__MAIN_TEXT__

Page 1

01/15

VASEMMISTOLAINEN MIELIPIDE- JA KULTTUURILEHTI 28. VUOSIKERTA • IRTONUMERO 4 € • TEEMA﹕ VAALIT


RJ

I ÄK

US

T OI

VASEMMISTOLAINEN MIELIPIDE- JA KULTTUURILEHTI ULKOASU OSOITE KOTISIVU

ISSN

PAINOPAIKKA

PUHELIN

KUSTANTAJA

PÄÄTOIMITTAJA SÄHKÖPOSTI

2

LIBERO

KALLE ERKKILÄ

KOKOOMUS KUTSUI vaalien alla äänestäjät mukaan korjausliikkeeseen. Puolue kampanjoi sloganilla, jonka mukaan ohjelmaa, mutta yksi hyvä toimisi varmaan paremmin». Internetissä oltiin välittömästi hereillä. tori sylki ulos kokoomuksen vaalilauseita. Osuvin hassutteluslogan kuului näin: »Suomella on yksi ympäristöministeri. Yksi hyvä toimisi varmaan paremmin.» Vasemmistoliitto taas lähtee vaaleihin Puuha-Peten jalanjäljissä. Me korjaamme sen Keskusta ei puhu korjaamisesta, vaan se haluaa laittaa Suomen kuntoon. Vaalisloganeissa on tänä vuonna sitä tekemisen meininkiä. Iskulauseiden taustalla on vaaliohjelmia, joissa puolueet korjaisivat ja kunnostaisivat erityisesti taloutta. Keskusta ja kokoomus kiristäisivät edelleen vyötä. Ne vähentäisivät julkisen talouden menoja, eli jatkaisivat viime vuosien talouskuripolitiikkaa. Leikkausten ideana on lopettaa valtion velkaantuminen ja saada kestävyysvaje kuntoon. Vasemmistoliitto taas haluaisi korjata talouspolitiikan suuntaa. Puolue elvyttäisi taloutta laajalla julkisten investointien ohjelmalla, jolla pasiin kansalaisten palvelut ja ostovoima sekä uudistettaisiin teollisuutta. Tavoitaalisesti kestävään talouteen.

Vasemmistoliiton mukaan investoinnit maksaisivat itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Puolue näkee investoinnit myös reseptinä velkaantumisen hillitsemiseen. Talouspolitiikan suunnan muuttamilisänneet työllisyyttä tai talouskasvua. Velkasuhde ei ole laskenut. Sen sijaan talouskuri on kurjistanut monien elämää. Kun puolueet korostavat sloganeissaan korjaamista ja kunnostamista, niin mitä äänestäjän sitten pitäisi tehdä? SDP:n vaalilauseen mukaan on niin helppoa löytää ehdokas. Totta. Käännä vain tämän lehden sivulle 42, jossa on esitelty kaikki Vasemmistonuorten eduskuntavaaliehdokkaat!

***

eduskuntavaalit. Teemasivuilta voit lukea lisää vasemmiston talouspolitiikasta. Lehden loppupuolella on eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyjen lisäksi Vasem-

tenkaan pelkkä vaalilehti, koska myös kulttuurijutuille on annettu tilaa!

KALLE ERKKILÄ

s . 08

ALKUPALAT

04 06 08 11 12

Toimituksen poiminnat keväälle : Elina Lappalainen

Saksan malli» ei ole pelkkä menestystarina Li Andersson haluaa vaikuttavan vasemmiston Mielenosoituksia ja vaalit


s . 20 kuvaaja. Aloitin valokuvaamisen muupäätin tehdä kuvaamisesta itselleni ammatin. Valokuvaus tarjoaa minulle mahdollisuuden yhteiskunnallisten epäkohtien ja erilaisten ihmiskohtaloiden tutkimiseen sekä niiden esille tuomiseen.

s . 18

s . 32

TEEMA

LOPUKSI

18 20 24 26 28

32 36 38 40 45

: Heikki Patomäen resepti elvytyksiin : Timantteja vai puhdasta luontoa? : Nollatuntisopimus

: Miksi nuoret eivät äänestä? Sini Savolaisen havaintoja vaalityöstä

TEEMU SILVÁN kuvasi lehteen Heikki Patomäen.

: Andien

01/15

VASEMMISTOLAINEN MIELIPIDE- JA KULTTUURILEHTI 28. VUOSIKERTA • IRTONUMERO 4 € • TEEMA﹕ VAALIT

tivaalien kauneusleikkaus

Hyvinvointivaltio alas!

vaaliohjelma Punavihreitä pilvilinnoja vai Arkadianmäen tulevat värit? Se selviää 19.4.

LIBERO

3


VINKIT

BUSSILLA PARIISIN ILMASTOKOKOUKSEEN <. MIKÄ ON TAITEEN MERKITYS?

YK:n kuumat ilmastoneuvottelut käydään Pariisissa tämän vuoden lopussa. Haluaisitko lähteä paikan päälle osoittamaan tukesi vahvalle ilmastopolitiikalle? Nyt siihen on hyvä mahdollisuus!

Mikä on taiteen merkitys? Tätä kysytään kaikilta kansanedus-

jetusta Pariisiin. Järjestäjät toivovat mukaan mahdollisimman paljon osallistujia Suomesta. »Jos saamme suuren ihmisjoukon mukaan mielenosoituk-

tyksestä ja roolista yhteiskunnassa, ja nostaa taiteen asemaa

riittävän kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa», järjestelyissä mukana oleva Aino Sirén sanoo. Jos haluat lähteä mukaan Pariisiin tai osallistua matkan jä-

Nuoren Voiman Liiton toteuttamassa taiteen edistämiskampanjassa on mukana useita kymmeniä kotimaisia taiteilijoita, jotka tekevät taideteoksia saamiensa vastausten pohjalta. YLE tuottaa teoksista minidokumentteja.

mastokokoukseen».

>. TASA-ARVOA, IHMISOIKEUKSIA JA TURVAA

ministisiä eduskuntavaaliehdokkaita. Kampanjassa kannustetaan ehdokkaita tuomaan esiin tasa-

?. KUKA PÄÄTTÄÄ?

KOLMANTEEN POLVEEN

pahtuma. Sen päänäyttely Kolmanteen polveen on Suomen vatelua siitä, miten kestävää taloutta edistävällä politiikalla voi-

litiikasta. Eduskuntavaaliehdokkaita voi myös haastaa vastaamaan talouspoliittiseen vaalikoneeseen. Kampanja on toteutettu yhteistyössä kolmentoista kansalaisjärjestön kanssa.

4

LIBERO

velta toiselle. Näyttelyssä on esillä yhteiskunnallisesti kantaaottavia töitä seitsemältä valokuvaajalta eri puolilta maailFarzana Wahidy


MUUT MEDIAT Liberon poimimia mediahelmiä vaaleista

JULKISIA INVESTOINTEJA Mitä tarkoittaa kannustin, kilpailukyky tai uusklassinen talousteoria? Helsingin ri Heikki Patomäki käsittelee kriittisesti Suomen talouspolitiikan pääkäsitteitä ja teorioita kirjassaan »Suomen talouspolitiikan tulevaisuus» . Kirjan päätavoite on kuitenkin kehittää vaihtoehtoinen talouspoliittinen ohjelma. Ytimessä on Patomäen julkisten voivat olla merkittävät niin työllisyydelle kuin kasvulle. Lisää Patomäen investointiohjelmasta

MIEHET

TALVIVAARAN

Ohjaaja Markku Heikkisen dokumenttoiseen kulkevan kaivosyhtiön työntekijöistä. Dokumentti valottaa ammattimiehen vosyhtiössä. leen ja läheisilleen työnsä merkityksen, jos työpaikka on koko ajan keskellä kannattavuus- ja ympäristökriisiä? Dokumentti näyttää karulla tavalla myös sen, miten kaivos on vaikuttanut Kainuun luontoon.

äänestäjälle, että jos hän on samaa mieltä kaiken kanssa, hänen kannattaa äänestää oikeistoa, mikäli eri mieltä, niin vasemmistoa? Kysymyksenasettelu on kaikki kaikessa ja tuskin ajatteleva äänestäjä menee halpaan, mutta peruspremissi tuntuu pitävän paikkansa. Kysytäänkö Helsingin Sanomien vaalikoneessa sittenkin vain sitä, onko samaa mieltä vaalikoneen tekijöiden kanssa vai ei?» MISHA DELLINGERIN BLOGIKIRJOITUS 45.6.6748, MISHADELLINGER.BLOGSPOT.FI

»[...]Tulevien eduskuntavaalien julistaminen kaikkien aikojen nettivaaleiksi on lähtökohtaisesti höhlää. Teen sen silti. Huhtikuun vaalien alla on näet ollut nähtävissä merkkejä ihan uudenlaisista some-vaaleista. Nimittäin ihan kunnon meemitrollivaaleista. Edelliset »kaikkien aikojen somevaalit» ovat tössähtäneet kokoelmaksi vaalien jälkeen mystisesti hiljeneviä

Loanheittoa on ollut, mutta vähemmän. Nyt se näyttää kuitenkin olevan hyvässä vauhdissa, vaikka vaaleihin on vielä pari kuukautta. » JUSSI PULLINEN NYT-LIITTEEN KOLUMNISSA 4;.6.6748

VAALISIVUT AVATTU Vasemmistonuorten vaalisivuilla voit tutustua ehdokkaisiin, vaaliteemoihin ja viihtyä hieman kyseenalaisen meemimateriaalin parissa.

WWW.VASEMMISTONUORET.FI/VAALIT>B<C

»On totta, että yksiäkään vaaleja ei voiteta sosiaalisella medialla. Mutta yhtä totta on, että ilman sosiaalista mediaa ei tulla enää voittamaan vaaleja. Mitä nopeammin tämä tosiasia sisäistetään, sen parempi.» SDP:N EDUSKUNTARYHMÄN VIESTINTÄSIHTEERI DIMITRI QVINTUS DEMOKRAATTI-LEHDESSÄ 46.>.674?

en ympärille muodostuvaa julkisuutta ja poliitikkojen toimintaa sosiaalisessa mediassa. vät eduskuntavaalien kaikkien ehdokkaiden julkiset päivitykset ja puolueiden vaalipäivitykset sosiaalisesta mediasta. Yhdistämällä niitä uutissisältöihin ja soveltamalla isojen data-aineistojen tutkimusmenetelmiä selvitetään, miten julkisuus näissä vaaleissa muodostuu ja kuka verkkokeskustelua hallitsee.» HELSINGIN YLIOPISTO: TUTKIJAT SELVITTÄVÄT VAALIT6748 -DIGIJULKISUUDEN A.6.6748

LIBERO

5


HENKILÖ

RIMMA ERKKO •

6

LIBERO

SARI GUSTAFSSON •

CHRISTEL RÖNNS


ELINA LAPPALAISEN MIELESTÄ ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LAPSETKIN TIETÄVÄT, MISTÄ RUOKA TULEE.

ELINA LAPPALAINEN NOUSI julkisuu-

mistä lapset tulevat. Lastenkirjojen

tiriitaista, että sitten samat ihanat

teen Tieto-Finlandia-palkinnon voit-

kuva maatiloista on hyvin roman-

eläinlapset ovat siinä lautasella. Täs-

taneella esikoisteoksellaan Syötäväksi

tisoitu ja jäänyt kauas menneisyy-

sä kirjassa eläimet esitetään aidosti

kasvatetut, joka kertoo suomalaisesta

teen», Lappalainen sanoo.

sellaisina kuin ne ovat. Toivottavas-

lihantuotannosta. Eläinoikeusaktivistiksi hän ei silti tunnustaudu. »En ole aktivisti, olen journalisti», Lappalainen toteaa ykskantaan. »Minulle on tärkeää, että kirjoi-

Kirjaa valmistellessaan Lappalainen vieraili kuvittaja Christel Rönn-

ti se auttaa ymmärtämään, mitä liha lautasella on», hän sanoo.

sin kanssa lihatiloilla lasten kans-

Lappalainen haluaa välttää morali-

sa. Kirjaan on päätynyt aitoja lasten

sointia. Asioista kerrotaan kauniste-

kommentteja.

lematta ja kauhistelematta. »Kaupunkilais-

tukseni ovat jour-

»Perheissä olisi kuitenkin hyvä kes-

nalistisesti perus-

lapsille

monet

kustella siitä, millaisin argumentein

teltuja. Toimitta-

asiat ovat uusia ja

lihaa syödään. Toivon, että kirjani

jan roolissa minun

jänniä. Oli haus-

auttaa keskustelemaan asiasta lasten

täytyy olla uskot-

kaa ja kiinnosta-

kanssa ja saa ihmiset pohtimaan ku-

tavuuden

vuok-

vaa nähdä näitä

lutusvalintojaan.»

tasapuolinen.

asioita lapsen sil-

Kirja on suunnattu laajalle kohde-

tekevät

min. Opin itse-

ryhmälle, joten tasapainoilu eri osaalueiden kanssa on ollut haastavaa.

si

Järjestöt

todel-

kin paljon uusia

la arvokasta työ-

asioita eläimistä,

»Halusin tehdä kirjasta sellaisen,

tä eläinten hyvin-

kuten esimerkik-

että sitä voi lukea iltasaduksi. Sik-

voinnin puolesta.

si sen, montako

si tärkeimmiksi tavoitteiksi nousi-

Journalistina nä-

kertaa lehmä päi-

vat hauska tarina ja helposti samas-

en, että media on osin ulkoistanut

vässä kakkaa tai röyhtäisee», Lappa-

tuttavat lapsihahmot. Halusin saada

skandaalipaljastukset lihatiloilta Oi-

lainen kertoo.

mukaan myös huumoria pienien yk-

kuitenkin

keutta eläimille -järjestön salakuvaajille», Lappalainen jatkaa. Lappalaisen uusi lastenkirja Nak-

Yhteistyö kuvittajan kanssa on ollut Lappalaiselle antoisa ja hieno ko»Christel on tehnyt todella hienoa

mankaltaista kirjaa ei ole koskaan

työtä. Esimerkiksi emakkohäkit on

aikaisemmin tehty suomalaislap-

piirretty muttereita myöten oi-

sille. Lappalainen järkyttyi huoma-

kein», Lappalainen kehuu. Kirja tarjoaa valtavan mää-

rota eläintuotannosta. Hän toivoo, et-

rän tietoa eläimistä ja eläin-

tä koulut ottaisivat kirjan käyttöönsä

ten oloista.

opetuksessaan. »Mielestäni on tärkeää, että lap-

kertoo.

kemus.

ki lautasella ilmestyy huhtikuussa. Sa-

tessaan, ettei koulukirjoissakaan ker-

sityiskohtien kautta», Lappalainen

»Usein lastenkirjoissa eläimet esitetään vain

setkin tietävät, mistä ruoka oikeasti

söpöinä ja paijattavi-

tulee. Onhan siitäkin lastenkirjoja,

na. On jotenkin ris-

LIBERO

7


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

SAKSASSA TYÖLLISYYSASTE ON KORKEA, VAIKKA MUU EUROOPPA KAMPPAILEE SITKEÄÄ TYÖTTÖMYYTTÄ VASTAAN. NIIN SANOTTU SAKSAN MALLI EI OLE KUITEN KAAN SELLAINEN MENESTYS TARINA KUIN MONESTI ANNETAAN YMMÄRTÄÄ. OTTO VALPAS MARKUS HENTTONEN 8

LIBERO

VUONNA 2003 Saksan liittotasavalta ei ollut sellainen talouden voimajuhta, jona se nykyisin tunnetaan.

topäiville maaliskuussa 2003. Schröderin uudistuspaketti, niin sanottu Agenda 2010, perustui pitkäl-

Työttömyysaste oli virallisesti 11,3

ti markkinaliberaalin Bertelsmann-

prosenttia, eli korkeampi kuin taan-

säätiön julkaisemaan periaateohjel-

tuman runtelemassa Suomessa nyt.

maan. Schröderin virallinen tavoi-

Bruttokansantuotteen kasvu oli py-

te oli vähentää valtion roolia ja lisätä

sähtynyt, yksityinen kulutus surke-

yksilöiden vastuuta.

aa ja palkkojen sivukulut nousussa.

