Page 1


Automatske pipete VARIJABILNE

Varijabilne automatske pipete odlikuje visoka preciznost i pouzdanost u radu. Ergonomski dizajn i mala tezina obezbdejuju korisniku lakocu pipetiranja. Specijalna serija EUP ima mogucnost autoklaviranja. Fabrički serijski broj na svakoj pipeti ove serije posebno je koristan pri etaloniranju i praćenju sertifikacione dokumentacije svake pojedinačne pipete.

Specijalno dizajnirano zaključavanje obezbeđuje sigu­rno­ st u odmeravanju izabrane zapremine. Jednostavno podešavanje odgovarajuće zapremine u okvi­ ru opsega merenja. VARIJABILNE Model

Zapremina (t)

Tolerancija %

Tolerancija dilucije %

P2

0,2 0,5 2

± 12 ±5 ± 1,5

≤ 6,00 ≤ 2,50 ≤ 0,70

P10

1 5 10

± 2,5 ± 1,5 ± 1,0

≤ 1,25 ≤ 0,60 ≤ 0,40

P20

2 10 20

± 5,0 ± 1,0 ± 1,0

≤ 1,50 ≤ 0,50 ≤ 0,30

P100

10 50 100

± 2,0 ± 0,8 ± 0,8

≤ 0,60 ≤ 0,24 ≤ 0,15

P200

20 100 200

± 1,2 ± 0,8 ± 0,8

≤ 0,50 ≤ 0,25 ≤ 0,15

P1000

100 500 1000

± 1,8 ± 0,8 ± 0,8

≤ 0,40 ≤ 0,25 ≤ 0,15

P5000

1000 2000 5000

± 1,2 ± 0,6 ± 0,6

≤ 0,30 ≤ 0,25 ≤ 0,16

P10ml

1 ml 5 ml 10 ml

± 3,0 ± 0,6 ± 0,6

≤ 0,60 ≤ 0,20 ≤ 0,16

1


FIKSNE

Fiksne automatske pipete ergonomskog dizajna i male težine, pouzda­ ne u radu, svojom pristupačnom cenom i kvalitetnom izradom su obe­ zbedile prisutnost u svakoj biohemijskoj i mikrobiloškoj laboratoriji.

FIKSNE Model

2

Zapremina (t)

Tolerancija %

Tolerancija dilucije %

G5

5

± 1,5

≤ 0,60

G10

10

± 1,0

≤ 0,40

G20

20

± 1,0

≤ 0,30

G25

25

± 1,0

≤ 0,30

G50

50

± 0,8

≤ 0,30

G100

100

± 0,8

≤ 0,20

G200

200

± 0,8

≤ 0,20

G500

500

± 0,8

≤ 0,20

G1000

1000

± 0,8

≤ 0,20

G5000

5000

± 0,6

≤ 0,20

G10ml

10 ml

± 0,6

≤ 0,20


Model

Zapremina (t)

Tolerancija %

Tolerancija dilucije %

P8X20 P12X20

2 10 20

±6,0 ±1,5 ±1,2

≤ 2,00 ≤ 0,60 ≤ 0,40

P8X200 P12X200

20 100 200

±1,8 ±1,0 ±1,0

≤ 0,60 ≤ 0,30 ­≤ 0,20

VIŠEKANALNE

VIŠEKANALNE

Višekanalne pipete se izrađuju kao osmo­k analne i dvanaestokanalne. Idealne pri korišćenju mikroploča.

STALAK ZA PIPETE

Rezervoar za pipetiranje za višekanalne pipete

Stalci za pipete, različitih oblika, nezaobila­ zni su u svakoj laboratoriji za odlaganje au­ tomatskih pipeta. Izrađuju se za jednu ili vise pipeta, za jednokanalne ili višekanalne, kao i multifunkcionalni stalci. Oblik i veliči­ na zavise od potreba na mestu pipetiranja.

3


Nastavci za pipete

Nastavci za sve vrste automatskih pipeta, autoklavabilni i bez teških metala. Pakovani u odgovarajućim stalcima ili kutijama, koje takođe mogu biti autoklavabilni, ili u pako­ vanjima od 100, 250, 500 ili 1000 komada.

NASTAVCI ZA PIPETE Izgled

Opis

Zapremina

Mikro-nastavci velike preciznosti zapremine do 20 µ ­l Bazbojni i bez teških metala, mogu da se obrađuju u autoklavu

0,5 – 20 µl

Žuti nastavci bez teških metala, mogu da se obrađuju u autoklavu

20 – 200 µl

Plavi nastavci bez teških metala, mogu da se obrađuju u autoklavu

50 – 1000 µl

Bezbojni makro-nastavci izuzetnog kvaliteta Bazbojni i bez teških metala za makro pipete zapremine od 1 ml do 5 ml, mogu da se obrađuju u autoklavu

Bezbojni makro-nastavci izuzetnog kvaliteta Bazbojni i bez teških metala za makro pipete zapremine od 5 ml do 10 ml, mogu da se obrađuju u autoklavu

Steper sa nastavcima

Steper za kontinuirano pipetiranje je nezamenljiv kada u svako­dne­vnom radu ima­ te duge serije istog uzorka. U skladu sa pozitivnom laboratorijskom praksom, obe­ zbeđuje da se zdravstveni rizik za korisnika svede na apsolutni minimum. Podešava­ nje zapremine od 1 μl do 50 ml, u zavisnosti od modela, i broja koraka od 1 do 5. Odgo­varajući nastavci za steper prema određenim zapreminama.

4

1 – 5 ml

5 – 10 ml


Dispenzer

DISPENZER

Dispenzeri različitih zapremina sa odgovarajućim adapterima, kori­ ste se u opsegu 0,5 do maksimalno 100 ml. Mogu se poručiti sa od­ govarajućim bocama od tamnog ili svetlog stakla.

Zapremina dispenzera

Merni korak

0,50 – 2,50 ml

0,05 ml

1,00 – 5,00 ml

0,10 ml

2,00 – 10,00 ml

0,20 ml

5,00 – 25,00 ml

0,50 ml

10,00 – 50,00 ml

1,00 ml

20,00 – 100,00 ml

2,00 ml

Digitalne Birete

Birete sa digitalnom kontrolom za bržu titraciju, neizostavni su deo savremene laboratoriji. Poseduju jednostavan program ka­libracije, a izrađuju se u zapreminama od 25 i 50 ml. Obezbe­ đuju jedno­sta­vnu i bezbednu titraciju sa preciznim vrednosti­ ma do graničnih uslo­va.

Pipetor

Pipetor se koristi za graduisane pipete i pipete sa jednom oznakom zapremine od 0,1 do 100 ml. Obezbeđuje pouzdanije pipetiranje u kontinuira­ nom radu. Brzina aspiracije: 25 ml za 5 sekundi. Kotroliše se jednostavno jednim pritiskom za uzi­ manje ili ispuštanje tečnosti.

5


Mikroskopi BINOKULARNI

Binokularni mikroskop – Moderan ergonomski dizajn odgovara visokom nivou ma­nevrisa­nja, a robusna konstrukcija čestoj upotrebi. Podesivi i na­ gibljeni okulari stvaraju optimalan fizički komfor. Dvoslojno mehaničko po­ stolje veličine 140×140 mm i 75×75 mm preciznim podešavanjem omogu­ ćava pozicioniranje bilo koje tačke na preparatu. Fleksibilna binokularna glava rotirajuća za 360° i ABBE sočivo sa dijafragmom i filterom za iris. Širo­ kougaoni okulari mikroskopa imaju uvećanja od 10 i 16 puta; ahromatski objektivi uvećavaju za 4, 10, 40 ili 100 puta. Ugrađena halogena lampa od 110 V ili 220 V / 6 V 20 W. BINOKULARNI Model

Okular

Objektiv

Uvećanje

Osvetljenje

EUMC1600

WF10×; WF16×

4×, 10×, 40× (spring) 100× (spring, oil)

40×, 100×, 400×, 1000× 64×, 160×, 640×, 1600×

6V/20W halogena lampa

EUMC1000

WF10×

4×, 10×, 40× (spring) 100× (spring, oil)

40×, 100×, 400×, 1000×

6V/15W halogena lampa

FLUORESCENTNI

Fluorescentni mikroskop – Biološki laboratoriski mikroskop sa Epi fluore­ sce­ntnom opre­mom. Može se koristiti i kao biološki mikroskop za propušte­ nu svetlost na svetlom polju, tamnom polju i pod uslovima faznog kontrasta. Ahromatski objektivi sa uvećanjem od 4 i 10 puta i planahromatski objektivi za fluore­sentno svetlo sa uvećanjem od 40 i 100 puta. Mehaničko postolje veličine 135×130 mm, poprečno i uzdužno pomeranje 76 mm i 40 mm. Ugra­ đena živina sijalica od 220 V 50 W. Oprema za fotografisanje isporučuje se kao doda­tna oprema.

FLUORESCENTNI

6

Model

Okular

Objektiv

Uvećanje

Osvetljenje

EUMC2008H

WF10×

4×, 10×, 40× (spring) 100× (spring, oil)

40×, 100×, 400×, 1000×, 64×, 160×, 640×, 1600×

220V/50W hg lampa 6V/20W hg lampa


TRINOKULARNI

Trinokularni EUinstruments mikroskop sa kamerom obezbeđuje elek­ tronsku obradu slike i snimka uzorka na računaru. Moderan ergonomski dizajn odgovara visokom nivou manevrisanja, a robusna konstrukcija če­ stoj upotrebi. Po­desivi i nagibljeni okulari stvaraju optimalan fizički ko­ mfor. Dvoslojno mehaničko postolje veličine 140×140 mm i 75×75 mm preciznim podešavanjem omogućava pozicioniranje bilo koje tačke na preparatu. Fleksibilna binokularna glava rotirajuća za 360° i ABBE sočivo sa dijafragmom i filterom za iris. Širokougaoni okulari mi­kroskopa imaju uvećanja od 10 i 16 puta; ahromatski objektivi uvećavaju za 4, 10, 40 ili 100 puta. Ugrađena halogena lampa od 110 V ili 220 V / 6 V 20 W.

Model

Okular

Objektiv

Uvećanje

Osvetljenje

EUMCT1600

WF10×; WF16×

4×, 10×, 40× (spring) 100× (spring, oil)

40×, 100×, 400×, 1000× 64×, 160×, 640×, 1600×

6V/20W halogena lampa

EUMCT1000

WF10×

4×, 10×, 40× (spring) 100× (spring, oil)

40×, 100×, 400×, 1000×

6V/15W halogena lampa

MONOKULARNI

TRINOKULARNI

Monokularni mikroskop – Moderan ergonomski dizajn odgovara visokom nivou ma­ne­vri­sanja, a robusna konstrukcija čestoj upotrebi. Podesiv i nagi­ bljen okular stvara optimalan fizički komfor. Dvoslojno mehaničko postolje veličine 140×140 mm i 75×75 mm preciznim podešavanjem omogućava pozicioniranje bilo koje tačke na preparatu. Fleksibilna binokularna glava rotirajuća za 360° i ABBE sočivo sa dijafragmom i filterom za iris. Širokou­ gaoni okulari mikroskopa imaju uvećanja od 10 puta; ahromatski objekti­vi uve­ćavaju za 4, 10, 40 ili 100 puta. Ugrađena ha­logena lampa od 110 V ili 220 V/6 V 15 W.

MONOKULARNI Model

Okular

Objektiv

Uvećanje

Osvetljenje

EUMC75

WF10×; WF16×

4×, 10×, 40× (spring) 100× (spring, oil)

40×, 100×, 400×, 1000×, 64×, 160×, 640×, 1600×

220V/50W hg lampa 6V/20W hg lampa

7


Pokrovna i predmetna stakla Za mikroskopiranje koriste se različita predmetna stakla. Razlikujemo: – Standardna 76×26 mm predmetna stakla, – Predmetna stakla brušena–sečena pod uglom od 45°, – Predmetna stakla matirana sa jedne strane ili obe strane za pisanje, – Predmetna stakla bojena za različite namene (npr. klamidiju), – Predmetna stakla sa udubljenjem za mikrobio­ logiju.

POKROVNA I PREDMETNA STAKLA Naziv Predmetna stakla brušena matirana sa jedne strane 76x26 mm

50 komada

Predmetna stakla brušena 76x26 mm

50 komada

Predmetna stakla nebrisena 76x26 mm

50 komada

Predmetna stakla sa udubljenjem 76x26 mm

50 komada

Pokrovna stakla 18x18 mm

100 komada

Pokrovna stakla 20x20 mm

100 komada

Pokrovna stakla 22x22 mm

100 komada

Pokrovna stakla 24x24 mm

100 komada

Pokrovna stakla 24x32 mm

100 komada

Pokrovna stakla 24x40 mm

100 komada

Pokrovna stakla 24x50 mm

100 komada

Komora za brojanje spermatozoida po Makleru

• Jednostavan za upotrebu: Omogućava brojanje spermatozoida bez potrebe razblaživanja uzoraka. • Brzo dobijanje rezultata Broj spermatozoida je prikazan u svakom kvadratiću od 10 kvadrata i obeležena polja pokazuju koncentraciju od mili­on po ml. Nisu potrebni dodatni faktori za sračunavanje. • Optimalna dubina Dubina od 10 μm eliminiše zamućenost i dozvoljava spe­rma­to­ zo­idima da se kreću slobodno i da su uvek u fokusu. • Obeležena polja Obeležena polja su na pokrovnom staklu. To eleminiše potrebu za dodatnim okularom na mikroskopu. • Ekonomičan Dugoročna upotreba. Jednostavno čišćenje i dezinfekcija.

