Page 1

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Filiala pentru copii „Alecu Donici”

Nr. 1 Chişinău 2013


pentru copii talentaţi REDACTOR-ŞEF: Silvia Paniş ŞEF FILIALĂ: Gherman Stela Design şi machetare computerizată: Silvia Paniş

Tel. 022323600 Email: donici@hasdeu.md Web: www.hasdeu.md Blog: www.filiala-donici-hasdeu.blogspot.com

2


CUPRINS: REVISTA LIBROCREATIO ... ...................................................................................................................... 4 ORIGAMI - ARTA DE A SURPRINDE PE CEI DRAGI ...................................................................................... 5 PROMOVĂM TINERELE TALENTE ............................................................................................................. 6 ABISUL TOAMNEI .................................................................................................................................... 7 VERNISAJ DE PICTURĂ – REVELAŢII TOMNATICE ...................................................................................... 8 CONCURS DE MODELARE - DISPOZIȚIE DE PRIMĂVARĂ ............................................................................ 9 MEDALION MUZICAL-ARTISTIC CONSACRAT PRIMĂVERII, MĂRȚIȘORULUI, MAMEI. ................................... 10 LEONARDO DA VINCI – VIAŢA ŞI OPERA ................................................................................................. 11 TALENTE INEDITE LA BIBLIOTECA „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” .......................................................... 12 CREAŢIILE COPIILOR ............................................................................................................................. 13 BIBLIOTECA – PARADIS AL CĂRŢILOR ................................................................................................... 17 CURIOZITĂŢI DIN LUMEA ARTEI ............................................................................................................. 22

3


REVISTA LIBROCREATIO ... Silvia PANIŞ, Bibliotecar filiala „A. Donici” Creativitatea este o trăsătură cu care se naşte fiecare individ, limitată doar prin firea umană a talentului şi imaginaţiei.Oameni foarte creativi îşi vor găsi drumul lor mai uşor, indiferent de ceea ce se întâmplă în comunitate el va fi în lumea sa a creativităţii.Fiecare om dispune de o combinaţie diferită de abilităţi, trăsături de personalitate şi experienţe originale, care le face mai mult sau mai puţin capabil să-şi exprime potenţialul lor creativ. Dacă nu sunt încurajaţi unii copii şi tineri pierd oportunitatea de a-şi dezvolta creativitatea lor, care trebuie implicată acerb începând cu învăţământul preşcolar şi şcolar. Revista electronică elaborată pentru copii şi tineri promovează talentul şi pasiunea copiilor şi tinerilor. Specificul artisticului se reflect în creaţiile proprii, reale de a cunoaşte conceptele formulate realist şi abstract de crearea imaginilor plastic. Crearea imaginilor în baza conceptului realist nu trebuie confundată cu aceeaşi activitate recomandată de programa şcolară, însă exprimată şi de aptitudinile elevilor inventive. Revista on-line valorifică serviciile cultural-educative al bibliotecii prin: Valorificarea potenţialului cultural şi creativ al utilizatorilor prin promovarea lor atât în mediile artistice şi culturale, cât şi în rândul publicului larg prin întâlniri cu caracter deschis şi în cadrul atelierelor de creaţie organizate în biblioteci. Promovarea personalităţilor de seamă în artă, muzică, pictură; Încurajarea tinerelor talente prin intermdiul revistei; Promovarea imaginii şi serviciilor bibliotecii în comunitate; Editarea revistei în scopul promovării bibliotecii on-line; Implicarea bibliotecii în descoperirea şi promovarea de noi talente din rândul micilor utilizatori în filialele BM; Promovarea imaginii bibliotecii şi serviciilor oferite utilizatorilor de către filiala „A. Donici” Extinderea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ din municipiu.

