Libero 1/2014

Page 17

ROBOTTITYÖ VAPAUTTAA ROBOTISAATIO ETENEE JA KONEET VIEVÄT ISON OSAN PALKKATYÖSTÄ. IHMISKUNTA ON AINA UNELMOINUT VAPAUTUVANSA VÄLTTÄMÄTTÖMYYKSISTÄ, JOTEN HIENO HOMMA! MUTTA KUKA OMISTAA ROBOTIT? teksti joel kaitila & pontus purokuru • kuvitus essi ruuskanen OXFORDIN YLIOPISTON tutkijat Carl

tääkseen tekoälyä. Se käyttää jo auto-

muksissa esiintyy myös päinvastainen

viime vuonna artikkelin, jonka mu-

postin korvaamista minikoptereilla.

man koneellistaminen tulee liian kal-

Frey ja Michael Osborne julkaisivat

kaan robotisaatio voi korvata puolet

matisoituja takseja, ja Amazon tutkii

»Robotisaatiossa on kenties kyse

Yhdysvaltojen työpaikoista 20 vuoden

eniten maailmaa muuttavasta mega-

män tutkimuslaitos Etla sovelsi mal-

kansallisessa robotisaatiostrategias-

kuluessa. Tammikuussa Elinkeinoelälia Suomen oloihin. Etlan raportin tu-

los uutisoitiin pelokkaaseen sävyyn: koneet »uhkaavat» työpaikkoja, ja osa ammateista »kuolee sukupuuttoon».

Toistaiseksi koneilla on korvattu lä-

hinnä rutiinimaisia työtehtäviä, mut-

ta lähitulevaisuudessa koneita pys-

trendistä lähivuosien aikana. USA:n

näkemys: aivan halvimman työvoiliiksi. Sen sijaan juristit kannattaa korvata koneilla, koska asianajajien palkat ovat niin kovia.

Jotkut näkevät robotisaatiossa mah-

sa tuodaan esiin, että robotisaatio on

dollisuuden vanhan utopian toteutta-

aiheuttaa internetin kaltaisen muu-

män työn, ja ihmiset voivat jatkossa

yksi harvoista teknologioista, joka voi toksen tulevina vuosikymmeninä»,

elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kirjoitti blogissaan tammikuussa.

Etlan mukaan robotit korvaavat hel-

miseen. Koneet tekevät välttämättökeskittyä luovempiin puuhiin esimerkiksi robottityön mahdollistaman perustulon turvin.

Toistaiseksi koneet eivät kuitenkaan

tytään opettamaan niin, että ne ky-

poiten matalapalkkaista ja vähem-

ole poistaneet maailmasta köyhyyttä

tieto- ja palvelutyöhön. Google ostaa

myyjiä, sihteereitä, toimistoavustajia

jaan julkisuudessa vaaditaan sosiaali-

kenevät myös monimutkaisempaan

jatkuvasti robottiteknologiaa kehit-

män koulutusta vaativaa työtä, kuten

ja postinkantajia. Robotisaatiotutki-

ja pakkotyötä. Robottiperustulon siturvan muuttamista vastikkeelliseksi.

17 LIBERO