Page 1

'"

l \1. H

PRECIO: 20 CENTA VOS


¡;:"';- Y J{ l Jonlln~o 011' '''" h¡ -..10 IU lh:. mentc IJor

¿;: il

(,~

" .

' ;¡,

;

J /

uJ. en U lIlc: I.l. .:r~

IUIllt.r c e urop ea J.

!«( , ": "'. _. ,""" 'nv.l.,i.l>lc:menlc ~ .~. '{ . ~

eu lH lc.:h;l.:l l!J.J,,-,

'. ,•' .l.><' .4 """/'" . ~Ih / 1"~,el de l. lluVl;l

. "

I ,m.... l<Jm6 OU'" ...'" .le"Jo..tl.mrnl. 4 I '14 ~ últ'mO'> ,len melrO! una I>rill.l.lllc .tr0r<U.J• .le mu, r<qO>J".J., 1"" el ...... Jeme Je ",,~ ... lLn a. ro;,,,,, ton" r"r un lcr,eu .nt.1> \\ . ,.¡hll¡ , meJu, ,uell'" Jc \1. ,," l'cml" 1 mmul. 11 un ~ulllto .se... ,.¡, '1'" ")(1" ,.ilJc, malle C'\'1.;aJ¡,¡.

re \ h, en

"",u"" .

.sel m.l ll<ml"", L1 ,0000Ufren,;<;¡ no JNn,. nu''Ó en 1'Il.h "'O( W ITWlI IWl

v el cm ll\Q

1l1I.

! IM: u lvez fTIlI V<lf a , .l.""'- Jc b Il(.~~..bd Jcl ~rc-:' ú,,,Iu. .... ~ <oIIM: Iu., un num<l''''''' lfllJ'-'.se ,pnn rnm.' v rroJVUrios .se IM <oI1lC rcJ.ll.1 Jue.· 10ritI <oIIM: .-.wJDlic bs m~ Jo. '::lITen ,Jun"e ¡" do flli\o. ..m b oNi od;¡ f 1IIÚlI11IlkTnlp.'"1OI1 <oI1lC 10( ...U.!:l.fllhr.l.... h..I.:cr J W'.l. nle el in\W.mo. El rc-uluJo Jc b~ corrn ;ll; tue ti 'I(UlCnlf.

En ~ oS 110 .. merros &1 PumlO Ell ,w l"'.

,'.' ti 101' ...ekhl de ( -.l

"',,¡]U

l,~ .. ~fnl(Ó

-

.

.•

••

llUo~

en ocho .-Om· l,ellt el' .-""" 11 lo r<"'Jo de la 1" , ¡ ~"" e" .l. p. uel>.l. h:il>il Jc ¡'C.I.J¡, <11 el 1'11 ellOl1lle.

E'I d IbnJ',¡r Jc

l."" ni,"''''

j1.Il' 1"'J.;,j,

le' .le .1" ,1'10- • b I"~",n.l. ....'·.l.nJ· .... U,il 'lIunl". ~,~ I

t""''''. ' .: ':"''l''-'" -.o"",,, \., bnll.l.rlle'.l.!eu. Tu

t1)(lIle ,.... n.."

Te"en~

I mll"uu;;"~ I 11l.lnJi,;.l.r Jc

Jc.nll ...... r.l. r.......l:Io.l. ........... r.k b !cm l'úl .l...b.. (wnJu ~ ,Te" .. '"I:uru el 1,,,,,,10 .k 1-"-,,,I>Ilul <01'" ':'Oll1enrJo f'ulv. .fr,.. .k l.& n..\.l.. (.n l ~"Ó I ... I.. bcnle Iti", Jc Ia"...c. fU 1,111 in.1.. N~J¡. \ ~ , Nilo en b HIII'"".. J L.l. ,.lYu.l e!, elo rutl "'lUBv • •...,'1"-" lle"'l~ l: ,11 ~(UnJo" el l'r ell1~ o LOmr.l.r~. ~ "I. \1e... ll11" .• U-' Hui.. 'UC'r1e ",' ... uu"," de r<""'t llllb . lIe'" h. t¡ la , ur v.. pcTIc.:I.",enle " ....., l. r .,,¡'.I>,hJ.J:. J . 111\ lflullI" ' :~ "ro . Lll.InJ,. " " .Jve' .. ~" 1'.1"""" I>~t iJ. ". ,'ull ,"', o.le e"" '~I" ...h,,, ~l" J <mo tn l , n 'u e IUIIO en \ in.. Jcl ,\I>r. '<' ¡!>r,Ó ['1""1111,"""1< , I'I('.Ji'\ I"J" el "lTe'~' ~l'" ''',.. ~¡n.J", ¡.....I IJ.

f

JnltJl~

ro""

".tI

Jc

'"

'IJ< Pr

° "

...-


.... la ~

U'.

mna.. pnclada 1"" r , lm"tfa >'2rur¡ "' el JU. ....

punta Iwu la

(DIal-.

1"''''"'

l,k", , ~ ... 1"" ...41><<<1 el ....~un.lu h'l:" 'l(fI\l" ! n........., I ~1lJo. f.n b. Iilmv. .urer.o Jd Jia. h., "'rarlOl l.lrSlello.-.n WI.h......¡:U< Jdu",~ ltnlióm, .110> "I""W ,lDJD 111 hUln.:lw ~ "., ofUNa"",.ilrz <:lJtll"6 """ -' '« UIf,1 P"1IJ" -1W1JWI.I rn:-.hahlidaoJ .loe al.:llIUfk •• m,mm

'f'Ia-

Pr*ra ....~ \liioi r¡~mI. ,;"un ok J'U"tJ w tilus. I:'.D la l",n Jrredv. ~

'rro"tc'v.nJ,,!'la'

'rml' Jt Ia-. tnhurw.l_dlo. a ~Ulm nNte <:<J'<-

nna n. ~rartcio.loe urml< r'-" IUCTI. y tri un;¿ funníJ.oN< all'Of'<'Jb..1a !>alió,l,{f<In ~lkJ ~ 'u

,.;,.,~ T. rcrro lut f llrtu . l icml" ral l k~ l. ¡, •• m<tms: 1 minul" !~ un '1uill¡" Jr ,«!:Wld<· La.~ carr..:u ¡.. mlluron a b . ~ P. \\ ,jenJo d.

... ~ ....uil

nou..... ~U< kIs ¡i<",ros muc¡Jos tk' fueron lodo· b m¡ k, ~,,< ... <!>1"'1&l>11k nua '·In.hl lzn reSld.

WII10 rlk": &5pues de: ""'111·.... ellCllln,z:¡da· ,l,rrirr< al cual J"r'ffll'I"'" ocho

mmt e COll vent

'!' <tJ <tJ f ()(lT·HALL E~ riSA !lEL ,' IAR

...-

: . ~.

--

.


1"1 valor d~ Pra I ~'n'" ~

. " ", , l ~ '"'' ,1 I ,

1... h•• ." un " ~ r" /r.,ocl ..........Io IJ"I/:& . hl<l ,u_ "

IC" .... ......

p,'..'"

1".ln'i 'lUt . . lla ",• •1 11 1 01,' ~ l~y". El vi.jo I oRlo. '"ra ci'g<> r ¡"'. i' I~ t""..,. • 1....' llado r

"'ud

un hu.Il<' , ~ i_;'

• irnl ('"• .,do .. lu' • •1. Pral lino oLu . . .. en t i .",..j. "",; rlio'i n t.. r••r • . El M, O<' d r l 'I uíq u. no d ..-pk¡(Ó no IUD>{U" ia ltan l. d ...10. "Jl"l&<'hatIo de loo .". l i,(UOl. l. ~i. hrillant. Y , lu rd id. ,1.0 101gurrr...... d..J 1"....00. ,.:1 "" m.. nlu ,'o or r...

r

" n. frio, in.ltu..bl. h... t • .,¡ •..,......,,1.. dool ..... ili.io . \li ró ' ''''''P'''' .. . ... boi'on ojo .... homb..., ..li.1 lo• •",,,•. " , uha bl.·" "i"gu_ " lO .Ir 1... b ",.í.lrn.i..,

'1'" ,';6 .. 'U .1 lt.:lor ¡....., . '"''.0''''' h... t 1 .wlirio 1',. 1 ... rl ho\ •.,.. Irlla/. ... I '..... rnod.-mo '1.... , uDlpk "'h . " drI .... h....l . rl último """""" 1,, y 'l llt ca. ti I'¡~ de ." ,,,i.ion. ~ u ..ajo. r ••1 <Id '· :".. ·<> 1 1,.... ,

" .. " .... DO oe ..... 1.. níDllUn poligro

h"m.nn .í ... n"""""••io ,...Ii; ;" un . r l " • '1m· . u rOr .'on -' 'u ~pi .í lu ....1,;:" oblig. d" •. I ·•• í I", Jo. Joo jíg..nt ... del , .. r.j .. h•• prlrado • l. lo.-l. lo.. d<- l. g lo r l• . Loo ~ 1010.0 1 lo. ho.ul.......... <'On""'I'I ..ba " , T rn í" " 1'0 ' ... ~~ " .. ro<J ..1 ~."' J'" .1,. 1••1" 11,, .v I~" 1... t .o ..1 o,u".I" ..\luri." .... l.. ti ." .ín qu ......u ro ¡ro MJ'i"I... ..J h.r•• ja· U , 1". ganar"'" ¡:¡"u......... •" . ,Ir 1" ." li¡(llt'd", l. I' u t pr l.'Ó .." 'm .i",·"" d.·1 ",a'. (,,,, l.· .. •• • I<ks• • in p ..........p."... .k ol.a '1"" . ~ 110 ...... di• • u pa.lwoIlon,'" prkr l. "tti"", u .ñ_ arroja •• al ""-'",", Lo " ,.

'It

"". I.. r. .

I1

l':'" ""." ... "·"· ,n.• 1.. 1I" . .. d.. l." " " • •. " ,h· t." i"'I'".il,I,· ""..Ir.l i•• " " . h. o"I"'II¡.t",¡" • • n,p'" .~ ....pi. " " . \l llr ili .h....Il.do . . ."

..".Ir... ," ,..,"'

hu.

1 1 <irl ... ta4tI '1.... l. Biblio.. Lo

"" .. 1"

"'.1"'•

ti ti

..J.-.Id I{<> .............. Ir,. 1 ,,1.. ""lri". lo '1" "lfhilir-. "" In . , ..n.-'''.I..,I..""•. l."ilo .,,,. o' Kan.....",n p<>li .....u , .....

' i.... ,·t r . ,"" ~u 1''''. ~I In '1"" "'. JO"'. lo. ''' ' ;K'''' . la .l("1"ri . I' ul r... ·"mp "" ........... uot• • o, ""' ,110. ""...Ji<,,,, ~' ~. _ t r ó ... "Iohro ti.- .., ...1 fi""';'¡¡ ....

'1"" .... "'.i t,o h...". 1 ",,,••h, Po, ...., "

, ..1", ,.• f , in .II m" .1 !' '.pl" ron ' li l".,,,,,_ , '1"" otl l ,¡..r....,¡..r 10, It;•.

El

iUO -'_, t-

1OrI , _ .ahlt <10.

Pr. t " ... "J~ ", •• \n'", dol......


t " .... ,\o,

.., 1 , l•• ". rt •• .-Ir I' •• t r • ••d r.!.ti•• I", . _

,.. ,ra "",•• un

'....,

...J-

. li d'"

t:" ..11 ~ l ir ", "",,1 10. No _ " 1' h 1""""" b pad f.ra, .... burs "i l o ... H . i i l.nt que .. '"' "" J"'ft olra ~idoo y .--fi•• .-- d.-. ...0_ J".ti<'i. 'l"........... " '1- .."" 11á .... l. tum'" AJ:nr¡c", I . todo> ... t .. '1'''' l ' ra l .r. U" ' -.. 1,.... "0 ~;"io•. 'ID ."'hi.i t •• n¡¡:."t . •in .1..... I";I,I>.io. "i.. k-nt .'- m".h""". 1 TI... U " i•• I'•• t "n ",.."" ·..1" .0" .,,1........ ibi,

...""u _ ••

. " biollrafi. l ·u.·" I " h'.lon.. '1"" l'U ~"'.t,, " ".-blr ,·.11... ",t " ,'ar;,,, "ti..;..l•• •-.1"1,..,, I>C." t",,,,,\,,. "'1"·.",,01,, ..1•." .-",j¡c". E " 1... ""d,,', 1"J:I" .t" ¡tU".",.-io" .11", ,\,,1.. .. ti.·.,,,,, .' h.. l.....·...1",1 ,id 1''' ' ¡.h " ... ,,,,d)., mi.-· .. t ... ",' .1"" .. 1,. rn rI '-':jí" .,,\ .. n .... U"" ...."1"'"'".... tocó ....,;..\ .1.· .l.r",. 1-:1 "". migu h.hia r,,' i..d l......r .. h;'" MI V'" blo un .......t ••·."'"'I u.. ufio..i .,", lI.m",l .. • u • .,......t.". }>idi•• OII PO' UfI n.......... lo 1 ...-t,•••_. l'. ", ".gu •• to 1 la .. .....Ia..\ Tra ¡"dn-íblr .... TI ..loa. 1.... " ...... to ..--iD 'nl~r' • loa 06c-ial. •. lI. hian .ir.rul"''' .I_,¡(O." ~ulri.an ••U .. ti """'1.1,. COf> ... ,w... dr hornh 1 , "utnp1iJo• ,Mi .1 on..1 ntin ..Jrill. dohun ,n UII Je.tu de u.guJln n; C&I . ..... ";0 TI< f . i. m' r ad•. " e n'" '""UTrr 'l " ~ 1'....1 I,.... r í. b..d ,u 1..

i"'••

T"""''''

p.... • _. lÜo>Ó6ca ........ ..bk ,kI •.Jo •. do . - r . " palna.' • o.u .. y.... I'•• t .. el _Jo, t,po hoi '1 dot-

.1

.. V_lar aI--...... t:l no

~ do .......

"_r

el j""

1""""" "ar,l(&<lo <k <'Tu... •

a! <k

El .. "••; ..1,,;.,1 ......"'••• I..f ....-

•1,. ..,10. la patria .... J.>"1i¡¡:.0. 1-:. c••; rI c;u-

,1..1~,,0 ar......&tl.. de 'U' ob!'Il:."'"'''' I'~'. '1". I"",r t'\ fu.il 1 l. f . m,l..u • <1... f dor 1 .ud", l. Iri. l ".nuni. I., 1 '0(',"1 .-Id 1" n <tur h. ""r,,lo,

~luciolK '"

"

Ü

Id

Il'"dM:

M

m;on,,, \l " " T-C AI .U

heeha de! ú lt imo numeru

bala I El

I

.,.Jet-.

tiro"'''

t-_U.,:'.l

ro ru.......u""

JcK."'~nolt

~1(l/RI.


FOTOGRAFIA ARTISTICA

.

\ ::~:,' .~::<::, .; . ~:•. ~ ...... . . , .

• • 0'

t;

,

" .. '0

" J

,

,..

e

O"

..

".

"

...•

..

t

, ,.. D

,

...... "..... .....,...

- . . ,o• • ,

_.

..;.,;.....-;- -

,

(4_

-,

,... " .. ,."

"..... f

j' "

" .

~

-

I

r1 "" 1 I

, "' "...·~~.. \"í

:''''/

-

.

,

.•~

~ <I'Oo,i _ I\\ 't." ..¿". ~...::;

- \~~ ~-

-

r~


Doña Rottario Orrequ de Ur-ibe al)rr"(o<ktn¡'" 1'lI:"nn..oonnpo-< J..1o. I<\ISIJ lO (Jrnor> J< 1 nRo ......,11 J"'OlV Jo .'" brillo B.:»1fto <k "'" por.¡ud\'. hIJO' lo ''''l""'tntoln.:nLJ., nwt-dW¡UJlQ><k"'1a "~lc b<-..or ... MU) J" -...., .. corno ran.l. "'-a l<loU ..omro:>5io:ionn lirmado l'1l' "1 .... ~<kl~.~.xb bmcn.Ua I ~.., m;""f\lIJr" -:,..lt rUo-- In'lI"-I m':U'I,,'IJ.II rrot.a>do· ........ 10.> .~.1J:(lrICI ftmmlllOS de la tl"'u . .tan rr>UI .....""'.ir u rrtr .... rIa do 11.' ,4n.1anJo Iol ¡l\oII roI,¡. pnIIlItra> ttlUJffn of""di<t>unl m lo.._ pllNio.:3o;ior>< I'0Il lIonn y Iw: • ti: lo· J< lOJ "¿"brn .4~ 4lnnpuu, Y lunJO lo t:n wniI,j u olot4<~ ..:l\(Q llCtX

d<'rt>.-n..,

a............. ua

= ........

mmk ~

/(...... ,,~ .h V,JJ,...,~,,~ Por ese rms mo hf"ll" .::onlr,¡ju~~unJ ..., "UI"o¡,<011 ti dl. l ll1_~ lIlJo lil, r..lO don J acilllll Charo" C"an Jo )\1 hijo LUl' ~ <ml>¡¡oo en la "bm.· nJd¡", dr.:larad¡ ya lo ~rnI. le n..'rit>ió'en Wl. J< ~us úlrjmu ariu oto ticrm t:'lrof. de ~.

blitun

.ir di mUJff ~11.1 J< ¡l. m.J •

do TOI4o. ,rnid,¡ al

mundo tn <1 ar0J<O J< 11..

,d. l.urul"i .'

"'llltZl.'

J< 5U.l m""'\-. f.TI J< WI' r¡rm~¡ ilustre.,., b cual h¡n lW'ido m~ ro<lU 11 I:\t alO...,.... Jc nD

,--IC

r""fló f")Jm'NRlmt< deWc _1!Io51m'

_. """,,---... ..... .....

CDllb.

-_.__ --_ -__.-...--. . ._------

¡:...... mu, JÓVeD .......... put.Il.'"Ó ea bs re,bU) ,rcnoo;.: dfl I

u"ru

s_ _

b"Ibol<\

~ftf> rotl

'n.

... 1I>.1ai< "ea..-..D1a m de am'DI • .:oa .. < do

111

.10 _

fI~U"<D

udb- tomlfV:" !Il lubrilI , ......JtrWo romo nm· nI¡ ~ d que lIIII mu. 1<' ~ a b Iilrnlr¡ r« b 1"'<lN. :.c i2..'<l m...JÓ'm ..... <l1I1JU,U dun JlIIIl Unt!<. uno Jc loo nu ~ y Ji,W1 id< J.<1 non• .lel pw5 ~ suho,:-.r '''tÍYll'Iió m un H7J:sJ<ro cerero mlrb"lU;lI. f,c.;\I<nLaJ,} 1"''' k na' I>ril¡¡nl~ ;~J.n~ ..1: 1, "1"'''11 ml« ~"

10 _ _•

...

'"---toA:

fUm~~

.k lo:Je, h"ml_ dtstino!., b 5tfton lrrillf.k QlT<. ~ hlkdótl miwrodia-, I wrm mi hura <11~'" la "Esmtul.1l"" hunJi. con su h;~) <n l'l"i,¡"<. Lun <lb ..kSl.parrrió en dia tan ~lon(l5(). l. nus ;"-'rir¡J¡ J'O'ti!-<> 'lile (11 Cll,k luu 'lInr..J" ti amor r.Jr;u, (1 clIriM mattm~l y'" l r~n~ll; l¡ paz J. ~"h"fUe\

••• lcIo. tal

de, "'••


• ,' u roo o.¡{.nou"o ~,prt,.I.. ~It. po ••1 .1, li n¡;fUído p . of...." ••1,...10. '1 "0 ..... E .t.. ~'n'o_ d I" i">e... '1"" "" ha .r""tI••

~l

rl·.'.. .

