........................ ..........................

Alema&. Auatia Bolivia &mil. cdwolizcr. c3lii

... ... ...

..I

".I...

I...*.

n . -

.

'.* 7

.

",.I.....\

... .....

...

...

...

--.

... .*

... ... .... ... ... .. ... ... l x n m ................... *.. ... ........................ ... ....................... ... ... ... TTntdoa da L I... ... ... .................. .-. tBpia..,..; .........+...-. %&lnd& ....................... . I1 1:: I ......... ........... .......... &-- I . .,. ." ....****.....4Jl. ... .......................... ...................... ..........................

.-. ... ... ... ... ...

...

...

,

4

... ... ... ... ... .., ... ... ...

..I

..*

-.. ..... .._

... ...

... -.., ... ... ... ... ..I

..I

..* .rr

.>.. .

.

, :. .p '

... ... -.. ... .... ... ... ... ... ... ... ..i

...

'.. ... ... ...

... ... ... ... ...

.._ ...

-...:

.... -7

...

ric


...


I

I fdlemnuia

...........

1 A m b k ..........

I B&l ................ ........... i colombii D i m - ........ kuwior

T-mAno,

..........

i Fh&3iia*:.....K.A ... In Isterra ........ / &a ................. Parapay ........... Perk.. ............. Port* ........... Rep Ajentina ....

... {I Eianei."........... I

Busis ...............

S d a J Nornega

................................. ..J ............ ................................................ .......................................... ... 4 ........ 1.. . 2 ........................... 1 % ......................................... 4 ... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... ................................................ ............................................... ................................................. ......... .................................... ................................................ ................................................ . y ,

......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 1 1 1 .. . e ............................ (Alemania ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i ................................................ E E . d ~ ? . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Inglaterra ........ ............. ...........-! Italia. .._........... ................................. ...... ...... ..................... I ........ erh.. ............. .SU'ka ...

I .

TOTAL..

1

I

..I

L p 6 h ArjenlruL.

.....-..........

Turqnh

............

clwjii ..............

.........

...........

.........

.............. ...............

..I

***


i .

ooauar ..-.

i . .


.... " -c :&'. . Ir..

i . .

.

I..

C..

....-..,. ..........

1p

-.... si.,

I . . .

---.

-. /.. .... ... ... .... ... -.-

.........

I

I#.

I .

...

U .

el,

.. .. .. ..... .. .. .. . . . . . . .. .. ... ........ .., ......... ............. ......

................

.. . ................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. .. .. .. .. y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................. ?

.

.

.

.

.

I

. e . . . .

I.

.

bb

i

sb..

.. .i .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

..... . .-,--.

I

-

f

.

.

.

.

.

.

.. .. .. .. .. .. .. .......

... u1

... I..

-.a

......

..1

..*

*.

... ...*. ... ... *.. ... I..

... -.* .-. ... . I

.... ...... ... *.."" ." .... ... ... - .&; i. . ..&-. .. ... ...

.-. 8..

4

.e.

.v

'i

. -v.* 3 ,Y

:g$

I

'.

...

.*.

.* 7-

...... ...... ". ... -.. .... ....... ....... ..... -.. . . . . ..... -.. *.

.*

...... ..I

.w .


......

BjI 0

k

.

.....

DumunA

.o

1

. I \. ...

... ...1

.......... Irkmbntn............. .1 11

-.

...I 41

1

I .I '

1,


..........

Lan14

.................. ...........-.. ............. { blbhoa. .................

...............

h8.U

.............

1

.................

1

{ €ocimw

6

r Arrleeltwa ....>.......

........... Wfrr .......... ............ ............. ............... [ 4&5lLk??ta ............. cat@lhw ............... cmacms ..........

I

&hems"..

-I

_

tss............

Em@& Eot$trea pablicos...

................. ab& .........._...... wsandcos............ : .. pietola ....... ....-.... 1"lb.elma................. r c d d e m................I 0Od.srp" ...............

I

[carnkam.::y..........II

_...............

Arpue&s

cmhtmm

.

.

.

. . . . .

-.

1 1 9

1

4

t 9 1 6

P 1

1

... ...

... ...

... .._ ... ... ...

... ... ... ... ...

...

...

... ... ...

.. ... ... ... -. ... 1 ... B ... ............ 1E%z?:::::::::::l Eanaaam................ 1 ... P€%demn ............... 1 ... lWh8 Rr&mrm................

P".

1 1

oolsa+iaster............ h ...................

...1P &cpkp?%l

2~

.............. ............t

I

8 B I 1 1

...1 ... 1

...


.. .-

-4t

-

F

.,m

1

-

-

iz-m.' t-.-J

1

1

...

I ..

...

....

.... .i npsollaol..4 ... ... ... ... mmiua ..................... P ... -.-e ... Fintola..---_I._ 1 ... 1Bnh.g- ............... 1 ... { MGieg .................... ... ... ....

.... ... ...

I

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... 4

... ...

... E

AumtmL..

- ...

...........

1

8

."

...

... ... ... ... ...

... ... ...

... ... ... ... .... .....

TyI&bEBnL......

?

,t / -i

I

... ...

..

, ,

1

1 1

b a

n

f

..............

Babs........... ......... .........1~bf#Jlt&.." ........A' i

... ... ... ...

. I

A I*.

,

m

h.

I

h


..................... caebaa.........-........... I

................. .....................

cmmciMLt€a

cmt&m..

F.Lr*.ntss & k W m ._... FauceLcias .............

a

..............{nauhlw.........................


'B

-

I 1

... 'a ... ...

I-

. I

... ... ... ...

_.. ..

... ... ...

I .

I

I

1

1

... 5

1 ... ...

.....~

._. -. ... .. ... 1

I

,.. 1 1

-3

I

5 .E


............ .................. ............. -.- ......

...................... ...................

...... ............... I.

_..................

.

............................... ...........-.................. ............................... ................... .............. ........... ............... ^

............-._.. ...........

."-*


....................... xao&m ..N ,.m ... ......-............... .......-................. J

U..

. . . . . p

L . . . " . . . .

I

.......................... .......................... ......................... .. ................... .............................. ........................

Soombrereros T.lsbsrBero8 Telepfistan Tintorems. -... Tonelems

Tor& ............... ....................... ........................ ....................... isles ................. .............................. ..............................

..............................

.....

&uweptom...

...-...*-..--... ............


.-..... .......... ......-.................... ........... "....... ............. SaqRO-mndap....................... ............-.................. ma."

...l.U-.-...........-.

["Map

TUX&&.

.

cie,moa ............................

i

....................... ......................... ..:. YUmAY........................................ ....................... ..... I ......................... CTPuidas... .......................... Flltoos J looos hdidap Paralitim sordes ................................. Smdb-modos " I

TUTAL ...

.....

fciep ....................... ........... IF&oa J lows......................... I Inrruias.. .............:...............

.I

..................... ................................. "..................... .................................

Padftiwa...... sordes SLlfdO-nmrioe ... Tollidw

1

I"

TOTAL.

.

25 4 85

e

. $5 10 21

114

7

a I9 3 7 8 8

60

33 I2 44 10

za IT 1%


Alaau\ia

......... .

1E E V. U. & N.


-....

.

3

.

2 9 55

1

1% 14

ia

'

92

J

81


--.......................

B~J,NES


....

..I .J . I

...


............. ................ ................. ...._.-.. ..... I E o h d a .............. .............(I hglatem ..-........ It&i .................. BoIivia

chi.Luc

1 Per6....................

I

Bepihbliea Ajentilu

sum .................

............. ...............

~ u i a lumpy

TOTAL.

AIewulia..............

E E U.U. de N. 1

Fr+ncir...............

.( Znglatem .............

...................

................. ieS Ajentiru TOT&..

.......... ................. ............ ...................

Alemania..

mIma .............

~ R e p 6 b i iAjentina i

. . _.

A I d............. Ambria Bolkii....

............. ....."......


m&I

. . .

-

r

._ - w= & lldaa - --

-. ... ... ... ... ... ... ... ... TWAL. . . . ... ... (Aleasnlr . . . . . . . ... ... Awkia . . . . . . . . ._. ... Wivia . . . . . . . . ... ... Dimmanr . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ........ ....... ....... PA . . . . . . . . . CRep&blicrAr+tipr. . . . &mn&

i

. .

2.

..

Espaaa

Inghh.

. . 1

. . . . . . . ... ... ... ... ... [Wi. . . . . . . . . T ~ A L. . . ... (AlemmiO. . . . . . . . ... Bobvia. . . . . . . . . . ... ... 1 Espha. Eotados U&X& de N. A: : : ... ... FnneiR . . . . . . . . ... ffohda.. . . . . . . . ... ................. :IItski. n a l m . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... i ~e&... . Re$blimA+tiak . . . ... ... Sui&. . . . . . . . . ... Toquk . . . . . . . . ... Umpsy. . . . . . . . ... ..........

~.

..

l i . . '

...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..i

... ... ... ... ...

...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

...

...

...

... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ...

1..

...- ... .+.... 1 .

?..

*

. . I

. 1

. I

M

ld

95-2

..c

...

...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

... .... ... ... .h

... ... ... .....

4.

.?4 . I

.=

1..


....- . . . . . . ............ ........... ........... &spUh. . . . . . . . ~ ~ t a d nhiios'ae ?s ~ m i r t e ... a Frnnea . . . . . . . . . . . -Holnnda . . . . . . . . . . . Inglntcrra . . . . . . . . . . Italis . . . . . . . . . . . . Perh . . . . . . . . . . . . Bepdblica Arjdina . . . ! . . Suizn . . . . . . . . . . . . Turquia . . . . . . . . . . . Uruguay. . . . . . . . . . . . . TOTAL. . . . Alemnnia Austria. Bolivia Dinamarm.

NACIONALIDBD

.:I : I -1-Ifl-17.T:

---_ ..I1

... ._. ......... :: ......... ............... -.. ._ ..............

........... ... .. ..f.II ... :: ...... 2 ... :: 1 ........ ........... ... 3 1 .. ........... ........... ..........

I!.

...I

...I

: -I

......

. . . . . . . .. .. .. .. .. ............ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . dmdrice: .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..... tal' . . . . . . . . . . . . Perh. . ......... hpQblica A&nbins . . . . . . . Baiza . . . . . . . . . . . . firqufa . . , , . . . . . . b w y . . . . . . . . . . . .

E"Ptpr4

%&. . 1

.

i I

:I

- -

... ... ...

... ... ... ... ...

...

... ...

... ... ...

... ... 7

.

................... . . . . . . . . . . . . 1 ...... .................... ..................... ............... ... 2 ... 1 ... 2 ...

DE 95 A 100

Eombres Yujeres Alemania Aostrin Bolivin Dinamnrca Eapnaa. ~atadosUniabs ke'&to Francin. Eolnnda

2. ;;:2 . . . .......... ...... 1 ...... ............. .................. ................ ..................

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ...

-

3ombrer Mujeres

...

... ... ...

....

... ... ... ... ... ... ... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... .... ... ... ... ... -- --


-

1-..,

I f

a

r a a i a l a a .......... !I oii.sow ........... '".........

r

..............

.---.......... g22E ....................... Beliih.u ........................ +. ........I-.eba ............... .......... ... 1 .-.. . ......... ..... ... .........

4

.........

0

1

I

................... I.

i

.....{ Mjjbu ..........

-/I

llt..

..-.-- { aatsipp..... ....... ..... I .

I

I.

..

I 31

I

...

I

::kl:il


..........................

hcr6bstsn

vv,.r*.L

MeddCor ......."..............

i

M A . . ".................

...................... ........._..

htarea Bentbtea

Bn.AWLIRII

........... ......................... Eihmdmw te&dms......... Ir* ........................ MiEtalta........................... &#m,.2&wafm ............. Ebtmm........................... smie&a .."...................:. J


PEOWINCIA DE MAULE

..

! .'.'

,

A/..

.

.

i

.


::: 'I ...

Altarem

..............

_.. 118 ... 7

... ... ... 1

l-

2 68 1%

1

It

3 6 1

I

... ... I .._ I..

9 ma8

....... '

Jabooclos J sekmr Jdemr. I%br.dorer Lavnndcnrs Yquiniat.a Marina. ....-............... Martildema. .... ._

4

M&iw J ciw.h no^.......

4 1011

I

................. 2 .................. a89 .................. ... ................. 2 3 ......... 1 d a m . . ................... ... ............ 4 I?Mdnieoa.

I

1

0

1

1

... ... .., 11 ...

'?4 3 14

a40 6

20 9,

6

23

3 2

:::

I

L

3

a P

$0

1

e 8

... .*-

I

2

5

15 25

e

... ... ...

8

...

... ... ... ... 89

... ... ...

5 100 1

e 1 z

816

e40

41

8 1

...1

8

as

6 i?

4% I -...1...,.,

1%

3

... ...

849

... ... 11 ...2

.... ...

... ...

51 6

19 54 41

40

... ... ...

...

*..

...

... ... ... I z3 65 %4


........................ ...............................

(Alndeah~ A b p h Agrleultores ...........................

I

I

--

10 5

1

fâ&#x201A;Źortahnos y j d h e r a s .

s . .+ .

................... ............................... 57 ... ................................. ... 2 I Asem<Irneu............................ 2 .... ........................... 1 ... geil.SinO%. ................................ ...................... ' 6 4! ...................... 1 ... Bondsdons '. ............................. 163 thnn.&raa J - $ s e c h h.............. I ... Cwbomsroa.............................. 3 ... Csqintercx .................. awehems.. .................. Cnrrfi.etomRm......................... ... Carrocems.............................. ... 27 Gmvecenas ........................... ... I Cignrems.......:. ..................... 2 ... , A p n h eomemkh

AlhSih AIfamnS A&m..

I

...............................

@ooincmn

h t i s t a s ...............................

4

1

........................ 1 B Ebanish.. ...................... k k ? s i a a . ................... tI FEmpleadm pr4iwlarw ......;. ..... 46 Eoaphdos pabliom................... 25 Esterem J pehtem.9 ................ s Estudianbes ............................ 158 hbricmtecr da tejas J bdrilkta ... 15 I Farmnc6utkos........................ 5 I FIetems p Innebertx..-............... 12 Fagonem.............................. 4 Qaiinsnes ............................ SS7S Herreroe ...................... ....... 48 Hojalntwos............................. 4 (Hibuderas J tejeclamaa.......:........... I1 Mplamktioos

1 l)nkero$........................... I

2

1

I I

...5 !

