Page 1

Princess_001to013_ROM.indd 1

07.10.2013 15:12


Disney Princess English Picture Dictionary Copyright © 2013 Disney Enterprises, Inc. Definiţii şi corpus de cuvinte © Gakken-ep

Editura Litera O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucureşti, România tel.: 021 319 63 90, 031 425 16 19, 0752 548 372 e-mail: comenzi@litera.ro Ne puteţi vizita pe

www.litera.ro

Dicţionar ilustrat englez-român cu prinţese Disney Traducere din limba engleză: Justina Bandol Editor: Vidraşcu şi fiii Redactor: Irina Ilie Corectură: Georgiana Enache Copertă: Vlad Panfilov Tehnoredactare şi prepress: Marin Popa Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Dicţionar ilustrat englez-român cu prinţese Disney / trad.: Justina Bandol; – Bucureşti: Litera, 2013 ISBN 978-606-686-227-1 I. Bandol, Justina (trad.) 087.5

dictionar disney ABCD.indd 2

07.10.2013 15:21:37


Introducere În paginile următoare veţi găsi un dicţionar ilustrat care cuprinde circa 500 dintre cele mai uzuale cuvinte din limba engleză, prezentate copiilor într-o formă grafică extrem de atractivă. Cuvintele-titlu sunt aranjate în ordine alfabetică şi sunt ilustrate cu imagini din celebrele poveşti Disney cu prinţese. După cuvântul-titlu este indicat cu italice statutul lui morfologic: substantiv, verb, adjectiv, adverb. Uneori sunt menţionate sinonimul sau antonimul cuvintelor-titlu, precum şi anumite forme neregulate (de pildă, pluralul unor substantive, gradele de comparaţie, verbele neregulate). Fiecare definiţie este urmată de câte un enunţ care ilustrează folosirea în comunicare a cuvântului respectiv. Uneori, această propoziţie cuprinde o expresie tipică, frecvent utilizată, care este apoi menţionată separat, pentru o mai bună memorare. În cuprinsul unora dintre articole veţi găsi expresii idiomatice utile sau verbe compuse importante care conţin cuvântul-titlu. Din loc în loc, în rubrica Magical Quotes – Cuvinte de poveste, sunt inserate citate ale eroinelor din cunoscutele poveşti Disney cu prinţese, care oferă un nou exemplu de folosire a cuvintelor-titlu, dar şi un scurt adagiu sau un îndemn potrivit pentru micii cititori. În Word Treasure Box – Tezaurul de cuvinte, dicţionarul include o serie de pagini care ilustrează, prin familiile tematice corespunzătoare, noţiuni fundamentale: corpul, culorile principale, membrii familiei, lunile anului, o serie întreagă de animale, păsări, flori, fructe, activităţi de menaj, dar şi obiectele cele mai întâlnite în universul poveştilor cu prinţese: accesorii, cărţi, prăjituri, îmbrăcăminte, încălţăminte, pietre preţioase. Prinţesele Disney sunt prezente în paginile dicţionarului atât la litera corespunzătoare iniţialei numelui lor, unde veţi găsi o scurtă descriere a fiecărei eroine, cât şi în rubrica special dedicată lor: Regulile de viaţă ale unei prinţese. Acestea din urmă sunt organizate în jurul câte unui concept-cheie, numit în română şi în engleză, şi creionează, în ansamblul lor, portretul ideal al unei prinţese.

dictionar disney ABCD.indd 3

04.10.2013 12:04:49


The Alphabet

Alfabetul

Aa Bb Cc Dd Hh Ii

Jj

Oo Pp Qq Rr Vv Ww Xx 4

dictionar disney ABCD.indd 4

04.10.2013 12:05:19


Alfabetul limbii engleze cont, ine 26 de litere.

Ee Ff Gg Kk Ll Mm Nn Ss Tt Uu Yy Zz 5

dictionar disney ABCD.indd 5

04.10.2013 12:05:31


Essentials

Expresii de baza ˇ

Hello! Salut!

Good morning! Bună dimineața!

Good evening! Bună seara!

Nice to meet you.

Îmi pare bine de cunoștință.

