Page 1

Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ,Nemini teneri,... Page 1 of 1

5 Hoteli w San Marino Rezerwuj bezpiecznie online Wszystkie hotele na mapie miasta. Booking.com/San-Marino

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny”

© Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti San

Marino

i

1

Nemini teneri, idea wolności                                                         Poprzednia    Następna

Do roku 1300 San Marino stanowiło własność feudalną biskupa Montefeltro, którego diecezja, czyli część Państwa Kościelnego, miała swoją siedzibę w San Leo. Dowodem na to Boutros Boutros-Ghali jest dokument sporządzony w Sant’Igne, miejscowości położonej niedaleko San Leo, franciszkańskim klasztorze Zakonu Braci Mniejszych. 2 NEMINI TENERI 3 Beatus Marinus

4 Consules 1243

W dokumencie tym stwierdzono, że San Marino ma taki sam status, jak inne mniejsze miejscowości położone w dolinie rzeki Marecchia. Miejscowości te połączyły swoje siły w walce przeciwko biskupowi, aby zerwać feudalne więzy i zaprzestać opłacania podatków. Jednak istniała jedna podstawowa różnica. San Leo, Talamello i Maiolo rządzili feudalni panowie, którzy uznawali zwolnienie z podatku za przywilej, ale San Marino postąpiło inaczej – zażądało uznania zwolnienia z płacenia podatku jako swojego prawa. Jakiej stanowczości, niezłomności i determinacji wymaga takie żądanie... Prawo to zostało przekazane miastu na łożu śmierci przez świętego, przynajmniej tak utrzymywali mieszkańcy San Marino podczas procesu, który miał miejsce w 1296 r. w klasztorze Valley Sant’Anastasio.

5 Malatesta Montefeltro Albornoz 6 Respublica 7  Della Rovere 8  Bembo Addison 9  Napoleone 10  Napoleone III Garibaldi 11 UN (ONU)  

Nie będą płacić, bo nigdy tego nie robili. Ich święty uczynił ich wolnymi - “Nemini teneri” co oznacza „niezależni od wszystkich”.                   San Marino                                        Następna      

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_2.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ, Wolność nada... Page 1 of 1

5 Hoteli w San Marino Rezerwuj bezpiecznie online Wszystkie hotele na mapie miasta. Booking.com/San-Marino

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny” © Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

Wolność nadana przez św. Marino                                  Poprzednia    Następna   Boutros “Nemini teneri” - wolność w języku średniowiecza. Boutros-Ghali Tym świętym był Marinus, kamieniarz z Dalmacji, który, uciekając przed prześladowaniami, przepłynął Adriatyk wraz z swoimi braćmi w wierze i innymi robotnikami w czasach 2 cesarza rzymskiego NEMINI Dioklecjana. Tutaj TENERI własnymi rękami wybudował kaplicę wotywną z kamienia 3 od fundamentów aż po solidny dach kryty kamienną Beatus dachówką. Był to trwały budynek wieczny jak jego wiara. W pobliżu wyciosał sobie łoże w skale w Marinus zboczu góry – przykład silnej wiary i dobrze wykonanej pracy. Jak głosi legenda, zmarł 3 września 301 r. przekazując mieszkańcom w spadku górę i zalążek swoich przekonań, później zwanych wolnością. 4 Consules  Wokół kaplicy wotywnej społeczność prostych, biednych ludzi szczerze wierzących w Boga uprawiała niezbyt 1243 urodzajną usianą kamieniami ziemię u podnóża góry, która 5 dawała wystarczające plony tylko po rozkruszeniu, Malatesta zmiękczeniu i wymieszaniu jej z potem uprawiających ją Montefeltro rolników. Albornoz Rzeki i drogi były daleko. Mieszkańcy tych ziem, odcięci od 6 świata, przywykli do samodzielności. Byli ignorowani przez  Respublica innych, dlatego uznali, że są wolni od wszelkich zobowiązań wobec obcych: “Nemini teneri” 7  Della Rovere Montefeltro to pole bitwy armii papieża i cesarza. Wielcy 8 tamtych czasów nie mieli innych rozrywek, oprócz toczenia  Bembo bitew pośród okolicznych wzgórz (San Leo). Addison San Marino                                  Następna      9  Napoleone 10  Napoleone III Garibaldi 11 UN (ONU)

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_3.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ, XIII wiek; Sa... Page 1 of 1

Futuro Fino a 60.000€ in 120 mesi per fare quello che vuoi. Richiesta online!