I

... ! ... ' ... I

... 3

...

>..i

.................. .......... Mbqagucran............................. MOdiitrs.. .-. .......................... Molirverosl.... .......................... MQicos J esntores................... Nodcisas ................................ 4 B Notacios pxlblblieos..................... 4 Pnnodem. ............................. J rnonhreroa............ E Pelheros Pclnquerw ............................. Pesdmes. ............................. P m e d m e s J r@cepkom .......... Profewws J p w e p h ............ Pmpietsriosl........................... Sastrea J costnrarae. ................. Silleterosl....... ................ ..... Sirvieaten............................. Sombrereras ........................... Tnlabartem J riendems............. Telegrn6sBar........................... !riutoreras......................... .. Tip6 afw .............................. TmeY............................... Vendedorea smbnlantw .......... Mineros.................................

.... ...

...

J d e w LrbIndrn" Lalnpanros Lavnndem Mnquiniatas

M&icos J eirnjmoa, Militmas J poliddw..

967

45

...........

........ ......................... ............................ .......................... '. .....""................., .. ........................... Yntrovus ............................... Y d N C a . ............................. hjenkos J ngrinl-;

57

5239

G...

i..

.

............................ .............................. i...

Vinicultores Znpnterm


..

...;...a h

.........:.......*.....

........... ................. .

..................... ..................... ........................... ..................... -

.. Wdhm

....

........ ..................... ............................ ............................ &jatuJs

....

ltilituer y p o l i c i k

.............................. ....................... 'Lloclistrp ............................ ldoiirma .......................... ?dG&J caxuhea. ............... xodr$ps. ........................... Panderor.......................... PelJ mantunrog........... Pduqeeacu ......................... peri0cl'uut.a ........................ Percadoras ......................... Kirm 3maqUeR8..

:t 3

"

&&rea

y cc&um

...............

BIEaterOs. ..........................

................... ............ i.,. ........ ....................... .................. ................. ...................... Bdedmw 6dud&..: ..,. VjnLenlteSca.................. i%apbw&................ ..

lrvientw *kern

............................ ............................

1

Jo' 21


, I,

.

........... *.-* ....

................ :.. ........... ...........-.......... &f-Ou.. ..................... &quit*..:. .............. da&#.rn ......................... ......................... ..................... ..................... .................... ................... ................... ................ ................... ......................

g&lf.orea.. &tCq

mtueu8eialea.

&ll&l&.”.j..

-9..

..................... ................ ................... .....................

................... ....................

...................... ....................... ..................... .......................

....................... ................... .................. ................... a’dheJ...................... ~ M l a h : ..................... . &phtitiB erm... ................. h&em ........................ . wU1istas. ...................... Eeki&iieos. ................... E + e a J o s partieu1erc-s...... Eqhadaa phuicos. ,......... Yhu~torea...................... Gxb-luoj,as..

.........

.

EmtaPeroa y psbsbm uiberm.. Edrdiank.9.. hhPEcR de te.jo$y ladrilh.. Tduticm.. m e m e y lmcbero~ %~:oneros.. hnrlidork.. ..,

..................... ................... .. ..-............ ......... ...... .._. .......... .. .. .

’E

4

...

7 16831 7

460

7

isi

m 1 12 6

14

...

I

6 3

... 1

7 5

3 23 698

to 1 34 4

6 33 27 19

...

473 2

7 1 7

4 1

2 8

IS

230 78 2 3

a

3m

7i7 17 66

9 1 7566

186

iii

$9

2

...

... ... 7 ... 1 ... .5 ... 346 ... ... ...

...

... ... ... ... ...

7

200

128 1

12 13 14

1 2 11 3 345 5 3 23

_ _ __. 699 Nodrims........................ e0 . . Noterim pfiblieos ............ E

...

%I7 19

1

2%

... ... 5

...

...

... 11 ... ... 10 ... ... ... ... 174 ... ... ...

... ... I

&ii

1 111

_

7

34 6 6

2 2290

Militares ppoliciales ......... Yirrems ................. hlinbtroa dinidenh ....... Miiraqueras. .................... Modistas .................. Mdinerns. ................

1

...

2

........ ........... Jnriidema....................... Labradoren.. .................. h n p m w c ~ .................. n Lnvanderas .. ..............I Idweistar..................... Marlnos...-.. ................. h s t i H e m & -... ......... Yntreplaa........................ IIIaund% _. ........... Mec4ukas _. ............... Wdieusy&ujanoa.. ......

Hoteleras yfondistak ilmje~i~eroa y @mensolea.... J a h e m y veleroa

72 .19 9 17291

1

711 %

7

fi

7 4

1 13 8 18 240 78

I

MQ~icajeDntmrc~

Panadern8................. Pellonems y inontureros..... Peluqueros ..................... Perimlisb ..................... Pintniur .................... Platem .......................... I’darlurcs

................

................. ....

Prestaiiiihm. Procuradores p reeeptorea... Profewes de m h iw... Profesores y preceptoiw...... Propietarim .................... Queerus y mantequilleiuwr... Quirnl~distas. I(rlijiowa........................ Relojeros y joyeros Rentistns........................ Sa5trL.s y eosturenu Silleteros ....................... I

.................. .........

.......

................... ................... .......................

_.. 9 55

1 *.

.

...

1 9

8 206

...

34 1

... ...

-3

1921~-. 9 8 -

118

7 4 59 4 4 1 I 18

3 49 44

1

4

54

103

114,

37

3

... ...

4

12

3 145

...

. QI

... 2’ mu ... 82 . ._. 7 ... Y ... 59 . ... 4 ... 4 ... 1 ... B ’ ... 18

2 27 22

R

a6

36 25 161 98

19 32

I

-

151)

410 4


......... .................. ............................. I._.

..

......

cpnmmcm.

..........

.......... ............ c . :

. ................. ............................................. ........,,.........................

. ... . ........ . ..I............_. . I . . . . . . .

-......I

."--."-.--.

....

..*~.~,-~-~.~*"~..-~.---.-

".r.-.rs..-.."l......"*.*"......."-.-....,~~*-

1 105 69 85 11


.

.

'

7

T

1

,--I + -

'T

'@

.,;,L% I

..-...... :*

.......I.....

\

':f

. .................. , ,

**I ::: 1 ......

gzkili., .........................

..

1 .

.

'

f

7

...

3

...a

...

..........

.... ...... P P

b

a

1 '73

.....................

i

1' ... ...

15

1

.1. . .'_.. .. 1 ..,. z ... .. .. .. .. .. ..

e,.

14 1

I1

.E .., ...... ......

...............

... ...

1s 8

4

2

4 4 J

1 1 1 8

2

1

.-_

174

4

... ? ...

%

...

... .... ... %

... .I. . .....

......

:--p bo

iiE


I-cAt?QUhX6

.............

. .

ITATA......

a d % . . . . .: ........

. . . . . . . . . . . .......... ............ .... U~j.NorLAm*&. . . . ............... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Bolisia CWm-A&

IVnlmam

~

.

~

..............

........

.


......................

...................... ................... ................

.............................. .-.. ..............<.......... %


........................... ............................... ...................... ............................... .: ............. 1;...........:...- .


-.---i-.---.

..a

.

.

....

I . . >

.

ET.

M.

_--_ -... ... -

..

.

. ...

-.

a

i ._. ...

.'.

... ... .......

... ..'

...

._.

... ... ... ..*\ ,

...

, ,

.

,

.

If*.

... ....... . ... ... ... ... ...

I ... ...

._.

.,.

... ... .....*..... . ., ...... . *+.- *

...

9

...

179

14 2

.4

4

... 8 .. ...

I

...

... *..

...

... ... ..C V.

h *=,

,

. ..

a

9

9

,.. ...-

.. ...I

..

I .

...

8

Il..

...

1 1

36

... ... ... ... . . . ....

I

...

...ez

... ...

...

2

15

...

8

..*

174

__ ... ... ... ...

1

195

47

...

2

*..

1 175

t

.............. .............. ....... ................. ................. .. .. .. .. .. ..

4

I 11 5 1

5 7 I

I..

...

...

l?

* 8

... ... ...

~i*..'

... ...

._.

..I

1 1 1 1 1

10

I

.... . . .

...

1

2

. . . .

16.'

---

... I

... ....-

7

1 If.

2

...

10

..#

1.ri

1

I


..

i

I

AWUMtA.

........

.................. ............ ..................

Irommn~n ...........

AUXAWIA......... 14

I I

1

I

...

ITnwn ...................

Prn.6"

1

.....................

2

PoaTuOab ...............

I

......


I N CIA DE LINARES


....................*....... ............ ..................

....................... .-u..rLr.r-.

.................................................. ..........................

.....................

............................ ........................ .... Qsrmms .-................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CLuCoena,

............................... ............................. ....-......................... ...... ......................... ......................... .......................... ..................... ......... ................. , . . . . e . . . .

cawill%roa Cocbaos.; colmeeaes

+b-

I”

I

.........

rr...i

.........................

................... ..............

m..


... ......... ............ ............................. .................. Mqilliiatam ...-.................... Bbrinos.............................. brtillsrm.. ....-................ S d e m ;. Idxadonza hvanderaa ...-.

I

................ .............. ................... Mihqnarrsl .......... -............. M d i . . ........................... Illdinens.. ......................... e;*=

Wddieos

Yilitsrary palieialea M i m a ; _-......

.......... .............................. .........................

..... ......b i e n k a ........................... sorn............-.."......... TkhWm J rieDderoe .....:."" -p&piccM............................. slrstcps J Wsturerss

Silletezas............. ................

........................ .........................

megraiistas. Tiotorerrcs

...........................

HmmdoFes Berreroa.. HNsndmq y $ieaOros

............................ ........... H a & W .... ....... ..-....... ............. E5rbel&noayj,m&eWa Eobelemm y fcndiasrs ............... Inienieh F sdpimensows.........

...................... -...... ..............

VIlIrisrOs

_-.l

.... ...

. * r .

VinicUltQlea

.......-....,........

.,#

:


............... ....................

1

Ab&y&acs..,

.,..

?I.&

... ... ... -. . 14

...................... ..................

45

6s t29 73

... ...

. II Procuradmen y rwepkmes..,......... ppatem....-.. .........................

pwtons...............

e&-

Duesecm v raantaruillems... Ll’.jemB s.,emL.

‘r

~

~~

I..

............ .......................

Reteros y laucheroa lhdidorea

........................... .............................

Binicultom... capstmu”..

21

I-,i

..., .... ................ 3astns J oostPmrrs.. .............. 3erieOlW.. .......................... 3illebzos............................... Wwienks ................... hbremas ”.......................... pblsbarhoa ............................ rer-taa.. ....................... Pintmew. ....... .............. ?E ...................... -.. ......................... Tenddorea mtulantes............. ......................

Pro-.-

... ... ... ... -


.I

...1

............ ............ ......... ......................... ................. ......................... ........................... .......................... e4F ........................

&e.

".....I

..................... ems..... ................. ........................ ......................... ........................ y esrobm.......... ................-........ .......................... ......................... .......................... .................... ..... ........,........ .......................... ......................... ...................... .................... ...................... .................... ............ ........ ......... ...... ....................... ............... ......... .......................... ....................... ........................ ....................... 05.

465

... .'.. 868 ... ...

I:

846

...1

17

7

...

~

...

i

7

24

...

18

t5S .I.

41

... ...

,

..' I..'

....

......... .......... ...........-.. I

0.

J

bxlrillml

-

...

,:I

... ... ... ...

... ... ... 2icB ...

,-.e

-,-~,

**F

..<

.

=,..

6 4 1

...

23

11 161 99

... ...

57 51

... 1

32 4 10

7

........................... ....... .......-............ ............................. PlCstamMus......................... Pr~uradcvrcsy reqmtmoa....... f i b f e z a m (le lnirsier .............. Pmfmâ&#x201A;Źmy preceptma.......... Prqkkxiea. ......................... C$.met-u.% p muntaquillaos....... Wo+s y joyem....."......... It=di&s.................... ........ . %s&?2l y d l U e J w ...............

p p0tUtem

*

.................. ....................... hmctew........................... Wobrios p&Mieo~ Panudetos.....

...

i

de

eoatores............_... Nadrirrs ...........................

I t i s h ~ e o sy

I..

I.._

.......................... U ..............II W b W Y ............ ......... tes ....................... .. keJ de+xpaTdiwrbo......

*.......:...................... BIsrlillaros ........................... Matraw ...................... ..... Yeefrni............. .............. Wdi'm ehjaaos ............... Militem y pnlieinles.............. Yinem .............................. Yihnquena.. ........................ Yodisk. ........................... Mdiacros.............................

.........

1 2X

24

11 1 14 1

a!s

95

79

v9


.

T O W Tqi:

.

-DM

F

i

....

-

I

___-__I------

...........-.-.... ......... I ciegm.... ...... ......--.............. . . . . I J B m p -Ial% _._-.... ........... ......-. .---.............. -.- ................................ E&vaidapWraKYDeS...... .- _................. .

! sud03 ................................ I &do-mu rlap.... _-... ............

.

,

CTdidas ........--....................

.

TWAL-.,

............... .........._.

2s’ til 3

269

26 24

24 14

129

.

..........................

yasmciscoB

I C i q p ..................................

._..

i F&m p lows.........................

B&mmm&A............. .-..................- ... IndiCrqs.. .............................

.....................

Pbralfticsosl.. ..

I Surdas ...................... :........... -I s a * d m ...”..-................. l-TiIlli&...”

.-.......-................. TOTAL.. .

..............

.

.

.

-rrr‘.-.-nntl-(*r.....I...-

m

24

9

14.

1

3 14 5 11

89

...

18

B

10

12 13 14. 1%

108

.

18

13 85

I

Fa

230

TUTAL ...

Tdlidw .................................

1 34

1 e3 18 33

m33

37 8 13

1

.........

3%

I F&m y Goeos........................ I Invdidos ............................. .......{ h l i t i i............................. I &rdw .................................. Soda-rnudos ....-.-.............. .. .

...

(Gem.

J

16

13 21 14

la

110

*


.......--..".*-.. , a ' ....." &.. 1:-, ...... -..-.--. .. . . . . ......- ...........,-.... ' 1 .-.... .......... ...--_._* 3 R..B-.*.....-.... ... ... .......................-... . ... .... ...... ..-._... ... . .......................... 5."...........................-..... 4 ... ..................... -._. B ti= ...................... .......................... ....8 T b L ....................-.... .r j-- ,.i.-. e . . -

~

_..-.-....l

. R

i..-...-.