4


ORIGAMI - ARTA DE A SURPRINDE PE CEI DRAGI Zinaida, AMBROCI, moderator clubul Origami Origami este o artă inventată pentru prima dată de poporul japonez şi constituie plieria hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsufleţite sau forme decorative abstracte. Putem afirma că această artă tinde să devină tot mai apreciată, în special în rândul copiilor. În acest context bibliotecile pentru copii, pe lângă serviciile şi programele culturale existente deja, încearcă să atragă utilizatorii prin arta frumosului, şi anume prin crearea cluburilor de origami. Pentru a duce la bun sfârşit confecţionarea unui model, în primul rând trebuie să te gândeşti foarte bine ce piesă vrei să realizezi şi să te încarci cu foarte multă răbdare. Vă alegeţi culorile, vă calculaţi numărul de piese de care aveţi nevoie şi treceţi la împăturit. Fiecare piesă pe care doriţi să o realizaţi vă oferă o satisfacţie aparte, cu cât sunteți mai aproape de rezultatul final cu atât mai entuziasmaţi veţi deveni. Totul constă în dorinţa dumneavoastră de a încerca ceva nou, şi de a duce la bun sfarșit ceea ce a-ţi început. Mă minunez când văd ce poate ieşi dintr-o simplă împăturire a unei hârtii şi de câtă răbdare e nevoie pentru a realiza o asemenea piesă. Dincolo de a fi doar o simplă împăturirea hârtiei, este o formă interesantă de a-ţi petrece timpul, de a descoperi oameni cu aceleaşi pasiuni şi de a acumula cunoştinţe noi. Există o mulţime de posibilităţi de a crea, de la cele mai simple forme, până la unele complicate. Animale, maşini, flori, dragoni, insecte, personaje mitologice, pătrate, cercuri, cuburi, figuri abstracte, toate acestea fac apel la creativitatea, imaginaţia şi sensibilitatea persoanei . Este o activitate care nu cunoaşte limite şi pe care o poţi exersa, ca mijloc de relaxare, toată viaţa. Le puteţi oferi drept cadou, fie că este o zi aniversară, 8 Martie, Crăciunul, Paştele sau oricare altă zi din viaţa voastră ce merită să o sărbătoriţi şi nu mai ştiţi ce cadouri să oferiţi celor dragi, eu zic că arta origami este o modalitate nouă și interesantă de a surprinde persoanele dragi. Este un cadou inedit şi care, cu siguranţă va fi îndrăgit de toţi cei din jur.