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny”

www.prestitionline.it

© Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

XIII wiek; San Marino staje się “komuną". 1243 - powołanie pierwszych konsulów                                                                            Poprzednia   

Następna     Boutros Wzdłuż doliny rzeki Marecchia mieszkańcy wiosek i miast budowali mury ze z grubsza ociosanych Boutros-Ghali kamieni wzdłuż szczytów gór, w ten sposób broniąc się przed grasującymi bandami żołnierzy i bandytami. Mury te stanowią symbol determinacji i 2 chęci osiągnięcia niezależności. Maiolo, Talamello - każde miasto odrębnie z własnymi NEMINI kolorami. TENERI 3 Niemal natychmiast mury te były burzone przez Beatus pustoszące wszystko wojska, ale nie w przypadku Marinus Titanos. Tutaj cichsza twierdza przetrwała, a jej mieszkańcy zmieniali się we władzach miasta ze 4 skrupulatnością i regularnością religijnego działa, Consules  którego symbolem była kaplica świętego. 1243 Na górze Titano liczba ludności wzrastała. Kaplica 5 wotywna stała się kościołem, głównym kościołem Malatesta parafialnym i miejscem spotkań mieszkańców Montefeltro okolicznych wsi. Rozbudowana twierdza zapewniała im bezpieczeństwo, a kościół religijną pociechę i pielęgnację starej Albornoz idei wolności zaszczepionej przez Marinusa. 6  Respublica W ciągu kolejnych dwóch stuleci przekonania te 7 zjednoczyły i ugruntowały całą parafię, a także  Della Rovere przywiązały mieszkańców do góry. 8 Poza nazwiskiem biskupa akt datowany na rok 1243  Bembo wymienia nazwiska dwóch przedstawicieli Addison społeczności - Filippo da Sterpeto i Oddone di Scarito. 9 Byli to Konsulowie, dzisiaj zwani Kapitanami  Napoleone Regentami. Mieszkańcy opracowali kodeks praw i zasad, a także 10  Napoleone III strukturę rządów, jednak nadal ziemia ta podlegała feudalnej władzy biskupa San Leo. Garibaldi San Marino                                    Następna     11 UN (ONU)

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_4.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ,XIV wiek: Sa...

5 Hoteli w San Marino Rezerwuj bezpiecznie online Wszystkie hotele na mapie miasta.

Page 1 of 1

Historia Republiki San Marino

Booking.com/San-Marino

Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny” © Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

XIV wiek: San Marino, między Gwelfami i Gibelinami, uwalnia się od feudalnych więzów                                                                                 Poprzednia     Następna

Boutros Boutros-Ghali 2 NEMINI TENERI 3 Beatus Marinus 4 Consules 1243 5 Malatesta Montefeltro Albornoz 6  Respublica 7  Della Rovere 8  Bembo Addison 9  Napoleone 10  Napoleone III Garibaldi 11 UN (ONU)

Wokół cały świat jest uwikłany w konflikt pomiędzy Gwelfami i Gibelini. Rimini pozostaje w rękach Gwelfów sojuszników papieża, pod przewodnictwem dynastii Malatesta. W Urbino, Montefeltro popiera Gibelinów - sojuszników cesarza. San Marino zachowuje neutralność, chociaż po cichu komuna popiera Montefeltro, aby pozbyć się biskupa. Cel ten osiągnięto już 100 lat później, gdy papież udał się do Awinionu. Po pierwsze cały majątek w rezydencji biskupa znajdującej się w mieście został skonfiskowany, później mieszkańcy odmówili uznania go za sędziego i w końcu zanegowano jego prawo do pobierania podatków. Wreszcie w 1351 roku, biskup Peruzzi, pokonany przez Gibelinów, traci także San Leo. Teraz już nie ma gdzie się schronić. Mieszkańcy San Marino zaoferowali mu schronienie pod warunkiem, że podpisze dokument zwalniający miasto z wszystkich feudalnych zobowiązań. Kardynałowie Albornoz i Anglico starali się przywrócić kontrolę Kościoła. San Marino zostało pozostawione własnemu losowi – mały pionek w skomplikowanej grze rozgrywanej pomiędzy wielkimi rodami Malatesta i Montefeltro. Zdobywając jedną twierdzę za drugą, wojska rodziny Montefeltro schodziły do dolin z łopoczącymi chorągwiami. Armia rodziny Malatesta robiła dokładnie to samo, ale w przeciwnym kierunku. San Leo, Maiolo, Talamello przechodziły z rąk do rąk. Ale nie San Marino.                San Marino

