Page 1

liberteyayıngrubu © © ©

İktisat ve İşletme Kış-Bahar 2013

online siparişler ve inceleme nüshası talepleri için: www.liberte.com.tr

Liberte Yayınları Adres Yayınları Liman Kitapları

Liberte Yayın Grubu GMK Bulvarı No: 108/16 06570 Maltepe - Ankara Tel: (0312) 230 87 03 Faks: (0312) 230 80 03 Web: www.liberte.com.tr E-posta: info@liberte.com.tr Sipariş: siparis@liberte.com.tr

Fotoğraflar Kapak fotoğrafı: Istockphoto, Friedrich von Hayek: Routledge, Ludwig von Mises, Carl Menger, Böhm Bawerk, Murray Rothbard: Mises Institute,

Katalogda tüm alanlar, tıklanabilir alanlardır. Kapak resimleri, kitap açıklamaları bölümleri gibi, örnek sayfalar ve inceleme nüshası butonları da sizi ilgili linklere götürecektir. örn örnek say sayfalar

ince inceleme nüsh nüshası

içind içindekiler

Toplu siparişleriniz için lütfen telefonla veya mail yoluyla fiyat isteğiniz.


Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

2

İktisadî Düşünce Tarihi Modern İktisadın İnşası

Mark Skousen

Mikro İktisat ve Makro İktisat (2 cilt)

Modern iktisadın, en gözde tarihî romanlara taş çıkartacak hoş ve ilginç bir hikâyesi vardır. Fakat yine de, öğrencilere bu ders sıkıcı, kasvetli ve donuk gelmektedir. Bunun nedeni genellikle iktisadî öğretilerin tarihsel seyri tutarlı ve bütüncül bir çerçeveye oturtulmadan, kronolojik bir sırayla, öğrencilere yığınla isim, eser ve görüş olarak anlatılmasıdır. İşte bu kitap, söz konusu dersi sıkıcılıktan kurtarma ve gerek öğrenci gerekse hoca için daha cazip ve kolay anlaşılabilir kılma yolunda üç önemli yenilik sunuyor: 1) İktisadî düşüncenin gelişimini içsel tutarlılığı olan bütüncül bir çerçeveye oturtmak, 2) İktisat bilimine katkıda bulunmuş büyük insanları “sarkaç” değil, “totem direği” yaklaşımına göre sıralamak, 3) İktisatçıların özel hayatlarından kesitler sunarak onlarla insanî bir iletişim kurmamızı kolaylaştırmak. Bu kitap,iktisadî düşünce tarihine taze, sağlam ve etraflı bir giriş yapmak isteyenlerin ve iktisada ilgi duyanların başucu kitabı olmaya adaydır. Çeviren: Mustafa Acar ve Ekrem Erdem

¨25

Eylül 2011 16x24 cm

Finansal Piyasalar Kılavuzu

James Gwartney ve Richard Stroup

Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim

Marc Levinson

Editör: Hilmi Bahadır Akın

Sosyal bilimlerin en genci olan iktisat, bazen zor bir konu olarak tasvir edilir. Paul Heyne The Economic Way of Thinking (Düşünmenin İktisadî Yolu) adlı kitabında şöyle der: “Pek çok karmaşık konu ve çalışma var ve öğrencilerin bunları kavraması çok zor.” Martin Bronfenbrenner kendi ders kitabının girişinde öğrencileri uyarır: “Kendinizi, geçici olarak öğreniyor olmaktan çok öğrenmiyor veya bir karışıklık sisi içinde debeleniyor bulabilirsiniz.” Bu iki kitap, üniversite iktisat eğitiminde gereksiz karmaşıklık veya karışıklıktan uzak, özenli bir ders sunmaktadır. Kitap, iktisadın gayesini tesis eden ve toplumun ekonomik hedeflerine ulaşılması için stratejiler geliştiren yeni ve entegre bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu yaklaşım, tamamlandığında hem zarif hem pratik olacak bir yapıyı sistematik biçimde inşa ederek basitten karmaşığa doğru ilerlemektedir. Bu yaklaşım, aynı zamanda, iktisatla bağlantılı disiplinleri –iş, pazarlama, idare, finans ve sosyoloji– bütünleştirmeye teşebbüs etmektedir. Çeviren: Atilla Yayla 1. Cilt (Mikro İktisat) 978-975-250-022-8 344 sayfa

Kasım 2009 16x24 cm

¨20 978-975-6877-67-7 557 sayfa

Temel İşletme

Ekonomik Mantık

Mark Skousen

5. Baskı

Temel Ekonomi Günümüz insanı, iktisadi etkinliklerinin ilkelerini ve kurallarını anlamakta oldukça zorlanıyor. “Piyasa Ekonomisi”, onun için, ancak konunun uzmanlarının sırrına vakıf olabileceği bir dizi karmaşık kavramlar ve süreçler bütünü demek. Oysa, “fiyat-kâr mekanizmaları”ndan “gerçek gelirlerdeki artış”a, “özelleştirme”den “anayasal ekonomi”ye kadar birçok kavramın doğru olarak anlaşılması hiç de zor değil. Üstelik bu, iktisadın ve iktisadi davranışın öneminin nihayet kavranmaya başlandığı bir ülkenin insanları için vazgeçilmez bir gereklilik. Temel Ekonomi, işte, piyasa ekonomisinin işleyişini belirleyen başlıca kavramları ve ilkeleri yalın bir dille sunarak büyük bir boşluğu dolduruyor. Ve ekonomiye ilişkin bilincimizi yeni gelişmelerle uyumlu bir hale getiriyor. Temel Ekomomi’nin diğer bir özelliği, iktisatçılarda zaman zaman görülen böbürlenme ve yapabileceklerini abartma eğiliminin yanlışlığını göstermesi ve bunun zararlarını sergilemesidir. En iyi iktisatçıların bile sade insanların iktisadî davranışlarıyla ortaya çıkan kurumlar ve kurallardan daha iyisini yapması mümkün değildir. Bu yüzden iktisatçıların ilk görevi, iktisadî hayatın bizzat kendisine saygı göstermektir. Temel Ekonomi, bunun neden böyle olduğunu veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Çeviren: Yıldıray Arsan ve Necmiddin Bağdadioğlu

6. baskısı Yaz 2013’te çıkıyor

2. Cilt (Makro İktisat) 978-975-250-024-2 432 sayfa ¨20

Nisan 2010 16x24 cm

ince inceleme nüsh nüshası

İşletmecilik tüm dünyada ve ülkemizde geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren popüler bir öğrenim alanı olmuştur. Büyük çaplı organizasyonların yaygınlaşması, bu organizasyonların koordinasyonu sürecinde istihdam edilmek üzere çeşitli kademelerde görev alacak eğitimli çalışan ihtiyacını artırmıştır. Günümüzde de yükseköğrenim görmek isteyen gençlerin önemli bir kısmı tercihlerini bilinçli ya da bilinçsiz olarak işletme okullarına yöneltmektedir. Çağdaş anlamda yönetim kavramının geliştiği ABD’de binden fazla işletme yüksek okulu bulunmaktadır. Benzer durumun neredeyse tüm dünyada ve ülkemizde de söz konusu olduğu aşikârdır. Hem işletme lisansı hem de işletmeciliğin çeşitli alt dallarında yüksek lisans eğitimi veren pek çok devlet ve vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bu durum İşletmecilik konusunda giriş düzeyindeki temel kitapların her zaman revaçta olmasını da beraberinde getirmektedir. Temel İşletme kitabı ülkemiz üniversitelerinin işletme, iktisat ve ilişkili bölümlerinde ön lisans ve lisans düzeyinde okutulan giriş düzeyindeki işletmecilik dersleri için kapsamlı bir ders kitabı mahiyetindedir. Gerek kendi işini kurmak isteyen, gerekse bu konuda iş yapacaklara yardımcı olarak görev yapacak işletme bölümü mezunları için kitabın iyi bir başlangıç olacağı kanaatindeyiz. 978-975-250-025-9 488 sayfa ¨25 ince inceleme nüsh nüshası

ince inceleme nüsh nüshası ince inceleme nüsh nüshası

örn örnek say sayfalar

Nisan 2010 16x24 cm

Finansal piyasalar, insanlar birbirleriyle ekinlerini takas etmeye başladıklarından beri vardır. Birçok farklı şekle bürünüp, çeşitli yollarla çalışırlar. Ama ister New York Borsası gibi yüksek derecede örgütlü olsunlar ister Afrika’daki döviz alım-satımcıları gibi son derece örgütsüz olsunlar, sermayeyi yükselterek ve ona yatırım yaparak, risk yönetimini sergileyen, böylece fiyatların ve malların değerini belirleme yolları sağlayan aynı temel fonksiyonları görürler. Finansal piyasaların, günümüzde modern hayat üzerinde fevkalade etkili olduğu bilinen bir şeydir ama insanlar “Wall Street”, “tahvil piyasaları” ya da “para piyasaları” hakkında bilip bilmeden konuşurlarken bile bu kavramlara atfettikleri anlamlar genellikle kapalı ve eskimiştir. Bu kitap, neden farklı finansal piyasaların var olduğunu, onların nasıl işlediğini ve kimlerin bu piyasalarda ticaret yaptığını açıklar; ayrıca fiyatları ve oranları etkileyen faktörler hakkında ayrıntılı bir rapor da sunar. Çeviren : Cengiz Yavilioğlu, İlhan Ege ve Gülüzar Kurt