'Ul"

d" en Chil. 1".... n.k •• <k l., "'~, " " I,,-.io"'" n• •·,-.i.',,, I,-. '''ei~I,·._ no ,i"IIt· d, 1.. í "i~i ..t í\"d " H,-j,, ! ; 0<' dd ", ,i"i~" ,- , d".; vallwnte • 1", d,·"·.I,,. ,- .. r~",·. ,I:r J" ' '' '¡;{'lí.l.. I',of.." . 'loo.r . , ... ""'0<'1. Ji,i), ,l. po . ..1 d o.. h •• 'lo., ..... ol,ó I"III'-'I'io • ,,1._ "' l l..-o d.. 1m. T ..,u ('OrrIO 1.1 ,Iod"......\ ...... r. 1'· 10J.a. " l... t, : P . ~ .n h ....". , c.,..,..~, • la • ,Ia <IodO. t ·arn.. Ja ·t"Iurfa,'. , Julia (iu ' ..... on J Ja ...,\"""•• 00,11".'''' .\ I;r,Id.- u,." En Un I'. i" ,·i" i 1.""." do• •""".. ¡"""II.u J ", .. j ,...... 1 , .. f, .,,)1" '" dd.ir "''' "'·" " n ~ i ....1 e.. llo ,1,· "" .,1" ..." 1.... d.. ' ,I. I' "", "'.ito. .,... '1'" ti" . ... 1",· ¡III, "' l< ' ,.",-""

,.do....... ...;

.',u.

......t .",

ro

,¡,., ". ,Leho. la..

l

ti QlI

-

t l _ ... d t• • r

,le otirí.r ,"'1... unie.. , ....Iu.; ",i,·i ..l j J 1.. Iil..nlwr;'" R,.tuil ._ E" E UN'l '" .,. . :, 1...1". I'ni.lo, .1 .ur. dur.. ! N" .."m ele e,m.l.nle ",;'dí.,. J e.! , dio .... lo. h" l'il.lc._ 1... nU' l ••• h• • pr. lir.. ,1o "" la .r l' ,1 JI""II.. ,iol quo' ..... .. r.',I:'o clool p....r '. ,In" ' .. la. ,,,,'Ií, ..... donde p t..l" 1' . -.1 n q .,.. ·oru-l . • ,1 " • [.a. t~ ... fernM'.a> t, n... fo.-...ia ba~ I...,,,, ,,le .... plah~ do .ho,roo por<

,i," ,.•,I.. n 1,..1•• ...,r"".,I

pleuo .jr.e

r,u .ir . u " rd •• i"". P JOI 1">lIp it.l~ ,j, 1' " ,,1.. ' '''''A' h~JJ .i,l" ."liril .dA' ~'"~"


',,,••lOn."'''''K'', rI

•1>001,,10 '"t I~

r.

.,.

Jo. '1". ....... r. '~ u n Mmi. de ru ltu •• &1>_

;0 1" u••• ,1. la pr" t ¡"• ,.ir n~ j..-raloro .\r ('.....n•• 1' y .... . h ..aJro.. .w .\n.I 1" i";o lo J 11.) , 1' ¡-;¡ \'1"011( .....lla ••",b..... ti ..,.Jo cura 1.. dinr .....Ia "" pa<';""I.~, J "';.-. .l """" ,nlrm j_n.liol.dN ,~ ¡.;con I' úb li..,. I hiI _

•t.ftrn

""'ni,

'''_ .1;''; _,

1'1. .....,....

ha:-_ "" " ".ra l. ,,. ,..., no h.. I....·h" hon" r •

\ un'l ur .. l . mah.... oh.. I"'~ ...'" d""'J<'rrihid.

"I\c-i.l, <¡UF .·.1.. ,.~. 'U e'11"",h .....10· f'¡~i l V ..h\ln,l .. "l~ ... n", li~ " "'''I'''u 1" lu"·~;,,I~,,1R1 ;"' f'<"I .. ,,~i. '1"'0 h.. l,'" id" 1'''' '' 10.1". 1" "lt r" j .·" a ou ,1..1 .1"..10' \l ..... ~ J "". ~""I"'rMd"Tl-" ..:" (;r M' li e,-!,ui .. ~t,¡ frh". 'n 1.. i.. ,,"'loJi,'" cl rN",,~ ..lo ,le l. "':-kl>." "'Io re nr i. :-;ip;M,,, R.J~. 'luc ,w..p",-, do. fu"ol .. r d ('"r.po d. l;nfr.....,u" ',,¡¡:k-<•• m l. ItUcru ,¡., ('ri"",", . •~ '-iró .10 ~¡'l .... prop"¡car rol. inoliluri",• .... cJ ".In ",Iuo_ 1... ~:-;ue....•• h"t""'r ......u" do. la. "u.lu h i,1o ""............. •1•• poe lo. ~'.nn' p<-o•• lÍft>ftl. un. do. ",""or .... la h, lori. ,k-Ia.o úJti . ~r_. _"'.,.., J' -" ....,ion .... la _ 01 .... do- u" ~aIor u.c-.kul_hl.. (; f"" . ' .,..du••· ""'111, 1. j"'"'..... _ o.M" •• \ Ii.. :-;ingh I"'R.ir. p u. úllimoa un. l",.""".llol.ol J" ft't)OUlb.r ........ ,_ J'.... d nKo<k-Io Or l. i".titurion "ombu<l. 1,." k.d lo. ""..... ,¡., .... f ••" ...n. <·I.i1~""•. \" ,,1 ,,"'1'''';•• ""C.Ir•• f.-I,r;l • cionr. IK" .u hilo eo",pldo . 1 PTOO" '''''' \ 1""..'. ,·u.v.... hn~g..rion "m 1 "or.hi"I~. ." .. " ...",ili",,,, 1'...... po. 0..1" " "",,1.·.1,. .1., .o"t.I., I..." ho",],." de ri,·"ri I'"hliran<!.o "u ...,t•• lo y ti de l•.•• I"mo .. ' '1'''' h.... 10;,1'0 ,,,."'... 1.. " ,lilC".. ,,_I~ o

",.o,,,...

,

''''J-

r 1"

l,..~(·_l'

ftI.·¡.; el. ~'~rmtr.' do (_U.II.,. Iro .... h qu f'" • 1M .1> ".íl p.... R ,~;. 1" p&ra ¡" l' .\r t "In .. nI. a.i a m Eud ¡., la O'¡¡AmUr,,," do, ... t .....

.-ltO . . . .

,1..<1...

;':"'"

"

,....

r-

.\"'.... 1.•nl".",. I.

prn

·

.... l. ",ah rilO

" 1". c"'''I.I.'a. ",.I.u,·c""",,, '1". de-

1..",na ...... i"'I~ .. il,l. ' r I•• potr.d."" nlr .d ,,,,,lu

l". 1 r r ,ra

-

...It"'" InrIIO .... Ir•••11.00. E n .....

P"

_

"J..".J.. " .... in..... ,k in...

"'l ·'IB ... ·'

.i\.,. .....

.,.10 "..

"'1() () r.. Il: ... ·'


\,

T1 :~

111-; 1..\ II \"I'.\U ..\


ZIO·ZAO u

1) ,

.."j ~

, ..

r ,lo

.t

no.

t

.'1'<' ........

,lo 1'1 ' '1' 'l~ tI ,¡. \l n n el. ",,; !I ,\ o1. '1" 1"''' d 1, """' .. 't'" '"1'''

,..,

",." ", •• ¡": .~ ,, o1, •• ,ro"~ ¡":l",,..· 1... "' •• l.",,", '" p"-

,lo ", ,lo .' '"

.... l'

."

",

••

,. P"'I" • l'.'" ~ , ro. • ~.

,

e

, "

,.

t .

.

1" ,.,"

" •

,

PO"

.,.• ,

~

1,

-" 1 ..

,o. ' o

" 1 " I'ullt .. l... .. tu· l... ¡¡... 1"" m.. lot.. 1... l'."

u "'''J'', ,.I"d,.. , n .. t .. , ~. "" ,., jlol , 1.. \<.",.

1,,,,,;.

"" ou, bli..

.-I."

I lan t,

VI 1"

,. " ,

".t,·..

1" " ..,,,..

rr ,1..

L l-'

. . ...

........

, 1' , . 1

,1"", ., P'" rol... ,·""t", lo, I~ .lo .. ,,,.' ~LJ'

t.l ."roH"j" (",. ""'" ,1 l•• 11•• ,,'" ." 1"" 1"

,.10 ''',. ho ., " .. l. r .1, ..,,1 l. r . " "

,

T

...

,

"<"<""'" ,-,..I,6 . b

.1 " .. ' .•1.-1M .10 • l PO ' ' M>I " ... 1,," • u,,,. {""",,],,I.lr ""i.l.'¡ o1• ......1, "1,,, ''''n' 1... 1." 1"•• -I,il."",...... p" JO ....,,'" U" ",,,t 10.. h·"'IM·.I,,,I.,... ].ji..n,. '1"" f".' "'' 1" " 1, 1, .i, tI"•• l ••,,· • •Ie "" c,,,, li,,,~,l<·•.' lij '-' 1" ' " 1.. ,,,.."'. d.' t,.l" I,;j" d.· ( 1,,1,· '1"" ",ili t " b.. j .. 1... " .. ,,,l. .~. ,1,· t.. 11. p" I,I;,''' '; T, ~ I " . l." ,,,{ti,,,;,',,l,,,. 1".1..,1". I".... m· • • 1" """ rI ,' ",j.", ~ .."1,,. '1"" .. ", Ii. ,.' 1: ,' ".-riH r;n fu.' f."·",,,l,,_ 1'. .. 1 ,

.j,.",.....

1, "¡,, ,." '1" 01.,,01 , ,,,1.,, "1,,•., l•• P'" 1"""'''''' '1'" d fi", t;,."" "t. t",,'''''' ,,, _1..

n I " . i•. ,

,

t.,

• i.

~ (

""l

t.a.1 " lA, M a ,t.r ""''' tal1•• ' '{und. ' - - ' .-f m" \ ' 1 "" " """ 11 "'....1..

.10

I"'~

.1 ... t.

-'

'''''''I,..la. 1~. m.. Ia . ,,,ti,.,

/./.

conl.

.r.lel. , .... "1', q •• I.dor .... ha 10 l. '... nd<

• l...t.lI.. M~

'.

,r

1..1. D'" tD n. 1'''' r--l.br•• lO 1... .. ",.. t.I J r '... ñ~." I.n l rl 1 • lI . r ,

ti'"

." ••.,,,,, ....,,,,... tti"nr... "" e"" ," " I.i.il~ , ... .-j, "'1'1" ." '1'",."•." \ rr, ... ,.., '\"lol". .' I h' I'~"'" '" I l~ ••roll". -' \ lir"II.... , I "h ... ". ",,,.,,, d "1",,, ¡W'I."I.. l. "'~ ,'" '" ~ lo ",..L.•• '. I>U< '. "'.. "t ..... , ~n ACt , , 1...1.. ;, .rI. I~"" ro , '1 ,.., .~ •• ¡,Iui .1.. 1,. ... I ta. <~', d r l l ...... .. ., .nJ.",I 1. ...-.1.1"." .. ,..;,.... do Ir. U " lo, I h . ("M". ,,,,,,,,.1.1 ... t ,1,.. ,,,,, ~U' ,. I~ " ..... " ~I .. tr. rn 1.. IMM.'~ l. bi, t .. .,... ~I""".,t .. ~1 ]...1" ,1 1.., m"'rri~h ,L.,l" '1'" ,lo ,•.,,,.. n. Un i.1 MI " ....iu,...1 'IU'

..

"".~.I.,.,

'1"" <1,

1''''''''1'''' .,~ ..11 ,

" " " ••• 1.. ",.·",,,ti,, .~. 1". '1'" '" 'tI d.

" " ., ,, .1,. 1 "~\I hi,·i.""" ,.,...al.i t"l" ,l .· "",.• "~o pt"l ..,. ' 1"" "I:', i,,,", .i.'", l" .Ii ¡,,:" " • .l•. ..tI"., .li ¡":u,,• .1,..., ·,,,·,-;Hri,, .,. .1, '" ,j, ''' 1.1". 1-:" "",.li" el" I" "t" , ,'".". '1"" "'" dlli,~".•·,11,,1 '''". " . 1.. , ¡":I,,.;.,'l'" "", """" I; " ~ " I , ,, ,,,. , In 1,.." .. '1'''' "'" '""rl:,,I1"("' 'M" ., .lll'n"~ ,." 1..... ~l¡ 1..,1." ,1.1 .." ,nt. ,,,., .10 .. "" ,,,1..,, 1''' ' '1'' .M 11<-<,•• < ". h" •• ,1<"lro ,Ir. r••••10 ... " t .... ".1 .. "'h'.I:'. ", .J' .1 't I ~I ~~ " .. " " ,,1••1 puM. n. t "'Iu.llo '1'''' l.....~~ l.... . ti, ;,-ir .. t " , la <'1""" , .. ,lo, ¡'l u.I....... q.. 1 .1 J 1 I""~. ~ ' ,,<'.mó .. ' " J" '" h,J Y lk¡.ro> .. la , .llu u ' . '1'''' ~I ""'.. p".. l ll.¡":,,r .." .." .... l., ....'I"'J" 1 u p . ....... ~ I •• I - ,1.. I'.. t ...

t ... Io;. t" .. ...


f'1ARI'ljA f'10DI R~ ,\

TTPO DfL MA"lINO VETEI<AN

CHILENO • Im. m

H .. '

d.

'..,.. , '!lJ •

..


,11 'T .....'

l.".

hj .1

t "olIO]" I~ . ,1, l.""

"",,,.," l. ~,, ­

d 1 '''1"' '1'''' n' • I 1'1 '1' 1:." • dAr e :' la do lo. Ir"

1... ,

..."n'

.1••

do la ~I"'I""" '1'"

hab,,,

"Ir" a'l' loo m.. ........h. l. ba " Ir", • _lid. '1'" n" •• "" r~'¡ -

,

, ,u "

t

•"l.

I"~'I

"

), • •iti" .'" que "", h .. imaji" ... " t.ui.I", '."I( .i."I", .",.~ "o. 'Y,,· I . ¡ i,," .1.. 1". ~"",h"I,. ". u l d. ~lt "'1",,1 mar d" rmjd" .' " ". en I llol.t.. 1 'U" <Jo. l. ),lIl. ~"' ..., t . . . . . . darr •• .do.1 • ." • •• t·.ada do-I

,

M.".....,

t

, " 1,,, 1 "'1"" ' " "',,"," '1"'" " ll:"n ,,' ,k· ". ,.t .. Io." '" ,1 (.11",,_ I ~ . · tro , I..nt,~ ,,,- l...1:. ,,,.... 11.....,. ,"-' la "1 " ..,1 '''..: ", •• 1 1 '''''',. I,,~ 1M, .'" ,1 .. ni

,<Jo. , t

t., •

"" ,,1,.. ,li 11'"1''''' ~ .."

,"-' d

. '1'"

• a, .I~.

JI ¡.

..

-ándolo .. .. dobk

.... '

"

nh • •

'a PO' '" rdo. , ...... M •• -.:lid. que •• '1........ un ll:' ,1. "U .Ir...

01. 1.. "1...

m'" .1....."1,,. 1'''' ,"- lo...

"'" Un n 1''' •.. "-..o.••, '1"" 1" " <",

• l.

.. r.......

1""Ii.." 1" ...1. ... 1""" El ~ I ,k "

• • rd<

..',·...t". ,,,,,",'j, ,,,.• el ••" " 1" ,,,,1 ,:1 .".t" ,J,- l.. ...." ,,1 1 ",,,,01,, ,1" \\'oI li" ,,,. 11,·1", 11.. 1... 1".1 ¡ ,,10,1.. 1'''''' d "".t ., " " .• "" "1,, ,J,. 1"

t.n.·i

(",10, no

la •• -

"'1""'" ••. I hnln."" la. n, I.v.. , .1" , -1"" .1 "",1" ""'" h.."",. '1"", do. '''-.•1 1"'''''' """... "t", ("•.•"" .,,¡,lado Km. "l. ,,1, "\.".1,,. 1"" 1" • •,fi.í.. l.. ,1, "uo,.l.". 1",,1''' ' ' ,,-,, 1""1... " ,, "",.'h" • n ,<"" m",'''' "l ·' II"" " ·,,r'· ,. 1.. " I,,, I"I,,',,,I,,,,,·i,,". 1,1> ,]'" 1"....·". tu" . 1"..1",..,,,, ,1,' 1" "",'" '' ,]''' f"-" """". ' 1"" • l,.. t ¡..,. ,."" 1". d" . 1Il'" 1"'1'" i\m ." d.·hil.·. 01" 1,, • • "",1 ... . h il.." • . 11" 1,,, "n """"",t" ,le . h 'I" " ,- 1,..]" , ", .. i • • m". """.. l""CUI. t,in,]""". '1"" ih• • ".-

""j"" ..

' . _ F u,' ...1" "" ¡n.t... t,. 1"'''1'''' ,,,,,i IU'I{" ...• 0 .... lo. ,1.-•• 1""1"" " 1'''1'''' ,l.-. J.~ I.

-' . . "' . .l...

n"" l"'I'. u ,

,,1

.... mb.. I Loo " 1,,1..n ,1 la ··t . '"r•• I.la" ~ lA "{'o· .,.,J_ IC .... <'On" , .." do- bu,!" .. ·1""'........ ...... <"IMnl .... ( n i.. "-, .n '1'''' I'•• t dio> ... ( .....Ir ll 10 l ...,io .... " ,""' J' r,. -' ,-1 r_nd..n l do- la "(·,,~.d.IOIC"·' lo

.""t.

'1'" 1...", •• t. I•• li 1".

I."'..·.. n'''-''''

.... 1."

1", .1". I,~rr ... " '," .' "I,,<"i"n . ""''''' ,. U" r.oI,i n t " """" '1'''' I", ••..,i" ,,~ Iu l ,l.. ;'''' ' 1' .'

"" 'J''''' ¡"'I"'"''''' ' ,.""t;",,,,,_

" 11,,, ,.." ,.", ..... d, •• '1'" 1,1'''1,,....1...,,,,,, •

1'1""1'''' d'J" ,1 ",t,,,,,,<> ..1 ¡"U iar '" .. ""ill"

""'u,i",, ,',,,, "", ...h ,ti. ,1

"1'''11"",1 • •,. ," '1"" >1 .(", ••• P"'. " .. l ... ,,' '!l.r 1...

\ ¡''' ". ' 1'" . 1 '·11" " .. ·.. ,·"" " .-...·.1,,, .. "n ¡' ",t .. 'l", 'dar " ti", ,1,· """"",1""" '''' ,1' 1'; """'.... 1'''''1'''' 1',,,1 ...1,1,·,,,, "t,· 1",,,.,,1,,,

,,,t. ,,.

.., ,·"""""I,,,,to· '1'" 1.. ",1" p r.·,,,,,, '¡. "" , .'1""·

11". ,1". 1',,01, "u." !JI¡"",,,",,,. 1,• •I...¡..,

1'''.


1 '1'"

1", 01"

lo",. ".

"',,1•.

" " . , .. i~j ol y

,1,· ",,,,1,,. ,,

I~ ..~,,"'.r"h l. I"in rl, ' ••k " • • 1.' """t".I' ."" .nt''''R.'.n i" " p<>"n • • ,lo... .. ,• .

,,, . '"'' . I ",

1

" ,.ih" . • ~ " ...

"

.h., ",l• . I), .. ~ "'1 ,..." _ , . 1 "" 1""' " 1'•• 1 ""jó a <>l., ••' ,i,tió 'u Inil. y "iM la .. 1',"1"• .l' I""K" c""'~nro a loma. ""1,,. l." P"''''Al,,"i''n... 1".... un "",I,"l~ .1' A ,.li' I"''''·' a ou j""l~ ''''''.. " tu .',u• • ho.oo do u n ¡:.... "c u.,1o :r fu I",ti. .1 'w•• I . i¡;ro.I. ~ rIM,"" " "" I·.. ·f..d ...... "l ~ • ".,,1<> 10.".1."" P"'JN" " lo "._

''''''l

" "U '. 1...... li l .

l.

i",·, ,,,l.,, ,

1" ,,,,,hu 1" ....;" .." 1" '·""'II.'A ,j K" ... cJill.' ,,,,,.in,,' " ..." .. ..il ,1" ••i.l". 1 ni.... '1'" ".. l' ''' ." r .. ", " t" ' w'r ·u u l A ( I ,1", nn.l i.