1 . -

I

. . . * I . . -

A h n h

............_..._........... ........................... I_

....................

-.....-.._.

1 1

.............

...,...

.................................... ....................... R* ............................... _............................. ........ fngloterra Itdish ................................ .. . Pelm........... .......................-.. Ipriis

BEUU.&N.A

L

entilb

S ~

......, ...I . ..............-......

I

.!I..* e.

...3 .

f Atemami+. .................................

1

.4,

... .- ... .......... ".1 -.. . . . ....... ..... ......

...... ..I.. .. ......... .........

..-.........*...................... T ~ A..................... L

.h

i-.

............................

&m.........a..

C

s i

Pa

*:j:i[

...............................

_.I

Ka

-,.., ..

.

.-1. 1

........I..

1

*)..I

.-. .

A _.. ......

-4. .a-


................... DinaUama ................. BaUldor. ........................ &pa:. ...~"..~. ........... E U U B N A ............. e i 4 .................... LM4.gg ..-..: ..... ........ hQreeii ......................... In la€ercI%.....................

...

I

I&

... ... ... ..* ... ... ...

... ...

.................. ... Repblii Adanh.... ... *slusa....................... Perh.

E.

1

... ... ... ... ... ...

... ..: ... ...

= ...I LL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ...

...

Y'

... ... I

7

. . .

7 1

1 ' 1 J 9

...

...

14

'.. ... ... 3

17 1 68

68

7 1

IO 6

3

...

182

88

... ... ...I ...6 ...

t PIBBU.

..................... I

:*/I

............. :: ..........................

.............. ........................ ummLu..-... .............. htma..................... 1I Pi3ia.. ......................... d.............................. IRep6Mirp ........ ._ .

U,U. de N.A

UWB

/s=b

J

Nomgn,......

I

...

TOTAL.. .

... ... .*

... ... ...

... ...

1

.-.

.............................

.

1

... $

3

...

.I

...

....

I

Q

...

... ... 2 1

... 9


lhrlwem...

.....

............. .1

a

1 C e r k m ............."... ..

..... ...... { Hda&erw ................... camdnmk..

"

.......{ x*

AsEtaiSu

1

... I .................

..........

a

...{ &m?€dmlt€a.................

1 ... ... 1 0 ... &Am. ......... l3mmMhn .._ 1 ... I=P.~*.At&Z% ba .............. ......... .......... 1 ... 1 .................. e1 ... ... ............... ........ ............... 11 ... ... ........... T c d m a ...................- 2 ... 1 ... ...................... ' 1 ... h*rUwk.

II

{

bdtw?#...