8

Pakovanje


MALE CENTRIFUGE Model

Obrtaja/min

RFC

Vreme

Snaga

Dimenzije

Težina

Kapacitet

Centrifuga za male biohemiske labolatorije

4000

2240

0 ~ 99 min

220 V 50Hz 2A

35×28×25 cm

13 kg

25 ml×12 RM 15 ml×12 RM

Centrifuge različitih brzina i zapremina su široko korišćene u poljima kliničke medicine, genetskog inžinjeringa i radioimu­ nologije i čine neizostavni deo laboratorija naučnih jedinica i bolnica. Veliki izbor modela omogućuje korisniku izbor opti­ malnih karakteristika uz mogućnosti kao što su digitalana ko­ntrola, programiranje, kočnice, velike brzine ili zapremine, smanjen nivo buke, mogućnost izbora odgovarajućeg rotora i dodavanje drugih rotora i izbor drugih parametara kojima kori­ snik daje prednost.

Model

Digitalna centrifuga sa sistemom kočenja i plivajućim rotorom

Obrtaja/min

RFC

Kapacitet

5300

5010

4×100 ml

4200

3100

32×15 ml

4200

3100

4200

3550

4000

2200

72×7 ml 4×300 ml 4×10×7 ml 4×7×10 ml 2×2×96 ml mikrotitracione ploče

Obrtaja/min

RFC

Kapacitet

5000

3773

4×100 ml

EUL530

EUL530

Digitalna ultra brza centrifuga sa hlađenjem

1300

17370

12×10 ml

17500

21280

12×1,5/2,2 ml

3000

1400

2×2×48ml

14000

13220

10×5 ml

12000

14280

6×50 ml

14000

17520

24×1,5/2 ml

13000

16410

4×50 ml

EUH1750R

EUH1750R Model

Mikro centrifuga

Obrtaja/min

RFC

Kapacitet

16500

18930

12×1,5/2,2 ml

13500

16280

24×1,5/2,2 ml

13500

13810

48×0,5 ml

3000

1400

2×2×48 ml

12300

15550

12×10 ml

13500

12300

10×5 ml

6000

3200

4×10 ml

11000

12000

6×50 ml

EUH1650

EUH1650 Model

MALE CENTRIFUGE

Centrifuge

9


SA CO2

SA VODENIM OMOTAČEM

Inkubatori SA VODENIM OMOTAČEM Model

Temperaturni opseg

Preciznost tem. kontrole

Zapremina

Napajanje

Snaga

Dimenzije komore (mm)

EU9050

Sobna – 65°C

± 0,3°C

50 l

220V 50Hz

470W

310×380×450

EU9080

Sobna – 65°C

± 0,3°C

80 l

220V 50Hz

660W

400×400×500

EU9160

Sobna – 65°C

± 0,3°C

160 l

220V 50Hz

920W

500×500×650

EU9270

Sobna – 65°C

± 0,3°C

270 l

220V 50Hz

1450W

600×600×750

Mikroprocesorska kontrola temperature. Unu­ tra­šnjost se zagreva vodenim omotačem U tipa. Otvaranjem vrata se automatski isklju­ čuje cirkulacija i grejanje. Podesivi zvučni alarm, prohromska unutrašnjost. Programi­ ranje temperature so­nde, vremena i tempe­ raturne flukcije.

SA CO2 Model

Temperaturni opseg

Preciznost tem. kontrole

Zapremina

Napajanje

Snaga

Dimenzije komore (mm)

EUCO9080

Sobna – 65°C

± 0,3°C

80 l

220V 50Hz

250W

500×400×400

Nova generacija vazdušno hlađenog inkubatora visokih pe­r fo­rma­ nsi. Brzo grejanje i precizna temperaturna kontrola. Mikroprocesor­ ska ko­ntrola garantuje minimalnu te­mpe­ra­turnu flu­ktaciju. Vrata su temperaturno ko­ntrolisana i sprečavaju konde­nzaciju u unutrašnjo­ sti komore. Opseg ko­ntrole CO2: 0 – 20%. Obnavlja­nje nakon otvara­ nja vrata za 10 min. Opcioni dodaci: di­splej za očitavanje vlažnosti i dezinfektor inkubatora.

10


Model

Temperaturni opseg

Preciznost tem. kontrole

Zapremina

Napajanje

Snaga

Dimenzije komore (mm)

EU9052

Sobna – 65°C

± 0,3°C

50 l

220V 50Hz

250W

415×345×370

EU9082

Sobna – 65°C

± 0,3°C

80 l

220V 50Hz

380W

500×400×400

EU9162

Sobna – 65°C

± 0,3°C

160 l

220V 50Hz

620W

500×500×650

EU9272

Sobna – 65°C

± 0,3°C

270 l

220V 50Hz

820W

600×600×750

SA GREJNIM FILMOM

SA GREJNIM FILMOM

Mikroprocesorska kontrola temperature. Brzo i uje­dnačeno zagrevanje grejnih filmova. Ko­mpju­te­rska regulacija cirku­ lacije vazduha. Otvaranjem vrata se automatski isklju­čuju ci­rkulacija i grejanje. Podesivi zvučni alarm, prohromska unutra­šnjost.

Model

Temperaturni opseg

Preciznost tem. kontrole

Zapremina

Napajanje

Snaga

Dimenzije komore (mm)

EUPSH-100

Sobna – 65°C

± 0,5°C

100 l

220V 50Hz

880W

540×615×1085

EUPSH-200

Sobna – 65°C

± 0,5°C

200 l

220V 50Hz

620W

540×615×1725

EUPSH-300

Sobna – 65°C

± 0,5°C

300 l

220V 50Hz

820W

610×680×1885

SA HLA-DENJEM

SA HLAĐENJEM

Poseduju mikroprocesorsku kontrolu temperature i di­ gitalni displej i obezbeđu­ju stroge uslove unutar ko­ more. Kaljeno staklo na vratima obezbeđuje vizuelnu kontrolu i praćenje uzoraka. Fen obezbeđuje pravilnu cirkulaciju vazduha i ura­vnotežava temperaturu. Unu­ trašnjost je izrađena od visokokvalitetnog prohroma.

11


SUVI STERILIZATORI

Sušnice – suvi sterilizatori SUVI STERILIZATORI Model

Napajanje

Temperatura

Flukcija temperature

Snaga

Dimenzije komore (mm)

Tajmer (min)

EUDR9023A

220V 50Hz

Ambijentalna 250°C

± 1°C

400W

300×300×275

1–9999

EUDR9053A

220V 50Hz

Ambijentalna 250°C

± 1°C

800W

415×370×345

1–9999

EUDR9123A

220V 50Hz

Ambijentalna 250°C

± 1°C

160W

554×370×524

1–9999

EUDR203A

220V 50Hz

Ambijentalna 250°C

± 1°C

230W

600×550×600

1–9999

VAKUUM

Sušnice – suvi sterilizatori su aparati za sušenje, topljenje i sterilizaciju u industriji, rudarstvu, laboratorijama i na­ učno istraživačkim insti­tutima. Unutrašnjost sušnice je urađena od poliranog prohroma, police su argonski varene, a spoljašnjost je od kva­litetnog materijala i savremenog dizajna. Obezbeđene su sa zaštitnom temperaturnom kontro­ lom, digitalnim displejem, mikroko­mpjuterskim temperaturnim kontrolorom koji omogućava preciznu i pouzdanu regulaciju. Fen u unu­tra­šnjosti kroz vazdušne kanale pravi cirkulaciju vazduha kako bi se postigla ura­vnotežena i vi­ soka temperatura.

Vakuum sušnice – suvi sterilizatori primenjuju se za sušenje i me­renje koje mora da se obavlja pod vakuumom u industriji, univerzi­te­tima i naučnoistraživačkim institutima. Radna komora je pravo­ugaonog oblika da pruži maksimalno efektnu zapremi­ nu, a mikrokompjuterski te­mperaturni kontroler osigurava pre­ ciznu i pouzdanu tempera­turnu kontrolu. Kaljeno staklo omogu­ ćava jasno praćenje sadržaja u radnoj komori. Visokokvalitetno dihtovanje vrata je podesivo, prekriveno silikonom, tako da ga­ rantuje visok vakuum u komori. Unutrašnjost komore je urađena od pro­hroma proizvodu obezbeđuje trajnost.

12


LABORATORIJSKI AUTOKLAVI

Mikroprocesorska kontrola za programiranje vremena i temperature sterilizacije. Indikator za prikazivanje optima­lnog, nivoa vode. Radna temperatura od 60°C do 126°C. Idealan sterilizator za bolnice, klinike, fabri­ ke, istraživačke ustamove. Okvir, kotao i poklopac izra­ đeni su od visokokvalitetnog čelika. Podešavanje tem­ perature i trajanja steri­lizacije. Praćenje uslova rada putem indikativnih lampica.

LABORATORIJSKI AUTOKLAVI Model

Zapremina

Max. temperatura sterilizacije

Unutrašnjost komore H×F (mm)

Težina (kg)

Snaga

Napajanje

EUZX35AI

35 l

126°C

320×320

60

3 kW

220V 50Hz

EUZX40AI

40 l

126°C

460×320

80

3 kW

220V 50Hz

EUZX50AI

50 l

126°C

350×500

100

3 kW

220V 50Hz

EUZX75AI

75 l

126°C

390×600

100

3 kW

220V 50Hz

13


ANALITIČKE

Vage

Eksterna i ineterna kalibracija, kontrola stabilnosti očitane vrednosti, operativni pro­ gram sa širokim izborom opcija, maksimalna iskorišćenost performansi putem pro­ gramskog menija, povezivanje vage sa računarom putem RS-232C interfejsa, pro­ gram za povećanje stabilnosti kod vibracija.

TEHNIČKE

ANALITIČKE Model

Opseg merenja

EULAC205

205 g

EULAC180

180 g

EULAC120

120 g

EULAC60

60 g

Očitavanje (d)

Veličina tasa

Dimenzije

0,0001 g

90 mm

195×411×266 mm

Eksterna kalibracija, filter za zaštitu od vibracija, RS-232C konektor, kompletna mi­ kroprocesorska kontrola.

VISOKE PRECIZNOSTI

TEHNIČKE Model

Opseg merenja

EULAC500

500 g

EULAC1000

1000 g

EULAC2000

2000 g

EULAC3000

3000 g

EULAC4000

5000 g

Očitavanje (d)

Veličina tasa

Dimenzije

0,01 g

150 mm

200×327×85 mm

Automatska kalibracija, visoka preciznost i brzina merenja, merenje životinja, mere­ nje u procentima....

VISOKE PRECIZNOSTI

14

Model

Opseg merenja

EULAC100-3

100 g

EULAC200-3

200 g

EULAC300-3

300 g

EULAC400-3

410 g

Očitavanje (d)

Veličina tasa

Dimenzije

0,001 g

90 mm

200×327×260 mm


SA VISINOMETROM Precizan instrument za merenje telesne mase i visine u jednom uređaju. Model če­ sto prisutan u bolnicama i klinikama, na pedijatriji, endokrinologiji, centrima za di­ jalizu, ginekologiji i opštoj praksi. Visokokvalitetna konstrukcija garantuje ne samo stabilnost platforme za stajanje, već i dugotrajno korišćenje.

SA VISINOMETROM Opseg merenja

Podela

Visina merenja

Podela

EUCH-711

160 – 200 kg

100 g

75 – 210 cm

0,10 cm

PLATFORMSKE

Model

Platformske vage široke primene služe za merenje uzoraka velike težine. Praktične pri merenju medicinskog otpada ili za druge namene.

PLATFORMSKE Površina platforme

Opseg merenja

Rezolucija

300×400 mm

60 – 100 kg

5 g – 20 g

400×500 mm

60 – 150 kg

5 g – 20 g

450×600 mm

150 – 300 kg

20 g – 100 g

500×700 mm

300 – 500 kg

20 g – 100 g

600×800 mm

500 – 1000 kg

50 g – 200 g

15


KupatilO VODENO KUPATILO

Termostatska vodena kupatila su dizajnirana za upotrebu pri­likom destilacije, sušenja, koncentracije ili zagrevanja hemikalija ili biolo­škog produkta. Posuda izrađena od visoko kvalitetnog čelika ja za dugoročnu eksploataciju. Pred­ viđeni držači za visoke posude ili ko­ndenzatore. Precizno merenje temperature od 0,1°C kao i zadavanje temperatu­ re u opsegu do 100°C omogućuje pouzdan i precizan rad. Četiri kružna obruča i jedan poklopac na otvoru, daju mogu­ćnost da se upotrebljava sud do 120 mm širine za termostatiranje. Proizvode se sa jednim, dva, četiri, šest ili osam radnih mesta za laboratoriske sudove ili sa odgovarajućim nosačima za 96 i više epruveta.

VODENO KUPATILO

16

Model

Zapremina (l)

Snaga

EU P1

7

500 W

EU P2

14

500 W

EU P4

28

1000 W

EU P6

42

1500 W

EU P8

56

2000 W


Model

Snaga

Temperaturna fluktacija

Dimenzije (mm)

Vreme (min)

EU O-20

800 W

±0,3°C

250×250×200

1 – 9999

BIOHEMIJSKO

BIOHEMISKO

Upotrebljava se za precizno konstantno održavanjene tempe­ rature, kao i za zagrevanje na univerzitetima i industriji. Pro­ hromska unutrašnjost sa poklopcem. Kontrola temperature preko visokopreciznog instrumenta.