5


PROMOVĂM TINERELE TALENTE Alinoa, VÂRLAN director filiala „T. Arghezi” Relaţiile de prietenie şi colaborare au o motivaţie solidă în activitatea noastră. Datorită lor ne concentrăm preocupările noastre fizice, intelectuale şi morale în scopul obţinerii unui anumit rezultat. Avem deja mai multă experienţă în această privinţă cu Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, care nu sunt la prima lor activitate de promovare prin intermediul bibliotecii noastre. A fost vernisată expoziţia de grup a elevilor din anul II cu genericul Pe aripile timpului, o expoziţie mixtă a lucrărilor de artă plastică, sculptură şi ceramică. Susţinătorii elevilor au fost colegi din cadrul colegiului, profesori şi prieteni, invitaţii speciali B. Movilă, o personalitate remarcabilă, o „enciclopedie vie” a culturii noastre naţionale care şi-a început activitatea sa încă în perioada stalinistă, ex-vicepreşedinte al Comitetului pentru Cinematografie, – ex-redactor-şef al studioului „Moldova-Film” … regizorul Silviu Fusu, pictorul Pavel Guţu, compozitorul Anatolie Mîtcu, doritori, printre care şi foşti deportaţi, oameni care au venit să-şi împărtăşe împreună cu tinerii din cunoştinţele lor, din emoţii şi căldura lor sufletească. Pe bune, a fost un dialog volitiv, construit pe reciprocitate, comunicare şi bună înţelegere. Tinerii au ales să-şi prezinte lucrările în modul său, să-şi expună gândurile liber, ideile care îi frământă şi calea de soluţionare a problemelor cu care se întâlnesc. Prezentările şi relatările elevilor au scos în evidenţă substratul filosofic, mesajul pe care au vrut să-l transmită privitorilor: contemporaneitatea controversată, viitorul sumbru, dar care reuşeşte să răzbată prin toate obstacolele datorită limbajului plastic, a paletei de culori şi a tehnicilor de lucru pe care le-au folosit în procesul de creaţie. Activitatea a fost dirijată de respectabilul şi îndrăgitul profesor Emil Cojocaru, care a cracterizat expoziţia dată ca o reuşită a elevilor, care se află la prima lor expunere în public. Expoziţia este una mixtă, deoarece conţine mai multe aspecte din arta vizuală - pictură, sculptură, ceramică. Pictura în cazul dat reprezintă un ansamblu de la lucrări statice până la lucrări stilizate, ceeea ce ne demonstrază un anumit nivel de dezvoltare al inspiraţiei, al simţului relativităţii, al stărilor emotive, adică se profilează şi ideea de concepere a viziunii proprii asupra unor stări de lucruri. De o atenţie aparte s-au bucurat şi lucrările de sculptură, care în fond au prezentat nişte lucrări de studiu din cadrul orelor de învăţare sau din timpul liber, creaţii libere (adunarea unor forme, umplerea golului, descărcarea plinului). Şi deşi elevii sunt abea la începutul studiului compoziţiei ca obiect, prin aceste lucrări ei dau dovadă de maturitate – aşa îşi caracterizează discipolii săi sculptorul şi profesorul Ioan Grecu. O lucrare deosebită a fost „Meduza”, lucrare din ceramică, executată de elevul Gheorghe Coţofană, care s-a inspirat din mitologia antică. Deşi ceramica este îndeletnicirea de secole a poporului nostru, tot mai puţini doritori se regăsesc pentru a practica lucrul cu acest material. Prin lucrarea sa autorul a dorit să sensibilizeze acest moment, dar şi să demonstreze procesul de continuitate în domeniul dat. Au urmat lucruri interesante la această activitate, pe care avem temeiul s-o numim cu toată certitudinea o lecţie despre artă, căci în cadrul ei elvii au primit mult mai multe informaţii noi decât este posibil să primeşti în timpul unei ore academice. Prin persoana d-lui Boris Movilă şi a altor vorbitori elevii au primit o lecţie despre viaţă, au fost plăcut surprinşi de acordurile muzicii în prelucrarea compozitorului A. Mâtcu, interpretate de elevii şcolii muzicale din Chişinău „M. Bieşu”, ansamblul „Picado”, au avut ocazia să se manifeste liber, căci au fost pe cont propriu. 6


ABISUL TOAMNEI Mariana, ERMURACHI Filiala Ciachir Pictura este o pasiune din copilărie, foarte mult îmi place să pictez lumea din jur, natrură în diverse ipostaze, toamna, primăvara, vara, iarna, ce-mi oferă senzaţii diverse, atmosfera utumnală a fost intenţia de a reda aceste tabloururi.

7


VERNISAJ DE PICTURĂ – REVELAŢII TOMNATICE Colegiu de arte plastice Alexandru Plămădeală, elevii profesorului Sergiu BADRAGAN

8


CONCURS DE MODELARE - DISPOZIȚIE DE PRIMĂVARĂ Filiala Alecu Russo A devenit deja o tradiție în filiala noastră ca în fiecare anotimp să propunem copiilor să-și dea frîu liber imaginației și să modeleze ce vor, ce simt, ce văd. În luna martie a fost anunțat acest concurs și am colectat lucrările copiilor, iar astăzi au fost făcute totalurile și anunțate rezultatele.

9


MEDALION MUZICAL-ARTISTIC CONSACRAT PRIMĂVERII, MĂRȚIȘORULUI, MAMEI. Claudia ŞATRAVCA, Director filiala „târgu-Mureş” La 2 martie Biblioteca „Târgu-Mureș” a organizat un Medalion muzical-artistic consacrat Primăverii, Mărțișorului, Mamei, inspirat din creația lui Grigore Vieru. Participanți : elevii cl. a I-II „D” (profil muzical) de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, învățătoarele Lora Cocârlă și Diana Șeptichina. Copiii au prezentat un program muzical-artistic deosebit pe versurile poetului Grigore Vieru. Elevilor le-a fost prezentată colecția „Grigore Vieru”, expoziţiile de carte.