'1',,,10, J... I r'I", I" " t " . ~ ,·· E. ....·. ,,101,," ,.t 01"",,,,. 1" .. , "" n ,·i,I" • •l" ,·.t " l' n, .. ""1,,,,,,,... ,," ,,"ul.., ¡Jd ,,,i ~,,,,, ,.pi.it " 1-: ."". "".' " ''',,,," 1". " , ~ 111. ",11.',11."". "" A"d" d pr;", ..r d i'I'''''' 'lo I " 11,,& ". T" ¡" t. r n ' '''I';'> la ""'h'" '" o'K! '1'" ""h L.. 1.....;"" . ""'ht h'"'' l., "".",1.,,10 ,lo Lo. " E. ", ral.l"," .I 1. ..(' " ' "R... l ·" 1, 111 .Io :filO I¡" . ... u U; ..h ..1 "t ,.. 10"'1'"'' ..hil."... . 1,:"10',,,,·, . , l .·."it"" P . ...t ", ....,1" fI " " ir 1.. II'il' " I:II'i" " ,,,lo,,· ,."I.¡. d".I' n'" .r¡j .. ,." " 1"" f ." ·t,, l"""l"ili.r...r. ,"" , i f"II."""I<'. 1.. ""'Il¡;("

,~

lo,

i.' ".,,,].,

II.. t .., . 'tI .u " .. d.· "Ii 1,"1" " . t, ,,lo, l. t i.." " l. " " a. U '-.1 ,t." "o. " .."" 1. " n " l" m ,lo I~ fI~~ ' "l ., " ...

,

t< ,li I~r."" '1 c. ,Lt "'~It"r 1.I;"r " d.'¡ l ' " , . i t ·1.. 1r' c"" tr . to 1". !,,,I,,hu ••1.1 C. l,it"...' ..",lo ",. n ••. ftl ... ..., I" ,,·· t... D,' ,1" .,,,. ", ,,,n.,,,t .. """",,,,.,,11\'" ,,1 ".""",..,, V f " i" " .. """.1"",1" 1" di.tll.,,,·i,, '1"" ." " " '. j,. ,.l... .Id " J1"~ .. ',,," l i." ......"

. - ".'.t...·

'1"

,

l."

, . t, 1-'·

... I

~

'''' n

"

"

"

1

1...... ,,'

" . ' ..1",,,

r<l, 'l'-

1'1 "1' Lt - l.

¡,tÚ •

•t"..... t,," m.1 • '1"

.' 1 -. '

1•

'"

f .l

•·.. m."dn"l. T I. ""1""" 10"1".. d ·dar.,I".'h .." 1""1<' "licill.1 '1 "" .". ",,101 ,,,. t""¡",, la :U " ...·hu.

.

l.. P" i, " ... " hat, .,,1. '" Ir.t J'.. "1 In c .. 1 ,lo 1... l . ,j 1 ··11 "'JI~~

' ....

• p

1

,

. .. Lt 1"

"'"

" " •• A

,

"". "",¡ ro"

"'1'

"

,1.. I lIt """,l", ;t" ,1 ,i". I,,1 ." ,', ""ro" " ".." f, .::' ."tI, 1 I"

,1

,J., ""

,,

"

"' " " .a. l' l,tid,

t

,1 l. ,1

• ,1 ..

.

1 ro

l- JI ....·.c ¡"", •• ,·", ·,rI¡,:.u, d""", .. ,,,, .11,, ,1 (".¡.:o,.1 t, TI .. 1",1.,,", . I"''''''''''¡'''' ,,1. .,I"t., hl,

t:"

1. . .1" .... J rci

• •"t

...... ' o

1110,1. ,1 f

... ,,,,

"It".

'1"" t.,.J". ".1"1. ,, """".'." ..' '1 "" l ·.d" tra ·

1... ,

• ~

<TI Lt 1".r " .... I.~ r , <lrl- Il"" ... , "'1" 1"" " 1"" .t" "", 1,," ',"'1'" ''' ' . "ñ,,"c, ,1 In ~ d.' '" lo "01. """ 1'''lIIil i~". lo",·. n 1""'" 01 "',,: ,1 "..""1,,. 1" TI , .."". 1... 1'"'' '' '1" l. '·1: , .....1"........ ,¡ ... 11.1 , 1" ,1 lo . d, 1"" . 1 ,

I(r....1..

mu""·",,,. ..i

J ,I... ,,,. '''';'1''''' '' ' .I' ", l. "'K" '"'''' 1" lo .i.l:""oI" ,j " .,,11 """,t" 1',,",, ""." 01"

", , ••1 . '" JI ...-"

.. "'ud...

,.....

,.-,

' ¡':"" '1'

,

,¡. 1'''

f'

1'''' J

.

.... 1 t " 11

ha", " '1'"

"

....

....

,!

,

,~

"" . ..1.1,," , t"I", .,~I, ",t. ,1, t "1".1 , 1" I ....;'l' 1" ,,,,,,,,1', 1".. '1'''' l.1 ,.1 ""I"tll1 ,It 1"" d " ~,,,t., fun,'; ,,,ar ,J, 1'1 q ( u .."" .. I~ l" ... lo '" \1 "", , ,. JN'r.. 1m r v ' 11,101- 11 • , .rn t " . t. "" ¡:r.,.1 :illl' ro .",. 1 ...".t.,, ~, • ......... ,,,,r " ... di lo Ii ''''~ .l. ti",,,,,,, 11. , . f,,~ " ,.. h. 1"'" l .. t~ • • . ", . II. "' ~ ' • 1" ,·" .i""t•• J,. I",r l<' • I''''~ 1,• ..",,,.ti,l,, (u.' 1",....."." .' .'" " ..., q"~ ..1 !>u'1'''' "', "Ilti" " ," il,. ~ ·I'i;,,,,,, E. t..hA .,,10.. lA <'lIl,,,rt... ',u'" ,,1 ....I"t"" qu~ ~ 1'"..... 1,..


","'1.. 1 ¡ '1........ 11 /ot" .-; C" lM"' "

.t"l "" .' ",1

1 1'1 , 1 1... -

",L. '11 '1' ~-n

."

l." HJ'"

, .Il.".".~. 'n

."1'

Lo

10...",,1•.' ..."

,J "" ••"t... '1'"

.... "

El .- 1".' " d.' 1" . lo.. ,,·

1.. • "J'"

"n;. ,."•.;",. ( u ,, ".I',.I¡.'.""

E l ·' 11 "·,,.' ."""i"I.,,·, IOIÍ,"" "Ir" " l• un ''''''ILI'~j('' « ralo,. "" .... I.... t,· .' u . ' i,," ,L I,,,l ,, 10...1.. '1 ", ,,,,,,. "1"",,h.I, ,\1 d,.;I'..... 1" )..""" 1" . "l l, mo ~ 11:"01;. d~n,l" ,;"1.,,, 1,1.11\"10,, " 1" "¡,.;,,,•., " '" ,,1 "" I'i ta " '1"'- ,·,,,,, ',,,,Im b';II:"~I . " • • I.""""t" 1""" '1"" " l '"¡.t''''' ,,1 1"" )" ,·..l,,,,,·t.. ,t,·I " ]J ..,¡.. ,,,,, ' ,'" .. 1" "''''' '1'' 'n.......It" 1',,,,1,,<,,1.. \"... 1 I " u~ , ,,1 ,1 '1"'- 1\'" ,t,." " ,ai.. ",I".,,, ""1",,," ,. """"1,,,,,01,, ,." " 'm ....1" . 1" l.. ,-u,,,, ,1" .-.. d• •". n,n. 1''' ' '' , ."" It.. I""·t .. ),, 1"'l m ,1.-I1 "" ltt.,. r""",, t;a ll. 1Ja m .,,1...... ",. , t lO"T",,,,,, .... un ., (.., , .. , .. I." ..·.. ,t, 1 ""I'i"'" '''"...,,''''. E" .." • J Tr< '" <"1""" l." la ultimo '" ."""t", l.·,,¡.t.. 1" .·"",·;.·,·i.." d.· '1"" 1.. _ rmn-o d,. .1,. 'u ..,,1",t .. . ~I·· I I" ...,·" .. · ,.1"1,,. "I.. ..l"t."', .. 1, ,1 ·,.h t" ..... 1~.. ' " ." ~~...... , '1'" 1....1"." •• ,-" .1 " 11 .~, .I",,,"'.L "O , .. lo 1" 1'''1',1.." r .. I •• tJ ....., ... \ ~ L . '1'" .1 ",,; • •¡.tui...,. oi"" I"" ¡.t.ar '. ,lo- ,L. hu- u.. ¡.tro' I'" m... " .. m F I n,..¡.tn.ti<-o .. ,.. r... ,l I" tu lo '1" un I.J' F ...,Io. ,. h.u.-..h ( ,1" ,lo '1.... .... n L. ,L 1 ·· 11" ·...· ..a ' .. I' ra l .,·rol" _ booI". 1 '1.'1. ....llIJ". lo ra " llaol.. " 1.,,1 , , ,1, l." ,...... ".""• •• , ,,," 'o ,,~.-...,,,,. ..,,,,10 ~I .·".till".~ 1" " " ,,1 . ....J'" ......j,..... 1" 1" .\I.L. ¡-·..,· .. u .. d "" ", •• ""t l ....."1 ,, t.. .. ,r lJu' l." ... , .."':, ...."" ",.t",. ,LI " 1101'" .. ... . 0 , ' • t ..l .... " .u . " t. '''''' "j, TU"i.. " ,.• " ' " ",1.. ",,,. tI,· d.I'·"I"" "" " i .·1 ni." ..,uj " lo' .,. 1",'1" ,. '" ,,,,1 1". 1" , ... ti." in;', , ,," t< d, l , '''''''¡.t", 1"¡.t",I".,, d.""'"'' ( 'n••1. " ... 1""""",1" ,k l " """" " .' ,1. 1 r ·¡.t.. "¡'",n" . , 1;1 t, 'ni, "t.. " . il,,· 1".I,i " t .. """I" .1 Jr ( u. il, ri .., 1""10" "" ., .. 1"" '11 ,1" J"rr "" _ """"1,, '" 1" t"l<ldl" , oI '.. -u t,,, ..,," 1" t, ... h il, 1" 1"'1'~ 01.",,1, .., ,I",I,.. '¡ " , .. 1 ,.,,1"- ,·,,,1, "",;I " ',i" ,1 ",,,;,,.·,,t,, I",.,·i." 1" " <,

..

1'.",

t,. \.....

t.

.....'"

,

.... , ,. ,.

._.u "

• ,,,

,.,

...


• lo ~, • 1 l ~ "t , ,, ~ ,...,,, , " h., •• • ,,1.< Lo "' " n l ~

11 •••• \1" " " •

"

" l~' ,."''' 1", 1" ' " ' '' '

101"" 1, .

"~ .J,,,,.,,,

,.1

,~ lt't "

.to

Lo

,to. 1 .1.... .t.I•• lo

\ ~I, •• '''''''' "

• "",,, '...

h •• ,. ",,,..l ... , ...

",,"t,

'1" ,1..1 •. ,. " . "1,, T'''' "".. qo.. "'1" , .... '.10 , hlo , ,, ' ,1, "'...... '" "'01' 'l . ' ••• 1 ,,1, ~, .",-" .... la.. ! ..... b" 1 r ' 1" .~ I l~" I~" lado t ... ' .. ",

,1...". " '1' to, I .10;. t.'

l' ut • ,\

, ,,

>O-

'''' '" ,to ,t rn l' ,lo., ••

, , ,_

".

",,1, ",.,.. ,1, ' ."1,,"' '' ''- 1:.1. , .,." ,,,,,1,,, 01,

,·""r".,.", """

"'1' ,,,1,,,.,. . dI.. ,,1 d~,.,¡.

. 11,·" ,,·,,1,· TrII"" ,."" ,ll{'"'' '' '" """ ,!",. ".1"1",,, ,., 01.. , L

I-:. t••, .~",,,I,, ,-"\,,,1,,,,,,,,, ~l" ," \, ,""" ,l. 1 1""t"" 01, 1" 1 """,. r .. '1" .. JI "" 01. '¡,(u' ¡, ...."l .. 1I,'.I,,,r. , 1 '''.1 '" r" Ih "It ."1.,,,,, _""", ... 1 t ''', "t. -rol I

,l. ,,-,""

1\<"" 11,,,,,

.""1,,,,, """"1,,..1.. , ""1""1., ("""""'U

\ . "" I n' , ..

,~.h

+

...

,l..

""'IU I " ..1; .1". ".1. .l."""l •.• " '1'" ",.ro '" "1 " ,I~I """" _" 1'" . ",,"r \' r' 1.."......

" •• h",,,

....."' IN.... IolO OEIl N A

l'

L.

, .,

1.. ,~

~

\ 'M '... ,_ r, '" ,lo-! .,v:ua

.¡, .....rt , ..~,. ¡.: .1<".".111 1 • '1 ~ • 1"ln ,¡, " . , ¡,., ,.".

,hl

,.1"".,....

,.1·'11 ,lo

• " l,ort • •l d •." l'

.,. , , ,..

,j" l<

.to~"

"·"'0

1

1 .. , ",¡, ,,,.

:.:." .."...1"'"'' n"I,·1 'I".l ."1,01.",,. • '1" ,.¡,. .1, ,.,1." , " '" 11 ... , "1,, .r. '" , ;,\". ,1".,. ,.. "" " ,¡"", '1' 1"01 ,10\ "" nt., ,,, 1"'''''''1'

r,,, 1{ ,

,

.r ,

.,

n.. 1,1,

••

,

,

",,1,

1,,1 01,

T

"

, " , ,

'" ",r

..

,.

,

.,

, .....". \- 1.. ",,,' , l..... t .to 1< ha" .l.. i. , 'U ita • ",,,II¡ ,,1

T.'" ""

.\1 "11",,,, ,."" l'

r .. ,

j"

<l

I

t

, I" ¡(ni" ,, ,,1 d ... ..1 ,,,,'rn.I,IIo,,'I' "••• , ,,1.1.' ," 1''' ,. ".,"". "", .1" TA 1M" l. _, or•• 1 !ril•• r• •.,.. "" .." .:,,1., '1'" ,t" ",,,,,, ,,,,,,1,,. l. p' ,

l.

¡"...

'1"

.. ...


'"

SClBI<EvIV

N~

P

1..0\

ESMERALDA

_\ 11, ,.1"1.,, ¡'l oi'l '''' n '" o. n'''' 1" ¡c",l" •• 1".

<"<'-

... '" 1'".. 1"""• .' ...-;.1... . ' 1 ,. ," "'1'" 11. "... h. 1" • •1. lo.n 1.0 ....... ,

N." ,too U" "',,"-

.1.. u,,,,,d,,. lIIha""l.h",_ l:.. . .," .. n1 go. U" _,,, lo. , .... I ¡ 1 ""al iI ... ",. "".,,1 , nomo 1.,,t". '1"" "n. hal .¡a" 1' li"'" ... I.u ..... de ( Iu"" .. lueh.t .... d .Jo." ti a .j" I" m '" 'n t". '''nli.t... hat.11... ,,,. lo-, ""lo:''''¡'''~I j rn " " .. "".. '" ",... há.·i.. ol ", ot. Ir " I", ,,I,, <I t· D " " ........",•• I".lr.. , t·1 .¡ti" tl..r ,-"",10,,1,'. rn,"", l•.'- I'''J'' .1 f u. 'J;" ,1. {" .jI ,·ria 't'" lo - 1", ''' 1'' .ti,·" ,·. t" l,,, It" ''' l'' ;r.. _,- In 1" ;. ,, ,,,...l.,ja n'" hA,i." d. ¡ " IIU1' ur", J. I.-nt.. t;" " l 1,,,,';" I"'. " r . ,,10 ••· "11 ,, "" ,·.I,-'-""-t·,,,,j,·,,"f" ..... , n ,1 "'" ojrn",., la ••1,;,1"""" ......i· 1" 01,' (. ;" , .\11" , " 1. c... l •. .., 1,,·lu .r ti•• " c" ."I".I.. I "lA .. 1....,1... ,kl ...." In' ,...n,.nn. ,.¡ ,¡. ...",,... f,o. 1 Ha " r I. ,l. ]".1"",••"". ¡"".,...., ,1 .h'''l'''' .ud" .Itf , ...,.. ,,1 1.. la•• ",hlT"'''''' l. i",pl•• ·.l.k· ~ (.10 .;1 .. el;,-i'" la • .da la.. TI. l. .. ,j".l ,Id .. 1,1 ....·• ,1<- la. n,j"o •• 01.1 <""... ·te;"_ ,",,, \" 1, l•• nI.... \alo:a. ""..1..,. "jo> , ."." " ..la l" . t d .. 1.l... .J..1 ,,,iu!•• ¡;ro .... r d r r . '1.... rt • .J.I "11,. .. a"', ,lo la - E."..-•• Iola"· l . l ••• l ,lo •• I U .-r.tici . .... 'r •. po "o ¡'Io..1 "","ra _, ,l.. JCl.. ri.,. ••,Ia .1 .../,- ,,,•• un ,,¡ . !. 1"1' la .. I' ra t '1'" ......J.n .. 4•.., ..1 "..,.ano lIn ...¡.It•• 1. 'Nlo ...... , ,,11••• le ;"'1',,1... ma. ",4,w•. •1. "(,,,·u,,. ... d. ·,,,t. r •••• 1.,. .' D... • , ,, .. ,,. '1'" ]... q"~ ~ ""••¡c".... l" " .'" li. tra. E r ra nl • • l" ,r , 1 ,.;"¡" go. l......",1.••• de lo. l.. .. ." ."tl~" ..... 'no ........ 1". ido • ¡",,,j,. I Ir la .........¡ u" J .".".1" .al"',....,,'" I,,'r.,,·. " .."." " l.• ;,,,I.,·j.,, ,·I".j,I.,,1 er.'I''''· ah",l{a.lu po, lA ..iolrn.. i. d••". ¡"'I'".,,,,,,••. ..,,1... ." .. , I'tt' ... " •.;" "',. ,·",, 1''''1. J "''' ,,,,1,,, 11:" •• <1 ..,"", ,iknrio. hlt~,,, I,,,,, .. IR' I'. - '·""'I(on,·" ., J " " . d;t't' ",;1 ,.".". 1.·j. ·,,,I",i,,. I.'\''''pa.a trad .. loo .(.d,,, '1"" ., ...1ro- '1"" t·1 .,·1..1" .ld .,,1 ..,·,-;,-;,·,,1.· "". l >t·.,,, i l ~ f" lId ..... 4"'1'0.1" nllh lro I",<,hn .l" qu. nu_ ,·"",p",,, I,·r "",jo• . 1...... 1,. " tI. Li¡::.ima. loo ojo•. 1:•• "n. m<'Zl '.... l. 1", '-"""'. lu. "'TrO. '; .j'¡". ,;•."~,, d. d dolor, dt adali ....¡n.. 1"" ].., 1"'•.,..•. lo...,·.. "".,,1teJ' l 'Io;'lu.·•••,,,,, .. ,,,.-,,10 de Jo o r~I"J ~i"",al. i-mlía_ m lo ,,,ti..... 1". I..,.. · I" .. ~ iqul'1a., ., " ." ( , ia do- ...... Ir .... la .......,... .. ti.r ;"n dt ,l. ,,,.. 1,, _ .... ... r .. la 'a1& dt aq .... 11oo ,...... .. \' l i.¡._. dr lo. mi. ti ho ..," l....i. do- podr. t u . 'DI! ~I""" hiJO> la ¡;. d t 11..... l ""•.-,••• ,l.. la .~ da ,.. .1 <J..o.k "'4U"'1 dia ~ la nochr. 11,,1 <10 oob", la. ola. 'lO" .Io..k ,•• ~ _ ,1 1 -&Ooio- ... ""••1 Ie .¡¡¡-lo "" • .....,I.n "n. . . .1ra l. " ...., DO iadr lr... ...,.¡" ,llt... ti....... '1'" l.u"di...on I ~ "P" - ro> "" Y}&J~ ! P"""" • rnn ... 1 . ,.. d I...T .i .. ....trando ftI _._1), "" "". "" ••l j ". '" la .jita";oll ....,. ' 01 \ o ·Ia.1(O 1, "1'" ."n ..,b.., r l .1 I ,.... rl 1" ""'J' ,.... ,1.- o.. ..ubo . 1•• p ro.;.., . ando tr.n<¡u,lla' 111 •• " re - ....1/:, ,.. "LO .JlI..I' po. "'luel .. 1.,,, .. h" ..on t. n \' • I 1"""I, .e '1" ,.... I,j, , [l" . ...."n ." tr14 " , 11... . """; lt.tar. o. UD . el .. ,j, l.t .. ~ 1'"'' • ".'-" ..1",-. 1,,,,,,,1.1., 1,..1.. " 1,...11.. 1 ..,,1. ,,,,l.,, . i., , •• " ' 1' ",[", ro,,,,,¡,,.... ,,, , t1i<Í 1. ",1,;. " \ , \ . n Clo. l. hu "n 1''' ,,,1 .. ,j , Iae,,),., '" 01 """" h " 01,] .."""n-j" , " . 1"" ,[•. •" jn." 1,,. el •.¡, lo . I ,1"", Y ",,,,,,,1,,,,,, 1" t lil d,- 1" t. t . ""d .·,j"I, 01. - . " I r. ln. j". 01, . " 1""" ,,,·t. , ]"" io ]0 eu . 1 hol.í. ,,,,,. 1"" .1" 1" 1" " " _

.1.

