Page 1

Cuprins Introducere ........................................................................................................................ 7 Capitolul 1. Constituţia – legea fundamentală a României ......................................... 19 1.1. Aspecte generale privind Constituţia .................................................................... 19 1.2. Constituţia României după revoluţia din decembrie 1989 .................................... 20 1.3. Separarea puterilor în stat ..................................................................................... 22 1.4. Raporturile dintre cele trei puteri .......................................................................... 24 1.5. Sistemul de autorităţi publice ................................................................................ 27 Capitolul 2. Puterea legiuitoare ..................................................................................... 29 2.1. Alegerea Parlamentului României ........................................................................ 29 2.2. Organizarea Parlamentului României ................................................................... 31 2.3. Funcţionarea Parlamentului României .................................................................. 32 2.4. Actele Parlamentului României ............................................................................ 33 Capitolul 3. Puterea judecătorească .............................................................................. 35 3.1. Consideraţii generale ............................................................................................ 35 3.2. Principiile de funcţionare a instanţelor judecătoreşti ............................................ 36 Capitolul 4. Puterea executivă ....................................................................................... 39 4.1. Preşedintele României .......................................................................................... 39 4.1.1. Importanţa Preşedintelui României ............................................................ 39 4.1.2. Alegerea şi validarea mandatului Preşedintelui României ......................... 40 4.1.3. Incompatibilitatea şi imunităţi ale funcţiei prezidenţiale .......................... 41 4.1.4. Atribuţiile Preşedintelui României ............................................................. 42 4.1.5. Actele preşedintelui .................................................................................... 44 4.1.6. Vacanţa şi interimatul funcţiei de Preşedinte al României ......................... 44 4.2. Guvernul ............................................................................................................... 45 4.2.1. Atribuţiile guvernului ................................................................................. 45 4.2.2. Activitatea guvernului ................................................................................ 46 4.3. Administraţia publică ............................................................................................ 49 4.3.1. Instituţiile administraţiei publice româneşti ............................................... 49 4.3.1.1. Noţiunea de administraţie publică ................................................ 49 4.3.1.2. Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice româneşti ......................................................................... 51 4.3.1.3. Sarcinile şi funcţiile administraţiei publice .................................. 60 4.3.1.4. Activităţile administraţiei publice ................................................ 61 4.3.1.5. Sistemul administraţiei publice româneşti .................................... 63 4.3.2. Actele administrative .................................................................................. 67 4.3.2.1. Trăsăturile caracteristice ale actelor administrative ..................... 67 4.3.2.2. Comparaţie între actul administrativ şi alte acte juridice ............. 68 4.3.2.3. Categorii de acte administrative ................................................... 69 4.3.2.4. Emiterea/adoptarea şi efectele actelor administrative .................. 71


6

Sistemul administrativ românesc – inspiraţie franceză şi adaptare autohtonă

4.3.2.5. Suspendarea, abrogarea şi desfiinţarea actelor administrative ............................................................................... 73 4.3.3. Categorii de resurse umane în cadrul sistemului administraţiei publice ........................................................................................................ 73 4.3.3.1. Funcţionarii publici ...................................................................... 74 4.3.3.2. Înalţii funcţionari publici .............................................................. 86 4.3.3.3. Managerii publici.......................................................................... 86 4.3.3.4. Funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii de execuţie .................................................................................... 88 4.3.3.5. Personalul contractual .................................................................. 89 4.3.3.6. „Funcţionarii politici” ................................................................... 89 4.3.3.7. Drepturi şi obligaţii privind perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici şi a celorlalte categorii de personal.................................................................................... 90 4.3.4. Contenciosul administrativ ......................................................................... 91 4.3.4.1. Controlul de legalitate a activităţii administraţiei publice .......................................................................................... 91 4.3.4.2. Caracteristicile generale ale contenciosului administrativ român............................................................................................ 92 4.3.5. Instituţiile administraţiei publice centrale şi serviciile publice deconcentrate ............................................................................................. 94 4.3.5.1. Administraţia publică centrală de specialitate .............................. 94 4.3.5.2. Ministerele .................................................................................... 95 4.3.5.3. Prefectul şi instituţia prefectului ................................................... 98 4.3.6. Consiliile locale şi consiliile judeţene ...................................................... 102 4.3.6.1. Consiliul local............................................................................. 102 4.3.6.2. Consiliul judeţean ....................................................................... 110 4.3.7. Primarul, administratorul public şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale............................................................................ 112 4.3.7.1. Primarul comunei, oraşului sau municipiului ............................. 112 4.3.7.2. Administratorul public................................................................ 115 4.3.7.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale .............................................................. 116 4.3.8. Serviciile publice ...................................................................................... 118 4.3.8.1. Teoria serviciului public ............................................................. 118 4.3.8.2. Consideraţii legislative privind serviciile publice locale în România ................................................................................. 119 4.3.9. Domeniul public ....................................................................................... 128 4.3.10. Unităţile administrativ teritoriale, regiunile de dezvoltare şi reţeaua naţională de localităţi............................................................................. 131 4.3.10.1. Unităţile administrativ-teritoriale ........................................... 131 4.3.10.2. Regiunile de dezvoltare .......................................................... 132 4.3.10.3. Reţeaua naţională de localităţi ................................................ 137 Bibliografie selectivă ..................................................................................................... 148

sistemulad