2. baskısı Yaz 2013’te çıkıyor

A’dan Z’ye

Ekonomi Sözlüğü Matthew Bishop Açık ve anlaşılır bir dille yazılmış ve alfabetik olarak düzenlenmiş bu kitap, ekonominin esaslarını okuyucuya sunmaktadır. Ekonomi Sözlüğü, işletme, finans ve ekonomiyle alâkalı başka alanlar için de sağlam bilgiler vermektedir. A’dan Z’ye yüzlerce madde içeren bu eser, ekonominin esasları yanında ekonomi bilime dair gizemli kalmış hususları da aydınlatarak okurlara, ekonomi biliminin temel kavramlarına ve ekonomik meselelerin özüne inme fırsatı veriyor. Çeviren: Şeyma Akın

Bahar 2013’te çıkıyor

3


4

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler

şanlar için büyük bir önem arz eden, muazzam verimlilik artışları sağlayarak geçtiğimiz yüzyılın etkili isimleri arasındaki haklı yerini almıştır. Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Taylor’ın sistemini en açık şekilde ortaya koyan, yazılışının üstünden geçen bir asra rağmen geçerliliğini hâlen koruyan bir klâsik olarak yönetim bilimi literatüründe itibarlı bir yeri hak ediyor.

Modern Ekonomik Düşünceye Giriş

Todd G. Buchholz Hepimiz, hükümetin ekonomi politikaları ve özel sektörün iktisadî kararlarından etkilenmekteyiz. Hiç kimse, iktisadî bilgisi olmadan bilgilendirilmiş seçmen ve hatta günlük gazeteleri anlayabilen bir okuyucu olamaz. İktisadî hayatımızı şekillendiren güçleri anlamadan kendimizin ve çocuklarımızın içinde yaşayacağı ve çalışacağı geleceğe ait planları kim yapar? Bu kitapta, Todd G. Buchholz, iktisadı şekillendiren büyük iktisatçıların çalışmalarıyla iktisadın anahtar fikirlerine canlı ve zekice bir giriş yapmaktadır. Standart iktisat ders kitaplarının odağı olan karmaşık şekiller ve biçimsel modeller yerine, Buchholz anlaşılır, matematiksel olmayan açıklamalar ve zamanımıza uygun örnekler sunmaktadır. Çeviren: İsmail Aktar

2. baskısı Nisan 2013’te çıkıyor ince inceleme nüsh nüshası

Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: İktisat Mathew Forstater

konuyla ilgilenenler için gerçek bir klasik kaynak konumunda.

bilimi ve kamu yönetimiyle ilgilenenler kadar, günlük hayatta idarecilik pratiğiyle uğraşanların da ilgisini çekecektir.

Çeviren: H. Bahadır Akın 978-975-250-008-2 112 sayfa

Mart 2012 13x19 cm

978-975-250-034-1 180 sayfa

Aralık 2012 13x19 cm

¨5

¨8,5

978-975-251-019-7 128 sayfa

ince inceleme nüsh nüshası

978-975-250-006-8 112 sayfa

Ocak 2013 13x19 cm

Mart 2012 13x19 cm

¨8,5 ince inceleme nüsh nüshası

örn örnek say sayfalar

Bürokrasi ve Otorite Max Weber

Bilimsel Yöntemin İlkeleri

Çeviren: Ahmet Uzun

ince inceleme nüsh nüshası

Çeviren: H. Bahadır Akın

Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: İktisat, iktisadî düşüncenin büyük fikir adamlarının zihnine yapılan etkileyici bir yolculuk. Makro ekonomi, mikro ekonomi, rekabet ve tekel gibi kavramlarla beraber Mill, Keynes, Marx ve Krugman gibi büyük iktisadî düşünürlerin iktisata katkılarını incelerken, hayatın her alanına nüfuz etmiş iktisat biliminin zaman içerisinde nasıl geliştiğine dair de okuyucuya, önemli bakış açıları sunuyor.

Frederick Taylor 5.Baskı

F. W. Taylor, sınai alanda insanlık tarihinin en muazzam gelişmelerinin yaşandığı 20. Yüzyıl’ın şekillenmesinde, geliştirdiği “bilimsel yönetim” usulleriyle önemli bir rol oynamıştır. Adam Smith’in dikkat çektiği işbölümünü, bu defa üretkenliği de en yüksek düzeye çıkaracak şekilde ele alan Amerikalı mühendis, yapılan işi ilk defa detaylı şekilde analiz etmiş, uygulamaya koyduğu yöntemle, patronlar ve çalı-

5.Baskı

Max Weber, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yaptığı çalışmalar ile ismini sosyal bilimler literatürüne altın harflerle yazdıran bir düşünürdür. Bu kitap da Weber’in analizlerinde önemli bir yer işgal eden ‘örgüt’ ve ‘otorite’ kavramlarını okuyucuya birinci elden sunmayı amaçlamaktadır. Hayrete düşürecek kadar derin ve sağlam analizleriyle, ‘geleneksel’, ‘yasal’ ve ‘karizmatik’ otorite kavramlarını inceleyen Weber, modern toplumun en önemli yapılanması olan bürokrasi mekanizmasının işleyişini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Weber’in örgütler ve otoriteye dair görüşleri

örn örnek say sayfalar

örn örnek say sayfalar

Devlet Faaliyetinin Sınırları

Genel ve Endüstriyel Yönetim

Wilhelm von Humboldt

Planlama-Örgütleme-KumandaKoordinasyon-Kontrol

3. Baskı

Henri Fayol 3. Baskı

Fransız maden mühendisi Henri Fayol, gerek endüstriyel işletmelerde, gerekse kamu yönetiminde, belli bir yöntem dahilinde `yönetim ilkelerini` geliştiren bir yönetim öncüsüdür. 19. Yüzyıl’ın sonları ve 20. Yüzyıl’ın başlarında bizzat mühendis ve idareci olarak çalıştığı büyük madencilik işletmelerindeki deneyimlerini sistematik bir şekilde kaleme alan Fayol`un bu eseri, kendinden sonraki çalışmalara öncülük etmesi ve iddialarının hâlen güncelliğini muhafaza etmesi sebebiyle bir yönetim klasiği olarak kabul edilmektedir. Yöneticiliğin insanlara öğretilebilir, her alanda geçerli evrensel bir `bilim` olduğunu, okullarda da bu işin eğitiminin verilmesi gerektiğini ilk defa vurgulayan Fayol, eserleriyle, işletme

Devlet... İnsanoğlunun tarihteki en büyük icadı... Kendi elleriyle yarattığı, bilerek ve isteyerek iradesini, haklarını, hatta biricik varlığı, canını teslim ettiği, çoğu zaman, her anlamıyla bir “yok edici”ye dönüştürdüğü, karşı konulamaz aygıt... Thomas Hobbes’un “canavar”ı, Hegel’e göre “Tanrı’nın yeryüzündeki yürüyüşü”, Max Weber’in tanımıyla “şiddet kullanma hakkını elinde bulunduran yegane güç”... Çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu 978-975-6877-92-0 277 sayfa ¨5 örn örnek say sayfalar