 

 

                       Następna

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_5.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ,XV wiek: San ... Page 1 of 1

Sei protestato? Scopri come ottenere un prestito anche se pignorato o protestato. www.logosfinanziariaspa

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny” © Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

XV wiek: San Marino zawiera sojusz z papieżem Piusem II i podwaja swoje terytorium                                                                            Poprzednia     Następna   San Marino pozostaje wolną komuną, podczas gdy księstwa i lenna w innych częściach kraju nieustannie ze sobą walczą.

Boutros Boutros-Ghali Sigismondo da Rimini i Federico da Urbino podzielili swoje terytoria na małe państewka 2 z NEMINI okazałymi TENERI dworami, gdzie gromadzono 3 ogromne Beatus bogactwa i Marinus kwitła sztuka. San Marino opierało się wpływom obu władców. W rzeczywistości podkreśliło swoją odrębność proklamując republikę. Proklamowanie republiki, podobnie jak demokracja, stanowi niemal wyzwanie. Broniąc swojej 4 decyzji mieszkańcy Consules potrzebowali kolejnego 1243 bodźca. Oczy mają zawsze otwarte, a broń jest wypolerowana i naostrzona. Górale są gotowi zająć swoje pozycje na wieży Guaita.<0} 5 Malatesta Montefeltro Albornoz

W San Marino nie brakowało broni. Pod koniec swojej 6miesięcznej kadencji, każdy regent miał obowiązek zaprezentować mieszkańcom nową kuszę. Obywatele San Marino potrafili posługiwać się bronią – nauczyli się tego jako najemni żołnierze podczas lat biedy, gdy głód jest częstszym zjawiskiem.

6 Respublica 7  Della Rovere 8  Bembo Addison 9  Napoleone

Widać wyraźnie białe wyszczerzone zęby, które w ten sposób zostały ukazane nawet na pieczęci San Marino, ówczesnym odpowiedniku wizytówki. Wykrzywiają się warcząc, gdy ktoś na nie patrzy i szybko chwytają zdobycz, gdy nadarza się okazja.

W roku 1463, Malatesta podobnie jak papież i Montefeltro mają kłopoty. Dzięki atakom San Marino podwaja swoje 10 Napoleone III terytorium niemal w okamgnieniu. Walki ustają, przeciwnik składa broń – Malatesta jako pierwszy. Garibaldi Kardynałowie przybywają do Rimini. 11 UN (ONU)

San Marino

   

                         Następna    

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_6.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ,XVI wiek: pró... Page 1 of 1

5 Hoteli w San Marino Rezerwuj bezpiecznie online Wszystkie hotele na mapie miasta. Booking.com/San-Marino

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny” © Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

XVI wiek: próby Fabiana da Monte i Lionello Pio                Poprzednia    Następna