Sosiaalisten uudistusten pääarkki-

Maata kutsuttiin 1990-luvulla ylei-

tehdiksi nimitettiin valtiovarainmi-

sesti »Euroopan sairaaksi mieheksi».

nisteri Hans Eichel, jonka epäkiitolli-

Liittokansleri Gerhard Schröderil-

seksi tehtäväksi jäi panna täytäntöön

lä oli siis edessään isoja ongelmia,

nippu eläkkeisiin, työttömyyskor-

kun hän valmistautui esittelemään

vauksiin ja verotukseen kohdistuvia

pelastussuunnitelmansa Saksan liit-

leikkauksia.


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

Työttömyyskorvauksen leikkaamisen takana oli ajatus »rohkaisemi-

kustannukset valtiolle riittävän suuren palkan maksamisen sijaan.

sen ja vaatimisen», eli kepin ja pork-

Ammattiliitot olivat aluksi keskei-

kanan yhdistämisestä. Työttömäk-

sessä roolissa Agenda 2010:n uudis-

si jääneelle maksetaan suomalaista

tusten vastustamisessa. Taipumatto-

ansiosidonnaista päivärahaa vastaa-

mana poliitikkona tunnetun Schrö-

va työttömyyskorvausta kahdentoista

derin kanssa neuvottelu oli kuitenkin

kuukauden ajan. Tämän jälkeen työ-

hankalaa.

tön putoaa suomalaista toimeentu-

»Kaikki Saksan ammattiliitot kri-

lotukea vastaavan

tisoivat Schröderin

Hartz IV -järjestel-

Agenda-politiik-

män piiriin, jos-

kaa voimakkaas-

sa otetaan tarkas-

ti ja syyttivät sitä

ti huomioon tuen

paitsi sosiaalisesti

hakijan oma varal-

epätasapainoisek-

lisuus, kuten sääs-

si myös työmark-

töt, auto tai omis-

kinoiden kannalta

tusasunto.

hyödyttömäksi»,

Hartz IV -tuen

toteaa

ammatti-

varassa elävät voi-

liitto ver.din liitto-

daan määrätä otta-

hallituksen jäsen

maan vastaan mi-

Isolde Kunkel-We-

tä tahansa tarjot-

ber. Hän oli Agen-

tua työtä. Pahimmillaan työttömiä on

da 2010:n työmarkkinauudistuksia

määrätty ottamaan vastaan töitä bor-

suunnitelleen komission ainoa nais-

delleista toimeentulotuen leikkauk-

jäsen.

sen uhalla – prostituutio kun on Saksassa laillista.

Kunkel-Weberin mukaan ammattiliittoja suututtivat erityisesti työt-

Irtisanomissuojan ja tilapäistä työ-

tömyystukijärjestelmään tehdyt uu-

voimaa koskevan lainsäädännön hei-

distukset. Hän kuitenkin toteaa, että

kentämisellä taas pyrittiin helpotta-

uudistuspaketti pyrki myös liittojen

maan yritysten äkillistä työntekijä-

kannalta positiivisiin uudistuksiin,

tarvetta. Uudistusten seurauksena

kuten sosiaali- ja työttömyysturvajär-

tilapäistyövoiman määrä kolminker-

jestelmien yhdistämiseen sekä liitto-

taistui vuosien 2003–2013 välillä yli

valtion työvoimatoimiston moderni-

900 000 työntekijään. Samana aika-

sointiin.

na työehtosopimusten piirissä olevi-

Saksan talouden nykytilaa Euroo-

en työntekijöiden määrä putosi 72 pro-

pan talousmahtina pidetään usein

sentista 62 prosenttiin. Niin sanotut

Agenda 2010:n ansiona. Kunkel-We-

»Minijobit» olivat syntyneet.

berin mukaan tämä on tapahtunut

Samalla syntyi myös työssäkäyvien

työelämän voimakkaan prekarisoi-

köyhien luokka. Työmarkkinatutkija

tumisen kustannuksella, sillä työ-

Hilmar Schneiderin mukaan Saksas-

voimatoimistojen tarjoamista työpai-

sa oli vuonna 2013 noin 1,4 miljoonaa

koista joka kolmas on nykyään tila-

ihmistä, jotka saivat palkkatulonsa li-

päistyötä.

säksi Hartz IV -tukea tullakseen jotenkin toimeen.

Työnantajien etujärjestöt ovat rummuttaneet voimakkaasti tilapäistyön

Toimeentulotukijärjestelmää on ar-

puolesta ja vakuuttaneet sen olevan

vosteltu siitä, että se on käytännössä

hyvä ponnahduslauta parempiin ja

tulonsiirtoa yrityksille, jotka siirtävät

pysyviin työpaikkoihin. Tutkimusten LIBERO

9


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

mukaan kuitenkin vain seitsemän

säätämä 8,50 euron minimipalkka tu-

työntekijöiden on enenevissä määrin

prosenttia prekaarista työvoimasta

li voimaan tämän vuoden alussa. Jää

voitava sopia palkoista ja työehdoista

päätyy lyhyistä työsuhteista vakitui-

nähtäväksi, muuttaako minimipalk-

työpaikoilla sekä vaaditaan koeajan

siin töihin.

ka loppujen lopuksi mitään.

pidentämistä kuuteen kuukauteen.

»Alennettujen työvoiman sivukulu-

Jo nyt on huomattu, että huonos-

Saksa on jo maksanut työmarkki-

jen ja heikennetyn

ti palkatuilla aloil-

noiden prekarisoitumisesta inhimil-

työttömyysturvan

la minimipalkan

lisesti kovan hinnan, mutta kyke-

katsotaan olleen

maksamisesta

nee pysymään pinnalla vahvan vien-

Saksan talouden

syntyviä kustan-

titeollisuuden, heikon euron ja öljyn

tarvitsema piris-

nuksia on yritetty

hinnanlaskun avulla. Ulkoisesta me-

tävä ruiske, mut-

kiertää vähentä-

nestyksestä huolimatta saksalaisten

ta samalla se on

mällä esimerkiksi

reaalipalkat ovat pysyneet lähes sa-

kuitenkin aiheut-

tarjoilijoiden tipit

moina viidentoista viime vuoden ajan

tanut sisäistä epä-

palkasta.

kotimaisen kysynnän nikotellessa.

tasapainoa ja luonut aivan uuden matalapalkkaluokan», Kunkel-Weber toteaa.

10

LIBERO

Suomessa

eri-

Tilanteen ongelmallisuudesta ker-

tyisesti edellinen

too sekin, että jopa EU:n työkomis-

pääministeri Jyrki

saari Laszlo Andor on penännyt jyr-

Katainen on kehunut Saksan mallia

kempiä korotuksia saksalaisten palk-

»Saksan mallin» synnyttämää epä-

ja saanut tukea muun muassa Elin-

koihin. On vaikea nähdä, miten

tasa-arvoa sekä säännöllisten ja epä-

keinoelämän tutkimuslaitokselta.

palkkojen polkeminen ja kotimaisen

säännöllisten työsuhteiden välis-

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjel-

kulutuksen näivettäminen toimi-

tä palkkakuilua on hiljattain pyrit-

massa 2015 penätään »joustoa» työ-

si Suomessa jollakin tavalla parem-

ty korjaamaan. Nykyisen hallituksen

aikoihin. Siinä myös esitetään, että

min.


MIELIPIDE PUHEENJOHTAJA

POIS ESPANJASSA GALLUPIEN KÄRJESSÄ on tällä hetkellä vasemmistolainen Podemos-puolue, joka on perustettu vuoden 2014 alussa talouskuria vastustaneiden kansalaisliikkeiden pohjalta. Podemos on tullut tunnetuksi puolueen sisällä sekä siitä, että puolueessa on pyritty välttämään perinteistä vasemmistolaista puolueretoriikkaa. Tämän vuoden alussa Podemoksen pääsihteeri ja tunnettu keulahahmo Pablo Iglesias Turrión oli Kreikassa auttamassa toista talouskuria vaslivoittoon. Kreikassa Iglesias piti puheen, jossa hän käsitteli vasemmistoa ja valtaa. Iglesiaksen viesti oli, että vaalien voittaminen ei vielä tarkoita vallan voittamista, koska vasemmistolla on voimakkaita ja vaikutusvaltaisia vastavoimia. Iglesiasin mukaan vasemmiston talouspoliittitille, joten vasemmiston suurimmat vaikeudet alkavat vasta puolueen vaalivoiton jälkeen. tavat Iglesiaksen väitteen täysin oikeaksi. Kun Kreikan lainaohjelman jatkosta neuvoteltiin, muut euromaat panivat kovaa kovaa vastaan. Ne olivat jopa valmiita ajamaan Kreikan pankkijärjestelmää kriisiin. »vastuuttomana äärivasemmistolaisena» ja milloin »Putinin vastahyökkäys tulee olemaan sitä voimakkaampi mitä vaikutusvaltaisempi vasemmistosta tulee. Miten vasemmiston tulisi vastata näihin suuriin

vaikeiden käsitteiden taakse. Oikeisto haluaa nähdä auringonlaskun liikkeen. Oikeisto hyötyy eniten vasemmistosta, joka on alkanut nähdä itsensä marginaaliin kuuluvaksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että vasemmisto tyytyy pieniin voittoihin ja huonoihin kompromisseihin sekä puhuu vain omille omassa kuplassaan. Marginaalin kuuluva vasemmisto pysyy teemoissa, joissa sen osaaminen jo tiedostetaan, mutta joilla se ei haasta tai uhkaa valtaapitävien asemaa. Suomessa käydään eduskuntavaalit muutami-

LI ANDERSSON

puheenjohtaja

teenamme on myös vaalivoitto vasemmistolle. Nämä tavoitteet ovat täysin realistisia. Meiljotka tekevät töitä vaalivoittomme ja vasemmistolaisen sanoman levittämisen eteen. Mutta tä-

erilaisten taustojen ja sanoman osalta. Vasemmiston pitää puhua massoille sellaisella keskellä olemisesta vasempaan päin. Oikeisto haluaa vasemmiston marginaaliin. Se

Sinä voit tehdä pientä työtä punavihreän vallanvaihdon eteen omassa kaveriporukassasi, koulussasi, työpaikallasi tai perheessäsi. Se on juuri sivän laajuden saavuttamiseksi ja tärkeän viestin viemiseksi omien piirien ulkopuolelle.

LIBERO

11


MIELIPIDE LUKIJAKIRJE

VAALIKONEIDEN VASTAUKSIA lukiessani ihmettelen ajoittain, mihin solidaarisuus on kadonnut. Useat puolueet ovat lähteneet mukaan niin sanottuun maahanmuuttokriittisyyteen. Vasemmistoliitto ei ole, mutta puolueen yksittäiset ehdokkaat ovat. Minun vasemmistolaisuuteeni kuulutaan ne» -asettelu. Isäni on palestiinalainen pakolainen. Hänelle vasemmistolaisuus tarkoitti uskaisempaan maailmaan väkivallan ja miehityksen keskellä. Tähän samaan uskoi suomalainen isoisäni, kun hänen ikäpolvensa mursi luokkayhteiskuntaa. En olinien toivossa. muuttajat vievät meiltä työt tai maahanmuuton myötä palkkataso laskee. Toisaalta on suuri huoli siitä, että maahanmuuttajat elävät sosiaalituilla eivätkä tee töitä. Maahanmuuttajat eivät määritä palkkatasoa, joten heitä on siis turha syyttää sen laskusta. Väite siitä, että maahanmuuttaja »vie» kantasuomalaisen työn kielii siitä, ettei pidä maahanmuuttajaa

Suomessa maahanmuuttajat eivät todellakaan työllisty helposti. Totta kai he haluavat työllistyä siinä missä muutkin, mutta asenteet vaikeuttavat sitä. Suosittelen lämpimästi tutustumista tutkimuksiin maahanmuuton vaikutuksesta kansantalouteemme. Tutkimusten mukaan maahanmuutosta on meille enemmän hyötyä kuin haittaa. Vaalikoneista huomasin myös sen, ettaansa pakolaiskeskusta. Toivoisin poliitikoilta enemmän solidaarisuutta. ovat ihmisiä, jotka ovat paenneet henkensä kaupalla kotimaastaan aloittaakvinkaan moni ei halua jättää kotimaataan, mutta pakolaiset ovat jääneet kansainvälisen politiikan jalkoihin. Toivon, ettemme menisi talous-, työllisyys- tai ympäristöpolitiikassa oikeiston populismin mukana. Miksi tekisimme niin maahanmuuttopolitiikan suhteen?

HANNAMARILLA ZIDAN

Kirjoittaja on Pohjoismaiden vasemmistonuorten kattojärjestön Socialistisk Ungdom i Nordenin puheenjohtaja ja Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston hallituksen jäsen.

KIRJOITA LUKIJAKIRJE! Anna palautetta, korjaa virheitä, kehu ja väitä vastaan. Julkaistuista kirjoituksista lähetämme vaivanpalkaksi kirjan. Vaippoihin liittyviä palautteita ei julkaista.