l\Ii

~~~~

_

I

--

...

I

.............

I

I . . .

psd..............

...........

9 1 1 1 1

I

... ... ...

... 1 1 .... &pJui&u. ...-.......... e ... 1 ... ........................

............ 1lmas&m&."... BL............ :"'.......

-

................... .........

&,&a&............ 11

..........

...

Term -.....

AIaawsna......

..........

&PA%,

EBUU.&LA1

........ ...{

FBmotA. IOOCA-

,*-... .........

(Iomreraienta ................. Mdulma,

..................

.......... ............

........... "?.. ................ ...... ................

..........

~~"

1

p &U-A..

{ apLaltrras

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............

.1

:tl 41

.


xc

Y

f

-

...:.>-*{

................................... .. ..................... ......................

1

...................... Almmu“..... (MkEoL ........................... 1 D~uum&.......{ckmmimk ...................I

-

I

I!

ReasA

e

1 9 2

1

4

1 1

...

... ...

...

... .. ... ...

...

......................... [A&-d” ...................... & u t I l h ....................... .................... ........................ ......................... ..................... .................. ............ ........................ II (cxnlmhtea... .............

I

I

_ . I .

1-

Me€&6ma....

...................... .....................

2 1

1 1 1 1

2 1

1

1

I 1

Mqimt.*

.........

Prdansdamhirr

e

^

I

1

... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

...........

i

angeram.......................... (kcuMms.......................... cmQ@ullte ..................... Jhnpkadqmtimka .........

...

il

1

......... .

L.

..:................... 4 1 1 ..................... 18 ... .......11 14 ...

..........................

..-.-.-..

0.lDL

SF

c

I

11 1

-.-.... { Ckmdmkd .....................

B

1 1 I 1 1 1

....................... ....................... 1 ... r@uemm........................... ... 31lilicm............................ w r ........... .!1 2 18iRirtntSa.........................

mlldvanta Pesd................. QGaw ...........................

I

l[modans..,

2 1

P 1 2

8

J

1

...................... 10 Bo* .......................... Cmimf+ ............................ te .................... 2 BD@eadapartiarlsrer ........ 4 Bsbndisntas............ 2 ........................ 21 R Awsmm~.. ... Gsiaoea.. a i y t e j a a a r r a ........ 1 x6BL i %s J m tolm............. I Pdnetarw......................... 1 P & q m ....................... 1 &mBsyccdtmma ............ 1 SirtiBntea......................... 11 (Agdcdtww

4

I-

Y

1

I 1

/

1 2

1

3

17

1

1

mabkrmm J riedem......

1 1 4

Im,ArRogme

1 1 1

{

-2

1 15

i_

cG6nBlw

-

D

I ........................ ................. ...................1

Acr6btaA........................ IAgricla.....................

3 m A . .............. l h t f a l h t s

2 1

... ... ... ... ... ...1

aree6nim*...

Y.

1

1

. 1 1 1

... 1 ...2

...

1

1 2 1

1 1 1 1 1 % %

10 1 2 2 4 4

2 118 19 24 1 2 1

...

YO 1: 3 14

... ...

...

... ... ...

2

1 1 1 1 1

......

=


.*.:. . .. "

,

;.** '

'I

....................,. ........._... ............. ..........-........... ... '2&wtillaoa.,., ..................... ............................ Ms........................... Y & l i i y eisUjmo&.,............ pdiilicialra ............. 1 Mibitm~ejy Mipero$.........-..-............... ..e-,.

*..la

I,

II

......................... ......................

........................ ................... :.........

Yiiiaqnew

XdmkS

...........................

Molinoma Mhicos J amtom;............... Nod* Notprios phblicos..

........................... ..,~. ...... Iopaiws................... ........... Ppnsderoa,.. ................... ... Peiaeoesms............ ._. ..................................... m o n b n m .......:. "

-

10

11 117

I..

........................ ...... ............... ........... ...... * 1 . 1 . ' .

i".."*

ir .L...."..rr"rl.


Amem

.............................

.Estemoa J pesdem.............. &tribeas..........................

......._-......-.-.......

Bcvienten bmbrexerm

.......-.-...........

...................... ......................... ....................... ..............

.U ...e....

i.-

.......... r,

;...

.i

I

0

.

i

.........

. ;.... tui

,i.;. .............pm'L*ri V "


.-

...

......... -.............. ................... -... .........................

.I.

9 ..*

... YI.

11 ,..I

183

,

1 . _..

el ' , ...

...

... I

...........................

..........

...................

.."............

(IMD

..--.........................

..*....................... s

................. "

... ...

... ..I

......

..m

1%

' I

..... X'

...-.-....-.


L

,,

Mujares

rI oiegoa.. .................................. B6tnos y locos.........................

TBL

..............................

............................. 4I SdO& POrdnCQlI..,. ......................... .................................. xnv@dok.

I? 49 %3

'

a& 38 43 6

38 30

3s

17

TmAL...

.ess

%IO

.............................. I c;egos".................................. I F6taas y leoe.......................... Inrbldoa ................................ cantmo" .............................. b l i t i e o s ............................ sardos................................... sardo-mdoa .......................... (Asmlitim

1

Ilhll.Idoa".

..............................

TOTAL...

...-............. .............. ........................ , Indidm.. ............................... PnrslfLioaa, ........................... swam ................................... &rdo-mndan _...................... nluuidw".. ............................

I

a? 4

........................ ..................................

Soda-rnndas.. TullidaJ

I

a4

&ego.%

mmDÂś y loecra

# .

1 28 35

47 2

.._

e8

21 24

a

40

IS

85

15

m

IS% 10

10 P

...

E6

4

9

21 1$0

+; 10 ...8 7

B

a


BAXSELTNTB!

n E m D m p B

-w=e

I

A

m

-

nos NIIjere

Dmbra

-DDhu

hjem

-- - - - ...... . . . . . . . ... . . . . . . . ........ ......

Abumnk. Austria

8 1

Bolivia. h i 1 c!&mbi#.

... ......

w -

. .

::: .......

..... ..... .. .. .. .. .. Mqal. . . . .. .. R+blieoA&&ha, Bush.. . . . . . . %aim . . . . . . . .

1 1 1

a

4

e

1 8%

1

EEb.6 N . ’ i

F&

...

21

. . . .. ..

Lgi.terro

2

Xtdh..

0

4

YAjm Perk.

... % ... ...... J ... 1

...

1

TOT&..

....... ..... ......

1

...

.r.

... ... ... ...

1 ... ... 4

... ... s ... 5 ... ... ... 1 ... ......

8

1 1

... ...

... 55 9 27 23 41 2

...... B .. .. .. .. .. ..

16

1

. ... ...

E

@9

88

1

...6

.I.

o

0

...

**.

4

.*

1

1

4

1

... ...

0

10

0

... 38

I

...

1

......

5

8 6

__.

16

e

8

....... .....

6

8 23.

9

e

S

4 1 2 10 $ 4

1

20

%

1

~

’I.

31 1

1

......

O

1.

... ... ...

1

e

4

10 .

10

... ...1

....... ...1 ...... ...... 4 2 - -.. 1 ...... 1 ... 5 ... 3 ... ......

14

4

5

1 9

8

it8

...

‘*.

..I

1

19

d 1

e 4

a ... ...... ... 1 3

6

P

ga

I ?


................ ...............

............... ................. &%t&#uq. . . . . . . . . . . . . . . . Fen#. . . . . . . . . . . . . . . . . m$@m.

. . . . . . .: .1 .: .:. . . . . :. . ......*...... Tuqaia- . : 1 . . . . . . . . . . . . .

Bgsb. amaa

................. TurAL . . . . . . . .

umqpq


-

-

<r-

D6 1 As

pb&aB

-

-

H K .

--

-C

..... ........ ..... ..... ..... ..... ............... ..... ..... Bnsil ................ ...... ..... colombii............ ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 1 Francis...._... 1 Indatema ........... ..... ..... ......... Ilalii............... ..... ..... TAW.. ..... Y4jieo ............... ..... Per6................ ..... ..... ............. ..... ..... IPorhlgd. Rep Arjmtina.... ..... ..... Bnsis ................. ..... ..... I s n - n ............. ..... ..... Turqnia-. ......... ..... ..... ............ ..... ..... ..... ..... TOTAL... Memani.. ............. mivia.......... .. -€xnl€m. ... ......... hS&%tULY ............ i Pd:. .:............ .. (A l d & AnStrie. .I”. Bolivia

I

,I

Y

f

./I ::I

*.

I

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..- .. ..... ..... .....

..... ..... .....

...... .........

...

......

..... ......

......

...... ...... .,. *.. ......

......

*.

...... ... ..*..-.-*. i-.

I

.........

..... ...... ._. ...... ...... ......

i

6

6

4

1

...

11

t


.. Estraaeros, por departamentw, eon espeei6ercb de la r.eiOnalidad. aexo y dede quinee Paos k t r chmenta y einea

Alemania...............

............. .................. Brasil.................... chhmbia.. ............ E s p i b ................. E. E. u. u. de N. A.

Au&ia mivia

Ped.....................

..................... ................ .............:..

Suias

Turqula

Urugaay

a,. - . ..

.- ,


_. .

b*rmL..,.,.*

.....

.. ..; ... ... ... ... ... ... . . .lsdl ........... wan&. . . . . . . . . . . . i&¶uiI&....

-...*

lblhrip..

lbmllsL

. . .. ... . . . . . . . de i o &

-&&&

. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ' I . .


.................... .. .

.*...... -.. .-.

.-._

... ... ... ...........................

.*.

...........

.-

Allstrir.

....

... ... ....

...-I

*. .**

.â&#x20AC;?

.e.

I*

,

...... ... ...

.-..


I

DEPABTAXlfN'IVB

--

_____._-CunIVro

-

NAtXONALIDAD

. ... . . . . . . . Pnmggy. . Pad. . . . Ahnia. Bdivia

{

. . . .

... ... ... ... TOTAL-

. . .

Loamrs..

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... ...

... ...

... ...

. , . . . . . . . (Uruguay. . . . . .

...

b$blicoAjmhian

... ...

TOTAL

....... . . . . . . . ...... . . . . . . . .

ktnjem

... ... ... ... ... .. ...

(Alenrenia. Frreeia Italin. .

xmrr -

...

...... . . . . ., ... ...... . . . . .' ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .; ... Ewn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &hiion Unidos de Norte-AmCica . . . . . . . . . . . . FsaNeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hglrterrn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M4jico . . . . . . . . ............ Paraguay. . . . . . . .......... Per$ . . . . . . . .......... PwtUgL . . . . . . . ..... ~ b l i e a k j ' e n t i n e. . . ..... bsia. . . . . . . . . . ... Atmania. A d i a Mivia. : . Eknsil &~ooloanbin. . hador . .

hian..

....

....... . . . . . . ....... . . . . . .

.I

...

...

...

... ... ... ... ...

... ...

... ... ... ...

Iombre

-

-

Kajeren

GomIne

- - -1 ... ... ... 6 ... 1 ... B ... ... ... ... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

--

.-. 5

i

11

4

B 6

1

...

10

10

ao

... ...

4

... ...

'1

..... ... ... ... ... ... ...

1

P 14 5 4 6 2

2

18

...

i

38

22

60'

36 ._. ... 1 ... ... ... 6 ... ... ... 1 ... ... ... 1 ... ... ... 1 ... ... ... ... m ... ... 9 ... .... ... 41 ... ... ... ... .._ 23 ... .... 46 ... ... ... 8 ... ... 1 ... ... ... 15 .... ... ... ... ... B ... 86 ... ... ... 1' ... ... ... 6 ... ... ... 1 ... ... ... ... ... 1 ... ... ... m? ... - i_

4

6 11 14 2 1

- --...

1 4 1

7 8

,


PROVINCIA DE TAWA


L

PROVINCIA DE CURICC)+'

-*


........ ............... ....................... ............ s..... ............

;

:

........................ ........................ .........................

............................. ............................. MELsieoa y Euutorss. ...........-..* N M ............................... P d n a .... ._ ....................... . . . Pelaqgeroa ........................... Pelhecoa gDoatureroa........... PeÂśeudoTca.......................... &!i~or

J

.*...................... ........................ ., .........................

.............................

Pintores

.............................. ............................. ......................... ........................

s h . .


I..

... 686

1W

... ... ... ...

18 8 19 10

... 14

. I .

.........................

bus ccmmmidea

..........-..... .............................. ...........................

_

........................ ........................... ............................. ......................... ....................... ......................... .......................... m...-............ .......................... -BllEq#L................................. CnMleh .......................... t h d t x o a J e 5 e O h ............ iaulbrcm ..............................

.......................... ..................... ... ........................... :.. ..................... cklettmem......................... c*Aoerrm ............................ .(lereroa .............................. cerveoerrrs ............................ .f&pUemL ......................... cocinsme ............................. . ooebemr.............................. colehoncms .......................... Corwrcistes........................ de edi5dos......... . Cmta-bojar.....-..................... c l & i b ................... B* ............ .................... . lkuadew ............................ -' Dnleem, .............................. C B r m ckrJlic0m oupintems GstleteIm...

.

.)

L..

-

Eb.nistaa ....................-......

s mdeikticas ........................

3 1-

la 169

...

14 2

221

r

26 1

IS 11

... 6 4

17 51 59 99 523 22 '10 20

2 9

37 46 57 4

5T9 4 6 36 1 6

7 16

a? 152 62 4 1,. 19

...

ax

1oB

...

...

... ... ... 88 ... ... 18 ...

... ...

... ... ... ... ...

... 16 10%

...

................

....................... ......................... ......................... .......................... ........................... .............................

I .P

1

... ...... ... 1 s 1 .... .12 .-.

483

B

...

3

...

I

... ... ... ... 38 10 ... .Z6

19 12

........................... ........................ ......................... .......................... ....................... Mieos. ................... ...........................

a 87 50

... ...

I $1

...2

65 2 2%

911

... ... ... ...

lo@

74

...

8 69

27

... ...

XI '0 11 6 17 44

..... 71

21

a8

a5

2s

6

20 138 .._ 211

...

.......................... ............................ ........................... ........................

...

...

.... 42 7

... ... 5

...

... ...

.............. ............................ 2 ~p""" ............................. 0mBreSma .................. I 13 als+mteros J rie+ero8. ........... 61P kpnwms. ................... h...

..I

11

I

17

af

a

115 lE.2 33

15

19 15

64

5 w

23 888

.I.

8;Ea

104 85

7 6 2

ap

m

I

* a 3 I 172% 936. 60 7 ' 9 6

:

_ 1 .

.h

j


~

i

. .,.<..

lXroanirLITADCl8

I

)i

......

............................ f c i i ................................. EAturny lwos........................ danrUiom

.......................................... OUmd.

-56 40

1

"... P&mmcoR.............................. ............................ S d G................................... souda-Iwa.ar ......................... W l i i ................................ Indidos

I

'

6

11. 14i

TOTAL.. ~

..................,.............. FAtQasy loco%........................ Indidos .............................. .. ........... I P&P4litiWS ............................

1

$*.

e$ I

Ans&&os

;

........................._. ................................ ....... Sordci. ................................... Sordq-mudon ............................ Tullidrm...................................

d !g

31

P

TmAL..

167

-....................................................................................... ..............

aep.......................

F&nw.y-I~~ Inr&If&. Pwnlk :. .....:.................

34

3Q 9 54

i

>-?

15%

................................. ........I ............... .............................

Sdo:mudoa ['rulyoa.

i

5

eB

f&gw

..........................

re


nia. ai

...........

. . . . . . . . . . .

.......... ....... kkorte-AmPrie. . .


I

m -

i

--.........I-

.............

A-

..................

1

............. 100mad.nta uotabm ...................

1 I

tu ............... 2

-t

DnAsAwA

....... (cmual5mta............

1

..............

.......

9 6

gaplt~...

se."o~mmN.A.Ic+I&cd

(AteduIb

...........

FSAYcIA

1

..................

................

iI

I.OsANU

.......

... ...

1

/I

1

ldkbim ...... ........ I ldhlfmm ....._............. .. 2

I

e.

... .-

1

... ...

... ...

............... a

................ ................

trrur. .............

I

v

i

i

a I .........

1

e I-I-

.........

Agie.ltmrrs.............

..........{*...

............. ...........

amerdelates.

1 1

1

hACU

............... ......( A g d c n h c , ..............

I

1

1

...

...

11

4

1

I

..

...

1

z '..

s

1

..

...

I

1

..

1 1

I

1

1

1

1

Bollru...._..I... { Apriauaera

...

I

1 I

...

...

1 1

2

1

...

1

1

I

...

1

.. ITALIA..

h. A--

............

..................

......

1

.. .. ..

- -.. ...

1

IUQLA-

..........

2

1 :1 :::

......

1

2

I

1

1

I

4

F % e n b s d h.......... 1 ... eaimwl................... 1Q ... uanaar.................. 1 ... Tdcb.rkrea.....-...... I v i â&#x201A;Ź i e l h s.............

4

4

1 1

8

a 1

... ...

............... ...............

..........

f P-6

A ~ a u m .......... u A w m u

-

1

4 4 P

1 4...

1 8

S

1..

uarrnr ...................

...

'..... ...

-

1 I

... ... ..

1

1

1

1 1

1

I

... ... .. ...

r. -

LO

I 1 1 4 1 '2

6

1 1

9

I .

6

4

-I

M


PItOVINCIA DE COLCHAGUA


.....-................ ....................... ...........................

....................

i

.........................

........... ..*


0 .

. mujert

M*m .

.................. ........................ A t t d m e s de pis00 ...... Agrhl&rf?8................... AJJadWdm

-A

Ajentes aunereides ......... Alldil e%.- ................... A l h r a ...................... Apiccltores .....................

Arriems ......................... Artistas .......................... dserraclonri..................... Barnidores ................. Balepiems. ................... Balegueros..... ............ Rordadoras............... Boxos ..................... Calllrreros .................. CanasternsJ w o k ms........ Cantems ....................... Carbonems ................ CurnieeroJ ................... carpinkros ................... aarreteros ................... Gmetonemr ................ Carmcenrs .................... cerveoem ...................... cigarreros .....I ............. Chineras .................