Model

Snaga

Dimenzije tasa (mm)

Dimenzije (mm)

Težina

EU3920

150 W

50×390×200

200×410×220

15 kg

EU5125

2000 W

50×510×250

200×530×270

20 kg

PEŠČANO

PEŠČANO

Univerzalni instrument za održavanje konstantne temperature za epruvete ili druge posude. Termostat može služiti za ekološki monitoring, analizu kvalitete hrane, biohemiju ili upravljanje (kao peščano kupatilo). Temperaturni opseg od 25 – 250°C, režim peščanog kupatila do 400°C, digitalno podešavanje temperature od 0,1°C, aluminijumski blok za posude raznih veličina.

Model

Snaga

Temperaturna fluktacija

Dimenzije (mm)

Vreme (min)

EU O-20

800 W

±0,3°C

250×250×200

1 – 9999

ULTRAZVUČNO

ULTRAZVUČNO

Široko korišćeno u području mehanike, elektronike, hemije i mnogim drugim. Ultrazvučno kupatilo je instrument koji čisti efikasno jedinstvenim procesom putem kavtacije uz primenu ultrazvuka. Upotrebljava se u područjima ele­ ktronskih aparata, poluprovodnih kola, kružnih ploča, metaliziranih aparata, optičkih sočiva, audio-magnetnih glava za snimanje, sprejova sa hemijskim vlaknima, ketriđža za štampa­ nje, medicinskih instrumenata, staklenog po­suđa, instrumenata za operacije, fotografskih instrumenata, komunikacijskih instru­menata, nakita i komponenti za preciznu mehaniku. Isto tako široko je primenjiva­ no u biohemiji, hemiji i medicini.

Model

Temperaturni opseg

Temperaturna fluktacija

Dimenzije (mm)

Dubina (mm)

Protok (l/min)

EU SC15B

–10 – 200°C

W ±0,1°C O ±0,2°C

300×250×200

200

4

EU DC3006

–30 – 100°C

±0,1°C

250×200×150

150

4

EU DC2030

–20 – 100°C

±0,05°C

400×325×230

230

13

CIRKULARNA VODENA\ULJNA

CIRKULARNA VODENA \ ULJNA

Upotrebljava se za precizno konstantno održavanjene temperature, kao i za zagrevanje na univerzite­tima i indu­ striji. Pro­hromska unutrašnjost sa poklopcem. Kontrola temperature preko visokopreciznog instrumenta.

17


Destilator

DESTILATOR Model

Napajanje

Zapremina

Snaga

Materijal

EUD5

220V 50 Hz monofazno

5 l/h

4,5 kW

prohrom

EUD10

220V 50 Hz trofazno

10 l/h

7,5 kW

prohrom

EUD20

220V 50 Hz trofazno

20 l/h

12 kW

prohrom

Potreba je svake laboratorije. Aparat je uređen od nerđajućeg čelika sa monofaznim (5 litara na sat) ili trofaznim priključkom (10 i 20 lita­ ra na sat). Jednostavno čišćenje kamenca i održavanje.

Brojač kolonija Brojač kolonija EUN30 je digitalni instrument za automatsku kontrolu bakte­ rija. Specijalna sonda broji kolonije precizno i sa visokom osetljivošću. Apa­ rat omogućava efikasan rad u laboratoriji, znatno se koristi u prehrambenoj industriji i industriji pića, proizvodnji lekova, bioloških proizvoda, kozmetici, higijenskim artiklima, kontroli vode za piće, otpadnih voda, voda za indu­ strijske procese, u kontroli broja bakterija kod kliničkih uzoraka.

BROJAČ KOLONIJA

18

Model

Napajanje

Kapacitet brojača

Izvor svetlosti

Težina

EUN30

220V 50Hz monofazno

0 – 999

Fluorescentna lampa 16W

1,7 kg


pH-metri pH-METAR Model

Opseg merenja

Rezolucija

Preciznost

Laboratorijski pH-metar 9173 sa držačem electrode i RS232C (opciono)

–2 do 20 pH –2000 do 2000 mV –10 do 120°C

0,01 pH 1,0 mV 0,1°C

±0,01 pH ±1LSD ±0,05% mV ±0,5°C ±1LSD

Portabl pH-metar 6230

–2 do 16 pH

0,01 pH

±0,1%

Pocket pH-metar sa tempera­ turnom kompenzacijom 206ph1

0 do 14 pH 0 do 99,9°C

0,01 pH 0,1°C

±0,02 pH 0,3°C

Pocket pH-metar sa zamenlji­ vom elektrodom

0 do 14 pH

0,1 pH

±0,1 pH

Aparat za određivanje pH vrednosti su dostupni u različitim oblicima od pocket modela pogodnih za terenski rad, preko preciznijih portabl modela, panel pH-metra i transmitera, pa do klasičnih laboratorijskih stonih instrumenata visoke preciznosti. Proizvode se i u obliku kombinovanih uređaja, gde postoji mogućnost određivanja i konduktivite­ ta, saliniteta, mV, količine rastvorenog kiseonika, mogućnost rada u jon selektivnom modu.

Konduktometri KONDUKTOMETRI Model

Opseg merenja

Rezolucija

Preciznost

Laboratorijski konduktometar 3107

0 do 999,9 μS 0 do 300 mS (Programabilno)

0,001 μS/cm do 0,1 mS/cm (Programabilno)

±0,5% FS ±1% FS

Kombinovani konduktometar sa pH-metrom 6307

–2 do 6 pH 0 do 0 0 do 200 mS/cm

0,01 pH 0,01 do 0,1 mS

0,01% pH ±0,5%

Portabl konduktometar 103

0 do 20 mS/cm

10 μS/cm

±1%

10 – 1990 μS 0,1 – 19,9 mS 1 – 199 μS

10 μS 0,1 mS 1 μS

±2% ±2% ±2%

Pocket konduktometari različitih mernih opsega

Aparat za određivanje konduktiviteta su dostupni u različitim oblicima od pocket modela pogodnih za terenski rad, preko preciznijih portabl modela, pa do klasičnih laboratorijskih stonih instrumenata visoke preciznosti, panel mode­ la i transmitera. Proizvode se i u obliku kombinovanih uređaja, gde postoji mogućnost određivanja temperature, pH vrednosti, saliniteta, mV, rastvorenog kiseonika uz mogućnost izbora odgovarajućih elektroda.

Kolorometar Fotoelektrični kolorimetar model EUAE11D sa digitalnim displejem je veoma cenjen instrument za specijalne namene koji se karakteri­ še kompetitivnom cenom, lakim rukovanjem, velikom preciznošću merenja i velikom brzinom rada. Ovaj uređaj može da meri u širo­ kom opsegu talasnih dužina, ima veliku stabilnost i dug vek trajanja. Filteri su napravljeni od optičkog stakla i imaju pet talasnih dužina od 420 nm, 470 nm, 530 nm, 620 nm i 660 nm. Vrednost transpare­ nce i absorbance mogu se direktno pročitati sa displeja.

19


Spektrofotometri

SPEKTROFOTOMETRI Model Talasna dužina

VIS-7220G

UV-9200

320 ~ 1100 nm

190 ~ 1100 nm

Preciznost talasne dužine

≤± 0,2 nm

Reproduktibilnost talasne dužine

≤ 1 nm

Monohromator

Single-beam, C-T type, grating 1200L/mm

Preciznost fotomera

≤± 0,5% T

Ponovljivost fotomera

≤± 0,23% T

STARY LIGHT

≤ 0,1%T (NaNO2 na 340 nm)

Spektralna širina

≤ 0,1% T (Nal na 220 nm, NaNO2 na 340 nm)

5 nm (1, 2, 4 nm opciono)

0%T stbilnost

≤ 0,2% T (30 min)

100%T stbilnost

0,001 A/30 min (na 500 nm, posle zagrevanja)

Operativni mod

T, A, C, E

Fotometrijski opseg

–0,3 ~ 3 A

Displej

16×2 LCD

Detektor Izvor svetlosti

Silikonska fotodioda Tungsten halogena lampa

Napajanje Snaga

220 V / 110 V ± 10%, 50/60 Hz 100 W

Dimenzije Težina

Tungsten halogena lampa, D2 lampa

120 W 530×410×210 mm

15 kg

16 kg

Spektrofotometri sa mikroprocesorskom kontrolom opremljeni otvorenim sistemom za sve vrste kitova za biohemi­ ske reagense. Multi-funkcionalna tastatura i displej čine programiranje i rad jednostavnim i praktičnim. Mogućnost čitanja rezultata sa displeja ili štampanje pomoću ugrađenog termalnog printera, kao opcija, a takođe mogu biti po­ vezani sa kompijuterom i spoljašnjim štampačem, prema zahtevu korisnika.

20


Kivete Fotometriske kivete su namenjene za optička merenja na fotometrima – spe­ ktrofotometrima. Pored navedenih staklenih materijala mogu biti i od visoko transparentne specijalne plastike.

KIVETE

100

Materijal

Kod

Transmisija praznih ćelija

Odstupanje u podudaranju

Optičko staklo

G

na 350 nm približno 82%

na 350 nm max. 0,5%

UV Kvarcno staklo

H

na 220 nm približno 80%

na 220 nm max. 0,5%

ES Kvarcno staklo

Q

na 200 nm približno 80%

na 200 nm max. 0,5%

IR Kvarcno staklo

I

na 2730 nm približno 88%

na 2730 nm max. 0,5%

IR Kvarcno staklo

ES Kvarcno staklo

TRANSMISIJA (%)

80 UV Kvarcno staklo

UV Kvarcno staklo

IR Kvarcno staklo

ES Kvarcno staklo

60 Optičko staklo 40

Optičko staklo

20

0

200

300

800 2000

2600

3000

4000

TALASNA DUŽINA λ(nm)

21


Vakuum epruvete

ZA SEDIMENTACIJU

ZA TESTOVE KOAGULACIJE

HEMATOLOŠKE

BIOHEMISKA SA GELOM

BIOHEMISKA BEZ ADITIVA

Vakuum epruvete za uzorkovanje krvi za različite testove. Karakteristična boja čepa za odgovarajuću namenu epru­ vete. Izrađuju se od stakla ili plastike i u više zapremina pre­ ma zahtevu korisnika.

22

Biohemiske epruveta sa i bez aditiva se koristi za uzorkovanje i odlaganje krvi za biohemiske i imunološke medicinske testove. Epruvete karakteriše crveni zapušač i mogu biti od stakla ili pla­ stike. • Dimenzije: 13×100 mm, 16×100 mm • Koriste se za zapremine krvi od 4 ml, 5 ml, 6 ml, 8 ml i 10 ml

Biohemiske epruveta sa gelom u sebi sadrže silikon koji je akti­ vator koagulacije i gel koji predstavlja barijeru između koagulu­ ma i seruma nakon centrifugiranja. Karakteriše ih žuti čep. • Dimenzije: 13×100 mm, 16×100 mm • Koriste se za zapremine krvi 4 ml, 5 ml, 6 ml, 8 ml i 10 ml

Hematološke EDTA epruvete za određivanja iz pune krvi sadrže kao antikoagulans K2EDTA ili K3EDTA. Sa karakterističnim ljubi­ častim čepom dostupne su u vidu stakla i plastike. • Dimenzije: 13×75 mm, 13×100 mm, 16×100 mm • Koriste se za zapremine krvi od 1 ml, 3 ml, 5 ml

Epruvete sa natrijum citratom karakterističnog plavog čepa se koriste za ispitivanje koagulacije. Sadrže puferovani rastvor 3,2% Na-citrata koji ima ulogu antikoagulansa. • Dimenzije: 13×75 mm, 13×100 mm, 16×100 mm • Koriste se za zapremine krvi od 1,8 ml / 2,7 ml / 4,5 ml • Odnos zapremina: 1:9

Epruvete za sedimentaciju ESR Tube sa crnim čepom koje sadrže 3,8% tri-natrijum citrata, koriste se za uzorkovanje i transport krvi za testove sedimentacije. • Dimenzije: 13×75 mm, 13×100 mm, 16×100 mm, 8×120 mm • Koriste se za zapremine krvi od 1,6 ml / 2,4 ml • Odnos zapremina: 1:4 Uz epruvete se koristi i odgovarajući stalak. Vreme očitavanja je 30 minuta.


IGLE ZA VAKUUM EPRUVETE

Igle za vakuum epruvete, Poveske

POVESKE

Sistem za vađenje krvi čine vakuum epruvete, holder, igle različitih debljina i poveske.

Poveske za decu i odrasle elastične i sa kopčom se koriste za va­ đenje krvi iz vene. Za razliku od običnih poveski imaju mogu­ ćnost popuštanja zatezanja.

Mikrotube

Mikrotube za kapilanu krv se koriste za sakupljanje, čuvanje, transport i centrifugiranje kapilarne krvi, a pogodne su i za sa­ kupljanje malih zapremina venske krvi, manje od 1 ml. Mogu da sadrže različite aditive za različite testove. Svaka ima čep odgovarajuće boje u zavisnosti od aditiva koji sadrži u sebi.

