Page 7

ЧАНАРЫН СУДАЛГАА Чимэдсүрэн О. ба бус. Чанарын судалгаа: Гарын авлага /О.Чимэдсүрэн, С. Хандмаа, Г.Мандухай.УБ.: Соёмбо принтинг, 2015.-90х.

Гарын авлагад Чанарын судалгааны үндсэн ойлголт, чанарын судалгааны аргууд, чанарын судалганны мэдээнд дүн шинжилгээ хийх боловсруулах, анализ хийх програмуудын талаар тусгажээ.

Shine nom 2016  
Shine nom 2016  
Advertisement