Page 5

Csont az álla, bőr a szakálla, piros a kalapja. Mi az? (A kakas.)

DALOS NÉPI JÁTÉK Kiválasztunk valakit kérőnek, egy másik játszót pedig Danikánénak. Körbe állunk, a kérő van kívül, Danikáné belül a körben. Elindulunk körbe, a kérő ellenkező irányba járva kerüli a kört. Énekeljük:

l>d

   

 

 

  



vi - szik, Da - ni - ká - né lá - nyát, Most vi - szik, most Bí - bor - ba, bár - sony - ba, gyön -gyös ko - szo - rú - ba.

     Már én

 

  

in - nen

 

Bí - bor - ba,

el - me - gyek,

 

bár - sony - ba,

   

töb - bet visz - sza

  

  

se

jö - vök,

gyön - gyös ko - szo - rú - ba.

Mindenki megáll. A kérő ott, ahol van, elvágja a kört, és párbeszédet kezd Danikánéval. – Kakas-bakas, jó napot! – Réce-ruca fogadja! Mit kerülöd, mit fordulod az én házam tájékát? – El akarom vinni legszebb lányát, Mariskát. A kérő „Mariska” helyett mindig annak a lánynak a nevét mondja, aki ott áll, ahol a kört elvágta. Kezet fog a kért lánnyal, és magával viszi. Megint elindulunk, és énekeljük: Most viszik, most viszik… Addig játsszuk, amíg a kérő minden lányt el nem visz.

Legények, leányok, talányok

115

Profile for Libri Kiadó

Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye 1. – Pedagógusoknak  

A Népmesekincstár módszertanának gyakorlati kézikönyve a mindennapokban kipróbált, 49 mesefoglalkozás részletes leírását tartalmazza. A 3–8...

Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye 1. – Pedagógusoknak  

A Népmesekincstár módszertanának gyakorlati kézikönyve a mindennapokban kipróbált, 49 mesefoglalkozás részletes leírását tartalmazza. A 3–8...

Advertisement