23


Sistemi za vađenje krvi

1

2

3

4

5

6

Zatvoreni vakuum sistemi za vađenje krvi opremljeni multi-semple iglom, držačem za iglu, epruvetom koriste se u svakoj biohemiskoj laboratoriji za precizno i bezbedno vađenje krvi. Prednosti ovog sistema su zaštita laboratoriskog osoblja od infekcija, zaštita pacijenata i dobijanje tačne zapremine izvađene krvi. 1. Odabrati odgovarajuću multi-sempl iglu za uzorkovanje. Skinuti poklopac sa vrha igle. 2. Ubaciti iglu u držač. Osigurati da igla bude dobro pričvršćena, da ne bi došlo do pomeranja pri korišćenju. 3. Podvezati ruku. Dezinfikovati mesto pre ubadanja. Ne dodirivati mesto posle čišćenja. Postaviti ruku bo­lesnika u opušteni padajući položaj i ubosti iglu u venu uobičajeno. 4. Nakon ubadanja u venu ubacite vakuum epruvetu u držač kako bi druga strana igle probušila gumeni zatvarač na epruveti. Držač obezbeđuje da se centralno postavi epruveta. izbor odgovarajuće vrste epruvete omogu­ ćuje uzorkovanje tačne potrebe zapremine. 5. Nakon uzorkovanja, okrenite epruvetu 5 do 8 puta, kako bi se aditiv ravnomerno rasporedio u uzorku. Nakon što krv prestane da teče u poslednju epruvetu, izvaditi iglu iz vene i pritisnuti mesto uboda suvim sterilnim tamponom do zaustavljanja krvarenja. 6. Uništiti iglu i holder po vašem pravilniku o uništavanju medicinskog otpada. Napomena: Ova tehnika je gotovo ista kod bebi sistema sa leptiricem za uzorkovanje krvi iz tesko dostupnih vena.

180°

1

2

3

4

5

Lancete

Lancete sterilne za jednokratnu upotrebu za sakupljanje krvi iz prsta

24

6


Roler

Roler za vakuum epruvete koji može biti sa valjcima ili kružno­g o­blika, koristi se za mešanje sadržaja epruveta brzinom koju podešava korisnik. Mo­gu­ćnost korišćenja različitih veličina vacuum epruveta.

Vortex

Idealan instrument za mešanje-homogenizaciju bioloških te­čnih ko­mponenti. Brzina 0 – 2500 o/min. Šejker standa­ rdni cirkularni mo­del sa regulacijom brzine. Uz korišćenje adaptera koristi se za je­dnu ili više epruveta, a takođe se može koristiti i za mikrotube (adapter za 6 mi­kro­tuba i jednu epruvetu) Dozvoljeni kapacitet 0,5 kg. Mešanje mo­že biti određeno vreme i kontinualno.

Aspiratori

Električni manuelni aspirator je opremljen moćnim opera­ tivnim sistemom, baterijom i punjačem. Lagan, a dovoljno robusan za primenu bilo gde. Podesivi vakuum odgovara pri­ meni i kod dece i kod odraslih.

25


PETRIJEVA POSUDA

Medicinska plastika

– Eza 10 μm sterilna, – Eza 0,1 μm sterilna, – Eza ubodna sterilna.

POSUDE ZA URIN

Petrijeve posude su visoko transparentne i namenjenen su za mikrobiološka istraživanja. – Petrijeve posude Ø55 mm sterilisane, – Petrijeve posude Ø90 mm sterilisane, – Dvodelne, trodelne i četvorodelne petrijeve posude.

Posude za bakterisko ispitaivanje uri­ na sastoji se od transparentne folije sa zatvaračem i plastične pločice sa hranljivim podlogama.

POSUDE ZA SPUTUM I FECES

Posude za urin sa navojnim zatvara­ čem: sterilne i nesterilne.

Posude za urin: sterilne i nesterilne. Mogu biti transparentne različitih za­ pre­mina.

Posude za feces sterilne, mogu biti sa navojnim zatvaračem.

26

Posude za sputum.


KONTEJNERI ZA MEDICINSKI OTPAD MEDICINSKI KONTEJNERI

MULTIFUNKCIONALNI KONTEJNERI

– Kontejner za medicinski otpad V = 1 L – Kontejner za medicinski otpad V = 3 L – Kontejner za medicinski otpad V = 5 L

POSUDE ZA APARATE

Multi funkcionalni kontejneri i posude za medicinske preparate različitih veličina, sa poklopcem, transparentne i netranspa­ re­ntne.

MIKROPLOČE

– Posude za biohemiske aparate. Direktno se koriste na odgovarajućem biohemiskom analizatoru kao posude za probe – nosači biološkog materijala koji se ispituje ili reakcione posude u kojima se vrše biohemiske reakcije – Posude za koagulometre kojima se vrše reakcije koa­ gulacije krvi i direktno fotometriranje reakcionih pro­ dukata – Hemotološke posude koje se koriste za pravljenje dilu­ cije i njeno direktno aspirivanje u hematološki brojač – Posude za elektrolitanalajzere

MIKRO TUBE

Mikropločice se koriste za mikrotitraciska laboratoriska ispitivanja. Izrađuju se u višeoblika i mogu biti sterilne ili nesterilne.

Mikrotube se koriste za uzorkovanje i centifugi­ ranje laboratoriskog materijala. Sve mikrotube imaju čepove koji sprečavaju isticanje malih za­ premina materijala prilokom upotrebe. – Mikro tube 0,5 ml 1000/1 – Mikro tube 1,5 ml 1000/1 – Mikro tube 2 ml 1000/1

27


EPRUVETE STALCI ZA EPRUVETE

CENTRIFUŠKE EPRUVETE SA NAVOJNIM ZATVARAČEM

– Epruveta 11/70 3 ml cilindrična – Epruveta 12/75 4 ml cilindrična – Epruveta 16/100 10 ml cilindrična – Epruveta 16/50 5 ml cilindrična – Epruveta 17/105 12 ml konusna – Epruveta 11/70 3 ml sa zapušačem sterilna – Epruveta 12/75 4 ml sa zapušačem sterilna – Epruveta 16/100 10 ml sa zapušačem sterilna – Epruveta 16/50 5 ml sa zapušačem sterilna – Epruveta 17/105 12 ml sa zapušačem konusna sterilna – Čepovi za sve vrste epruveta

28

Epruvete sa navojnim zatvaračem su namenjene za uzorkovanje, transport, centrifugiranje i obradu la­ boratoriskog materijala. – Centrifuške epruvete sa navojnim zatvaračem 10 ml – Centrifuške epruvete sa navojnim zatvaračem 15 ml – Centrifuške epruvete sa navojnim zatvaračem 50 ml

Stalci za epruvete su namenjeni za držanje peruveta u procesima laboratoriskih ispitivanja. Izrađuju se od tvrde plastike sa različitom veličinom otvora za epruvete i različitim brojem radnih mesta. – Stalak za epruvete plastični 24 mesta – Stalak za epruvete plastični 48 mesta – Stalak za epruvete plastični 96 mesta


ŠPATULE I DRVENI ŠTAPIĆI ZA BRIS KOMPELETI ZA BRIS

Drvene špatule namenjene za lekarski pregled grla i usne šupljine pacijenta. Drveni, plastični ili metalni štapići za bris sa namotajem pamuka.

Pasterove pipete različitih zapremina. Pakova­ nja od 5000 komada. Najčešće korišćene zapre­ mine 1 ml i 3 ml.

PATOLOGIJA

PASTEROVE PIPETE

– Sterilni brisevi za uzorkovanje materijala za mikrobiološka istraživanja – Komplet za bris fiola sterilan – Uretralni bris serilan – Bris u PE kesici

GINEKOLOGIJA

Nosači parafinskog tkivnog bloka se koriste kao dr­ žači uzoraka tkiva u cilju patoloških istraživanja.

Sterilni, plastični spekulum namenjen za ginekološ­ ke potrebe. – Spekulum sterilni S – Spekulum sterilni M – Spekulum sterilni L

29


Boce za destilovanu vodu sa slavinom su neo­ phodne u svakoj laboratoriji koja proizvodi de­ stilovanu vodu pomoću aparata za destilaciju vo­de. Izrađuje se u zapreminama od 5, 10, 25 i 50 litara.

ŠPRIC BOCE STALAK ZA LABOLATORISKO POSU-DE

BOCE ZA DESTILOVANU VODU

Špric boce su nezaobilazne za svakodnevnu upotrebu u laboratorijama svih vrsta. Izrađuju se u zapreminama: – Špric boca 250 ml, – Špric boca 500 ml, – Špric boca 1000 ml.

Stalak za sušenje laboratoriskog staklenog posuđa. Može biti plastični, žiča­ni ili drveni, kao i dazličitih dimenzija i oblika prema potrebama laboratorije.

30


TERMOMETRI ZIDNI

Standardni termometar sa živom ili alko­ holom. Može biti na drvenom ili plastič­ nom postolju, kao i bez postolja. Izrađu­ je se u jednoj (°C) ili dve skale (°C, °F).

DIGITALNI KLINICKI

Digitalni zidni termometri najčešće po­ kazuju temperaturu ambijenta sa obe skale (°C i F), a mogu meriti i relativnu vlažnost vazduha, tačke rose i pritisak. Ne­ ki modeli imaju i eksternu radioso­ndu za merenje spoljašnje temperature, a mo­ gu biti i u obliku vremenskih stanica, koje imaju mogućnost memorisanja oči­ tanih vrednosti i neke više parametre.

Termometri za zamrzivače i frižidere su mali i praktični termometri ko­ ji meri temperaturu u frižideru/zamrzivaču od –50 do +70°C kao i te­ mperaturu prostorije. Sa mogućnošću prikazivanja minimalne i ma­ksi­ malne očitane vrednosti. Sa zvučnim alarmom pri prekoračenju gra­ničnih vrednosti. Poseduje i pozadinsko svetlo.

TERMO­METRI ZA FRIŽIDERE

Termohidrometri su aparati koji istovremeno mere temperaturu, vla­ žnost i tačku rose. Namenjeni za neprekidna merenja temperature i vlage u prostorijama. Mogu imati alarm koji signalizira prekoračenje graničnih limita. 2 do 98%RH, –10 do 70°C, –40 do +70°Ctd.

TERMO­ HIDROMERNI

Digitalni klinički termometri koriste se sva­ kodnevno u zdravstvenim ustanovama.

31


Metalni proizvodi

– Kašike i špatule; – Pincete; – Makaze; – Mašice; – Patene od rosfraja i emajlera; – Azbestne mrežice; – Prsteni sa mufom; – Hvataljke za birete, tikvice, hladnjake; – Laboratoriski lift (dizalica); – Držač za mikrobiološke eze metalne; – Špiritusna lampa; – Plamenik po Bunzenu; – Stativi na ploči, tronožni stativi za pipete; – Stalci za epruvete aluminijumski i žičani hromirani; – Korpe za sterilizaciju hromirane; – Tube za sterilizaciju pipeta, petrijevih šolja; – Špric za ispiranje ušiju.

Sanitetski potršni materijal

– Hidrofilna gaza – Sterilna hidrofilna vata – Zavoji – kaliko, – kaliko pamučni • presovani i • ste­ri­lni, individualni, – prvi za opekotine, – prvi abdomalni – Flasteri – Komprese od gaze-presovane, nesterilne, sterilne – Komplet za prvu pomoć

32


Porcelan

– Porcelanski lončići – Porcelanski levci po Buechner-u – Porcelanski tarionici neglazirani – Porcelanski tarionici glazirani – Porcelanski tučci neglaziran – Porcelanski tučci glaziran – Porcelanske zdele za isparavanje – Porcelanske zdele za isparavanje ravno dno – Porcelanski uložci za eksikatore – Porcelanska spatula – dupla – Porcelanska spatula – kašika – Porcelanske lađice – Porcelanske šolje sa drškom – Porcelanske posude za uparavanje sa drškom

Dezinfekciona sredstva Naziv proizvoda

Količina

Sredstvo za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku (alkohol, o-fenilfenil)

200 ml

Sredstvo za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku (alkohol, hlorheksidin- diglokonat)

200 ml

Antiseptičko sredstvo za pranje ruku i kupanje pacijenata (o-fenilfenil, površinski aktivne supstance)

200 ml

1l 1l 1l 10 l

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju instrumenata, endoskopa i pribora za anesteziju (aldehid jantarne kiseline, dimethoxytetrahydrofuran)

1l

Sredstvo za dezinfekciju operativnog polja (etanol, o-fenilfenil, benzalkonijum hlorid)

1l

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju na bazi hlora (natrijum dihlorizocijanurat) Univerzalno sredstvo za dezinfekciju (natrijum dihlorizocijanurat) Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i predmeta (o-fenilfenil, o-benzil-p-hlorfenol, p-izoamilfenol) Sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta i pribora (alkohol, hlorheksidin – diglukonat)

Sredstvo za dezinfekciju i dezodoraciju podova i površina (benzalkonijum hlorid)

1 kg

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju (benzalkonijum hlorid)

100 g

Tečni sapun sa dezinficijensom

200 g 1 kg

1 kg 1l 500 ml

1l 500 ml 1l 530 ml 1l

Sredstvo za dezinfekciju isparavanjem

800 g

Sredstvo za tretman voda u bazenima

5×200 g

Sredstvo za uništavanje algi u bazenima

1l

Alkohol 96% (Aethanolum concentratum)

1l

Alkohol 970% (Aethanolum Dilutum)