MAMA Mama ne mângâie, Soarele lucește. Soarele e unul, Mama una este.

GIOCELUL PRIMĂVARA Iese iarba luminoasă, Rândunica vine-acasă. Clad e soarele-n câmpie, Ca un ou de ciocârlie. Tu, iarbă, tot ai mamă? Tu, iarba, tot ai mama? De ai, de buna seama: Atunci când înverzesti, De ea îți amintesti...

Bună vreme ghiocel! Bună vreme băiețel!...

10


LEONARDO DA VINCI – VIAŢA ŞI OPERA Sursa: www.scientia.ro Leonardo da Vinci este una dintre cele mai cunoscute personalităţi ale istoriei. Interesat de toate laturile cunoaşterii, acesta a lăsat posterităţii opere de mare valoare în domeniul artei, dar şi schiţe ale unor tehnologii care lasă să se întrevadă o viziunea aparte asupra viitorului. Leonardo da Vinci (15.04.1452 – 02.05.1519) a fost un pictor, desenator, sculptor, arhitect şi inginer italian de geniu, întruchipând poate mai mult ca oricine idealurile umaniste ale Renaşterii. Cina cea de Taină (1495– 1498) şi Mona Lisa (cca 1503–1506) sunt printre cele mai cunoscute şi totodată impozante picturi ale Renaşterii. Caietele sale ne dezvăluie spiritul ştiinţific, iscoditor, şi ingeniozitatea lui mecanică, situându-l cu mult înaintea timpului său. Faima neasemuită de care s-a bucurat în timpul vieţii, trecută prin filtrul criticii de artă, a rămas neatinsă până azi şi se datorează, în mare măsură, neobositei dorinţe de cunoaştere care i-a îndrumat gândirea şi felul de-a fi. Un artist înnăscut, considera că ochii sunt principalul făgaş către cunoaştere. Dintre toate simţurile omului, Leonardo preţuia cel mai mult vederea, întrucât numai ea transmitea realităţile experienţei imediate cu precizie şi fără greşeală. Leonardo da Vinci (1452-1519) este un artist din Florenţa, unul dintre cei mai mari artişti ai Renaşterii. El este un bine cunoscut pictor, arhitect, om de ştiină, inginer şi sculptor. Profunda sa pasiune pentru cunoaştere şi cercetare a fost cheia spre cunoaşterea artistică şi ştiinţifica în acelaşi timp. Inovaţia sa în pictură a influenţat arta italiană pentru mai mult de un secol după moartea sa. Studiile sale ştiinţifice în anatomie, optică şi hidraulică au anticipat multe dintre descoperirile ştiinţei moderne. Leonardo da Vinci s-a născut într-un oraş mic din Vinci, în Toscana, lângă Florenţa. El a fost fiul unui bogat notar florentin, numit Ser Piero, care avea 25 de ani atunci când Leonardo a fost adus pe această lume. În acelaşi an în care baiatul s-a născut tatăl său s-a căsătorit cu prima sa nevastă. El nu s-a însurat cu mama lui Leonardo deoarece aceasta a fost probabil fiica unui fermier. Mama băiatului se numea Catarina, numele ei este tot ce se ştie astăzi despre ea. Prin urmare, fiecare fenomen perceput devenea obiectul cunoaşterii, iar saper vedere (în italiană, să ştii să vezi) a fost marea temă a studiilor sale. Şi-a folosit puterea creatoare în toate domeniile ce foloseau reprezentarea grafică: pictură, sculptură, arhitectură şi inginerie. Însă nu s-a oprit aici. Ajutat de inteligenţa sa sclipitoare, de puterea neobişnuită de observaţie şi de măiestria de desenator, a realizat studii asupra naturii, fapt ce i-a permis să exceleze în artă şi ştiinţă deopotrivă. În următorul număr va urma:

11


TALENTE INEDITE LA BIBLIOTECA „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” Dumitru CRUDU, Director filială VISEZ O CARTE... Vai, iar „Salcîmii”-a patra noapte Prin vis citesc această carte Salcîmi ce mişcă şi respiră Frăţia mare de la vilă Roman îngrozitor Căci visele mă dor Iar ziua l-am donat Unui internat