Aralık 2012 13x19 cm

5


6

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Anti Kapitalist Zihniyet

Kölelik Yolu

Ekonomiyi Anlamak

Marx ve Marksist Sistemin Bitişi

Ludwig von Mises

Friedrich August von Hayek

Murray N. Rothbard

Kapitalizm karşıtlığı siyasî ve ideolojik yelpazenin sağında, solunda, ortasında, kısaca herhangi bir yerinde yer alan herkesin paylaştığı bir tavırdır. Kapitalizmi dolu dizgin eleştirmek sıradan bir davranış hâline gelmiştir. Bu niye böyledir. Kapitalizminin insanlığa kazandırdığı iyi bir şey yok mudur? Kapitalizm karşıtı zihniyet sağlam bir temele oturmakta mıdır? Yoksa tamamen hissi midir? Kapitalizm insanların erdemlerini görmezden mi gelmektedir? Kapitalizm ortadan kaldırılırsa, insanlık daha iyiye mi gidecektir? Liberte Yayınları bu soruların cevabını, düşünce tarihinin kararlı, kapitalizm savunucularından biri olan Ludwig von Mises’ten okuma fırsatını size veriyor; Anti Kapitalist Zihniyet ile

3.Baskı

Birçok kişi iktisat biliminin anlaşılması güç teorilere, hesaplamalara ve tahminlere dayalı karmaşık bir bilim olduğunu düşünür. Ancak bir Avusturya Ekolü iktisatçısı olan Murray N. Rothbard, hocası Mises gibi, iktisadı herkesin anlayabileceği bir bilim olarak görür ve davranır. Rothbard, eserlerinde, faiz oranları ve vergiler gibi sıkıcı konuları bile eğlendirerek öğreten bir tarzda verir. Liberteryanizmin, yani özel mülkiyete odaklanan ve devletin doğası gereği özel mülkiyet etiğine zıt olduğunu savunan politik felsefenin öncü düşünürü olan Rothbard, yüzyılımızın anarşist geleneğine en kışkırtıcı ve en etkili katkıyı sağlamış bir kişi olarak ünlüdür.

Eugen Böhm Bawerk, Carl Menger ve Friedrich von Wieser’la birlikte, önemli iktisat ekollerinden Avusturya İktisat Okulu’nun kurucusudur. Böhm-Bawerk’in Marx ve Marksist Sistemin Bitişi adlı bu eseri 1896’da, Marx’ın Kapital’inin üçüncü cildinin yayımlanmasının ardından kaleme alınmıştır. Yazar, Avusturya İktisat Okulu adına Marksist sistemi eleştirmiştir. Kitaba göre, Marx, Marksizmdeki, çözümünü üçüncü cilde ertelediği transformasyon problemini çözememiştir. Bu yüzden, Marksist sistem tamamlanamamış, başka bir deyişle hiç inşa edilmemiştir.

Bu kitapta 1982 ve 1995 yıllarında dünyanın başına dert olan ekonomik sorunları teşhir eden yorumlar bulacaksınız. Günümüzde yaşadığımız küresel ekonomik krizin sebeplerinin, aslında bu kitapta yıllar önce açıkça ortaya konduğunu hayretler içinde anlayacaksınız. Tabiî Rothbard’ın sade, aynı zamanda da kışkırtıcı uslûbu ve “vahşi dürüstlüğüyle.”

Marx ve Marksist Sistemin Bitişi, Marksist değer ve artı değer teorisine bugüne kadar yöneltilen en yıkıcı eleştirilerden biridir. Şimdiye kadar Türkçeye kazandırılmamış olması büyük bir eksikliktir. Liberte Yayınevi, 16 kitaptan oluşan Avusturya İktisat Okulu serisi çerçevesinde bu ölümsüz eseri ülkemiz okuyucularının istifadesine sunmaktan gurur duyar.

Çeviren: Nejdet Kandemir

Çeviren: Can Madenci Editör: Atilla Yayla

Eugen Ritter von Böhm-Bawerk

Çeviren: Yusuf Şahin 975-6877-88-X 106 sayfa ¨5

Nisan 2004 12,5x19 cm

Hayek, kuşkusuz, yüzyılımıza damgasını vuran en büyük liberal düşünürler arasında ilk akla gelen isimlerdendir. Kölelik Yolu adlı eseri de düşünürün özgürlük savunusuna adadığı uzun entelektüel hayatının en çarpıcı ürünlerindendir. Bu kitap, son derece önemli bazı siyasal sorunların cevaplarını aramaktadır. Özgürlük nedir? Sosyalizm, faşizm ve diğer totaliter sistemler neden özgürlükle uzlaşmaz bir çelişki içindedirler? Birbirine karşıt görünen özgürlük aleyhtarı anlayışlar yoksa aynı kökten mi türemişlerdir? Söz gelimi, “Nazizmin sosyalist kökleri” nelerdir? Özgürlük geçici bir güvenlik uğruna feda edilebilir mi? Kolektivist ekonomi altında demokrasinin ve azınlık haklarının yaşama şansı var mıdır? Ülkemizdeki egemen sol iktidarın uzun yıllar gündemine bile almadığı bu sorunlar Hayek’te, liberal siyasal düşünce geleneği içinde tutarlı bir şekilde açıklanıyor. Yine ülkemizde çokça konuşulan, şarkıları söylenen, ama Hayek’in sınıflamasıyla “sahte”si revaçta olan ve ona en uzak kesimlerce kullanılan özgürlüğün kötü kaderi, ancak J. S. Mill’in Hürriyet Üstüne’siyle kıyaslanabilecek bu tür kitapların kendi dilimizde okunmasıyla değiştirilebilecektir. Çeviren: Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray Arsan 978-975-6877-06-7 312 sayfa ¨12,5 örn örnek say sayfalar

Eylül 2004 12.5x19 cm

978-975-6201-71-8 423 sayfa ¨ 21,5

Kasım 2012 16x24 cm

978-975-6201-09-1 189 sayfa ¨15

örn örnek say sayfalar

Mayıs 2006 16x24 cm

7


Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

8

İktisadın Prensipleri

İnsan Eylemi

Sosyalizm

Carl Menger

İktisat Üzerine Bir İnceleme

İktisadî ve Sosyolojik Bir Tahlil

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises

Carl Menger, Friedrich von Hayek’in de belirttiği gibi, iktisat biliminin temel yapısını ortaya koyan az sayıda iktisatçı arasında en az tanınanıdır. İktisadî düşünce tarihinde ona seçkin bir yer kazandıran yönü, başlıca ve en önemli eseri olan İktisadın Prensipleri (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre) ile iktisadın prensiplerini ortaya koyarak Avusturya Okulu’nun temellerini atmasıdır. İktisadın Prensipleri, Avusturyalı iktisatçıların en önemli başvuru kaynaklarından birisi olmuştur. Ayrıca, bu eserden doğrudan yararlanan İsveçli ve İtalyan iktisatçılar, genelde iktisat biliminin, özelde ise neo-klasik kamu ekonomisi disiplininin gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır. Liberal iktisadî bakış açısına getirdiği yeniliklerle ve iktisat biliminin gelişimine yaptığı katkılarla iktisadî düşünceler tarihinde seçkin bir yere sahip olan bu eserin geç de olsa Türkçeye kazandırılması liberal iktisadî düşüncenin temellerinin daha iyi anlaşılmasına ve kavranmasına katkı sağlayacak önemli bir çabadır.

Mises’in iktisat bilimine katkısı basit ve aynı zamanda derin ve önemlidir. Mises, ekonominin tamamen bireylerin eylemlerinin bir sonucu olduğuna dikkat çekmiştir. Bireyler eylemde bulunur, tercih yapar, işbirliği yapar, rekabet eder ve birbirleriyle ticaret yaparlar. Mises karmaşık piyasa olgusunun gelişimini böyle açıklar. Mises sadece ekonomik fenomeni yani fiyatları, ücretleri, faiz oranlarını, parayı, tekelleri ve hatta ticaret çevrimini açıklamakla kalmaz; ayrıca, bunların sayısız bilinçli, amaçlı eylemlerin ve tercihlerin sonuçları olduğunu gösterir, ki her birey belirli koşullar altında çeşitli ihtiyaçlarına ve amaçlarına ulaşmak ve istemediği sonuçlardan kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Bu sebeple, Mises ekonomik tezine ‘İnsan Eylemi’ başlığını seçmiştir. Bu sayede, Adam Smith’in ‘görünmez el’i de, Mises’in bakış açısıyla, mantık ve faydacı prensipler temelinde bireylerin sayısız eylemlerinin bir sonucu olarak açıklanabilmiştir.