_

&lie

I

ms........................

Colletems......................

Colehonerax .................... Coinemiauks .................. Confitera y psstelenrs ...... Constructare clc dificim... Constructoresnavalee.... &arts-bojas .....................

Curtidnres. .....................

Dentiqtas...................... Duleems ........................ EbaoitaR ................... Eclelcnisstieos ................... Empledw psrticularlarco...... E m p l d o s pGblieos ........ Empresariosde &Ita Bquibdores ..................... Escoltoren...................... Fskrenm J petatema......... I

......

W k...................... ...................

I

.

m a n t e s de dmidon...... l * deagosnliente. %de eols ........

I1

........

. . 40 519

1 17252 3 ai9

... ... ... 506 ...

...

241

11 218 13 224

... 5 ...

3

11 6

... 4 4 39 68 29

77 1086 86 9 25 6' 25 12

81 1 127i 1 3 1 10

36 2

... 2

... 251

...

... 1

... ... ... ... ... ... ...

...

8

1352

... ...

18 i95

... ...

... ... 2%

... 37

9 .i 1 317 147

38 9

1 41 17 301

...

19 11 10

41 21

...

...

... 2

152 Rrlijim ........................ 1 Relojeros y joyeros........ 9 'Rentistns.................... 1 8mtren y costurcms. 49 Silleteros ..................... 17 Birvientcs .... 400 Sornbrercro" .................. 3 IITiAnbartetoey rienderos......1 9 Tnpieeros.... : 1 Taqoigrnfa .................. 0 Telegrafisk ................... 8 Tlp6grafo% .............. 91 IlTintmeros ......

........

... 8

... 159

2

I

29

...

7

7

10 'EEil&dems y bejedores ...... Hojdatems ............... 1 Hurtelanmy janlinem...... 17758 Hotelem y fondistam......... 3 1n'en:ems J agirnensores.... 319 Jn&;ems y veleiwr........... 241 Jornulems....................... 11 Inbrndores.................... 218 Lmipnrems.................. 18 Invnnderna ................. 224 Literdm ....................... 3 Yaquinistss ..................... 13 Mnrinos......................... 6 Martillems ............ ,.. 251 Matronss........................ 4 MecAnieos ................. 4 Yidicos y cirujunos....... 40 Milifares y policialan ......... 68 Pineros ................. 29 Miriaquerna .................... 77 Modistam ................... 1086 Polincros .................. 86 Mhsiws J enntorcs ... 9 Nodriiess........................ 25 Nofarios phblicos.............. 6 Pannderos.................... 33 Peineteros ...................... 1364 Pellonerosy montureros...... 81 Peloqueros ......... :........... 1 Periodistas ..................... I8 Pesdores..................... 1872 'Pintorex .................... 1 Plakms........ 3 Podarlorcs ................. 1 Prestaniistas.................. 32 Prestidijitndores ............ 36 Procuradoresy reeeptoies.... 2 Profeaores de m C i w........

.

.

1

Ill

. . . . . . . .I

........

...

.......................

I

I610

16 20

6 4

10

...

12

... ...

Lt 10. 953

...

2

...

... ... ...

1 15 5 1

62

... ... ...

...

...

...

64 28

7.1

46 G9

...

... ... ... ...

5

143

'

1

97 9 1 80 32 8 10 2 1 28 2 52 109 52 1 9 1 125 72 2137 32 147 8 11 15 5

37

19 148 123 29 29 64

29 29

...

...

1 15 5 1 62

...

... 37 I9 148 123

52

2525

2528

...

... 1 1

... ... ... ...

2 94 159 14

...

5 1 11 0937 2400 24

... ... ...

...41

...

a2 33

1%

e

."*e!

0:-

-

w

69 .

5

195 1 97 9 1

80 33 9 10 2 1 28 4 146 268 66 1 5 10

12 7062 72 . 4587 56 147 3 11

19


.........

....

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . ColomVi . , . . . . . . . . . +

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EET.hN.A: . . . . .

Ecnndor ERIIUiiU

FCBnclU.

I

. . . . .

.

.

a ' +

.: L

..


.

.

. ...-.... - .....-.................. II ...1 ..11 ...I ..11 ...I ~.. ALA . .II ...T -...I1 ...I ..11 ...i ...0 ...I ...I1 .,I .

~~

I

...


CA-cAar

I........


I


b

4

a

1 0 1

...

1 1

..: I

... ...

... ... ... ... I

1

. ... I

...


PROVINCIA DE O’HIGGINS *.


._- ............. "

-1

....

r-_....

......-.... .....

.......

._"<.I..*

...............

...


r

'

I

omLrcn. Mujerw

ALa4ocwlorcs Abopdus . . A ricnltores .

. . . . . . . .

. Aknitiiles . . .

. . .

Alfnrcros Arrioros. . . Bserrudores . Bodvgoncros Bonldorax. . Cnrboncros . Carnieerar. . Unrpiiitrrns -. Cnrrctcrna. . Giciiicms

. . . . . . . . . . . . . .

.

. .

9

4 2441

40

..__ 7 1D7

....

.... 8

3 149 0'

._.. .... lor

....

.... 2 ....

....

4

.... ....

191

18

....

3

10

.. ..

z:

1

20

.._.

34

10

....

5

....

0

9

....

.... _._.

IO

....

1 3

. . 181

10 5.

15

I;

.... .... Y ....

3

.... ....

T.

.... ....

x

2

....

4

4

....

9

....

1

1 81

4

.... .... .... ....

197

2. .... 5 9

1

z

....

I

2

16

....

31;

....

2 8

130

....

3

.... ....

....

-

. . . . . 2. .

..,

y ,

.

~

.

I

1 '

1 1

t

....

1

..... <-;


I

... *.* ....:

:

*;.B

, rp-,

I

. .P R C.

1


.................

I..


. . -, ..... .- .<y+,>z

:..

_-.

-II

imkw

fAtl3wmA.

.....

*....., ...... ...... ......

.. .. .. .. .. .. ....... ma&... '3

. .

...

...

.. ... ... ... *.

... ...

-.*

...

... ... ... ... .._ ... ... ..I

I C

.

pa=-

.....

.....

Tom&....

...

... ...

... ... ... ... ...

-.

.... ...... ... *._

... ... ... ... ... -.* ....

... ...

... -.. ...

...

... ... ... ... ...

... ... ...

- ...

g*

... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ...

...

...

...

... ... ...

... .'.......

... ... ...

... ...

I .

... ... ... ... ... ...

I _

g.

... .... ...1 2

.._ 7

... B

I

B-

_.. 1

I'

... ... .._ ... . . . . ... ... ...

... 1 ... ....

... ... ... .*. ... .... ... .......

.... s:.-

,**

-....-."*~-. . . .

...

-....- ~

..r

' 1

8

.-:

.I .

7


.. I

7

--

.

d u r u n U ........

1

i

........... {

I ! MWnA

.-. 4

BmvsA^..... hkME.

........I.

1: 't . 1 .

.it


4

i;

,...

z

7 r:-

a

L "

A u u u . .......

"-

..

*: 5:....

-I%&??,

........... ....... .......................

I[ ;I..

c

.. .'......

I

...*.I'i' t .!

........... Bkdsta......-.r.. ........

I-.

...... ..-..... I

:a

9 ... 0 DI fL 1 I 3 ... 0 2 ... t 1 I

i -1

.....

I

1

I

[gggg:::::::::::::::::j.i

+h ........... &

-1 .-.

_ I I

.,..... 0.

1

....

.;;

me::::..! I

1

1 I

I

...

7

*..

...

... ...

..._.....

&ALIA...

a

... ...

...

I

... I

...

. -

..... ....

............

................. ......

... ... ... ...

...

13

c

...

I 1

41 :1 ::: f

........................ (bnaaa.... .................. ednmu.-.. ....... ........... I

.&'"

... .... ..

1

I lis. mg.&N. & f

1

1Z

..

I

n

I

......1

h.rmw......

I

I Ba1rIA

i

... ...

...........

i

I

1

A-..?.'

Pliwcr.

I

1. 1 1;

-... 'M

'l P:: 1.. J

...I

1.

...

1

............

...

1

..............

...

i)mr+.. b B L

...

t Il6

ie;

=


......

r

........

.....

. f&-&& . .......

~

ddadoraa

.......

.. .....

bores..

1

ouitpnsmp J%3m&m

.......

........

........

...... .......

. . ......... .... lh€akmE .. .. ... ... ... ... ...... ....... OUbDaaoe r2Jmkwm bpntezm:,:,

....... .......

....... .

.

I

.

.

_

.

...... .

I

.

.

.

.

....... .......... .......

l a v a IHtmieop

... ... ... ... ... ... ... . .. .. .. .. -.. .. ...

.:.

BD. . -


..... .

.

.

.

I

. . . . * .

...-. .....

..,.. ..... - .

.

. . _ ..


......

...

_ .


L

'JEBOS

11

-I---

tiTES

NATURALIZADOS

Mujcrea Hombre 1 350 13

16 99 I

...

---It--... 189 106 4

... 5 1:s

1

1 16

32 391

96

58

24 389

674 2 2 1 133 412 0

1

66 116

I4

56

13

a

ls

... 1 2 2

7 1

...

2837

1735

I85

8 1 1

1

...

1

a

2 15 1 3 4 9

43 90 8 4

1

14 .1 10

4 8

iii

... ...

1

... 1 ...

...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

7

...

1

1 1

20

83 2 2

...1 ... a

-..11 0

... ... ... I

4

1

1

P

50 19

5 13

34 440

M

E5 26 3 50 546 86 1143 3 4 4 224 607 40 2

...

21

,..

1I3

6

...

...

1

1

e

5

...

...

1 go6

B 2 1%

47s S

1 -15

w

I a

tQ

s5

938

w m

14

..%

.

7

@I 25 @a fE9 ' 1

1

...

... 16 ...

3 1'

110

... M

1 11 31 1

1 597

ID

3

28

...

eio

1

G

40 2

2 1

9

7 22.7

1

1 387 15 20

... ... ... ... ... ...

... ... 1 ...

1

1 424 2 217 5

265

19 2 4 1 1

6

50 11

H.

... 9 ...

...

IS

-

..;

... 1 ...

...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

... ... ... ..,

...

1 ... ... ..

...

I .

..I

7

8 4

1

3144 8

1

4

t 2 20 1 4 4

18

4B I07 0 4

1

l7

P

1 436

a

Q .*.

7

.I

s7

2413 10

746 9 493 15 4 72 27

*


Provincia de

li3


DEPABTAMIRNTOS

NACIONALIDAU

Dinamarea ........ Ecuarlor .......... Espaiin .............. EE. UU. ale N. A... Eâ&#x20AC;&#x2122;rancia ............. Greeia................ Haiti ............... I$olanJ&........... Inglnterra.. .......... Italia................ M4jico.............. Pnr:iguay ............ Peril .................. Portugal.. Rep. Arjentina ... Rudn ............ Succin y Norucga Suiza ............. Uruyay.. ........... .Venezuela.. .........

..........

TOTAL

........


Vrurrour.

.

,


e -

A f h

. . i . . . . . . . .. . . . .

...........

: %yaspa.. ....... &@xL . . . . :. . . . . .

. . . ' . . . * .

Ulapy..

vf?D=mla .

.. !

..

.. .. ._ ... ..........


NUIONALIDbD

--MA%

3

, _ I -

............ .........

... ... ... ... ...

. mpM . . . . . . . m1rrS . . . . . . . rinmgria..

,

.......... .......... ..........

. . . . . * . . ......

. .y. .. ... ... .., .. ..

rra ,

'

,

....

... ...

._.

...

.-. :.. ...

.

... ...

I

._. .... ...

......

5y

...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... .*. ... ... ... ... ...

z

7

115 1

116 4

1

1

50

5

13

13 1 16 108

2

36 460 .

81

25

434

751 2

1

2 -3 165

2

5

2 91 1 s I6

1 3z3

1 '166

4w

... ...

7

... ...

18

%D

... ..*

..I

I .

.sa

404 15

e

9

.

...

-..

- 1

I

1

.- . . . ..


-... ...

... ...

2 ... ...

... .=.

...B

D

... ...

...

... ...

...6 I

...

... ... ... â&#x20AC;?. - __......_. - ...__ ... I&Z!!P il .:I *I 4


....

.......

I&

.

-...,

.

:..Ajl.i

......... ..........._.

dl 4


."".,

.......

,F9F.,,.l'il : :I

I

r;lpki*c..

-a

......

...." ........ ......... &. ^

'"

.........-...

...:............. I

i

;-d

1f4


I

.................. 11 .................. .... ' 5....... A ~ a n r t ~ .....1 Ct&hm. ................ 3 x * ............... .___1 . it vWdirmW .................... -i. .................. 2r

I

.!

E"U?a........ . nBAm...

!I

......{ maka............. :..........

1

I -.: 1 ... I 1..:. 1

:

... ... IP

-1 .... yi

...


h”‘. ........

..

, .

,

.,

f[ -:”?”^-..

.“....._...... ......... ..... ..-. .._ ....... ...1

.::/!I 1

$

~

....

......”...-

:r

1


PROVINClIh DE VALPARAISO


“-.---

................

id.&.

......... ...-.&..e .-........ ...... k@ec4libS parf5mll&Ee8. ......

za

esjJmsros ....................

2

;blrnaplenoe

.

.......... ..............

x

bpl&

?@bih%J

......-... ......

l&ereztTay”’pekems ebrib4las.

......:......-..........

..................

In

B

1 6 1 1

1

.........................

3446 45

... 3

7

....................

....................... iAvsRd@rwr..................... xlltium .......................... PBatrOona.. ........................ M@e&icw ......................... Xdalie... .. ._................ .. Yilibns y polic*lse.. ........ rAhrd&.=9

..........................

.......

4

-.. 1 ...3 6

le

24 ........................... ._. .................... .......................... ... N0dl.h.s ........................... B p.naaams .....^............... 9 Pelbornnos.J IrIon~recos ........ 9 Pescsdoras....................... 3 Probans J ~ ~ p f a c ~ . . - . . 10 Ropi8&arh........ ..............

...... ..-............... ...................^...... ............... ..........

Hi-

........I

LLiiiaqwns. M d i

I

........... ...-...... TOT& ...........

................ ..*.:.............. ..... ................ ..>.................... ..........

1

ltpo

~

sutres

4

BB

gP

b

J

..............

cadureras

.....-.-....., ..... I..

e

... ..‘

..* --...

,**e

..I/


.I..

‘.bo

.....

,*‘...,L

.


I

w &*le

-.

...

... ... :...

................ .....-..........

18

... ...

...

...

ii ... 19

281.

806

...

.,.

Icc 4

.I.

.

B

,. .

rf ... ... ...

...a

... ... El 174

700 $6

...

I..

187

...

168

w80

aabi

.............

14

... ... ... i'i - 2

,

.E

. '._*.* a .. I

I'

.

...

iM

I


am

.. .;,.. . '


.

.... . . -.. .

..

.

. . . . . . ... . . . . . . ......

......


-

- 1 1. 24

... I..

15

...

... 4

19

IS 8

BB 16 43 irs

2 9

...2 4

3 &H)

IS. v.. ..L

t8 c

1 e.

B


-

NACLONALIDAD

wan

--

. . . . . . . . . . . . .,**?-&?% . . . . . . . . . . . . . .ZXS‘:% ,*-e

Alemanis.

-- --

IT

...

31

10

B

... O

d

a

r.5

I6 1% 3 3

I Be

...........

..........

. .. . . . . . .....

--hyrSamd& ::s--BalnlMk . , -

.t

...

... 1

3

*%nueia.

... ... 4 1

4

... 10 ’.. 4 .,. . . . . ...... . . . 3 ... - . . 390 I9 47 8 . .. ...... . . . 4 ... . . . . . ..... . . . . . 29 19. . . . . . . . . I2 1 .

I

.

7

...

.

... . . , . . .. .. .. .. .. .. .. ... ......... ..- .........

. . . ..........

.

.

.

..

r

.........

*

7

l(r,

@z;

:y

-

IO

3

1

rr

Rl ..r . I

w . . .

~

... .”

*. ..*,

4

1

... ..i

.8 ... ...

1 0

.... 4.0 ... ... ... 15

. 23

... ...

...

I!

PI

a .... ... I

0.-

e,*

m,, 4


4

--I;::

+$ ,.-,,

--

7

---.

............................. dnsltds ................................... m j i m.................................... ‘Belivin.................................... .... ....................................... .A................................ ......................... ^.......

a

z?.

K

.---

”.

E,1

.._ .. ............ -..

....

..... .... ..... ..... .... .....

......... 5 ............ ............ ............ ........... .‘. . ............ .... . . . . . . . . . ..................... .............................. .... ........... ci0.9dcPT.L:................. . . ........... .... ........... ............................... ...................................... .... . . . . . . . . . Sandwich....................... . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . . . . ........... .................................... .... 1 1 ...................................... .... ....... .... .. ................. ....................... .- . ............ ....................................... . . . . ........... ................................... .- . ............ .................................... .... . . . . . . . . . . .......... ................ . . . . ........... h+ltine ......................... ..... ....................... . . . . ........... .......... -.......<.:. ......... ._. ........... .* ..”...._. ....... .... ... ..... .............................. ..-*.....-............... .... . . . ............. ...... *. .. .i

^

I..._..

e.

.....I...

-

- ..%im.:*..

..i

.

-7

..

, -

.

. . #

1~ i

-

..

- . .... . I

I

. .


Aleinntiin. . . . . . . . . Austrin. . . . B6ljica . . . Bolivia. . . . Brasil.. . . . . . Centra-AmCricn . . Cliina. . . . Colombia . . Dinomnrca . . . . . . . Ecundur. . . . . . . . . Esplriin. . . . . . . . . . . I<btdOY UIridus dc Nortc-Aindrim Frnncia. . . . Grccia . . . Hewny o Slriidwicli Holnndn . . . . Itiglnterrn.. . Itnlin. . . . Jnpon. . . . Y6jico Pnrngnoy.. . Per6. . . . Portugnl. . . . . . . . . . Rcp6blicnArjantina . . . . . Rnvia . . . . . . . Sueciny Noruega

. .

. . . . . . .

. . .

Suim. . Uruguay.

. . .

. . .

. . . . . . . . . . . . Vcnezueln. . . . . . . . . . . . . TOTAL .

. . .


. . ... .. . . . .

Alotaurin. . . A l d r i n . . . . Bdjicu . . . Bdivip.

BNdl.

Ohina.

Cdmnbin.

Ecmrlor.

+in

.

. . . . . . . . . ,

.

E& W.de N. Frnuein. In latam

. .. . .

. .

. . . . . . . . . R &tima . . SyN m ~ p s u i % & . .. . . umg2ng. . . . venem&. . . .. It&*

E’&-.

Porfad.

.

TWAL.. cdlemurtip..

e$.’

. .

A:

...

... ... ...


I

.

...... ..... . . .

. . . . .

. . . . .

........ ~

. * .

..-..

... ...

... ...........

........... . TOTAG . . I

.

. .?

.

.

.


,I

_. .


NACIONALIDAU

..._.......-... ..

F k


I II ’

#&am-

1

I

.........

i I

...

... .I/

...


,

*

r

..

c

. .

,

[ A l M i i h ....................

,,

alt@mma..................

1 6

C d c l m... ........."..... SD ComCICiRnh.. ............ ID Jhgdeadapxticulnm...! YS Qs nanra...................... 1 ~ortelsna ............... 1 Hotelems I foudhtw ._. 8 Mnrinm.. .................. 1 MBdiee..................... 1 I'nodeiw

Piiitmea..

.................. I ................. P .........

..................

Bnswpa y M6turena

mentea.................. 87 -I Tnlrioeme .................. 1

1

I; ........... az::::::.::.::::::::: ............... ......................

I Bordadorea.....................

I

i

aPAta

Coniereiantes a H m w m p v t i c ulam... z COLOMDIA .......... { Qnimnnea..................... I

m .................... Jomdems ................ Mndnoa ..................... & t m y coaturn ...... H

Rkvieritor................... 1

............ .................. 1 coeiuemh .... : ..............1

...................

1 i 6 1

i

z

~

................

............... ............... .....

'pmpiet.rior................ RSiqiDsne....................

I 1

..........:... 4 I Empleadoaparticulnrea... 6 DINAIIAKOA ....... notelem.. ................. 1 ................... 1 I Jnrnalems Mmhtia .................... 21 Medinicon ..;............... 1 Militam ..................... 1 Quimicon..................... 1 -1 J mshverrs ...... ...

..................

I Pmfeaoradeurhsin

( Cnlderenx

I C o n i a h........

pinhes..

. .

I

1 1 I

s

___ 11 .................. 1 E2$cmtorrqs.. ...:' 6 Binienb.................. 7 R e l o j d j j o p w..___P

I

Talabutws ................ lhu?lem................... & F a h .....................

1 1

Y

................ 4


......

..

c o c i n.~ .......... .............. /%$%~&ln%~:/l r+&tinm............"....... IIhnihmte.,.................

1/ : I fi P

...

I

...

II


; r

..

..-


_ . -

I:

.~lt-l-1--11-

I-

Pa ,5 4 1 "' 3

:

3

1

...

6

...

L

...

5

i3

1 .. 0 . ...

