Page 1

ř. všekazi (termiti) - tropy, subtropy - sociální hmyz, kasty (veliká královna, samci, vojáci, dělníci) - dřevokazní – symbiotické bakterie na trávení celulózy - termitiště ř. kudlanky - dlouhá předohruď - dravé - loupeživé přední končetiny (zavěrákové) - KUDLANKA NÁBOŽNÁ ř. strašilky - tropy, subtropy - mimikry – napodobují listy, větvičky ... - dají se chovat – krmení malinami, břečťanem... - STRAŠILKA - PAKOBYLKA - LUPENITKA ř. rovnokřídlí - 1. pár křídel = krytky - zadní končetiny skákací - býložraví - KOBYLKA ZELENÁ – tykadla delší než tělo, samci stridulují třením křídel o sebe - tympanální orgán (okénko v kutikule přetažené blánou →sluchový orgán)na holeních předních nohou - samičky kladélko - CVRČEK POLNÍ - stridulace, tympanální orgán - noční, díry v zemi - krmivo ještěrek... - KRTONOŽKA OBECNÁ - v zemi – ožírají kořeny..., hrabavé přední končetiny - SARANČE STĚHOVAVÁ - hejna, žravá - krátká tykadla - stridulace třením nohou o křídla - tympanální orgány na zadečku ř. vši - ektoparaziti – sají krev - druhotně bezkřídlí - končetiny s drápkem – zachycení na chlupech, vlasech - vajíčka = hnidy – ve vlasech, odolné - VEŠ DĚTSKÁ, VEŠ ŠATNÍ ř. stejnokřídlí - sají šťávu z pletiv →specializace na určité druhy rostlin - CIKÁDA CHLUMNÍ - stridulace


- larvy několik let v zemi (až 17 let – cikáda sedmnáctiletá), sají na kořenech - Chorvatsko, Itálie... - PĚNODĚJKA - nymfy vylučují na rostlinách pěnu a žijí v ní (ochrana před vyschnutím a před predátory) - MŠICE - samci okřídlení, samice bezkřídlé - parazité na rostlinách – hlavně mladé části →jejich deformace - přes léto partenogeneze - symbióza s mravenci – olizují jejich sladké výměšky ř. ploštice - bodavě sací ústní ústrojí →parazité na rostlinách i živočiších - přední pár křídel = barevné polokrovky - zápašné žlázy - SPLEŠŤULE BLÁTIVÁ + JEHLANKA – vodní, dýchají trubičkou na zadečku - ZNAKOPLAVKA – vodní - VODOMĚRKA (hubená, „dlouhá hlava“) + BRUSLAŘKA (robustnější) – pohybují se po hladině, využívají povrchové napětí vody - RUMĚNICE POSPOLNÁ – u lípy, vykousávají její oříšky - ŠTĚNICE - parazit, saje krev, rozvojové země HOLOMETABOLA ř. síťokřídlí - 2 páry stejných křídel - draví - ZLATOOČKA – žere mšice - MRAVKOLEV – larva trychtýř v písku, mravenci padnou na dno, žere je ř. brouci - 1. pár křídel = tvrdé krovky - všechny způsoby výživy: masožraví, býložraví, všežraví, mrchožrouti, cizopasníci, žerou zbytky - STŘEVLÍK MĚDĚNÝ - masožravý - POTÁPNÍK VROUBENÝ – velký, vodní, masožravý - MRCHOŽROUT OBECNÝ - PÁTEŘÍČEK SNĚHOVÝ - SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ - MANDELINKA BRAMBOROVÁ - ROHÁČ OBECNÝ – náš největší brouk, samci velká kusadla - NOSOROŽÍK KAPUCÍNEK - CHROUST OBECNÝ – larva = ponrava - CHROUSTEK LETNÍ - KOVAŘÍK OBECNÝ- zavalitý, při přetočení na záda skáče na břicho - POTEMNÍK MOUČNÝ – v domácnostech, i larvy (mouční červi – krmivo ze zverimexu) - TESAŘÍK – dlouhá článkovaná tykadla, larvy vyžírají dřevo - TESAŘÍK ALPSKÝ - NOSATEC - LÝKOŽROUT SMRKOVÝ - lapáky: - lapače:


ř. dvoukřídlí - 2. pár křídel přeměněn v kyvadélka – rovnováha - ústní ústrojí bodavě sací nebo lízací - KOMÁR PISKLAVÝ – samička saje krev - OVÁD HOVĚZÍ – velký - MOUCHA - MASAŘKA - OCTOMILKA – modelový genetický organismus – 4 páry chromozomů, mutace jsou dobře vidět - BZIKAVKA DEŠŤOVÁ – „hovado“ ř. blechy - druhotně bezkřídlé - sají krev - skáčou - zboku zploštělé – dobře lezou mezi chlupy ř. chrostíci - dospělci podobní motýlům, sají nektar - často potrava ryb – „tvorba mušek“ - larvy ve vodě – obal z kamínků, větviček ... ř. motýli - 2 páry křídel se šupinkami – větší plocha - stočený sosák - larvy = housenky, hlavně býložravé - BABOČKA KOPŘIVOVÁ - BABOČKA PAVÍ OKO - BABOČKA ADMIRÁL - BABOČKA OSIKOVÁ - OTAKÁREK FENYKLOVÝ - BĚLÁSEK ZELNÝ - ŽLUŤÁSEK ČIČOREČKOVÝ - LIŠAJ SMRTIHLAV - BOUREC MORUŠOVÝ - MOL ŠATNÍ - MODRÁSEK - MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ ř. blanokřídlí - LUMEK + LUMČÍK – pomocí kladélka kladou vajíčka do larev jiného hmyzu ve dřevě („živá konzerva“) - ŽLABATKA – klade vajíčka k žilkám rostlin →hálky - sociální hmyz: - VOSA – bodá opakovaně, zimu přežívá pouze matka - ta SRŠEŇ - totéž - ČMELÁK – hnízda v zemi, kouše - MRAVENEC – stavba mravenišť, komunikace dotýkáním, feromony - VČELA MEDONOSNÁ - pylové košíčky, voskotvorná žláza, bodají pouze jednou – žihadlo se vytrhne - matka, trubec, dělnice, pohlavní dimorfismus, rojení, včelstvo, úl, včelín, plástev, mezistěna, rámeček, medomet, mateří kašička, med (= pyl v výměšky TS), zimování


Syst%c3%a9m%20hmyzu  
Syst%c3%a9m%20hmyzu  

http://houmrovo.gvn.cz/septima/data/ostatni/b/syst%C3%A9m%20hmyzu.doc