Page 9

Saksan sähkö – mitä se syö?

miin tarttuminen auttaa myös herkästi iskevää kyynistymistä vastaan.»

KAJO HORISONTISSA?

HIILEN KÄYTTÖ SAKSAN sähköntuo-

2001 tuotantohuippuun, 170 Twh:iin,

kavälillä 1990–2012. Hiilivoimalla tuo-

2006. Vuoden 1990 jälkeen Saksan ydin-

Hakkuut ovat kohdanneet hidastajan

tannossa on vähentynyt tasaisesti ai-

en, taholta. Kiista koskee energiayhti-

tetun sähkön prosenttilukema on pu-

myös BUNDin, Saksan Maan Ystäviön hakkuulupia, jotka ovat ristiriidas-

sa uhanalaisten lajien suojeluasetusten kanssa.

»Ei RWE tähän lopeta, mutta joka

viivästys haastaa projektin kannattavuutta. Voi olla, että maa pistetään hii-

lihelvetiksi, mutta siinäkin tapauksessa katson, että olemme voittaneet jo-

takin. Kampanja on kohtaamispaikka tekijöille, ideoille ja taidoille – ja jos onnistumme tekemään tästä RWE:lle

riittävän kallista, voi toivoa, että joku toinen miettii kahdesti ryhtymistä

vastaavaan. Ainoa kieli, jota nämä ymmärtävät on raha.

lähteet The European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)

donnut aikavälillä 56,7 prosentista 43,5:een. Ruskohiilellä tuotetun säh-

sähkön kokonaistuotantomäärä on laskenut liki 30 prosenttia.

22 vuodessa Saksan sähköntuotan-

kön määrä on pudonnut vuoden 1990

non kokonaismäärä on kasvanut noin

vihiilen kohdalla pudotus samalla ai-

doin tuotetun sähkön osuus on nous-

170 terawattitunnista 150 Twh:iin. Kikavälillä on 140 Twh:sta 115 Twh:iin.

Uusiutuvin energiamuodoin tuote-

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen www.ag-energiebilanzen.de

tun sähkön kokonaismäärä on noussut

kiinnostuitko?

erbare-Energien-Gesetz/EEG) vuoden

Klikkaa osoitteeseen http://hambachforest.blogspot.de/

aloittaen nopean pudotuksen vuodesta

vuoden 1990 20 Twh:sta 120 Twh:iin. Valtaosa kasvusta on tapahtunut Sak-

san uusiutuvan energian lain (Erneu2000 voimaantulon jälkeen.

Ydinsähkön tuotantolukemat nou-

sivat vuoden 1990 150 Twh:sta vuoden

10 prosenttia. Uusiutuvin energiamuosut kokonaissähkön määrässä 3,6 prosentista 19,9:ään. Syinä ovat pitkälti tuulivoiman sekä biomassan nopeasti

kasvaneet tuotannot. Uusiutuvin ener-

giamuodoin tuotetun sähkön määrä oli vielä 2011 ruskohiilellä tuotettua sähköä vähäisempi, mutta sen arvellaan

ylittävän ruskohiilen lukemat vuoteen 2015 mennessä.

09 LIBERO

Libero 1/2013  

teemana INTERNET

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you