12

LIBERO


Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

WWW.AKT.FI AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO JOHN STENBERGIN RANTA G, BBC?B HELSINKI // PL ?<?, BBC?< HELSINKI (BH) G<? <<B, FAKSI (BH) I?H >JI // ETUNIMI.SUKUNIMI@AKT.FI LIBERO

13


14

LIBERO


LIBERO

15


SAIMI KALLIO: VALINNANVAPAUS (LIBERON SARJAKUVAKILPAILU)

16

LIBERO


TEEMANA VAALIT Miksi talouskuri ei toimi? Millaista talouspolitiikkaa vasemmiston tulisi tehdä? Helsingin yliopiston maailmanpolitiiHeikki Patomäki loutta voidaan elvyttää, ja mihin julkisia investointeja pitäi-

kaan timantteja. Kaivos vaikuttaisi muun muassa Tenojokeen, kalastukseen, poroelinkeinoon ja saamelaisten oikeuksiin. Olisiko Suomen lainsäädäntöä muutettava, jotta ympäristö ja perinteiset elinkeinot otettaisiin entistä paremmin huo-

set tekevät työntekijän elämästä epävarmaa, koska tuloja on

prosenttia käytti äänioikeuttaan. Tutkimuksen mukaan neljä viidestä nuoresta katsoo äänestämisen olevan kansalaisvelvollisuus. Lähes yhtä moni uskoo äänestämisen vaikuttavan asioihin. Miksi nuoret eivät kuitenkaan innostu lähtemään

Vaalityö ei ole aina mukavaa tai kivaa. Kolumnisti Sini Savolaisella Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 19.4. Ennakkoäänestys on 8.–14.4.


18

LIBERO VAALIT


KUUDEN MILJARDIN ELVYTYS HEIKKI PATOMÄEN MUKAAN VASEMMISTO TARVITSEE OMAA TALOUSPOLITIIKKAA. OSKAR LINDMAN •

TEEMU SILVÁN

VASEMMISTOLIITTO HALUAA tarjota vaihto-

INVESTOINTIPAKETISSA NELJÄ OSAA

valtiota ja demokratisoida yhteiskuntaa, sii-

ehdon julkisen talouden vyönkiristykselle.

Julkiset investoinnit mielletään usein kulu-

hen pitää olla materiaaliset ja taloudelliset

Puolueen mukaan Suomen ja Euroopan

tukseksi, mutta ne myös elvyttävät ja raken-

edellytykset. Siksi on uudistettava teollista

talousongelmat eivät johdu hyvinvointival-

tavat tulevaisuuden tuotantokykyä. Inves-

kapasiteettia.

tiosta. Pahiten ovat kriisiytyneet maat, jois-

tointien kerroinvaikutus on korkea, joten

sa on heikko julkinen sektori. Eurooppalai-

ohjelma maksaa itsensä takaisin. Samalla ra-

MISTÄ RAHAT ELVYTYKSEEN?

nen talouskriisi on osoittanut, että talous-

kennetaan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä.

»Nykyoloissa rahat on lainattava kansainvä-

Ensimmäinen Patomäen investointipa-

lisiltä luottomarkkinoilta, koska ei ole omaa

kuri ja leikkaukset ainoastaan pahentavat tilannetta.

ketin osa on perinteistä el-

keskuspankkia, ja Euroopan

Helsingin yliopiston valtio-opin professo-

vytystä, jossa rakennetaan

keskuspankki tällä hetkellä

ri Heikki Patomäki on ollut valmistelemas-

esimerkiksi asuntoja, kou-

tuskin lähtee rahoittamaan»,

sa Vasemmistoliiton talouspoliittista ohjel-

luja sekä tie-, raide- ja tie-

Patomäki sanoo.

maa, jonka tavoitteena on lisätä työpaikkoja

toliikenneverkkoja.

ja elvyttää taloutta julkisilla investoinneilla.

Toisessa osassa satsataan

»Investointien pitää olla hirveän hyvin suunniteltu-

Patomäki julkaisi alkuvuodesta myös kir-

koulutukseen ja tutkimuk-

ja. Ne pitää myydä komissi-

jan Suomen talouspolitiikan tulevaisuus , jonka yti-

seen. Näihin tarvittaisiin

on edustajille ja luottoluokit-

messä on vaihtoehtoinen talouspoliittinen

Patomäen mukaan ainakin

ohjelma.

satoja miljoonia euroja lisää.

tajille. Jos he eivät osta, lasketaan kustannukset siitä, että luottoluokitus

Hän ehdottaa 6-7 miljardin elvytystä vuo-

»Tämä on pidemmän aikavälin kapasitee-

laskee tai komissio antaa sakot. Nämä pan-

dessa, kunnes talouskehitys saadaan kään-

tin lisäämistä. Sisäsyntyisten taloudellisen

naan mukaan investointiohjelmien kustan-

tymään.

kasvun teorioiden mukaan inhimillinen tai-

nuksiin.»

Vasemmiston linjaukset ovat erilaisia kuin ennen vaaleja gallupnosteessa liidelleen kes-

totieto on keskeisin kasvunselittäjä», Patomäki sanoo.

Koska lainoista on maksettava vain erääntyvät, on koron muutoksen kustannus pieni.

kustan. Patomäki onkin lukenut keskustan

Pelkkä rahansyytäminen ei riitä, vaan

Komission antama sakko on noin sata miljoo-

puheenjohtaja Juha Sipilän näkemyksiä tar-

pitää kasvattaa myös sosiaalista pääomaa.

naa, Patomäen mukaan »pieni viiru» koko-

kalla silmällä.

Kouluissa tarvitaan demokraattista kasva-

naisuudesta. Hän kutsuu tätä »kansalaistot-

tusta ja yliopistoissa autonomiaa ja demo-

telemattomuudeksi globaalissa politiikassa».

»Sipilän lähtökohtana on panna menojen kasvu kiinni. Hän haluaa lisää leikkauksia, valtionomaisuuden myyntiä ja yksityistämistä», Patomäki sanoo.

kratiaa. jen uudistaminen. Esimerkiksi laivoja val-

VALTIOLLE UUSI ROOLI TALOUDEN OHJAAMISESSA

Kolmas osa on vanhojen teollisuudenalo-

Sipilä haluaisi erottaa kymmeniä tuhan-

mistavaa teollisuutta tarvitaan vielä pitkän-

Patomäki näkee tulevat vaalit hegemonia-

sia virkamiehiä, erityisesti kuntasektorilla.

kin ajan päästä, mutta ei välttämättä sa-

kamppailuna. Tällä kertaa kyse ei ole enää

Keskusta tekisi lisää leikkauksia, jos talous-

maan tarkoitukseen kuin ennen.

siitä, että oikeisto hoitaa talouden kuntoon,

kasvua ei synny.

Neljäs osa on uusien teknologiaryppäiden

ja vasemmisto vastaa siitä, että huonotuloi-

Patomäen mukaan talouskasvu ei lähde

kehittäminen, joita olisivat lämpöpumput,

sia ja muita vähäosaisia huomioidaan pa-

tällä tavalla liikkeelle. Hänen mukaansa ny-

aurinkoenergian eri muodot ja tuulivoima.

remmin yhteistä hyvää jaettaessa.

kyisissä oloissa ei tehdä mitään tuotanto-

Hajautettu energiatuotanto vähentäisi ta-

kyvyn tai Suomen suhteellisen edun paran-

louden haavoittuvuutta.

Hänen mukaansa vasemmisto tarvitsee omaa talouspolitiikkaa. Valtion tulee ohja-

tamiseksi. Kulutuskysyntää kotimaassa ei

Patomäen mukaan on käsiteltävä erilaisia

pidetä yllä, vaan leikataan ihmisten ostovoi-

aikahorisontteja samanaikaisesti – kaikki ei

Näissä vaaleissa Vasemmistoliitto voi saa-

maa. Tätä Patomäki kutsuu »reseptiksi talou-

tapahdu vielä, mutta ehkä tulevaisuudessa.

da Patomäen mukaan reilun kymmenen pro-

den supistamiseen.»

Jos halutaan jälleenrakentaa hyvinvointi-

ta taloutta uudella tavalla.

sentin kannatuksen.

VAALIT LIBERO

19


PUOLI METRIÄ syvässä hangessa kiemurtelee moottorikelkan jälki.

meen Irlannissa. »Jatkamme tutkimuksia Utsjoella. Jos kim-

vosta, jotka ovat täydellisiä esimerkkejä siitä, että kaivos voi toimia ympäristöystäväl-

»Näyttäisi paljon paremmalta, jos jälki oli-

berliittiä ja timantteja löytyy ja katsomme,

si reunustettu timanteilla», Anni Ahlakorpi

että niiden kaivaminen maaperästä on kan-

toteaa sarkastisesti.

nattavaa, niin haemme alu-

kuuttavia. Riista- ja kala-

eelle kaivoslupaa», Conroy

talouden tutkimuslaitok-

kertoo.

sen Panu Orell tyrmää kai-

Utsjoelta kotoisin olevan Ahlakorven ei tarvitsisi etsiä timantteja kaukaa. Hänen pitäisi vain kaivaa maata jalkojensa alta.

lisesti ja pilaamatta vesistöjä», hän sanoo. Conroyn myyntipuheet eivät ole täysin va-

Ahlakorpi tähyilee met-

vospomon väitteet. Orell

Irlantilaisen kaivosyhtiö Karelian Dia-

sästä jäätynyttä Utsjokea,

tutkii vaelluskaloja Teno-

mond Resourcesin tutkimuksten mukaan

jonka pinta kimaltelee kes-

joella.

maaperässä on nimittäin kimberliittiä, joka

kipäivän auringossa. Kai-

»On pomminvarmaa, et-

sisältää timantteja.

vosvaraus ulottuu Utsjoen

tä kaivos vaikuttaisi lähei-

pääuomalle asti, molem-

seen Utsjokeen. Maamas-

mille puolille rantaa.

sojen siirtelyllä ja vesien

Yhtiö teki viime kesänä Utsjoen kunnan alueelle kaivosvarauksen. Yhdeksän neliökilometrin kokoinen alue ulottuu Kevon luonnonpuistoon asti.

»Olisi aika karua, jos tuolla vastarannalla olisi

hallinnalla on iso merkitys vesistöille. Esimerkiksi

Maata ei saa vielä möyriä, sillä varaus an-

kaivos. Jos siellä myllätään maata ympäri,

liete, louhintapöly ja haitalliset vierasaineet

taa yhtiölle vasta etuoikeuden hakea varsi-

niin miten ihmeessä Utsjoki säilyy kirkkaa-

voivat pilata ne», Orell sanoo.

naista malminetsintälupaa.

na?», Ahlakorpi kysyy.

Mitä suunnitelmia Karelian Diamond Resourcesilla on Utsjoella? Kaivosyhtiön puheenjohtaja Richard Conroy vastaa puheli-

20 LIBERO VAALIT

Conroyn mukaan huolta ympäristöongelmista ei kuitenkaan ole. »Meillä on Irlannissa kaksi timanttikai-

Kaivoksen mahdolliset ympäristöongelmat eivät jäisi vain paikallisiksi, sillä Utsjoki kuuluu Tenojoen vesistöön. Teno on Suomen ja Norjan rajajoki.


IRLANTILAINEN YHTIÖ ON TEHNYT UTSJOELLE KAIVOSVARAUKSEN. KAIVOS UHKAISI LUONTOA, PERINTEISIÄ ELINKEINOJA JA MATKAILUA. KALLE ERKKILÄ

TENOJOEN VESISTÖ on Atlantin lohen tär-

senttia Utsjoen matkailusta suuntautuu lo-

keimpiä kutualueita Euroopassa. Lohen elin-

hivesille.

aluetta on vesistössä yli 1200 kilometriä. Te-

Tenovuono

Matkailuyrittäjä Henry Valle näkee kaivoksen suurena uhkana Utsjoen turismille.

kalastuselinkeinolle.

»Kaivos ei sovi imagoomme, koska mark-

Lohivedet ovat elinehto myös saamelais-

kinoimme asiakkaille puhdasta, koskema-

kulttuurille, sillä Orellin mukaan noin 800

tonta ja hiljaista luontoa. Hanke vaarantaisi

saamelaista kalastaa merkittäviä määriä lo-

kaiken sen, minkä ympärille olemme raken-

hia Tenojoella.

taneet matkailuelinkeinomme», hän sanoo.

»Luonnontilaiset ja puhtaat vedet ovat ka-

Vallen mielestä Utsjoella tulisi timanttien

lastuksen perusta. Siksi vesistöistä täytyy pi-

kaivamisen sijaan keskittyä villin erämaan

tää huolta. Kaivostoiminta on lyhytkestois-

ylläpitämiseen.

ta, kun taas lohikalastus tuottaa jatkuvasti

Kaivoshankkeella on myös kannattajansa.

tasaista tuloa. Pelkästään kalastusluvat tuot-

He perustelevat kaivosta työllisyyden paran-

tavat vuosittain miljoona euroa Utsjoen kun-

tumisella ja kunnan talouden piristymisellä.

nalle», hän sanoo.

NUORGAM Tenojoki UTSJOKI Utsjoki

KAIVOSVARAUS

Ahlakorpi ei kuitenkaan niele näitä väit-

Tenojoen vesistö on Euroopan puhtaimpia

teitä. Hän näkee kaivoksen pikemminkin

sisävesiä, koska metsäojitusta ei ole, maatalo-

uhkana työllisyydelle, koska perinteiset elin-

utta on vähän ja alueet ovat harvaan asuttuja.

keinot ja matkailu ovat vaarassa.

Kirkkaat vedet houkuttelevat turisteja, sil-

»Kyseenalaistan sen, että kaivos työllis-

lä Tenojoen rannoilla käy vuosittain 8000–

täisi paikallista väkeä. Ei täällä kirkonkyläl-

10 000 ulkomaalaista kalastajaa. Yli 90 pro-

lä näy työttömiä kaivosmiehiä», hän toteaa.

INARI

Inarijärvi

VAALIT LIBERO

21


TUULI PÖLLYTTÄÄ lunta Utsjoen Skal-

kaivoksella ei olisi mitään vaikutusta

luvaarassa. Porot juoksevat ympäriin-

poroelinkeinoon. Hänellä on myös yk-

sä aitauksessa, jonka reunoilla sei-

sinkertainen ratkaisu, jolla turvataan

soo parikymmentä poromiestä. Porot

saamelaisten perinteiset elinkeinot.

on koottu aitaukseen erotuksia var-

»Jos saamelaisille tulee ongelmia

ten: osa sarvipäistä otetaan yksitel-

kaivoksesta, niin lupaamme keskus-

len kiinni, ja omistajat merkitsevät

tella heidän kanssaan asiasta», hän

ne spraymaalilla.

sanoo puhelimessa.