Kardynałowie przybywają do Rimini, ale San Marino jeszcze nie jest bezpieczne. Zagraża mu Romania, gdzie bratankowie i krewni kardynałów gromadzą wojska, Boutros Boutros-Ghali aby przypuścić atak. W roku 1543 z Rimini i Santarcangelo, a w roku 1549 z Verucchio. 2 Wobec nowych zagrożeń San Marino umacnia swoje mury i prosi NEMINI Urbino o pomoc. Tym razem żąda pisemnego TENERI zobowiązania ogłoszonego 3 publicznie, tak aby każdy mógł się o tym dowiedzieć. Beatus   Marinus Przez cztery wieki San Marino było chronione przez Urbino. Niektórzy uznali je nawet za część tego księstwa.   Wczesne lata XVII wieku to okres schyłku księstwa 4 Urbino. Książe jest stary i nie ma spadkobiercy, co Consules  oznacza, że jego majątek przejdzie na własność 1243 Kościoła. Także San Marino.   5 Malarz Mingucci z Pesaro podziela to zdanie i obrazuje tę krainę dla papieża na akwareli ukazującej Malatesta Montefeltro jego główne cechy i inne szczegóły. Zalicza je do majątku księstwa.   Albornoz Nie miał racji. San Marino zareagowało 6 bardzo szybko. Już w roku 1603 państwo wysyła petycję bezpośrednio  Respublica do papieża prosząc go o 7 natychmiastową ochronę, która ma  Della Rovere zostać uzgodniona na piśmie w Urbino, jeśli i gdy księstwo już upadnie. 8    Bembo 30 lat później w 1631 roku księże Addison umiera. Rzym dotrzymuje obietnicy i 9 reszta księstwa przechodzi na własność  Napoleone Kościoła, oprócz San Marino.   10 Z wielu księstw tylko jego sztandary  Napoleone III nadal powiewają Garibaldi   San Marino   11 UN (ONU)

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_7.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ, XVII wiek: S... Page 1 of 1

5 Hoteli w San Marino Rezerwuj bezpiecznie online Wszystkie hotele na mapie miasta. Booking.com/San-Marino

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny” © Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

XVII wiek: San Marino jest idealizowane jako wzór demokracji                                                                                              Poprzednia     Następna   

W międzyczasie mieszkańcy San Marino odnaleźli kości świętego. Boutros Udekorowali jego szczątki królewską koroną, symbolem poddaństwa, i Boutros-Ghali wyraźnie ustanowili na piśmie, że ich wolność została im nadana przez niego oraz, że jest on gwarantem ich swobód. Ani kardynał ani papież w żadnym wieku kontrreformacji nie mogli zdjąć korony świętego. 2 Wystarczy dodać, że San Marino jest teraz na łasce i niełasce Rzymu. NEMINI To tylko mała wioska, jak wiele innych pośród gór, którą oni posiadali TENERI od czasów średniowiecza. To tylko mała gmina miejska w Państwie Kościelnym, mała enklawa 3 bez ochrony i możliwości obrony. Beatus We Włoszech i w Europie wszędzie Marinus królują książęta, margrabiowie, baronowie, królowie i imperatorzy. Ucisk i absolutna władza kwitną. 4 W Holandii sytuacja jest nieco lepsza. W Wenecji pojawił się nikły Consules promyk nadziei. Do Wenecji dobiega wiadomość, że na szczycie w Apeninach w Państwie Kościelnym 1243 „mieszka społeczność górali rządzących republiką i niezależnych od nikogo”. 5 Ówcześni pisarze i dziennikarze podchwytują tą wiadomość i, chcąc osłabić władzę absolutną Malatesta ubarwiają ją historiami o wolności i demokracji, z czasem tworząc legendę o swoistej ziemi obiecanej. Montefeltro Wiadomości te stanowią poważny wstrząs dla świata zamożnych magnatów. Przekraczają Alpy i Albornoz docierają do Francji i Holandii. Z Holandii rozprzestrzeniają się do innych krajów europejskich opisując realia, które podtrzymują zainteresowanie i zwiększają wiarygodność. Niektórzy nawet przyjeżdżają 6 chcąc zobaczyć wszystko na własne oczy. Wśród nich jest Addison, pisarz angielski z początków XVIII  Respublica wieku, który naprawdę dostrzega oznaki starożytnej wolności wśród górali, poparte silnymi wierzeniami 7 religijnymi.  Della Rovere Zauważa on, że święty jest umieszczony w centrum ołtarza głównego, a każda osoba, która go znieważy jest karana jak za obrazę Boga. 8 Wiele się mówi i pisze o San Marino. San Marino zyskuje stałe miejsce w sercach i umysłach ludzi. Cel  Bembo został osiągnięty. Od tamtej chwili broni go Europa i cały świat. Staje się to wyraźnie widoczne wkrótce Addison potem, gdy Rzym próbuje stłumić zapędy wolnościowe społeczności. 9 Kardynał Alberoni stojący na czele armii wykorzystuje chytrych strategów i religijne naciski, aby  Napoleone przywołać San Marino do porządku. Paryż, Madryt i Wiedeń szybko reagują na te działania. San Marino odzyskuje niezależność. 10 Ma to miejsce w dniu 5 lutego 1740 r., dniu Św. Agaty. Od tej pory zostaje ona drugim patronem  Napoleone III Republiki. Garibaldi 11 UN (ONU)

