Page 8

AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

kreikan vasemmistonuoret:

kohti ihmiskeskeisempää päättämistä teksti Maarit Haataja kuvat Juha Säijälä

KRIISIYTYNEESSÄ MAASSA Vasemmis-

maahanmuuttajien vaikeuksista ja so-

auttamista. Ruohojuuritason työn sie-

heille kriisin keskellä», kertoo 22-vuo-

tonuorten toiminta on konkreettista menestä itää uuden solidaarisuuden

verso. »Solidaarisuus on ainoa aseemme», Ateenan Vasemmistonuoret pai-

lidaarisuuden osoittamisen tavoista tias oikeustieteen opiskelija Angeliki Theodorou.

Festivaaleilla saa kansankeittiön

nottivat kevätfestivaalillaan.

valmistamaa ruokaa vapaaehtoista

ginosista, Thisioon, pystytetylle tapah-

tu informaatiotauluja, joissa Ateenan

Yhteen Ateenan lukuisista kaupun-

tumalle on annettu teemaksi »Toinen maailma on mahdollinen».

»Eilen puhuimme riippumattomas-

ta elokuvanteosta ja ongelmista muut-

tuvien työ- ja opiskeluolosuhteiden keskellä, tänään yhteisökeittiöistä,

08 LIBERO

Ermina Tsarna ja Angeliki Theodorou kannustavat nuoria osoittamaan mieltä ja uskomaan muutokseen.

avointa demokratiaa. Liikkeet ovat saaneet alkunsa siitä, että ihmiset ovat ko-

koontuneet keskustelemaan kohtaa-

mistaan epäoikeudenmukaisuuksista

tai esimerkiksi peruselintarvikkeiden vaihtamisesta.

»Tämä on polku, joka voi johtaa eri-

maksua vastaan. Alueelle on ripustet-

laiseen, ihmiskeskeisempään tapaan

Vasemmistonuoret haluavat muun

ketieteen opiskelija Ermina Tsarna.

muassa tuoda esiin ruohonjuuritason liikkeitä, lakkoja, mielenosoituk-

päättää asioista», visioi 21-vuotias lää-

MUUTOS LÄHTEE KANSALAISLIIKKEISTÄ

sia ja talonvaltauksia, joissa kaikissa

Kreikan Vasemmistonuorissa on noin

ki edellä mainitut edustavat suoraa ja

tuli vuonna 1999.

myös he itse ovat olleet mukana. Kaik-

1600 jäsentä. Virallinen järjestö heistä

Libero 2/2012  
Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...