Poroerotusaitauksella kaivoshanke ei ole suosiossa. »Timanttikaivos tulisi meidän pa-

Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Ahlakorpi toivoo, että saamelaisia kuultaisiin

liskuntamme län-

kaivoshankkeissa,

sireunaan. Meillä

joita suunnitellaan

on siellä kaamok-

alkuperäiskansan

sen aikaan poroja»,

maille.

poromies ja saame-

»Saamelaiskärä-

laiskäräjien halli-

jillä pitäisi olla pää-

tuksen jäsen Asko

täntävaltaa tällai-

Länsman toteaa.

sissa asioissa», hän

Myös Paistuntunturin paliskunnan

»

sanoo. Ahlakorven mu-

isäntä Ari-Heikki

kaan

Aikio tyrmää kai-

vaikuttamismah-

voshankkeen. »Suunniteltu kaivosalue on meidän

paikallisten

dollisuudet ja perinteisten elinkeinojen suoja olisivat

paliskunnan poroille tärkeä vasomisalue. Jos kaivos tulee, niin porot jou-

-sopimuksen. Se takaisi saamelaisil-

tuvat väistämään totutulta paikalta.

le samat oikeudet kuin valtaväestölle.

Minne ne sitten menevät?», hän kysyy. Richard Conroy taas väittää, että

22

LIBERO VAALIT

Nyt saamelaisten perinteiset elinkeinot ovat jäämässä lyhytnäköisen voitontavoittelun jalkoihin.

KUVAT: Ylhäällä: Kaivosvaraus ulottuu Utsjoen pääuomalle asti. Alhaalla: Vasemmistonuorten 2. puheenjohtaja Anni Ahlakorven mukaan Utsjoen kaivoshankkeessa kiteytyvät kaikki Suomen kaivospolitiikan ongelmat.


TENOJOKI KIEMURTELEE tuntureiden

»Suomeen tarvitaan valtiollinen

ja vaarojen keskellä ja piirtää suomi-

kaivosyhtiö, jotta kaivosten hyödyt

neidon päätä kartalle. Vaarojen rin-

jäävät kotimaahan. Suomeen pitäi-

teillä kasvavat puut ovat kuin har-

si saada myös kaivannaisverot, jotka

vaan kasvavia hiuksia, jotka törröt-

ohjataan paikallisille ihmisille. Näin

tävät valkoisesta ja kuhmuraisesta

kaivoksista saatava hyöty ei karkaa

päänahasta.

muualle», Ahlakorpi sanoo.

Lopulta Tenojoki avaa suunsa, ja vesi virtaa Jäämereen. Sinne kaikki kaivoksen vedet lopulta päätyisivät.

Ylhäällä: Poroerotukset Skalluvaarassa. Alhaalla: »Pohjoisen luonto on herkkä. Mielestäni kaikki pohjoisen tunturialueet pitäisi säästää kaivoksilta. Tämä on ainoita alueita Suomessa, jossa on enää puhdasta. Se on arvokasta. Sen sijaan ulkomaalainen kaivosyhtiö, joka kaivaa, sotkee ja lähtee ei ole meille niin arvokasta», Asko Länsman sanoo.

tistä enemmän myös kaivosten haitallisia ympäristövaikutuksia.

Utsjoen kaivoshanke ei ole Suomes-

Surullisenkuuluisa Talvivaara on

sa mikään poikkeus. Suomen pinta-

osoittanut, millaisia ympäristöriske-

alasta noin yhteen kymmenesosaan

jä kaivoksiin liittyy. Utsjoen kaivos-

on tehty kaivosvaraus. Tämä tarkoit-

hanketta ei voi kuitenkaan suoraan

taa Tanskan kokoista aluetta.

verrata Talvivaaraan, koska timant-

Vuonna 2011 voimaan tullut kaivos-

KUVAT:

Ahlakorven mukaan kaivoslupia myönnettäessä tulisi huomioida en-

tikaivoksilla ei käytetä kemikaleeja.

laki on maailmalla täysin ainutlaatui-

Utsjoen hankkeessa ympäristöris-

nen. Jos Suomesta löytyy mineraali-

kit etenkin vesistöille ovat silti ilmei-

esiintymiä, niitä voi hyödyntää ku-

set.

ka tahansa.

Lopulta kyse on siitä, pidetäänkö

Siksi Suomessa toimii Karelian Dia-

malmeista saatavia voittoja arvok-

mond Resourcesin lisäksi myös muita

kaampina kuin hyvinvoivaa luontoa.

ulkomaalaisia kaivosyhtiöitä. Ahlakorpi haluaisi muuttaa Suomen kaivoslainsäädäntöä.

Erään poskensoittajan mukaan timantit ovat ikuisia. Puhdas luonto taas ei ole.

VAALIT LIBERO

23


NOLLAN ARVOINEN SOPIMUS NOLLATUNTISOPIMUKSESSA TYÖAIKA VAIHTELEE NOLLAN JA NELJÄNKYMMENEN VÄLILLÄ. MITÄÄN TAETTA MÄÄRÄTYLLE TYÖAJALLE EI ANNETA. OSKAR LINDMAN TUULI HUOVILA OUTI NEUVONEN

24

LIBERO VAALIT


OPERAATIO VAKIDUUNI on kampanja,

Sen sijaan esimerkiksi opiskelijoiden

jonka tavoitteena on herättää kansanlii-

solmimia nollasopimuksia ei pitäisi kiel-

ke vakituisen työn puolesta.

tää, sillä se olisi Pusan mukaan ammatti-

Kampanjassa kerätään nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on kieltää

mista.

lailla nollatuntisopimukset. Lakia halu-

»Nollasopimukset sopivat sellaisille

taan uudistaa siten, että osa-aikatyöhön

työntekijöille, jotka tarvitsevat elämänti-

määritetään vähintään 18 tunnin viik-

lanteensa takia joustoa. Mutta tämän pi-

kotyöaika ja työsopimuslain edellytyksiä

tää lähteä työntekijän omasta aloittees-

työajan määritelmästä täsmennetään.

ta», Pusa sanoo.

Tarkoituksena on parantaa osa-aika-

TUTUSTU KAMPANJAAN JA ALLEKIRJOITA KANSALAISALOITE OSOITTEESSA WWW.OPERAATIOVAKIDUUNI.FI

yhdistysliikkeeltä omaan jalkaan ampu-

Metalliteollisuuden

kokoonpanossa

työntekijöiden työajan ja ansiotason en-

työskentelevä Pusa näkee 50 000 kannat-

nustettavuutta sekä työsuhde- ja sosiaa-

tajan tavoitteen realistisena nykyisellä

liturvaa.

kasvuvauhdilla.

»Nollatuntisopimuksella ei saa kunnol-

»Tulevia eduskuntavaaleja varten si-

lista turvaa elämiseen, kun tuleva työ-

toutetaan myös kansanedustajaehdok-

määrä on epävarma ja työnantajalla on

kaita tukemaan kampanjaa.»

täysi sanelu siihen, että milloin tulee töi-

Toistaiseksi eduskuntapuolueista vain

hin ja milloin ei», Operaatio Vakiduunin

Vasemmistoliitto ja SDP ovat ottaneet

-kampanja-aktiivi Sami Pusa sanoo.

aloitteen vaaliohjelmaansa.

JUSSI VIRKKUNEN tietää, millaista on olla

-

töissä nollasopimuksella. Hän työskenteli

ka oli kuitenkin hyvä, kesäloman sai pi-

yli kaksi vuotta nollasopimuksella suoma-

tää ja työterveyshuolto hoidettiin. Vuorolistassa luki, paljonko viikossa oli töitä.

Virkkunen aloitti puolen vuoden mää-

»On hyvä kysymys, ottaisinko sopimuk-

räaikaisella sopimuksella. Sen jälkeen

sen uudestaan. Jos nyt päättäisin, niin en

hänelle ilmoitettiin, että töitä pitää teh-

laittaisi siihen nimeä», Virkkunen sanoo.

toistaiseksi voimassaoleva, mutta työ-

den kuukauden jälkeen hän ei saisi enää

tunteja oli 0–40 viikossa. Työpaikalla oli

työvuoroja. Nyt Virkkunen on allekirjoit-

jo kymmenkunta työntekijää samalla sta-

tanut kansalaisaloitteen nollatuntisopi-

tuksella.

musten kieltämiseksi.

oli mätä eli nollasoppari. Sopimuksessa

vaava, koska sopimus on nollan arvoinen.

on pirullisinta epävarmuus töistä, työn

Se ei takaa yhtään mitään, ainoastaan vel-

määrästä ja tuloista. Ei tiedä, riittävät-

voittaa. On päässyt syntymään tilanne,

kö rahat mihinkään», Virkkunen kertoo.

että työnantaja pystyy käyttämään hyväk-

Lopulta työnantaja ilmoitti, että kah-

»Nollasopimus on sanana helvetin ku-

Sopimuksessa luki, että kilpailijoille ei

seen tällaista porsaanreikää. En pysty hy-

saa työskennellä ja omaehtoisesta erosta

väksymään sitä.»

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON työ-

laista työtä, niin työvoiman tarve on ollut

olevansa sairaana lyhyellä varoitusajalla,

lainsäädännön asiantuntija Mika Kärk-

pysyvää. Silloin se on toistaiseksi voimas-

niin yrittäjä tarvitsee nopeasti jonkun te-

käinen näkee, että nollasopimuslaisia on

sa oleva työsopimus. Tämä on keskeinen

kemään työtä.»

ollut aina työmarkkinoilla. On vain käy-

työsuhdeturvan muoto määräaikaisissa

Nollasopimuksella työskentelevä voi

tetty eri nimityksiä: ekstraaja, kutsutyö-

sopimuksissa. Työnantajalla on velvolli-

Kärkkäisen mukaan kieltäytyä työvuoros-

läinen, tarvittaessa töihin kutsuttava tai

suus tarjota lisää työtä osa-aikaiselle työn-

ta käytännössä lähes aina. Tämä on toisin

reservityöntekijä.

tekijälle», Kärkkäinen sanoo.

kuin vakituisella sopimuksella työskente-

»Nollasopimuksella työskentelevän ase-

Hänen on vaikea kuvitella, että tietyil-

ma on ihan sama kuin määräaikaisissa ja

lä aloilla pärjätään ilman nollatuntisopi-

osa-aikaisissa työsuhteissa. Jos työnantaja

muksia.

ketjuttaa sopimuksia useita peräkkäin il-

»Jos käy niin, että esimerkiksi ravin-

man keskeytyksiä, ja jos tehdään saman-

tolan vakituinen työntekijä ilmoittaakin

levillä, jotka tulevat työvuoroon aina sovittuun aikaan. EK vastustaa kansalaisaloitteessa määrättyä 18 tunnin vähimmäistyöaikaa ja pitää sitä mielivaltaisesti asetettuna.

VAALIT LIBERO

25


ÄÄNESTÄMÄTTÖMYYDEN SYYT JOHTUVAT VAALIJÄRJESTELMÄSTÄ JA POLITIIKAN SISÄLLÖISTÄ. ÄÄNESTÄJÄÄ ON TURHA SYYLLISTÄÄ. KALLE ERKKILÄ & RITA DAHL •

26

LIBERO VAALIT

JUHA VELTTI


NELJÄ VIIDESTÄ NUORESTA katsoo ää-

misten antamista äänistä.

leissa esillä olevista asioista alkaa ol-

nestämisen olevan kansalaisvelvolli-

Tutkimuksessa kysyttiin äänestä-

la suora linkki myös omaan elämään.

suus. Lähes yhtä moni uskoo äänes-

mättömyyden syitä viime kuntavaa-

Suomessa ja monessa muussa länsi-

tämisen vaikuttavan asioihin.

leissa. Joka kymmenes nuori, joka ei

maassa on kuitenkin huomattu selvä

Nuoret ovat entistä kiinnostuneem-

äänestänyt kuntavaaleissa ilmoittaa,

sukupolvivaikutus äänestämisessä.

pia politiikasta, ja valtaosa heistä pi-

että hänellä on periaatteellinen pää-

Osallistuminen ei nouse iän myötä

tää politiikkaa tärkeänä.

tös olla äänestämättä vaaleissa.

enää samassa määrin kuin aikaisem-

Äänestämisestä nuoret eivät kuitenkaan innostu. Tiedot tulevat ilmi vuoden 2013 Nuorisobarometri-kyselytutkimuknuorta, jotka olivat 15–29-vuotiaita. Nuoret kokevat äänestämisen kaikista tutkimuksessa selvitetyistä vaikuttamistavoista tehokkaimpana.

Noin puolet tästä joukosta perus-

min. Tämä voi heijastaa osittain esi-

telee valintaa sillä, ettei kannata de-

merkiksi vaikeuksia työllistymises-

mokratiaa.

sä», Wass sanoo.

Äänestämättömyys ei näyttäydy ak-

Nuorisotutkimusseuran Nuoret ja

tiivisena poliittisena valintana, vaan

ääni – Nuoret eduskuntavaaleissa 2011

vaalipassiivisuutena tai oman elä-

-tutkimuksen mukaan puolueiden po-

mäntilanteen ja puolueiden edusta-

liittista peliä on pidetty suurten ikä-

man toimintatavan välisillä eroilla.

luokkien asiana, eikä ehdokkaiden

Yleisen

valtio-

Hyvin harva nuori uskoo, että äänes-

opin emerituspro-

tämättömyydellä voisi vaikuttaa.

fessori Tuomo Mar-

Miksi sitten alle 30 prosenttia

tikaisen

ole katsottu ajavan nuorten asioita. Tutkimuksesta

mukaan

selviää, että nuoret

19–24-vuotiaista nuorista kävi viime

nuorilla on epävar-

esiintyivät poliitti-

eduskuntavaaleissa uurnilla?

mat tulevaisuuden-

sessa keskustelussa

Akatemiatutkija Hanna Wassin

näkymät. Tämä vä-

lähinnä passiivisi-

mukaan äänestämättömyydelle on

hentää äänestysak-

na kohteina, jotka

kolme syytä.

tiivisuutta.

pitää pelastaa syr-

»Ihminen ei voi äänestää, hän ei

Äänestämättö -

jäytymiseltä, työt-

halua äänestää tai esimerkiksi puolu-

myys johtuu Mar-

tömyydeltä tai po-

eet tai kansalaisjärjestöt eivät ole ot-

tikaisen

liittiselta apatialta.

taaneet yhteyttä», hän sanoo.

usein pettymykses-

mukaan

Nuoret ovat myös

Wass on tehnyt monta vuotta ää-

tä politiikkaan, poliittiseen kulttuu-

aliedustettuja itse ehdokasasettelussa

nestysaktiivisuuteen liittyvää tutki-

riin sekä siinä esiintyvään korrupti-

ja valittujen ehdokkaiden joukossa.

musta Helsingin yliopiston talouden

oon ja poliittiseen nimityskulttuu-

ja politiikan tutkimuksen laitoksella.

riin.