"i.

Io."""

-"'-"-


\1'"

\11 \ IU I ~ 1aRR\

l.aaJ><>t..60,Jot1oaW"-


El Almirante URIRE la techa de hUI es fuerza r~cordar a todo. lo>que en el her óico combate de [quique dieron gloria a la patria " sus nombres a la po.'teridad. Entre ellos. despu és de Prat, ti uró el hoi almirante. ent ónce; teniente 1. '. don Luis Uribe, seundo en el mando de la corbeta, mas no :~ ¡:un do en la gloria. a no ser qu~ por aqu~lla natural fascinacion que produe~ la muerte por unagran causa en ocasionessolemnes, haya : nado m énos en los labios de la iama ~I nombre de los que sobrevivieron que el de los que murieron en la jornada: pero en todo i u¿ uno misrno el espíritu, una mi:' ma la constancia, uno mismo el entusiasrno, v tambien habria sido para todos i:uil la suerte, si para todos pudieran ser i uales 1J.s peri~eia s de un combate, Otras plumas des:ribirán esas peripecias, cuya relacion todavía. aun después de ventiseis año. trascurridos emociona la: alma> v arranca li~i · mas a los ojos. bien ál-í corno los gTi~ . ¡;OS no olvida ron jama> u Leónidas .v sus Terrnópilas. A mí solo me corresponde bosquejar la personalidad del almirante Unbe. quien. a mas de haba u nido la doble fortuna de 'i¡;u· rar en aquel combate " de sobrevivir a él. cuerna entre sus m éritos v servicios a la patria los que ha adquirido y prestado como marino. oomo critor \' corno ciudadano, Cincuenta v ocho años cuenta ahora el almirante, v al recorrer su biografía. que tenernos a la vi sta, observarn que desde la época de su adolescencia no hai casi uno solo de ellos que no haya ido consazrado al servicio público. Cadete de la Escuela Naval desde 1 '; • recibió u título de guardia-marina en I¡;(J I. us primeros años de oficial trascurrier•.n en parte en medio de las faena ordin0.as del servicio. en parte ~n CO, misioneshidrográfica que desempeñó bajo las órdenes del renombrado don Francisco \ idal Gormaz, contribuy.en~o entre j o prime:o al reconoCImiento de nuestras costas del ur y dejando m.emoria de sus trabaj•.r.;en' canas que >un au~ la gUIa mas s<¡;ura d~ la navegad on ~n ~ a, reJlones. ~l comi~n zo d~ la ¡:ua ra con d Paú y Bolivia tema Unb~ el l0'ado ~~ teni~nk t. ". y r~dl>kndo órden d~ apa(~Jar la bll/<r ,¡id,¡ pontun ~ntúnces aban~onado ~n ~a , rada d~ Valparaiso. rej~ntó el trabajO como otKlal dd d.~tall. bajo la órd < n ~s d~ Thompson. y ayudadu ~lleazmenk por ~l t~niente 11

Orel la, en 1; días, al cabo de k" cua te paruo

para Antotagastu y l uego a lq uiqu e a efectuar el bloqueo de este puert o, Aquí fu é donde, ~ I 2 1 de mayo de I1'79. techa eternamente memorable, se desarroll ó la sangrienta pelea entre ~ I viejo pont ón de madera y d tlnnante y terra do monitor, que los chilenos recuerdan corno la pí jina mas gloriosa de su hist«ria. Uribe salió con vida. Recojido de las a~ua ' . él ." l?s demás sobrevivientes de la heroica jornada estuvieron a punto de perecer d~spu~ s de haha escapado al. hierro enemigo: se k condujo pri>i. ,. nao a lquique y luego a Tarma. donde. a la noticia de la loma del Hu.iscar, amotinado de rabia aquel inculto poblacho de arrieros, puso de

.v desieual

El VIce -Almirante don Lvts

UR I 6E

en 1905

nu~ ~o

en peligro su vida y la de sus eom pañ~ro, Lo pn slOn~ros d~ Tarma iu~ron l u ~ ¡:o canJ~ad()s por \0 5 del Hu ,í,,,·,¡r. y lJrih~ volviócal d~ ~are~l.

se r VICl (J.

. Al mando d~ la Pil"'I//I'~I '" hl"qll~'" el Callao ~

hIZO no l~xOS d ~ st ro ZCJs ~ n sus fuert~, con los eañon~ s d~ 71' lihra, qll~ a'lud año ( IXX 1) ~ mraa·

han a u. ar,~; y I ll ~¡:O al dars~ las hatallas d~ci s i va, de la ¡:u~rra ~n Chorri llos .,. Miratlor~s. le cupo


,,-

~§" ;:I" .. ~

.. ;;

"o;',. r:.."'i/''';;' r:.."l¡ 'I

"'..,

:?rr-~"Z~

f ~A ~~ ,., ¡;r!'

~¡r'¡jtia~

:: :lc:;!

~ I;'"

7_~ 5 '

!!."E..~ 1:

. ;¡¡, ..

ll'

~ ¡:ill!"

E:; rt"Q. g

,~

~

"

I

"

.-

-:\'

l:.."

...

J. _'o .

.....

.,

-='" '_E,; ;:

=:;¡,¡-.:t~.t:l.

_';-'",<>

,

¡ _;;- .. =:-. ~ ¡; '" "2 , 3 , .. -¡r~ ': ,. ;!~ ,. ... "

f;'!!'i¡;r~~",,,, , '''"" ;;[_'"

~ !: ~ . r:.. - ;o. ~. ~... ;;[~ •. ,.-;--¡¡8

· ...

:!"' :;;" k.~

~ g.:': i

M'\ " ~rr ~f3::l.~a ."_

~

, 11

n

~. _.:; r:..~ "; ..r:: ..¡r; ~fn~... ,,~"~ ~:lJll... = .... • ,,-~ "".s .. _'"::=: ~~ .. "Ir _ f g'; :" 07 5 C" t ; s ~ if f g ~ ;:¡ ~ 1r ~ ~ ':'~?_k"g..,:¡ r:..e -~:5 .: ..re~~~f ~~~~

'.

-,.~~~~.~"5t[ g !~SF~ ~~~¡ ~~t ~~k'j /_=C':¡,,-,,-~ "' - iC _:: ~-_ ", "". _C ; ~' ~'",,,,,,,,,-_ ~ ...I\ ¡;l'' ' ;' ' .'' .~..'' '< .. ..,,_'_ §~_"!::.~C'7~-:>I ,:-, ¡:;-e~ " ·";;:'C.l!l'c..=::'''ií'o , , , , ' _ "' _ _ .. .. = ¡¡-,,_n Ki"ji ""¡I( ~

,...0;-"::1""'" .. ::r .. e

•.1# ~..~

_i;f

il ...

""";::"'t- .. !:'t-

..

. ~i!l~:~,d~ ; ~lH¡:¡~i ~~H'~~~!~,~.!r~W¡~¡~Hhldt¡r~h¡.,q h L,-lrr~:iª"J ", ~ ~ ~ a r '1;Ji.,f!" 1I!\l rr'fFl~ ~rr'H ~, !".!:.~';"" s e cs-e

·~~h'"l. ¡ B "~~ hni''''''''' ~'''' ... ,~ aH"'-""'."'" < ~~:'=~ ¡ , q

~ ~~t ! ; ¡¡'" ~ .l '[r'a~ ~ ~ ~_. - ¡~ r-5"~ ~ k-~ k- " S ª ~ - k- fi e a.. a o.k ,.~.~ _ ~'~~" "2¡r~ ~a-,,:;;_.;-¡;-~::,Ol..,~Cl;-~~"~ <: " H:',. '~!~l [ f . '" ¡{< FH~;' ¡:~~; ¡ ~~~~;;~,~ ¡.~~~~U ;,ü ¡ :~;, f!, I¡= 3~ if)Il ~ ¡¡ ¡;- ~ i~ Q 2.~¡-i;; "~~ ·'a¡f1'''~lik-~'I~i"~g~·''~3:;;,-'''3'¡'3 '~"~"-<~l~ft""~

"' ~;;:;, ·:P~ - " Ii · "~ ~ ,di ;;:"~J: rr- :;¡ S

~" - ,,,-

"

"';(::' , 'f: "'i !}

;:,"'i"~~ ij'~ ~

"3 '7 .g o

'?

~,.h ~P! ~· ! )':~n

~2 ~

1::

~i a.~a

! ~ ~ t. ~~ ~ g ~ a

jl-'"

ª ~?~!j~~~~Jg ~[~ ~. •~

~o:-:t - ",, ::;

1>_" ..

'lI "::

z:;' ~ 'i_~ ~ ~ ~ ~ E" e, ·"'"' , ;?¡;¡ ......··!h"~" ::¡<r .. .. ~.i:I _ I;'"~~ ~ l! c:

~"~r~"2~t.!:c15 2i';¡;r e ..~ i _ .. ::1_ ... ,"- , S >'IJIl"..

~";; .. ~ ... "!

~ .. ~ ~fE2 · .. ::r ~ 2 ~ ~ ~ e ' =''¡¡.O~ '<fh''~r~ =" -a ; ~~ "., ~ ... - ...,,~~:; ,""" ,,;:ll:.L_ ;.¡

..

