Page 1

Cuprins

Cuvânt-înainte.................................................................................................................................................... 9 Capitolul 1 Entitățile economice ...................................................................................................................................... 11 1.1. Constituirea societăţilor comerciale .......................................................................................................... 11 1.2. Planul de afaceri ....................................................................................................................................... 18 1.3. Etapele de dezvoltare ale entităților economice ....................................................................................... 29 1.4. Ciclul de exploatare .................................................................................................................................. 32 Capitolul 2 Introducere în analiza economico-financiară .............................................................................................. 43 2.1. Fundamente .............................................................................................................................................. 43 2.2. Indicatori, indici ......................................................................................................................................... 54 Capitolul 3 Rentabilitatea entităților economice de tip industrial și comercial ........................................................... 59 3.1. Analiza rentabilităţii la o entitate industrială – exemplu practic ................................................................. 88 3.2. Rentabilitatea entităților cotate .................................................................................................................. 93 Capitolul 4 Rentabilitatea entităților economice de tip agricol ..................................................................................... 97 4.1. Analiza rentabilităţii la o entitate agricolă – exemplu practic ................................................................... 101 Bibliografie ..................................................................................................................................................... 143

rentabilit  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you