Tutkimuksen mukaan nuoret ovat usein vain vaalilistojen täyte-ehdok-

Hänen mukaansa ei pitäisi pelkäs-

Wassin mukaan yhteiskunnalli-

kaina keräämässä ääniä muille. Puo-

tään miettiä, mikä äänestäjässä on vi-

nen huono-osaisuus heijastuu suo-

lueet eivät juuri panosta heidän kam-

kana. Wass kertoo, että äänestämät-

raan myös äänestämiseen. Usein eri

panjoihinsa.

tömyyteen vaikuttavat tarjontatekijät

tekijät kasautuvat.

ja politiikan sisällöt.

Nuoret päätyvät myös itse äänes-

»Heikko terveys laskee tuloja ja ka-

tämään usein tunnetumpia ja koke-

»Etenkin nuorille äänestäjille voi

ventaa sosiaalisia suhteita. Nämä vä-

neempia ehdokkaita, koska he eivät

olla vaikea löytää ideologioita, kun

hentävät äänestysmotivaatiota. Li-

tunne tarpeeksi hyvin nuoria ehdok-

keskustellaan rakenteellisista uu-

säksi äänestämättömyys periytyy, ku-

kaita.

distuksista ja toteuttamismalleista.

ten tulotaso tai heikko koulutus. Jos

Nuorisobarometrin mukaan suo-

Vaaliväittelyiden seuraaminen vaa-

ei äänestä nuorena, niin se jää hel-

malaisnuorten luottamus yhteiskun-

tii melkoista poliittista lukutaitoa»,

posti päälle myös vanhana. Nuorem-

taa kohtaan ei ensisijaisesti kana-

hän toteaa.

pien sukupolvien äänestysaktiivisuus

voidu äänestämiseen tai poliittiseen

ei kohoa vuosien mittaan.»

järjestötoimintaan. Edustuksellisen

Nuorisobarometrista selviää, että nuoret epäilevät mahdollisuuksiaan

Wassin mukaan on tiedetty jo mon-

vaikuttaa edustuksellisen demokra-

ta vuosikymmentä, että nuoret äänes-

tian kautta. Enemmistö uskoo, ettei

tävät vähemmän kuin vanhemmat

heillä ole mitään sananvaltaa siihen,

ikäpolvet.

demokratian uudistumiselle näyttäisi siis olevan tarvetta. Edellyttäisikö luottamuksen muuttuminen kiinnostukseksi sitä, että

mitä hallitus ja eduskunta päättävät.

»Iän myötä äänestysaktiivisuus

nuorille pystyttäisiin osoittamaan ja

Puolet nuorista on sitä mieltä, että

nousee, koska oma yhteiskunnalli-

kertomaan, että jokin taho ajaa hei-

puolueet ovat kiinnostuneita vain ih-

nen asema vakiintuu, ja monilla vaa-

dän asiaansa?

VAALIT LIBERO

27


A V

LAI E VIHREÄT POLIITIKOT ovat sanoneet Matti Nykästä myötäillen, että vaalit ovadolla olleena ja taas leikkiin mukaan huijattuna rohkenen olla eri mieltä asiasta. Alla muutamia havainnollistavia esimerkkejä. Nouset aamulla ylös ennen kuutta, juot kahvin ja ehkä vähän mehua. Ajat johonkin hevonperseensuolle paneeliin, jonka katsojista neljä viidestä ei saa vielä edes äänestää. Paneeli kestää tunnin tai kaksi, matka sinne vähintään saman verPaneelin jälkeen juot hailakkaa teetä samalla, kun muut ehdokkaat syövät täy-

ilmoittauduit mukaan. Ajat kotiin nälkäisenä ja väsyneenä, ja saatat siksi nähdä vähän hallusinaatioita. Väistelet peltipoliiseja kupla otsassa, koska et käynyt paneelin jälkeen vessassa, ja nyt tee pyrkii aggressiivisesti ulos elimistöstäsi. Jos hyvin käy, on samana iltana kunnallisjärjestön kokous tai muu vastaava tapaaminen, johon on pakko osallistua. Kotona keität nuudeleita, vastailet vaalikoneisiin, juot lisää teetä (tosin pa-

an väsynyt lähtemään kavereiden kanssa ulos tai katsomaan kumppanin kanssa

valvojaisissa. kuutta, ajat ehdokaskaverin kanssa laina-autolla pikkukylän kaupan eteen passiin jakamaan propagandaa ja pullakah-

28

LIBERO VAALIT

veja kylän kolmelle eläkeläiselle. Kaikki muut äänestysikäiset ovat töissä, tai ketään ei vaan kiinnosta. On pakkasta, palelee ja ketuttaa. Sinkoat teltalta ehdokaskaverin kanssa läheiseen kaupunkiin paneeliin, jossa on aivan liikaa ehdokkaita ja liian vähän aikaa. Paneelin jälkeen suuntaat syömään. Päivän ensimmäinen lämmin ruokahan kuuluu nauttia joskus neljän jälkeen. Väsymyksissänne ja ruokakoomassanne auton. Etsitte autoa ja hihittelette yhdyssanoille ja sananmuunnoksille siihen mal-

mään. Kaadut sänkyyn hetkeksi, kunnes muistat, että et ole jakanut sinulle tulleita kolmeasataa Viikkolehteä, ja nyt on jo torstai! Luukutat lehdet sekä pari omaa

Vaaleissa on myös puolensa. Saat valvoa myöhään ja viettää unettomia öitä. Menetät uskosi ihmisyyteen ja ihmiskuntaan sellaisten väitteiden, kuten »Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita» vuoksi. Saat kuunnella setämiesten kuittailua toreilla, poltat hihasi deadlinejen kanssa ja kumppanikin etääntyy kivasti, jos sellainen on. Ja silti minä aina haluan tähän touhuun mukaan. SINI SAVOLAINEN

Kirjoittajalla on ollut vaalityötä tehdessään myös kivaa. Ihan oikeasti.


184x128mm_Libero_ekvaalit.indd 1

9.3.2015 12:53:12

LIBERO

29


ANDIEN ARTESAANIT OUTI NEUVONEN

ANDIEN VUORISTOSSA Perussa elää

levät maata ja osallistuvat jonkin ver-

sa ja isommissa kylissä. Lähimpään

artesaaniyhteisöjä. Patacanchan yh-

ran myös käsitöiden tekemiseen.

kylään on noin kahden tunnin kävely-

teisössä asuu noin 450 inkaperillistä,

Käsityöt noudattavat vuosisatoja

matka, jonka miehet saattavat taittaa

joiden pääasiallinen elinkeino on kä-

vanhoja inkaperinteitä. Villa keritään

päivittäin. Naiset harvemmin liikku-

sityöt. Asuinolosuhteet 3 800 metrin

alpakoista ja värjätään luonnonme-

vat kylänsä ulkopuolelle.

korkeudessa ovat vuoristomaisen ka-

netelmin. Naiset ovat ylpeitä ammat-

Avioliitot solmitaan lähiyhteisöjen

rut: Päivällä saattaa olla lämmin, mut-

titaidostaan ja pukeutuvat kutomiin-

artesaaniperheiden välillä, jolloin nai-

ta yöllä lämpötila putoaa usein nollan

sa perinteisiin vaatteisiin. Jokaisel-

nen muuttaa aina miehensä perheen

alapuolelle.

la vaatekappaleella on merkityksensä

luokse. Kahdeksankymmentä prosent-

Asunnoissa ei ole lämmitystä, ja yk-

– esimerkiksi naisten hattujen usko-

tia perulaisista puhuu espanjaa, mut-

si vesipiste kattaa koko yhteisön tar-

taan varastoivan kantajansa naisellis-

ta yhteisöissä puhutaan ketšuankieltä,

peet. Tytöistä tulee artesaaneja noin

ta energiaa.

joka on aikoinaan ollut inkavaltakun-

6–8-vuotiaina. Yhteisön miehet vilje-

30 LIBERO

Käsityöt myydään lähikaupungeis-

nan virallinen kieli.


T

LIBERO

31


32

LIBERO


LIBERO

33


34

LIBERO


A

HP

E S U OM E N VA A L I T lähestyvät, mutta muuta Eurooppaa enemmän kiinnostaneet Kreikan vaalit käytiin jo. Niiettä oikealla. Ei ihme, sillä vaaleissa valittiin ensimmäinen demareista vasemmalle mennyt hallitus eurokriisin alkamisen jälkeen. Mutta kuinka paljon demareista vasemmalle tosiasiassa mentiin? Tästä kysymyksestä on keskusteltu, koska Kreikan päätyivät kuukauden kestäneen kamppailun jälkeen kompromissiin. Monet vasemmistolaiset pettyivät ja tulivat siihen lopputulokseen, että Syri-

tusten. Viikko päätöksen jälkeen Kreikan kaduilla nähtiinkin ensimmäinen uuden hallituksen vastainen mellakka. Tietojen ei olisi pitänyt kuitenkaan ylAlexis Tsipras olivat kampanjoineet useil-

nisteri Giánis Varoufákis

jälkeen vakuuttaneet, että Kreikan eroa eurosta ei tule ja lopputulos tulisi olemaan kompromissi. Jotkut olivat ehkä odottaneet, että tämä kaikki on ollut vain suunnitelmaa, ja limpi muutos, mutta se olisi kaikessa lopullisuudessaan ollut äänestäjien pettämistä ehkä jopa enemmän kuin nyt neuvoteltu lopputulos. loppuun asti. Ensimmäinen neuvottelujen jälkeinen mielipidemittaus vahvisti myös kreikkalaisten ajatelleen näin. Työ on vasta alussa, ja helppoja voittoja ei saada. Tärkein asia on kuitenkin koko Euroopan tasolla tapahtuva muutos pois talouskuripolitiikan ja vaihtoehdottomuuden aikakaudesta kohti uutta vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa. hallitukset saatetaan nähdä Espanjassa ja Irlannissa. Kolme on jo enemmän kuin yksi.

TATU AHPONEN Vanhentunut poliittinen nuori

LIBERO

35


VALOKUVAAJA FARZANA WAHIDY HALUAA TEOKSILLAAN MUUTTAA KÄSITYSTÄMME AFGAANINAISTEN ELÄMÄSTÄ. SAMALLA HÄN PYRKII KAROLIINA KNUUTI • FARZANA WAHIDY & LAURA RÄMÖ TUKEMAAN KOTIMAANSA MUUTOSTA.

36

LIBERO


FARZANA WAHIDYN

-

sia soisi kuulevan useamminkin.

massa on esillä edustava otanta Wahidyn laajasta tyylien ja teemojen kirjosta. Värikkäis-

Vuonna 2002 hän alkoi opiskella kuvajour-

sä kuvissa naiset pesevät pyykkiä, viettävät

-

juhlia, esiintyvät. Kuvissa on läsnäoloa ja in-

tä tuli ensimmäinen afganistanilainen nais-

tiimiyttä, sillä kuvatut naiset halusivat myös

puolinen valokuvaaja, joka työskenteli kan-

itse jakaa tarinansa.

sainväliselle kuvatoimistolle Agence-France

Jotkut kuvat ottavat suoremmin kantaa, kuten muotokuvat polttoitsemurhayritykses-

Wahidyn valokuvia ovat julkaisseet monet

tä henkiin jääneistä naisista. Kuvissa suuren

kansainvälisesti tunnetut lehdet, ja hän on

roolin saa myös tuulessa painavana ja muo-

saanut työstään useita tunnustuksia.

dottomana liehuva burka.

Alun perin hänen haaveillaan ei kuiten-

Kolmetoistavuotiaana Wahidy pahoinpi-

kaan ollut mitään tekemistä valokuvauksen

deltiin kadulla, koska hän ei käyttänyt bur-

kanssa.

kaa.

Vuonna 1996 Talibanin noustua valtaan

-

afgaaninaisten koulutus kiellettiin. Wahidy

vissani on vakavia ongelmia, koska niitäkin

sekä 300 muuta tyttöä jatkoivat koulunkäyn-

on. On kuitenkin myös jokapäiväistä naisten

-

arkielämää. Olen pyrkinyt näyttämään sen

non kertoa heidän tarinansa. Hän halusi,

muutoksen kipinän, joka Afganistanissa täl-

toisin sanoen, työskennellä toimittajana.

lä hetkellä kytee. Sen turvaamiseen tarvitaan

»Kun pääsin koulutusohjelmaan, en edes

tukea», Wahidy selventää.

tiennyt, mitä kuvajournalismi on. Ajattelin,

»Takana on monta vuosikymmentä sotaa

-

ja muutokset vaikuttavat naisten elämään.

täisi uraani kirjoittajana. Tajusin kuitenkin

Afganistanissa kaikki on politiikka», hän

pian löytäneeni kansainvälisen kielen asiani

painottaa.

jakamiseen. En sitten koskaan päätynyt toimittajakouluun», hän kertoo. Asuessaan ulkomailla hän huomasi, että kuvat afgaaninaisista tarjosivat yhtä ja sa-

Yksi Wahidyn päämääristä onkin kehittää apurahajärjestelmä, joka voisi tukea lupaavia kuvaajia esimerkiksi kameran hankinnassa.

maa muottia. Hän palasi kotimaahansa ja

»Sanoisin, että afganistanilainen valoku-

alkoi työstää projektia, jonka tavoite on laa-

vaus on 10–12 vuotta vanha. On paljon, mi-

jentaa tätä kuvastoa.

tä pitäisi tehdä, eikä tukea ole tarjolla», hän

Poliittisen valokuvan festivaalin kokoel-

kertoo.