31 1 . 3.

.

:15; 45 49 1... 1)

...

11,...

1:

.

1

1 9d

1' 1'

1d.29

... ...

4 2

... ... ... I!.. I / ...

2 1

S2.. .

32

... 16

........

POUTOOAI.

...I"2 1

11...

o...

2' ...

... ...

2 I 1 1

2

1 2 2 1

1 I00

................................

... So1r.

. .

..........


PROVINCIA DE ACONCAGUA


.. .. .. ..

. . .. .. .. .. ..

Apicslb..

..... . . ..... .. .. . . . .

. . , .

. . . .

. . . .

. .

f e : -:-: :.- ;. ; htbmcmyrrrmtrmms. . . . @&oaidra. . . . " . . . hedwm... . . . . .

I I

Phiamn. . . . Flakmx.. . PmcesJ&:

..... .

I

.

_

.

..

.. .. 1

.

*

. . . .

. . . . _ . . _

...... ....... ......

. . . . . . . . . . .

Ipt&mX@6dcm* P-vDncclytarea..

P

e

Relijiimm

. . . . .. ......

...... .......

Tahbastem

IlbceroR..

ITef&alk I TipDgmfea

. .

. . .

:::

.......

ITorneb. . . . . . . . I Vearhdorasmbuld-s,. , . I Biniiltorea. . . . . . . L+hrn.

10 91

:.I

la 8

I .

. . . . . . . j:S'

hbrdlrraa

1 "'pdaea

~. . . . ,

.....

. . . . . . .

.. . . . . ... .. ....... ....... ...... TOTAL

... e _. 15 ... 3 ... 3 4 4 .._ Q ... %a 32 r? ... 8 b

Dg&.


t ... ... ...

1 7 -

s

... ...

... .-. 2?i

-...

...

8 .., I ,

x 1

PO

9 f)

i3

...

... ... ... .a*

41

P B

1

10 as0


.

-

$.

I

-

,....

4 B 5 18 .

$

'

1

a f

s

88 Y

PQ

4

I

... 2 6

*sP 46

. . . . * . . . . .

5

&

P 41 -~

...

. ... .

.

.

a

,

-

I .

,

15

.

-

.

.. .. ..... ., ..-..: .

8

.

.

.

.

.

..'. .. .. .

I

" C

.

t

.

...

4s

z

..* 1

I

%

.._I

.

1

.

x

... w, ... ...


-. _.

..

.

ANpikctos..

.

.Ark&&. dnicms. M

o

m

. .

.

.

.

..

. .. ... ..

%

.. .. ....... .......

... ... 0

. '& E

...

8 16

...1

... iw

....... . . . . . . . .

...

........

.......

... B _..

::: I

n

...

...

. a.

I

3a

...

'

49 1;5

ZBWl 37 Id&*.. 97 ILlmroa

.........

........

1s

w 0

....... .......

.......

I7 I a6

......... ....... .......

..

.*.

....

I

b4

'.... ..

...

ts w

112

oorl

71

u 5 a

91 24

a

:as

8

.........

...

. 62

14

la

...

.

8

h

....... ......

6..

... ... 5

.......

.e

47

S6

...

...

...

... ....

183

..

....6 ...c r.*

r4a

68. I(fl

'16

..s .-

a

6 #*

..*


v

I

-

-

remm

-

Ibl-

-I-

............;... ....... 8 ... ........................ ...... de Nsn4m-h3 ... . Flnnciio....................... . . . . . . Holsada ............"....... ...... .. htfma ..................... 1 ... .... a a ......................... 1 ... Ped. ............................. . . . . . . ...................... . . . . . . ........

... ... ... ... ... ... ... ... ...

rllbmauia

21

......

TOTAL

... a ... a ... ...................... . ..... ........................... ............................. ...1 ...1 ... ................... ...... ...... 7 1 ........................... ......

.......................... .....................

.

................

... ... ...

9 2

a

1

'

...

'1 11

... 31

1 1 9

8 59 1

1

is ... e r r

Eo

a

... _.. ... ... ... ... ...

... ...

I

...

... ... ...

...

...

..... ................... . . . . . .

.................... ......................

- --

... ...

1

Ailstria ..........................

- - w lombr w*

... ... ... ... ... ... ... ... ... .-. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... 4 .._ ...5 .i.

i

...

... ... ... ... ... ... ...

5

18

19 1 8 2 89

42

...

70

PO

a ... ...

z 1

K J 1. 34 I1

10

118 1

63 1

t83

1W

1

lZ,

.yx

". *.

.

1

Ye

.:<*.--

,

r,

...

- . I.

i:

1 1 9 1

59 2 2 2

Cwr

.. ...

a

1

.a1

& . ..-.

14

193

6 ... ... ea1 g &

<-

1

... ... 1

t

1 .

*1

a' t

27

... ... ... ...6 ... ... 1 ... 1

... ...

t

,"$,

zi . . _z .....- -

13

... ...

1 1. 1

I 1

... 1 1

%o


i Portugal . . . j Rep. Arjentina .

I

Suecin ‘y ~ o r u e g a

TOTAL..

. . . .

-s*xmm

DII LA PROVImOZA

............... ...............

.........

. .. .. .. ......... .. . .

..

.

::;

I I ...... [ . . . . . . . . . 3 ... 8 2 ...... ...... 1 ......... 1 . . . 2 ......... 36 ... 22 4 5 ...

... ... ....... ... ... ....... 4 . :. . . ~

Dm

,:I

I

:6

1

...

1

...2

13

-4

AaoaPQAaVa

I 8

-arc

. -4 *Q

61

,

j


................. .........

................. -,...-.-*. ............

..- .-.

1


-.F.

........

........-........


.

..

_.

8

.

.

...

f


. . . . . . . . . .

dleol.nia..

. . . . . . . .. . . . . . . . . . ... ~ h b i a .. - . . . . . . . . . lhllam. - .. . . . . . . . .. 2MUlm Giaaa- ae &G& . . . h 3 I d e . . . . . . . . . . ~. &e&...... . . . . . ." . ,-. .,....... .. . - . ....... - . Auslab..

.8oliria..

f

' -

. . . . . .-.*:.. ..... .. . . . . . . . .. .. ......... &jE&m: :.: . - . .

v . . . , .

- . . -- ..,............ .. ~

saaqk

'.

...

.


* *..

~

!<

,

. . ..

.

Enj-

.

( M m ..

. . . .: ....

.......... . . .. .. ... .. .. &E U.U.I& $. A. . . ... ...... . . ., ... ........ ....... ........ .........

l3riK* &wdor.-. %p&.

,

. .

.

.w

. . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oaeeia.. . . . . . . . Holada . . . . . . . . .

Ahmania, Ahlsahsir . . . . . . . Botivia CdwuGa. . . . . . . . . Eewtdor &pika . . . . E S ~ ~ U&S O R d8 N W b - A A S A Pmcia

.... I&%. ..... Mdj.,. ..... P e d . . . . . . Yo.rtu a1 . . . . . In laterra

.. . ..................

Rephbblee (I. Ajentinlr.

Suffiia yNdmeg@. , , .sui&i.

... ... -.. ... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ....

... ...

... ...

... ... ... ...

...

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ....

I..

.

... ...

.... ... ... ... ...

-. ...

...

... ...

... -.. ... ...

:::I :1 I

.... .. ... ... ... ...

... ... ...

...

...

...

... ... ...

... ...

._I *.. ... ... *.

i..

...

...

...

... ... ...

...

I-

... ...

4. 8 I-

1 1

8

1 1 3 1

... ... ... ... ...

... 2' ....

s' I :::

11

4a 2 . 2 '

1 1 50 12 66

f

8

.-5-

..... 4 %

16

1 3

...

s2 9

aa

1 1

-.


1 1 ...

j

a...........4

..........~....... [ -1 I

Y.


4

i

....-..

I

r

fmtz&¶sEE%......

............. {

fl dip&

...._.. J.: .-..-.... .-......I

..

k.uIIpI.....

1-

-4

i

:. I

-.... ;..

2.I.

i

1

-... ...-.-...-

-...........-... ......... '

I

_..

,

... ... ..1

t I

Y.

&I'

.I.

-.

s

J I 4 1.

............-..... . .........-..-.

FhaIw

@&Ked-)

.


X I THE

---

.

...

f-&#b-

-

... .... ............II ^

?


PROVINCIA DE COQUIMBO


..........................

....................... ........................

.. ................... .............. .................... .. ......I.... .C

.*P

..........

2

.N


E c,

-

SAM-

:____I --- .

al&m

.

. -. , .

-.

... I _._ ... ...

1

.... ... :.

t t

TaEu,

'.

L

57

i

1

/c

..

i

.

I,.

f

.*+

8

I ... .__ ...

1 J .0

s

'

5

1t

%e 91 4 8

**:

_..

..... . ..-.. ... ... ...

47s

.....

f

z-

I

...

' e

... ...

*I.

... ...

...

.-. ...7 .r.

.I.

18

..I

1

...

I

_..

... ...

1..

'9

..-0

$8

..-

... ...

...

i% ... ...

.*.

w

... ...

.... ... ...

*ma

... ;3!

1

... ... -*

... ...

..-

...

I . .

.\'..

...

......1

I

... ...

I

7 .... kl

...

... ... ...

.-. 1

-

... ... ....

... ...

8

...

M*

.-. ... ...

1

f

.__

10

*.

I ...

'Oah

...

...

*.

...

I..

... .*e

...

... ... .._ ... ...

...

... ... ... ..... ...

a5

-

8 ...... .... 19

...... ...... ...... ..... ......

......1

......8 ...... ......

82 ...... ...... ...... '85 ..... 1s

..... ...... ...... ......

..;a *


I-

-

I

I

w-

iujm

-_

---1---I~--l

................ ........... *.-.,. .................-. /

...

1

...

T.',

... ... -.. ...

...

1% 2

.......................

4

9

6

81

4

a4 12 1 1

..................

.*.

.14

1I .

.*

............ ..........."" ........... Arjedim

.....-............................. m A b

hl 30

..............

'i'

'.' 3s3 I

t

... ...

... ...

1

3

... 4

1..

41

2%

... ...

7

... ... ...

1

...

.%*

.,.... r

85

a

4

.

I

7

Is3

1

1

:m

*ii z

t

...

1

... ... ...7

19 4

e4 104

... II

a 1

84

4s

...

7

.... ... ... ... ...

2

IO

...

3

...1 ...3

s2

18

.... ... 1 ... ...

...

..*..........I....

..................... ....................... .................... ........-............

1

4

5

6

le @ '!...,

...

. +. .I

... ... ... 1 ... ..... 1

... ii1 ... ...

1

...

... 69

... i

... ... ...

...

1

"

1 4

1 5'1

1

m

...

.

13 905 -8 58 4

I 3 1 15%

13

,t.4w

' .*ri

...0 ... 163 96

... .-. 1

... ... 1

449


----._ "..................................... Eaqria.................................

............................................... .................................... ..... .................................... "

....................... .....%... N e e . drvactiei........... ................................ ................................ .................................

.............................................. .......... ............ ............................................ .............. ........................... ........................................... &i&illa. ........................... Y

...................................... ...... ....--..-...-....q-*......*. I

.i, .

-

'

,

'

.

.

. ...... .

/


-

.

....

w5lursr&h.


%nu..,

,?dJslsssd. ........

........ pjh............ ..........._-. ..... ..... &3lat&

*E*.. ‘5nd

I

&b.O*-...

--..--...-... ............. ........ .-. .....

ctlh ,~cdwY1 ‘Pi-zkamaw..


........................

.-...

...........................-..........

-.....--...-....-...-.....-.

Grdcia ..........................................

Gurdnieb.......................... ......................................... ................................ .- . ......-._...* ......

*

%way o ahmia Ir&dplKa

......-..................................... .................................... RmgImy..-.....-.. ........... .-.......... mdl... ............... ......................... -. %bl&pi...-. ................................. Bqnullica ArjentinP.........-..........._._. w e ........... .................................. B s i a y -N ...................... .._.. cbis .-........................^. ............... .-.........................-.......... ....-............ IOQ....

*I.......I.........-.


k19pr kCuj0;

... ... .... ...

7

.......

_..I

. ..i .

.-. .... ...

................

......

-L-*

-..~

.-

... ...

,,

... .... ... ... ...

... .-. ... -.. ...

---rz I., k I ......

1

as

G"

UI.#

w)

! ...... ......

... ... ..... .

.-*7 4

a..

... ....

..... ...

6

.

...

... ..... .

107 1

.

a x

1 ..

i .

.

.*. .*..

3%

; a

-.. ... ...

I:

I' I

..*

-."

;..,

.*^

9 "' 1

-&

....

1

. I .

m

nr

*.*

3 ...... . 1 ...... .:.1 : 1 ...... . e B , I . , ' i

?Al'

, _

.3

'7.' 1 1 8

.


L

2 ”. ,.. I . .

s ..

... ... _.. ... ... ..,6 1 ... ‘ 1 ... - a ... ... 1

1 I

...

.........{ P&warea& mi&.......

...

Ammu

... ... ...

_..

..-........

kura

. li

cedan* ...... ..............

-...............

...2 .. f

4

... ...

... ... .. 1 1

1

...

I .

hA#A

.........

...

... ...1

+?.

...

I .

...

II’

&“

“.

’I

.:.1I

... a

~

.:t


EW A .

lr

.

..........

............... ............... -_. HQiml..................... 1fkrcacipts a B 5 l 3 E l a ......-............. k&Dh" .......-.-.. 1 BatR., ...I......-.. *... UN

I

1' 1

I

r


neia de c o q uimbo %A !m+m.nw

15 1 1 1 1

4 1 1 1 6 1 1 1 1 1 10

::. ... .E ...

...

... ... ... ...

...

2

...

'i

....!

; ::: 1

...

........

11

... ... ...

1

.hj

...

:...I...

... I' ........... .... 1 .. ... 4 3 ... ....................... 1 ...

Hstudimtea....................

...

5 1

... ...

h W O A 1

.............

.................... .......................

......

3

... ... I

2

6

...3

1

... ...

1

$4

1

1' 1' 1'

4

1' 11

10 Y

3:I 3

1

1 2 1

I.-.&: : : :.: : : : : : :.!Iil crrpintems..................... Coclnwa .......................

2

... 1' ...2 11 ' 1 ... 1I .... II ... 1' ". 1

4 '...

3

1i I$

...

I; :::

dl


PROVINCIA DE ATACAMA


.. .. .. .. .. .. ..


.. ... ... ..,. . .. ... .. ... ... ....... ,

*

I

.. * - ..'.. . .. .- .. .. .. . ......

1

I.

,

...... ..,

L . .

.-.....


~*llmuceyvdams

........................

3onrrbmo....................................

.........:....................... kvu*kns ..... ..,.......... .:............. lAht&ns,

.................................

IJ.

4

..................... .................................. .-................................

...............................


1 .

.

TkXaL... ..-.


1

1 . .

. 1

...


'.

...... ...............

...............,.

i..-

&hlmni& Bolivir

..............

1 lj -..I $1 . .I 'ij ;J

.................. I. ......11 ... .-.".- . AI I aim ......_......... ......I / ..,, ... -.I .., €kdod?h..-........... ...' ..., ..!' I! _..I _..,...... t,Dinmmca- .............. -..I I BnasJ ...-.."...........'I

,

'I

n.

.....-....".* ............... kauri¶ "r;.........."...

1

I 4


NACIONALlDAD

'

--

......................................... ...................................... .......................................... ........................................... .............................................. ................................................ ..........................................

Aleinanis Austria BL1,jicn Bolivia. Brasil Centro dmPrics..................................... China Colombia............................................. Dinamarcs Ecusdm

................................

EspaBa ........................ Estados Unidos de NorteFrnocia ..................... Grecia ..:.......................................... Holanda ............................................. Iiiglaterra ......................................... Itdin MLjico Per6

...

............................................ ................................................. ...................................................

Uruguay..

.........................................


-. .. .-. '...

A~BJ&A..

A&-

Etml3L.

I:

-1 '.-I[ .*.I ...!I .*.I .I1 ...I

. . . . .

.I

.I1 ..I

..I ...! ..II . .I

:::I:*I 1 I:.-. :..:.I ::f.. .::.I :...:I. I; . I,:

...... ...

tPer6..

!E.

.

*

:1

:1\

.f.

::E:


... -. . ..*

.... ... . ............. ...... . ... ... . . . Biaivia. ................. ., ... ..*. Oentm-Amdriem ......... ..... .._ ... .... ............. .*.. ... ... AnsMD ..."....

myi ................. I

i.. ,

u -

..i

. . Y.

..I

Y

Colombia..

.............

...........

............. ................ ....... ....... Et.ncin............._.. crrd..................... Ing?&2ml.....".......... TWia .......................

1

...................... ..................

snig

n-y

...

... ... ...

..6

...... ...

... ...

.....1 ... I ... 1. ... ...

5.-

... ... -.. -.. ... ..*

... _.

... ,. ... ... ... ... .*-

*.-

.I.

-.*

_ . L

.-*

I . .

Bnais .................. sueeh J a0msga,....

.."..

-..

...

-..

.-. ... e*-

m

...

...

...

... ...

................. Anetria. ._ ............. ..* ... Bolivia.................... ... chtrp ..................1 .. Esp.iia ............-.. .... .~ E& ULZ de 1 &.&..... ~. . a. ... F & . .......:........... ... .-. InglIltem ................ It&&.................../.. ..Pd.. .......... .-. .*PartngfBl ................. Bepfiblica Arjan6inrr...

"** --.

..I

I .

. I .

... ... ..-

... ..... .. ... ,

.'.

...* .. .... ... ... ,

..... ... ... ... ...

... ... ... ... ... .-.

...

f..

.-*

... ... ".

.I.

..e

..:'-' ...

*-b

R.

"

8

..

, rh

... ... _._ ... ... .... ..* ". _*.. ..* ... e

n

? ..

. .L .r:

.....

l*

.-

.'

w.

.

L I . 1

1 68 2

0

.ll

48

48

159 176

...

. 1

...

... ... .-. ...

.,. .

10

z

95

I&

1

1

38

73 5 .*

... ...

... ... L.I1:

...

SD(y0ti

2 3 4

I

a

a


1i

mweAL..........

...........

................ ........... ....-............ pwm...... .................. wm.......".... M€mam..... .............. ..........-

Isnu

I=

ihmedMk4."

1

M

!WA.:

.............

k*S& ...........

a ..................... ~

I

1 1

." ...

I

... ... ... ...

1

....

1

1

I

...

{ 1

1

'w........

I

... 1 2

[""""

................. .................

.

...

...I ... 1

1

...................

r2ddmm camht6W

..,..

a


1 ;!

I

:c.

Puam ............ 4 daIiMa...... ............___ 1 GmwA.."

..-..... (QdiEaeL. ................... t 6................ -. ................. a- .....................

:;I;*

-1.

.......... I&

%a

c.ldsraroa.................

......... ... .......--.. j N-

tmlrira"..

........ ............

............_...{ adiasmk..................... ............. " PbxtueAL..... l e . rAtmntedens,......-..... ~rn6

I .

6

1

1

...

1

1 1

2

...

2

1 1

2

1

1

1

1

... ... ...

' 2a

...

...

b

2 1 1

2 9

1

I

-.....-..._

e

1

1 1 0

1

_... ... ...

1 1 9 8

I

89

1

... ... ...

B

1

5

I

.1.

1

1

1

1 . . . , 1

1

3

a

f

1

... ... ... ...

... ... ... 15

>..

/..

...

. I

rs

1

... ...

6

1


23 Cddererrm.

1

........................ II i cerircoema .......................... I ComeMan&...... .............. I I Eel*stieos _..___ .. _..____. __ ._. ......... II Bntplasclos pnrticulnre% ......................... Estuaimwa

A.

........

............................ 1 Plet.ms Qaimea...........................

1 15 2 1 2

3 10

4 1 1 1 1

Q 1

~b~~ ...........

I

...

... ... ... ._. 1

... .. ... ... ...

...

... ...

...

...

...

QlIll

Actom Lirimsy dramhticas ... Marinca.............................. Peadorep......................... Rinienta ...........................

i

I PORTCOAL

.

i

ABJBUIQU~.

. . . . . . .


ERRITOR10 DE ANTOFAGASTA


(Proeuradortx y receptor& . Profesorss de mhica y canto Profworm y preceptores Propietnrios . . . . . . Qulmieos . . . . . . . %lojeros pjoyeros. . . . Rentistas. . . . . . .

I

lt-

SiIIeteros . irvientes .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Tipdgrafos. . . . . . Torneros . . . . . . Vendedores nmbulnntes . Veterinnrios . . . . . (Zupnteros . . . . . . wrnfistas.

. . . . . .

. TOTAL. . ..... . . . . .

. . . . . . . . . . . . .. .. , . . . . . . . . . . . . .

..... ..... ..... ..... ...... ..... .....

.. .. .. ... ..

Zmplearioa partidares Id p6biicas . Zwaydores. Ltudimtes Farrndutiws . . . . Fletems y lanehems Fononeras. . . . . &didores

...

..

...