100 ml 1l

33


Staklo Rad u laboratoriji nezamisliv je bez staklene opreme. Razlog za to su dobre fizičko-hemijske karakteristike stakla, pre svega prozi­ rnost, dobra hemijska otpornost i mehanička svojstva. Sve to ga čini jedinstvenim i nezamenljivim materijalom. Staklo se odlikuje odličnom otpornošću na vodu, rastvore neorganskih jedinjenja (soli, kiselina i baza) i organskih jedinjenja, pa je zato bolji od veći­ ne polimernih materijala. Staklena oprema se ne može koristiti pri radu sa fluorovodoni­ čnom i vrućom fosfornom kiselinom, sa jakim bazama kod poviše­ ne temperature. Ima mali koeficijent linearnog istezanja, čak i kod povišene temperature, promena dimenzija je minimalna, što ga čini pogodnim za izradu mernog posuđa i merne opreme. Fizičke karakteristike

Na-K-silikatno staklo

Borosilikatno staklo

Gornja temperatura transformacije / viskoznost 1013 dPas Donja temperatura transformacije / viskoznost 1014,5 dPas Linearni koeficijent istezanja u intervalu 20°C do 300°C α20/300[10–6K–1]

530 °C

560 °C

495 °C

510 °C

9

3,3

Gustina g/cm3

2,52

2,23 Klasa 1

Voda (ISO 719)

Klasa 3

Kiselina (DIN12116) klasa 1

Klasa 1

Baza (ISO 695)

Klasa 2

Klasa 2

TERMOMETRI Model

Opis

GL00010120

Termometar stakleni alkoholni –10° do 120°C

GL00010200

Termometar stakleni alkoholni –10° do 200°C

GL00030070

Termometar stakleni alkoholni –30° do 70°C

EKSIKATORI Model

Opis

GL13510210

Vakuum eksikator 210 mm

GL13540300

Vakuum eksikator 300 mm

BIRETE

34

Model

Opis

GL16450010 GL00011110 GL00001110 GL1645A025 GL1645A050 GL16450100 GL00011100 GL16530010 GL16530025 GL16530050 GL16580025 GL16580050

Bireta 10 ml prava slavina Bireta 10 ml kosa slavina Bireta 10 ml/0,02 kosa slavina Bireta 25 ml prava slavina Bireta 50 ml prava slavina Bireta 100 ml prava slavina Bireta 100 ml kosa slavina Automatska bireta po Pelletu 10 ml Automatska bireta po Pelletu 25 ml Automatska bireta po Pelletu 150 ml Automatska bireta po Pelletu tamna 25 ml Automatska bireta po Pelletu tamna 50 ml


ČAŠE Model

Opis

GL11010025

Čaša 25 ml

GL11010050

Čaša 50 ml

GL11010100

Čaša 100 ml

GL11010250

Čaša 250 ml

GL11020400

Čaša 400 ml

GL11020500

Čaša 500 ml

GL11020600

Čaša 600 ml

GL11020800

Čaša 800 ml

GL11011000

Čaša 1000 ml

GL11012000

Čaša 2000 ml

ERLENMAJERI Model

Opis

GL00022250

Erlenmajer sa šlifom 50 ml UG

GL11220100

Erlenmajer sa šlifovanim zatvaračem 100 ml

GL11220250

Erlenmajer sa šlifovanim zatvaračem 250 ml

GL50090250

Erlenmajer sa šlifom 29/32 250 ml

GL50090300

Erlenmajer sa šlifom 29/32 300 ml

GL11200050

Erlenmajer SG 50 ml

GL11200100

Erlenmajer SG 100 ml

GL11200250

Erlenmajer SG 250 ml

GL11200300

Erlenmajer SG 300 ml

GL11200500

Erlenmajer SG 500 ml

GL11201000

Erlenmajer SG 1000 ml

GL11202000

Erlenmajer SG 2000 ml

GL11210050

Erlenmajer UG 50 ml

GL11210100

Erlenmajer UG 100 ml

GL11210250

Erlenmajer UG 250 ml

GL11210300

Erlenmajer UG 300 ml

GL11210500

Erlenmajer UG 500 ml

GL11213000

Erlenmajer 3000 ml

250 ml

250 ml

250 ml

200 ml

200 ml

150 ml

150 ml

250 ml

200 ml

200 ml

150 ml

150 ml

MENZURE Model

Opis

GL16010010

Menzura 10 ml VF

GL16010025

Menzura 25 ml VF

GL16010050

Menzura 50 ml VF

GL16010100

Menzura 100 ml VF

GL16010250

Menzura 250 ml VF

GL16010500

Menzura 500 ml VF

GL00061000

Menzura 1000 ml NF

GL16011000

Menzura 1000 ml VF

GL16012000

Menzura 2000 ml VF

GL16030050

Menzura za mućkanje 50 ml

GL16030250

Menzura za mućkanje 250 ml

GL16030500

Menzura za mućkanje 500 ml

GL16031000

Menzura za mućkanje 1000 ml

35


TIKVICE Model

Opis

GL1621A010

Odmerena tikvica sa zatvaračem 10 ml

GL1621A025

Odmerena tikvica sa zatvaračem 25 ml

GL1621A050

Odmerena tikvica sa zatvaračem 50 ml

GL1621A100

Odmerena tikvica sa zatvaračem 100 ml

GL16210250

Odmerena tikvica sa zatvaračem 250 ml

GL16210500

Odmerena tikvica sa zatvaračem 500 ml

GL1621A000

Odmerena tikvica sa zatvaračem 1000 ml

GL50070100

Tikvica ravno dno sa šlifom 100 ml UG

GL50070500

Tikvica ravno dno sa šlifom 29/32 500 ml

GL50071000

Tikvica ravno dno sa šlifom UG 1000 ml

GL50010250

Tikvica ravno dno sa šlifom 29/32 250 ml

GL11110100

Tikvica ravno dno 100 ml

GL00010250

Tikvica ravno dno SG 250 ml

GL11170500

Tikvica okruglo dno UG 500 ml

GL11110500

Tikvica ravno dno UG 500 ml

GL00010500

Tikvica ravno dno SG 500 ml

GL11180100

Tikvica po Kjeldalu 100 ml

GL11180250

Tikvica po Kjeldalu 250 ml

GL11180500

Tikvica po Kjeldalu 500 ml

GL11181000

Tikvica po Kjeldalu 1000 ml

REAGENS BOCE, BOCE ZA PRAH I BOCE KAPALICE

36

Model

Opis

GL14030060

Reagens boca SG 50 ml

GL14030100

Reagens boca SG 100 ml

GL14030250

Reagens boca SG 250 ml

GL14030500

Reagens boca SG 500 ml

GL14031000

Reagens boca SG 1000 ml

GL14010100

Reagens boca UG 100 ml

GL14010500

Reagens boca UG 500 ml

GL14011000

Reagens boca UG 1000 ml

GL14040060

Reagens boca SG tamna 50 ml

GL14040125

Reagens boca SG tamna 100 ml

GL14040250

Reagens boca SG tamna 250 ml

GL14040500

Reagens boca SG tamna 500 ml

GL14041000

Reagens boca SG tamna 1000 ml

GL14510030

Boca kapalica 30 ml svetla

GL14510060

Boca kapalica 50 ml svetla

GL14510125

Boca kapalica 100 ml svetla

GL14520030

Boca kapalica 30 ml tamna

GL14520060

Boca kapalica 50 ml tamna

GL14520125

Boca kapalica 100 ml tamna


PIPETE Model

Opis

GL1631A001

Pipeta graduisana 1 ml

GL1631A002

Pipeta graduisana 2 ml

GL16310005

Pipeta graduisana 5 ml

GL16310010

Pipeta graduisana 10 ml

GL16310020

Pipeta graduisana 20 ml

GL16310025

Pipeta graduisana 25 ml

GL16310100

Pipeta kapilarna 100 ul

GL16310200

Pipeta kapilarna 200 ul

GL16330005

Pipeta trbušasta 5 ml

GL16330050

Pipeta trbušasta 50 ml

GL17050011

Pipeta za mleko 11 ml

EPRUVETE Model

Opis

GL12410010

Centrifuška epruveta nagraduisana konusno dno 10 ml

GL12410015

Centrifuška epruveta nagraduisana konusno dno5 ml

GL12420010

Centrifuška epruveta graduisana konusno dno 10 ml

GL12420015

Centrifuška epruveta graduisana konusno dno 15 ml

GL12311275

Epruveta bakto 12/13×75 mm

GL12311300

Epruveta bakto 13/14×100 mm

GL12312080

Epruveta 20/21×180 mm

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

LEVCI Model

Opis

GL15040040

Levak kratka cev Ø40 mm

GL15040050

Levak kratka cev Ø50 mm

GL15040075

Levak kratka cev Ø75 mm

GL15040100

Levak kratka cev Ø100 mm

GL15440250

Levak za odvajanje po Squibb-u 250 mm

250

200

150

100

GL15440500

Levak za odvajanje po Squibb-u 500 mm

GL15441000

Levak za odvajanje po Squibb-u 1000 mm

GL00001000

Levak za sedimentaciju po Imhof-u 1000 mm

50

37


HLADNJACI Model

Opis

GL50210300

Hladnjak po Liebigu 300 mm 29/32

GL50240000

Hladnjak spiralni po Dimroth-u

GL50220250

Hladnjak po Ahlinu 250 mm

GL50220400

Hladnjak po Ahlinu 400 mm

GL50200300

Vazdušni hladnjak

APARATURA ZA EKSTRAKCIJU PO SOXLETU Model

Opis

GL17930250

Aparatura za ekstrakciju po Soxletu 250 ml

GL00022222

Soxlet ekstraktor 200 ml

GL00022223

Soxlet ekstraktor 500 ml

VAKUUM BOCE Model

Opis

GL14321000

Vakuum boca sa bočnim priključkom 1000 ml

GL14322000

Vakuum boca sa bočnim priključkom 2000 ml

GL14322500

Vakuum boca sa bočnim priključkom 2500 ml

GL14325000

Vakuum boca sa bocnim prikljuckom 5000 ml

VEGEGLASI Model

Opis

GL13013040

Vegeglas visoka forma 30×40

GL13024030

Vegeglas niska forma 40×30

GL13026030

Vegeglas niska forma 60×30

AREOMETRI Model

Opis

GL13572

Areometr za gustoću

GL13574

Areometr za volumetrisko određivanje zemljišta

GL13584–86

Areometri po ASTM-u

GL13591

Laktodenzimetar bez termometra po Gerberu

GL13592

Laktodenzimetar bez termometra po Gerberu

GL13598

Saharometar po Brixu ili Ballingu, sa termometrom

GL13599

Urinometar po Vogelu

SAHATNO STAKLO Model

Opis

GL11750100

Sahatno staklo 100 mm

GL11750060

Sahatno staklo 100 mm

OSTALA STAKLA

38

Model

Opis

GL00007515

Petri posuda trodelna 75×15 mm

GL18610025

Stakleni štapići 330 mm

GL12940330

Piknometar po Gay-Liscaku 25 ml

GL13140250

Boce za pranje plina po Drechsleru 250 ml

GL13810250

Špiritusna lampa 250 ml


Laboratorijski mlinovi LABORATORIJSKI MLINOVI Model

Snaga motora

Brzina rotacije (o/min)

Sito (mesh)

Dimenzije (mm)

Težina (kg)

EUFW100

460 W

24000

60 – 200

Ø 140×290

3,3 ± 0,3

EUFW177

1200 W

24000

60 – 200

220×240×360

5,2 ± 0,3

EUFL160

1500 W

2840

60 – 180

500×175×600

10 ± 0,4

EUFT120

250 W

1400

30 – 200

300×185×290

15 ± 0,5

EUFZ102

250 W

1400

30 – 120

300×185×290

15 ± 0,5

Univerzalni laboratorijski mlinovi velikih brzina koriste se za mlevenje žitarica, zemlje, medicinskih uzoraka, peska i ka­ mena. Takođe se koriste za biljne i životinjske uzorke, i u postupku analize sadržaja vlage, masti i proteina u žitaricama, pirinču i mahunarkama. Neki od modela su posebno pogodni za biljne uzorke u ljusci i imaju značajnu primenu u me­ dicini i farmaciji, instrumenatima za ispitivanje bilja, dok su drugi prilagođeni mekim, masnim i vlaknastim uzorcima.

Homogenizator sa vretenom HOMOGENIZATOR Model

Regulacija brzine (o/min)

Tajmer (min)

Ambijentalna temperatura

Težina (kg)

EUXHFD

2800 – 28000

1 – 99

–10°C – 40°C

6

Koristi se na polju biologije, medicine i poljoprivrede. Di­ gitalnom re­gulacijom brzine vretena homogenizuje uzo­ rke biljnog i životinjskog porekla.

Aparat za određivanje tačke topljenja

APARAT ZA ODREĐIVANJE TAČKE TOPLJENJA Model

Opseg merenja

Optičko uvećanje

Ponovljivost

EUD5

Sobna – 320°C

10× (okularni) 4× (objektiv)

do 200°C / ±1°C 200 – 300°C / ±20°C

Aparat za analizu tačke topljenja koristi se u farmaceutskoj i hemi­ jskoj industriji, za boje u tekstilnoj industriji i za analize drugih sup­ stanci kojima je tačka topljenja bitan parametar.