LIBERO

37


KRITIIKKI

BERLINALE ON YKSI maailman perinteik-

osanneet vastata. Hollywoodin pinnallisuut-

nen, mutta elokuvan naseva huumorintaju

käimmistä ja tärkeimmistä elokuvafestivaa-

ta kuvaavassa elokuvassa kaikki naisvartalot

kannattelee sitä pitkälle.

leista, mutta aina sitä ei ole voinut päätel-

ovat Los Angelesin ulkonäköpaineiden mu-

Parhaalle homoelokuvalle jaettava Ted-

lä kilpasarjan elokuvien laadusta. Berliini

kaisia. Asia olisi raskauttavampi, jos Rickin

dy-palkinto meni Sebastián Silvan gentri-

on pysynyt merkittävänä lähinnä sen valta-

elämäntyyli esitettäisiin sympaattisessa va-

Nasty Babylle. Chileläi-

van markkinan ansiosta, missä on suljetuis-

lossa, mutta naisseikkailuiden jatkumo on

nen Silva näyttelee yhdessä Tunde Adebim-

sa näytöksissä esillä myös suomalaiseloku-

ennemmin surullinen kuin kiehtova.

pen

via. Tänä ja viime vuonna Berliinissä kilpai-

Malickin elokuva jäi palkinnoitta kuten

li elokuvia nimekkäiltä tekijöiltä, jotka ovat

myös osittain suomalaisella rahalla tuotet-

aiemmin päässeet Venetsian ja Cannesin fes-

tu Eisenstein in Guanajuato. Parhaat työnsä 80-

tivaaleille.

ja 90-luvuilla tehnyt Peter Greenaway valit-

vät hankkia lasta heidän yhteisen ystävänsä Kristen Wiig maa kuitenkin häiriköi alakerran mielisai-

Terrence Malickin uusin elokuva Knight

si suomalaisen Elmer Bäckin venäläisohjaa-

of Cups oli journalistien keskuudessa odote-

jasta kertovan elokuvansa nimiosaan. Sergei

Hienosti näytellyssä elokuvassa vastakkain-

tuin. Lehdistönäytös aiheutti valtavan pää-

Eisenstein – kuten muutama muukin venä-

asettelu tuntuu loppua kohden hieman yli-

salin aulassa paniikkkia ja tönimistä taval-

läissuuruus – oli tunnetusti homoseksuaa-

menevältä, mutta aihevalinta on kiinnosta-

la, joka muistutti Cannesia enemmän kuin

li ja ainakin Greenawayn sepitteen mukaan

va ja amerikkalaistuotannolle epätyypillisen

Berlinalea. Itse elokuva oli yllättävän onnis-

menetti neitsyytensä Meksikossa 33-vuoti-

poliittinen.

tunut katumusmatka viihdeteollisuudessa

aana. Elokuva kertoo hirtehisesti tästä ajan-

Silvan synnyinmaahan sijoittuva El Club

jaksosta nostaen selkeästi keskisormea Venä-

voitti varsinaisen kilpasarjan toiseksi tär-

jän nykylainsäädännölle. Elokuvan keskiössä

keimmän palkinnon. Pablo Larraínin oh-

Portman ja Cate Blanchett

dyntä vaikeuttanee sen levittämistä useassa

ta on kauniin synkästi kuvattu taidonnäyte.

suudessa heräsi kysymys esineellistävästä

maassa, muttei toivottavasti Suomessa. Vi-

Larraín sai aiheen elokuvaansa lehtiartikke-

naiskuvasta, johon Bale ja Portman eivät

suaalisesti Greenawayn uutuus on epätasai-

lista, jossa kerrottiin kirkon vieneen pappeja

Christian Bale teisiin ja muistoihin menneistä romansseis-

Reg E. Cathey

Imogen Poots, Natalie

38

LIBERO


KRITIIKKI

OSATAANKO APUA ANTAA? EERO SUORANTA KEHITYSAVUN KIROUS NÄYTTÄÄ SYNTYNEEN onnellisten tähtien alla, sillä kirja on herättänyt kohua heti ilmestymisestään lähtien. 40 kehitysavun parissa vietetyn vuoden jälkeen Matti Kääriäinen väittää, että apu ei olekaan onnistunut äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä. Kehityspolitiikkaa ohjaavat teollisuusmaiden oma etu, ja köyhät maat jäävät pahimmillaan avusta riippuvaisiksi. Vaikka Kehitysavun kirous vyöryttää esiin liudan esimerkkejä kehitysyhteistyön ongelmakohdista, se käsittelee niitä liian ylimalkaisesti ja sekavasti, jotta lukija voisi kirjan perusteella muodostaa aiheeseen oman kantansa. Kääriäinen kertoo kyllä sivukaupalla omista kokemuksistaan, mutta keskeisten väitteiden perustelu jää

Matti Kääriäinen Kehitysavun kirous

lähinnä yksittäisten numeroiden ja tutkijoiden siteeraamisen varaan. Lopputulos on epämääräinen yhdistelmä muistelmia ja mielipidekirjoitusta, mikä tuskin vakuuttaa epäilijää tai antaa valaistusta epätietoisille. Kehitysyhteistyön arvostelemisen lisäksi Kehitysavun kirous sisältää sinänsä hyviä huomioita kansainvälisen talousjärjestelmän ongelmista sekä kuivaa, mutta todennäköisesti aiheellista kritiikkiä Suomen epäselvää kehityspoliittista linjaa kohtaan. Lopussa Kääriäinen nostaa vielä esiin eettisen sijoittamisen ja kuluttajaaktivismin keinoina auttaa kehitysmaita. Toivottavasti emme joudu muutaman vuosikymmenen päästä lukemaan tilityksiä siitä, kuinka nämäkään vaihtoehdot eivät vähentäneet köyhyyttä.

MIKKO PIHKOLUOMA

KATKERANSULOINEN OODI VAPAUDESTA

EMMI LIULIA

syrjäseuduille ennen kuin heitä oli saatu oi-

ENGLANNISSA SYNTYNYT, jamaikalaistaustainen Andrea Levy

keuden eteen. Elokuva riepottelee katolisen

on palkittu historiallisen romaanin kirjoittaja, jonka tuotanto

kirkon oikeustajuttomuutta, mutta onnis-

on keskittynyt tarkastelemaan maahanmuuttajien kokemuksia

tuu silti tekemään vakavan aiheen ympäril-

sekä Britannian ja Karibian kolonialistista suhdetta. Pitkä laulu ei

lä absurdia komiikkaa. Jo Larrainin edellinen

tee tässä poikkeusta. Vuoden 2011 Walter Scott Price for Historical

vaalimainoskampanjakuvaus NO

Fiction -palkinnon voittaja kuvaa orjuutta 1800-luvulla plantaasille syntyneen Julyn elämäkerran kautta.

elokuvan Oscarista, joten tällekin elokuvalle

Teos heijastaa rosoisella ja maanläheisellä tavalla vankeuden ja vapauden ongelmallista suhdetta, sekä erityisesti orjuuden kieltä-

voi odottaa lupaavaa tulevaisuutta. Parhaan ohjaajan palkinto jaettiin tänä

misestä seuraavaa sekavaa ja epävarmaa aikakautta. Muistelmien

vuonna poikkeuksellisesti kahdelle elokuval-

hahmossa välittyvä kertomus on rankasta aiheestaan huolimat-

le, joista

ta kaikkea muuta kuin kurjuudella mässäilevä. Fyysistä, henkis-

teki suu-

ren vaikutuksen elokuvallaan Body. Omaisia menettäneistä kertova erikoislaatuinen tari-

pana näyttäytyy usein liiallinen julmuus, joka saattaa turruttaa

na pursuaa mustaa komediaa tavalla, joka lu-

yleisönsä.

paa hyvää puolalaiselokuvan tulevaisuudel-

Plantaasin arkea kuvataan silti kaunistelemattomasti. Pelto-or-

le. Szumowska luketuu nyt myös manner-

jat tekevät kovaa ruumiillista työtä, sisäorjat elävät omassa kultai-

Euroopan kiinnostavimpiin naisohjaajiin.

sessa häkissään omistajiensa mielitekojen armoilla. Pitkän lau-

Muita yhden kaikkien aikojen kiinnosta-

lun vahvuudeksi nousee kuitenkin teoksen hienovarainen melo-

vimman Berlinalen kilpasarjan voittajia oli-

draaman taju. Orjuus on aiheena yhä kipeä, kenties jopa tabu.

vat iranilaisen Jafar Panahin Taxi ja Andrew

Sortoa ja ihmisoikeustaistelua kuvaava romaani onnistuu silti

Haigh’n

olemaan paitsi liikuttava, myös humoristinen, lämmin ja viih-

Looking

45 Years.

Molemmista kuullaan varmasti myöhemmin

Andrea Levy Pitkä laulu Into 2014

dyttävä.

tänä vuonna Suomessa lisää. LIBERO

39


heistä steriloida. Osin samaa matkaa Suomeen tuli käsitys kansakunnasta yhtenä organismina, jota uhataan ulkoa käsin.

VALTIO ALAS!

Lopputuloksena syntyi rakenteellisesti rasistinen ja homogeeninen valtio, joka vartioi rajojaan ja väestöään mustasukkaisella kiivaudella. Hyvinvointivaltiota ei voi irrottaa nationalismin synkästä historiasta. »Me emme tule itkemään hyvinvointivaltion loppua, koska hyvinvointivaltio oli myös mielisairaala, vammaisten keskitysleiri, vankila ja patriarkaalis-koloniaalis-heteronormatiivinen koulu», kirjoittaa espanBeatriz Preciado.

MISSÄ MIELIKUVITUS? Nykyisen hyvinvointivaltiokeskustelun suurimpia ongelmia on sosiaalipoliittisen mielikuvituksen puute. Jumiutuminen nostalgiseen hyvinvointivaltion ideaan kahlitsee vasemmiston sankarilliseksi häviäjäksi, joka käy vain torjuntataisteluja oikeiston leikkausyrityksiä vastaan.

PLANEETTA EI KESTÄ ENÄÄ YHTÄKÄÄN HYVINVOINTIVALTIOTA. PONTUS PUROKURU LÖYTYISIKÖ TILALLE JOTAIN PAREMPAA?

Hyvinvointivaltio oli hierarkioihin ja selkeisiin ammatti- ja sukupuolirooleihin perustuva luokkakompro-

KEVÄÄLLÄ ON jälleen kerran vaalit,

kasvuun, joka kuumentaa ilmastoa,

joissa jokainen puolustaa hyvinvoin-

tuhoaa metsiä ja eliölajeja sekä imu-

tivaltiota. Eikä ihme, sillä suoma-

roi resursseja eri puolelta maailmaa.

laisten valtaenemmistö on »valmis

Samalla kun Suomen luontoa on puh-

mihin hyvänsä puolustaakseen hy-

distettu, ympäristöongelmat on ul-

vinvointivaltiota», kuten Elinkeino-

koistettu Kiinaan ja Kongoon.

elämän Valtuuskunta EVA kirjoittaa asenne- ja arvotutkimuksessaan Nel-

HYVINVOINTIVALTION PIMEÄ PUOLI

jäs Suomi

Hyvinvointivaltion kriitikot eivät ole

Kannatus on ymmärrettävää si-

täysin väärässä siinä, että projek-

käli, kun termillä viitataan sosiaali-

tin historia on kaiken hyvän ohella

turvaan, julkisiin palveluihin, tasa-

myös holhoamisen, laitostumisen,

vertaisuuteen ja muihin vastaaviin

vieraannuttamisen ja sulkeutumisen

investointeihin ja periaatteisiin. Toi-

historiaa.

saalta on kyseenalaista, missä mää-

Tapio Tamminen kirjoittaa kirjas-

rin elämme edelleen tällaisessa kan-

saan Kansankodin pimeämpi puoli siitä,

sallisromanttisessa hyvinvointival-

miten ruotsalainen hyvinvointival-

tiossa. Ja vaikka eläisimmekin, se ei

tioajattelu kytkeytyi rotuajatteluun

ole ongelmaton rakennelma.

ja eugeniikkaan. Hyvinvointivalti-

LUKEMISTA:

missi. Se saattoi olla mielekäs tietyssä 1900-luvun tilanteessa, jota määritti-

Mikko Jakonen & Tiina Silvasti (toim.): Talouden uudet muodot. Into 2015. Hanna Moilanen, Jukka Peltokoski , Jaana Pirkkalainen & Tero Toivanen: Uusi osuuskunta – Tekijöiden liike. Into 2014. Beatriz Preciado: Me sanomme VALLANKUMOUS. Revalvaatio.org 25.3.2013. Tapio Tamminen: Kansankodin pimeämpi puoli. Atena 2015.

vät voimakas talouskasvu, vakituinen palkkatyö, teollistuminen ja Neuvostoliitto. Nyt voisi olla aika keksiä jotakin uutta. Yhdeksi kehityssuunnaksi on ehdotettu »yhteistämistä» eli yksityistämisen vastakohtaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi resurssien avaamista yhteiseen käyttöön, palvelujen kehittämistä käyttäjien näkökulmasta ja vallan jakamista työpaikoilla. Yhteistalouden ei olisi enää pakko suuntautua talouskasvuun. »Yhteisvaltiossa» julkinen valta voisi edelleen hoitaa tuotantotekijävaltaisimmat palvelut, kuten koulutuksen ja raideliikenteen, sekä jakaa

Hyvinvointivaltio on ympäristöä

on isä Gunnar Myrdal kannatti puo-

tuhoava tuotantotehdas. Sitä ei ole

lisonsa Alvan kanssa pakkosterilisaa-

lon muodossa. Esimerkiksi maanvil-

mahdollista edes ajatella ilman jat-

tiota. »Kelvottomat» tai »imbesillit»

jelyä, mediaa ja hoivatyötä voisi hoi-

kuvaa talouskasvua.

eivät saaneet synnyttää lapsia.

taa suoraan yhteisöistä käsin. Osa re-

yhdessä tuotettua rikkautta perustu-

Sekä yhteiskuntarauha että rahoi-

Suomi omaksui vähemmistöjen

sursseista, kuten tieteellinen tieto ja

tus on sidottu saastuttavaan ja jatku-

sortamisen suoraan Ruotsista. Vä-

ohjelmistot, avattaisiin täysin vapaa-

vasti lisäenergiaa vaativaan talous-

hemmistöjä piti valvoa, ja pahimmat

seen käyttöön.

