Page 1

C창inele Simona Panaitescu Povestire premiat` \n 2010 la Concursul Benefica de literatur` pentru copii


Simona Panaitescu Câinele Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PANAITESCU, SIMONA    Câinele / Panaitescu Simona. - Otopeni: Benefica, 2010     ISBN 978-606-92754-2-9 821.135.1-32 Redactor literar: Gabriela Panaite Coperta şi ilustraţiile: Ileana Surducan Director editorial: Gabriela Ciucurovschi COMENZI PENTRU LIBRARI ŞI DISTRIBUITORI DE CARTE Mobil: 0721.101.888 // 0721. 101. 884 Tel: 021.323.19.85’; Fax: 031.817.87.79 E-mail: office@editurabenefica.ro; www.editurabenefica.ro; Tipărit in România Copyright © Editura BENEFICA, Otopeni, 2010 Toate drepturile rezervate pentru ediţia românească Colecţia: Benefica pentru copii ISBN 978-606-92754-2-9 ILUSTRAŢIE: ILEANA SURDUCAN


C창inele Simona Panaitescu


Câinele fusese legat de un co­ pac la marginea p`durii [i l`sat s` moar`. Înainte de asta, de patru ori încercase st`pânul s`-l abandoneze pe maidanele ora[ului, dar de fie­ care dat` el reu[ise, în mai pu]in de o zi, s` se întoarc` acas`. Nu [tia de ce st`pânul îl tot supunea acestor


6

C창inele


Simona Panaitescu

7

încerc`ri primejdioase, dar b`nuia c` nu erau altceva decât probe de curaj [i perseveren]`, pe care el trebuia neap`rat s` le dep`[easc` pentru a-i demonstra c` mai este înc` un câine adev`rat. Accidentul recent îl zdruncinase destul de r`u. Î[i pierduse to]i din]ii de pe o jum`tate de falc`, nu mai auzea cu o ureche [i, o dat` la câteva zile, era cuprins de tremur`turi atât de puternice încât pân` [i copilul, care era prietenul lui cel mai bun, fugea de lâng` el,

cainele  

Simona Panaitescu Povestire premiat` \n 2010 la Concursul Benefica de literatur` pentru copii

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you