Çeviren: A. Kemal Çelebi

Çeviren: İsmail Aktar Editör: Mustafa Acar

978-975-6201-46-6 313 sayfa

978-975-6201-41-1 853 sayfa

¨17

Mayıs 2009 16x24 cm

¨40

“Hiç kimse, tasarlamamış olduğumuz bir şeyi anlama konusunda bize Mises kadar yardımcı olmamıştır” Friedrich A. von Hayek 20. Yüzyıl’ın en göze çarpan iktisatçılarından ve filozoflarından olan Ludwig von Mises, uzun ve çok üretken hayatı boyunca, insanoğlunun arzuladığı hedeflere ulaşmak üzere bilinçli davranışta bulunduğu temel aksiyomu üzerine bütüncül, dedüktif bir iktisat bilimi geliştirmiştir. Mises, savunduğu, insan ırkına uygulanabilir tek iktisat politikasını şöyle tarif eder: Sınırlandırılmamış laissez-faire, serbest piyasalar, özel mülkiyet hakkının engellenmeden serbestçe kullanımı ile kişilik ve mülkiyet haklarını korumakla sınırlı yönetim. Çeviren: Yusuf Şahin 978-975-6201-19-0 592 sayfa ¨30

Ağustos 2008 16x24 cm

Şubat 2007 16x24 cm

İnsan, İktisat ve Devlet (2 Cilt)

Eşitlikçilik Doğaya Karşı İsyan

Ekonomik Özgürlük ve Gelişme

İktisadın İlkeleri Üzerine Bir İnceleme: İktidar ve Piyasayla Birlikte, Hükümet ve Ekonomi

Murray N. Rothbard

Wolfgang Kasper

Çok yönlü bir düşünür olan Rothbard’ın bu eseri, liberteryanizmin “bilimi”nin zemini, doğası ve uygulamaları üzerine kaleme alınmış makalelerden oluşan bir koleksiyondur. Eşitlikçilik: Doğaya Karşı İsyan adı ile sunulan eser, kendi içinde dikkate değer bir organik bütünlük sergileyerek, tek tek parçalarının toplamından çok daha fazla bir değere sahiptir. Kitapta Rothbard’ın modern eşitlikçi akımlara yönelttiği sert liberteryen eleştirilerin yanında “sol” ve “sağ”ın anlamı, çocuk hakları, kadın hareketleri, adalet ve mülkiyet ilişkisi üzerine makaleler yer almaktadır. Bu haliyle kitap, liberteryanizmin ideolojik bir manifestosunu sunarak liberteryen olmanın anlamını, devletçiliğin insanlık üzerine çok uzun zamandır dayatmış olduğu köleleştirmenin, kitlesel cinayetlerin, hırsızlığın, zorbalığın mümkün olduğu kadar çabucak yok edilmesi olarak ortaya koymaktadır.

Ekonomik büyümenin sebebi nedir: Yatırım mı, eğitim mi, yenilik mi, gelişme mi ya da başka bir şey mi? Bu faktörler üzerine yoğunlaşmak bazı başka soruları akla getirir: İnsanlar neden yatırım yaparlar; neden öğrenirler, neden bazı toplumlar yeniliklere açıkken diğerleri değildir? Bu tarz davranış farklılıkları, “kurum” dediğimiz bir grup koordinasyon kuralındaki farklılıklardan kaynaklanır.

Murray N. Rothbard   Murray N. Rothbard, bueseriyle, Mises’in yazdığı İnsan Eylemi kitabının ardından Avusturya İktisat Okulu geleneğini en yüksek seviyesine ulaştıran iktisatçılardan biridir. Bu yüzden  Rothbard’ın eseri tam bir başyapıt niteliğindedir. Denilebilir ki, bu eser, piyasa iktisadının şimdiye kadar ki en olgun teorisini sunma başarısını göstermiştir. İktisatı, genel insan davranışı biliminin (praxiology) en gelişmiş alt dalı olarak ele alan Avusturya İktisat Okulu’nun önde gelen temsilcisi Rothbard, iktisadın konularını birbirinden kopuk alt kollara ayırmaksızın büyük bir yapı içerisinde ele almaktadır. Temel sorunsal olarak, devlet müdahaleciliğinin özgür bir toplumun iktisadî hayatında yarattığı problemler üzerinde duran yazar, fiyatların oluşumu, tüketim teorisi, üretim teorisi, enflasyon teorisi, tekel teorisi, matematiksel iktisadın problemleri ve girişimcilik gibi temel sorunlara  bütüncül bir perspektiften yaklaşarak yeni açılımlar getirmiştir. Çeviren: Ahmet Uzun ve Ayşe Meral Uzun 1. Cilt: 554 sayfa 978-975-6201-52-7 1241 sayfa ¨42

2. Cilt: 687 sayfa Kasım 2009 16x24 cm

Çeviren: Mustafa Acar 978-975-6201-45-9 237 sayfa ¨14

Haziran 2009 16x24 cm

Bu eser, yeni ve hızla yayılan Kurumsal İktisat disiplininin temel bakış açısını anlatmaktadır. Ayrıca, kitap özelde, özgür, barışçıl ve âdil bir toplumun temeli olduğu kadar genel maddî ilerlemenin de temeli olarak kabul edilen “kapitalizmin anayasası”nı açıklamaktadır. Her gün giderek daha açık bir hâle geliyor ki, özgür ve açık toplumlarda yaşayan insanlar ekonomik sistemin planlı ve kontrol altında tutulduğu yerlerdeki insanlara göre büyümeye daha fazla katkı sağlıyorlar. Wolfgang Kasper, dünyadaki tüm fakirliklerin nedenini küreselleşme olarak gösterenlerin açıklamalarıyla yetinmeyenler için ekonomik özgürlük ve gelişme arasındaki güçlü bağı tatmin edici bir şekilde ortaya koymaktadır. Çeviren: H. Bahadır Akın 975-6201-14-2 212 sayfa ¨12,5

Nisan 2007 14,5x21,5 cm

9


Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

10

Özgürlük Refah ve Demokrasi Mücadelesi

Küresel Kapitalizmi Savunmak Johan Norberg

Stefan Melnik

Sermayenin Sırrı Hernando De Soto Bu kitabın yayımlanışından beş yıl önce, Hernando de Soto ve araştırma ekibi kitaplarını kapatıp, gözlerini açtılar. Kalkınmakta olan ve eski komünist ülkelerde insanların resmî kayıt altına alınmamış iktisadî faaliyetlerinin büyüklüğünü ölçmek için sokaklara çıktılar. Bulguları son derece dramatikti! Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan yoksullar kapitalizmin başarılı olabilmesi için gerekli bütün varlıkları toplamışlardı; tasarruflarının değeri muazzamdı. Örneğin Mısır’da, fakir insanların varlıkları, Süveyş Kanalı ve Aswan Barajı’nın finans edilmesi dâhil, kayıt altına alınmış bütün yabancı yatırımlardan elli beş kat büyüktü. Öyleyse, bu ülkelerin zenginleşememesinin nedeni neydi? Bu ülkelerdeki varlıklar neden zenginlik üretecek sermayeye dönüşememekteydi? Bu sorulara cevap arayan Sermayenin Sırrı, sermaye hakkındaki anlayışımızda ve komünizmin çöküşünden beri dünyanın çoğu yerinde kapitalizmin neden başarısız kalmaya devam ettiğiyle ilgili düşüncelerimizde devrim yaratacak bir başyapıttır. Çeviren: Murat Aygen 978- 975-251-005-1 Kasım 2008 225 sayfa 14x21 cm ¨15

Demokrasiyle liberalizm arasındaki bağlantı nedir? Liberalizmin zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığına ilişkin inancın herhangi bir tutarlılığı var mıdır? Bu çalışma, ekonomik özgürlüklerin siyasî özgürlükleri destekleyerek kötü yönetimleri nasıl ortadan kaldırdığını küresel ölçekte empirik veriler sunarak açıklamaya çalışıyor. Yazar, liberal siyasaların özgürlük ve refahı geniş ölçekte ve azınlık lehine değil çoğunluk lehine olacak şekilde kuvvetlendirmekte alternatiflerinden çok daha iyi olduğunu savunuyor. Ezberlenmiş retorikleri sorgulamaktan korkmayanlara… Çeviren: Atilla Yayla 978-975-6201-12-6 152 sayfa

Küreselleşmeyi eleştiren kişilere, eserlere şöyle bir kulak kabartılıp, göz gezdirildiğinde; söylenen sözlerin, kurulan cümlelerin içi –tamamen olmasa da– boş, temelleri deniz kumundan yapılmış, sloganvari ve hatta büyük bir çoğunluğu komplo teorilerine rahmet okutacak (elbette, tenzih hakkımız saklı olmakla birlikte) ciddîyetsizlikte bir yığından başka bir şey olmadıkları görülecektir. Yazar, “insan özgürlüğü fikrinin liberal ekonomik ifadesi” olarak savunduğu küresel kapitalizmin fikir hürriyetinden, insan haklarından, bireyin özgürlüğünden ayrı düşünülemeyeceğini örneklerle göstermeye gayret ediyor ve başarıyor da. Başka bir çıkış yolunun olabileceğine inananlara ve bu çıkış yolunu arayanlara...