39


Magnetna mešalica SA DIGITALNOM REGULACIJOM

SA DIGITALNOM REGULACIJOM Model Brzina rotacije (o/min)

EUAM3250B 100 –1250

Temperaturni opseg

Sobna – 350°C

Preciznost kontrole

±1°C

Maksimalna zapremina mešanja

10 l

Radna površina (mm)

150

Dimenzije (mm)

115×210×195

Standardna megnetna mešalica najšire primene kod koje se tempe­ ratura i brzina podešavaju i kontrolišu putem digitalnog LED disple­ ja. Temperaturu rastvora kontroliše AM-PT 100 temperaturni senzor. Dvostruko očitavanje temperature, samog rastvora i grejne ploče.

SA ANALOGNOM REGULACIJOM

SA ANALOGNOM REGULACIJOM Model Brzina rotacije (o/min)

EUAM3250A 100 –1250

Temperaturni opseg

Sobna – 350°C

Preciznost kontrole

Regulator

Maksimalna zapremina mešanja

10 l

Radna površina (mm)

150

Dimenzije (mm)

115×210×195

Standardna megnetna mešalica najšire. Ručno podešavanje tempe­ ratura i brzine mešanja. Ploča izrađena od aluminijumske legure, presvučena teflonom, obezbeđuje dobro provođenje toplote i zašti­ tu od korozije. Posuda sa rastvorom se zagreva u celini. Telo mešalice je konusnog oblika što sprečava oštećenje električnih vodova. Ugra­ đena automatska zaštita od pregrevanja aparata na 350°C.

ŠKOLSKA

ŠKOLSKA Model

EUSC791

Brzina rotacije (o/min)

0 –1250

Temperaturni opseg

Sobna – 350°C

Preciznost kontrole

Maksimalna zapremina mešanja

3l

Radna površina (mm)

115

Dimenzije (mm)

115×210×195

Model pogodan za univerzitetsku i školsku upo­ trebu. Tih i ne vibrira pri radu. Ugrađena auto­ matska zaštita od pregrevanja na 360°C.

40


Model

EUDF792

Brzina rotacije (o/min)

0 –1250

Temperaturni opseg

Sobna – 200°C

Preciznost kontrole

±1°C

Maksimalna zapremina mešanja

5l

Radna površina (mm)

150

Dimenzije (mm)

SA KUPATILOM

SA KUPATILOM

230×260×250

Univerzalni aparat koji objedinjuje magnetnu mešalicu, vodeno i uljano kupatilo. Programiranje temperature u vodenom i uljanom mediju, sobna – 200°C. Posuda uronjena u tečnost se ravnomerno zagreva. Digitalna kontrola i merenje temperature. Čelična unutraš­ njost i telo od legure aluminijuma otporni na koroziju i laki za održa­ vanje. Kada se postigne željena temperatura ona se održava kon­ stantnom. Odlična za eksperimentalni i rutinski rad.

RUČNI Model

Opseg merenja

Minimalni podeok

Preciznost

Dimenzije (mm)

Težina (g)

EUR0-32

0 – 32%

0,2%

±0,2

26×30×40×170

175/200/110

EUR58-90

58 – 90%

0,5%

±0,5

26×30×40×160

175

EUR0-90

0 – 90% (3 skale)

0,2%

±0,2

28×38×200

620

EUR0-80

0 – 80% (2 skale)

1%

±1

300×28×190

400

RUČNI

Refraktometri

Modeli dizajnirani za merenje koncentracije voćnog soka, kafe, čokolade, beza­ lkoholnih sokova, tečnih deterđženata, vodosolubilnog ulja, šećera, baume i vode uz malu količinu uzoraka.

Model

Opseg merenja

Minimalni podeok

Preciznost

Dimenzije (mm)

Težina (g)

EUABBE

0 – 95%

0,25%

±0,0002

100×200×240

2600

LABORATORIJSKI

LABORATORIJSKI

Nezamenljiv u petrohemijskoj, naftnoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, šećeranama, fakultetima i istraživačkim institucijama. Stoni model. Dve merne skale za Brix i index refrakcije od 1300 do 1720 sa minimalnim podeokom od 0,05. Merenje u okviru temperaturne skale od 0 do 70°C uz živin termostat. Pode­ šavanje disperzionog opsega od 0 do 60°C i graničnika. Fokusirajući okular sa UV zračenjem od 30 puta istovremeno očitava merenje i prikazuje graničnike.

41


Vakuum pumpe ROTACIONA ULJNA

ROTACIONA ULJNA Model

Brzina pumpanja (l/s)

EUVPO, 5

0,5

EUVP1

1

EUVP2

2

EUVP4

4

Krajnji vakuum bez izbacivanja gasa (Pa)

Krajnji vakuum sa izbacivanja gasa (Pa)

6×10–2

1,3

MEMBRANSKA

Membranska vakuum pumpa EU9908s poseduje optimalne funkcije za regulaciju pritiska i protoka. Poseduje dve glave koje joj omogu­ ćuju znatno veći kapacitet nego kod pumpi sa jednom, i podesna je za procese rada sa serijskim ili paralelnim konekcijama. Sa glavnim delovima izrađenim od teflona, ova pumpa napredne tehnologije može da podnese veliki protok i visok pritisak prema zahtevu mnogih sistema filtracije. Koristi se kao vakuum pumpa i kao kompresor u ra­ znim oblastima.

APARATURA ZA FILTRACIJU EU01

Težina (kg) 13

Rotaciona uljna vakuum pumpa velike brzine sa direktnim pogonom je univerzalna alatka svake laboratorije i proizvodnog pogona. Služi za pravljenje vakuuma u sudu ili za ostale aplikacije gde je potreban vakuum. Ovaj model je opremljen sa ventilom za ispuštanje gasa. Kad je otvoren, prostor za ventilaciju se popunjava određenom koli­ činom vazduha, pa se redukuje parcijalni pritisak pare. Para se može ispustiti, bez kondenzacije pare u ulju. Pumpa je jedan od osnovnih uređaja za dobijanje vakuuma u zatvorenim posudama. Može se ko­ ristiti i nezavisno kao glavna pumpa, ili kao pomoćna pumpa. Korisna je u industriji, pri proizvodnji boca, kao i u laboratorijama gde je po­ trebno obezbediti vakuum.

42

Brzina rotiranja (o/min)

Široko zastupljena u gravimetriji, mikroanalizama, eksperimentima koloidnim disperzijama i drugim analizama u kojima je postupak me­mbranske filtracije nezamenljiva. Ova aparatura koja sadrži me­ mbra­nsku vakuum pumpu i stakleni deo aparature za filtraciju je neizosta­vni deo laboratorije. Pumpa je mala i lagana a samim tim i po­ desna za rukovanje, zajedno za staklenom aparaturom čini ko­mplet za filtra­ciju.

1440

15 20 23


SISTEMI ZA FILTRACIJU

Filtracija se koristi u mikrobiologiji i analitičkim procedurama koje uklju­ čuju sakupljanje čestica (bakterija, precipitata, itd) iz tečnih suspenzija. Tečnost se sipa u levak i prolazi kroz filter, kako bi zadržao čestice a filtrat se može sakupljati u filtracione boce, direktno ili uz pomoć vakuuma smanjuje se vreme procesa. Širok opseg držača za vakuumske filtere i pribor. Možete odabrati stakle­ ne, polisulfonske ili aparature od nerđajućeg čelika sa levcima kapacite­ ta od 15 do 1000 ml. Držači za filtere koji rade na principu pritiska koriste se za ultra-čišćenje i sterilizaciju tečnosti i gasova. Držači su dizajnirani kako bi omogućili što veći protok, a smanjili otpor držača te mogu biti korišćeni i za kon­ tinualan ili povremen način rada.

Filter papiri MEMBRANSKI

Membranski filter papir ili „membrane“ su mikroporozni plastični filmovi sa specifičnim veličinama pora. Takođe su poznati kako rešetka, sito ili mikroporo­ zni filteri, membrane koje zadržavaju čestice ili mikro­organizme veće od dime­ nzije njihovih pora i ostaju na površini. Me­mbra­ski filter papiri su dostupni u standardnim diskovima prečnika od 13 do 293 mm. Veličina membranskog filtera koji se koristi u određenoj filtraciji zavisi od vrste tečnosti ili gasa koji treba da se filtrira. Takođe, vodi se računa koji je membranski filter kompatibilan sa uzo­rkom, koja je maksimalna veličina pore potrebna za očekivane re­zultate i da li postje neke specifičnosti koje opre­ deljuju izbor membranskog filtera. Tanki su, velike poroznosti i otpornosti (teže prskaju), hemijski i biološki su čisti i termootporni. Mogu se sterilizovati u autoklavima i do 130°C, a da to nema uticaja na protok ili stvaranje mehurića. Mogu biti: – Nitrocelulozni; – Celulozno-acetatni; – Mešavina ester-celuloza MCE; – Najlon; – Polipropilen; – Teflon.

Model

Vrsta

EUF201

Kvantitatvni filter papir građe 201

EUF202

Kvantitatvni filter papir građe 202

EUF203

Kvantitatvni filter papir građe 203

Dijametar 90 mm 110 mm 125 mm 150 mm 180 mm 90 mm 110 mm 125 mm 150 mm 180 mm 90 mm 110 mm 125 mm 150 mm 180 mm

Boja

Brzina

Crna

Brzo

Bela

Srednje

Plava

Sporo

Hemijski rastvorljiv filter papir proizveden je od viso­ kokvalitetnog pamuka (kao sirov materijal). Poseduje pouzdanu propustljivost filtera i čvrstinu. Koristi se za naučna istraživanja, industriju, agrikulturu, medicinu, kao i u zaštiti okoline. Neo­phodan je u kvalitativnim i kvantitativnim hromatografskim analizama.

KVANTITATIVNI

KVANTITATIVNI

43


KVALITATIVNI

KVALITATIVNI Težina

Debljina

Vreme proticanja

Retencija

Zadržava čestice

600×600 mm 90 g/m2

0,20 mm

45 sec

6 – grub

>10 μm

EKSTRAKCIONI NAPRSTCI

pH INDIKATOR I LAKMUS PAPIR

Dužina

Lako određivanje pH vrednosti bez korišćenja instrumenta. Brza promena boje, poređenje uz pomoć determinacione karte. Merni opsezi: Najširi opseg: 1 – 14 pH; Uski opsezi: 1 – 11 pH, 5,8 – 8,2 pH, 6,2 – 7,8 pH, 4,0 – 5,6 pH, 1,4 – 3,0 pH i 8,9 – 9,6 pH

Filteri visoke čistoće sa oblikom naprstka. Koriste se za analizu ulja, masti, pesticida, polutanata i ostalih organskih materija i aditiva u plastici i kau­ čuku. Odgovaraju za Soxhlet ekstrakciju organskih komponenti.

CELULOZNI TULJCI No.84 Diajametar × Visina

Lipidna komponenta

Debljina

Težina

Max. operativna temperatura

Pakovanje

33×80 mm

<0,1%

1,5 mm

3,6 g

120°C

25 kom

Aparat za određivanje proteina po Kjeldalu

Aparat za određivanje proteina po Kjeldal metodi je nezamenljivi deo savremenih laboratorija. Savremeni aparati koji koriste ovu metodu su u potpunosti au­ tomatizovali ciklus destilacije i skratili vreme analize.

44


Laboratorijski rešo

Laboratorijski rešo koristi se za zagrevanje u hemijskim, biohemijskim i mikrobiološkim laboratorijama. Regulacija omogućava precizno podešavanje temperature. Mogu­ ćno­st kontrole temperature unutar rastvora. Mogu biti u obliku ravne ploče različitih dimenzija, ili sa jednom ili više ringli u nizu.

Grejne obloge

Ovaj proizvod predstavlja grejni instrument koji se često koristi u laboratorijama. Karakteriše brzo postizanje zada­ te temperature u sudu. Termometar uronjen u uzorak omo­ gu­ćava digitalnu kontrolu temperature rastora i njenu vi­ soku preciznost u opsegu od 30° – 380°C. Izrađuje se za sudove od 250 do 10.000 ml.

GREJNE OBLOGE Model

Za tikvicu zapremine

Temperatutni opseg

Temperaturna preciznost

Snaga

Napajanje

EUML250

250 ml

–30° – 360°C

±1°C

150 W

220V ±10% 50 – 60Hz

EUML500

500 ml

–30° – 360°C

±1°C

260 W

220V ±10% 50 – 60Hz

EUML1000

1000 ml

–30° – 360°C

±1°C

350 W

220V ±10% 50 – 60Hz

EUML2000

2000 ml

–30° – 360°C

±1°C

450 W

220V ±10% 50 – 60Hz

EUML3000

3000 ml

–30° – 360°C

±1°C

600 W

220V ±10% 50 – 60Hz

EUML5000

5000 ml

–30° – 360°C

±1°C

800 W

220V ±10% 50 – 60Hz

EUML10000

10000 ml

–30° – 360°C

±1°C

1200 W

220V ±10% 50 – 60Hz

Peć za žarenje PEĆ ZA ŽARENJE Model

Opis

EUSXL-1216

Peć za žarenje / 1200°C / 250×400×160 mm / digitalna

EUSXL-1208

Peć za žarenje / 1200°C / 200×300×120 mm / digitalna

EUSXL-5-12

Peć za žarenje / 1200°C / 300×200×120 mm / analogna

EUSXL-2.5-12

Peć za žarenje / 1200°C / 200×120×80 mm / analogna

Peći za žarenje se koriste za žarenje ili spaljivanje uzoraka na temperaturama do 1200°C. Regulacija temperature je analo­ gna ili digitalna i obezbeđuje preciznost u radu. Vrata su di­ zajnirana za bezbedno otvaranje peći. Kod digitalnih modela specijalan sistem otvaranja vrata obezbeđuje jednostavnije rukovanje.

