Page 1

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN OBOR STAVEBNICTVÍ

PRÁCE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY 2005-2016 ANEB SOUTĚŽE NÁS BAVÍ


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, OBOR STAVEBNICTVÍ

Studenti rádi soutěží, těší je úspěchy, rádi ukáží před spolužáky, že něco umí. Proto si velmi ceníme firem a společností, které studentské soutěže organizují. My jsme se soustředili na ty nejprestižnější. Na soutěž firmy VELUX „Život pod střechou“ - nejvíce škol, nejvíce prací, nejvyšší odměny pro žáky, práce hodnoceny renomovanými architekty, vyhlašování výsledků vždy na vysoké společenské úrovni. Soutěž firmy SCHIEDEL „Můj rodinný dům“ byla do svého ukončení také výjimečná. Kromě architektonického návrhu museli studenti zpracovat i systém vytápění objektu. Perfektní organizace a příjemné vyhlašování výsledků. Soutěži “Studentská práce roku Zlínského kraje“ věnujeme zvýšenou pozornost, protože ji vyhlašuje náš zřizovatel - Zlínský kraj. Byli jsme u zrodu soutěže, v každém ročníku se podílíme na jejím průběhu. Soutěž se vyvíjela, od vypracování jednoduchých studií až do současného stavu, kdy studenti zpracovávají studii polyfunkčního, nebo bytového domu, včetně zpracování části realizační dokumentace. Nejcennější je skutečnost , že se vždy jedná o konkrétní lokalitu, srovnávají se rovnocenné projekty dle stejného zadání. Učili jsme studenty, kteří byli od počátku studia výjimeční, sociálně vyspělí, kteří šli za svým cílem – státi se architekty. Ale byli i ti, kteří až na škole svojí cílevědomostí a snahou dosáhli významných úspěchů. Vážíme si i studentů, kteří byli nenápadní a jednoho dne se nesměle přihlásili, jestli by to také mohli zkusit. Nejvíce ze všeho si však ceníme toho, že jsme dali všem stejnou šanci. Šanci ukázat, že něco umí a možná je postrčili kousek dál. V této publikaci jsou práce mých studentů. Ke každému obrázku, který je v této publikaci mám příběh, vzpomínku… Především na studenta, ale také na to jak se práce rodila, na diskuse k variantám návrhu, na napětí při vyhlašování výsledků. A nakonec na radost a uspokojení z dosažených úspěchů. Děkuji všem, kteří mně umožnili podílet se na této práci.

LIBOR DUBČÁK


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Současně představují takové řešení, které je energeticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání

„Studentům středních škol umožňujeme seznámit se detailněji s návrhy staveb a vyzkoušet i jiná řešení, než jaká předepisují školní osnovy. Prioritou je nejen estetika řešení, ale i kvalitní vnitřní prostředí zajištěné dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu," přibližuje Ing. arch. Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX Česká republika s.r.o.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI FIRMY VELUX ROČNÍK 2004-2005 ROČNÍK 2005-2006 ROČNÍK 2006-2007

ROČNÍK 2007-2008 ROČNÍK 2009-2010 ROČNÍK 2010-2011 ROČNÍK 2011-2012 ROČNÍK 2012-2013 ROČNÍK 2015-2016

ROMAN CHVILÍČEK 1.MÍSTO JAN PŘEHNAL 1. MÍSTO MICHAL TICHÝ 1.MÍSTO RADEK TALAŠ UZNÁNÍ MARKÉTA ULMOVÁ UZNÁNÍ MICHAL TICHÝ 1.MÍSTO LUDĚK ŠIMONÍK 1. MÍSTO JIŘÍ ČECH CENA ZAMĚSTNANCŮ VELUX FILIP KAČMÁŘ 1.MÍSTO LUDĚK ŠIMONÍK 2.MÍSTO MONIKA BARTOŠOVÁ 1. MÍSTO MARTIN PAGÁČ 3. MÍSTO JAKUB MIKEL 2. MÍSTO