¡-' 'l .

~~~~_~~ :lrlr~~;t~~; ~~'f~K'~~21;~;!1~i" - 2~, ";;:O:t:" .. c.. ... ::l_ ... "-~"':iIe" i(,,3 ... :r-¡:l:¡:..... ,,_"'i ;:¡~ .... :.. k- F.¡:_ 4'>-;:: , -· ¡-.. ;::I,~-", :¡.",-" .... _ < ..., ., "," ::-. "= ~ ..... ;(_ .•I. e..~~:li¡"'¡¡;"!!!". ¡"=":::¡';¡"'~ ;.~ .. ""-. ¡::; - ri"-·· ....... ".._ ..... ¡¡ - i! .. eli'. " a c..!t~" ;;: F.:-~=':'2 :;! ~3" - s ~~¡¡ :,,~ .. - .. .", ,, 2 -:¡- f ," ~ ';2." "' - ¡;-.' ..<...:i~ _~ ~?."'~ ,.. ::r"3 i ~ .. ~ ~ a ~ k" i5 & f c~ z:;;; 2 g ~ ~ ~ ~ ~ F. ~ ~ ~ - ';: .. ¡:¡~ tr:..~:!i:.... "'Lr::~

=~?2k'l! e- ;;:::;i3 "; :;'"~r1-~Efr~ggA ~. · ~~ ~ Z C' .:l' ~.f, ;:;" f _ " _§ 1!§""D ~*:::=E. ~=-:::,;3":!.~H~~~

;r~~~O!~ ~ ftroif ~:&~3[!¡§:é. "f;~ft¡~"F.~~"5"~ ~~~~ ~~;;'~¡(t~~~ 3~t~I ~.\-i ~ :l ~: ~ .i i


VICE AU I I'l ANTE U'l18E;EH SU ESTUDIO


escuadra homoj énea y bien St l vida. H ~ aquí . us lar I(Jd" el ~uncursü que su tuerza repte ente V propia: palabra : que d pal m duda al¡:;una exijiria. "N~c~ itam o ciertamente organizar nue Ira ma.. ecesitarno mas e zuela de an i lena. clectririna de guerra, cuyo material a flote se encuentra cidad, torpedo ~ estimular la permanencia en d hoi dia reducido a unos pocos cruceros únicamente. servíci« de las marinería que en ell~ Se titulen. .. ecesitarnos, a lo menos, cuatro buque de ha ta con eKuir que en su mayuria la tripuladocombate, es decir, blindados J~ un desplazamiento ue de nuestros buque seau compue tas de hummod erado - tu,0t') tonelada mas o meno - v ar- bre: apto para ocupar en la artillería y su anexo tillados de man era que todos sus cañones 'sean I(J. PUeSIO de rnayor re. ponsabilidad. capaces de perforar con facilidad a distancia de .. ecesuamos que 1" di tinto. ervici« de la ¡ ,( ' XI metros un blindaje de once pulgadas de esmarina can atendido en un l' J o v no a media pesor. " con pre upue lO cercenado', que son esos servi. "N~ce sitam os aumentar el número de nuestros cios de naturaleza tal y tan ligaJo . entre sí, que cruceros a fin de poda constituir do- E cuadrasfaltando uno de di" I"d" 1"5 derna ' e re iernen. cada una compuesta de 2 blindadus y 4 crucero y con ell. la disciplina. que es lo menos que puede pedir e para atender, "Lo rnpara tivamente con el pr')Kre o na al nue llegado ti caso, a la defensa de nuestro dilatado Ira marina de ¡:;uerra es hoi dia inferior en tu erza a lo yUe tuera en I X, ') . al estallar la guerra del litoral. "N~ce si ta mos fortitica r los puertos que estan IlaI' Jcílic". En luzar. pue . de progre aro herno de mados a servir de base de operaciones, como on cendid. Bien 10 sabernos que nu ~ no permitirá lquique, Coquimbo, Valparaiso, Talcahuan« (c.I"s recuperar el pue 10 que ante' teniarn« : pero acery uérnosn» a ¿I por ~, menos, y no e pererno dos últim os ya lo estam Lota, Corra l y Ancud. .. in estas bases d~ r peraciones. donde lo hu- para hacerlo la oncena hora. C"Il1<' ha id" iernpre ques puedan reparar averías y apro vi: i"naL~ . de costumbre." carbon sin l'tl i ~'TU de una s. .rpresa. no es posible esperar que nuestra malina de t::uerra pueda preso

-~I

DEL PACIFICO UN S ARJ ENTO DE MAR Y :JOS MARIN E ROS V ETERANOS DE l A GUERRA

21


Curso de A' I f a de la 路E~m ..alda Reconociendo "- elem enlaa de una- mina. P r~pa .~ndoae a arra' Iaa m\'IIS Loa a kJm r>oa en le len~ha ... ~a 'eada de ron:lea.lu __ E~plos on de una mona e n el ma r


I"IAR INA MODER A

Ejercicios con m ina s s ub m a r inas por los al u m nos d el cu rso de a rt ille n a y tor pedos de-l 'Esmeralda I A ciando una mina.. -2 La lancha por ta m ina s .- J T eni en te So lar ca rg ando una m ina . 4 L s guardia marmas la la nc h a que co nd uce las milla s. 5 De s cendi e nd o una mma a la lancha .


II .U'I .\ 1•.\ e'u 'u," UI·; I.U'" \lIun;\·I ·;:ooo. 1.1~1(Ó 1"" tiu ~1 di.. 'n '1""

r " " 1... ,-,1<'·.,1,·, n'·K ·' ,"",·. "ul ..l,I" ,I" ... ui , ,l.· d"I,I• ., '''"Kr" ,,1.. '" 1".." ,1, T ..,·" .. " .\ ,i, .., E J 1"' " "" 1",,1,.. ".', pi ... '1"" ."• .Il"l"n... K' •• I,;j"o l. " 1,,-·rI,i~ f " ..r .." 1"" " 1>.. ¡". r " " 1.. 1,..1.." ... ,l.· "n .. rhilr ...ic d•• Jo.." , ,,, ,,. l l.rr,I,I. f d.· 1". 1" ';'.•., ",.. "". " 1),I •.,,,J,o ,·.1 ( ·.. rt..K"",.~ ,·"", I>i" 1"" "" ;" '1,1,,,.,,1,1.. 1)"I, ,,d.. ". 1 [.""... ." ,,1 \,; .1,. "", i""'''r, .1.. 1:<O,'U U"" " 1"'1..·,,,,, ,1,' 't~ U l"" r:-o :r 1""1'" .1, 1•. ~"'-"l""l. por l. fI"I.,I,· K""'" ..hil"" ,", ~",,,I,,.i" ..1.i,',...r..1 ,." .id,' ,1"" \ 1,,,, ,,,.1 11''' 1"",1" "" ." .. 1" I', i"' ..... di";,i"" ,~. •" ,·j. r..,l" . 1.. 1"'1"" '" ,·..Id .. , ~. 1 ....., ..., ..1 "" rl,· .1,. 1'.. ,.,,_ 1,.. ·,,,d,· ,l.· 1.. " .. l. i.. , . 1..1,.. "..1",, 1.., E l K"l l"' Ii",,1 ,l•. 1.. .ll:"..r r.. ih.. " oI"r.... JI ,.. I" 1.. ,, 1.- ,1,. 1.. ""..1... 01... 1~ . 1". d,il.·" ". '1"e .. <> , ,,. . liMO, ..· '1"'·'1.' ...." "n 1... ".;11", ,1,,1 ''' ,'' """":":l'IM"I" "' 1' (( 11.. tI" I.... 1.. 1", .1" 1.. 1" ". " " 1'" '''' v, 1,,<1.. l' '' r 1... ",,1,,·. _ ' ,..1"••'1",11". 1'" '1'' ''' ,,,,·,'. u lo..,, '1 ,, ¡~ : .... 1,,· ,."",,1<.. ",."., 11,."". 01, ", 01 ...v 01 " ("'·' M. ,1,· " '1" . ,,,,,....,. 01,. ,,,,,,,,,.• '1",. n" d,·1.i.... " oh'~, .. "'I'i .... .i" ''' '' ' • 1 ....un" 1,1.. ".1" " ,·.... n"... ,l.· 1... l,ci••• ,lt 1" I'..h i•. ,.., ." '. " ¡ ·hil,· .'- ' " (<>tI""," " 1" ""'''1" .. 1.. . n ' ,. "" " "," '" ,.nUl. ,., I"." t ". ( .vorilu ,1,,1 .~¡ ,l.· I n¡.:: l" " ·. r.. 1,,, ''''1,.. ·,,,1,01,, .." ·1,· ''''''',.."!,, h;.t,;,-j,·"" ,",' ,." ..,I n i '1'". ,,"n' , '""n de l• •" ' ....m. ,.¡.. rlrl I·..d~,.o. '

•' J

!,.•".


PUNTA

1] ~

K' .

..1 Iu ",' r

" ...."n~ el

.~

~ 'N,l

.......

'la.:

~ "".... ,,~, .k Lo

U'-Ja - 1. 1I Jda • 1 'fU< " ' _ 0 • I ¡ca "" , 1" .mnrhf(Uado l. _ _r oa .k rh,lmo<.. "" ....... ~ .......1 ~ t rM " • do. "" .-1"'. ft _.-do dd .-.bol. do. l' "la , ; . ...........n ..

'!fU'

-

J.-Io dd ... 1'1" 1.... " •• id<- ••"

l..........i _ anr "" Lo ...,~l_.l._ 1: 1 Bohlr ..... il\<-io ,¡,. 1', . 1 '1 '1" .taca .... ( ..,In' ,1.. "u,·,l lo •• " r' 'u ..... ... 1" ,1",.11 ""'-. 1 r.,,,·l... <l.. lo. m ",n." fu lu ro., ... " ' ~ , ..,,"''' un ron> 1,,· ",¡nmo ')"" .' ...j o ' U" I rr"¡ la ¡¡:rat,tud .hi· l.na.\M TU" U vi.Jum-

m•...,.r ..

' I''''''~'

...... " J. ".I

"',j,r

Io • • ", '1~

1'.Jr ....., 1_,

1 " ni ml

. 11 1...

n,

1 1 .nu n "l irl"

1"

I .. ,

,.Iir,,,.., '''11".''''

,J"

roo-

"

1'

1 , 1"

• lu " h

u puro!n In. h .. q"r-.

.1 ...,."","1 ••

.

,.""

,·i •• J,. R •• ndi...n )"''' . In fi".t, ... 1/",,, ,,,; 1.. j nr· :"i•. ,.,', .u • .ii. 1" tig n · ' " d., ]' , a l I',,'vi.or.

CON CEll

u .n.. ,"'1 t I dr \ 1 , ,," ]":9 "·,,..Iro .. la••1<, ..... r rhi.... - 'l' 1" "".nt, ~I'".. ri.a d. l. ra" 1 ni ,,,,,., ,." " ... 1". d..J ... 1 > do lo ,l 1,,1 10 Ir.. " ¡",l...... b. ..,J" drl l' 11.. '" oruano l.' • b .. .......¡.:

,,. ..,

do 1" 1,

"I

R.""......n

" .ud,·"I,·. t"'''' I"il" • ¡CT."· m l. I~'r. ,Ir! ,,,,· ri li.-i,,. ( ••J.. M~"" 'M.pI;' "'..... ,J./.. , .1/1 , ;~. ' . E.' 1 "1,,,. b..I. 1 1.. ~I ........1•••Ir 1' ldl, uli I.· "I ~ ..IlJ.. · ,lo,. bu,he>•• h I .." ;.1o ll"'" .'1"..11'.11

<"u,,,

.1....

"'.n 1••1.

...

.... ."1'

01.·

;. la ,·"Ia. Y •• 1"".1•••1 I'u"'" ..1 ñu'''o. el , I ¡., , lo. ¡cun•• I•• d • 1.11.. , ...1 r!, 1 ',,1 Ir l. fu d••i• .11/ ,iC.'· l.• ..; .., '" ha ,l. t" ".i".i,.i".

~I."."

d<t.. ,J ... Id ... 'ral lf'J. hab.,. 1"" Ido hacr. 1''' ,]"o t,.J ,,-tI.... '1' aqu di.o t.h. I~ I ,_ I ••• drl . ..1"•. 0 fi lu .. " ' I••r " ~It lo lIlJ "", . . . . l. 1...1" . • " RU ,," •• d., l•• g •• "d. ulli.I., f .•• ru do . .. r1 .IC'" "' ... d.l.l"l", 'I"¡ ¡, ..",,,. '1"" Iodo r".u'" '" '' . oel... "'"'I,,,rt;, .. U'lO l. .. '1"'"

b.." I". 1". 1"" nM""" ".

"' 1""11,,. I,.""h.,·•.

,,¡,.,.,~._

" U II -

. dr'"

,"

" '" r~" . • "'i, ,,, 1 tima. fr l•• q u.. un ••,,¡"' '" ¡ha .......

,.lo lo

'f'

cr"

l',·.... _1" "" f ,,, ..,. "" ,,,.I.,,Ir. E l 'IU' frl",I,I. ",f r " 1 1,

t a ("

do. •,. h

.

j(U\ .....

_,¡hil.. '1,' 1'''''' h...... 1..-

,rdnao. '--mi n • 1 ,l•• <'OfI tU" n ,'"ul,t,,,I.I.••

• 1, ... ....

..J p

,,,,,Inr.r ",,1.. '

,,..,,,tr ...

...

1

1"j ....,. """"1,,. '1" "

""--

<t

.

,""''' "'" ,,,,,., r.-.oI.. ,1.,

• .... ro do!

ro",I.t,."

,. 0

,d"",,,,, I,, d ,·,,,·1, ..

, dobt•• Y ... " ¡.: •• " ... eW .... , 1"fWC'......

"oa.l r . '1 .ull ''''', n

'iJi. f

"'"....~,

•..,·",·.,1".

, otroa"",

.

.11"'

..... ,.. .. ,.... . ~irl '1'I<".n ..1 OI•• lr.i" r1uJ 1.... " ¡(lIl . 1,. . ¡ ,~·I. ,;,1•. h.loi. "'I~' n,li.l" rJ " funr •• 1 .1,. l. IM.. I ••:ra '.01' 1'.".,1. . " ,....... lIIi'·II I"•. ' 1"" i, ~· ••. '1u~

... , ................. r. ti< la

t, ,. ,..."' 1.. '¡K"" '<> , Jn '1' ,lo . ,

1.. '

·I .i

b,... r ,1 .. di.tinguir 11.. "1> lo. hnv., "I"¡'" l~ Jo. la ; ..... ..... ,.:_ """ducimI

U"

.... 1 ,, ~I • •

,.,difr

J"IC~I,.

f.",...., ....

'hlllr•• do"lro .1,

la mi.",..... I~ l. " E.

Ir,,",'" u.. """1,..1,, .in ,,,.,.·.',Io ,,\' •• '11 1" "i.I",i.. .1,·1 "''' '. 1.. " 1'" ...d,," ¡c.... . " h...10,1 1"" d" , ..t",," d.. 1.. ,·,.. 1.. 1'''''' di .iji ••, .. 1 ""'IC'"' ''' ""."<1...". ,, 1". ¡..,ji"" y ......·ir, ,l., 1.. ",i .-

n .. , .. Io I....

><, hlli.

],,,.t."¡ uU,,,,,,


"" 1",,, d••" ' ltl"l "" ." 1,; 11,

11"''' , 1""I.. t,, ~ . l. M .-, 1"' ....' .... .. ,1, I',,,, t.. (i . u, .. '1'" 1'" i .. "'1",11. Y e .... I •• l. ....,,,1 ..

l. r."II.' . I"'U.""

,I"''''n! '' • ,Ir I~ • ,.. ,1" e" ..

("" 'ti" e 1 ",... J.'Io, 1..... 1 ..... _ 1 1 ¡,. - ( " ..,10"'11." '. h.. U h •••i.. 1.. ..... ¡,.""~ l., do . eloll h.. l ...I,.I,ll" rl. lO U'''' l. " ll' ........1• • 11 .," ,1<-1. l." MI{'> 1 .... ..1 ...1,1. lo••" ..... ..."Io. '" " ,...... ,.., dol -11 , 1" ~ l •• '1'" ¡,. •• ".1""", • 1 "". "n. "••1 d"'r . f. " l • • "J .. I" •.-, la ....... '1f1'.' ,¡,~., l 1•••1 """J". la. !Ix,• • l. I , 1•••1 "'1<"." ,lo- 1UI ••1,;. 1,1.0. cun l.;!"" t<", • ,la •• \ 1 I·.....,l,,~, .' 1n~ ¡,.. .. ,Iir" ,l...• , ,j,....~ 11, • l.: 1nOo'1" ,~,!I.. " l. It 1",10 , f" m", 1"'....1.... ,1. u....", •• "''' ,1 I~,.I, ." ... "'" ",. dd • ""''';l1u '1'" d..l,. '" 1 t,I",.. I" 1""" .i''''I''''' d lel .. l.. I'''Jd 1",,, di,l" .'n ,t " '" , '" '111 ;"'0:'" r"I¡{l""Io" ,1 ,1, ,1 f" " d" .1.-1 i ..It,I'", "",. ,~. 1(1"... Y .1.. ,,,~rti.j,, I'ar~ ••·.. 'r ,t"""""111o ,1 1". ",m., • .le \ 'Iojl.·. ",,,,,ir, ', ,,,, 1.. 1'".-01" 1" ,oh",' ,,1 .1, "" loo", ¡,,,. ,,1 .. " ¡"i" 01" ·U ,1.1" t. \' ~.'· " n 1"" " ,-" ,.t,· ~"i" •.""". ,,,la 1". f,-I"·'I",-',""'" 1.... "t,•• , .. " .. t,. ,1. 1.1 h,,,,,,'•• ,. lI'IIU~ a 1" lu",l .. ,h 1... I " " .." ,1", '.. I"J""naj~ ,j" 1ft 1' ,1na III(U,\r, ..1...

"",.,

., "

,,,,,e ,.""

OIl:ELLA " , ~, ,." ""', li,, ,1.' " " ,·,,,,.,,,,,t,, ,.,,,,,,,,,.,, ,."" I ~ .. 1,,,I,,1" ·nd,,,,,·;,.··. "" ,,1 .·",,1 1" Chí ' L" ~ 1" ' '' ' " .• j " ,t.· Ilrd l" Io i", 1',,,,liji,,., 11", ,, "JI, i.., hu, .., .1,. I..'t,·" ,i n 'IUC "" nt"j " .. I¡{un" ". ",,,,,ir,·.h,,· 1'''''' e] eu" ,,,;,ll"u i,,· <n.'n".", ,·,,"· ,,,]"·r;,,•. 1"'. ,......1,,,.1,, 'IU;'o c"m-Iuir ,", "" ,ll""]I'" 1" c"" licn.l.. ~' ..ro ""'l ió ,,1 c' I"' ]'''' c,,,, I ... 1" . iej. c" . hel. , ~, ...".1.·... E" 1"" c ri l i.·" i", t"n l<-, 1" t,·........, '

'·.t•.

''',,',' .' Il:"'" " ",,,,n',,

C!JC!JC!J MARINA

y• • '" .....

b"

"

",

y

~.

."" '""'"

' " " """"'''0

r.

O. ~I • •

MODERNA

'

.... .


Ya el delo aq...J

Les nubes que el Y de su

Los

.eco

JCUI'Kt YleIl e pi,.,

ropa)<

~ rboles MI

dtsnudaa

El - ' o ... "'" lo. Qllbjert De I\OJu he lada y mllll as Y con lUlI canl <» ave El Sller . <> ya no IU~ Aquel fmpldo a,royue Que , e"a ló tu he"" .u's. f'<¡, enUe lu> be ti..., Ya 1>0 juega n mu' TU'. Aquell" bl., •. pal la. Tan Ln ,'enle J pu'a COIn tu ó>.'ule Sob .. lu h 1:" J. n a,rul' Me p,el/unla. PO' el be q" Que ha ~,d'dc . u "e,d", •. Y PO' su. ""1 ,ca.Uño Somb,íos como las lumb •• Cuando Irlsl. lo , eco' '''

P,,~e

""jn

N aIf"'w

N 111 "' _ T

""

..

"' .. q

aff

~

F\" b.., • !le"'" En ,,;>ti le an N

\lwen , D I

.1a

a

a p

&

Te le L1e" le Me sn1a_

'.

','

Que1 doell ,V la mUjer e I

I,á

H I IIC 1I0,ac n lemu' V d. pu", qu ti l. Ln¡¡rata En olVido IlOl >epulla'

E'NfsT RI<.J1 ~l Mt: V


DeMle la Ca mara de la "I:.. meralda" sus

~ECUI'Ii'OOS E ,"'''IlESIONES " '''' I' '~ '

,.,•• ni,,;

n". rO L. ",. ~ . n . .lorl 't I ....'1 "-0

<"~doo

ia.

f"rt.¡,..... , ,. ..... ,-1 I <OC" ..... &JI Iu.io '" 1 0 ,fu. W' la ....' ....1..

,í"

"","r..1,Irl

.,,] <¡"..

t I ... ,,,ri."¡n .1." 1.. " ,-:.mtul,I.~'·. l., mUa;..'" ",¡Ji. a' ....' la'" • & ..n.,I. ".1",.,... " no· ,.., .. d&. la 1 n l , .. u~·,. (u.... ... lo "m ,- no ", lo r ...... rral .' ,lo. ('O""'oA" J la h.nd<t.. dr .. ' .... 1. ,,~, ..... dM , t .J '1'".1 lopr.1o lo a ri••l. . " . " " ....t.· por. u' .""r' ("OIl '1'" .r l•• f ..mili.tu..d" .11 IIn ,¡¡{lo olr ,-id".i .... r¡.:ulJo ...<l"111 m' nl(Jri.. . 1,' ,".!tijo. '1"" " un.. hall ••h,elo arriad• •.,Ir ..1 rm..mil:"" ,- '1"'" .. dad.. nlt ... rl p....¡..d .. 1;,,1<' UJO q l... nlAq<' r. '111'" m<'Uftl. JI'< dWm<. d ri_ _•