Ağustos 2006 13,5x19,5 cm

Çeviren: Mustafa Acar ve Metin Toprak

¨12,5

2. baskısı Yaz 2013’te çıkıyor

Serbest Sermaye Piyasalarını Savunmak

Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme

Satış Teknikleri

Yeni Uluslararası Finansal Mimari Arayışlarına Cevap

John Williamson ve Molly Mahar

Polat Tuncer

David DeRosa

Çeşitli ülke deneyimleri göstermektedir ki, ekonomik kriz gibi olağanüstü koşullarda liberalizasyon politikalarında birtakım değişiklikler yapılsa da, bir taraftan ekonomilerin tekrar iyileşmeye başlaması veya iyileşme başlamışsa bunun devam etmesi, diğer taraftan dünya ekonomisine entegre olmak, yeniden benzer liberalizasyon politikalarının yürürlüğe konulmasına bağlıdır. Bu durumda ilgili literatürde vurgulanan şey, finansal politikaların makroekonomik çerçeveden ayrı düşünülmemesi; içeriğine, zamanlamasına ve sıralamasına dikkat edilmesi gerekliliğidir. Finansal liberalizasyon konusunda Türkçe kaynak eksikliği göz önüne alındığında, John Williamson ve Molly Mahar’ın kaleme aldıkları Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme, dünya ekonomisindeki finansal gelişmeleri anlamak ve konuyla ilgili yeni çalışmalar yapmak isteyenler için ufuk açıcı bir eser niteliğinde.

“Yeni uluslararası finansal yapının köhne siyasetçileri tarafından yazılanların çoğu, gerçekten birbirinden kopuktur ve propagandadan ibarettir. Bu propagandaya karşı, David De Rosa’nın aydınlatıcı Serbest Sermaye Piyasalarını Savunmak: Yeni Uluslararası Finansal Mimari Arayışlarına Cevap’ından daha iyi bir panzehir yoktur.” Prof. Steve H. Hanke, John Hopkins Üniversitesi Serbest Sermaye Piyasalarını Savunmak: Yeni Uluslararası Finansal Mimari Arayışlarına Cevap, döviz kurlarını düzenleme ve piyasa güçlerini kontrol etme teşebbüslerinin nasıl faydadan çok zarar getirdiğini açıklayarak, “yeni finansal uluslararası yapı” oluşturma gayretlerine güçlü bir şekilde karşı çıkmaktadır. David De Rosa, sermayenin serbest dolaşımının getireceği refahı engellemesi muhtemel politikaları yürürlüğe koymadan önce geçmişteki uygulamaların dikkatli bir analizini yapmayı teşvik ediyor. Çeviren: Güven Delice ve A. Meral Uzun 978-975-250-017-X 283 sayfa ¨12

Mart 2006 13,5x19,5 cm

¨5

eksikliği aşikârdır.

Eylül 2002 13,5x19,5 cm

İşbölümü ve uzmanlaşmanın akıl almaz boyutlara ulaştığı modern dünyada satış ve pazarlamanın bilimsel çalışmanın dışında kalması düşünülemez. Bu yüzden, dünya literatüründe satış teknikleri önemli derecede ilgi görmektedir. Ancak, ülkemizde konuyu açık ve anlaşılır bir biçimde ve tüm boyutlarıyla ortaya koyan incelemelerin

Bu kitap, bu eksikliğe inat, satış kavramını ve satış tekniklerini özenli ve sistematik bir şekilde ele alan bir başvuru kaynağıdır. Özellikle kişisel satış sürecine yoğunlaşan eser, pazarlık, müşteri davranışları, itirazlar ve itirazları karşılama teknikleri üzerine okuyucuya geniş bir bakış açısı sunarak kılavuzluk etmektedir. Satış Teknikleri: Nasıl Daha İyi Bir Satıcı Olursunuz? hayatın büyük bir pazaryerine dönüştüğü günümüzde herkese nasıl daha iyi bir satışçı olabileceklerine dair ipuçları veriyor. 978-975-250-017-4 404 sayfa ¨20

Çeviren: Güven Delice 975-6877-53-7 111 sayfa

Nasıl Daha İyi Bir Satışçı Olursunuz?

Aralık 2008 14,5x21,5 cm

11


Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

12

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin

Para Kurulları El Kitabı Steve Hanke

Birey, Cemaat, Piyasa

İktisat İlmi

Özelleştirme

Norman P. Barry

Mehmed Cavid Bey

Teori, Dünya ve Türkiye Deneyimi

Yusuf Bayraktutan

Küreselleşme dalgasının finans ayağı, özellikle ekonomisi yeterince gelişmemiş ve ekonomik kurumları istikrar kazanmamış ülkelerde önemli sorunlara sebep olabilmektedir. Bu sorunları önlemenin yollarından birisinin, bir para kurulu kurmak olduğu fikri gittikçe yaygınlık kazanmaktadır. Kurt Schuler ve Steve H. Hanke bu konunun bütün dünya çapında tanınan uzmanlarındandır. Okuyucuya sunduğumuz bu çalışmada, yazarlar, Para Kurulu’nu çeşitli yönleriyle ele almakta ve değerlendirmektedir. Finansal krizlerden bir türlü kurtulamayan ülkemizde Para Kurulu tesis edilmesinin yararlı olup olmayacağı tartışmasına bu kitap çok önemli katkılarda bulunacaktır. Çeviren: Bekir Berat Özipek ve Metin Toprak

Norman Barry’nin dört makalesini kapsayan Birey, Cemaat, Piyasa son derce ilginç ve hayatın içinden sorular ve sorunlarla meşgul olmaktadır. Evlilik ve boşanmada adalet ve özgürlükten bireyin değerine, piyasa düzenin özelliklerinden son yılların yükselen fikir akımı komüniteryanizme kadar birçok konu, Barry’nin güçlü kalemiyle liberal bir perspektiften tahlil edilmektedir. Bu eserin, siyaset felsefesine ilgi duyan ve bu ilgiyi soyut düşünce ile sınırlamayıp günlük olaylarla ilişkilendirmeye istekli olan herkesin el kitabı olacağına inanıyoruz. Çeviren: Aliye Mavili Aktaş 975-6877-01-4 13,5x19,5 cm ¨5

975-6877-33-2

2001

157 sayfa

13,5x19,5 cm

¨5

123 sayfa

Cavid Bey, Türkiye’nin ilk liberal iktisatçılarındandır. Eserleri incelendiğinde döneminin iktisat biliminin literatürüne  hayranlık verici derecede hakimiyeti kolayca fark edilmektedir. Aynı şekilde, ciddî bir bilim-fikir adamına yakışır bir analiz, muhakeme ve sentez kabiliyetine sahip olduğa da hemen anlaşılmaktadır. Ne yazık ki, diğer bazı isimler gibi Cavid Bey de ülkemizin çorak fikir ortamı ve hastalıklı siyasî yapılanması içinde unutulmaya mahkûm olmuş, belki de mahkûm edilmiştir. Bu memleketin LDT bünyesindeki yeni nesil liberalleri olarak, asla kabullenemeyeceğimiz bu talihsiz durumu değiştirmeye kararlıyız. Bu çerçevede daha önce Deniz Karaman’ın, Cavid Bey’in Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmûası’ndaki yazılarını derleyen çalışmasını yayınlamıştık. Şimdi de Cavid Bey’in Mekteb-i İdadiye’de okutulmak üzere kaleme aldığı İktisat İlmi kitabını okuyucuya sunuyoruz. 975-6877-35-9 365 sayfa

Yusuf Bayraktutan’ın derlediği, Özelleştirme: Teori, Dünya ve Türkiye Deneyimi adlı bu eser, Türkiye’de çok sözü edilen, fakat pratiğe çok az aktarılan özelleştirmenin hem teorik boyutlarını tartışmakta hem de dünya ve Türkiye örneklerini ele almaktadır. Ekonomik sistemi yeniden yapılandırma arayışlarının ve çabalarının devam ettiği bugünlerde, bu eser, kelimenin gerçek anlamıyla, özelleştirme çabalarına ciddî bir entelektüel destek sağlamaktadır. 975-6877-84-7 145 sayfa

Aralık 2003 13,5x19,5 cm

¨5

Serbest Piyasa Feminizmi David Conway

Ocak 2001 13,5x19,5 cm

Serbest Piyasa Feminizmi’nde David Conway, 1960’ların feminizminin daha önceki feminist geleneklerin yozlaşmış bir versiyonu olduğunu iddia etmektedir. 1960’lar feminizminin tersine önceki feminizm, özellikle hür ve sorumluluk sahibi bireylerden oluşan bir toplumla bağda-