Un ochi e verde, altul e albastru O Doamne, vreau în lumea noastră! Un coşmar Am visat într-o noapte un coşmar. LUNA MAI E luna mai Mă tăvălesc în pai Parcă sunt în nori E rău că nu sunt zori

A III zi în vis iar spaima m-a cuprins Trei luni, la rînd, la rînd. Salcîmi îmi stau în gînd Ah, cartea asta, ca o năpastă În luna mai cum-de-aşteptat Coşmaru-n pace m-a lăsat. Tatiana MELNIC , elevă în clasa a IV-a, Liceul Elena Alistar

VISUL Odată visam Că balerină frumoasă eram, Printre nori alergam Şi bine mă simţeam. Mădălina NOVAC, elevă în clasa a II-a, Şcoala-Grădiniţă nr. 152 Pas cu Pas MONSTER HIGH Seara am privit monster High A aterizat mîna mea în pai Păr murdar Dormeam în car Doamne, ce mai coşmar. Mă muşcă o carte Şi mă mănîncă un penar dintr-o parte

Maiul e un lucru greu Mă gîndeam aşa mereu Mai bine a fi vară Voi ieşi cu trandafiri afară.

Alexandra KUZAKOVA, elevă în clasa a IIa, Şcoala-Grădiniţă nr. 152 Pas cu Pas MAIA ŞI MAIUL Maia întreabă pe un mai: -Cînd te-au făcut ? -În luna mai!! Şi-l mai întreabă ceva: -Cum e să fii mai , a? - Nimeni nu te îngrijeşte!! -Cu maiul doar se munceşte! -Ştii ceva? Te voi lua!! -Serios? Ura, ura! Bucuros maiul era, Căci fetiţa îl lua. Anastasia CUCU, elevă, clasa a IV-a Liceul ,,Iulia Hasdeu’’ 12


CREAลขIILE COPIILOR

13


14


15


16


BIBLIOTECA – PARADIS AL CĂRŢILOR

17


18


19


20


21


CURIOZITĂŢI DIN LUMEA ARTEI …cea mai mare statuie din lume este Muntele Rushmore, unde sunt prezentate sculptate in stanca chipurile a 4 presedinti americani. Inaltimea lor este de 18 m. ... prima carte de istorie universala a fost publicata de Rashid-Eddin din Persia in 1311. … un tablou al celebrului Matisse a fost expus intors cu partea de sus in jos in Muzeul de Arta Moderna din New York timp de 2 luni? Nici unul dintre cei 116.000 de vizitatori nu au observat acest lucru. ... se spune ca Picasso putea desena de la o varsta foarte frageda, inca inainte de a merge. Priimul cuvant pe care l-a pronuntat a fost varianta in spaniola a cuvantului ''creion''. …prima fotografie color a fost facuta in 1861 de James Maxwell. ... scrisul a fost inventat de sumerieni in secolul IV i. H. ... prima carte publicata a fost Epopeea lui Ghilgames, scrisa in anul 3000 i. H.. Cartea a fost scrisa folosind alfabetul cuneiform, bazat pe simboluri. ... primul ziar a fost tiparit in Austria in 1703. ... prima carte ilustrata pentru copii a fost publicata in Germania in anul 1658. ... cea mai inalta statuie din lume reprezentand un cal se gaseste in Praga. Statuia masoara 9 m inaltime. ... in 1912, cand a fost furat din muzeul Luvru tabloul Mona Lisa apartinandu-i lui Leonardo da Vinci, au fost vandute in lume 6 falsuri la preturi colosale. Tabloul original a fost gasit abia dupa 3 ani. ... cea mai mare biblioteca din lume gazduieste si ofera cititorilor sai peste 18 milioane de carti. Colectiile includ totodata si 12 milioane de fotografii, 4 milioane de carti si 53 de milioane de manuscrise.

22


23


24

Librocreatio revista on line  

Creativitatea este o trăsătură cu care se naşte fiecare individ, limitată doar prin firea umană a talentului şi imaginaţiei.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you