~~~

15 1

... ... ...

306 4

413 1

2

21

3 8 22

9 33 1 60

... ... ... ...1 ... 17

... 4

7016

3365

1

... 1 .. ... ... I ...

5

7

2 18

... 1 1 1 9

55 22

39 19'

Z2

...

... ... ... ..

... e

86

' 5 .... 4 . . . . 28 ... 4 . . . . . . . 228 kiianes . . . . . . . . 2 Rerreros. . . . . . . . 71% Kojalateros . . . . . . . Botelems y foqdiitas. . . . 4 fnjenierosya$mensores . . 5 Jorderos. . . . . . . . 13 9, Lavnnderas . . . . . . . . . . Mnqninistaq. . . . . . . 4 Marinos . . . . . . . . 34 50 1' ;Matronss . . . . . . . . bIe&icos. . . . . . . . 11 64 Y&licoa y cirojnnos . . . . 3 10381I p Militaresypolicieleg . . . . 24 c Mineroa . . . . . . . . 1343 Moditas . . . . . . . . . . . Mdsimsycnntanten . . . . 3 6 : c Pannderos. 24 Z E Peluquem .. .. .. .. .. .. .. 4 Peqcndoros. . . . . . . . 9 1s' Pintorw . . . . . . . . 1 Pinauradorespreeeptorcs . 1 .A.

551

$ 2% 64

....... . . . . . .. .. 113 .. .. .. .. 18' 5

Pmfesores de m6sica Profmresypreeeptores. Propietatias Rdoj0ros yjoyems. Snskesycoatoreran Siruientes.

. . . . . .. ..

28 S


I -

'

.... . . . . . . . . . . . . . ... 'Albaiiiles . . . . . . . *ApicUtUrrs. . . .

Abashredoras. '*bomlae . . -AeI&Ltsp . .

.... .... _ . - . .... ...

. . .

fon&siStas .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . .Wegoneros. . . . . . . . . . . . . . . . -Arquitecbs.

. . . . . . ...... . . _ . . .

v vrleins.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

pnmos.. deim . . tos. nfaq

iiiatns.

ec;inicm

. ' . .

. . . . .

2 442

A3 ' 2

1

. . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .

...... ...... ..........

eirujoaas poli&loles

. . . . . . . . . . antoren . . . . . . . modurexos

5

15 77 25

...

. . .

.

.

31 I8

'215 1

...

:67 11

245

6123

...

15

&&-.

4 2 -%4 13 3 2

F2.5

17 3

4 . 0

.....

...... ...... ..... ter . . . . . .

.......

- 4

...... ......

-585

.... 11 ... ..:

15 2s 25 2

...

-342

1~110 '

.5% . 2

JSG ?894 1

:...:I

... ...

3

IS .315

...

- 67I12

.)8

3131

112

_.. 11' . . . . 245

Gi6 85

.

16 2&

13

13 2

"8

92

... ..... ... ... ...

I: ::I .....

TIB

113

15

x

2. 25 17

i 1 4


-

. .

I f >

NACTONAUS?AD

. * -

-.---

la ...................... ........................ -......................... ........................ ....................... Ama&ia.. ..............

E.

?ic-

.__

4 -

25

12

3

4 e145

.-.

...

lob

...

... I ...................... ........e.......... 4 3 ...................... 4 ..................... ................................ 19; 1.0 ........................... .... 21 ... ................................ .............................. 54

...................... .......... ................................ .................................... y. .............................. .................................. ........................... i

:...... ...... ............... ..... Umgw -...... .__. .."......... -..... . . &leeLfEsomegtk.;

sniaa ..'*.

. .

"

B

... a

...

I7

7

2

... ...

... ... .*.

... c

'

3 '

... ..~ ...

e

4

. 10 3 5

71 11

z7 11

si'

2%

$5 1

3

...

,. ...

5

1

1ba

...

...

509

mi

1

... ....

10

1 16 1

... ...

...

...

4

193 17

18

rJ

".......I..

TOTAL ......

1

6 2

.

1

...

3

...

3..

... .... I . .

2

1 ... .-.

... 1

z

... ...

10 3

...

-..

.:. ... ...1P .... .. ...

38

...8B -.. 8(w

5

.<-

4

....... 1

... 9 ...

^_..

1

... ... ...

-

1 .= ...

... ... ...

ml

s73;

-

. .. . . . . _ . ,.:. ._

'

-


t.


..

- . Al@noanis. Africa..

-

........... . . . . . . . . . . . ............. ............. .......... A&& .........

.............

M.

.............

. . . . . . .

iaAi.kb-~&h . . . ........... . . . . . . . . . . .

3

../:

:\ ;: :: ?,j :t -9 .i.. ::I ............

... ..... . JTP" pea-. . . .

. .

. ... . P v y .. . . . .... .i. Bed. . . . . . . . . . . . . . . .

,

*-.

. . Portlsd. ;.... &@1I4icn Arjenhina RrsuL. . . . . , ... t+in y N o l ~ e g o . .

........ . .. .. ... .. .. .. .. SInu . . . . . . . . . . . . . Urnpay. . . . . . . . . . . . . . TOTAL.

...

1

l;

la

860 14.: 13 .2 1

1

I

::: ...

8 1

te,

.,7 40

....I ......... I . . .. . . . ..i. I .......

$1

1.64B)ill ~~

..-

_._ , $. ...

,

96

1 . 91

7s

... ...............

.%98 1891 8a

1'

1

... .. i' ... ....i'c. E 6 . -

. I

..... .$


.

55 1

11

47

2 1778

1900

...

1

1

41

2

1 6

3

...

2 7 2 4

8

75

19

. I

17

e; " .It ._.

- 2

157

-

Q

1

1


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

e

.

.

.

-

....... ............ :. . - . . . . - . - .* . >


!

.

.

.

j

.


.................. . .......... d i &o&-km4&a. ....... a+. . . . " . . . . . . . . . . . . . . areem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ImgLrterr4 . . . . . . . . . . . . . . . . ftrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Japm... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. ... .. H ~ . ~. . .: . . Pnrapay . . . . . Pedl . . . . . . . . . . . . . . . . . . $cqhJr

Lpiia Eotrdos IT&&,

.. ..

.

-..

.

.

.


.................

1 1

16

..............

.

................

3 1 2 1 19 1 1 1

... ...

.............. ...........

Comsrciauh

1

... ... ... ... ... ... ... ... ...

..

.................

1 m m+e... 5

...

A-A

.......... 1A

I I I

1I

... ...

I

W

-

.................. .......

...

::: ::: ii

... ... 5

s

3

...

I Comemiants............. Empleuloaprrt*ulaw

1

...

Marinoe................... Militues .........

2

F u n ~iddorpa ...............

...

'8

b

EmplmdDaputi~ 4 Y.rinos .................

... ... ...

]Si( ...

.:il

3 13

'5

1

I

! :.: 1 4

.............. .I 2&Da .................. m

0

... -___

................ ... Codnew................. OomsrdmteR............ ; Bcle?ibcwa............ 1 .. I EmPvdospnrtiealnrPa 4 1 ... 1 i metpms.................... 1 ... H s h .................. I ... """......... M&o Hoblaos . 1 ..: ................... 6 .. Militam .................. 1 ... Idinem .................... '3 ... &rsbes Y meDurrnr... 8 1 siwientes. ............... 1 ... RiMOrta,

...

1 I

I

v~omqmiJubosa I

...

70

zii m, ...

... ...

$

51

?


..............

hbrrtardorra Atr&rlm

.......

-.....

I

................. oamta%s ......... k c e t a a m................. l3pTems................... lhillam ..._...., . .... m b..-............. LkpkhW.

...............

FarmnD%k.."

matmdf lmdtem.....

Fgolerm

1 ?i 1

.................

htnadmas................

E *

.................

._............... ....................................... M . , ................... E+iauoL .._..... 1'.... Retans.; .... bmilms bKlKsw

.........-.-..

$...%

"i . . I . . " . . "

.! %I


"I

: -.. ./I iEZzL.&: * .......-... .........

IhpiAlm

-..,

..............-... ...........

...... ................ .................. ."................ Jlskoa........... ........... ................................................. LMheroh........................... I

I

1

... ...

1

1

... ...

1

I

...

II

I

....

*

I

.....................

-1

; :::

1 : B a

::: ... ...

; ::: ? :::

I

I

:I j

1 P

I

I$

........

: -I 4 1j

I..

1 Jmx.

s 1

e B

I

1 1 1 1

iI

I

.I 1

.I

........................

{ CSdmaDs

41

II


PROTINCIA DE TARAPACA


.... Tma.. .........

&do-dw..