Please. Te rog.

Thank you. Mulțumesc.

You're welcome. Cu plăcere.

How are you? Ce mai faci?

6

dictionar disney ABCD.indd 6

04.10.2013 12:05:34


I'm fine. Thank you. Bine. Mulțumesc.

I'm sorry. Îmi pare rău.

Excuse me./ Sorry. Scuză-mă!

That's all right. E în regulă.

Goodbye! La revedere!

Bye! Pa!

Good night! Noapte bună!

See you later! Pe curând!

7

dictionar disney ABCD.indd 7

04.10.2013 12:05:34


Aurora Rapunzel

Ariel

Alba ˇ ‑ca‑Za ˇ pada

Belle

Jasmine ˇ reasa Cenus, a

dictionar disney ABCD.indd 8

04.10.2013 12:05:53


A able (adj.) – capabil The Genie was able to make flowers bloom. Duhul era capabil să facă florile să înflorească.

a lot (adv.) – mult, considerabil sinonim: much; antonim: a little

a

“We have a lot to do, because she’s our guest”, Mrs. Potts said. – Avem multe de făcut, pentru că fata e oaspetele nostru, spuse doamna Ceainic. a lot of – o mulţime de; mult sinonim: many/much; antonim: few/little The Prince gave Cinderella a lot of presents. Prinţul îi dădu Cenuşăresei o mulţime de cadouri. a lot of presents o mulţime de cadouri

accessory (subst., adj.) – accesoriu Aurora loves to wear elegant accessories. Aurorei îi place mult să poarte accesorii elegante. clothes and accessories haine şi accesorii

9

dictionar disney ABCD.indd 9

04.10.2013 12:05:54


WORD TREASURE BOX

TEZAURUL DE CUVINTE

Accessories Accesorii

necklace colier

crown

a

coroană

earring cercel

10

dictionar disney ABCD.indd 10

04.10.2013 12:05:56


wand

baghetă

ring inel

bracelet brăţară

tiara

tiară

a

pendant pandant

barrette

clamă de păr

brooch broşă

11

dictionar disney ABCD.indd 11

04.10.2013 12:05:59


afternoon (subst.) – după-amiază Prince Eric is getting married this afternoon. Prinţul Eric se însoară în după-amiaza aceasta.

against (adv., prep.) – împotrivă “If you© re not with us, you© re against us”, said Gaston. – Dacă nu eşti cu noi eşti împotriva noastră, spuse Gaston.

age (subst.) – vârstă

a

The Stepmother had two daughters who were Cinderella’s age. Mama vitregă avea două fiice care erau de vârsta Cenuşăresei.

agree, to (vb) – a fi de acord antonim: to disagree

King Triton had to agree to the sea witch’s request. Regele Triton a trebuit să fie de acord cu pretenţiile vrăjitoarei mării.

12

dictionar disney ABCD.indd 12

04.10.2013 12:05:59


alone (adj.) – singur Because none of the other mermaids liked humans, Ariel felt very alone. Pentru că niciuneia dintre celelalte sirene nu‑i plăceau oamenii, Ariel se simţea foarte singură.

angry (adj.) – furios, mânios antonim: mad

The evil Queen was very angry she couldn’t get rid of Snow White. Regina cea rea era foarte furioasă că nu putea scăpa de Albă‑ca‑Zăpada.

a

animal (subst.) – animal vezi pp. 14–15 Animals

Aurora was friends with all the forest animals. Aurora era prietenă cu toate animalele din pădure.

