Page 1

Prima mea

LA DE ACA S OA

Ă

ṢC

CARTE DE matematică ACADEMIA copiilor

învatam sa numaram , cu bugs bunny, tweety si , compania


Dragi părinți, Prima mea carte de matematică din seria „Academia copiilor“ a fost concepută special pentru a-i familiariza pe micii ei cititori cu numerele și numărătoarea până la 30, cu monedele și bancnotele de valoare mică, cu calendarul și exprimarea orei exacte, dar și cu diferite tipuri de probleme care folosesc aceste noțiuni sau operații elementare de adunare și scădere. Fiecare pagină conține ilustrații viu colorate în care apar îndrăgitele personaje din desenele animate Looney Tunes și o mulțime de alte obiecte și locuri familiare copiilor. Dedesubtul imaginilor veți găsi instrucțiuni exacte despre ceea ce are de făcut copilul pe fiecare pagină. Cartea de față îl va ajuta pe micul matematician să-și însușească anumite noțiuni și concepte utile și să capete abilități diverse, de la recunoașterea și scrierea cifrelor la gruparea obiectelor de același fel, identificarea unor mulțimi sau completarea unor serii și până la ordonarea cronologică a unui șir de evenimente sau la efectuarea unor operații elementare cu banii. Copiilor de vârstă mică instrucțiunile de rezolvare a exercițiilor trebuie să le fie date într-un limbaj cât mai simplu, fără a apela la vocabularul matematic, eventual exemplificând cu obiecte reale. Celor mai mari le puteți introduce în vocabular și unii termeni care apar doar in instrucțiunile pentru părinți („mulțime“, „ordine cronologică“, „reprezentare grafică“ etc.). Este important să explicați copilului distincția dintre cifră și număr, îndeosebi atunci când lucrați cu numere formate din două cifre. Străduiți-vă de asemenea să dați tuturor activităților pe care le desfășurați împreună pe baza cărții o notă jucăușă și amuzantă. Încercați să inventați o situație sau chiar o întâmplare în jurul imaginilor celor mai sugestive și puneți-l și pe copil să facă același lucru. Folosiți exercițiile și problemele din carte ca model pentru a născoci activități similare, inclusiv în viața de zi cu zi, în împrejurări diverse. Veți contribui astfel la educația intelectuală și practică a copilului dumneavoastră, iar pentru el procesul de învățare se va desfășura pe nesimțite, într-un mod distractiv și antrenant, care îi va stârni curiozitatea și pe mai departe în viață.


Cuprins Unu și doi ........................................................... 5 Scrierea lui 1 și a lui 2 ........................................ 6 Trei și patru ........................................................ 7 Scrierea lui 3 și a lui 4 ....................................... 8 Cinci..................................................................... 9 Zero ................................................................... 10 Recapitulare ...................................................... 11 Problemă ...........................................................12 Numără și potrivește! ......................................13 Al cincilea ..........................................................14 Minitest ..............................................................15 Șase....................................................................16 Problemă ........................................................... 17 Șapte ..................................................................18 Opt .....................................................................19 Nouă ................................................................ 20 Recapitulare ..................................................... 21 Zece ................................................................... 22

Reprezentări grafice ........................................ 23 Minitest ............................................................. 24 Mai mult ........................................................... 25 Mai mult cu 1, mai puţin cu 1 .......................... 26 Să numărăm! ....................................................27 Reprezentări grafice ........................................ 28 Mingea .............................................................. 29 Cutia cu vopsea................................................ 30 Triunghiul ......................................................... 31 Dreptunghiul .................................................... 32 Figuri geometrice ........................................... 33 Recapitulare ..................................................... 34 Serii ................................................................... 35 Jumătate........................................................... 36 Ordinea cronologică ........................................ 37 Mai mult și mai puţin timp ............................. 38 Exprimarea orei ............................................... 39 Monede de 10 bani ..........................................40


