Page 1

CONSTANTIN BOTEZ GEORGE DERIEŢEANU

44 STUDII ŞI PIESE MICI PENTRU VIOARĂ


©2014. Toate drepturile rezervate. Copierea de orice fel se va efectua exclusiv cu acordul scris al S.C. Casa de Editură GRAFOART.

Design-ul copertei ediţiei prezente este inspirat din cel al ediţiei din 1963.

În elaborarea prezentei ediţii s-au utilizat lucrările: Constantin Botez şi George Derieţeanu, 44 studii şi piese mici pentru vioară, Editura muzicală, 1963.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BOTEZ, CONSTANTIN Studii şi piese mici pentru vioară / Constantin Botez, George Derieţeanu ; ed.: Matei Bănică. - Bucureşti : Grafoart, 2014 ISBN 978-606-8486-83-3 I. Derieţeanu, George II. Bănică, Matei (ed.) 78.087.51-787.1

EDITURA MUZICALĂ GRAFOART Bucureşti, str. Braşov nr. 20

LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1 TEL.:

0747 236 278 (07-GRAFOART); 021 315 07 12 E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM COMENZI ON-LINE: WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO


CUPRINS 1. Studiu . . . . . 2. Joc de copii . . . . 3. Joc din Banat . . . 4. Studiu . . . . . 5. Elegie . . . . . 6. De prin Haţeg . . 7. Studiu . . . . . 8. Studiu . . . . . 9. Legănata . . . . 10. Moţeasca . . . . 11. Studiu . . . . 12. Fantezie . . . . 13. Hodoroaga . . . 14. Studiu . . . . . 15. Hora . . . . . 16. Băbuţa . . . . 17. Studiu . . . . . 18. Balada . . . . 19. Bihoreanca . . . 20. Studiu . . . . 21. Studiu . . . . . 22. Joc din Vişeu . . 23. Studiu . . . . . 24. Lăutăreasca . . . 25. Moldoveneasca . . 26. Studiu . . . . 27. Cântec de leagăn . 28. Olteneasca . . . 29. Studiu . . . . 30. Cântec pădurenesc 31. Cimpoiul . . . . 32. Studiu . . . . 33. Fecioreasca . . . 34. Joc în luncă . . . 35. Fusul . . . . . 36. Studiu . . . . . 37. Doina haiducească. 38. Cântec vechi. . . 39. Studiu . . . . 40. Jocul ursului . . 41. Fata dobrogeană . 42. Studiu . . . . . 43. Mocăneasca. . . 44. Cântec simplu . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 39 40 41 43 44 46 49 50 52 53 55 57 58 59 62 63 65 66 68


PREFAŢĂ Lucrarea de faţă urmăreşte să completeze materialul didactic folosit pentru studiul viorii în ciclul primar (clasele I-IV) cu un număr de studii, piese mici melodice şi duete construite pe intervale, ritmuri şi intonaţii specifice muzicii populare româneşti. Elaborând un material didactic care tratează variatele aspecte ale folclorului nostru muzical, am căutat să pregătim elevii pentru interpretarea, ulterioară, a pieselor din repertoriul românesc de muzică de cameră şi simfonic. Duetele au fost alcătuite în vederea familiarizării celor ce încep studiul viorii cu cântatul în ansamblu, unde apar probleme de sincronizare (în ceea ce priveşte durata, tempo-ul, nuanţarea), prin a căror rezolvare elevul dobândeşte noi calităţi de expresie, frazare etc. Studiile, piesele şi duetele sunt scrise numai pentru poziţia I, astfel ca elevul, nefiind preocupat de dificultăţile multiple ale tehnicii schimburilor de poziţii, să se poată concentra asupra succesiunii intervalelor şi ritmurilor proprii modurilor româneşti folosite în lucrarea de faţă. În felul acesta, unele piese melodice prezintă anumite dificultăţi de digitaţie, rezultate tocmai din necesitatea intonării exacte a intervalelor caracteristice. În studiile sau pasajele de duble-coarde – puţine la număr – am ţinut riguros seama de nivelul tehnic instrumental al elevilor din ciclul elementar. Subliniem că din acest punct de vedere – al gradului de dificultate tehnică – întreaga lucrare se situează la nivelul studiilor din caietele I şi II de Klenck, din Sitt, op. 32, caietul I, Kayser, caietul I, Wohlfahrt, caietul I. Prin titlurile pieselor şi duetelor am căutat să precizăm locul de provenienţă a temei (originale sau create în stil popular). S-au folosit scările specifice ale celor mai importante zone folclorice: Dobrogea, Banat, Oltenia, Hunedoara, Făgăraş, Bihor şi Moldova. Astfel, întâlnim în studii, piese sau duete, modurile modificate (majorul cu treapta IV urcată şi VII coborâtă – ionianul; majorul cu treapta II urcată, IV urcată şi VII coborâtă – majorul românesc; minorul cu treapta II coborâtă, IV urcată şi VII urcată). De asemenea, întâlnim unele studii cu o p r o nu n ţ a t ă i n t o n a ţ i e pentatonică (hemitonică sau anhemitonică). Este necesar de a arăta că localizarea geografică a temelor folosite a fost făcută şi sub aspectul ritmicii. De exemplu, la o piesă a cărei realizare se bazează pe o celulă melodică a unui joc din Făgăraş, am folosit ritmica specifică jocului „învârtita”:

pe care am notat-o în măsura de 3/4, ceea ce va permite mai târziu elevului să ajungă la executarea autentică a metricii acestui joc:

Structura metrică şi grupările ritmice ale „horei“, ale jocului din Oaş, ale jocurilor olteneşti, dobrogene etc. sunt prezente şi ele în numeroase studii sau piese. În unele duete, procedeele de armonizare au fost şi ele orientate după stilul caracteristic fiecărei regiuni, inspirându-ne din unele modele de acompaniament („ţiitură”) ale instrumentiştilor populari (eterofonie, difonie etc.). În alte cazuri, când am urmărit să conservăm forma arhaică a unor melodii, am folosit tratarea contrapunctică. Trebuie să precizăm însă că acolo unde melodia a cerut o armonizare funcţională (vezi Moldoveneasca) am utilizat acest din urmă procedeu. Studiile, piesele melodice şi duetele din acest volum sunt organizate în grupuri de trei (un studiu tehnic cu variante ritmice sau de trăsătură de arcuş, un studiu melodic sau o piesă caracteristică şi un duet) pentru fiecare sferă tonală–modală în parte. La studiile tehnice s-au alcătuit pentru mâna stângă unele variante ritmice, iar pentru mâna dreaptă diverse variante de trăsături şi specialităţi de arcuş (detaché, staccato, martellato etc.). Pentru indicaţiile de arcuş am folosit metoda Lucien Capet. În ceea ce priveşte forma, studiile melodice şi duetele sunt piese cu o structură precisă (lied, temă cu variaţiuni), această problemă de construcţie tinzând să disciplineze elevul cu conceptul de formă. Am fi mulţumiţi dacă strădania noastră îşi va atinge scopul propus şi se va bucura de o bună apreciere din partea profesorilor şi elevilor; astfel, dorinţa de a aduce o modestă contribuţie la şcoala de vioară românească ar fi îndeplinită. Autorii Bucureşti, 1964


1. STUDIU

-7-


- 14 -


- 28 -


- 41 -


- 57 -


ACEASTĂ LUCRARE ESTE PROTEJATĂ DE LEGEA DREPTULUI DE AUTOR ! VĂ MULŢUMIM DACĂ NU VEŢI FOTOCOPIA ACEASTĂ LUCRARE INTEGRAL SAU PARŢIAL ! RESPECTAŢI EFORTUL AUTORULUI ŞI AL ECHIPEI REDACŢIONALE ŞI SUSŢINEŢI PUBLICAREA ALTOR LUCRĂRI SIMILARE !

PUTEŢI ACHIZIŢIONA LUCRĂRILE NOASTRE DIN LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1 (lângă Liceul de muzică G. Enescu) SAU PUTEŢI COMANDA ONLINE VIZITÂND WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART)

44 Studii si piese mici pentru vioara  

44 Studii si piese mici pentru vioara

44 Studii si piese mici pentru vioara  

44 Studii si piese mici pentru vioara

Advertisement