45


Aparat za analizu masti po Soxletu APARAT PO SOXLETU Model

Broj radnih mesta

Merni opseg

Vreme (h)

Temperatura

Dimenzije (mm)

EUI06B

6

0,5 – 60%

1,5 – 2,5

5 – 90°C

840×200×520

Aparat za analizu masti po Soxletu koristi Soxlet metodu kojom se sa­ držaj masti određuje na osnovu merenja mase i razdvajanja masti iz tečnosti. Odlikuje ga stabilan rad, jednostavanost rukovanja i preciznot dobijenog rezultata, uz uštedu vremena rada. Poseduje mogućnost regulacije temperature prema različitim tačkama ključanja i ambije­ nta­lno temperaturi.

Plameni fotometar

Plameni fotometar predstavlja instrument visokog kvali­ teta i performansi koji koristeći modernu tehnologiju obezbeđuje korisniku određivanje Na, K, Li, Ca i Ba vrlo jednostavno i izuzetno precizno. Filteri za Na, K, Li, Ca i Ba. Digitalni displej. Razlikuju se medicinski modeli i mo­ deli koji se koriste u analizi zemljišta u poljoprivredi.

Viskozimetar po Brukfildu VISKOZIMETAR PO BRUKFILDU Model EUNDJ-8S

Opseg merenja

Brzina rotacije (o/min)

0,01 – 2000 Pa.s 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / (note 1Pa.s=1000mPa.s) 6 / 12 / 30 / 60

Dimenzije (mm)

Težina

308×300×450

3,75 kg

EUNDJ-8S viskozimetar sa digitalnim displejem predstavlja aparat za određivanje viskoziteta fluida. Mikroprocesorski kontrolisan, obezbe­ đuje automatsko određivanje viskoziteta fluida i prikazivanje dobije­ nog rezultata na displeju. Aparat je kompaktne strukture, stabilan u radu. Uspešno se koristi za merenje kako za izuzetno niske tako i za vi­ soke vrednosti viskoziteta fluida. Ima primenu kod uzoraka kao što su masnoće, boje, prehrambeni proizvodi, plastika, farmaciski proizvodi, lepkovi, kozmetika itd.

46


Merač rastvorenog kiseonika OKSIGENOMETAR Model

Koncentracija rastvorenog kiseonika

Zasićenost rastvorenog kiseonika

Temperatura

Preciznost

Laboratorijski oksigenometar

(0 – 20) mg/l

(0 – 200) %

od –5° do 105°C

±0,1 mg/l ±1% ±0,3°C

Oksigenometri se koriste za određivanje količine ra­ stvoenog kiseonika u vodenim rastvorima koji se koriste u fabrikama, ribnjacima, u ekološkim ispi­ti­ vanjima, analizi otpadnih voda, industriji pića i na­ u­čnim istraživanjima. Pored laboratorijskog mo­ dela, dostupni su i portabl modeli za terenski rad.

LABORATORIJSKI

Turbidimetar

EUWGZ-18 se koristi za merenje stepena rasutosti svetlosti generisane od strane nerastvorljivih zrnastih materija suspendovanih u vodi ili transparentnoj tečnosti, sa mogućnošću karakterisanja sadržaja ovih suspendovanih zrna­ stih materija. Koristi Formazin standardni rastvor zamućenosti određen međunarodnim ISO7027 standardom i NTU kao jedinicu merenja. Može biti široko korišćen u merenju turbiditeta (zamućenosti) kod velikih mašina, vodovoda, tretiranja mesta sa otpadnim vodama, fabrika pića, odeljenjima za zaštitu životne sredine, industriji vode, vina i fa­ rmaceutskoj industriji, epidemiologiji, bolnicama itd. Dostupan je kao portabl i laboratorijski instrument.

Tresilica sa sitima TRESILICA Model

Radni opseg

Brzina vibracija

Način vibriranja

Težina

Napajanje

EUS8

≤ 325 mesh

3000×/min 6000×/min

fina, intervalna, konstantna

20 kg

AC 220V ± 22V 50 Hz ± 1 Hz

Kombinacijom izbora više opcija kretanja i vremena, maksimalno iskorišćene performanse instrumenata. Glavni deo tresilica sa sitima predstavlja elektronski kontrolisan elektromagnet na kome je sme­ štena vibraciona ploča za montirajuća sita. Mogu se kombinovati najviše do 8 komada, a svako sito je 50 mm visine. Tri režima rada: fini, intervalni, konstantni. Pripadajući set od 5 sita sa dimenzijama okca po Vašem izboru.

47


Suve podloge

Biohemiski preparati prpremljeni za gajenje mikroorganizama u laboratoriskim uslovima. Po sastavu su složene sme­ še različitih supstanci, organskih i neorganskih jedinjenja, koja sadrže hranljive materijale neophodne za rast i raz­ množavanje mikroorganizama. Koriste se u mikrobiološkoj dijagnostici, istraživanjima, kontroli vode i životnih namernica ili kao polazna sirovina u različitim proizvodnim procesima.

Naziv proizvoda

Naziv proizvoda

Naziv proizvoda

Agar

Kligerov dvostruki šećer

Selinit bujon

Andrade peptonska voda

Koloformni bujon

Simsonov citratni agar

Andrade dekstroza peptonska voda

Koserova citratna podloga

Sladni agar

Andrade laktoza peptonska voda

Krumwiedeov trostruki šećer

Sladni bujon

Andrade 0,5% laktoza peptonska voda

Laktoza

Sladni ekstrakt

Andrade maltoza peptonska voda

Laktozni bujon

Andrade manit peptonska voda

Ljubičastocrveni žučni (VRB) agar

Andrade saharoza peptonska voda

Mac conkey agar

Bakteroides žučni eskulin agar

Mac conkey bujon

Baird parker agar

Maltoza

Baza za KCN bujon

Manit

Baza za krvni agar

Mesni ekstrakt

Brilijant zeleni agar

Metilcrveno Voges Proskauer

Brilijant zeleni laktoza žučni bujon

Mossel bujon

Tioglikolatna podloga sa dekstrozom

Champanova podloga

MRS agar

Todd Hevit bujon

Christensonova urea

MRS bujon

Tripton

Claubergova teluritna podloga

Mueller hinton agar

Tripton soja agar

Columbia agar

Mueller hinton bujon

Tripton soja bujon

Dekstroza

Pariski manit

Triptozni agar

Dekstrozni bujon

Pepton 1

Triptozni bujon

Dekstrozni teluritni agar

Pepton 2

Triptozni fosfatni bujon

Deksohilatni agar

Pepton 3

Triptozni pepton

Dezoksiholat citratni agar

Pepton 4

Ekstrakt kvasca

Peptonska voda

Endo agar

Podloga za ukupan broj bakterija

Eozin metilen plavi agar

Rosenova podloga

Espulin bujon

Roceeux eskulin žučni agar

Fenilalanin agar

Russelov dvostruki secer

Govedja žuč

Sabouraud dekstrozni agar

Hranljivi agar

Sabouraud maltozni agar

Hranljivi bujon

Sabouraud maltozni bujon

Hranljivi zelatin

Sabouraud tecna podloga

SS agar modifikovani

Kazein hidrolizat

Saharoza

R2A agar

48

Slani bujon sa 10% NaCl Mac conkey sorbitol agar SS agar Bulfitni agar TCBS podloga Tioglikolatna podloga bez agara i ind. Tioglikolatna podloga bez dekstroze

Trostruki šećer Urea bujon Wilson blaer podloga Želatin Žučne soli br 3 Triptozni pepton Kazein hidrolizat Tripton


Klinički reagensi

Šifra

Naziv

Pakovanje

Šifra

Naziv

Pakovanje

4510001

Aluminijum-hidroksid, rastvor

100 ml

4510033

Kristal violet, konc.

100 ml

4510002

Amonijum-oksar, rastvor

100 ml

4510034

Loffler-ov rastvor metilenskog plavog

100 ml

4510003

Bang-ov reagens

100 ml

4510035

Lugol-ov rastvor

100 ml

4510004

Benedict-ov reagens (kvalitativni)

100 ml

4510036

Mac William-ov reagens

100 ml

4510005

Benedict-ov reagens (kvantitativni)

1000 ml

4510037

Marquis-ov reagens

100 ml

4510006

Biuretski reagens

1000 ml

4510038

Mayer-ov reagens

100 ml

4510007

Brecher-Crocite rastvor

100 ml

4510039

May- Grinwald-ov reagens

100 ml

4510008

Borna kiselina, 3% rastvor

100 ml

4510040

Metiloranž, rastvor

100 ml

4510009

Borna kiselina, 4% rastvor

1000 ml

4510041

100 ml

100 ml

4510010

Borna kiselina, zasićeni rastvor

Metil-crveno, rastvor

4510042

4510011

Drapkin-ov rastvor (cijanidni reagens)

1000 ml

Natrijum-citrat, 3,8 %

100 ml

Dacie rastvor

100 ml

4510043

4510012

Nessler-ov reagens

100 ml

4510013

Discomb-ov rastvor

100 ml

4510044

Nylander-ov reagens

100 ml

4510014

Ehrlich-ov reagens

100 ml

4510045

Obermayer-ov reagens

100 ml

4510015

Eozin, rastvor

1000 ml

4510046

Panduy-ev reagens

100 ml

4510016

Eozin, etanolni rastvor

100 ml

4510047

Pavy-jev reagens

100 ml

4510017

Esbach-ov reagens

100 ml

4510048

Rastvor metilenskog plavog

100 ml

4510018

Fehling-ov reagens I

100 ml

4510049

Rees-Ecker rastvor

100 ml

4510019

Fehling-ov reagens II

100 ml

4510050

Rosin-ov reagens

100 ml

4510020

Fenolftalein, rastvor (1%)

100 ml

4510051

Schlesinger-ov rastvor

100 ml

4510021

Folin-ov rastvor

100 ml

4510052

Sirćetna kielina, 3 % rastvor

100 ml

4510022

Folin-Cioclteu reagens

100 ml

4510053

Strong-ov rastvor

100 ml

4510023

Formaldehid, rastvor (puferovan pH 6,9)

1000 ml

4510054

Sulfosalicilna kiselina, 20% rastvor

100 ml

4510024

Fuksin, razblazeni rastvor

100 ml

4510055

Sulkowitch-ev reagens

100 ml

4510025

Giemsa reagens, konc.

100 ml

4510056

Tsuchiya reagens

100 ml

Trepfer-ov reagens

100 ml

4510026

Glower-ov reagens

1000 ml

4510057

4510027

Hayem-ov reagens

100 ml

4510058

Uffelman-ov reagens

100 ml

4510028

Indigokarmin-metiloranž, rastvor

100 ml

4510059

Wagner-ov reagens

100 ml

4510029

Jodna tinktura

100 ml

4510060

Winterbor-ov reagens

100 ml

Wolfer-ov reagens

100 ml

4510030

Kalijum permanganat, 2 %

100 ml

4510061

4510031

Karbamid, rastvor 200g!/1000ml

100 ml

4510062

Ziehl-ov karbol fuksin reagens

100 ml

4510032

Kastle-Meyer-ov reagens

100 ml

4510063

Turk-ov reagens

100 ml

49


Reagensi za mikroskopiju KOMPLET ZA BOJENJE PO GRAMU-U Šifra 5100001 2000034 5100002 5100004

Naziv Rastvor za bojenje po Gram-u (Genz. Violet) Lugolov rastvor Rastvor za obezbojavanje I Vodeni rastvor safranina

Pakovanje 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE PO GRAM-U (MODIFIKACIJA PRESTON & MORRELL) Šifra 5100001 2000034 5200003 2000061

Naziv Rastvor za bojenje po Gram-u Lugolov rastvor Rastvor za obezbojavanje II Rastvor Karbol fuksina

Pakovanje 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE PO ZIEHL-NEELSEN-U Šifra 2000061 5100002 2000033

Naziv Rastvor Karbol fuksina Rastvor za obezbojavanje III Loeffler-ov rastvor metilenskog plavog

Pakovanje 100 ml 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE MOELLER-OVOM METODOM Šifra 2000061 5400001 2000033

Naziv Rastvor Karbol fuksina Rastvor za odbojavanje IV Loeffler-ov rastvor metilenskog plavog

Pakovanje 100 ml 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE MUIR-OVOM METODOM Šifra 2000061 5500001 2000033

Naziv Rastvor Karbol fuksina Muir-ovo sredstvo Loeffler-ov rastvor metilenskog plavog

Pakovanje 100 ml 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE ALBERT & LAYBOURN-OVOM METODOM Šifra 5600001 2000034

Naziv Alber-ova boja Lugolov rastvor

Pakovanje 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE NEISSER-OVOM METODOM Šifra 5600001 2000034

Naziv Neisser-ova boja Lugolov rastvor

Pakovanje 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE MODIFIKACIJOM METODE PO CESARES-GILL-U Šifra 5600001 5800002 2000061

Naziv Kirkpatrick-ov fiksativ Plimmer-ovo sredstvo Rastvor karbol fuksina

Pakovanje 100 ml 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE RHODE-OVOM METODOM Šifra 5900001 5900002

Naziv Rhode-ovo sredstvo Rastvor srebro-nitrata

Pakovanje 100 ml 100 ml

KOMPLET ZA BOJENJE METODOM PO PAPPENHEIM-U Šifra 2000038 2000025

Naziv

Pakovanje 100 ml 100 ml

Naziv

Pakovanje 100 ml 100 ml

May-Grinwald-ov reagens Giemsa rastvor

KOMPLET ZA BOJENJE PO MANSON-U Šifra 5110001 5110002

Rastvor A Rastvor B

KOMPLET ZA BOJENJE PO SATO-SEKIY-A METODI Šifra 5120001 512002 2000061

50

Naziv Sato-Sekiya reagens Rastvor za fiksiranje I Rastvor karbol fuksina

Pakovanje 100 ml 100 ml 100 ml


p.a., HPLC, GC hemikalije

ACROS HEMIKALIJE 2009

ACROS HEMIKALIJE 2009

1-PENTANESULFONIC ACID SODIUM SALTxH2O 25 g

HEXANE FOR HPLC 2500 ml

2.3-BUTANEDIONE MONOXIME 500 g

IRON (II) SULFIDE 1 kg

ACETIC ACID 96% p.a. 1000 ml

IRON (III) CHLORIDEx6H20 100 g ACROS P.A.