¨7

şıyordu. ‘Herkese bir fırsat ver’, liberallerin geleneksel sloganıydı. Onlar, yeteneğin gelişimi önünde yapay engeller olmaması gerektiğini düşünüyorlardı ki

bu, kadınların liyakat konusunda erkeklerle yarışabilmeleri demekti. Ancak, yozlaşmış 1960’lar feminizmi, yeteneğin kendi çıkış yolunu bulmasına izin vermek için engellerin kaldırılmasını istemek yerine engeller icat etmeye ve bu engelleri zorla kabul ettirmeye çalışmıştır. Çeviren: Bahattin Seçilmişoğlu 978-975-6877-29-6 136 sayfa

Haziran 2005 13x19 cm

¨4

Küreselleşme Yoksulluk, Gelişmişlik ve İşgücü Ekseninde

Oğul Zengingönül Gerek akademik gerekse popüler literatür içinde kendine önemli bir yer bulan küreselleşme konusunun ele alınış biçimi, genellikle ideolojik kaygılardan uzak tutulamamaktadır. Küreselleşmenin getirdiği gelişmeler, kendisiyle ilgili yargıları da genellikle iki kamp etrafında toplamaktadır: küreselleşme karşıtları veya ona şüpheyle yaklaşanlar ve küreselleşmeyi gelişme ve yeni fırsatlar ile açıklamaya çalışanlar. Genellikle küreselleşmeyi açıklama yolunda oluşturulan literatür, konuya tek bir bakış açısı ile yaklaştığı zaman, bu bakış açısını destekleme yolunda bazı verilere ve karşıt görüşlere yer vermemektedir. Ve bu, küreselleşme sürecinin ve etkilerinin objektif olarak değerlendirilmesinde önemli bir eksikliktir. Bu eserin en iddialı olduğu nokta; küreselleşmeye yönelik aşırı korku ve umuttan uzak kalmaya çalışırken, konu ile ilgili karşıt görüşlere mümkün olduğunca yer verip, ulaştığı sonucu okuyucunun yorumuna açık bırakmasıdır.

975-250-000-5 336 sayfa

Eylül 2004 14x24 cm

¨15

Reklam ve Piyasa Süreci Robert Ekelund ve Davis S. Saurman Reklamcılar zaman zaman sanat şaheseri diyebileceğimiz eserler meydana getirmelerine ve herkes tarafından takdir edilmelerine rağmen, reklam aleyhtarı eğilimler son derece yaygındır. Birçok kimse, reklamların insanları aldattığını, en azından yönettiğini, hiçbir iktisadî fonksiyonlarının bulunmadığını ve faydalı olmaktan ziyade, zararlı olduğunu ileri sürmektedir. İktisat teorisinde de reklamın bilimsel analizine pek ilgi gösterilmediği görülmektedir. Reklam ve Piyasa Süreci bu konuda kaleme alınmış en önemli çalışmalardan biridir. Robert B. Ekelund Jr. ile Davis S. Saurman, reklamlarla ilgili peşin hükümlerin temelsizliğini ve yanlışlığını bilimsel yöntemlerle açıklamaktadır. Bu kitabı okuduktan sonra reklamlarla ilgili basmakalıp fikirleri bir tarafa atacak ve reklamlara bir başka gözle bakacaksınız. Çeviren: Vural Savaş 978-975-6877-13-5

1999

237 sayfa

13,5x19,5 cm

¨6

13


Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

14

Reklam Yasakları ve İfade Özgürlüğü John Gray “Reklam, en geniş tanımıyla üreticilerin tüketicilerle kendi ürünleri hakkında iletişim kurma yoludur. Tıpkı politikacıların seçmenle iletişim kurmak ve seçmeni kendilerine oy vermeye ikna etmek için siyasi parti yayınlarını ve diğer platformları kullanmaları veya vaizlerin minberlerini ve yazılı kaynaklarını, cemaatlerini kendi dinlerinin veya mezheplerinin inançlarına bağlamak için kullanmaları gibi, üreticiler de tüketiciyi kendi ürünlerini almaya teşvik etmek için reklamları kullanırlar. Siyasî, sanatsal, dinî ve ticarî iletişim şekilleri çağdaş liberal demokrasilerde –şartların zorunlu kıldığı– bazı belirli kısıtlamalar dışında ifade özgürlüğünü oluştururlar.” Digby Anderson, Social Affairs Unit Direktörü

¨2

Bir İktisatçı Gazete Okuyor

Homoekonomikus

Ekonomi Türk

Editör: Atilla Yayla

Murat Çokgezen

Hayata, Olaylara, İlişkilere Ekonomik Bakış

Ekonomide Hurafeler ve Gerçekler

Okumaya başlayacağınız bu kitapta ‘Böbrek satışı serbest olsa nasıl olur?’, ‘İçerden Öğrenme (Insider Trading) ya da kumarın yasadışı olması anlamlı mı?’, ‘Emniyet kemeri takmak gerçekten emniyetli mi?’, ‘Kurban Bayramı alternatif bir şekilde kutlanabilir mi?’, ‘Şaraptan tat alabilmek için şaraptan anlamak gerekiyor mu?’ gibi sorular sorulmaktadır. Metin içinde, okuyucunun dikkatini çekmek amacıyla, bu sorulara alternatif ve ajitatif cevaplar verilmiş olsa da, kitabın yazarı bu sorularının doğru cevaplarını bildiği iddiasında değildir. Sadece ‘işin bir de bu yönü var’ demeyi hedeflemektedir.

Murat Çokgezen

Bazıları kitaba Piyasa Medeniyeti isminin verilmesinin provokatif bir tavır olduğunu düşünebilir. Ancak, bu başlık, provokatif olmaktan ziyade meydan okuyucudur. Esasen, piyasa ekonomisinin ne olduğunu üniversite hayatından sonra öğrenen ve öğrendikçe ona hayranlığı artan biri olarak, piyasa karşıtlarına/düşmanlarına meydan okuma hissiyatına sık sık kapılıyorum. Bu hissiyat bazen infiale varıyor. Bunun sebebi piyasa ekonomisinin eleştirilmesi değil… Eleştiri yapmak, elbette, özgür bir fikir ortamında, herkesin hakkıdır. Eleştiriye uğramayan fikir de bundan fayda değil, zarar görecektir. Ne var ki, piyasa ekonomisini eleştirenlerin çoğu, aslında bir eleştiri yapmamakta, ilgili kavramların çoğunu bulandırarak, fütursuzca saldırmaktadır. Akla değil hislere; delilli bilgiye değil şaiyaya usulüne uygun akıl yürütmeye değil çarpıtmaya dayanarak piyasa ekonomisini tercihe şayan iktisadî sistem alternatiflerinin dışına atmaya çabalamaktadır. Piyasa Medeniyeti işte bu çabalara ve dayandıkları temellere bir reddiyedir.

İnan Doğan

2.Baskı

2.Baskı

2. baskısı Nisan 2013’te çıkıyor

Çeviren: Ataç Ünlü 978-975-9616-74-2 60 sayfa

Piyasa Medeniyeti

Aralık 1997 13,5x19 cm

“Daha önce yine Liberte Yayınları tarafından yayınlanan Homoekonomikus’u okuyup beğenmiş iseniz bu kitabı da beğeneceksiniz. Aralarındaki tek fark bu kitaptaki yazıların, aylık bir derginin light yazılar  bölümü için yazılmaları nedeniyle, öncekine göre daha kısa olması. Kısa yazıların kolay okunmak gibi bir avantajı var ama konunun çok kapsamlı bir tartışmasına olanak vermiyor. O yüzden, derinlemesine bir analiz bekliyorsanız, aradığınız kitap bu değil.” 978-975-6201-59-6 248 sayfa ¨10

Mayıs 2010 13x19 cm

“Ben ilkokuldayken (yaklaşık 30 yıl önce) okullarda Hayat Bilgisi dersi vardı. Hatırladığım kadarıyla bize hayat bilgisi diye anlatılan, “vali kimdir?”, “kaymakam kimdir?”, “ihtiyar heyeti ne iş yapar?” gibi hayatı değil, devleti ve devlete karşı vazifelerimizi öğreten bir dersti. “Para nasıl kazanılır?”, “insan âşık olunca neler hisseder?”, “arkadaşlarımızla ilişkilerimizi nasıl değerlendirmeliyiz”, “okul bitirmek ne işe yarar?”, “insanın evlilikte karşılaşabileceği sorunlar nelerdir?” gibi hayata dair konularda hiçbir şey öğretildiğini hatırlamıyorum.” Bu derleme, büyük ölçüde, hayata ilişkin sorunlara iktisat disiplinin araçlarını kullanarak bir cevap arama çabasıdır. Ya da bir iktisatçı tarafından kaleme alınmış Hayat Bilgisi kitabı denemesi… Hayata dair en azından birkaç sorunuzun cevaplaması umuduyla... 978-975-251-011-1 176 sayfa ¨10