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI FIRMY VELUX


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

1.MÍSTO

2005

ROMAN CHVILÍČEK


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

1.MÍSTO

2006

JAN PŘEHNAL


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

ČESTNÉ UZNÁNÍ

ČESTNÉ UZNÁNÍ

2007

2007

RADEK TALAŠ

MARKÉTA ULMOVÁ


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

1.MÍSTO ČESTNÉ UZNÁNÍ

2007 2007

MICHAL TICHÝ MARKÉTA ULMOVÁ


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

1.MÍSTO

2008

MICHAL TICHÝ


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

1.MÍSTO

1.MÍSTO

2008

2010

MICHAL TICHÝ

LUDĚK ŠIMONÍK


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

ČESTNÉ UZNÁNÍ

CENA ZAMĚSTNANCŮ VELUX

2010

ADAM BEDNAŘÍK

2010

JIŘÍ ČECH


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

2. MÍSTO

2011

LUDĚK ŠIMONÍK


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

1. MÍSTO

2011

FILIP KAČMÁŘ


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

1. MÍSTO

2012

MONIKA BARTOŠOVÁ


SOUTĚŽ SOUTĚŽ VELUX VELUX -- ŽIVOT ŽIVOT POD POD STŘECHOU STŘECHOU

3.MÍSTO

2013

MARTIN PAGÁČ


SOUTĚŽ VELUX - ŽIVOT POD STŘECHOU

2.MÍSTO

2016

JAKUB MIKEL


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

Zadání soutěže Studenti měli za úkol vymyslet a zpracovat návrh moderně řešené stavby rodinného domu, která by svým obyvatelům nabízela kromě architektonických a estetických kvalit také jedinečný tepelný komfort pomocí optimálního řešení vytápění a odvětrávání. Odborná porota hodnotila nejen projektový návrh topné soustavy, její nezávislost na omezených zdrojích energie a výběr odpovídajícího komínového systému, ale také konkrétní řešení spalinových cest spolu s nastavením GDL knihoven nebo efektivní využití programu ArchiCad. Pozornost poroty se samozřejmě soustředila i na úroveň architektonického řešení rodinného domu, včetně jeho propojení s interiérovou dispozicí návrhu. Z tisku: První místo a finanční odměnu 15 tisíc korun vybojoval se svou koncepcí individuálního bydlení Adam Bednařík ze SPŠ Zlín. Porota ocenila moderní návrh, který svou tvarovou rafinovaností dispozičního řešení propisuje exteriérové prvky do interiéru a z návrhu tak činí plně funkční promyšlenou stavbu rodinného domu. Vítěz si velmi dobře poradil s regulací přirozeného osvětlení a pro svůj projekt nízkoenergetického domu zvolil vhodně nadimenzovaný komínový systém Schiedel Absolut, který efektivně řeší přívod spalovacího vzduchu víceúčelovou šachtou. Druhé místo a částku 9 tisíc korun si odnesl Filip Kačmář, taktéž ze SPŠ Zlín. Jeho výrazné pojetí fasádních vertikálních pásů silně ovlivňuje celkový koncept stavby. Porotu zaujal autorův realismus návrhu rodinného domu, který by svým hmotovým a barevným řešením ve stávající zástavbě jistě vynikal. Autor výborně pracoval s poměrně malou dispozicí domu, do kterého kompaktně a účelně zakomponoval komínový systém Schiedel Kerastar, který příznivě doplňuje architektonický vzhled domu. ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI FIRMY SCHIEDEL ROČNÍK 2007-2008 ROČNÍK 2008-2009 ROČNÍK 2009-2010 ROČNÍK 2009-2010 ROČNÍK 2010-2011 ROČNÍK 2011-2012

MICHAL TICHÝ MARTIN FIANTA LUDĚK ŠIMONÍK LUDĚK ŠIMONÍK ADAM BEDNAŘÍK FILIP KAČMÁŘ ADAM BEDNAŘÍK, FILIP KAČMÁŘ

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI FIRMY SCHIEDEL

1.MÍSTO 1. MÍSTO 3.MÍSTO 1. MÍSTO 1.MÍSTO 2.MÍSTO 3. MÍSTO


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

1. MÍSTO

2008

MICHAL TICHÝ


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

1. MÍSTO

2009

MARTIN FIANTA


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

3. MÍSTO

2010

LUDĚK ŠIMONÍK


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

1. MÍSTO

2011

ADAM BEDNAŘÍK


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

2. MÍSTO

2011

FILIP KAČMÁŘ


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

ČESTNÉ UZNÁNÍ

2011

MARTIN ŘEZNÍČEK


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

ČESTNÉ UZNÁNÍ

2012

LUDĚK ŠIMONÍK


SOUTĚŽ SCHIEDEL - MŮJ RODINNÝ DŮM

3.MÍSTO

2012

ADAM BEDNAŘÍK, FILIP KAČMÁŘ


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Soutěž je vyhlášena pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů Poslání soutěže: Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty středních průmyslových škol oboru stavebního do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámení odborné a laické veřejnosti s pracemi studentů. Zadání pro studenty středních průmyslových škol stavebních je vždy konkrétní staveniště pro polyfunkční nebo bytový dům ROČNÍK 2005 ROČNÍK 2006 ROČNÍK 2007 ROČNÍK 2008 ROČNÍK 2009 ROČNÍK 2010 ROČNÍK 2011 ROČNÍK 2012 ROČNÍK 2013 ROČNÍK 2014 ROČNÍK 2015

