Page 6

PAREMPIA UUTISIA SENEGALISTA HALUTAAN Liberon poimimia helmiä uutisvirrasta

SUOMEEN VAIN LIIKEMIEHIÄ

Aitoa kuvausta

teksti Katriina Huttunen & Marjukka Huttunen

teksti Eliisa Alatalo

KO N G O L A I N E N

TA N SS I RY H M Ä

Les

Maahantulon edellytykset olivat kon-

rian-suurlähetystöltä kielteisen viisu-

tystön päätöksen mukaan. Päätök-

le sai helmikuussa 2012 Suomen Nigemipäätöksen kyseenalaisin perustein.

Kongolaisryhmä oli saanut ohjeistuksen vaadittavista papereista suurlähetystöstä, ja heillä oli lähetystön mukaan kaikki paperit kunnossa.

»piirrettyjen hahmojen katsominen on kasiluokkalaisille taatusti vähemmän kiusallista kuin näytellyt kasvatusvideot ja tilanteet totuudenmukaisempia kuin pornossa.»

06 LIBERO

golaisilla kunnossa, myös suurlähesessä ei siis vedottu esimerkiksi liian

vähäisiin rahavaroihin, mikä olisi voinut olla ulkomaalaislain mukainen peruste kielteiselle päätökselle.

Viisumisäännöstö, jota Suomi osa-

Viisumin epäämisen virallinen

na Schengen-aluetta noudattaa, to-

Schengen-alueelta viisumin voimas-

tä, jos viranomaisella on »perustellut

syy oli, että henkilöiden poistumista

KOULUJEN HETEROYHDYNTÄÄN ja sukupuolitautikauhisteluun nojaavan seksuaalikasvatuksen suunta on kääntymässä. Kondomeistaan tutun RFSU:n Kartalla seksistä -seksuaalikasvatusvideo rantautuu parhaillaan suomalaiskouluihin. Puolituntisella videolla seksiä harrastetaan ja siitä puhutaan kuten oikeassakin elämässä. Aina ei seiso, tyttökin voi olla aloitteentekijä ja kaikki eivät välttämättä haluakaan seksiä. Koko seksuaalisuuden kirjo on vihdoin esillä, eikä seksipartnerin – tai partnereiden – sukupuolesta tehdä oletuksia. Videolla touhuavat piirretyt hahmot. Heidän katsomisensa on kohderyhmänä oleville kasiluokkalaisille taatusti vähemmän kiusallista kuin näytellyt kasvatusvideot ja tilanteet totuudenmukaisempia kuin pornossa. Kartalla seksistä julkaistiin Ruotsissa pari vuotta sitten, minkä jälkeen siitä tehtiin suomenkielinen käsikirjoitus. Tavoitteena oli tuottaa materiaalia, jossa korostetaan sitä, että seksi tuntuu hyvältä. Nuorten peloista ja ehkäisystä puhutaan sukupuolitautien ohella, mutta ne eivät ole pääroolissa. Videon julkaisupäivänä Suomen Vanhempainliitto linjasi, ettei materiaali kelpaa, sillä »lapsia on suojeltava tällaisilta kaupustelijoilta, joiden ote on enemmän pinnallinen kuin lasten ja nuorten kasvua tukeva.» Julkaisutilaisuuteen osallistuneet opettajat, oppilaat ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajat puolestaan kiittelivät videota vuolaasti. Kartalla seksistä -videota ja opettajan lisämateriaalia voi tilata RFSU:lta ilmaiseksi.

»LAITON KORKEAN RISKIN HENKILÖ»

Mpandous du Ciel du Congo-Brazzavil-

saoloajan sisällä ei voitu todistaa. Kai-

kista mahdollisista syistä oli ympyröity vain yksi: »your intention to leave the territo-

ry of the Member States before the expiry of the visa could not be ascertained.»

JO KIELIKÄYTÄNNÖT SYRJIVIÄ

teaa lisäksi, että viisumia ei myönnesyyt epäillä hakijan aikomusta poistua Schengen-alueelta ennen haetun viisumin voimassaolon päättymistä». Kiel-

teisen päätöksen syynä oli suurlähe-

tystön työntekijän mukaan esiintyjien luokitus »korkean riskin henkilöiksi».

Virkailijan mukaan suurlähetystön

Jyväskyläläinen afrikkalaisen tanssin

politiikkana on nykyisin myöntää vii-

raakseen Kongo-Brazzavillestä kotoi-

meisesti siis vain kotimaansa ja talou-

ryhmä Mami Wata oli kutsunut viesin olevan ryhmän. Yhteistä esitystä oli suunniteltu ja harjoiteltu jo lä-

hes vuoden ajan, esitystilat varattu ja lipunmyynti aloitettu. Kolme viik-

koa ennen esityksiä Suomen Abujansuurlähetystö kuitenkin ilmoitti, ettei

sumeita vain liikematkoja varten. Ildellisesti tuottamattoman ammattinsa

perusteella nämä henkilöt ovat erityisen todennäköisiä turvapaikanhakijoi-

ta. Kun paluulennon varauskaan ei riitä, ovat todisteet vähissä.

esiintyjille myönnettäisi viisumeita.

Tiukentuneiden viisumikäytäntöjen

sen ryhmä oli jo tätä ennen matkusta-

alueelle pyrkivien turvapaikanhaki-

Seitsemän vähävaraisen kongolai-

nut 3000 kilometrin matkan Abujaan

viisumihaastatteluun. Heidän suojelijanaan toimi Kongon kulttuuriminis-

teri, joka oli luvannut kustantaa ryhmän matkat.

Abujan-suurlähetystö on Suomen

ainoa edustusto suurelta osin rans-

tarkoituksena on rajoittaa Schengenjoiden määrää ja toki myös näistä aiheutuvaa byrokratian määrää. Turvapaikanhakijoiden viranomaispäätös-

ten odottelu vastaanottokeskuksissa lienee kuitenkin enemmän kärsimystä aiheuttavaa kuin paperityö.

Pakolaiseksi lähtevien hätä ei vähe-

kankielisessä Länsi-Afrikassa. Sen

ne viisumikäytäntöjä tiukentamalla,

informaatiota ranskaksi eikä viisumi-

tekoihin. Turvapaikan hakeminen vai-

internetsivuilla ei kuitenkaan ole haastatteluissa ollut ranskankielentai-

toista henkilökuntaa, vaan haastattelu

vaan johtaa entistä epätoivoisempiin non perusteella on ihmisoikeus.

Tapaus on vain yksi esimerkki siitä,

hoidettiin tulkin välityksellä ranskasta

että viisumikäytännöt ovat eriarvois-

itse huolehtia tulkki paikalle haastatte-

läpuolisesta Afrikasta tuleville. Vapaa

englanniksi. Viisuminhakijoiden tuli lutilanteeseen – tieto tästä tuli kuitenkin vasta hakijoiden päästyä matkaan.

tavia eurooppalaisille ja Saharan eteliikkuvuus on edelleen harvojen etuoikeus.

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...