Issuu on Google+

© Copyright 2007 - MUSKITA Aluminium Industries Plc - All rights reserved

MU 2771

MU 2555

MU 2771

MU 2718

97 MU 2718

MU 2718

4 MU 2555

1

MU 2555

MU 2771

1:2 SCALE 1:2 TYPICAL DETAILS

OPENING and TURN & TILT WINDOW

3

2

MU 2718

97

97

97

MU 2555

MU 2771

2-1


1:2

TYPICAL DETAILS

SCALE 1:2

OPENING and TURN & TILT WINDOW

MU 2771

3

MU 2555

MU 2718 MU 2718

2

MU 2555

6

5

97

4

MU 2555

© Copyright 2007 - MUSKITA Aluminium Industries Plc - All rights reserved

MU 2718

MU 2771

MU 2771

97

97

MU 2555

MU 2718

MU 2766 135

MU 2555

MU 2718 97

MU 2771

2-2


1:2

SCALE 1:2

TYPICAL DETAILS

/

SLIDING DOOR / WINDOW

Cill detail for windows might be different.

MU 3101

MU 3006

.

4

1

2

MU 3111

118

3

5

MU 3111

118

MU 3111 MU 3101

118

© Copyright – MUSKITA Aluminium Industries Plc – All rights reserved

49 MU 3101 118

MU 3111

MU 3109

MU 3111 88

MU 3101

2-1


COSTAS