ONDŘEJ ZDERČÍK JAN PŘEHNAL RADEK TALAŠ MICHAL TICHÝ PETR IMRICH MAREK VALENTA MICHAL BĚLOVSKÝ TOMÁŠ KNOT MONIKA BARTOŠOVÁ MARTIN PAGÁČ JIŘÍ VESELÝ JAKUB MIKEL

LOKALITA NA VYHLÍDCE VAL.MEZIŘÍČÍ 2005

1.MÍSTO 2. MÍSTO 1. MÍSTO 1.MÍSTO 1. MÍSTO 1.MÍSTO 1. MÍSTO 1. MÍSTO 1. MÍSTO 2. MÍSTO 1. MÍSTO 2. MÍSTO

ONDŘEJ ZDERČÍK, 1.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

LOKALITA NA VYHLÍDCE VAL.MEZIŘÍČÍ 2005

JAN PŘEHNAL, 2.MÍSTO

LOKALITA NA VYHLÍDCE VAL.MEZIŘÍČÍ 2005

ONDŘEJ ZDERČÍK, 1.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

KNIHOVNA B. BOROVANA UH.HRADIŠTĚ 2006

RADEK TALAŠ, 1.MÍSTO

KNIHOVNA B. BOROVANA UH.HRADIŠTĚ 2006 LUKÁŠ KLINKOVSKÝ, 2.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

KAVÁRNA U KNIHOVNY VE ZLÍNĚ 2007

MICHAL TICHÝ, 1.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

KAVÁRNA U KNIHOVNY VE ZLÍNĚ 2007

KAVÁRNA U KNIHOVNY VE ZLÍNĚ 2007

ANTONÍN LEČBYCH, 2.MÍSTO

JIŘÍ KARÁSEK, 3.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

HOTEL KROMĚŘÍŽ 2008

HOTEL KROMĚŘÍŽ 2008

KATEŘINA HLAVIČKOVÁ, 3.MÍSTO

MARTIN FIANTA,UZNÁNÍ


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

HOTEL KROMĚŘÍŽ 2008

STUDENTSKÉ BYDLENÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009

PETR IMRICH, 1.MÍSTO

ANDREA KISSOVÁ, 3.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDENTSKÉ BYDLENÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009

JIŘÍ JANÍČEK, UZNÁNÍ

STUDENTSKÉ BYDLENÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009

MAREK VALENTA, 1.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

POLYFUKČNÍ DŮM VALAŠSKÉ MEZIŽÍČÍ 2010

POLYFUNKČNÍ DŮM VALAŠSKÉ MEZIŘÍCÍ 2010

MARTIN ŘEZNÍČEK,UZNÁNÍ

MICHAL BĚLOVSKÝ,1.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

POLYFUNKČNÍ DŮM VALAŠSKÉ MEZIŘÍCÍ 2010

LUDĚK ŠIMONÍK, 2.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

DOSTAVBA PROLUKY UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2011

ADAM BEDNAŘÍK, UZNÁNÍ


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

DOSTAVBA PROLUKY UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2011

JIŘÍ ČECH, UZNÁNÍ


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

DOSTAVBA PROLUKY UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2011

FILIP KAČMÁŘ ,UZNÁNÍ


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

DOSTAVBA PROLUKY UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2011

TOMÁŠ KNOT, 1.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

DOSTAVBA PROLUKY UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2011

JAN ŠEFL, 2.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

VILADOMY ZLÍN-MLADCOVÁ 2012

MONIKA BARTOŠOVÁ

1.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

POLYFUNKČÍ DŮM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2013 KATEŘINA PACOLOVÁ , 3. MÍSTO

POLYFUNKČÍ DŮM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2013

MARTIN PAGÁČ, 2.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

POLYFUNKČÍ DŮM UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014

POLYFUNKČÍ DŮM UHRADIŠTĚ HRADIŠTĚ 2014

JIŘÍ VESELÝ , 1.MÍSTO

MICHAL KNOTEK, UZNÁNÍ


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

POLYFUNKČÍ DŮM UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014

TOMÁŠ KRAHULA, 2.MÍSTO

BYTOVÝ DŮM ZLÍN – BONĚCKÝ RYBNÍK 2015

DAVID ŠEĎA, UZNÁNÍ


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

BYTOVÝ DŮM ZLÍN – BONĚCKÝ RYBNÍK 2015

JAN ŠENOVSKÝ,UZNÁNÍ

BYTOVÝ DŮM ZLÍN – BONĚCKÝ RYBNÍK 2015

ONDŘEJ JURÁK, 3.MÍSTO


STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

BYTOVÝ DŮM ZLÍN – BONĚCKÝ RYBNÍK 2015

JAKUB MIKEL 2.MÍSTO

Katalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you