40 LIBERO


Vasemmistonuoret ry:n (Vänsterunga rf, Gurut Beale Nuorat rs) 28. sääntömääräinen yhdistyksen varsinainen kokous, jota kutsutaan liittokokoukseksi, pidetään Wiljamissa osoitteessa Urheilukatu 1, 96100 Rovaniemi. Kokous alkaa 22.5.2015 klo 17. Kukin piirijärjestö on oikeutettu lähettämään kokoukseen edustajia jäsenmääriensä suhteessa, kuitenkin vähintään yhden edustajan. Piirikohtainen edustajien määrä, jonka hallitus on vahvistanut, lasketaan edellisen kalenterivuoden lopun jäsenmäärien perusteella. Edustajien on oltava piirijärjestön tai sen yhteisöjäsenen jäseniä. Piirijärjestön valitsema edustaja saa täyttää kokousvuonna korkeintaan 30 vuotta. Yhdistyksen kannattajajäsenillä ja perusjärjestöjen nimetyillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksessa käsitellään järjestön sääntöjen 8 §:n määräämät asiat sekä järjestön poliittisen ohjelman sekä strategian hyväksyminen. Jos aloitteisiin ja esityksiin halutaan hallituksen vastaus, on ne toimitettava hallitukselle viimeistään 1.4.2015.

osoitteeseen: Vasemmistonuoret ry, pääsihteeri Mai Kivelä, Hämeentie 29, 6.krs, 00500 Helsinki. Kokouksen edustajakorttien jako aloitetaan ilmoittautumispisteessä kokouspaikan aulassa perjantaina 22.5.2015 klo 15.30 hyväksyttyä edustajavaltakirjaa vastaan.

Helsingissä 23.1.2015 Vasemmistonuoret ry:n hallitus

ICAHDin toiminta yhdistää ruohonjuuritason toimintaa, poliittista analyysiä ja päättäjiin vaikuttamista. Israelilainen emojärjestömme järjestää vuosittain jälleenrakennusleirejä, joilla kansainväliset aktivistit, palestiinalaiset ja israelilaiset rakentavat yhdessä miehitysjoukkojen tuhoamia koteja.

ICAHD Finland on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on Israelin miehityksen ja apartheidin lopettaminen tavalla, joka noudattaa kansainvälistä oikeutta ja takaa kaikkien Israelin/Palestiinan alueella asuvien oikeudet. Järjestömme on puoluepoliittisesti sitoutumaton. ICAHD on lyhenne sanoista Israeli Committee Against House Demolitions, israelilainen komitea talojen tuhoamista vastaan. ICAHD Finland tiedottaa Israel/Palestiina -konfliktin nykytilasta ja historiasta, julkaisee tutkimusta, artikkeleita ja videoita ja on yhteydessä tiedotusvälineisiin ja poliitikkoihin. Tuomme myös israelilaisia, palestiinalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita vierailemaan Suomeen. Viime vuosien aikana olemme julkaisseet raportteja mm. siirtokunnissa toimiviin yhtiöihin (Ahava, Sodastream, Veolia) liittyen. Myös kampanjamme Suomen ja Israelin välistä asekauppaa vastaan on saanut runsaasti huomiota.

Tue toimintaamme ICAHD Finlandin toiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Jos haluat tulla mukaan tai tukea toimintaamme, ota rohkeasti yhteyttä (icahd@icahd.fi)! Lisätietoja kampanjoistamme ja muusta toiminnasta sekä jäseneksi tai kannatusjäseneksi liittymisestä löytyy nettisivuiltamme www.icahd.fi.

Yhteystiedot icahd@icahd.fi www.icahd.fi Facebook: facebook.com/icahdfinland Twitter: @icahdfinland


VASEMMISTONUORET

VASEMMISTONUORILLA ON KEVÄÄN EDUSKUNTAVAALEISSA 34 EHDOKASTA.

RIKU MANNINEN SATAKUNNAN VAALIPIIRI

JOONA MIELONEN KAAKKOIS-SUOMEN VAALIPIIRI

Eduskunnassa tekisin idealistista politiikkaa vasemmistolaisten päämäärien hyväksi. Laki kerrallaan kohti suoraa demokratiaa ja sosialismia.

ILMARI WALKER

MARJUKKA HUTTUNEN

VAASAN VAALIPIIRI

KESKI-SUOMEN VAALIPIIRI

Taataan elanto ja asunto jokaiselle, tuodaan marginalisoitujen äänet esille, seis markkinatalouden yksinvallalle. Yhdessä voittoon!

Tasa-arvo, ekologisuus ja oikeudenmukaisuus ohjaavat toimintaani. Ilmastolaki teoriasta käytäntöön ja perustulokokeilu valmisteluun!

ANTTI HARTIKAINEN

HENRIK NYHOLM HELSINGIN VAALIPIIRI

HÄMEEN VAALIPIIRI

Vapautta sulle ja mulle. Valtiovalta mahdollistamaan, ei kyykyttämään.

Vuokra-asuntoja kansalle! Riittävä #perustulo pitämään huolta! Rahoitus verosuunnitteluun puuttumalla!

SADE KONDELIN

JARKKO LAMPUOTI

JAAKKO LINDFORS

VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

Ajan translain uudistusta, joka perustuu itsemäärittelyoikeuteen psykiatrisen portinvartijajärjestelmän sijaan. Oikeus omaan sukupuoleen!

Tartun megafoniin: #rahanvalta, #ympäristökriisit, #hyvävelikerhot, #seksuaalinen epätasaarvo, #ökyleikkaukset ja #muukalaisviha roskiin!

ALEKSI NORMAN

PIRKANMAAN VAALIPIIRI

SATAKUNNAN VAALIPIIRI

Hyvinvointi-investointi ja ekologinen rakenneuudistus. Nyt jos koskaan.

Elvytys, tasa-arvo, täystyöllisyys ja parempi maailma. Liity vallankumoukseen!

42

LIBERO


VASEMMISTONUORET

JONI KALLIOMÄKI

DANIEL NYMAN

SATAKUNNAN VAALIPIIRI

UUDENMAAN VAALIPIIRI

SINI SAVOLAINEN

VILJA LUMME HÄMEEN VAALIPIIRI

KAAKKOIS-SUOMEN VAALIPIIRI

Haluan lisätä panostusta sosiaalija terveyspalveluiden ennaltaehkäisevään työhön. Nuoret mukaan päätöksentekoon!

Yksi Saimaan rannoilla kypsytelty kettutyttö vastaa kymmentä pölyttynyttä porvaria. Perustulo luomaan perusturvaa ja ihmisoikeudet kaikille!

TUUKKA PÄÄKKÖNEN

JARIPEKKA KANNIAINEN

VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

OULUN VAALIPIIRI

Huolehdin Meriakatemia -hankkeen läpiviemisestä ja siten Varsinais-Suomen ja Itämeren tulevaisuudesta.

VILLE LUOTOLA

Uusi TTIP - Työ, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja perustulo. #EhdokasKanniainen

ANNI AHLAKORPI LAPIN VAALIPIIRI

LAPIN VAALIPIIRI

Lappi itsenäiseksi (tai siis ainakin laajempi aluehallinto), koulutusta kansalle ja ennen kaikkea toimeentuloa ja työtä just sulle!

Peruspalvelut ja -tulo kaikille. Ei rasismille, turhille kaivoksille ja leikkauksille. Kyllä elävälle ja vapaalle Lapille!

SAANA LIND

ANTTI SAARELAINEN

VAASAN VAALIPIIRI

SAVO-KARJALAN VAALIPIIRI

Ohjaimissa feministi, määränpäänä tasa-arvoinen yhteiskunta. Matka alkakoon tänään.

MATIAS HEIKOLA

Meillä käsissämme kaksi kriisiä, ympäristö- ja talouskriisi, ratkaisu on sama - punavihreällä elvytyksellä ekologisesti kestäviä työpaikkoja.

EEVA PISTOKOSKI

KESKI-SUOMEN VAALIPIIRI

LAPIN VAALIPIIRI

Elvytys, yhdenvertaisuus ja ympäristövastuu - pakko ottaa kaikki.

Hyvästi leikkaus- ja säästökrapula. Lapin voi pelastaa työllä, hyvinvoinnilla ja investoinneilla.

LIBERO

43


VASEMMISTONUORET

MIIKKA UOTINEN

JUUSO AROMAA

UUDENMAAN VAALIPIIRI

UUDENMAAN VAALIPIIRI

Vyönkiristyksen aika oli eilen, ilmaston ja tasa-arvon aika on tänään.

Vyönkiristyksen aika oli eilen, ilmaston ja tasa-arvon aika on tänään.

KATJA KOTALAMPI PIRKANMAAN VAALIPIIRI

SAMI RONKOLA

Tuotetaan laadukkaat palvelut lähellä – terveys ja koulutus. Tehdään oikeita ympäristötekoja ja luodaan tasa-arvoinen yhteiskunta kaikille.

Nuorisotyö. Venäjä-suhteet. Leikkauspolitiikan sijaan inhimillistä politiikkaa.

UUDENMAAN VAALIPIIRI

LI ANDERSSON

SOPHIA LEPPÄ

VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

HELSINGIN VAALIPIIRI

MIA HAGLUND

Parempi tulevaisuus alulle – kauaskantoista koulutus- ja mielenterveyspolitiikkaa & aktiivista yhteiskuntatoimijuutta tukevat rakenteet nyt!

#perustulo #feminismi #ympäristö #elvytys #koulutus #liittoutumattomuus

HANNA SARKKINEN

HELSINGIN VAALIPIIRI

OULUN VAALIPIIRI

Ilmastokriisi ei odota, taloutta on elvytettävä ja tasa-arvo ei ole valmis. Vaihdetaan vallanpitäjät ja valitaan vähemmän setiä eduskuntaan.

Tekisin työtä työllisyyden, tulo- ja terveyserojen kaventamisen ja kestävän ympäristöpolitiikan eteen.

MIIKKA KORTELAINEN

MAI KIVELÄ

OULUN VAALIPIIRI

HELSINGIN VAALIPIIRI

Yhteisen hyvän puolustaja, paremman tulevaisuuden luoja. #miikkavaalivoittoon

Aktivismia eduskuntaan! Kyllä: uusiutuva energia, perustulo, feminismi, eläinten oikeudet. Ei: veronkierto, TTIP, NATO, asunnottomuus.

LAURI ARONEN

VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRI

Pitää ääntä ympäristön puolesta. Suomen on siirryttävä kohti kierrätysyhteiskunta ja lakattava tuhlaamasta luonnonvaroja. 44 LIBERO

HEIDI GRÖNDAHL UUDENMAAN VAALIPIIRI

Espoo-Salo oikorata on rakennettava heti, jottei 1-tietä tarvitse leventää. Oikoradalle asemat ainakin Nummelaan ja Lohjaan.


VASEMMISTONUORET

Talouskurista elvytykseen Suomessa ja Euroopassa on harjoitettu talouskuripolitiikkaa, vontaa ja sanktioita on kevennettävä. Jäsenmaiden talouspoliitkauksiin sekä työehtojen heikentämiseen. Talouskuri ei ole laskenut velkasuhdetta. Sen sijaan työttömyys, köyhyys ja pahoinvointi koskettavat yhä suurempaa osaa kansasta. Talouskasvunäkymät ovat Suomessa ja kaikkialla Euroopassa erittäin heikot. jardin investointiohjelmalla. Investoinnit on suunnattava uusiu-

ja tutkimukseen. Elvytys luo uutta kasvua, jonka avulla pienenmalla naisvaltaisten alojen palkkatasoa. Euroopan keskuspankin mandaatti on muutettava niin, että ettava myös työllisyyden ja talouskasvun myönteistä kehitystä. EU:n jäsenmaiden taloudenhoitoa koskevat sopimukset on neu-

Suomen koulutusjärjestelmän maksuttomuus on yksi keskeisimsa syntyneille kuin tänne muuttaneille mahdollisuuden korkeakouluttautua. Maksuton koulutus on myös hyvä tapa varmistaa, että kaikki inhimilliset resurssit tulevat käyttöön. Maksuton korkeakoulutus on tärkeä keino Suomelle erottautua kansainvälisesti ja houkutella maahan ulkomaalaisia osaajia opiskelemaan ja työskentelemään. Lukukausimaksuja ei pidä ottaa käyttöön EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville eikä missään muussa-

teen ja verovälttelyyn voidaan puuttua, Suomessa on otettava käyttöön veronumero myös palvelualoilla. Hallintarekisteristä on luovuttava. Verohallinnolle pitää osoittaa lisää resursseja harmaan talouden torjuntaan. Suomen täytyy ajaa EU:ssa maakohtaiseen kirjanpitoon ja monikeskeiseen automaattiseen verotietojen vaihtoon velvoittavaa lainsäädäntöä sekä yhtenäisen yhteisöveron vähimmäistason säätämistä unionin alueella. Kaikkia tuloja on verotettava yhtenäisen progressiivisen verotusasteikon mukaan. Pääomaverotuksesta ja joihinkin sosiaalietuuksiin kohdennetusta erillisestä verotuksesta pitää luo-

kaan muodossa. Suomen on pikaisesti uudistettava kansalaisaloitetta koskevaa lainsäädäntöä suorien ja sitovien kansanäänestysten käyttöön ottamiseksi. Nykymuodossaan kansalaisaloite ei ole aito vaikuttamisen väylä, koska eduskunnalla ja kunnanvaltuustoilla on aina mahdollisuus päättää olla edistämättä aloitteissa esitettyjä vaatimuksia. Jotta kansalaisaloite olisi aidosti vaikuttava, on varmistettava, että esitettyihin vaatimuksiin otetaan kantaa.

LIBERO

45


VASEMMISTONUORET

rustulon käyttöönoton valmistelu. Perustulo on kaikille pysyvästi Suomessa asuville täysi-ikäisille joka kuukausi automaattises-

opiskelun ja työnteon yhdistämisen sekä lyhytaikaisen ja epäsäännöllisen työnteon. Perustulon tulee olla vähintään 700 eu-

kuukauden päästä asunnottomaksi joutumisesta. Takuun toteu-

Tämän lisäksi pitää panostaa myös tuettuun asumiseen, asumisen esteettömyyteen ja asunnottomuuden poistamiseen. on laskettava, ja korkovähennysoikeus tulee lakkauttaa koko-

tukijärjestelmä on säilytettävä. Perustulo mahdollistaa myös sosiaalitoimen keskittymisen sosiaalityöhön. nuksen nykyinen myöntämistapa synnynnäisen sukupuolen mukaan aiheuttaa huomattavia käytännön ongelmia muun muassa sukupuolenkorjausprosessin läpikäyneille henkilöille. Hallituksen pitää säätää asuntotakuu, jonka tavoitteena on

tää ohjata puhtaasti julkisesti tuotettuihin palveluihin. Yksityi-

sa pitää jatkossa huomioida yritysten verojalanjälki.