q

t."..

....\1 ...

t.., ,.n.. '. ....¡...Jo

•.......

.do.. _ .... la ,Ila p<" d.... .. ida&. .k1 ·'an 110' .... ra ....1...1.. con lIl'....'J .. la l.ada <k r'" ,ha ,1 lt"l.. na Y a l'''" "" l . "IC'" ' .af",n.·', " ",ti"'a., '" trap'" I ,.i,·"l"." .•"hr"" .1 halla. tI I~, t .. ,. ,,,n,,,.,, mrlal _ pI.lIJ " ,f" " lanzar un na a la pal,. ... I<j un \In.• ~ hrrut"'o &dio ha i"'''y I{" 1 dan... Ir. a la ,ttia IAa la 1 ."'.,....~ Un. todo un po ha••ll, lar) la p' <»p" r id ad. 1"''a •..,.,...I.r ti t,.o dc-I _ ,...0 .Ir la. 1,,.. ,.... ho.a. ,-¡" "l.· ,h•• la hí.lu.ía .1,. 1' ... 1 ,. "'<"n."". ,Ito H"l'" 1"", Y _\M ..., '1"" 1'" .. ~ ..... Ial.. o ... Iab.". li.-la """ d ""..-j, .\,. ,;,." dot la I<~ mla J ¡J 1 .-.... " . ol ar. rnl.:inrft ... f ....... ,,.... t,bl .. la un 1.... n ,1 do-.... , ... • ,lal.. • all«<l.,t •• q_ ha,.an .,Io"a" ,ni ."_.,,t .",;, toda. la a'-o ,.........,.d.. ,1 M" lt",. ...¡,." 1"'...., n.'" • ,Itlt"u..... (",,.100 .\IIt',,,,,"r un..:.. i".. " ....... dol l••••"" '1'" ... h....,· .... , l,. t .. " I',.í· .. l,'~,ouIo, '1",,1.. "a "",i 1""''' ,1,' """" '1"" .1...... 11...... \IC"' I<" ."". '1"" lu .01.,·"" ..·•

ra,.a

_.,.i.

.1,J ,·,,,,,10..1,' I''' '''''''u I",J,,·I' "IC"t,,,'" "" ""•• (,rlil.·• •".".,,,, 1.. I,h,,,,,. l'.... ",1 .. "" ",,,,, '1'''' .,," 1'0"0" lIi 1>0<"0' '1"" l. ni ,,' ,l ...... ' r la. ;.1 • ,lo- ..o t,.i l,ul I ••Ir la .. ,.; a¡,I.. ~ q'lI' a.,·t .., ..1 ...,..' 1.· .... wu .. 1.. ,lo- lo q"" ,.....1 l"m" 1 .. nio. <"] 11110 •• t .. ha 1 1..".. ,,,lolí ,1.. 1... ,1.1.. " .• h.. j" 1.. <""lo;"d" d.· ." <"u<""'''' .I..

,.".,.,,-

1-:" 1". I,ri",,"'" 1>"",• .1,' ''',.. \'1 ,,1,· n""" " l•• 10 ')" u ...·"1,, ""101 1,, .'- h i" '1'''" p li . 1""" ,1 ..Ima , 1 n i..... 1 ·,·' ;01. , Ij.~ .. ' .." It- 1.., ,;'-j aro• ....."\11" , " """'."'.H -- oolo.. ".¡""Ir ""i<-<> ." I.....i.l••0rp <I;r",lo ... ... rl (, ........ roli", i.." ........ '1""' .u ...... l••1". lo hA .......·ru,l.. I"nun,,'''''' ,lu,.nl. ., inl ¡"im'" .." .. ,.

¡

,..,1

:-o".''" '"

1" .,.J".io" '1""

I,.."

ti'"

'

"1..·,-,·",,,. "

,... "·"t".,, ,·"" ti"",.,j",,_ l':' d""í" ti,·,,,' t ",l •• ]" '".''' 'IU" "'1< .1 •• '''''''" ••,'' h.. "·"id.. I.,"u· l ••" rt'l ........1 lu.·", ,Ir 1... 'Iuin•• ,,';nulo. ,1< ." ..,,,,,, r.an.... ¡.:rali.·a y A"i .-IA. r.pida.' "b..."t.· I'"r la nno.-, .." dr ......,;Il.~..• 1.... 1"""'.'- Kit";"'.' al. r n _

E " 1.. n,,,·I,,· ,1.·1 16 ,1,· "''''' 0 10<10. 1.. , ..... ",,,,,,1,, ,,,,,. co"",""" " 1" ,. ,1.. ;", 1 " 111"" ..,,". 1... • cu ..,l .....ni,'''. ,k· ( ·hil,· ,.t ..lo" f" " ,Io ..,I " l 'I'~ "IU'. ~ " al""u"t .. ""~ht.l.,, 'Iu;;'" bo '11lr pla" l1li _ pa"a .1..lroir ,loo u"a • .., 1"" luda. a] " tI ,.-. "lu.1 fanb...... q... .........ha r .... r ;'I.Io.., up;,lt-z a la h, ,It- I~. It,. 1'''''''10' ,.. la ... ,.1••k ehi"'. ~ .•• r.... la ",,,'1,, drjid. p•• a .1 ''''''''ju ,k

.i.-

IC,... ,.u.

·~·,..l.:. l." ."tí,·í"I•.• íl{"'''''''''' ]" '1'''' 1'''''' ,." .1. ,..1 .... "J .. ,," tI,·1 " 1·:.""·,,.1.1,," '1"" lo..l,í. 'I"""ul,, rn 1...amara ,.. 1". "fi,·ial,·• •1..' " lin .1 ,It,.nó a ." I'U'I"" ,. ta .. I,· .... 1.. 'H'.. " rl ",.I."lr. ~;'ft l ...lu .... 1.. l'"'''' drl " .. 1 l' r a t 1 ' ,.10 prrua"" .". " ...10 la o..-o lad y n ht.l... p ...rund.1)" r a" I,' l. lu, ••i. "" '''''''j{'' !." lal,..... .\1,1,. ';11"";,,,10' 1". hi l,ul .." k ,l., 1.. .." •. 1. 1... . ]",t í" ",,, Io..,,,, h. "' ". 1't <lf" "d,, .",._ 1"" a .. 1 ".,. ,1""" ,.1... 1... a,lt"u .1.. 1.. 10..1" ".

_,,,t..


00< .., C<> "

G

T. ~ I~ I~ ,·., ·" ,,, It~

h"I,i" I".. liol" ,1 uu" lr 1" "ud,,· ., " '1'''' ", ,,h,. ' l' " 1" " ·i!oia ,,. ~" I" '1'''" 01"1,,. t" "'C"""I.",J.l"""" """"'1""-'''''.1" " 1" . i"j " ,"",1" 1" •." , 11,1'''1''''''

E. " • ," 1,,1... l. rAll'" 01, l. I't"f""d. m,1 ', ,,-i,,,, ," '!"" •• t"t ... "10,,.'1 ...u""I.. v..J"" ,1,· ,I" t, ,1""' 1'''''' .i''''l'r<· 01, ,,,. """'1'"'' " .. .1,1 ro , 1" ,l.· b ",,'u,, <I,•.

1),,,,,,,1,. t ..,I". , .,.. di".). ,,,1,,",,", ,,1 ,k""" " (,, .1,· 1" 11" 1,, 1""'''''' '' '' " 'J.l""" ... l . " " ' " 1" ""' , ",it"",,, E l ""I'it"" "¡.(l'" ," 01'1'" ,1,.,1" "" . '" 1" ,·" "1...,,, _ I' , ,,t '1,,,,01,,1,,, .·.·" "01" , ,, •., ,."","',," . , t,,,li,,,,,',, . i, '"1''' l. .., "~, .¡ ,,r,. -' 1" t" "ul",.;" " ".."'i,,,,,,!>,'" ,1 "J" ~ " t J"l..:,,,I,, " ,,' t""l'i.. "" U"'" "'1"""'" '' ""'i" ,l,. ""It .1' I-.:"",·t t". """",.""".1" " I... .i.. un J.l""I I'" 01,· """'" ,/,. t", loli"oI" oI,,, l""t U"" '"

l.,. ,·" 'u,,,I,,• ..1,,1, "" 1,,,1<i,, "1,, ,,1 t '" 11",,

~"


1.. '''1'''''''''''' ... 1.. W"<r. ] drl .><:-.'a"o. FI I"t.n h,.<> Ii. "'. .. ni, .l .... l. rul"••1 J.,. ) W' I,.· , in••._ ..... " ......... h " 'J.,n..iu .10· (".0, t i " •• l•• o""na \\ ,1 l,jo. ·'·h.I", ~ ..". ,.., rI ..... (o ro ••1 1..1 " -1 .. n .1.. th ......._ l. , .1•• eililno• • c./>,,,. <le ¡:io~;"··. <'..Ir"I..1>& rI '1 ,.... .-/ i. l. lI"t.. ,1. 1,1",,1.. · .1". cI,,~ .., ..1 (".11.." ..,,' 1"••• I.,,~·. 1 1"· · 1" 'u ..,,'" ~.•c ,i. ,"" ..m JC"I¡... ,..." ~II I', r.. 1.. gl.. ri 01 n,,,. r""'" .J.' 1" '1'''' ] H ,.... 1.... Lo o t .. r,I". hl'" .l" ,l ... <1.'1""" "'u'''''' . n '" i"ú til ,.,..j,...,," )" ''''"",1... ",.",,, ,,,, '1"" p ••·.t"b" ."";,"'•. 1... ¡II'"u , I.. I'· .1"tI ,,- ",·,-..."1.,, .. ",,,,,·h,,. f ... ""tI 1"" " ,·1 , .. pi t.. n el,il""1> '1"" ' ....... i" ".", t'-j 1.... JI... L. ULn ... IOOCH~ "" ....

··fS/UAUD.t"

fL VIOUt< DII! ItIO\!HIU

1:-. norlw I,ul,o un .. P""lu. ¡,. tirol. 01l 1.. in F"~"" n ...... rid.· .10", .. ...--, do.. O t fici ~, .1 ciruj."u. E". la últo_ ...,..,;'1 1",.. ", ,l.· l• ...,rt...",·

" ' ' ' ' ' ' . "" ¡lU.. "li..·

t"

1 do t

................ 1.... PO'I"'· drhi .. n. lo ... ut._.

JO'

1', '"

t •

~ .. I

un<

"

p,~rund j • • ru.... .. jnn,

<Ir

pro(..I, ... 1'........ deB " •• '1' 1,,,, lu,'

1" , ",... ...1........¡.." • <lar.. • r""O<'"•• ,M " l. 'lo' rn .... ll"r."d... It" .u. (utu l ' " .. "'....,..". hi.u '011" ••" V" ""..i 1 J""" ,·,ru....,," d~] ""'Iu.. ~... inlerro"" ¡.'Ila"" 111. ,,,br. 1•• '1","'¡ .... '1'''' l. "i" 1.. b,,1 i,'" .,. •,,1.... l. 'M' lo¡l"l.,1 '1"" 1..1..;" ,1" t.",'r t... ],,~lo • • ,," '1' r." .... r rll",'l''''~' ¡( .... "tirlo .1,,1.-..10 ..laqOM • , I'0l<>n. II ¡tu" .. I. "" " I, ,.,,~ n ' • I.h&a rtJru"¡"'t,, • '''' ......

... ..""'"10 .. ,,, .."'......;..n •• IK"""" .."t

,,,.trr,•• I

..nda.." hAb,•. 1 ,.,,,,10, t<odu. """. ...... 'TII .... I~' ,1,,1,,1ac1 dr u'" n 1 ......1.. • 1. ... lldo p lllo:: ""¡"It". n topo ... t do ..,1 ' _ t o

lo."

l.

1

'tIl do

"tO

,.¡

.t-

~o I..d•.• ""

<'TI

,h

"

l•• L nI ... pro,;, 1.,I.1r ..11tU" naY . l." 1...."rl t •• l. riJi,'" Y ' .. ,1.""l'lin.. .,.• "'1.1 ", Ir,. d.. 'I".. ¡". n' .' ,,6. ,..1. I{'li"" t ... I...) .. "d", • 1""'ti.. • •t "l . l•• ,·".. tI' a ' '\ "d i. 1... ,,1.,•. ·'I"..h ... • ' " I."u. "I."ti"" ("'lit.· .1 1""11..,,. t . l. ,., '" • ". """,,,,,1,,. nlJC""'" "",¡". l.nj.' l......1 .I.¡ "''' n it.,l1..I... tl 1..1. \' .t... t. ,I". do, 1" n, I ",;' " l u •••,,10. . . ·ok-eidi.

l.,,"..

~Ul>'

1li<J_IMr. hir"',,,,, .....uo-N." d..." t ...;. •... 1 1 J ... olro. l",r'lo. ti.. 1:" " ' 1"" 1li<J ha~Í& I'ro,.-.-..I ... dr mtw, ..llá .... u.. nlu "n"ina,.. 1.. gu,·n•. 1." '1'(" 1I" lucI" .., ...... Ol' ~iol,,, ~.... 01"'1"" .. , .. 01 ... "" ,....'''.·..'0 ""'... inl", '1" " '0< .1..

""I....

CaP'" 4eNov

W


[

I

• Ot

"1'''''''' """'0''' '''',

~I .. OO~~V

e"

de'"

.Id 1''';' ,'",.,." " 1"-"1",,,1,,

",~ji<· .."",,,l<' J' ,·' I'....·j, "01,,,,· 1"" Jo, "",f,i tn. """ illll'" I."• •1. 1.., .~,I .. _ji¡,

,l., jó ..1 ólli~

"".r,'i.-",....". '1'"

". ~'''' .I''IM'' '' '

.\ I .... tr•• U "lut ...... "J ' ~ ,, 1111

,1< 1",• •j ' l " t.. n ,lllr. J, , I un •

'"11\&<10. m . .. I.... 1..",,, " ,1.. 1,,,1 1"", . .. ,í Jl i" It. ,-"",-j••! " •• ". 1 ult",,, , ,"1 •• 1' 1'. ...·;111;."'" '1"" .1"1"" 1",," t' " . " , ,,l ., In ,J". " .. hi"" (·"11".1,, , ""·.1" ..10",, . l..., ..,·",01... " I "I.: ~' · " ."-,, '1,,"j"IIl"'"'''' d.,

~. _,.Id&

C'"

<"." ,,,,,,j,.,, 1"" . 1,....1< •• ·,,,,·,,1,,,,, ¡ 1",1" ,1 .. .·lI' rd".I lit I,.. tri ...' 01, 1"• •, """,ri ,1,•. lJll"'" ... 1," 110., ,lo ..... ,-c, " DOS ' \ 1 ", ...1>.' nu ,lo n,,,.,, p '1" n. ";.1.0. U t ",,-

'" ,.1>

11 "1 ' In

"U

h. ",¡ I r • ,1 j 1t'1"'. m,,, It'J", .... d

r • ...

n ñu. 1

1>.1•• d." \ J "'''M''' ,loe loo "at .. 1" t. ,l.;"" I" h , "" .. jo. ,j , . " alma ... ~.o 'Ill 1< .;" ...... olmna. 1" , ..1".",,,. ,1, · ' Ll ... " ,. ,,,.,. '1'" .1,,1,;. le..'·. ""

",,,,, , , , ,,,,.'IC"". ";,;",,


ol.al de . . 1tIlg'n· .' lagrillla ... La tripulacion hn hin \'a I't'z:l(lo In.. plegaria ... de la tarde. Hl'...on é el toquv di' . . il-ncio. H i f l tl t' I II Il.~ onfun dó "'11 vio lin v l'lIjllg-Ó la . . g-rul·.. n... gota..; dl' ..udor f)llt' cn~riHII por "11 f'r-en t c. Il a h in t crminado la 1111 iiuu ..en·ll/lta qll e aqlldlo:o' h érOL" cn v ¡.\han de ..d. lo m t ituu .11'1 alma a ..u .. unorc.. v "11" n 'cuerdo .. d l'1 hogar lejano! La ··j·:"IIIl'r .Id. l" c-nvuc It a i-n J.,..; ..omhrn .., mecida li p t n.r- pnl" el tit !Jil oll..':\';L' tll~ Ja huhiu. do rru ia 1I)0llH Id o .. di ..pllt .. l'l -u c ño tin al de ..11 ( i r r cr'a d. !.!IOI·i:l" po r I.l ..upcrti ci e d e lo .. IIUl rt ". .\ 1 tiia " '!.!tll e u t- • .q tl' 1I t ... huh» clarid ad ha..ra n te. Jo.. ante 0.1 11" eh lo . . oficial..,. ; ." Jos vij iu .. de lo .. p do . . I ...cu tiri li,lI"OIl c-] ho riz o n h ' t' JI hu ..ca d e Ill ~lJn II,lrco ' 1I I i~o o 1·l1t'llIif! o . L a f alt a d e not icia . . .JI lo 'lu(' r-..ta hH I' n . . n ndo f llt' r :l tlf'l puerto , t r U'l .' 1 ill1lui ..t n.. ,l t odo . . . 1)1 rt pe IIh 1I1l hilillO." hJ"g-o nt ro . . t- d i..e11HfOll nlla a lo le jo .. h a jo el :U'("O dd hori zo nt e. E llo .. f llt r01'1 ll·' ·I'4:Hlldo ... e r t·..mlt. uu eute en d l.: lIl.lllda d el pucrt o. 'rod o..; lo .. (' lI l'a/ o ne .. pal pitahan f ller tt 'lIlf·n b '. •\ J l" .. i. t t dt la ruuú.u tu. e l t e uic n t c , or ih e.

..eg-undo d e ulm r rj o , ! · .. clamó : - :\li comum l.m t«. tl i..till g u l' l'rft.: ct .l lIll'nt e d trípode dl I' roa .Id "II u:¡- car"

Pr a t t omó

l') L11 h·0,l 0 ."

d ijo "" 'I U' III :llIlcnt c :

Don MATI AS M"T.....MA.LA.. guardia n ' 1. 0 de la " Es meralda " . Hizo de spues toda la cam paña y ademas pe leó en Ch orillcs y Mirafl ore s . E~

Z AF A R RAN CH:J

DE

- En (f.do , , ....1 ..111I 1...., 1I' .. .

COM BAT E -

EL

T ESTAM ENTO

DE PRA T

Luego. "ol"i l'IHlo"'l' a -u ..egulllio. orden ó t oc a r zafarrancho d e cOIII!lat C' . T' o r!o el mundo corrió n ..ti puesto a preparar lo n vcv ..ario para la lu('ha clc~igulll que

ihn a l,,,ta"lar-t", H

~adi l'

e1uela"a d e que se iha

una p érdida "' ·g'ura . pl'ro todo ... estuhan

di..pu c... t o .. a no I't'IHJir ..p. :\li elltrn .. la COl'Ill'ta d e zuf'u rruncho ¡>" ..ca -

_

de 57 añ os . Era guardi a n SI~UI Ó despues la C':amp a ña

Don GRe CiORIO G UAJARD O .

:~ter:n la

'Cov adonv a

Ita ..u .. a('unll':"l dl' ruu crt c p OI' el b u q u e. el ru pit nn. qll t.:' l' .. taha H , .. t i. lo ele uuuiunu ('011 su ro p a Ill:b u-oulu , ha.]c; r:ipidamcnt e a su CH.ma ru . . \lJí dt-jl; en {,rtl.'n ..u .. pn p e]('s y se vistió ("011 l'1 uuif'oruu - de Illl'dia p a r a d a . Pu so e n t-I IHlI..illo de ..LJ pecho lo, I"t't rato .. de su falllilia y unu illllijf 'lI d e la virjt 'J1 d el { ' ú rlll efl y volvi ó a subir al p uen t e d I' uuu ul o c on 1,.. l' .. padll,. d e..vn vu inu du. L a t ri pu lucio u r-..t al m ya t'lI "'U p u esto . L o .... i r v jen tr-.. tl t' lo .. c:a iio llt,~ e!'o> lH'rll ha n del.m t c d e é!'oi t o .. la ÓI"c1p!I d .... d ispar ar . Ahajo " 11 la cii ruu r n d e g ua r dill- lIIa ri ll ll!'oi . :-.e pr('IUlrU hu tod o lo lIt'c·I''' llrio para rt '(·i.Jir II lo s herido s. El ci ruja n o. llYlHl aclo e1!'1 c o n tu d o r, (I~J pru ct icu ut c y cit·) c1 1~ ~IH.'Jl s el-(J . t en d in c o lc h or lt' ~ p OI" t icrru y preparaba " I'IIc1llj l'S. D esde "11 IH H' ~tO. lIliralldo h :í.e ill u r rih u por la c1a ra h oy a . p ndi a d ist in gu ir ,, 1 ('Ollll1l1d llnh ' d t'


'I ,,~ .,

.....I,.....

to.-..o 0.1 !>O~l'" ~.n < ., I~ l'. ,t.,. "- Jo 1....." do 1•••h. n, ~ oinjiflln., ,'" Ion '1_ .,..... ... 1" ' " n.1 , 'o ~

_,1"" uo <""n',,,",, p "' t

<O~

, la •..-........ pon ln .... ¡,. .0."". .., ""6 ,...., ' r..ñ""..,,,. 11•• 1. .. O','" h• . 1" • •' ", ..1.. uo il.m.r'".~ In' o 1",10 d '"''1''' 1"", ,1¡..'."""I. 1.. r" ... t • ... '".,,<lo, ".01, ",', " '" ')'' ' .] r" 1:"

t·,,,,,,, " • lt""",,, "

1".. <1.. ,1, " "

¡(,'a ..

"'..,.",,1.. ," ""

