Page 1

NOWOĹ’CI GWIAZDKA 2010

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl


.................. ................. ................. ................

VTL-52027 Park rozrywki w bucie do jazdy na rolkach SRP netto: 65,49 SRP brutto: 79,90

........................................................... VTL-52026 Spa i salon piテェknoナ田i w damskiej torebce SRP netto: 45,00 SRP brutto: 54,90

........................................................... VTL-52025

Butik w aparacie fotograficznym SRP netto: 45,00 SRP brutto: 54,90

...........................................................

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl

VTL-52022 Domek w puszce coli SRP netto: 32,70 SRP brutto: 39,90


.................. ................. ................. ................

VTL-52023 Domek w budziku SRP netto: 32,70 SRP brutto: 39,90

........................................................... VTL-52021 Domek w telefonie komórkowym SRP netto: 32,70 SRP brutto: 39,90

........................................................... VTL-52010 6 rodzajów ró¿nych rodzinek zwierz¹tek w zestawie: 4 figurki i 2 akcesoria SRP netto: 20,41 SRP brutto: 24,90

...........................................................

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl

VTL-52008 Figurka niespodzianka w torebce foliowej SRP netto: 4,84 SRP: brutto: 5,90


.................. ................. ................. ................

VKK-79180 Klip Kitz Buzz Astral SRP netto:45,00 SRP brutto: 54,90

........................................................... VKK-79181 Klip Kitz Szeryf Chudy SRP netto:45,00 SRP brutto: 54,90

........................................................... VKK-79182 Klip Kitz Buzz Astral i statek kosmiczny SRP netto: 114,67 SRP brutto: 139,90

...........................................................

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl


.................. ................. ................. ................

VKK-79183 Klip Kitz Zygzak McQueen SRP netto: 45,00 SRP brutto: 54,90

........................................................... VKK-79184 Klip Kitz Z続omek SRP netto: 45,00 SRP brutto: 54,90

........................................................... VKK-79185 Klip Kitz Zygzak McQueen i Maniek SRP netto: 114,67 SRP brutto: 139,90

...........................................................

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl


.................. ................. ................. ................

CH-3446 Scooby Doo Piraci 2 figurki SRP netto: 20,41 SRP brutto: 24,90

........................................................... CH-3443 Scooby Doo Piraci 5 figurek SRP netto: 45,82 SRP brutto: 55,90

........................................................... MS-11729 Scooby Doo na deskorolce SRP netto: 119,08 SRP brutto: 145,27

...........................................................

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl

MS-11741 Scooby Doo na motorze SRP netto: 119,08 SRP brutto: 145,27


DostĂŞpne listopad

.................. ................. ................. ................

CH-3448 Scooby Doo Piraci Piracki fort zestaw do zabawy SRP netto: 197,46 SRP brutto: 240,90

........................................................... CH-3447 Scooby Doo Piraci pojazd i figurka SRP netto: 49,92 SRP brutto: 60,90

........................................................... BF-1664 Guitar Hero SRP netto:20,41 SRP brutto: 24,90

...........................................................

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl


Teeny Little Families, to miniaturowe rodzinki (dziadkowie, rodzice i dzieci) zwierz¹tek: Pieski, Kotki, Myszki, Wiewiórki, Kaczuszki i ¯abki. Rodzinki zwierz¹tek zamieszkuj¹ tajemnicze zak¹tki ogrodu. Jest wiêc chatka w puszce po Coli, butik w starym aparacie fotograficznym, domek w budziku i dworek w telefonie komórkowym. Salon piêknoœci i spa znajduj¹ siê w damskiej torebce a park rozrywki w bucie do jazdy na rolkach. Do produktów do³¹czonych jest wiele ró¿nych akcesoriów. Dziewczynki nie tylko kolekcjonuj¹ zwierz¹tka, tworz¹c ca³e rodzinki i urz¹dzaj¹ dla nich domki, sklepy i place zabaw, ale tak¿e ucz¹ siê, ¿e mo¿na wykorzystywaæ przedmioty, które innym wydaj¹ siê niepotrzebne. Jest to zatem zwykle pierwszy ich kontakt z pojêciem recyklingu. Grupa wiekowa: 4+

Opakowania z bohaterami Toy Story i Aut zawieraj¹ elementy do z³o¿enia. Poszczególne elementy ³¹czymy ze sob¹ zgodnie z graficzn¹ instrukcj¹ do³¹czon¹ do opakowania. Specjalny klucz Klip Kitz ( 2 klucze w opakowaniu) wzmacnia ³¹czenia w wyznaczonych punktach co zabezpiecza stabilnoœæ konstrukcji. W opakowaniu znajduje siê tak¿e zestaw naklejek.

Scooby Doo...jest tu. Kolekcja zabawek poœwiêcona wyj¹tkowo "odwa¿nemu" psu tym razem w roli Pirata i jego paczce. Walka z potworami i rozwi¹zywanie zagadek to dla nich chleb powszedni. W ofercie figurki, pojazdy i forteca piracka

Elektroniczna przenoœna mini konsola z 10 muzycznymi hitami z gier "Guitar Hero" i "Guitar Hero II" . Guitar Hero to gra w której mo¿emy wcieliæ siê w muzyczn¹ gwiazdê graj¹c¹ na gitarze. Jest to jedna z tych gier, która bije rekordy popularnoœci na ca³ym œwiecie. Nale¿y przyciskaæ w³aœciwe klawisze w odpowiedniej chwili, aby utrzymaæ siê w rytmie utworu muzycznego i zebraæ jak najwiêksz¹ iloœæ punktów.

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl


www.libragdynia.pl

Pe続na oferta na stronie:

www.zabawki.libragdynia.pl

F.H.U. LIBRA Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 34 81-061 Gdynia tel: 058 663-89-75, 058 663-88-29 e-mail: bok@libragdynia.pl

Nowości Gwiazdka 2010 - Libra hurtownia zabawek  

nowości gwiazdka 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you