San Marino

   

                     Następna    

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_8.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ,XVIII wiek: N... Page 1 of 1

Futuro Fino a 60.000€ in 120 mesi per fare quello che vuoi. Richiesta online!

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny”

www.prestitionline.it

© Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

XVIII wiek: Napoleon broni San Marino i nadaje mu status państwa 1

                                                                                            Poprzednia     Następna     

Świat dojrzał do rewolucji i wydaje się, że Republika San Boutros Marino nadaje ton nowym trendom. Boutros-Ghali Napoleon podziela to zdanie. Gdy w roku 1797 jego wojska niszczą Włochy jak trzęsienie ziemi, Napoleon zatrzymuje się 2 przed San Marino, NEMINI wychwalając je jako TENERI wzór republikańskiej wolności. Złożył nawet 3 ofertę powiększenia Beatus terytorium państwa o Marinus korytarz łączący te ziemie z morzem. San Marino ostrożnie odmawia. 4 Napoleon włada całą Europą. Wszędzie jego zachcianki się Consules spełniają. 1243 Zmienia geografię polityczną tamtych czasów. Wszystkie średniowieczne republiki takie jak Lucca, Genua, 5 Wenecja zostały obalone, ale nie San Marino. San Marino Malatesta stanowi wyjątek. San Marino pozostaje republiką. Nawet gdy Montefeltro Napoleon, Albornoz zaprzeczając 6 ideałom  Respublica rewolucji, 7 koronuje się na  Della Rovere cesarza. 8 Dla San Marino Napoleon pozostaje łagodnym  Bembo gigantem. Chroni kraj i “rozpuszcza go” hojnymi Addison prezentami. Pozwala mu wzrastać, dopóki nie staje się 9  Napoleone ono państwem w każdym sensie tego słowa. Państwo równe pomiędzy innymi państwami świata, mianujące ambasadorów i podpisujące traktaty. Po 10 raz pierwszy idea “Nemini teneri” zostaje uznana przez inne narody.  Napoleone III Garibaldi    11 UN (ONU)

San Marino     

   

                     Następna   

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_9.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ,XIX wiek: Na... Page 1 of 1

Logos Finanziaria SPA A Dipendenti con busta, prestiti fino a 40000 € Preventivo online www.logosfinanziariaspa

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny” © Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

XIX wiek: Napoleon III nakazuje Cavourowi chronienie San Marino                                                                                          Poprzednia    Następna