1'''''1,,,1,, 1''''",,, ,jI' ,im. 1". ", ¡llo ",.'¡d " E."" ... 11,," ,1;'1'",,,1,..,, r",,,,,, ,,1,. ,,,,,1,, ,,,1,, l•• 1'''''\' .i••• ",. m; ",<I r<" l. ,. ,."", 1.,. "T'~".I,"" fu,Il'''. h. 1".. , r" ' Il" . ,.,,,1...... ,,,, 1" '''' "11:,1." ,h"l '\'1''' 11•• 1,..1". ,l."" " .., ~. "1" 1" ti..... " "" ,In ... I.~ .t 1 '~I" \ 1 .. ,,, •. 1.,",.

IJ " .."t

" 11

-~'"

t,

pié- •• ~,. •• ti !,,,."Io' ,lo·

I~ 'I ""

1.....

r

I.

n ·....

,k "' I~'''''' ... I'''l...· .t , ,,{.. u,, , .,. 0 ... 10: .. .¡I.-..ri'" 1' . ,,1 ".1 ..10.. i"t.·"."".. "l.· ,,~l i.I,,- 1' " • .., ' U miu,l" 1''''''I"ir.. ~ ••'•• ".. 1"" ,,, I.ipuI""í"" ' 1' ''' "']" ""1,.. 1.. ,'.,.1, ... 1" ""tu , ,'" r o",I,,,Io' , ,, ¡. ... " 1,,, ",·".",."1,,. 1""" ""'"

'1u" '" " IoI:,..", hl"", ,·",h \'" """ "" '",,1..""""". ,.1••• 1", 1"1"" , ,

.... ," ,' ." ,lij", ""

1

, , •

... 1.. , • -' ,,,...1,, '~'J , "

o", 1oI!~ e" "'"' ...... l . • lo l' _ alda 4r>ea • Iu .$enea de Tb<I...

....

,." ,1, ,

1

", '''''''f<~

,1

I

rl" ,.,. . .{, ..o 1.. ,. la ... ,1... d ••10 "1t''''''I",,I.l , " u 1"" ., .'1'" lI... 1.. , .n' .

.... ,1 .".,,1, ,. u •• '"" "l. I.i"••,,1.. t'" •••• h ... ,~

"-

,,\

p

'"

".

d,· ." 1",,10 . ..,,' .i' ,,1. 1-:" 1" " ':."" ,,1".... "..,1. '1'" r," r,,"" 1" '''1'' ,i" .i,(,,, l ,1,1 ' '', ''''1('' '1'" fr. ''' '''. ( '" " un 01" .] ,,,,.-,,, ."101",,, ,( l. ,,,1..

'"i.." ..

lo.',

'·.\ h H'l""·h,,, . 1 " nti"II<1" ' " d",j¡:ual' I"'r<' '''1'' 11". 1",,,,,,, ," ..... ,." "d"., ,1,' ;j..Tl). ,.....,01..,1 '1'''' 10".1" "\,,,,.. lIi"IoI:"" 1""1"" d ,i· • il-l""I , .. un .,..., .., .. .1" ''''', •• , ,."., "ro 1.-.." .. ' It.. .. '".t;,1n. .\ I;, nl , ... \ .. " "" no .1.. \ ... ¡,tui.." 'T<' i..".", .. , "1" • 01 ••", ... u.in" 1" h"",t.·... ~ • '1"'" :1"" .10 'P"h ...." .u. ' .. j ... I'i ", t,,'n' ,1 ,0,,1,( ro 01.. ,..i """ .,•. "'; ' .10 ,1,,·. ,"

"Ii.·'. !.. •• ~ l, •.~"

'·"''' I,)i.

n>n ."

\' 'I"ilá",l".. ' l. 1l''''' It ...,,, .. ' 1'.....'" ""' 11:"'" ,It.¡.:.il.. : , \". t l';I.-' 1... lr il... I..." ....... 1. . . . ~ ",I, . 10 " u n' " " ' ' ' , n \ .. t I,ilo" \' .i ¡:" .., l..n, .....Io ,I _ .... tk..Itfi.. ' '' 1'.. ......: r ... " " "" n I.. ,,1 .10 .Ii n" (.io r ¡"'I,)",·..111o '1'" lo...·"...",,,..1 1\, • ""..i . i .... m,.ihl.." ... I , l.". " ·,,• •10 ". ~i\ .·

r,.. , ....I"

n..~..,,,,, •

1;' ·•••

"""''''i,,,,,',, "

1.. , ".~,I".l, >-

•r .1,· ¡'l " i'l ''' ' ' 1"" l. l.ip" I...·" ", .1,· h ··E.0 ...... !.I,," .. ' "·1,,,1,,1,.. .~ ."I ... ." ,"o . 1" "" ,Io..-i<liol" ~. ""'J-l""¡''' .. I',, 'h.. d""·,,I,i,·. I .. ,·,;n"" r.. """ ..,,' .1' 1" ,j,'. ln"·,·;,,,, '1'''" ),. " ..i.." .." ", . ,;,,, Ir.'. ,1,· I<i,·" " 1,,, Io li".I."I" • .1..)

.h"i,,,,,I ,· t; ,,,,, , ,""".1." i"f"."",,, I,· 1'" "" "" "'.' <1" 1"

I I

JI" ,..." ,.,. l. {.......... ti h. ,l••,"'•• ~

\ "'. ,l. ,

,~",.\

1""" ' ,,"

.,,'

o

la

0,...10 ... "... ." .. l' it . l. l u'" _" 1'" .....,,10, .... :'\4., •.•1..." ••10 1"_'

.1,1 ..... bo I , ,n b 1,.n.I, ....

I..... ~, , lo ","1"

,lo ,.... • 1"'.1

1... ,

F . I, 1: 1, . ,. ' .... ,1.1 .. " ' 1

m,.,.,I,.". ,

1"

~,,{ i;

n ..

," .. ,•.••,"" ';"" " """'1',,1.. 1J I'''''''' ""i"", "" ,'" ""Il''' ".,..I"J ' " i","",1'" " 1"...1" ' '' ' ,1,,, i"I"",,,,.,,' ,ni.

""1..",.,,. , 1 ""1'" d, "•.1,,, " l. 1"',,:",1. ,l.

,.1""",,,,,, ""-""" ",,.1, "" ,1 ",t,,,,,, '/,1

,'" .,'" ~ ,¡.¡- " " , ,, d,, d ", ' , ,,.,,, .." 1,,, .1,' "J"'" "i" '1 '" l' , . , ""1",, ,l"d" . 1 ,·"".I,,,t.·. ~ •• f"


.....

., •• •

~,I.

""._1

..

•• ,•••",M

I ~. , ""' - · · ¡.: '

• 1), "" l .

l'

e..'''' ,lo'"

t. do 1..

1" I

In-

Iu

I • Irr¡,ida<

"

• <ir hal",..,. ., • .,1,.. ,- j ... I· E'..nl ~ .. ¡, . ohn",bOrr· . ,..1¡ 1,.....1

bnl"

I .. nl

'f"'rn.

>oh, .. ¡. '1'" • ' .. lo.. P"'.R •• , 1 ......1 • t ......Jnl .. n ,,,1,,. .. n... li. ... 1.. 1 .1. E l .-,,,,,1•• 1< ."~,j r ' . "0 ... I~ 1" 1.. ,., ~Lj" 1.. , ,, .I~ t . "" _. I." " di•. l. ... ,,,."''' w '1'" u,,,~,, l•• ",,,,,i.-i,,,, ••• l•• l' .'...,,,,tin,,.Io.,, 1'. ... ,,,1,, ...." ,·" k •• • ¡f,,¡.ml.d .\ nu ·~r l." d Ir"",.. in....... nl. 1 l•••1, "o.. h.l"i. 01" 1", 'I"~ n"d" ,,," l. I••m.. -' '1" tul.I•• d, \

.1..,

•.

••

, .' l'

,l...

,.......

I

1: l,~ la

" '..

1 l

t".··

....on

_ . '1 .1 ...

'¡:n. IAn

hl

In. •.. 'lIJ' f"". ll, .. n,)" Ir> '1' """'I.... t .....Ii.,· 'l'~' ••

"'''t ....

I'"l.c ... h. "1.. l"",h" i,I. ,~,r un Ioal.", ." 1,. 1. ,,~ .. ,. ~.ll . I ¡;¡- Lj " .. ,u""""I", .1,. ... 1... 1( JI ",d". ¡", uj 1,,, d.· l. "'m"", I ,lo "'!"D' t.. .. ,,1.. '1'" , t. "z .1 .. t <M"l, ...." ".. ,hub.. u l ' . ••l.. 1.. I~ ".10 lo n ... '._ lo I

,.

U UL 00"""''''''' ...

1:I ...oJ ..... . In

ionC'<· ...t,

I ~"<" l .nl '"

1.. J;l

..lh " •... ' _Iitl"•. ,la, InI'" ""... '1''''

......... ur,1 l .• Ir I.ul•• '" de

1

~l

.~,hir .l.

'- 11 ..... ,..~ ... "lrj.l nl

";,",,.'.u

." •'1·,,,1,,. 1:. :- •,.,,,,,,. ,\ 1.-.. Hlr,,' ,j, .-1 " " 11" "1'" ,1,· """i,,,,.,,•. "'"'''' ¡, U ""1,,••• i ti.· ~" m." .., ,"' 01"" vu"lt • • .;n •• 1.,. 01",,,1,. i •. '·;'nd",,, c" rtl. d" • .Id u.t .. ,j, . l ] • • "'''1''''''."•. """¡;f" ... I• .,u • .,10. " • t .. r ... , ' " 1"... "It· ...·1"""., 1". r""u~IT~ T ' 1'" • no ., " .. ".di.· ,... J..."I>'••h .kl 1". '1'" • •koj. 1. l' I,,~ ... ''IOI''d. a r'''' t •••_ .... .. ("'1'. ..... 'I""l.. " lo kj'" t d ""mo . d n,ñ .. ll.;.¡ ' di_pa.ando

'".''''' ,1·I_il.l.. .1..11 ". \ 1" 1'" l. (.......l.. ¡.. I ...Ir'" baR¡ " . l l ...... t • • '~rl · , t··1 .\1, t.",I, " ",l I..,¡¡:.,,- .10 .bor ''''J' ,1 ..~ ... "'1'" ..., .1.",,,,, ... ,,,,!,lo. "U 1.'",....,1" 1"" I~ .... rlr 1,,,,..,1,, • l• .Ir 1'..... •-un '" rr .." .. In .'" rl,' d.· J( .. nar l. ;",,,,,rt.¡"J...I. El .·i.u).."" .,,1..· .·"1.."",,. ""•. ,.J ",,"'a"-

01."1" I' , ,,¡ 1". "'Ul',l". '1"".1 .I.".d .¡.· 1,,, ,j,. 1". , "',d,"~' dd 1".1" d, 110"'1"" 1"'''''''''' 'I'l<' n" ,,,l.; ,, "'1',,10,.. ". ,,,".,,•• ,l. ,,,..l. ,,, .¡,,,, ,-".t,,,l.. ,1,· .~,.­ .0 y '1"" I"'r , ... """I"!.,, .I¡¡-",,,,, """"1,,,

."J" ,.",.¡,.." d.· tu"'.,,,-

'" 1'... 1•••1 '1'" n,I••, ~." 1",,1.. 11"",,1 nt .. ,kll....l"r ..",l.. • t ",o.' up

,k". .1",... ".10..

.1" I.. r ¡(U

p

1.. 1, k '1 ,a " ..... , nI'

p

., •, 1), f>' do W-I ••I .....1.. 1 . ..101 ..100.-.1..... "'.' ,

".1

n

t"

1 "" I. ,1.,

1'''' l,'t. r••1 Int ro. , ~.l ~""ja.no .. · 1''' '''1"1,, . 1 " .. t .... I" 1', .... P,rlf,,,, t••lr .i ... 1.... I¡.:-u , l.. In '1"' - 1' , El I"""h". 1,.. '1",.1. ,1., .Ili """""',1 .," h •• . ;A.·. • fi' m.d., .'"n l ,. l. 1'' ''''1. 1",1• •". I....\.· n... lu l" y ~ .... 1. , •. li, I . I" , ,,,,,il:

a.1Pl"

i'".

rlr

••

L "'"

.. l"".klo.

, ..,k ' . 1.. 11'" 1('"

l.....

¡.:-.. ,¡",I

1...1

1 ~ ..m

••

,,10....-

1 ~•. It.o. ..-.,. rft1 ln><-a

e 1';' ~a.i ,.... nt.· . n,. ,,,1, 1"'•.,1'•• , c"b,ert u .. ....",1., '1'" .' ,nI" Ivi.-,. l. I.. ,r.. 1,I. n,li,·n'¡o lo

<n

]t¡mrl ,1 (,.".Jo..

11

y (rlO...

n

,Ir

,.,,'

1.. ·

( ".-" ,

1 1.• • "

~

".1f'.'~ "~ u.i.11"".... ¿:u'...... l'r -

l" . n.. 'I'l<' " .....

El ,."",,!. 1",-" M' "'''' (",i"... '1 "" """c• • •k·l(u.·11o. E. ~I m,.,,,.. ,·"i..,

-o--.


.\" •• ~ 1 1 " ~ Il" ' " '' 'l <"Non " . .. ' m" I"",ol r ..... ¡" • ,.1 • ,~ lI.... l~ñ. b.) .. ~ .. fu. W' ,A. toda la ... 1.. "'j{lor~• ....", 'U

1,,,1 1, ••

d •••,t.o.1 lop<' Q J' n" unl.... l.

\1".

flor

' '1 '' ' ~' "N-

di f....

"'" '"n ,... .,.

,t~,.d"j,

,,1 "".....

''''1:"'' ~.• "

'Iur

J"" ,~I 1, , .. f" r,,, ""'1'",1.. '" ... Inta" n I 1 hn•• ,¡..~" .ipal , •. f po~¡"'''''' " '''''', " 1.. ...... ,.... I ~ ~ " . • fin",",.I t'l

.to

",1

n

n'

"',1,.....

"'

~. •• ''': ., f " .. 1.. h "~ ' h ' ," n ~ I "" ,\ I h "l. " "~ 11,1 • ,to I " " 11" .. 1 JKI ro " 'ro ro,,, l: ,,,11.., ,',

"

M

....

"'.n ,,'

KnK nKdi

• ,,,,"

., ,

"'" "

1" \1 " , ,,·11 . ....1:"';" .' !i,;, ,.." ,1, I"L " 1, " '" 1 ro," , . t., ''' 1,1" 1. ,j, 1' I" i' I'" , .1,.. 1, I¡,.u 1""'" '1'" .." 1'' '' ,·1 " "1' ''' <l,' 1,..1" " " .. ,1< ..01" ,,; 1". ,,,',,,,, • 1"" 1.. " 1':'01, ,1(""11,, ",,,,.101,," " .• i" l,,,,,.. ,h'¡ "" 1(.. 11'" ,1,· l. 11. 1". ,·,dd,·tI. . ... ,lo·"",. 01, I''' ' '''''''n l''. '''1...1\,·", ,1, 1 111.'. 1'". , "IoMI" ," r, .,," ,j,1 ,,,t",i.. , ,H lJ.. r..o, ""Ii.· .,, 1,;,'. e" "'1"..11". ,.1, .. I"l.",.'nl,· ¡""I,I 'n., .. r 1" 1 • ,1 ." "t." \, ,,. olra " ••1" .1" ... 1.. ,1..1 Mil A'" 'IMI" """." ,,1". '''P ''u,,,,. y ,1,", .,," hun.l;r.. ,n " I~" .1" ,."" rl lo. I..,h. hahi.." '1'" I.,J,. •• ,1 ,¡.. I",r'" hal.. ~, 1" ,l. r'" """ "".... 1<>. lruKl "'nl", l •• "'~'.n p" I".. · In"" ¡..¡..._. ,.,. ,~tl"•., • "'" ........1 r..J , la 11 " ,.' J." lo' • • t .. "'"' .... Ir,. i. r"..."••• 1"'''' ,\. • .1 ,\(,,,1, ' •!tU" \In b.., '1" .. 11. • ,~ ...I, un. 1",1. l~, ••1 ..".--1. 1"-" loo;.... ,ah p.. t l. "".,1 ,1 1 ..... '1"" .1,,,, ....1" ....", ... •... i.n "o r '.do t:nl ... l.nr, ¡" -.",I(t•• k,. ,¡". 10 .. ~I. 1...... t • ..., ...,1 ..... • 1 hMI"" ,l. muo .1.. ,lo- .... ,h,k"". '1nr .h; ... •oda , ..,·t.,,'" d.. • 1".,,1....... I•• l.....,...u,"" .... ¡J,,,,,,,.'tt.,, •\i4..... t1n.l~lo:"r. di) .. , •.•. "'1"""'''. 1I ''1u.-1,,,... "hió • </, 1"''''' <'0"- .......1. lo '1u " .....1... I t. ,1 1"..,·" '1" " ••. 1,· ., ni .. , ,,,.;,,,. .'- no ". 1" '1(\';<>. l" ro•• l. 1-".... ,1 ,.., '"1''' "" ,. d.· d. E , .. d 'LlI'''''' ."t,,,l...1 1',,1- ,l.".,· I ·.. I~· 1., "til,,- •.\, h 11"" '1",. ,"' h",,, lja ..1."',,,1.. ," ." 1"" ,. 1" 01,·

"'• ••,,'.I'nK'

h.

..

"

"

,,,..,i,,,, ", l':'"

1"",,, ,,

r~HU"

· · ~,,, l,,,,, ..

T

'1"",] " 11",. , .. r" "'''I.¡':''I,,, '"

,1,,, 1,,1••.• Ii,·. nu... lr" .."",\(,,. y d h"",l;",i. nt" fu, "roh,~ r.. ,,, nI, ;n ...... n..... , ,, "" ,1, " • "lo ni ... in.. ,1 '-1' ,,,.,, ,,1.. inn, 11-

."

,

r .. 1

n,,, ,n 1

1 ,,1

".""

"1",, ... t

po.

M,,"

1 .1". " " .., ..., ,~,. " "" ",,, .. ~1".1I'''" lo'! ,,,1 " ,~ ,1 r" .. I~,1 ," '1'" rI "It". "". ",I..h..... 1<> "i ,l". l .,.. "... '"1''' 11"...""l ..... I'.'~""'''' ,j,

" l ''''' l . " 1" ..",.b.l "I("'"~ 'IU ,,, ....

1... . " n 1,.." r".. • .....,''',.,' " ,,,,,,,,,.~""'. 1" "1" ,,.1.. ~ 1" "'I,,·, ti, i,' ,1:1 ", h " .' ...." .¡uil... ,',,,,,,, ., " ...1", h" loi, . .. ,,,·,,r,,,I.. ,n .11.. " l.,...¡.:.. fL""'''' ... 1" ,,,1,, ''''''' , .. ",h .'~"" 1'" ,,,. "". .. , ,,1 i"",· .l." .1,.•,-" I' ¡':. " .1,. fll' d,·n ,." ,.". 1".1". ,"' Ill""I"T"" ," ,1 It¡(U" . ,., 1", ,.,.; "", .1""" ,." IL, ... " " " ". 1, ,, ." ",,. ",i To' " ''' ' 1". ,.",,,, . f ...", ,,,,,I.. """ '·.1"·' 01.- ,-í,..ul" 110- 'u ul"""h,," ."1 ,, '1""01.•1.." ,, ,~i. l ." . ,,10-

f,',·,,,. d

I~,k ,1,1" /1"., ,.• '"

"'" ,1...

1,."1""",,,,,,, ,.,,,, ",ilp"'''''''' ,,"', 1','" L ""I,un,Ii,.. ' _\1 I\n Ih.."'.1 1,,1,01, 1" """fr,~" En' '' '''-' ' "-I,"""I... ,,I... ,l'!1 "l. ,,1 1 , .. 1m ,;." .ul,;r • ,l. _ h ud.•",l , l' I'<r"" .... ,........,,, '.'-" ". r, I '1fO. " ..1 .•<:"••••"'.. 1"" 1" "".,

,,, " n ,. ....

.. ,

,

"

, 1 "'

.. ,.

"11

..

•• r "

'("'1:

l. 1>01....... " h l.

"

\ "l., "ti,·,·.].,· 1, ", ~1,.,,'.¡'... 1"" ,k'" ' ·,1.. 11 ,,,•• .l"t ,,,·;,,,, ,1 , 1 1·,"1" '· )· ,." f TI.'''' T ' l.. " .1. ,.""""~ 1 ," "",,,1,· ,11",,,,, 1""" ¡(ni... 01" . t, ,,;,,,, '1"" 1'''''' 1''' ' ,'",'"'''' ,.".", "" 01""., 01,. u" "ti,·',,1'1"" lo·'''.. ..r .".1." ,,,11.. . ." ,."n d f .. I, ~." ,1,· 1" 1.,,1a_


,·.it

k ''''t. ,,'' rl ... . 1m

.'

t :1 "" " J M"" 1 -"1"",, •• l. ,'."'.'. ,l. 11"". .. 1>. ", • • i I b,tll......"", " . 1id 1" .. ,,,l aJ. _\lb ",I.i. 1.· 1..)" ".1,,.. l U" j .. " "lIr•• 1 .11 \ .1 1.- .11. f. ",. 1.. tIo- Li_ . E n ,,n..ial .Ir I k ••• , "'1 . r.1do .1 .. n'..... ' . 1 ......,I.. t " .... 1..0.·.... 1 , t .....II_I...

1""'" . ~, 'f ....

I- t. he';,Ia .. l. f"",l~ ,.\ li C_ndan l.· 1', . 1'. ,.~I._.

I ..i

~".

,I,t......., . 1••• rl ( ·_

d

\

.... 1. .1.'" • ~. part. '''PN- • la. , _ rt •• dr la • ID.....1 n, J"X"O" '", , •. qor _ ." ~ 1 Ia.rr ... .. .....,....1. ,),.f b. JtO ¡,;"dok U" ull _ _ Ju"J" T "'-".1 10- ....., hoohi ... .... . . . 'U

......... ......'1."; ."..."

-' ,

p"""

... •u ••• nli<-,. ..u ..,,,mi" 1>.1 ¡t1 1 .......,d h.k t .n 1. '.,. ,1.. 10. "'¡",.J... U" l. ", ..... 1.·,..

, u. nn "'1'" '" • 1"••"h ..·• i." " l•• '1"" • 1 .1

,,,i ••,,t.· (;,."

Ii. ,

h ..,,,,, '1"" . " ....."

1,· , ",;tj, " 1''''''' • •"I"d", k>. '''' "n.l",."I<-. 1"'"'" '1"" '·""' I.lia .."" (,. 1i..,la.I.....""".lid.".. ,,1,· 1" " 1... 1,. , u.....,1.. n· " .. , a .1.... '....1...1,.." ,.. p....,,'" •

11"

.....

"..,. •

••

rt

,

),

......' "

",,·

Jkro.

.'. "" J,-

",1"

'1""1. "" ,, """

l...tI"

jodo

''''

,.,h,

f.,

...

'Il:

" "e

,),I•• i.. '1'''''''' l•• i.tI ,.,.1.1 1" l. ,,;'1• .\1 ,,';"i 1 "J,.,,,, le

Ol 1.... doh.l,i• • ,,1.. no.. ,",""" .1,.. 1... h....Io.< 1"" ......" •• 1 '1"'" '1".J.ba 1"" 1••1"......".... 1._ t:. i,,,I,«I,,I... 'Iu, .'... 'I"'·J"I... ,.n,,,,, d.. " , """" " ,1.1 '.''J' "lo

'f""'"

'1""

,...... "lO

1

d...... 1..." 'u J--

.'., .,",.Ño.o..........-

,.. , ... , . ,10-, l' , ..... "".'-• • fiJ