13

dictionar disney ABCD.indd 13

04.10.2013 12:05:59


WORD TREASURE BOX

TEZAURUL DE CUVINTE

bat

liliac

Animals

deer

Animale

cerb/căprioară

cat

pisică

sheep oaie

a

frog

broască

pony ponei

snake

turtle

şarpe

ţestoasă

14

dictionar disney ABCD.indd 14

04.10.2013 12:06:01


camel

squirrel

cămilă

veveriţă

wolf lup

a

raccoon raton

rabbit iepure

chameleon cameleon Pascal

15

dictionar disney ABCD.indd 15

04.10.2013 12:06:04


answer (subst.) – răspuns

sinonim: reply; antonim: question Rapunzel never got an answer from Mother Gothel about the floating lights. Rapunzel nu a primit niciodată un răspuns de la Mama Gothel despre luminiţele plutitoare.

answer, to (vb) – a răspunde

sinonim: to reply; antonim: to ask “I’m here to answer all your questions”, said the Genie. – Sunt aici ca să‑ţi răspund la toate întrebările, spuse duhul.

a

appear, to (vb) – a apărea

antonim: to disappear Cinderella appeared at the top of the stairs. Cenuşăreasa a apărut în capul scărilor.

apple (subst.) – măr vezi p. 71 Fruit

The queen gave Snow White the poisoned apple. Regina i‑a dat Albei‑ca‑Zăpada mărul otrăvit. a big red apple un măr mare roşu

16

dictionar disney ABCD.indd 16

04.10.2013 12:06:04


Ariel Sunt fiica măreţului rege Triton al mărilor şi oceanelor. Am o voce foarte frumoasă şi, asemenea surorilor mele, jumătatea de jos a trupului în formă de coadă de peşte. Sunt curioasă să aflu mai multe despre lumea oamenilor, sunt cinstită şi nu-mi ascund sentimentele, îmi place să explorez şi fac tot ce pot ca să-mi îndeplinesc visurile. Trăsături de caracter  curious (adj.) curioasă  honest (adj.) cinstită  active (adj.) activă

a

arm (subst.) – braţ

vezi p. 27 The Body “Keep your arms inside the carpet”, said the Genie. – Ţine‑ţi braţele în interiorul covorului, spuse duhul.

arrive, to (vb) – a sosi, a veni

sinonim: to come, to get; antonim: to go, to leave The dwarfs arrived at the cottage after the Queen had left. Piticii au sosit la căsuţă după ce regina plecase.

17

dictionar disney ABCD.indd 17

04.10.2013 12:06:06


ask, to (vb) – a întreba; a invita; a cere (în sensul „a întreba“) antonim: to answer (în sensul „a invita“) sinonim: to invite

Princess Aurora asked what the name of the horse was. Prinţesa Aurora a întrebat care era numele calului.

a

Aladdin asked Princess Jasmine to ride the magic carpet. Aladin a invitat‑o pe prinţesa Jasmine să facă o călătorie cu covorul fermecat. King Triton asked Sebastian to take care of Ariel. Regele Triton i‑a cerut lui Sebastian să aibă grijă de Ariel.

18

dictionar disney ABCD.indd 18

04.10.2013 12:06:06


Aurora Aurora este o prinţesă minunat de frumoasă – blondă, cu buze roşii ca sângele, înaltă şi subţire ca o trestie. Din cauză că Malefica i-a ursit să se înţepe în roata unui fus şi să moară la şaisprezece ani, Aurora a fost crescută în căsuţa din pădure a celor trei ursitoare bune, sub numele de Roza, fără să ştie că este de viţă regească. Este bună la suflet şi prietenoasă şi o îndrăgesc toate animalele pădurii.

a

Trăsături de caracter:  kind (adj.) bună la suflet  friendly (adj.) prietenoasă

19

dictionar disney ABCD.indd 19

04.10.2013 12:06:09


B baby (subst.) – bebeluş, copil mic A healthy baby girl was born, a princess with golden hair. S‑a născut o fetiţă sănătoasă, o prinţesă cu păr auriu. the baby princess micuţa prinţesă

b

back (subst.) – spate vezi p. 27 The Body

Gaston stabbed the Beast in the back. Gaston l‑a înjunghiat pe Bestia în spate.

bad (adj.) – rău

sinonim: wicked, evil; antonim: good comparativ: worse; superlativ: the worst “Oh, come on, he’s a bad horse”, said Flynn. – Ei, haide, e un cal rău, spuse Flynn.

ball (subst.) – bal Cinderella wants to go to the King’s ball. Cenuşăreasa vrea să meargă la balul regelui.

20

dictionar disney ABCD.indd 20

04.10.2013 12:06:10

dictionari  
Advertisement