Cuprins (continuare) Monede de 50 de bani .................................... 41 Bancnote de 1 leu ............................................ 42 Recapitulare ..................................................... 43 Minitest .............................................................44 Problemă .......................................................... 45 Mai mult cu 1 ....................................................46 Numără și potrivește! ..................................... 47 Adunarea .......................................................... 48 Adunarea ..........................................................49 Recapitulare .....................................................50 Mai puţin cu 1 ....................................................51 Scăderea ........................................................... 52 Scăderea ........................................................... 53 Recapitulare ..................................................... 54

Minitest ............................................................. 55 Problemă .......................................................... 56 Adunarea și scăderea ...................................... 57 Adunarea și scăderea ...................................... 58 Să numărăm! ................................................... 59 Numere mai mari de 10 ................................. 60 Numerele de la 13 la 16 .................................. 61 Numerele de la 14 la 20 .................................. 62 Numerele de la 20 la 25 .................................. 63 Numerele de la 26 la 30 ..................................64 Recapitulare ..................................................... 65 Calendarul ........................................................66 Soluţii ................................................................ 67


Nume UnU nU

Încercuiește 1

Taie cu X 2

și și doi doi

. Taie cu X 2

.

. Încercuiește 1 .

Încercuiește toate păsările afară de 2

Instrucţiuni: Copilul trebuie să încercuiască sau să taie cu un X una sau două imagini, conform instrucţiunilor de pe fiecare rând. Deprindere exersată: Numărătoarea până la 2.

.

5


Nume

Scrierea

2

6

lUi

și a lUi

¤

1

Instrucţiuni: Copilul trebuie să traseze cifrele 1 și 2 urmând contururile din cele două căsuţe de sus, apoi să numere pălăriile din celelalte căsuţe și să scrie în fiecare cifra 1 sau 2, după caz. Deprindere exersată: Numărătoarea până la 2 și scrierea lui 1 și 2.


Nume

trei rei

și și PatrU PatrU

4

1

4

2

2

3

Instrucţiuni: Cifrele punctate din fiecare căsuţă arată câte roţi lipsesc. Copilul trebuie să scrie cifrele după contur, să identifice roţile, apoi să le deseneze. Deprindere exersată: Recunoașterea și scrierea cifrelor până la 4.

7


Nume

4

8

Scrierea crierea

lUi lUi

și și a a lUi lUi

3 Instrucţiuni: Copilul trebuie să numere câte exemplare din fiecare articol de îmbrăcăminte vede în imaginile de sus, apoi să scrie cifra potrivită în căsuţele de jos. Deprindere exersată: Numărătoarea și scrierea cifrelor până la 4.


Nume

cinci inci

5

3

2

1

4

5

Instrucţiuni: Copilul trebuie să observe cifra din fiecare căsuţă, apoi să deseneze numărul corespunzător de obiecte. Deprindere exersată: Înţelegerea noţiunii de mulţime cu 2–5 elemente.

9


Nume

Zero ero

0

10

2

1

3

0

1

4

2

3

5

Instrucţiuni: În fiecare căsuţă, copilul trebuie să numere Marţienii Instant de pe fiecare navă, apoi să încercuiască dedesubt cifra care indică un număr mai mic. Deprindere exersată: Recunoașterea mulţimilor cu 0–5 elemente; identificarea numărului mai mic.


Nume

recaPitUlare ecaPitUlare

0

2

4

1

3

5

0 1 2

3

5

3 4

2

1 2 4

1 2

Instrucţiuni: Copilul trebuie să scrie după contururi cifrele de la 0 la 5, apoi să scrie singur cifrele care lipsesc din șiruri. Deprindere exersată: Identificarea și scrierea numerelor de la 0 la 5.

11


ROȘU ALBASTRU

Nume ROȘU ROȘU

Colorează

.

Problemă

ROȘU ALBASTRU ALBASTRU

VERDE GALBEN NEGRU

Colorează 3 cu

ALBASTRU VERDE VERDE

.

Colorează 2 cu

MARO

.

Colorează 4 cu

VERDE GALBEN GALBEN

.

Colorează 5 cu

ROȘU

.