örn örnek say sayfalar

978-975-251-009-8 198 sayfa ¨14

ince inceleme nüsh nüshası

ince inceleme nüsh nüshası

Mart 2011 12,5x19 cm

Aklı başındakileri dahi yoldan çıkarma ihtimaliyle halen dahi sürüp giden bu toz duman ortamında birileri çıkıp yanlış kullanılan kavramlara, hatalı hesaplamalara, saptırılan istatistiklere, bilerek veya bilmeyerek yapılan yönlendirmelere, siyasi hamaset nutuklarına, hesap sorulmayan fildişi kulelerindeki akademisyen ve köşe yazarlarına bozulup internet üzerinden ekonomideki “hurafe ve gerçekleri” birbirinden ayırmaya kalkıştı. Ve bu kitap da böylece ortaya çıktı. İnan Doğan’ın iktisadın temel prensiplerini ve bunların güncel olaylara uygulanmasını kolaylıkla kavranır şekildeki anlatım tarzının yanında böbrek piyasası reformu, devlet opera ve balesi ve camilerin özelleştirilmesinden bireysel finans ve yatırım tavsiyelerine kadar geniş bir çerçevedeki konuları eğlenceli bir üslupla anlatması kitabı daha da ilgi çekici hale getiriyor.

örn örnek say sayfalar

ince inceleme nüsh nüshası

örn örnek say sayfalar

Mart 2011 13x19 cm

15


Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

16

Dünya Bir Pazaryeri

İktisat ve Hayat

Jonathan Gullible’ın Maceraları Sefaletten Zenginliğe

Marjinde Cinayet

Birol Kovancılar

Atilla Yayla

Ken Schoolland

Bir Henry Spearman Hikâyesi

2. Baskı

“Ramazanı fırsat bilip fiyatları artırdılar”, “eğitim bir mal değildir”, “herkesin bedava tıbbî tedaviye hakkı vardır” gibisinden sloganlar, piyasa iktisadı bilgisinin kıtlığının popüler dildeki tezahürleridir. Birçok insan, iktisadî problemlerin çözümünün devletin kaynakları “eşit”, “âdil”, “fakirlerin lehine olacak” şekilde dağıtmasından geçtiğini zannetmektedir. Devletin kısmî bir yeniden dağıtımcı rol üstlenebilmesinin piyasanın zenginlik yaratmasına bağlı olduğu ise bilinmemektedir. Devletin mutlak bir yeniden dağıtımcılık fonksiyonu üstlenmesinin açlık ve sefaleti daimileştireceğinin ve sosyal çatışmaları azdıracağının farkına varılmamaktadır. Bu yüzden, kanaatimce, piyasa iktisadı bilgisinin zenginleştirilmesi ve yayılması büyük önem taşımaktadır.

Marc Swanepoel

Marshall Jevons Çin’in birden bire hayatımıza girişine şaşırdınız mı? Ucuz malların “istilası” da ne demek? Pahalıya mal almamızı isteyen de kim? Mikro-kredi mucizesi diye bir şey duydunuz mu peki? Latin Amerika, piyasaların kurbanı mı olmuştur, yoksa devletin “biraz” sert eli onları sersemletmekte midir? Neden Güney Kore ekonomik büyümesine hızla devam ederken, Kuzey Kore tavşan eti üreterek açlıktan kurtulmayı hedeflemektedir? Petrol fiyatlarını kim belirliyor? İsveç refah devleti modeli bizim için bir şans olabilir mi? Niye Google’ı bulan öğrenci ODTÜ’den değil de Stanford Üniversitesi’nden çıktı? Sör John Cowperthwaite de kimdir? Amerikalı zavallı tüketiciler Japon birasından nasıl korunur? Nehru ceketi mi, Rus kürkü mü, altın deli gömleği mi daha iyidir? Zenginliğin ve mutluluğun formülü var mıdır? Globaphobia hastalığının dermanı nedir? Muzlar, işçilerden daha mı özgür olmalıdır? Ruhsuz bir Buda heykeli ekonomide işe yarar mı? Dünyada küreselleşme sonucu ortaya çıkan bütün bu soruların cevabını ve olup bitenleri anlamak tabi ki bilgi gerektirir. Bu bilgi olmadan hayatınıza devam etmek ise sizi bir kaosun ortasında olduğunuz endişesine düşürebilir. Eğer küreselleşmenin ekonomik boyutunun, hayatınızı ve Türkiye’yi nasıl etkilediğini merak ediyorsanız bu eser sizin için mükemmel bir kılavuz. Basit ve akıcı bir dille, küreselleşen dünyanın hikâyesi bu kitapta herkes için anlatılmakta. Dünyadan kopmak ve kopartılmak istemeyenlere... 978-975-251-010-8 216 sayfa ¨10

Ocak 2011 13x19 cm

Bu derlemede, günlük hayatta karşılaştığımız kimi problemlere piyasa iktisadiyatı açısından yaklaşan yazılar yer almaktadır. Yazıların hemen hemen tamamı İzmir Ticaret Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Güncel problemleri ele almakla beraber birçok yazı, piyasa iktisadı teorisini bir şekilde yansıtmaktadır. Bazı iktisatçıların, iktisadı anlaşılmaz jargonlara boğan ve anlaşılması zor soyut formülasyonlara kurban eden tarzının zıddına, meseleler açık, anlaşılır, ve tutarlı bir üslupla tahlil edilmektedir. Kimi meselelerin irdelenmesindeki basitlik ve mantıkî tutarlılık da, kendi başına okuyucunun piyasa iktisadiyatına ilgisini artıracak mahiyettedir. 978-975-6201-29-9 282 sayfa

Aralık 2007 14,5x21,5 cm

2.Baskı

Mülkünüz hayatınızın hasadıdır; emeğinizin meyvesidir; zamanınızın, enerjinizin ve yeteneklerinizin ürünüdür. Mülk alışverişi yapan iki kişinin durumu hiç mübadele yapmayanlardan daha iyidir. Yeter ki yasal olarak bu kararı kendileri vermiş olsunlar. Kendiniz için lider arama hakkına sahipsiniz, ancak başkalarına yöneticiler dayatma hakkınız yoktur. Memurlar nasıl seçilirse seçilsin, başkalarından daha yüksek hak veya iddiaları olamaz. Kendinizin sahip olmadığı hakları onlara veremezsiniz. Memurların öldürme, köleleştirme veya çalma hakları yoktur. Kendi hayatınızı, özgürlüğünüzü ve hakkıyla elde ettiğiniz mülklerinizi koruma hakkına sahipsiniz. Başkalarının hayatı, özgürlüğü veya mülklerine karşı zorbalık girişimlerinde bulunma hakkına sahip değilsiniz. Dolayısıyla başkalarını da sizin adınıza zorbalık yapmak için görevlendiremezsiniz. Başkalarının adına yaptığınız eylemler veya başkalarının sizin adınıza yaptığı eylemler, ancak gönüllü, ortaklaşa bir fikirden çıktığında erdemlidir. Zira erdem, özgür seçim varsa var olabilir. İşte bu, gerçek özgür bir toplumun temelidir. Çeviren: Şeyma Akın 978-975-6201-24-4 197 sayfa ¨10