Napoleon zostaje rozgromiony. Kongres wiedeński rysuje mapę Włoch na nowo. San Marino nie stanowi Boutros przedmiotu debaty, nie ma powodu, dlaczego miałoby Boutros-Ghali nim być. San Marino zostaje ponownie otoczone ziemiami Państwa Kościelnego 2 i NEMINI stanowi TENERI część półwyspu 3 z Beatus wieloma Marinus małymi państewkami - jednak zjednoczenie jest już bliskie. Zjednoczenie Włoch to także cel liberałów, a część z nich marzy o utworzeniu demokratycznej republiki. Popularność San Marino pośród tych liberałów rośnie 4 w 1849 roku, gdy Garibaldi, ich bohater, z Austriakami Consules depczącymi mu po piętach, wkracza do San Marino z 1243 tysiącem osób, które przetrwały upadek republiki rzymskiej i natychmiast zostaje otoczony. Nie ma ucieczki. Do wyboru ma tylko bezwarunkową kapitulację lub walkę do ostatniej kropli krwi. 5 Władze San Marino podejmują się roli mediatora. Malatesta Przedłużają negocjacje, a w nocy Garibaldi, jego żona Montefeltro Anita i najbardziej oddani oficerowie uciekają z miasta. San Marino zapewnia pomoc medyczną, Albornoz żywność, pieniądze i schronienie dla pozostałych uciekinierów. 6  Respublica Wdzięczność Garibaldiego i demokratycznych liberałów, a także ochrona Francji pod rządami innego Napoleona, okażą się decydujące dla San Marino. 7 W rzeczywistości Cavour potrzebuje Napoleona III, Garibaldiego i liberałów, aby zjednoczyć kraj. Nie  Della Rovere może ich utracić. Przemaszerowując przez San Marino w 1860 roku, na czele swoich piemonckich 8 oddziałów, Cavour samotnie opuszcza  Bembo kraj. Na górze Titano ludzie znowu Addison oddychają pełną piersią. Natychmiast zostaje wysłane pismo do władz włoskich 9 z prośbą o sporządzenie traktatu  Napoleone uznającego suwerenność. Traktat zostaje ostatecznie podpisany w 1862 roku, po 10 śmierci Cavoura, przez premiera Ratazzi,  Napoleone III który ponownie potrzebuje pomocy Garibaldi Garibaldiego i Napoleona.   11 UN (ONU)

San Marino

   

                         Następna

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_10.htm

07/10/2010


Historia Republiki San Marino od jej powstania do wstąpienia do ONZ,XX wiek: uzn... Page 1 of 1

Prestito Life Il prestito che non tiene conto di eventuali protesti o pignoramenti www.logosfinanziariaspa

Historia Republiki San Marino Na podstawie filmu wideo „Nemini teneri” – „Pozostań niezależny” © Copyright by V.E. Pizzulin & M. Cecchetti

San Marino

i

1

XX wiek: uznanie na scenie międzynarodowej i przystąpienie do ONZ                             Poprzednia       

San Marino jest obecnie uznanym politycznym podmiotem. Po podpisaniu traktatu o suwerenności, Boutros Boutros-Ghali szuka uznania za Alpami. Każdy traktat (bez względu na jego przedmiot) stanowi symbol uznania suwerenności państwa. 2 Po 40 latach starań podpisano traktaty o ekstradycji. Najpierw z Wielką Brytanią, a następnie z Holandią, NEMINI Belgią i USA. TENERI 3 W 1908 roku miało miejsce kolejne ważne Beatus wydarzenie. San Marino zostało członkiem Marinus Międzynarodowego Instytutu Rolnictwa. Po raz pierwszy San Marino stało się członkiem międzynarodowej organizacji. 4 Consules  1243 5 Malatesta Montefeltro Albornoz

Od roku 1971 kraj mianuje ambasadorów, a następnie przystępuje do Rady Europy. San Marino staje się członkiem Komisji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (CSCE) oraz wstępuje do ONZ, organizacji zrzeszającej

wszystkie narody świata. Zgodnie z zasadami tej organizacji, wszystkie narody mają równe prawa bez względu na ich wielkość i położenie 7 geograficzne. Della Rovere   8 To najlepszy przykład realizacji zasady  Bembo “Nemini teneri” - idei Addison wolności zrodzonej na 9 górze Titano i  Napoleone pielęgnowanej przez niewielką grupkę górali odizolowanych od świata obok kaplicy świętego w pierwszych wiekach 10  Napoleone III chrześcijańskiego średniowiecza. Idei bronionej wszelkimi środkami przeciwko wszystkim, zanim wreszcie została przez wszystkich uznana. Garibaldi 6  Respublica

11 UN (ONU)

San Marino

   

                             

http://www.libertas.sm/Storia_generale/Pl/Historia_San_Marino_11.htm

07/10/2010

www.libertas.sm_Storia_generale_Pl_Historia_San_Marino_2_merged  

2 NEMINI TENERI Prawo to zostało przekazane miastu na łożu śmierci przez świętego, przynajmniej tak utrzymywali mieszkańcy San Marino podcza...