Työelämän epäkohdat on korjattava Suomessa on hyvin sukupuolittuneet työmarkkinat. Erityisesti naisten työllisyysaste on muita Pohjoismaita alhaisemmalla tasolla, ja naisvaltaisilla aloilla työskentelevät kärsivät liian ma-

paajärjestelmä. Kuusi kuukautta kiintiöidään kummallekin vanhemmalle, minkä lisäksi on yksi kuuden kuukauden jakso, jonka käyttämisestä vanhemmat saavat itse päättää. Yksinhuoltajat käyttävät kaikki kuukaudet itse. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa vanhempainvapaalle jäämistä ja tukea tasaisempaa vastuunjakoa lastenhoidossa. Nollatuntityösopimukset on kiellettävä säätämällä osa-aikavain työntekijän toivomuksesta, jolle on perusteltu syy, kuten

46 LIBERO

opiskelu tai lastenhoito. Nollatuntisopimukset ovat johtaneet

va työntekijä joutuu karenssiin eikä voi hakea työttömyyskorvausta. Hallituskaudella on aloitettava yhteistyössä työmarkkinaosa-

dollista jakaa työtä tasaisemmin useammalle työntekijälle sekä nenaikaiset eläköitymiset ovat työelämän suurimpia ongelmia. Työajan lyhentämistä voitaisiin kokeilla esimerkiksi sosi-


VASEMMISTONUORET

Ilmastokriisi ei odota Suomen on sitouduttava tarpeeksi kunnianhimoisiin kotimaisiin päästövähennystavoitteisiin ja edistettävä tiukkoja tavoitteita myös EU:ssa. Suomen pitää asettaa sitovaksi tavoitteek-

Uusille ydinvoimaloille ei pidä myöntää hallituskauden aikaotettaviin uusiutuviin energialähteisiin. Ympäristölle haitalli-

Tavoitteeseen päästään vähentämällä energian kokonaistämällä laajamittaisia investointeja uusiutuvaan energiaan ja

täytyy taata mahdollisimman lajityypillinen elämä. Tehotuotannosta luopuminen asetetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi. Kasvisruokailua sekä paikallista ruuantuotantoa on tuettava. Ruotuotteille on säädettävä erillinen vero. Julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa on suosittava kas-

Kaivosalalla on otettava käyttöön louhintamaksu tai kaivosmahdollisten ympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen. Maksujärjestelmällä on myös mahdollista kanavoi-

nekinedistämistukia ei pidä enää myöntää eläintuotteita markkinoiviin kampanjoihin, vaan kasvisruokailun ja luomuruoan edistämiseen. Eläinsuojelun resursseja on lisättävä. Turkistar-

Ei Natolle Suomen on pysyttävä jatkossakin sotilaallisesti liittoutumattomana ja kasvatettava etäisyyttä sotilasliitto Natoon. Liittyminen Natoon muuttaisi keskeisesti Suomen nykyistä ulkopoliittista asemaa, eikä se ole perusteltua aikana, jolloin Euroopan sisällä on syntynyt uusia jännitteitä. Hallituskauden aikana Suomen pitää vähentää Naton kanssa tehtävää yhteistyötä. Suo-

Suomen pitää muuttaa myös asekauppakäytäntöjään vastaamaan maan julkilausuttuja tavoitteita ihmisoikeuksien ja demo-

liittoutumattomuuden lisäksi kansalliseen puolustukseen sekä ihmisoikeuksien ja YK:n roolin vahvaan painottamiseen kaikessa ulkopolitiikassa.

la valmistettujen tuotteiden tuonti Suomeen on kiellettävä. Lisäksi Suomi tunnustaa Palestiinan valtion.

tuja eettisiä kriteereitä. Suomen on lopetettava asekauppa ihmisoikeusloukkauksiin sekä kansainvälisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneiden maiden kanssa. Linjaus koskee erityises-

LIBERO

47


VASEMMISTONUORET

KALLE ERKKILÄ

VAALIKAMPANJA ALKOI

VA S E M M I STO N U O RT E N VA A L I K A M

Vasemmistonuorten tavoitteena

keskuudessa puolueella on suuri kan-

PANJA alkoi 6.3. »Vasemmalla raiteel-

on saada Vasemmistoliiton listoilta

natus. Jotta kansanedustuslaitos oli-

la eduskuntaan» -raitiovaunutempa-

kolme nuorta ehdokasta läpi kevään

si aidosti kansaa edustavaa, on saa-

uksella.

eduskuntavaaleissa.

tava myös nuoria päättäjiä Arkadianmäelle», puheenjohtaja Li Andersson

Mukana oli ehdokkaita, järjestöak-

»Vasemmistoliiton listoilta ei valit-

tiiveja sekä median edustajia. Raitio-

tu viime vaalikaudella yhtään nuor-

sanoo.

vaunu kierteli Helsingissä pari tuntia.

ta kansanedustajaa, vaikka nuorten

VASEMMISTONUORET.FI/VAALIT6748

Liittokokous Rovaniemellä Matias Heikolasta toimistosihteerin sijainen JÄMSÄLÄINEN MATIAS HEIKOLA aloitti Vasemmistonuorten keskustoimiston sihteerinä 2.3.2015. Aiemmin pestiä hoitanut Sara Korhonen jäi äitiyslomalle. 19-vuotias Heikola on siviilipalvelusmies, jonka työsuhde jatkuu yksitoista kuukautta. »Tämä on varmasti mukavin tapa suorittaa palvelus. En edes katsonut

VASEMMISTONUORTEN LIITTOKOKO US järjestetään 22.–24.5.2015 Rovaniemellä Kokouksen äänivaltaisia osanottajia ovat yhdistyksen piirijärjestöjen valitsemat enintään 200 edustajaa, joilla kullakin on yksi ääni. Kokouksessa käsitellään järjestön sääntöjen 8 §:n määräämät asiat sekä järjestön poliittisen ohjelman sekä strategian hyväksyminen. Yhdistyksen yhteisöjäsenet voivat tehdä kokoukselle kirjallisia aloitteita ja esityksiä.

muita vaihtoehtoja. Pääsen nyt tekemään sitä, mistä pidän», Heikola kertoo.

48 LIBERO

VASEMMISTONUORET.FI/LIITTOKOKOUS6748


VASEMMISTONUORET

Vasemmistonuoret

KULUVALLA HALLITUSKAUDELLA Suo-

vät. Tämä ryhmä on oleellisen tärkeä

messa on tehty miljardien sopeutus-

sen suhteen, että kampanjoista tulee

toimia, mikä on tarkoittanut konk-

isoja ja näkyviä.

reettisia huononnuksia ihmisten elämään.

,

Osallistuminen voi tarkoittaa puhumista omien tuttujen kanssa, ta-

Työttömyys ja terveyserot ovat kas-

pahtumien järjestämistä, viestin

vaneet. Hyvinvointivaltiota on tie-

välittämistä

toisesti ajettu alas leikkaamalla aina

jakamista tai vaikka lahjoitusten ke-

kouluista vanhustenpalveluihin. Ym-

räämistä. Sekä äänestämistä.

verkossa,

esitteiden

päristöministeri Sanni Grahn-Laaso-

Tärkeää on myös muistaa, että vaa-

nen on yrittänyt romuttaa ympäris-

lien jälkeen moni aktivoituu mukaan

tönsuojelua viimeiset kuukaudet niin

poliittiseen toimintaan. Toivon, et-

nopeasti kuin mahdollista.

tä paikallistasolla tähän ollaan hyvin

Kokoomusvetoinen

hallitus

on

useiden arvioiden mukaan ollut »his-

valmistautuneita. Myös järjestössä tapahtuu muutoksia. Vaalien jälkeen toukokuussa jär-

toriallisen huono». Huhtikuussa on kuitenkin mah-

jestetään Vasemmistonuorten 28. liit-

dollisuus kääntää politiikan suunta.

tokokous Rovaniemellä. Liittokokous

Eduskuntavaaleissa päätetään jatkuu-

on koko kauden merkittävin järjestön

ko oikeiston kurjistava linja, vai ale-

sisäinen tapahtuma.

taanko edistää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää muutosta.

Liittokokouksessa valitaan uusi hallitus, uusi puheenjohtajisto sekä

Meidän tavoitteissamme se tar-

hyväksytään uusi poliittinen ohjelma

koittaa muun muassa talouden el-

ja järjestön uusi strategia. Päätöksen

vyttämistä,

valinnoista tekevät liittokokousedus-

uusiutuvaa

energi-

aa, perustuloa, nollatuntisopimus-

tajat.

ten kieltämistä sekä suoria ja sitovia

Nyt on oikea hetki aktivoitua toi-

kansanäänestyksiä. Jotta punavihreä

minnassa ja hankkiutua edustajaksi.

muutos olisi mahdollinen, meidän

Tätä tapahtumaa ei kannata missata!

täytyy olla vahvoja. Vasemmistonuorilla on kovatasoi-

Tänä keväänä muutetaan yhteis-

kansanedustajaksi useampi vasem-

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että saadaksemme vaalivoiton ja muut-

JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSSIHTEERI﹕ TIEDOTTAJA﹕ TALOUSPÄÄLLIKKÖ﹕ TOIMISTOSIHTEERI﹕ VAALIKOORDINAATTORI﹕

ETELÄ-SUOMEN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA PIIRISIHTEERI HÄMEEN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA TOMINNANJOHTAJA ITÄ-SUOMEN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA JÄRJESTÖSIHTEERI KESKI-SUOMEN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA PIIRISIHTEERI

vaalien jälkeen eduskuntaan saadaan

on realistinen tavoite!

PÄÄSIHTEERI﹕

kuntaa ja järjestöä yhdessä!

set ehdokkaat. Tavoitteemme on, että

mistonuori. Ja mikä parasta, tämä

PUHEENJOHTAJA﹕

PÄÄSIHTEERI LAPIN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA PIIRISIHTEERI

taaksemme politiikan suunnan tarvitsemme ennen kaikkea kahta asiaa. Ensinnäkin kaiken lähtökohtana on uskottava poliittinen ohjelma ja

POHJOIS-POHJANMAAN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA PIIRISIHTEERI

ymmärrettävät vaatimukset. Näihin voi tutustua tämän lehden sivuilla ja vaalisivustollamme. Toiseksi tarvitsemme sinut. Meidän täytyy tehdä näkyvä ja kovata-

SATAKUNNAN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA PIIRISIHTEERI

soinen kampanja. Tähän tarvitaan jokaista. Ehdokkailla on oma tärkeä roolinsa, mutta aivan yhtä merkittävä rooli on vaalityössä, jonka kampan-

VARSINAIS-SUOMEN VASEMMISTONUORET﹕ PUHEENJOHTAJA PIIRISIHTEERI

joihin osallistuvat muut aktiivit tekeLIBERO

49


TILAUSETU SINULLE, Vasemmistonuorten jรคsen Kansan Tahto etuhintaan:

,ZMMรŠLJJUPT UJMBBO

PAPERILEHDEN vuositilaus hintaan 70,TAI Nร„Kร–ISLEHDEN vuositilaus hintaan 25,-

VOIT TILATA: VOIT TILATA:

t MรŠIFUUรŠNรŠMMรŠWJFSFJTFO  MPNBLLFFO t TPJUUBNBMMBQ

,BOTBO5BIUPQBQFSJMFIUFOรŠWVPEFLTJ IJOUBBOรป OPSNรป

,BOTBO5BIUP NBLTBB QPTUJNBLTVO

,BOTBO5BIUPOรŠLรšJTMFIUFOรŠ WVPEFLTJIJOUBBOรป OPSNรป

-FIEFOTBBKBOOJNJ

5VOOVT 7"45"64-ยญ)&5:4

0TPJUF 1PTUJOVNFSP

5PJNJQBJLLB

t TรŠILรšQPTUJUTF  UJMBVLTFU!LBOTBOUBIUPรถ

4รŠILรšQPTUJPTPJUF QBLPMMJOFOUJFUPOรŠLรšJTMFIUJUJMBVLTFMMF

Pohjois-Suomen vasemmistolehti

1VIFMJOOVNFSP


Äänestä eduskuntavaaleissa! vasemmistonuoret.fi/vaalit2015

VASEMMISTONUORTEN RAHANKERÄYS /012-/013 Keräyksen tarkoituksena on Vasemmistonuoret ry:n sekä sen piirijärjestöjen toiminnan tukeminen, järjestön solidaarisuustyö Palestiinassa sekä järjestön vuoden 2015 eduskuntavaalityön tukeminen. Keräyksessä käytettävä tilinumero on NDEAFIHH, FI30 1555 3000 1009 75 Keräys järjestetään Poliisihallituksen luvalla POHA no 2020/2013/1679 Luvan saaja on Vasemmistonuoret ry. Keräys toimitetaan aj. 3.6.20132.6.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Keräyksen käytännön toimeenpanon hoitaa Vasemmistonuoret ry.

LIBEROLLA ON UUDET VERKKOSIVUT! VIERAILE OSOITTEESSA: liberolehti.fi


AINO SUTINEN

Liityn jäseneksi Vasemmistonuoriin ja saan Liberon kotiin kannettuna.

TIETOA

En liity vielä jäseneksi, mutta haluan saada lisää tietoa Vasemmistonuorista.

TILAUS

Tilaan vuoden Liberot näytenumeroina ilmaiseksi, koska olen alle 30-vuotias opiskelija, koululainen tai työtön. Tilaan Liberon ilmaiseksi kouluun, nuorisotilaan, vankilaan tms. Tilaan Liberon rahalla. Lähettäkää 20 euron lasku. En halua, että minulle lähetetään enää Liberoa. Osoitteeni on muuttunut, alla uusi osoite. Anna Kontula: Kirjeitä oikealle (Into 2014) Teppo Eskelinen & Inari Juntumaa (toim.): Kapitalismin sanakirja (Into 2014)

Haluamani tilaajalahja: (sisältyy maksullisiin tilauksiin)

Nimi ...................................................................................................................................................................................

Vastaanottaja maksaa postimaksun

LIBERO VASTAUSLÄHETYS TUNNUS 5003551 00003 HELSINKI

Lähiosoite ........................................................................................................................................................................ Postinumero ja -toimipaikka........................................................................................................................................ Puhelinnumero ............................................................................................................................................................... Sähköposti............................................................................................................

Liityn sähköpostilistalle.

Syntymäaika ..................................... Päiväys............................... Allekirjoitus ........................................................................................................................ (Alle 15-vuotiaalta liittyjältä huoltajan allekirjoitus)

LIBERO 1 | 2015

OIKOMAAN VÄÄRYYKSIÄ, PUOLUSTAMAAN SORRETTUJA, PELASTAMAAN MAAILMAN… OTTAKAA MINUUN PIKIMMITEN YHTEYTTÄ ALLE RASTIMANI VAIHTOEHDON MERKEISSÄ.

KYLLÄ, OLEN KIINNOSTUNUT

JÄSENEKSI


Profile for Libero

Libero 1/2015  

Teema: eduskuntavaalit

Libero 1/2015  

Teema: eduskuntavaalit

Profile for libero