la,lo-"n E..._ ...... "t" nt, n...., ,.,10 'l" J .. I" ,¡,.. g ..do. ..' ,ti> ,lo· .11{U"• .,.. 'lu. nonn. , 1. lo " ",,1 ."(.m'i ,,, 1 \ '" "... 1". "',,10-. , p.e ll"',"l...' "" .•I...."..d". ,. 'f LJ Ir.lnl,., .. J,.. . .. lM ",.I", 'lu,' ,'U" .111"""" 1" ."1,, ,1,1 1""1"" 1""" ¡¡"I..m,." I,' ... ..(,,, .,, , .." "" •• •10 .,,1, d". 1". """''';0 ' ,1.1 r, ' uJ."" .,,,~.•,,, 1'" •.•" " ."" 1,1 •• 1" . lIÓ

i".·.i. _\,,,1

', ••• '''........u

1. Ia

<IotI ,' ' 1

"'¡(''''''' ''' 1.-

" .·,,1," '"''

"' I,i.,·,. ,i" I'"""""·i,,. """ 1',,1... h."•• 1.., 1""'''' 111;,,"1..,. 1-:" la. r.· ",.... ,1,· 1 ~,·i"l" I,.... i 1" . l.... i-

..

t.nl.

..

¡':'''' -' .. 1,,,,~.,,1t t •• I.. ,·u;.I I" . P'"

.

,l. , \

(u

j'"''''

.... ' ... 1 .

'1" I nI... ..

lo..·• •·•

".1

'l'

. ,.... J

Int '" f",'II"" ,lo-

l.· h" I,i. ""'''1",,1... 1.. 1.. l('"'' ... t ,·. i" f,·"", ••." '''''' I"••• ilol., I,...i .1" """'" ,1,' 1" ,-i" l" u. 1·; (,·,·l i",,,,,,·,, I<'. "' 1". 1

pul . . .u "". a ~ •• l"

"1'" lu pa _ ....., , y .....1. 1... ,J,. l . "' "nl ..I'I' . , .h .... .1 " /l". a"" 01,· ,.. "'!fU • ,lo.... r.." l. JtU,·.n .' •". V' ",.. , '''o I'•• a ...,... 1 .¡'¡<'" "" ,1,,, '1'" .·1 h"'I"'hui. a 1,..1... h'~<lu'n •. E.a I.h·. ~ u" "'''''u. ...... k al.. lo: ,¡.,.... ,rr~ p"" q' ,,,",,,... mu,i ..... l.. l:"'" •••• 100'I .,' \ 1, ,l •• k ,\1."", ,•• 1.1.. ....1 ,..... &11,,,,,, 1. , ""I..... ion cIrl ,t 1 .... ), ,1 l._rl... _i.1o nn

lo-I

.1" . ,l.· l ...1... • • ~ ,

1), '"

... " ,..

t:. _ 1

la .. t:..-•• Iol.'· ,1;" jio ...... ,,/ki.1 'l ... '1.....10 .hoo ", •• lo .. ,I,n· 1,;...1. '"ir.. I .. libró ..1 hool '"''''"11"'.''''''''' Ir .. l .. • l 1• •1,· 1 1"".,,,1.. rl .i.uj ,• ,·hil 11.·11"'; •• "·II,I,·r~•• 1" " 1,, ,·"".1.1 • • '1u<

.\1,1,·" '1''' '

"¡(,,,,,.n,,"

el.· .". l •• ",,.,,, I,,.I,,·.id,,• h", t" .·1 di" "II""i.·"I., .," , ,, ¡, ,-.. " ,.. "

..

.".

'-'"''1''''''' ""

'1",,,,, ·.... ", ti" '1'" .·1 " .... i" ,1.1,,, .." .. Iu ....... 11 ' 11" " ••1,,,,, .11",,·.1,,_ .\1.1,• • iW,i.·" l••1.1n" ••"I. ( i ••" l " '" nt ...." l•• IÍ.... , • ~ ••1 1 ,,,i.,,,,..· 1),,, 'ml... iltlJlt'tl,. , ~-

".Iu.

" , ,. '1"" " l•••• p.. b••••• 10.. 1". Inn,I •• ,¡. "It ......1.

" 1 1."l .'. ,lill"'t "

Fi...IIt

t ...

k. hi...

..1..... '1'" .. t> I ti tu 1I• •• r1 ',," il{" 1'''' '1'" ,1.. " " IM 1,,·¡.tI> 1 " l ·h,I......10" .10-)...,10. .01 1'1'" ' 1'''

..

".i.."".·.....·

.\1 ....,·, 1.. In.d,.l". ,,",,11,,· 1" " . "n ,.h,·i.. l•• 11 . "i,·" I.' lli ,,, ( ." " ". '1"" .1,·1".. ""OC" ,,,", I"rd,· '-IO 1" t .."", <I d " I " 'IÍ• ." .~. I". j .. ...." " ti,·"". 1-:" .. 1""...11" 1". '·'1.... ... 1." '",''' i".."· ",,, """· I"',Io,,,,I,r,· 1"" , ,,,,,,, 1..


,"..1 1'........ '" '1"'-

d,. I

ot,)... ""' .

" •• ",• • • •" I r.Jr .l. ,,," ,.. 1"'.""" . ....,Jo .""... 1" ,. "1"",,... J.." ,L .. ", Jua, • 'Iu r .I,~.i. · "".. i.1r ,Ir 1''' .... . 1.11.:. _.

t" " I" 1",I,l. "IC"'. y'¡" ""1" . " ............. , •• ( lUir, 11,,,.... 1'. .... loo 1'" ,.." r.. '1" 'I"r • 1, I rt~,,,,,,,,,,, ...,;,.... "" r 1 •• h..... o........ L.....1 1'''loIi.., rl ulrn<,• ••1 loe ... •0¡(U.ti. _ F".- 1;1 .I/u ....... • 1 j r.o lur h,,,, J ". d • •Ir 11r...L " .. hoi[ ,1Ml Ir ..1.. '" ,n I ri"ul""i"" [ '" ... " .... l•• ., j.".rn ... ' 01[. 1"", "'l"",e;-'. ''''1'1",,1, .. ,1.- [.. " .,,,[,, " 1." .1""" .\,,,,,-

t._ .

",." """'1"" ,,01,. r"" [".[",. 1",."1,,,. " , 1"1",,,

.h· 1". 1''' 1." ., prj,j"",·,,,, . E[ ......" .." ",,10[. ,. 1'·"'·....," 01.· 1" Ioij", ,j,. 1" 1"'''¡'''''[ '' lo " , ;,¡" ,[o ."

1"01,,

,,,1,,,,,,. 1" ,

li,'''']>o

1('"'''.'' ' ["

..",.,,"" 1- ,..,'",,,, 1", 10(.",,,1. , ,,,[,,,1.,,,,,,,,.

t:"tr~ u,; ~ , ,-" ",i.", '1 "" ,,[, ''l ui.[,,,,, .. 1", ,h,. 11'1' . l • ••, ti, ....." "" 'J''''I'[.' ,1< 1:I.lh.

",io. •" '1 '" ,.1. ,.. 1(....".1. [" 1"" ' .

,.-ti.

lah . la 1"" ..[" "'"'''01''';''' 1', ...I",iot .. }>',r l. 1< l. - E,,,, r.LI.'·, ,1 ,1< 1.

i.,..",•.

n

,

,. .

'U' at...

y• • 1 .....b"II•• 1. . .b.up" ,

,.n.da> d. ~ 'v!.n", e ni .....Iv,,'" Y"~""" y •••

...

_

on •••

Mb

.1'.....

• • ,.

bo,,,.

Quoi d>a Qo. loba rlo. __

. 1 ..,

m .,.

, •

•.1 pa!

...• •"•..,- ,. "

,~

- ---

"• . ,.

radia.. 1

_ ' . r ~ e " lo toro ""11"'" _mpOclo nu 101eo¡oooa . oU<<>e>o 1'-

, Lo pa ln>o .ta . 1

So br ••1 II«oe ........no

.....

.. "".n......... .

.•••

ra4 ..,lem'"

C. l m••el n• • ~,... .. . n l. ,,.." No ..... loa <>~"" •• 1 •• loa al...., ""'..

pr."""

"rv

><&OC

"-"PO •.

01,

""

NEIWICO

•• •

"

un ,1,.... I~ ,d ..n I~ "

'-"" '1'1,,),· 1" 1',.",..1;,10,1"'" ."". ,••"" . ,n ,1,"""1,,, " ", ,, I"' r ~ 1 1'111.1 ,,,,, . [ ,,,,,,,1,,,. (Id ,. [" "t,· ., ,,1"")0(...10 ,"uj."", ,1 [.. " 1-: '" ... [,[,," ' 1"" ;1(";(" ,[ '1''' . t,,,t,, l. ,~cr ' . ,Ir I .. " "!',,, d. "U 1,. ¡'~".~r I .hl c.1 n ( ''' m ' " 1,,, " ....,')1' n , ~D1 1...'u. I " , ""'Jrrl,.d l ......, •.. la (. ro •• L I· .~,fi.

Fe. ,....mo de • •Im. .y••I • • •• • " . loo r .... lo"'p'

1

_L " ., .... l. r[ '1' ,,1<, ,,~,'" U"

.. " ,,, l' r .", ~I'I" '~I , [" , ,,, 1.,' ,_:01,,,,.,

"

01

h lo y., d. fUe... ~u. .. ~., d., • ~"el d< • • u, ,. de" , lo d. " U h.n. de l•• ~,;,.o•• qu. br 101. I I.t c •• 1 ~,....

1),-1.

In. I.. r " • •1J(1)a ~ "11"",, "'" lO'" ~ I

•p .y•

l••

... ~ b.,",

....d

LE~'"

' . lti.l" ,j, ...1" n .." '1 '" . , ...." ..• .. ,,' ..,.1..1 .. I 1 ''''1,,01 , < 1.1.. <\a.d., n. t I <.1 • ,lo . la " ,..," ••l. (" 1".... ';"...l.. ,.¡ 1 " dool ....... " , ...I, ... l.r • I .\rt. a .. . , m I,,J,, '1 "Vi r, Y 11; "",lo 1( rr

subn...... nn. ...

O~ -""., ' en ,••ce,, '" rl b•• ' ".. P" 1&"tae :1 .Im. d~ un pu.bl o. l. le d. U". ,.,. Su.",,,dlOl lo v,,1a ••• V"".. "'"'' ." l• • < ,.,.".. y p""!l ó,• • 1 m"

,

IOmplo

4<

-la...

ele

la> ola> •••

.,

.40"''' ...... y.OI. .,,'" de,...b

_"'.......,.

C• • ", ." q • • • 1 ~""d , .. . . . . bu

d. .......d lo.

.1 __ .l. lo .t•• n•• .l.

" C" '" ...m~ ..'

1., ,".1 m"

c.., . , N

F. A. CONO' " CAST'LlO


..

-

'f. Ja

~

~.

",. el

1Oftar... bntanlC<l "', NQtI . cun

>cW<. do< lo

úm...lda

~n Nnv~ Yi~in l B-e¡

E 1M

~eupatllC'

..... .,..... ... el y.el tüleftgrl"'" , a fr T p"',manec;e mudo. ruu.nan 101 .-llt 'es con mI'" d" baull. se uluda .1 • 1 d nc 1 ene ."" .d.d • el he" ,d. Ir un aquella l•• n~nd' ucena .e

;

f.

~ue

l.

P"'"

"

Y ~. ,.

g

fa un el e m. .nl" Gtau In! m6 ,."d e • l. E I pe. el Jele d<l l. ",rIlel' cht!<lfl/lM MIÓ' .'.....u llande.. Era proc q •• d r • un maque

'''_le

f'

~

,~

.....

'f'

••

11

'1"'" ,,,

1"


1111''' II "1" .\ :\ T I :

l' " .1

"

d

P"I 1111: ....1"11 111"-"11,1\"

dI "" , .... 1,,,,'. ,,, n, 1"" 1,

,,,'"

d

l.",


IH.l \1 lo

111

l'

I

I

II

J

ยก, '.!.'


-

_. c::·ª,.JIE!,~ ... -.. '-_ ..._ _.'--...=..-----. . .... ... .. -. _ . . l,...t=...._.----_ ... '----,. ."-_0 .._-.'............. --- .... _......... ._ ---,.-,_ ..... .. ...::- .. ........ _ . ..................-_...... ..................... .. .......... -.-.... r_ .... .__ - -:-:-.....-- -.-,_ ..-.__ :-.. _.::-.= _....---.... _ .........._. ':':::-= -_ ._ ........--' .'._4......--·· . ...-" .. .. .. ,_-,._... _ .......... ........ -................_. _..... -.-.-- .......:::::'....--........

, :...~ .. ,. , _~ /...... n ... .....

._-;~

900 ..

~

\_~

, ,

..

'

..., " .....

.. ,-::;::, ,

.- .... ., ,~ ,',' \~

.. .

" -.."::::'" , , -, , , ",_.

~--, ,:;.'-::--" ... ,..... '::::-- .'~"-

'

,\ ,.~ .\_

,_

l o _ .. _ '

1 . ... . ... . - . .

.~

~-

, ,' ::-..00:-'::::: ... - ~­ ""' ~_.- -

" ..

,

' ~ .. I.. '

....... ,

.

..:;.-,.,--·'-

..

... ., _ ........ , .. . .• • "

_....

. J

..

~

T_ ....- -

"

, 'N' ...... " 4

'-'

...... \

,

.

, .. _

_

Z·_ - '· '·

l ......

r,

...

,, - ~

l-

......

,~'"


-_.--_--_._ -

-_ _ -_-,..-__ _-._-

.. _. . .,' ....... .. -... .-._._ .... _......... .... ..... .. _ ..._--"-.._. -........

..... .. ....... , .._ ...... ,_ _......... """".. -....... . .•. ,-

---_ - .._-.-_-,._.__ .... ._-',::=--._ -._,' ....-._. __ ....... -___,_.--_ -"'-..._ ",,-_ ,._ __ __ -_- ._- _-_._ , _ _ ....... ---..... ...,-_--..- _------' ... -_ _ . .... _ .. _-----._......._---.._--_ -_.-_""""" "'----_---"-.'

,. ... .... ,- ..

"

....

..

~-

•. . ._.o

...""'.. ... . ....

.. ........

.....

~

/

.

...-

,'_ ... ..__ '_r.... __

. . . ·...... 10.. _ ' _

,_ .. ,_ ,

_._

0_

_ _ n..

,,-" ... ',.....

.....

..

u _ _ .. _

"'_...

.

.. ...

0_"

..

.....

".

.-

,0_

.....,

,

.

-~---

....

/'

/


·_._.-.. _....

-----.... ---, ... ... -'._;¡¡,,:....."--'"---... -_._...--... _

-~-

"'4.--

~~ I

/

c_ ".,. . ..__ ..._.._ . ....._.......... . ...•_. ...--... _..... . . .- -,........... . _. - . ... .--.... --I ........ . - .. ...·.....·_·.. _......... ___ _-,. '7... /

- y'

-7"-."-

-_...... _.-_----...._,_ -._...... -"'--"'-..... ..... _--

-:~.::-.-

..

,".' , ,.-

,

,,,.

1.. " .

- _.. _._ .--_ .. "_' 0 ._..... _ .. _ ... ......_n..__ -_-..-.. ........--. -.......... _.. ......-.... _ .. -_ '''._-'' _-.."" .._ .. ----... - . .-..... ._ -

,J_ .-_ • _ _ ,,_

........... '''' ... ..

_

n ........ _

·

,

• • _.

,\~ . ~

,

1.

~

"/

'"

...

I

,-_ " ' "

-.¡

.......

..

,'~'''''''

,,----,,_ !O<...

1-"-"'- _

,,. .. loo'",_ Oo, ,," al ....'"~ ' .

,., .-.- .. "'... ."-, . ... -... - ... ...---...... -

.. _. _ , -.....- -. _.---_ --._ -

"""-,,,-"-""'-

.....

... ,_

-.,,._ ..........----. ._ -. .... ..... _.. . .....

...

¡. ... , .... - -

,

"'

..,,-,..

""

......

1.... _ . -

/


......_. -.... .. ...-----""_ . -

__ ............. --1"--... -".' ' - -

101_' - ...... _-_.-...............

--................. . ._--_ _ _--~

__ -- ............. -............ .... _ __'-"-'-'..... _..,_ .....--... _....--..... _ , 1._ ...-

""'foIO"'_ _

;¡O_

~"'-l·"""·-··

.. .......... ....,.....,;,,(Io!_, ,

.

,

10 . . _

_

, '; .... _

.......

1M ..

"1IuI

,-.- .. '''_''_0. ................. ,_ ..,.. . .. . i<Io·'I_ .. , -... " 1...... _

..-

... .......

/

'1 ,-

' ·~

1

110

...

~

~--

;1.

a

.__ . -

,. _

·_ ......

-_--_

T_ _ " _ _

_

,.,~---

~

...._- . . ......_-.. .__...----.--" -......_.. _...... -_

.~

,


1..\ ' IED .\I.I..-\ DEL l'lnlB .\ T E DE

MAR INA MODERNA

lOTON

'Q"'Q'-E


"

•••

'1 .\RI""IRO

&1 . ..,:. ......... ""'PI

"'<!I'-"'~ ~o".ft

,

~

----

, .1'_..._o

: ;:Jp....""'_ ....,

...... . "-.-:"=,

..:.-,y.. _ ... ... polo....

orra •

.... oet.o " prro

..

Ea

""_' "'...... ~. rl:~ ~I ¡Ire

. . . .:,...."'.."."". ,

Jo_ n .... ", o.do A _ • • lo ~. de tro po. .01 .,"10. !OC¡C01Iversanclo lo 00"..• • ;:: ....", n f ", o,. lo qu e

de

_

lo ...... ,.,. .. Mt0

' .... _ .

.. ~ ... ea~. •._....-10_..

, '''''10''_ ...... ...... -. }

.... ....• ...

Pe< .......-.,..... l. . . ..

.... t-ea

Et .. .... 10

_ ~

''''..,."","01,. a r-'"' "...... _

-

••

el" ...

y ..... -:.;~ ~:,':.=. 1 ,.. do<l>oeo.••bie....

"""" la

, _

_

'<'o'm~~

..

..-

."

-

.....1".... ......

, . . ...

.- "=.:

.. .c"" ...:..r... f

latfU

• '-:';:;:'" dol Puer",

,

• t . \ HI T .\

• N A V EC A~ DO

EN TIER R "

• I r ;I~ " . 1" ·... ,,,,,,,,, , ....." .

tI ... . " . ... "'-•'''-'lo'.. Uha

.-1•• 1••• • Ix.",...


LBS nOUEOlOES PlRISIEnSES' lh d( uuüaua LLÍ Il\~ ZZ dd \Jr(~(~l( ~

.....-:::="i)

"".'Sr.:M):-- r lI.

Baratura

-

Sombre ros Adornados

"'". *' ....

, . . - oS< $ 4 ./j(}

_

-

( ' \ '-'" ,

,

HUE VOS

...

.· ' •. I :'I·UI ....

ea..... ocI

S U ft T ltl O::

e n Pie le •• 8 041 a. b to l.... Ma " l " ito a e te., e ec., fo . ma. de alt. no"Cda d , _

• . . -. . . .

.......

II'~

Pa ñ o ... Je" c.o s de u d. , de lana p~"cdid o Re l all o s , Co rt..

-

•• lCIOS

ro; ..

"O' Imm I\lUIIIIU

GU4NU "SU6L1M(" s.. ••e mbolsa

el valor

~

lodo par 4""

,...,1'" perlceum..,.

/lO

bueno

ti.jo Surlido enR.pa Blanca ( ' :IIt1 i~ ,, _ , lo,

t

,Ii'l ' ,

"1...11.·...- .~Il ;

" .. r ' llir -.· l f::';.· t (~

Po .. " .. ont" I "',," I' n" p<OYln,en do d. In mejo'U Cu as de P, . II

a===:--

--="'D

JORJE ZAMULO.. r.."r.m..' ~·"J. I'I.,<I¡': ,' kIl I'; e.u E ltc_/SiO'

o.p••""". d. 1.I. ",.do TE ELEF,j,NTE Y del . ... ~I.,'" R Ol a l o. PO' • • d. dJo. y • • ~ u "'p".du.

,.to ...


D ícncr

Co.

&

~!~

D ícncr & Co. LA CASA "SI'ORT"

ESUDO esq. Uuéridnu. CASILLA

Nu ....... . 1818

, I

_J G lJA:(TES

1111: LEAUINO SPORTI1"(j & ATIII.HIC II'ARr .1I0US!'

~11~

DE BOX

PELOTAS PAnA BOX Con ) . in PLHAFORIIA

Camiseras gZapallllas I

~~ (.~'7""l

Especiales para el BOX ESG lll .\l .: Hereres. Sables. Holas de rep ues to. Guantes.

ES(; lll .\l A l'tI.....-

~

Car eta s. Pech e ra s , Cod era s. Zapatillas especiales

-

lnlces Ajentes de los Aparatos de Fuerza ~ --

SANDOVV y

TERR"Y

LA CASA I\lEJORSURTIDA en ARTICULOS de SPORT


(

,

(JI "

o.

{'OI" ,,, I

IR

~l

PI RIOR

t

PI MJ~ I 11RO


Zig-Zag  

Revista Zig-zag Nº 14. 1905.

Zig-Zag  

Revista Zig-zag Nº 14. 1905.

Advertisement