Page 7

ЧАНАРЫН СУДАЛГАА Чимэдсүрэн О. ба бус. Чанарын судалгаа: Гарын авлага /О.Чимэдсүрэн, С. Хандмаа, Г.Мандухай.УБ.: Соёмбо принтинг, 2015.-90х.

Гарын авлагад Чанарын судалгааны үндсэн ойлголт, чанарын судалгааны аргууд, чанарын судалганны мэдээнд дүн шинжилгээ хийх боловсруулах, анализ хийх програмуудын талаар тусгажээ.

Shine nom 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you