“Zenginlik yaratılması bütün toplumlar için geçerli olan çok önemli genel ilkelere dayanır. Bu ilkeler insan davranışının bir sonucu olarak fakat insanlar tarafından bilinçli ve amaçlı olarak tasarlanmadan varlık alanına girmiştir. Evrilerek bugüne kadar gelmiş ve hiç kimse tarafından icat edilmemiştir.” İnce bir kitap için oldukça iddialı bir tez gibi görünse de, sosyal hayatın evrimi konusunda liberal tezlerden uzak kalmış kişiler için gerçekten şaşırtıcıdır. Ama bütün bunlardan önce kendi kendinize, sonra etraftaki insanlara bir sorun: İnsanlar açlığı mı yoksa tokluğu mu, zenginliği mi yoksa fakirliği mi tercih ederler? Bütün insanların, tokluğu ve zenginliği, açlığa ve yoksulluğa tercih etmesine rağmen neden bazı toplumlar müthiş zengin ve bazıları akıl almayacak kadar fakir? Zenginliğin sihirli ve ancak çok az sayıda insanın keşfine açık bir yolu mu var? Yoksa zenginlik, belirli değerlerle ve kurumlarla ilgili ve bu değerler ve kurumlar tüm insanlığın ortak malı mı? Sefaletten Zenginliğe, medeniyetimizin, refahın ve barışın büyük, fakat basit; sabır ve itina gerektiren, fakat her toplumun takip edebileceği yolunu laf kalabalığı, demagoji ve slogan çığırtkanlığı yapmadan herkesin anlayabileceği bir biçimde açıklıyor. Çeviren: Atilla Yayla 978-975-251-013-5 141 sayfa

¨12 ince inceleme nüsh nüshası ince inceleme nüsh nüshası

Ağustos 2007 11,5x17 cm

5. Baskı

¨9

örn örnek say sayfalar

Her büyük dedektifin kendine has bir ortamı olur. Sherlock Holmes için o ortam, Edward dönemi İngilteresi’nin karanlık sokaklarıyla, görkemli malikâneleridir. Miss Marple için İngiltere kırsalında bir köydür. Komiser Maigret için Paris’in bulvarlarıdır. Bu tür dedektifler o yerlerin yalnız coğrafyasını bilmekle kalmaz, kurumlarını, insanlarını da bilirler. Kendi ortamlarında işlerin nasıl yürüdüğünü, insanların nasıl davrandığını çok iyi anlarlar. İşte Marjinde Cinayet’in dedektif-kahramanı Henry Spearman’ın da kendine özgü ortamı hiçbir zaman ve mekanla sınırlı olmayan, rasyonel insanın kafasının içidir. Rasyonel insanın önünde belli bir amaca ulaşmak için iki seçenek varsa o, her zaman maliyeti düşük olanı seçecektir. Spearman’ın kitaptaki esrarengiz olayı çözmesi de bu rasyonel insanın nasıl davrandığını anlama ve tüm insanların rasyonel olduğu varsayımıyla gerçekleşmektedir. Bu kitapta, iktisatçı olan dedektifimiz, insanların mantıksız görünen seçimlerinin arkasındaki gizli amacı keşfetmeye çalışıyor. İktisada Giriş derslerinde yardımcı kaynak olarak da kullanılan bu eser, okuyucuya insan davranışlarının iktisadî analizlerini heyecan verici bir maceranın içinde sunuyor. Çeviren: Belkıs Dişbudak

Eylül 2012 10,5x16 cm

978-975-251-014-2 245 sayfa ¨12

örn örnek say sayfalar ince inceleme nüsh nüshası

ince inceleme nüsh nüshası

2.Baskı

örn örnek say sayfalar

ince inceleme nüsh nüshası

örn örnek say sayfalar

Aralık 2011 10,5x16 cm

17


18

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Tercih

Görünmez Kalp

Bir Serbest Ticaret ve Korumacılık Öyküsü

Bir İktisadiyat Romanı

Russell D. Roberts

Russell D. Roberts 3.Baskı

7.Baskı

Global ekonomiyle ilgili bir roman mı? Russell Roberts Amerika’nın ve Amerikan iş âleminin karşı karşıya olduğu anahtar uluslararası ekonomik sorunlara kışkırtıcı ve tuhaf bakışıyla tüm kuralları altüst ediyor. Tercih’in yıldızı bir on dokuzuncu yüzyıl ekonomisti olan David Ricardo’nun hayaleti. Kanatlarını alabilmek için bir Amerikan televizyon imalat şirketi genel müdürünü, yerel televizyon endüstrisini yok etme pahasına bile olsa ithalatın Amerika için iyi olduğuna ikna etmek zorundadır. Tercih, iktisat jargonunu kullanmadan uluslararası ticaretin iş hayatını ve günlük yaşantımızı nasıl etkilediğine ilişkin okuyucuya yeni bir perspektif kazandırıyor. Çeviren: Mustafa Acar

Fakirlere acır mısınız? Onlara yardım eder ve edilmesini ister misiniz? Ya zenginlere nasıl bakarsınız? Zenginler olmasaydı veya zenginler fakirlere yardımcı olsaydı fakirlik ortadan kalkmaz mıydı? Bunlar cevabı hislerimizle verilebilecek sorular mıdır? Yoksa, hislerimize değil aklımıza; yardımseverliğe değil, iktisat ilminin temel ilkelerine mi başvurmamız gerekir bu sorulara mantıklı cevaplar bulmak için? Görünmez Kalp, zıt dünya görüşlerine sahip biri kadın diğeri erkek iki eğitimcinin fakirlik problemi etrafında dünyaya, iktisada ve hümanizme bakışları arasındaki farklılıkları yansıtan bir aşk hikâyesi… Aşkın, kişiselliği aşıp toplumsallığa yansıyan boyutlarının nefis bir anlatımı. Hem duygu seline kapılmak, hem iktisat bilgisini arttırmak hem de herkesi meşgul eden gündelik sorunlara sağlam bir mantık perspektifinden nasıl bakılabileceğini görmek isteyenlere… Çeviren: Mustafa Acar

978-975-251-012-8 248 sayfa ¨13,5

Temmuz 2012 10,5x16 cm

978-975-251-001-9 351 sayfa ¨15

ince inceleme nüsh nüshası

örn örnek say sayfalar ince inceleme nüsh nüshası

örn örnek say sayfalar

Eylül 2011 10,5x16 cm


Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

Liberte Yayın Grubu / İktisat ve İşletme / Kış-Bahar 2013

20

Kitap Dizini

Marjinde Cinayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Yazar Dizini

Rothbard, Murray N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 9

Anti Kapitalist Zihniyet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Marx ve Marksist Sistemin Bitişi . . . . . . . . . . . . . . . 8

Akın, Hilmi Bahadır. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Saurman, Davis S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Bilimsel Yöntemin İlkeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mikro İktisat ve Makro İktisat (2 cilt) . . . . . . . . . 2

Bayraktutan, Yusuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Schoolland, Ken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Birey, Cemaat, Piyasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Bishop, Matthew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Skousen, Mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bir İktisatçı Gazete Okuyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Özelleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

8

Stroup, Richard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Buchholz, Todd G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Swanepoel, Marc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bürokrasi ve Otorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Özgürlük Refah ve Demokrasi Mücadelesi. . 10

Taylor, Frederick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: İktisat . . . . . . 4

Para Kurulları El Kitabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Conway, David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Çokgezen, Murat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tuncer, Polat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Devlet Faaliyetinin Sınırları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Piyasa Medeniyeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

De Soto, Hernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Weber, Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Dünya Bir Pazaryeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Reklam ve Piyasa Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

DeRosa, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Williamson, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ekonomik Özgürlük ve Gelişme. . . . . . . . . . . . . . . 10

Reklam Yasakları ve İfade Özgürlüğü. . . . . . . . 14

Doğan, İnan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Yayla, Atilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16

Ekonomi Sözlüğü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Satış Teknikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ekelund, Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Zengingönül, Oğul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ekonomi Türk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Sefaletten Zenginliğe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Fayol, Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ekonomiyi Anlamak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Serbest Sermaye Piyasalarını Savunmak. . . 11

Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme. .

Sermayenin Sırrı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11

Temel Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Finansal Piyasalar Kılavuzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Temel İşletme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Hayek, Friedrich August von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Genel ve Endüstriyel Yönetim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tercih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Humboldt, Wilhelm von

Böhm-Bawerk, Eugen Ritter von

. . . . . . . . . . . . .

Forstater, Mathew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Gray, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gwartney, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hanke, Steve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Görünmez Kalp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Jevons, Marshall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Homoekonomikus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kasper, Wolfgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

İktisadın Prensipleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kovancılar, Birol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

İktisadî Düşünce Tarihi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 İktisat İlmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Levinson, Marc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ludwig von Mises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 8, 9 Mahar, Molly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

İktisat ve Hayat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Mehmed Cavid Bey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

İnsan Eylemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Melnik, Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Jonathan Gullible’ın Maceraları. . . . . . . . . . . . . . . 17

Menger, Carl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kölelik Yolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Norberg, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Küresel Kapitalizmi Savunmak. . . . . . . . . . . . . . . . 11

Norman P. Barry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Küreselleşme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Roberts, Russell D.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

21

iktisat-isletme kis-bahar 2013  

Liberte Yayın Grubu İktisat İşletme Kataloğu Kış-Bahar 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you