ACETOACETANILIDE 1 kg 99%

IRON III CHLORIDE ANHYDROUS 98% 2500 g

ACETIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS p.a. 250 gr ALFA-BROMO-GAMMA BUTIROLACTONE 100ml AC106779

IRON(III)CHLORIDE HEXAHYDRATE pure, granulated 99% 1 kg

ALIZARIN 97% 25 g

L(-) - 2-AMINO-1-BUTANOL 100 ml, 98%,

ANILINE p.a. 1000 ml

METHYL FORMATE 1000 ml

BENZYL ALCOHOL 500 ml 99% ACROS 10584

O-CRESOLPHTHALEIN COMPLEXONE 5 g ACROS 18244

BUFFER SOLUTION pH5 1000 ml

O-TOLUIDINE 1000 ml

CHLOROFORM STABILIZED ZA HPLC 2500 ml

PHENOL 99% LOOSE CRYSTALS 500 g AC 18078

COPPER (II) SULFATE 500 g

POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC pa 500 g

COUMARIN 4 LASER GRADE 1 g

SODIUM PHOSPHATE 1 kg tribasic x12H2O

CURCUMIN 10 g ACROS 21858

SODIUM PHOSPHATE monobasic DIHYDRATE 1 kg

CYCLOHEXANONE 99,8% 1000 ml AC 11119

STARCH SOLUBLE 250 g (ACROS) p.a.

DOWEX 1x2-100 500 g

SUDAN III 25 g biological grade

ETHANOLAMINE 1000 ml

TES 99% 25 g

ETHANOLAMINE SCINTILLATION GRADE 500 ml

TRYPAN BLUE 25 g

ETHER STABILIZED pa 1000 ml

WATER FOR HPLC 2500 ml

ETHYL ACETATE FOR HPLC 2500 ml

ZINC OXIDE 99.5% 1 kg AC 194890010

51


FLUKA HEMIKALIJE 2009

52

FLUKA HEMIKALIJE 2009

1,2-PROPANEDIOL 1000 ml

BENZYL CHLORIDE 1000 ml

1-DODECANOL 500 g

BENZYL CHLORIDE 2500 ml

1-NAPHTHYLAMINE 250 g

BETA-TRI-CALCIUM PHOSPHATE 1 kg

1,3-DIMETHYLBARBITURIC ACID 50 g

BISMUTH (III) NITRATE BASIC 100 g

2,3-BUTANEDIONE 100 ml

BROMBENZENE 1000 ml

2,6-DIAMINOPYRIDINE 100 g

BUTHYL ACETATE 1000 ml

2,6-Diaminopyridine 500 g

CALCIUM HYDROXIDE 100 g (FLUKA 21811)

2-BUTANOL 1 l

CALCIUM HYDROXIDE 5 kg

2-FURALDEHYDE 500 ml

CAPRIC ACID 250 gr

2-HYDROXIBIPHENYL 50 g

CARBOL-GENTIANAVIOLET SOLUTION 100 ml

2-NAPHTOL 250 g

CARMINE 10 g

2-NITRODIPHENYLAMINE 100 g

CHLOROACETONITRILE 500 ml

3,4-DIAMINOPYRIDINE 1 g

CHROMIUM (VI) OXIDE 500 g

3,5-DINITROBENZOYL CHLORIDE 50 g

COBALTOUS NITRATEx6H2O 250 g

3-HYDROXYPYRIDINE 100 g

COLISTIN SODIUM METHANESULFONATE 1 g

3-IODOBENZOIC ACID 10 g

CRYSTAL VIOLET 100 g

4-AMINOBENZOIC ACID (VITAMIN H1) 06940 250 g

CUPRIC CHLORIDEx2H2O 250 g

4-METHYL-2-PENTANOL 1000 ml

CUPRIC NITRATE TRIHYDRATE 250 g

4-NITRO BENZO-AZO-4-RESORCIN 100 g

CYCLOHEXANE 1000 ml

4-NITROPHENOL 25 g

CYCLOHEXANOLE 1000 ml (FLUKA 29105)

4-NITROPHENOL 250 g

D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATE 5 kg

4-NITROPHENYL PHOSPHORODICHLORIDATE 10 g

D(+)-SUCROSE 5kg (FLUKA 84105)

4-NITROPHENYL-B-D-GLUCURONIDE 1 g

D-ASPARAGINE 25g (FLUKA 11155)

4-VINYLPYRIDINE MONOMER 250 ml

DEXTRIN FROM POTATO STARCH 1 kg

ACETON FOR HPLC 1000 ml

DIBUTAMINE 1000 ml (FLUKA 34500)

ACETON FOR HPLC 2500 ml

DIBUTYL PHTHALATE 1000 ml (FLUKA 8010)

ACRIFLAVINE 10 g

DIBUTYLAMINE 500 ml (FLUKA 34500)

AFLATOXIN B1 AMPULA 10 mg

DIETHANOLAMINE 1 kg (FLUKA 31600)

ALIZARIN 10 g

DIETHYL SUCCINATE 250 ml

ALUMINIUM SEC-BUTOXIDE 1000 ml

DIETHYLCARBAMOYL CHLORIDE 500 ml

AMMONIUM ACETATE 1 kg

DIMETHYL YELLOW 500 g

BARIUM CARBONATE 1 kg

DIMETHYL YELLOW 25 g

BARIUM PEROXIDE 1 kg

ETHYL ACETATE 25 l

BARIUM SULFATE 1 kg

ETHYL ACETATE 2500 ml Gas Chromatography


FLUKA HEMIKALIJE 2009

FLUKA HEMIKALIJE 2009

FERROUS SULFATE HYDRATE Fe2(SO4)3 1 kg

PHOSPHOROUS RED AMORPHOUS 1 kg

FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE FeSO4x7H2O >99,5% 250 g

PHOSPOHOMOLYBDIC ACIDxH2O 50 g

FORMALDEHYDE SOLUTION 5000 ml

POTASSIUM ACETATE 2,5 kg

GAMA BUTYROLACTONE 1l

POTASSIUM CARBONATE ANHIDR. 5 kg

GLUTARALDEHYDE SOL 25 ml

POTASSIUM CYANIDE 250 g

GLUTARALDEHYDE SOLUTION 1000 ml

POTASSIUM NITRATE 100 gr

GLUTARIC ACID 100 g (FLUKA 49660)

POTASSIUM SODIUM TARTARATE TETRAHYDR. 2,5 kg

HEPTANE 1000 ml

PROPANOL FOR HPLC 2500 ml

INDIGO CARMINE 2 5g

PYRIDINE 1000 ml

INDIGO-5.5.7.-TRISULFONIC ACID 5 g

QUININE anh 25 ml

IZO-PROPANOL 2500 ml (FLUKA 59307)

SODIUM CYANOBOROHYDRINE 50 g

IZOPROPIL-B-D-THIOGALACTOPYRANOSI 1 g

SODIUM FORMATE 250 g (FLUKA 7154)

L(+)-ARABIONOSE 100 g

SODIUM NITRATE 1 kg

L(+)-ASCORBIC ACID SODIUM SALT 50 g

SODIUM NITRITE 5 kg

L-ASPARAGINExH20 250 g

SODIUM(META)VANADATE 100 g

L-GLUTAMIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE

SORBIC ACID POTASSIUM SALT 1 kg

LANTHANUM NITRATEx6H2O 25 g

SULFAMIC ACID 1 kg (FLUKA 86042)

LEAD (II) OXIDE YELLOW 1 kg

SULFANILIC ACID 1 kg (FLUKA 86092)

LITHIUM LACTATE 100 g

SULFURIC ACID 1N AMPULA

MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE 1 kg Fluka

SULFURIC ACID 98% 2500 ml (FLUKA 84)

MALEIC ACID 1 kg (FLUKA 63190)

SYM-COLLIDINE 100 ml

MERCAPTDACETIC ACID SODIUM SALT

TETRAISOPRPIYL ORTHOTITANATE 100 ml

MERCURIC OXIDE RED 100 g

THALLIUM(I)SULFATE 100 g

MERCURIC OXIDE YELLOW 100 g

TITANIUM DIOXIDE 250 g (FLUKA 894)

METHANESULFONIC ACID 100 ml

TWEEN 40 1 kg (FLUKA 93775)

METHYLTHYMOL BLUE TETRASODIUMSALT 5 g

TWEEN 60 1 kg (FLUKA 93776)

MYRISTIC ACID 500 g (FLUKA 70080)

VITAMIN B1 HYDROCHLORIDE 25 gr

n,n,n,n-TETRAMETHYL-1.4-PHENYLENEDIAM. X2HCL 5 g

WATER BLUE 25 g (FLUKA 95290)

POLYETHYLENE GLYCOL 200 1000 ml

N-ETHYLTIOUREA 10 g N-NITROSODIPHENYLAMINE 50 g NIKOTIN AMID VITAMIN PP 500 g O-DIANISIDINE 250 g PENTYL ACETATE 1000 ml PERCHLORIC ACID 60% 1000 ml PERIODIC ACID 25 g PHOSPHORUS OXIHLORYDE 1000 ml

53


SIGMA-ALDAICH HEMIKALIJE 2009

54

SIGMA-ALDAICH HEMIKALIJE 2009

1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE CRISTALLINE 25 g

INDOLE-3-ACETIC ACID 5 g

1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL 1 g

KINETIN 1 g (SIGMA K 3378)

1-NAPHTHALENEACETIC ACID 100 g

L (+)LACTIC ACID 1 kg

1-NAPHTHYLAMINE 250 g

L-GLUTAMIC ACID 500 g

2,6-DIAMINOPYRIDINE 50 g

L-GLUTAMIC ACID ULTRA 100 g

3,5-DINITROSALYCILIC ACID 25 g

L-GLUTAMINEsolution (200 mm) 20 ml

5,5-DIMETHYL-1,3-CYCLOHEXANEDIONE 50 g

LAURYL SULFATE(SDS) 1 kg (SIGMA L)

6-BANZYLAMINOPURINE (BAP) 25 g

MAY-GRUNWALD STAIN 0,25% 1000 ml

ALFA-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTID PHOSP 25 mg

MERCURIC BROMIDE 100 g

ALGINIC ACID SODIUM SALT 500 g

METHYL-1-D-MANNOPYRANOSIDE 100 g

BROM PHENOL RED 5 g

NICOTINIC ACID 25 g (SIGMA N 0765)

BUFFER REFERENCE STANDARD pH 10 500 ml

POLYOXYETHYLENESORBITAN Monooleate (TWEEN 80) 500 ml

CASEIN ENZYMATIC HYDROLYSATE 250 g C-7290

POTASSIUM CHLOROPLATINATE 250 mg

CELULOSE FIBROUS 100 g

POTASSIUM PHOSPHATE 500 g

CHLOROCHOLINE CHLORIDE 25 g

RISTOCETIN REAGENT 1 ml

CRESOL RED 25 g

RPMI-1640 HEPES

DIETHANOLAMINE 1 kg (SIGMA D 8885)

SODIUM CHLORIDE 500 g

DL-LACTIC ACID 85% 1000 ml

SODIUM HYPOCHLORITE 500 ml

FAT RED 7B 50g (SIGMA F 1000)

SODIUM MOLIBDATE×2H2O 100 g

FURFURAL 500 g SIGMA F 4259

SODIUM OXALATE 500 g (SIGMA S 926)

GIEMSA STAIN SIGMA 1000 ml

SORBIC ACID 100 g

GLYCEROPHOSPHATE 1 kg (SIGMA G 65)

SULFANILIC ACID 100 g (SIGMA S 52)

HEMOGLOBIN 1 g (SIGMA H 2500)

TETRAZOLIUM BLUE CHLORIDE 10 g

HYDRAZINE DIHYDROCHLORIDE 100 g

TRANS ACOTINIC ACID I 5 g

IMIDAZOLE 100g (SIGMA I 0125)

TROPAEOLIN O 25 g

INDIGO CARMINE 25 g

TUNGSTOSILICIC ACID 10 g


Gramma Libero Generalni katalog  

Generalni katalog Gramma Libero

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you