Page 1

5 | Cuprins

Cuprins

Cuvânt-înainte.................................................................................................................................................... 7 Capitolul 1 Concepte metodologice .................................................................................................................................. 9 Capitolul 2 Sintezele repartiţiilor teritoriale ale companiilor-noduri ............................................................................ 13 2.1. Sinteza repartiţiei pe judeţe a companiilor-noduri ..................................................................................... 13 2.2. Sinteza repartiţiilor companiilor-noduri pe regiuni de dezvoltare .............................................................. 16 2.3. Profitabilitatea generală a companiilor-noduri din judeţe şi regiuni de dezvoltare .................................... 17 2.4. Companiile-lider la nivel de judeţe şi regiuni de dezvoltare ...................................................................... 19 2.5. Caracteristici macroeconomice ale judeţelor ............................................................................................ 22 2.6. Corelaţia calitativă fundamentală micro – macroeconomică ..................................................................... 24 Capitolul 3 Specializările companiilor-noduri în profil teritorial ................................................................................... 25 3.1. Fişele de sinteză a specializărilor la nivel judeţean .................................................................................. 25 3.2. Fişele de sinteză a specializărilor la nivel regional ................................................................................... 92 3.3. Concluzii privind unele caracteristici ale specializării microeconomice în profil teritorial ........................ 108 Bibliografie selectivă ...................................................................................................................................... 113

repartitia  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you