Page 1

ГҮН УХААН, НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

Гомбосүрэн Ц. Философи: Сурах бичиг /Ред. М. Отгонбаяр.нэмж засв. 3 дахь хэвл.-УБ.: Артсофт, 2012.-497 х. – ISBN 978-99962-906-4-0

Эртний дорно дахин болон Грек, Ромын философи, Дундад зуун болон шинэ үеийн Европын философи, XIX-XX зууны эхний хагасын Оросын философи, Монголчуудын философи сэтгэлгэний түүх, ахуйн тухай сургаал, мэдлэгийн тухай онол (эпистемологи), оюуны соёл, нийгмийн тухай философи, хүний тухай философи гэсэн 6 хэсэг 33 бүлгийг энэхүү бүтээлд тусгажээ.

201409 month  

2014 оны 9-р сард АУТНС-нд ирсэн шинэ номын танилцуулга.

201409 month  

2014 оны 9-р сард АУТНС-нд ирсэн шинэ номын танилцуулга.

Advertisement