........ ........ I

'pullido%,

.-........................... ...: ................. .;.. .......


.

... ... ...

... ...

...

-1.I.--.

......

LLa*

"

M*U

........ I. I

m i i ...............-I

i

lahenn

1

...... od

"skino#

.................

PnIldfmBL

I

a

s ... ...

J 10 9

P.Impnm em*.......... :.. . !*E:::::::::::::. P :

i ........

fbbrmn...

' II

p-Ay..-....

.......

.....


,::

.

,-..:... "

...

BOLIVIA

RQWA.

.............

......... ..............

Cnma

..........-..

........

j1;

*$

_I1

s ...I

1

86 I

COIaYsIA

Dnn-

..-.. .... ........

..................

=.:;::::::::::I1....:i/ !~*.:.~::::::~~ .................

[cmqine

h m B ........."

... ... .. &FAuA

.............


... ... ."

... ... ...

...

...

... ...

I.

-7

..

.


6.a- 3

,j

wl

...

1 1

...

4

... '0 1

4 1 9 2 6 1 1

-I

... ... ... 1 ... ...

... ... .-

...

... ... ...

, ......

L

1

3 I 43 1

...

...

-.

I!IT*L,A

..

"'

*'iI

....................

--.d

... .... .... .. 1

9

-

10 1

4

e 1 1

S 'I

I

849

..... 1I

Ixammmu

.............

I


PROVINCIA

E T'ACNA


__I

.... ....

.... ....

.... .... . -.....

.

.....

. . . . . . ..

.. ..&. :%!-

.I.

. . .

_.. . . . . .... ....

....

.... .....

....

.... ..*.

, . .

) . .

.........

........... .. .. .. .. ... ... ............. .......

.. ....... .. .. .. .. .. .. .. ..

........... ..... ..... ... ....

.........

10


D E P 1Lm . d*W-T.i3+.

â&#x20AC;&#x2DC;I

mE?QsmImmoB

_ I _ -

cicgas-. . .................... F h b s 7 -1 ......_. ......... 1 hvhiidos ......._....._.........

.

S&m&

.............. -...


-I

II-i.

-4

1% 1.

43

... .._

lop

1

24

...

..................... .....&............: ..,................ .................... ..........

Ik I

... ... I

...1 4

9

.,. ... ... ...

81

...8

8

...

25

16

24, w

I2

... .-.

*..

138

.........-.-....... %a ... Bolioln ................ ........ 63 14 Bnail...-. “................. ” ... ... cbim........-.......... ........ ...

-Alm%sub

I.

.............-........ ....................

colank Dinmlms

OF1 8 I13

..*

..I .-. 1

...

...

... I_.

c

s T

.‘.c 9 ’ p

.& **I


. .. .. . ., .. ... ... ... ... .. .. .. .. ........... ....., . . . . . . ..........

Uni;tol;aiEioaiehm&:

1

:

..............

............ ............. .............. ............... .............. ............ leshjmbik.. . . . . . . ........ .-. ..... .......... ............. " ' . . . . . . . . . I


.... ...

... ... ... ...

... ... ... ... ...

-

... ...

1

-_ ... ... ..I

*

...

....

... ...

... ...

... ... ...

... ...

... ... ...

... 3

...

1

...

....... ... ... ... ... 3

e. ..-:

.a ,:

.

7:

.I

2

.-.’. _.. ... ... .._ ... ... ... .I.

...

...

_.. ._. ... _.. _.. ...

... ... ... ...

-

. 104 . ‘81 41

p8

6 118

,1 1 10 28

...

1L

2

65

If a0

el34 2 be85

1 d5. 8

17

8si-G 1 18

.... ...

...

... ...

6

1

... ....

...

11448

10689

-

1


.% I

91

.............

bmr.

P d.

.....


1 4

... ...

11

I - . ..

.8

I

; ::: 2 1

1 89'

.!

... ... ..

IA

2

'1;

"i .1 ...%1 %

...{ colmereiaptm ...........

1 1

1

...

1

D l

I

.

lbdidaA.

i

kwAaw Melima..........................

P@eIwk.

.......

I

................. ........................

@@mckub?s... I

..........


CUADEOS JENERALES -

,


pmmmBs

........ ......... .......... . . . . . . Agrimitorea. . . . . . . . . . Agdnmma . . . . . . . . . . Aj&es oomerciales . . . . . . . Aientea anlsnlurs. . . . . . . . AlWib . . . . . . . . . . . blfarems. . . . . . .... A p i d k e s . -2.. . . . . ArLlorimltow%. ... . . . h e m s . . . . . . . . Arqniteetos. . . . Artistas.. . ... Arriema.. . . . . dserradorea.. . . . . . . . . . . . ... Bill.... ... Bodeguneras.. . . . . . . rf&gmuL.. .. ... ... ... Bmnesma . . . . . . . . . BlIsm . . . . . . . . . . . aabalaims. . . . . . . . . . l3&ikks. . . . . . . . . . . . ,cxdemoa.. ..... yeseobmra.. . . . . . . -.-. . . . . .......... ......

di6cios . . . . . . . . . . . . . .

hf;ladores.

M i d o r e s de p&nm.

.

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . .

. . .

........... ........... .....

dedtc..


R'

81

"

18

El

18

I,

la

,I

ID

,I

81 u

27

I,

Ba. 33n

30 0, 38' 30 n

I,

31 31 10

N

" I(

Z8 33" 38. I,

34 v 59,

IS

"

3i?m 29 f mn


................. ..................

............

................ ......f . . ......

{

&rana

Illoyat

................I

.................. ..................

c0 4 o1 sm ~ ............. r ~

Pwrh de Coqlpimbo .. Bani ...I.

..

...........


.......................... .................... ............ ..............- ....................................

NAZIONAL1Eb;D

dlemania

A * .

..........

_-... ...-..........-.

..........._.

.......-._..---_.. ...-.- ......-.-_........I

................. ...--.-. ..................................

._. ....._--...........-.....-.. . ......- .......---...... -- ......--.

de 3.b..

-

.".-........ .-....... -.......-.

................................................. >-.-.....&......- .....

.....-.....--... ..................-......--


XA!JIONAL€JMD

.

----kea............

........... ... .... ... .... Bolivia. . . . . . . . ... Blaa . . . . . . . . . . . llleasnie

.hkin.

€@@ea..

m o r .

.... .

r+iiia.....

KK U.U.de N.A. lhnch Qreda.

Ed.

....... .............

.......... ....... ...........

&may o S h w i d .

Bdmda.

........... .......... . . . . . . .. . . mpl . . . . . . ... -y.. .... . . . ppma. - . ; . . .. .. .. 1 . . . . Ca&bllh.%. .. ... ...... . _ . ~ y H o l o e g s. . . . . . . . &&tim5.

fMie... Jap .

............ ..... ......... . -wmezda. . . . . . . . . . . . . %im;

.-.:.-.b&m!Y

.......


,. . r

- ..- ,


.

I-

I=

El.*

b I L

...............

I H... -z H

................... *........ ................ .................... ....................... :

5mEm

Ij

lEsdcrrg a.........

..................... Pintma .......................

9 1 1 t 1 4 1 1

1

...

1 B

i Fhmn

I I

....................

lwuqlmu

ma-.

... ..... I

1 I

-..-.

... ...

... ... ... ... ...... ...

I ... ... ... ...

...


-il$

od.bl&......“............. w+m%..”.-.”.-..”

.............. -C ........ .......... ClooESnr... “I.Y ....... cfmma&., “.....--...”. cigansm..........-..“.YU rhinm?d.................I..

..*

YYIl

I .

....

.._..._............. Tam...

... I&

...

...

8

.... c...

. I

1

1

[m3L&-

.I””

...”..

1

. .....-..--.... lhrmr.. ........ Ibniditlr.... ..-....-.

. I .

.........

B$lws

............... _.-.............

J

hdimca-l.;.

Bwem Balidnrrs.......... %*a ”.....

.....................

gYfabm

€ I . adetaa......

... ... ...

... ..... ... ..e

1 3 ..........1

I . . . . . . . .

9

=.:_......-..-..-.-. .................JI

.

..I

..... 1 . .1 . 11 .......-_...-....

aauDA

\, Y .

”., ... .... ...

..-...............

-1

L

.

...

Jashma -....


IP-

1

1

3 1 . .. 2 2 1 ...

ii

4

....

1 1 1 1

+H-


Parnofi.........

.....

.............. .............

I

"'I

........................... TOTAL...

II

10'

..

-8 2

...

$1 ..:... 'S

75

1

... ... ...

1 1 1 4 e 1 4

...

.......

... ... ... ... 8 .... I ... 8

4 1 1 1

. . .

.......................

t

P

... ... ...

1 1 8

B

1

I

... ... .. ...1 ...


~

...

...

...

.... ......... l

T-1.

H w k h ....................... H 2 ........................

L&nimea

......................... ........................

M-

I

...........................

IM q r i n i h......................... a ..................... ............................

I

5

3 118

...

5

...

e.... 538

I

4 6

....

...

...

... ... ... ... ... ...

....

... ... ... ... ... ...

...

... mllhum.......................... Ip -..... .................... E&% 2Z& ........ ?.!?/I

......_............-

... ... ... .. ...

1, 1' 6 1 1'

... nag . I .

... ...


I. Adrninistra FB-€&X0

p.-

.

b'

$

PROVlIVcIbs

PROVlNcLQs

-----_-_-

-aneq (Territorio)............ 2 6.................................

h q n i h u e ........................... V.?ldivia......_................_._...... Angol. (Territorio) .................. Bio-Bio .... ........................... Alnnw................................. conoepeion............................ Rnble........_. ......................... Made

................................... JiiQakW 'palea..................... ............ Cud06.................................. .

1

3 3 2 1

.2 .33 30

4 129 I25 58

ZfI

3 4

1% 44 33

4

44

:r 3

33 55

3

33

2

28

141

.

141

I02 126 .

............................. ............................... ............................ ............................. Coquimbo ............................. Atoeama .............................. ............ Tampad.............................. Tacna................................... . _.Oolchagua

O'Higgina ............................

Santiago Valplrraiso

TOTAL.:.

'

2

3 3

35 31 88

323

13

26

72

808

REPRESENTACION NACIONAL CON ABREGLO A LA POBLACION DEL CENSO DE 1885.

I I

I ........................... ........................... Qnincbao........................ ................... LLAwllJHLm ................... .. ........................ V~IdlmA .......-...... ........ Valdivia........................ And

............................

24597

35020 13873 15690 90898

iUnion.......................... ............

%i4f32

18%6 l5lIl

......

...

I..........

...................... ......-. .......... .....--.... "......" ~

-...I..

. I . . . . " . . . " .

I/

inno 1&lDS %Mol3

ImB

1

VL

287

14

79

DIPUTAIJOS

CEIWB

----

2978


a. . nAamt3

,-.-

. :.:!I.


m i&.............................:........................ Lla uihne..,............................................. Vbii?Wn. ....................... .,I ........: AF~uEO....~,~~ ........................................ .i

t

.......................... ,...... ............................................... Ruble................................................ . E n l e . , . ............... .......................... Lineres...... .;....................................... !- Tsloa .......................:............................. i Curie6............................... .;..................... Ang01,k:dmriO..

Bio-I3io..................................................

.

~. .Wcepeiun..

.

:

....... ......._........(....... ...... .......................... ,..*. ................................... Vdpar5MO .....-.................. _. ..-.._ ...................&...*.. -2

/1

....",.."........

I2 5 5 5 1 5

16 6

12 5

::

.wtcbqpa.. mg*m L. fhnt18g&...

1

5

..'I.s

.

...".. .

............................................. AIlGGfagIsta,terntori0 .......................... Tampad ................................................ Tam5...................................................... TOTAL. ....................

b 15

4tF


........... a ........ ".. 5 14 ---... 10~1310 2678498 ..--...

............

4506F031 tlg

......... .......... * &can6 a Wni. . . . . . . . . . . ,, Tongoi sl m h l de %map. . . . . h q n e t e a l.s iuiluvl de oarbm del &r . . ui

).

CaquiiulreaSerena Coyuimbo a Oralle


....................."... ........................

.

p

I


aor;

.....

*

......"..

I

r......-..-..-.l...i..............................

N

.............:..

" x

.


f '"

i


1


.......

... ... ... ... ... ... ............. ... ... ... ... ... ... ... ...... .. ....... .. ..... . -.- . . ..... .. ..... .. ... .. . ..,.,.. ....... i

.

.

.

C


..:...,:.......-%.."mu. ....... a v .............. ............. m.........-.,.........-................. po*m,., .............................. K. fwwmgOG........................... E -.

o

..*

E ST A B L E C 1P I E N T 0 S

-c CompaSk de Lob y C o m L....................................... bf.f%lnmgec ............................................................

~

t p..:... ........................

9

I

TOTAL .........

60

3

50

12

130

:................................................

c


zras ...................:..................................... ~

.

....................

1

...................................................................... ...........;..............;................... .. ............................ ............................................................................

1 m 18P8 18P9

IEM...:

.........................................................................

PSPOUTACLJN

TOTAL

I_._--

:........... ................................................................. 187a .............................................................. :.. m9. ............................................................... 1880.............._. .................................................. lsal .................................................................. 1888 .................................................................. 1889. .................................................................. 1684................................................................... 1875 ...................................................... 1876

1877.................................................................

35997592 37771130 99715m 31093859 42657539 81648649 59068108 70 I98584 760137M1 68061091

Commie Jencral por Mar 1 Ticrra dud0 1875 hast& 1884

m Isr

csla-< ....

,=+

......................... .......................................... ..........................................

--,

l* Illis$ msb... r

..................................

II

74065092 73082180 585911185 57017870 65%%4@0

8136463 98%3IDe.2

Pdslrs~~oi 130400M2 118SWBB8


tesl I

..-.-............

'


.

.

-.,

............ 6 1 I

I ............ 9.

-..<e,.+

a!

85

II

a

........... B

-

8

t XB I

Et I6

E

If

-I -

............ 0 .......... I

aa

EDnrscoar

......B. . t .

r

I

~


ERRATAS

........... 25

8% t

bw

5

..........

%

4x8

H-os

2

...........

Censo general de 1885  

Sexto censo general de la población de Chile levantado el 26 de noviembre de 1885. República de Chile. 1890.

Censo general de 1885  

Sexto censo general de la población de Chile levantado el 26 de noviembre de 1885. República de Chile. 1890.

Advertisement