Colorează 1 cu

GALBEN NEGRU NEGRU

.

ALBASTRU

NEGRU MARO MARO

VERDE

MARO

GALBEN NEGRU MARO

12

Instrucţiuni: Copilul trebuie să coloreze tricourile iepurașilor din tribune conform instrucţiunilor din partea de sus a paginii. Deprindere exersată: Înţelegerea noţiunii de mulţime cu 1–5 elemente.


Nume nUmără Umără

și și Potrivește Potrivește¡

SEmiNȚE DE PĂSĂri OCPO

4

SEmiNȚE DE PĂSĂri OCPO

SEmiNȚE DE PĂSĂri OCPO

SEmiNȚE DE PĂSĂri OCPO

Instrucţiuni: În fiecare căsuţă, copilul trebuie să numească obiectul reprezentat, să numere apoi câte exemplare apar în imaginea din centru și să scrie rezultatul pe liniuţe. La final trebuie să taie cu X imaginile care nu se regăsesc în căsuţe. Deprindere exersată: Numărătoarea până la 5 și identificarea mulţimilor cu 1–5 elemente.

SEmiNȚE DE PĂSĂri OCPO

13


Nume al

14

cincilea

Instrucţiuni: Copilul trebuie să încercuiască primul personaj, să deseneze un triunghi în jurul celui de al doilea, un pătrat în jurul celui de al treilea, să-l sublinieze pe al patrulea și să-l taie cu un X pe al cincilea. Deprindere exersată: Identificarea poziţiei obiectelor într-un șir, de la primul la al cincilea.


Nume

1.

3

miniteSt

2.

3.

4.

5.

6.

Instrucţiuni: Copilul trebuie să găsească animalele care se ascund în imagine, să numere câte exemplare a descoperit din fiecare, apoi să scrie cifrele corespunzătoare pe liniuţe. Deprindere exersată: Identificarea elementelor aceleiași mulţimi și numărătoarea până la 5.

15


Nume

șaSe aSe

unu

1

doi 16

șase

trei

patru

Instrucţiuni: Copilul trebuie să scrie cifra corespunzătoare numărului scris cu litere pe fiecare ghiveci, apoi să deseneze tot atâtea flori în fiecare vas. Deprindere exersată: Identificarea numerelor și scrierea cifrelor de la 1 la 6.


ROȘU ALBASTRU

Nume ROȘU

1 4

ROȘU ALBASTRU ALBASTRU VERDE VERDE GALBEN

VERDE

Problemă ROȘU

2 5

ALBASTRU VERDE ROȘU GALBEN MOV

GALBEN

3 6

NEGRU ROȘU MARO MOV PORTOCALIU

GALBEN NEGRU

NEGRU PORTOCALIU

GALBEN

NEGRU MARO

MARO GALBEN

NEGRU

NEGRU

MARO

MARO

MARO

Instrucţiuni: Copilul trebuie să coloreze cu albastru căsuţele cu 1 figură geometrică, cu verde pe cele cu 2 figuri geometrice, cu maro pe cele cu 3 și așa mai departe, conform instrucţiunilor din susul paginii. Apoi trebuie să numească numărul ascuns în imagine. Deprindere exersată: Numărătoarea de la 1 la 6.

17


Nume

șaPte aPte

vi

co

r mo

18

Instrucţiuni: Copilul trebuie să completeze straturile cu morcovi pentru a obţine în total 7 legume. Apoi trebuie să adauge la masa lui Elmer scaune și farfurii astfel încât să fie suficiente pentru 7 persoane. Deprindere exersată: Numărătoarea până la 7.


Nume

oPt Pt

Instrucţiuni: În fiecare desen, copilul trebuie să adauge ferestre astfel încât să obţină întotdeauna 8. Deprindere exersată: Numărătoarea până la 8.

19


Nume

20

noUă

Instrucţiuni: Copilul trebuie să numere obiectele din fiecare căsuţă, apoi să deseneze alături obiecte de același fel până la 9. Deprindere exersată: Numărătoarea până la 9.

primameaca  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you